УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційКорнєєв Володимир Вікторович

Дата народження: 27 серпня 1959 р.

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член Експертної Ради при Раді Національного банку України, член Громадської колегії при Раді Національного банку України, член Консультативно-експертної ради при НКЦПФР; член Робочої групи з питань удосконалення інвестиційного законодавства при Держінвестицій; член Робочої групи з питань пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами Нацкомфінпослуг.

Місце роботи: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (м. Київ).

Сфера наукових інтересів:
фінансова стабільність, фінансові та фондові ринки, грошово-кредитна система, банки і небанківські фінансові установи, державний і корпоративний борг, інвестиційні та кредитні операції, угоди з цінними паперами

Автор понад 130 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 індивідуальні монографії та участь у 8 колективних монографіях

Посилання:
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0654-5311
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3zFmyVwAAAAJ&hl=ru&authuser=1
Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56530356800

Найбільш значущі наукові роботи:

 1. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. Монографія. – К.: НДФІ, 2003. – 376 с.
 2. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. – К.: Основа, 2007. – 192 с.
 3. Корнєєв В.В. Фінансові інновації на ринках з фіксованою дохідністю // Інноваційний ресурс господарського розвитку: Монографія – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – С.93–107. – 1,0 друк. арк.
 4. Корнєєв В.В. Оцінка посередницьких послуг у банківському секторі фінансового ринку України // Розвиток банківської системи України: Монографія – К.: Ін-т екон. і прогнозув., 2008. – С. 16 – 77; 98–103.
 5. Корнєєв В.В. Стійкість фінансових ринків в умовах відкритої економіки // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: Монографія: у 2-х част. – К.: КНТЕУ, 2008. – Т.2. – С. 233–247.
 6. Корнєєв В.В. Капіталізація фінансового сектора // Капіталізація економіки України: Наукова доповідь – К.: Ін-т екон. і прогнозув., 2007. – С. 83–97, 131-133, 133-136.
 7. Корнєєв В.В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації // Глобальна економічна криза 2008–2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія – Донецьк: Юго–Восток, 2010. – С. 120–139.
 8. Корнєєв В.В. Оцінка сучасного стану фінансових ринків України; Регулятивні та фінансові інструменти кризового і посткризового банківського менеджменту // Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення: Монографія – К., Ін-т екон. і прогнозув., 2010. – С. 197–206; 357–377.
 9. Корнєєв В.В. Біхевіористські фінанси як новий аспект реалізації фінансових відносин // Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України: Mонографія. – Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2013. – С. 95–107.
 10. Корнєєв В.В. Аналіз фінансів недепозитних корпорацій: інститути спільного інвестування, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, лізингові, факторингові та інші компанії // Фінанси інституційних секторів економіки України/ за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 84– 99.
 11. Корнєєв В.В. Зміна ролі держави у формуванні фінансових інститутів та інституцій // Фінанси інституційних секторів економіки України/ за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 214– 218.
 12. Корнєєв В.В. Вплив економічної ментальності на фінансову поведінку вітчизняних домогосподарств // Фінанси інституційних секторів економіки України/ за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 401-414.
 13. Корнєєв В.В. Напрями посилення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні // Фінанси інституційних секторів економіки України / за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 426-428.
 14. Корнєєв В.В. Світова практика врегулювання боргових криз та коригування ризиків державного боргу // Боргова стійкість державних фінансів / за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 401-414.
 15. Корнєєв В.В. Перспективи стимулювання кредитування економічного розвитку // Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: Монографія / О.В.Дзюблюк, В.В.Корнєєв, В.І.Міщенко та ін.; за ред. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 298 с.
 16. Корнєєв В.В. Розвиток державних банків // Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: Монографія / О.В.Дзюблюк, В.В.Корнєєв, В.І.Міщенко та ін.; за ред. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 298 с.
 17. Корнєєв В.В. Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 99–109. – 0,5 д.а.
 18. Корнєєв В. В., Хомутенко А.В. Трансформація фінансового сектору економіки в контексті євроінтеграційних перспектив України // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 1.– С. 62-68.
 19. Корнєєв В.В. Банки розвитку і перспективи відновлення кредитування економіки / В.В. Корнєєв, А.В. Нікітін / Фінанси, облік і аудит. – 2016, вип. 1 (27). С. 47–64.
 20. Корнєєв В.В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій / В.В. Корнєєв, О.В.Чеберяко / ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – №1 (196). – С.40-46.
 21. Корнєєв В. В. Поведінкові аспекти фінансових відносин: довіра як актив ринків інвестиційних послуг / В.В. Корнєєв // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Економіка». – 2018.– № 10 (38). – С. 79-84. (DOI: 10.25264/2311-5149-2018-10(38)-79-84).

Контактна адреса: [email protected]

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру