УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Форсайтно-інноваційний механізм управління підприємствами в умовах цифровізації: теоретичні аспекти
Прохорова В. В., Чобіток І. О.

Прохорова В. В., Чобіток І. О. Форсайтно-інноваційний механізм управління підприємствами в умовах цифровізації: теоретичні аспекти. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 78–85.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-78-85

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.378

Анотація:
Метою статті є формування теоретичних аспектів форсайтно-інноваційного механізму управління підприємствами в умовах цифровізації. Реалії сьогодення ставлять перед вітчизняними підприємствами амбітні завдання щодо здійснення кардинального науково-технічного та соціально-економічного розвитку, підвищення рівня розвитку, створення комфортних умов, а також формування умов і можливостей для самореалізації та розкриття талантів кожного працівника. Інструментами досягнення цих цілей є національні проєкти та комплекси планових заходів щодо формування форсайтно-інноваційного механізму управління підприємствами в умовах цифровізації. У статті сформовано теоретичні аспекти форсайтно-інноваційного механізму управління підприємствами в умовах цифровізації – це процес вдосконалення або відкриття інноваційних продукції чи послуг з метою переходу до безпаперових технологій, роботизації, використання штучного інтелекту, блокчейну, технологій ідентифікації та інших передових технологій, які сформовано під впливом активного розвитку науково-технічного прогресу та відповідно до мінливих ринкових викликів, орієнтованих на задоволення потреб споживачів. Ці технології забезпечують підвищення ефективності й отримання конкурентних переваг на основі визначення можливих альтернатив майбутнього та на виборі найбільш вигідного варіанта. Впровадження форсайтно-інноваційного механізму управління підприємствами в умовах цифровізації має будуватися у визначеному порядку, оскільки при побудові механізму для кожного підприємства необхідно враховувати його специфіку діяльності та детально розробляти і реалізовувати стратегію з метою організації процесу створення інноваційного продукту та реалізації його на ринку.

Ключові слова: форсайтно-інноваційний механізм, інновації, управління, підприємства, цифровізація.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 17.

Прохорова Вікторія Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]
Чобіток Ігор Олексійович – асистент, кафедра економіки та менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. Львів : Світ, 1995. 296 с.
Давидова О. Ю. Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. Бізнес Інформ. 2017. № 11. С. 459–464. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-11_0-pages-459_464.pdf
Дем’яненко Т. І. Механізм взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства. Економіка та управління. 2012. № 5. С. 133–136.
Друкер П. Ф. Практика менеджмента. М. : Вильямс, 2009. 432 с.
Калініченко Л. Л. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів : автореф. канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2008. 23 с.
Колещук О. Я. Теоретичні положення управління інноваційністю підприємств: стратегічно-орієнтовані напрямки. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 5. Ч. 2. С. 143–150. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-44
Пітер Друкер (Peter Drucker) // Візіонери. URL: http://visionary.management.com.ua/management/peter-drucker/
Прохорова В. В., Проценко В. М., Чобіток В. І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування. Харків : УІПА, 2015. 291 с.
Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2003. 326 с.
Хаустова В. Є., Колодяжна Т. В. Вплив процесів злиттів та поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. 416 с.
Chobitok V. et al. Application of budget allocation models in the management of investment processes in the context of the digital economy development / Chobitok V., Shevchenko O., Lomonosova O., Kochetkov V., Bykhovchenko V. Cuestiones Politicas. 2021. Vol. 39. No. 71. P. 594–608. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3971.35
Санто Б. Инновация как средство экономического развития / пер. с венг. М. : Прогресс, 1990. 295 с.
Інновація // Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/105/53382/1092237.html
Інновація // Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інновація
Управління // Словопедія. URL:http://slovopedia.org.ua/32/53411/32536.html
Управління // Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Управління

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру