УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Диджиталізація аудиту підприємств суспільного інтересу в умовах інклюзивної економіки
Федоров І. О., Назарова К. О., Нежива М. О., Мисюк В. О.

Федоров І. О., Назарова К. О., Нежива М. О., Мисюк В. О. Диджиталізація аудиту підприємств суспільного інтересу в умовах інклюзивної економіки. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 86–92.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-86-92

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.631.6

Анотація:
Метою статті є дослідження впливу диджиталізації та підключення до Інтернету на досягнення Цілей сталого розвитку. Інформаційною основою дослідження є вивчення офіційної інформації та періодичних видань. У дослідженні використовувались такі методи: аналіз, синтез; системний аналіз; графічний метод. Зазначено, що підключення до Інтернету входить до Цілей сталого розвитку ООН. Доступ до Інтернету є не привілеєм або розкішшю, а переважно необхідністю для економічного розвитку. Доступність Інтернету стала пріоритетом для споживачів, урядів і бізнесу. Підвищення рівня пенетрації (проникнення) Інтернету до 75% населення в усіх країнах, що розвиваються, додасть 2 трильйони доларів США до їхнього сукупного ВВП і створить понад 140 мільйонів робочих місць у всьому світі. Надання доступу до Інтернету для всіх у всьому світі є однією з найважливіших цілей і цифрових проблем, з якими стикається світове суспільство. Серед основних трендів, які будуть стимулювати розвиток проникнення Інтернету та безперебійне переведення бізнесу в онлайн, можна виділити такі: збільшення частки середнього класу населення; збільшення частки інтернет-користувачів серед населення від 50 років; урбанізаційні процеси. Зроблено висновок, що бізнес та економіка майбутнього отримає беззаперечну вигоду від появи наступного мільярда користувачів Інтернету, позиціонуючи себе так, щоб мати можливість охопити цих цифрових споживачів і задовольняючи їхні специфічні потреби. Глобальні процеси, які відбуваються навколо переведення економіки в онлайн, передбачають наявність як можливостей, так і викликів.

Ключові слова: споживач, економіка, сталий розвиток, диджиталізація, Інтернет, підприємство суспільного інтересу, аудит.

Рис.: 2. Бібл.: 18.

Федоров Ігор Олександрович – аспірант, кафедра фінансового аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Назарова Каріна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансового аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Нежива Марія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансового аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Мисюк Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансового аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Milasevic M., Hofer M. Megatrends: Digital Living–The Next Billion Internet Users / Euromonitor International. 12.12.2022. URL: https://www.euromonitor.com/article/digital-living-who-are-the-next-billion-internet-users
Басюк Т., Василюк А. Інформаційні технології підвищення популяризації комерційних інтернет ресурсів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». 2022. Вип. 11. С. 1-12. DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2022.11.001
Коменда Н. В., Волинець В. І. Управління енергоспоживанням холодильних установок на основі технології промислового Інтернету речей. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика». 2022. № 1. С. 51–56. DOI: https://doi.org/10.31474/2074-2630-2022-1-51-56
Міркевич Р. М., Міркевич О. М. Система моніторингу електроенергетичних установок з використанням технологій Інтернету речей. Інтернаука. 2022. № 7. С. 55–59. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16566738844133.pdf
Трубчанінова К. А. Використання технології надширокосмугового сигналу у системах зв’язку мобільних пристроїв промислового Інтернету речей // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 34-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29 жовтня 2021 р.). Харків, 2021. Т. 26. № 3 (додаток). С. 10–11. URL: http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/11366/1/Трубчанінова.pdf
Совершенна І. О., Дарчук В. Г., Крижко О. В., Єрмак Ю. С. Дистинктивність Інтернет-брендінгу. Інтернаука. 2020. № 10. С. 12–18. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15919604526989.pdf
Шпак Н. О., Грабович І. В., Срока В. Цифровий та інтернет-маркетинг: співвідношення понять. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2022. Т. 6. № 1. С. 143–156. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/apr/27458/220198verstka-145-158.pdf
Білоус Т. Й. Місце інтернет-відносин у приватно-правовому полі. Держава та регіони. Серія «Право». 2019. № 3. С. 55–60. DOI: https://doi.org/10.32840/1813-338X-2019-3-9
Янчук Ю. В. Інформаційні відносини в мережі Інтернет: теоретико-правовий аспект. Право і суспільство. 2017. № 5. Ч. 2. С. 151–155. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/5_2017/part_2/35.pdf
Nazarova K. et al. Digital Audit as an Imperative for Ukraine’s Way out from the COVID-crisis and a Tool to Increase the Competitveness of the State / K. Nazarova, M. Nezhyva, V. Hotsuliak, N. Novikova, O. Fedorenko // IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021). Vol. 100. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110001001
Nazarova K. et al. Digital Information Security: Coronavirus Crisis Impact on the Accountants, Business Analysts and Auditors Training / K. Nazarova, M. Nezhyva, T. Metil, V. Hordopolov, L. Prystupa, O. Moyseyenko. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development. 2022. Vol. 17. Iss. 2. Р. 80–90. DOI: 10.35784/pe.2022.2.09
Митник А. А., Єльчанінов Ю. В. Правові аспекти договірних відносин у мережі Інтернет. Право і суспільство. 2019. № 5. С. 99–106. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-5-1-16
Размєтаєва Ю. С. Демократія, права людини та Інтернет. Право і суспільство. 2020. № 1. С. 104–110. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-1.16
Гальчинський Л. Ю. Виявлення вторгнень в мережу Інтернету речей шляхом аналізу наявності аномалій в мережевому потоці трафіку AAA протоколів. Інформатика та математичні методи в моделюванні. 2022. Т. 12. № 1–2. С. 29–39. DOI: 10.15276/imms.v12.no1-2.29
Чучко С. В. Використання спеціальних знань під час розслідування шахрайств при купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет. Право і суспільство. 2021. № 2. С. 234–239. DOI https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.2.32
Nezhyva M., Miniailo V. Digitalization of audit in the conditions of COVID-19. Вісник КНТЕУ. 2020. № 3. С. 123–134. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(131)09
Nezhyva M., Mysiuk V., Zaremba O. Digital transformation in economies and consumers // Proceedings of the 4th Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2022). Ljubljana, May 26, 2022. P. 45–57. URL: https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/eecme_4/2022_zbornik_verzija_koncna2.pdf#page=53
Nezhyva M., Zaremba O., Nehodenko V. Application of blockchain technology in accounting and audit: international and domestic experience // 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021). Vol. 107. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110702001

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру