УКР ENG

Search:


Email:  
Password:  

 REGISTRATION CERTIFICATE

KV #19905-9705 PR dated 02.04.2013.

 FOUNDERS

RESEARCH CENTRE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROBLEMS of NAS (KHARKIV, UKRAINE)

According to the decision No. 802 of the National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine dated 14.03.2024, is registered as a subject in the field of print media.
ID R30-03156

 PUBLISHER

Liburkina L. M.

 SITE SECTIONS

Main page

Editorial staff

Editorial policy

Annotated catalogue (2011)

Annotated catalogue (2012)

Annotated catalogue (2013)

Annotated catalogue (2014)

Annotated catalogue (2015)

Annotated catalogue (2016)

Annotated catalogue (2017)

Annotated catalogue (2018)

Annotated catalogue (2019)

Annotated catalogue (2020)

Annotated catalogue (2021)

Annotated catalogue (2022)

Annotated catalogue (2023)

Annotated catalogue (2024)

Thematic sections of the journal

Proceedings of scientific conferencesKorneev Vladimir Victorovych

Date of birth: August 27,1959

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Member of the Expert Council under the Council of the National Bank of Ukraine, Member of the Public Board under the Council of the National Bank of Ukraine, Member of the Advisory Expert Council under the National Securities and Stock Market Commission; Member of the Working Group on Improving Investment Legislation under the Agency for Investments; member of the Working Group on prudential supervision of non-bank financial institutions National Financial Services Committee.

Place of employment: State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (Kyiv).

Research interests:
financial stability; financial and stock markets; monetary system; banks and non-bank financial institutions; government and corporate debt; investment and credit operations; securities transactions.

Korneev V.V. is the author of more than 130 scientific and teaching works, including 2 individual monographs and participation in 8 collective monographs.

Reference links:
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0654-5311
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3zFmyVwAAAAJ&hl=ru&authuser=1
Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56530356800

The most significant scientific publications:

 1. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. Монографія. – К.: НДФІ, 2003. – 376 с.
 2. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. – К.: Основа, 2007. – 192 с.
 3. Корнєєв В.В. Фінансові інновації на ринках з фіксованою дохідністю // Інноваційний ресурс господарського розвитку: Монографія – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – С.93–107. – 1,0 друк. арк.
 4. Корнєєв В.В. Оцінка посередницьких послуг у банківському секторі фінансового ринку України // Розвиток банківської системи України: Монографія – К.: Ін-т екон. і прогнозув., 2008. – С. 16 – 77; 98–103.
 5. Корнєєв В.В. Стійкість фінансових ринків в умовах відкритої економіки // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: Монографія: у 2-х част. – К.: КНТЕУ, 2008. – Т.2. – С. 233–247.
 6. Корнєєв В.В. Капіталізація фінансового сектора // Капіталізація економіки України: Наукова доповідь – К.: Ін-т екон. і прогнозув., 2007. – С. 83–97, 131-133, 133-136.
 7. Корнєєв В.В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації // Глобальна економічна криза 2008–2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія – Донецьк: Юго–Восток, 2010. – С. 120–139.
 8. Корнєєв В.В. Оцінка сучасного стану фінансових ринків України; Регулятивні та фінансові інструменти кризового і посткризового банківського менеджменту // Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення: Монографія – К., Ін-т екон. і прогнозув., 2010. – С. 197–206; 357–377.
 9. Корнєєв В.В. Біхевіористські фінанси як новий аспект реалізації фінансових відносин // Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України: Mонографія. – Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2013. – С. 95–107.
 10. Корнєєв В.В. Аналіз фінансів недепозитних корпорацій: інститути спільного інвестування, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, лізингові, факторингові та інші компанії // Фінанси інституційних секторів економіки України/ за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 84– 99.
 11. Корнєєв В.В. Зміна ролі держави у формуванні фінансових інститутів та інституцій // Фінанси інституційних секторів економіки України/ за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 214– 218.
 12. Корнєєв В.В. Вплив економічної ментальності на фінансову поведінку вітчизняних домогосподарств // Фінанси інституційних секторів економіки України/ за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 401-414.
 13. Корнєєв В.В. Напрями посилення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні // Фінанси інституційних секторів економіки України / за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 426-428.
 14. Корнєєв В.В. Світова практика врегулювання боргових криз та коригування ризиків державного боргу // Боргова стійкість державних фінансів / за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 401-414.
 15. Корнєєв В.В. Перспективи стимулювання кредитування економічного розвитку // Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: Монографія / О.В.Дзюблюк, В.В.Корнєєв, В.І.Міщенко та ін.; за ред. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 298 с.
 16. Корнєєв В.В. Розвиток державних банків // Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: Монографія / О.В.Дзюблюк, В.В.Корнєєв, В.І.Міщенко та ін.; за ред. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 298 с.
 17. Корнєєв В.В. Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 99–109. – 0,5 д.а.
 18. Корнєєв В. В., Хомутенко А.В. Трансформація фінансового сектору економіки в контексті євроінтеграційних перспектив України // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 1.– С. 62-68.
 19. Корнєєв В.В. Банки розвитку і перспективи відновлення кредитування економіки / В.В. Корнєєв, А.В. Нікітін / Фінанси, облік і аудит. – 2016, вип. 1 (27). С. 47–64.
 20. Корнєєв В.В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій / В.В. Корнєєв, О.В.Чеберяко / ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – №1 (196). – С.40-46.
 21. Корнєєв В. В. Поведінкові аспекти фінансових відносин: довіра як актив ринків інвестиційних послуг / В.В. Корнєєв // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Економіка». – 2018.– № 10 (38). – С. 79-84. (DOI: 10.25264/2311-5149-2018-10(38)-79-84).

Contact Email: [email protected]

 FOR AUTHORS

License Contract

Conditions of Publication

Article Requirements

Regulations on Peer-Reviewing

Publication Contract

Current Issue

Frequently asked questions

 INFORMATION

The Plan of Scientific Conferences


 OUR PARTNERS


Journal «The Problems of Economy»

  © Business Inform, 1992 - 2024 The site and its metadata are licensed under CC BY-SA. Write to webmaster