УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційСергієнко Олена Андріанівна

Дата народження: 28.08.1979 р.

Доктор економічних наук, професор.

Місце роботи: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна, Харків), професор кафедри підприємництва, торгівлі і логістики.
CEO STARTUP HealthHelper (Методологія Mob Device вимірювання швидкості потоку крові та діагностики судинної системи).
CoFounder, директор Ukrainian Technology Transfer Team (UTTT LLC).
Співзасновник, директор ГО ProSMARTBiz – відкрита інноваційна платформа підприємницьких ініціатив та інвестиційних проєктів: інтелект, технології, освіта, бізнес, кар’єра, співпраця без кордонів.
Член науково-експертної групи Платформи Тримор’я (3SI), учасник і представник українських делегацій від ASSOCIATION OF UKRAINIAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE.

Сфера наукових інтересів:
розробка теоретико-методологічних засад моделювання розвитку складних ієрархічних систем (СІС) щодо розбудови економіки інтелекту в умовах високого рівня невизначеності та стохастичності середовища та нелінійної природи перебігу соціально-економічних процесів, спрямованих на вирішення задач керованого векторного розвитку шляхом реалізації їх у вигляді систем підтримки прийняття рішень і підвищення якості управління на основі продукування інноваційно-інвестиційної діяльності на засадах віральності розвитку.
- Моделювання розвитку складних ієрархічних виробничих систем на засадах процесно-функціонального менеджменту та віральності інновацій.
- Моделювання нестійкості розвитку складних ієрархічних систем.
- Моделювання інноваційної активності систем різного рівня ієрархії.
- Дослідження ефективності управління торговельними підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних систем.
- Дослідження механізмів реалізації маркетингової політики торговельного підприємства.
- Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень в бізнесі.
- Аналіз даних і багатовимірна статистика в системі бізнес-менеджменту.
- Сучасні методи бізнес-аналітики в підприємництві та торгівлі.
- Бізнес-моделювання в підприємницькій діяльності та на фінансовому ринку.
- Інструменти та моделі дослідження динаміки розвитку фінансових ринків, особливості розвитку глобального фондового ринку, ринків Америки, Європи, України.
- Дослідження перебігу підприємницьких процесів, створення й управління стартапами, розвиток інноваційних продуктів та технологій.
- Розробка імплементованих методик маркетингових стратегій, реклами, ринкових досліджень, аналіз споживчої поведінки та побудова ефективних каналів збуту.
- Дослідження фінансових процесів підприємств, управління фінансовими ризиками, аналіз фінансової стійкості компаній.
- Удосконалення інструментів розвитку інтернет-торгівлі, цифрових каналів продажу, використання соціальних медіа та аналітики даних.
- Створення та розвиток стартапів та IT-продуктів.

Автор понад 350 наукових і методичних публікацій у фахових виданнях і міжнародних науково-метричних базах, зокрема Scopus, Web of Science (21 стаття), навчальних програм, методичних розробок.
Викладач понад 20 різних навчальних дисциплін економіко-математичного, інформаційного, підприємницького та управлінського циклу (Інноваційне підприємництво та управління стартапами; Торговельне підприємництво; Електронна комерція та глобальне підприємництво; Економіка та організація інноваційної діяльності в торгівлі; Сучасні методи бізнес-аналітики в підприємництві та торгівлі; Методологія та організація наукових досліджень).

Посилання:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9796-9218
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=khohzfEAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219245125
WOS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2228342

Найбільш значущі наукові роботи:

 1. Сергієнко О. А., Морозова Н. Л., Соколова Н. О. Моделювання розвитку складних ієрархічних систем на засадах віральності інновацій // Моделі системного аналізу в уп-равлінні економічними процесами : монографія / ред. : В. С. Пономаренко, Т. С. Кле-банова, Л. С. Гур'янова. Братислава-Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. С. 103–121.
  URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/69637
 2. Serhiienko O., Bril M., Baranova V., Tatar M., Bilotserkivskyi O. Analysis of the Dynamics of Europe Stock Markets Development. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2023. Vol. 4 (51). Р. 175–189.
  URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4038
 3. Mashchenko M., Sergienko O., Dykan V., Dykan O. Evaluation of the effectiveness of crediting management system of agrarian enterprises. Global Scientific Trends: Economics and Public Administration. 2021. Vol. 1/2021. Р. 54–76.
  DOI: 10.5281/zenodo.5266991 (Web of Science)
 4. Sergienko O., Baranova V., Yakimenko-Tereschenko N., Volosnikova N. Modeling the emotional Intelligence Impact on Decision-Making in Problem Situations. Global Scientific Trends: Economics and Public Administration. 2021. Vol. 2. Р. 12–32 (Web of Science)/
  DOI: 10.31110/2789-6536/2021-2/002
 5. Sergienko O., Volosnikova N., Reshetniak N., Mashchenko M., Baranova V. Сoncept of financial flow management of enterprise corporate security system. Financial and Credit Ac-tivity Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 3 (44). Р. 176–188 (Web of Science).
  URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3736/3587
 6. Sergienko O., Mashchenko M., Gavkalova N., Chernova N., Lola Y. Cognitive technologies of modeling migration processes in education. Public Policy and Administration. 2022. Vol. 21. No. 2. Р. 22–38 (Scopus).
  URL: https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/7178
 7. Sosnov I., Serhiienko O., Shapran Y., Bilotserkivski O., Ippolitova I. Problem-Oriented Model in Technical Specialized Applications of Transport Systems Management // 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC). 2022. Р. 1–9. DOI: 10.1109/SAIC57818.2022.9922966 (Scopus).
  URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9922966
 8. Chernova N., Serhiienko O., Chagovets L., Baranova V., Volosnikova N. Ukraine Stock Market Spatial-Dynamic Analysis // 2022 International Symposium on Multidisciplinary Stud-ies and Innovative Technologies (ISMSIT). 2022. Р. 900–906.
  DOI: 10.1109/ISMSIT56059.2022.9932757 (Scopus).
  URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9932757
 9. Pohasii S., Baranova V., Bilotserkivskyi O., Haponenko O., Serhiienko O., Vorobiov B. Application of Cost-Effective Acoustic Intelligence to Protect Critical Facilities from Drone Attacks // 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). 2022. Р. 1–6. DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916446 (Scopus).
  URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9916446
 10. Serhiienko O., Tatar M., Guryanova L., Shapran O., Bril M. Improvement of Financial Instruments of the Agricultural Sector and Food Security Efficien-cy Increasing. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania). 2023. Vol. 32 (5). Р. 115–142 (Scopus).
  URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3736/3587
 11. Gorokhovatskyi V., Sergienko O., Sosnov I., Tatar M., Shapran E. Risk Assessment of Innovative Projects: Development of Forecasting Models // CEUR Workshop Proceedings: Machine Learning Methods and Models, Predictive Analytics and Applications. Proceedings of the Workshop on the XIII International Scientific Practical Conference Modern problems of social and economic systems modelling (MPSESM-W 2021, Kharkiv, Ukraine, 2021). 2927, Р. 18–37 (Scopus).
  URL: http://ceur-ws.org/Vol-2927
 12. Сергієнко О. А., Білоцерківський О. Б., Соснов І. І. Моделі дослідження інвестиційно-го клімату індустріальних парків України. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023 Т. 8, № 2. С. 59–68.
  URL: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2023/06/ujae_2023_r02_a08.pdf
 13. Сергієнко О. А., Мащенко М. А., Баранова В. В. Моделювання нестійкості розвитку складних ієрархічних систем. Проблеми економіки. 2021. № 1 (47). С. 143–154.
  URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2021-1_0-pages-143_154.pdf
 14. Манойленко О. В., Сергієнко О. А., Гапоненко О. Є. Моделювання інноваційної активності ієрархічних систем: оцінка дифузії інновацій та економічного ефекту наяв-ного потенціалу та результатів. Проблеми економіки. 2020. № 1 (43). С. 312–324.
  URL: https://www.problecon.com/article/?year=2020&abstract=2020_1_0_312_324
 15. Манойленко О. В., Сергієнко О. А., Касьмін Д. С. Моделювання розвитку складних ієрархічних виробничих систем на засадах процесно-функціонального менеджменту. Бізнес Інформ. 2019. № 12. С. 384–395.
  URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_12_0_384_395
 16. Підвищення ефективності управління торговими підприємствами на основі інтелекту-ально-інформаційних систем : монографія / Є. М. Шапран [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Ха-рків. політехн. ін-т". Харків : Планета-Прінт, 2020. 168 с.
  URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50134
 17. Реалізація маркетингової політики торговельного підприємства на основі оцінки впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища : монографія / Є. М. Шап-ран [та ін.] ; заг. ред. Є. М. Шапран ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". Харків : Планета-Прінт, 2020. 148 с.
  URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51795

Контактна інформація:
Email 1: [email protected]
Email 2: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/olenaserhiienko/
ProLink: https://prolink.biz/OlenaSerhiienko

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру