УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційПроблеми підприємництва

БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Раєвнєва О. В., Мілевська Т. С., Бобкова О. Ю.
Нормативно-правові механізми співробітництва сфер професійної освіти та бізнесу в країнах СНД (c. 181 - 183)

У статті аналізується досвід країн СНД в області реалізації співробітництва комерційних структур і освітніх установ, а також підтримка таких ініціатив у рамках чинного законодавства та державних програм. Огляд проводиться з метою визначення перспективності впровадження подібних напрямків взаємодії вузів і бізнес-структур у законодавчу практику України.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Брюховецька Н. Ю., Єгіазарова К. Ю.
Деякі аспекти економічного співробітництва великого та малого бізнесу в Україні (c. 18 - 20)

Стаття присвячена розгляду деяких проблем функціонування малого та великого бізнесу, напрямкам рішення цих проблем і розширенню співробітництва між великим і малим бізнесом.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Мельникова В. І., Мельникова О. П., Мельников А. П.
Аналіз дії Податкового кодексу на розвиток підприємницького ресурсу (c. 100 - 102)

У даній статті аналізується стан підприємницького ресурсу в Україні, виявляються його основні проблеми в аспекті сформованої системи оподатковування, а також оцінюється вплив Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва.

Стаття написана російською мовою


Орлова О. В., Яцкевич І. В.
Перспективи розвитку малих підприємств у телекомунікаційній сфері (c. 103 - 107)

Аналізуються малі підприємства в телекомунікаційній сфері, їхній розвиток, значення та місце в економіці України.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Ковалевська А. В., Поспєлов О. В.
Тенденції розвитку малих підприємств Харківської області (c. 93 - 98)

Здійснено аналіз стану розвитку малого підприємництва Харківської області. Визначено позитивні і негативні тенденції діяльності малих підприємств регіону, окреслені пріоритетні заходи щодо розвитку малого підприємництва Харківщини.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Чернега О. Б., Орлова В. О., Бочарова Ю. Г.
Цивілізаційний потенціал розвитку підприємництва в Україні (c. 84 - 86)

У статті подано визначення поняття «цивілізаційний потенціал розвитку підприємництва», доведено його значення та вплив на особливості розвитку підприємництва в цілому та в Україні, зокрема.

Стаття написана українською мовою


Ісаєва Н. І.
Перспективи розвитку малого бізнесу в 2012 році (c. 87 - 90)

У статті наведено критерії віднесення підприємств до малих, великих або середніх, проаналізовано зміни в оподатковуванні малого бізнесу й перспективи його державної підтримки з 2012 року.

Стаття написана російською мовою


Юрків Н. Я.
Характеристика інституційного середовища у контексті економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні (c. 90 - 92)

Охарактеризовано інституційне середовище підприємницької діяльності та запропоновано шляхи його удосконалення в контексті посилення економічної безпеки суб’єктів підприємництва України.

Стаття написана українською мовою


Базалицький Д. М.
Критерії визначення та роль малих підприємств у ринковій економіці як фактора стабілізації (c. 92 - 94)

У статті здійснено аналіз і обґрунтування існуючих критеріїв віднесення підприємства до групи малих і визначено місце малих підприємств у національній ринковій економіці як фактора стабілізації.

Стаття написана українською мовою


Деренько О. А.
Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва (c. 95 - 97)

У статті досліджено основні аспекти державної підтримки малого підприємництва на міжнародному рівні, оскільки розвиток малих підприємств є одним із пріоритетних напрямів курсу економічних реформ, що здійснюються у розвинених країнах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Савицька О. І.
Оцінка рівня фінансової безпеки підприємницької діяльності в Україні (c. 47 - 50)

В статті розкрито сутність поняття «фінансова безпека підприємства» її роль та значення. Здійснено оцінку рівня фінансової безпеки підприємницької діяльності в Україні. Визначено основні шляхи підвищення її рівня.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Прохорова В. В.
Організаційно-економічне забезпечення розвитку малого підприємництва України (c. 132 - 135)

Визначено складові конкурентоспроможності потенціалу малих підприємств. Наведено економічний механізм відновлення та розвитку малого підприємництва України. Визначено завдання, які вирішує мале підприємництво.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Деречинський Ю. Н., Гайдай І. Ю., Мороз О. В.
Аналіз тенденцій розвитку малого підприємництва в Донецькій області (c. 71 - 75)

У статті проаналізовано тенденції розвитку малого підприємництва в Донецькій області за 2006–2010 рр. Виділено пріоритетні види економічної діяльності малих підприємств з метою їх подальшого розвитку. Запропоновано заходи для покращення показників діяльності малого підприємництва в Донецькій області.

Стаття написана українською мовою


Орлова В. О.
Природні переваги малого бізнесу – основа його розвитку (c. 75 - 79)

У статті виділено і охарактеризовано природні переваги малого бізнесу як основи його розвитку. Зроблено обґрунтування щодо високого рівня розвитку малого бізнесу, без чого неможливе прискорення прогресу національної економіки. Розглянуто теоретичні уявлення про малий бізнес та його переваги. При цьому аналіз теоретичних досліджень переваг малого бізнесу свідчить, що вони не завжди є вирішальним, а їх прояв вимагає додаткових переваг. Встановлено, що найбільш важливими перевагами малого бізнесу є переваги у сфері інноваційної діяльності, значення яких у сучасних умовах постійно зростає. Природні переваги малого бізнесу дозволяють йому змінювати умови, в яких здійснюється його економічна діяльність, змінювати структуру розходів, створювати стійкі структурні переваги. Вищезазначене дозволило зробити висновок, що такі переваги повинні розглядатися як основа розвитку малих форм господарювання. Відповідно підтримка держави повинна бути спрямована на забезпечення повного використання малим бізнесом своїх природних переваг. При цьому тиск повинен робитись на їх об’єктивні переваги, прояви яких доцільно стимулювати. Це стосується перш за все державної підтримки малого бізнесу щодо розробки та впровадження інновацій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Бедринець М. Д.
Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах господарювання (c. 183 - 190)

Досліджено поняття «суб’єкт господарювання» та «ефективність господарської діяльності підприємства». Сформоване власне визначення ефективності підприємства, яке являє собою комплексну оцінку кінцевих результатів використання основних і оборотних фондів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів. У статті розглянуто систему показників, що використовуються для оцінки ефективності господарської діяльності суб’єктів підприємництва. Відображено основні структурні показники діяльності суб’єктів підприємництва України в 2008 – 2011 рр. Наведено розрахунки відносних показників ділової активності підприємств України. Визначено причини погіршення оцінки ділової активності. Розкрито найбільш збиткові сфери господарської діяльності підприємств. Обґрунтовано основні інструменти підвищення ефективності діяльності підприємства. Автором запропоновано систему показників для аналізу ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, яка чітко та більш повно визначає сутність виробничого процесу. Зроблено висновок, що на підприємствах та інших організаціях і фірмах економічний аналіз має проводитись не менше одного разу на рік і в установленому вигляді, результати аналізу повинні доповнювати звіти підприємства, підготовлені для податкової інспекції та органів статистики. У цих компетентних інспекціях повинна звірятися достовірність і об'єктивність аналізу. Фірми, які не забезпечили об'єктивного вивчення своєї діяльності, повинні припиняти роботу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Папп В. В.
Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні (c. 160 - 164)

Метою статті є дослідження стану й тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні в умовах сьогодення, оцінка основних недоліків і визначення перспектив розвитку. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці учених, у статті проаналізовано системні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні. У процесі дослідження визначено пріоритетні напрями державної підтримки розвитку малого підприємництва загальносистемного характеру, а також специфічні заходи державної підтримки розвитку малого підприємництва. Обґрунтовано та надано рекомендації щодо підвищення ефективності підтримки та визначення стратегічних перспектив розвитку малого підприємництва в Україні. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка механізму інституційної підтримки малого підприємництва в Україні, що дозволить активізувати підприємницьку активність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Брайловський І. А.
Інтереси і вигоди приватного сектора в державно-приватному партнерстві (c. 232 - 236)

Стаття присвячена аналізу інтересів, які спонукають приватного партнера до спільної з державою діяльності, і вигодам, які він отримує від реалізації проектів державно-приватного партнерства (ДПП). Попередньо виділено основні ознаки та сфери застосування ДПП. Наголошується, що важливою передумовою для мотивації приватного сектора на вступ у державно-приватне партнерство є дотримання чітких правочинних формальних правил в інституціональній системі. Визначено потенційні вигоди та основні переваги використання форми державно-приватного партнерства при реалізації масштабних проектів загальнодержавного значення. Зокрема, показано, що основною перевагою ДПП у порівнянні з іншими видами договірних відносин між органами влади та приватним сектором є оптимальний розподіл повноважень щодо контролю над спільною діяльністю з надання послуг населенню, у результаті якої буде досягнуто бажаного результату для обох сторін. Основною перевагою ДПП для приватного бізнесу автор вважає можливість розширення інвестицій у ті галузі соціально-економічного життя країни, які раніше вважалися сферою державних капіталовкладень.

Стаття написана українською мовою


Чечетова-Терашвілі Т. М.
Стратегічний аналіз розвитку малого підприємництва в Харкові (c. 237 - 242)

Статтю присвячено дослідженню діяльності малого бізнесу в м. Харкові. Проведено стратегічний аналіз стану малого підприємництва Харкова за допомогою методу SWOT-аналізу. Виявлено можливості та загрози зовнішнього середовища по відношенню до малого підприємництва м. Харкова та його сильні та слабкі сторони. Проведено стратегічний аналіз проблем, що сповільнюють його розвиток, і визначено шляхи їх подолання. Сформульовано стратегічні напрями формування та здійснення відповідної ефективної та гнучкої регіональної політики в межах розвитку малого підприємництва. Зроблено висновок, що потенціал позитивного впливу малого підприємництва на соціально-економічні процеси не може використовуватися в повному обсязі до того часу, поки не будуть виявлені та ліквідовані негативні фактори, а також обґрунтовано шляхи та механізми поступального розвитку діяльності малих підприємств як важливого сектора національної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Кашуба Я. М.
Гармонія структури в забезпеченні життєздатності підприємництва (c. 106 - 110)

Автором обґрунтовано принципи формування структури та прояви структурних властивостей, що приводять до стану життєздатності підприємництва та його елементів. Життєздатність підприємництва розглядається відповідно до концепції С. Біра (Beer) і включає п’ять Систем. За моделлю С. Біра, підприємництво на сьогодні не має структури, яка відповідає життєздатній системі. В сучасних умовах Системи підприємці, що відповідають за координацію та контроль підприємницької діяльності, і системи управління є розрізненими. Розвиток інформаційних каналів та узгодження наведених систем обумовлюють необхідність послаблення межі малого бізнесу й органів державного управління, оскільки життєздатність, зокрема стійкість системи, залежить від її зв’язків із зовнішнім середовищем. При цьому необхідною є участь громадських організацій. В роботі набули подальшого розвитку принципи формування структури, які приводять до стану життєздатності підприємництва та його елементів, і базуються на циклічності процесів організації та самоорганізації, що породжують процеси управління та самоуправління. Автором зроблено висновок, що управління життєздатністю системи підприємництва має відбуватися шляхом подолання суперечностей, узгодження структури, гармонізації функцій та зв’язків.

Стаття написана українською мовою


Ковалевська А. В., Поспєлов О. В.
Визначення факторів впливу на рівень економічної безпеки малих підприємств України (c. 111 - 118)

В статті представлено актуальність та значущість малих суб’єктів підприємницької діяльності в економіці країни та її регіонів, визначено актуальність питання дослідження стану економічної безпеки саме малих підприємств. На основі аналізу статистичних даних доведено, що сучасний стан суб’єктів малого підприємництва є нестійким та небезпечним. На стан економічної безпеки малих підприємств справляє вплив численна кількість факторів, найбільш дослідженими з яких є макроекономічні. Водночас, мезо- та мікроекономічні фактори впливу на рівень економічної безпеки суб’єктів малого бізнесу залишаються поза увагою фахівців. Визначено необхідність проведення поглибленого дослідження та систематизації загроз (як внутрішніх, так і зовнішніх) економічній безпеці суб’єктів малого бізнесу шляхом анкетування та опитування. Точна ідентифікація загроз, їх класифікація та розподіл за рівнями впливу, вибір вимірників їх прояву є першим і головним етапом розробки системи управління економічною безпекою підприємства. Залежно від цього формується комплекс необхідних заходів попередження і нейтралізації небезпеки, відповідних масштабу і характеру загроз.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Отенко В. І.
Конкурентні переваги підприємницької діяльності (c. 290 - 295)

Метою статті є вивчення сутності та процесу формування конкурентних переваг і дослідження актуальних варіантів розвитку підприємства, які направлені на зайняття лідируючих позицій в конкурентному середовищі. Обумовлено прийняття рішення про формування нової конкурентної переваги, що відбувається у процесі моніторингу існуючих конкурентних переваг, коли виникає необхідність перекривання застарілих конкурентних переваг і тих, що перебувають на стадії спаду. Проаналізовано порядок формування нових конкурентних переваг і запропоновано низку пріоритетних конкурентних переваг підприємницької діяльності. Аргументовано, що важливим напрямком формування конкурентних переваг є розробка підприємством ефективної стратегії розвитку, яка базуватиметься на унікальному позиціонуванні підприємства, орієнтації на унікальні види діяльності. Саме це дасть змогу забезпечити довгострокові конкурентні переваги.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Дацкевич Н. О.
Соціальна відповідальність підприємництва як інструмент боротьби з економічними та екологічними кризами (c. 197 - 201)

Мета статті полягає в дослідженні взаємозв’язку економічних та екологічних криз із рівнем розвитку соціальної відповідальності підприємництва, а також концепції формування нового рівня розуміння сталого розвитку, яка служить практичним та ефективним інструментом для досягнення балансу між потребами населення та наявністю природних ресурсів. Було розглянуто теоретичні напрями підвищення ефективності подолання кризових явищ та їх наслідків за допомогою соціально відповідальної діяльності підприємництва. Досліджено основні напрями боротьби з економічними кризами з використанням концепції соціальної відповідальності підприємництва як базового інструменту в умовах нестабільної світової екологічної та економічної ситуації. Виокремлено інновативні рішення, які сприяють зниженню вірогідності настання криз, і наведено модель зв’язку між загрозами та можливостями від криз з пірамідою соціальної відповідальності А. Керролла. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є аналіз наведених підходів щодо оптимізації подолання негативних наслідків економічних та екологічних криз і зведення до мінімуму впливу на показники діяльності компанії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Краснокутська Н. С., Бубенець І. Г.
Підприємницький потенціал у контексті еволюції теорії підприємництва (c. 205 - 209)

Метою написання статті є дослідження еволюції теорії підприємництва, етапізаціі цього процесу з виділенням тих змін, які відбулися в розумінні характерних рис і призначення підприємця та підприємницького потенціалу. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто еволюцію теорії підприємництва, систематизовано погляди дослідників і визначено характерні риси підприємця. У результаті проведеного дослідження виділено етапи еволюції теорії підприємництва. Визначено відмітні особливості підприємця як носія підприємницького потенціалу в контексті еволюції теорії підприємництва. Обґрунтовано, що розуміння змісту підприємницького потенціалу визначається можливостями створювати пропозицію, що має цінність, зумовленими наявністю ресурсів, здібностей і компетенцій. Дотримуючись виділених положень про залежність характерних ознак підприємницького потенціалу від особливостей розвитку не тільки теорії підприємництва, а й національних економік, перспективи подальших досліджень полягають у визначенні відмінних рис, притаманних підприємцям в умовах українських реалій.

Стаття написана українською мовою


Шубчік О. А.
Класифікація підприємницьких мережевих структур (c. 210 - 214)

У статті досліджено чинники, що спричиняють необхідність переходу до нових мережевих методів управління. Проаналізовано різні підходи до визначення мережевих підприємств та запропоновано власне трактування поняття «мережева структура» як системи взаємопов’язаних об’єктів господарювання, що базується на раціональному використанні загальних ресурсів, ідей за підтримки сучасного інформаційно-комунікаційного забезпечення для розширення границь бізнесу, отримання економічного ефекту та вдосконалення інноваційної діяльності. При систематизації наукових праць вітчизняних і закордонних учених виділено класифікаційні ознаки мережевих структур за: типом моделі мережі, базовою основою створення, однорідністю формату, місцем походження, стійкістю взаємозв'язків, рівнем самостійності, інноваційною складовою, територіальним розміщенням, шляхами розвитку, маркетинговими комунікаційними каналами, виробничою складовою, ступенем стабільності учасників, розміром підприємств-учасників, стратегічним партнерством, основним видом діяльності, рівнем централізації та за ступенем формалізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Комеліна О. В., Чайкіна А. О.
Ризики і загрози у формуванні підприємницького потенціалу регіону (c. 143 - 147)

Метою статті є вивчення каталізаторів, що зумовлюють виникнення ризиків і загроз, які впливають на рівень сформованості підприємницького потенціалу регіону. До таких каталізаторів відносять екзогенні (фактори прямої та непрямої дії) та ендогенні (кадрові та ресурсні). Ми припускаємо, що підприємство може і має здатність запобігати їх появі, вчасно реагувати на прояви дестабілізації в діяльності та передбачати причини виникнення кризових процесів. Доведено, що в одних випадках вони діють незалежно від якості діяльності підприємства, а в інших – зумовлені його господарською діяльністю, що має комплексний вплив на формування підприємницького потенціалу. У результаті дослідження показників ризику для підприємницького потенціалу регіону була запропонована певна методика розрахунку інтегрального показника загального рівня ризику для підприємницького потенціалу, на основі якої побудовано відповідні стратегії протидії ризикам, загрозам та обмеженням з боку оточуючого середовища. Сформовано Топ-10 найбільших ризиків, що вплинули на господарську діяльність підприємств у 2014 р. Запропоновано шляхи протидії цим негативним явищам, що дає змогу підвищувати підприємницький потенціал регіону.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Панасюк О. В.
Малий бізнес в Україні: тенденції розвитку і проблеми оподаткування (c. 102 - 107)

Стаття присвячена проблемам і перспективам оподаткування малого бізнесу в Україні. Метою статті є оцінка тенденцій розвитку малого бізнесу в Україні, виявлення проблем оподаткування його діяльності та обґрунтування шляхів їх вирішення. За результатами проведеного дослідження з’ясовано, що малий та середній бізнес в Україні розвивається недостатньо швидкими темпами, що свідчить про наявність нереалізованого потенціалу його розвитку. Однією з причин недостатньо активного розвитку підприємництва є перекоси в системі оподаткування малого бізнесу, яка створює передумови для їх використання у схемах мінімізації податків, а не реального зростання підприємницької ініціативи. Зміни, які відбулися в механізмах стягнення єдиного податку з юридичних та фізичних осіб, були позитивними, оскільки при номінальному зменшенні кількості платників єдиного податку відбулося збільшення обсягів виручки від їх діяльності та зросли обсяги сплати єдиного податку. За результатами дослідження зарубіжного досвіду встановлено, що у більшості економічно розвинених країн альтернативні режими оподаткування для малого і середнього бізнесу або не використовуються взагалі, або використовуються протягом обмеженого періоду часу. Натомість для підприємств малого і середнього бізнесу передбачене використання масштабних податкових пільг у рамках загальної системи оподаткування. Такий досвід необхідно впровадити у практику оподаткування в Україні. Також зарубіжний досвід свідчить про високі вимоги до ведення обліку та складання звітності малими підприємствами. Аналогічні вимоги мають бути запроваджені і в Україні, що суттєво підвищить якість фінансової звітності та довіру кредиторів та інвесторів до підприємств, які працюють у секторі малого бізнесу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Гуменюк В. В.
Визначення причин існування нелегального (тіньового) підприємництва (c. 160 - 165)

Метою статті є визначення значущих причин існування нелегального (тіньового) підприємництва. Ця проблема є актуальною на фоні наведених у науковій літературі та державних програмних документах десятків різних чинників тінізації економіки без належного наукового обґрунтування їх впливовості. Завданням статті є уніфікація та визначення чинників з істотним впливом. За допомогою методу аналізу та узагальнення виділено 18 чинників нелегального підприємництва. З них обрано 12, вплив яких можна оцінити через статистичні показники або міжнародні рейтинги. Використовуючи кореляційно-регресійне моделювання, визначено такі фактори, що чинять значущий вплив на масштаб нелегального підприємництва. Результати дослідження в подальшому будуть використані для формування системи заходів державного регулювання процесів легалізації підприємництва, спрямованих на вирішення визначених проблем, що на практиці забезпечить зменшення частки нелегального сектора і витрат ресурсів на подолання неістотних факторів. У результаті дослідження вдосконалено підходи до визначення причин тінізації, які, на відміну від існуючих, дозволяють визначити чинники зі значущим кореляційним впливом, що забезпечить високу результативність програм та механізму легалізації підприємництва.

Стаття написана російською мовою


Філиппова С. В., Богаченко А. В.
Проблеми визначення поняття малого промислового підприємництва та його нормативно-правове забезпечення (c. 166 - 171)

Метою даної статті є виявлення проблеми визначення поняття малого промислового підприємництва. Розглянуто нормативні джерела стосовно визначення понять промислового підприємництва та малого підприємництва, а також їх значення. На основі аналізу нормативних джерел і наукових думок дано визначення поняття малого промислового підприємництва, виявлено його місце в структурі національного господарства. Вказано ознаки та особливості малого промислового підприємництва України та проаналізовано нормативно-правове забезпечення його державної підтримки. У результаті дослідження виявлено відсутність виділення окремих програм для розвитку саме малого підприємництва промислового сектора. Нормативно-правове забезпечення представлено значною кількістю нормативних документів, що недостатньо узгоджені між собою та частіше не мають реального механізму реалізації, а несуть здебільшого декларативний характер або мають вигляд заяви про намір.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Косата І. А.
Сутність та класифікація основних видів інтегрованих структур бізнесу (c. 252 - 256)

Однією з основних тенденцій ХХ – початку ХХІ століття є створення інтегрованих структур бізнесу, що мають суттєвий вплив як на економіку окремих держав, так і на світову економіку в цілому. За час розвитку інтегрованих структур бізнесу (ІСБ) можна нарахувати значну кількість їх різноманітних форм, а саме: трести, пули, синдикати, картелі, комбінати, асоціації, альянси, конгломерати, консорціуми, концерни, стратегічні альянси, фінансово-промислові групи, корпорації креаторів, стратегічні родини, технологічні парки тощо. Звернімо увагу на те, що кількість форм ІСБ не є постійною. З розвитком економіки відбувається й розвиток існуючих форм. Незважаючи на значну кількість наукової літератури, присвяченої розгляду форм ІСБ, однозначна відповідь на питання, в яку з них, за яких умовах і в який час доцільно об’єднуватись, яка є найбільш конкурентоспроможною, – відсутня. У зв’язку з цим характеристика наведених вище організаційних форм ІСБ є актуальною і потребує подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


Мельник Т. О.
Забезпечення інфраструктури розвитку малого підприємництва в Україні (c. 257 - 261)

Мета статті полягає в розкритті частини нової державної стратегії розвитку малого підприємництва в Україні. Показано важливість інфраструктури в розвитку малого підприємництва. Виділено пункти в розвитку інфраструктури для сприяння становленню малого підприємництва в Україні, які є орієнтирами для створення необхідних умов розвитку малого бізнесу. Це координація роботи обласних і районних центрів сприяння розвитку малого підприємництва, розроблення та реалізація цільових програм фінансової підтримки пріоритетних бізнес-проектів, розвиток бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів, інформаційна і консультаційна державна підтримка, надання адміністративно-господарських послуг тощо. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня необхідності розвитку кожного елемента інфраструктури розвитку малого підприємництва в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Бубенець І. Г.
Формування організаційно-економічних засад внутрішнього підприємництва на торговельних підприємствах (c. 298 - 303)

Метою статті є узагальнення матеріалів дослідження щодо визначення етапів процесу інтрапренерства та розробка організаційно-економічних засад внутрішнього підприємництва на торговельних підприємствах. З метою формування організаційно-економічних засад внутрішнього підприємництва систематизовано підходи до визначення етапів процесу інтрапренерства та розроблено процесну модель його впровадження на торговельних підприємствах. Для оцінки передумов впровадження концепції інтрапренерства розроблено рекомендації з побудови двокритеріальної матриці «Оцінка наявності та рівня розвитку підприємницького потенціалу торговельного підприємства – сприятливість внутрішнього підприємницького клімату». Доведено, що результати позиціонування становлять підґрунтя для подальшого формулювання стратегічного бачення розвитку інтрапренерства, цілей і завдань активізації підприємницького потенціалу персоналу з метою розвитку торговельного підприємства, вибору моделі інтрапренерства та її організаційної та ресурсної підтримки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Паливода О. М., Теміндарова Ю. А.
Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в контексті європейської економічної інтеграції (c. 267 - 271)

Метою статті є науково-теоретичний аналіз проблем розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) в Україні з урахуванням його економічного стану та специфіки ринкових змін у контексті європейської економічної інтеграції. Було використано методи статистичного аналізу, кількісного та якісного порівняння, групування та узагальнення. Проведено порівняльний аналіз головних сучасних тенденцій у розвитку МСП України та ЄС, зокрема, таких як: посилення їх ролі в генеруванні доданої вартості та зайнятості; поширення практично в усіх секторах економіки; домінування у сфері виробництва, торгівлі, бізнес-послуг; усвідомлення необхідності інтернаціоналізації господарської діяльності та посилення інноваційності. Практична значимість результатів дослідження полягає у створенні наукового підґрунтя для вироблення механізмів оптимальної адаптації МСП у європейський економічний простір.

Стаття написана українською мовою


Остроумова В. В.
Херсонська торгово-промислова палата як елемент інфраструктури підтримки підприємництва (c. 272 - 276)

Метою статті є дослідження показників розвитку малого та середнього підприємництва Херсонської області, розробка теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо його подальшого сталого функціонування та ефективної інфраструктурної підтримки регіональною торгово-промисловою палатою. Розглянуто результати роботи торгово-промислової палати України та її структурного підрозділу в Херсонській області. Проаналізовано показники діяльності малого та середнього підприємництва, фізичних осіб – підприємців у Херсонській області та порівняно їх із середніми по Україні. Досліджено значення регіональної торгово-промислової палати для розвитку місцевого бізнесу. Визначено проблеми та перспективи розвитку інфраструктури українського бізнес-середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Ватаманюк-Зелінська У. З.
Стимулювання розвитку машинобудівного підприємництва в умовах інтернаціоналізації економічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання (c. 219 - 223)

Метою статті є розроблення напрямків інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання машинобудівного комплексу, що здатні гарантувати суб’єктам малого (середнього) підприємництва збереження або досягнення платоспроможності, фінансової стійкості та фінансової рівноваги у коротко- та довгостроковій перспективі, зберігаючи при цьому їх незалежний статус. Обґрунтовано можливість інтеграційної взаємодії суб’єктів промислового підприємництва та державних органів виконавчої влади, що надає змогу державі виступати суб’єктом інтеграційних відносин, забезпечуючи тим самим можливість оздоровлення неплатоспроможних підприємств машинобудівного комплексу України. Запропоновано систему управління інтеграційними процесами, що передбачає цілісний комплекс заходів та охоплює засоби управління, які включають оцінку підприємницького середовища і вибір методу інтеграції. Визначено поняття «управління інтеграційними процесами машинобудівного комплексу України» як системи управління внутрішніми та зовнішніми ресурсами його суб’єктів господарювання з моменту юридичного оформлення виду інтеграційної взаємодії, враховуючи застосування методів управління визначеною при цьому частиною ресурсів інтегрованого суб’єкта. Розроблено методи інтеграційної взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності, які ґрунтуються на засадах збереження самостійності інтегрованих структур.

Стаття написана українською мовою


Григораш О. В.
Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва (c. 224 - 229)

Проаналізовано виконання заходів регіональних програм розвитку і підтримки малого підприємництва за видатками. Дано оцінку ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва шляхом аналізу зв’язку між загальним обсягом фінансування регіональних програм і показниками розвитку малого підприємництва: часткою реалізованої малими підприємствами продукції, рівнем зайнятості у малому підприємництві та часткою підприємств, що впроваджували інновації. Вплив означених бюджетних важелів на розвиток малого підприємництва виявився незначним. В аналізований період мало місце скорочення бюджетних видатків на фінансування регіональних програм, отже, державна підтримка малого підприємництва була зміщена у бік застосування податкових важелів, які і стали детермінантою стимулювання підприємницької активності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Максимов М. С.
Розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва в Україні в державних і регіональних стратегічних документах (c. 196 - 203)

Проаналізовано стан нормативно-правової бази, спрямування державної та регіональних стратегій розвитку, а також наявну активність влади щодо підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Проведено аналіз нормативно-правових документів України щодо розвитку та підтримки підприємництва, кількісний аналіз цільових установок стратегічних документів, у тому числі запропоновано агрегування цільових установок за напрямами та за сферами. Запропоновано класифікацію нормативно-правових документів по відношенню до розвитку підприємництва. Отримано кількісні оцінки спрямованості політики щодо розвитку підприємництва на державному та регіональних рівнях і сформовано показник активності регіональної влади щодо підтримки підприємництва. Розроблено концептуальну модель розвитку регіонального фонду підтримки підприємництва як основного органу підтримки підприємництва в регіоні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Грицаєнко М. І.
Довіра як передумова розвитку підприємницької діяльності (c. 143 - 148)

Метою статті є визначення ролі довіри у створенні власної справи та розвитку підприємницької діяльності. Визначено сутність довіри як головної складової соціального капіталу, яка формує менталітет людей, забезпечує певний рівень їх спілкування та об’єднання в соціальні групи. Проаналізовано взаємозв’язки між оцінками населенням України задоволення життям, економічної ситуації в країні, а також розміру ВВП у розрахунку на душу населення. Крім цього, побудовані моделі залежності між ставленням населення України до розвитку приватного підприємництва та рівнем довіри до підприємців, а також між бажанням відкрити власну справу та рівнів різноманітних довір, які об’єднуються в міжособистісні та інституційні групи. На основі дослідження позицій України в рейтингу ступеня сприятливості умов ведення бізнесу, який щорічно визначається Всесвітнім банком, а також плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених у методології цього рейтингу на 2016 р., намічено перспективи подальших досліджень – визначення напрямів інституційних перетворень, які сприятимуть розширенню довіри та стимулюванню розвитку соціального капіталу в підприємницькій діяльності та суспільстві в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Максимов М. С.
Зниження когнітивного навантаження при розробці бізнес-плану в малому бізнесі (c. 161 - 166)

Стаття присвячена дослідженню процесу створення бізнес-плану. На даний момент існують методики створення бізнес-планів, розроблені на міжнародному та національному рівнях, але жодна з них не стала загальноприйнятою. Основним невирішеним питанням бізнес-планування у сфері малого бізнесу є високі вимоги до людини, яка створює бізнес-план, у тому числі з точки зору когнітивного навантаження. Для підвищення ефективності розробки бізнес-плану застосовані розробки у сфері психології: теорія обмеженої раціональності Г. Саймона, дослідження роботи пам’яті людини Г. Міллера, дослідження у сфері користувальницьких інтерфейсів та поняття когнітивного навантаження Дж. Джулієн. Проаналізовано дев’ять існуючих стандартів бізнес-планування. Виділено елементи бізнес-плану, які зустрічаються більш, ніж у 66% стандартів бізнес-планування: аналіз середовища, аналіз ризиків, стратегія, операційний блок, виробництво, маркетинг, фінанси, кадри, організація та управління. Виділено п’ять основних блоків елементів: аналітика, стратегія, процеси, ресурси, управління. Запропоновано мнемонічні абревіатури, що спрощують запам’ятовування основних блоків.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Андріїв Н. М.
Сутність та особливості підприємництва в системі внутрішньої торгівлі України (c. 172 - 177)

Метою статті є обґрунтування наукових поглядів на проблему сутності підприємництва в системі внутрішньої торгівлі з виділенням його характерних ознак, функцій та видів. Досліджено погляди вчених на проблему сутності підприємництва. Виявлено певні дискусійні положення, зокрема звуження підприємницької діяльності до ініціативної без утворення юридичної особи; будь-якої діяльності, спрямованої на отримання прибутку; будь-якої господарської діяльності. Використовуючи системний підхід, розкрито сутність внутрішньої торгівлі як підсистеми національної економіки, що формується сукупністю відповідних елементів. Обґрунтовано, що підприємництву в системі внутрішньої торгівлі властиві ознаки, які притаманні підприємництву загалом (самостійність, ініціативність), а також ознаки, що характеризують лише підприємництво в cистемі внутрішньої торгівлі. Ними є: ризиковість, легітимність, гнучкість, мобільність суб’єктів підприємництва, високий рівень інформованості. На підставі ґрунтовного аналізу запропоновано соціально-економічні функції підприємництва в системі внутрішньої торгівлі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Ігнатова Ю. В., Даценко Н. В., Рудик Н. В.
Деякі методи оцінювання інвестиційної привабливості малих інноваційних підприємств (c. 171 - 178)

Важливим фактором, що впливає на розвиток та життєдіяльність малих і середніх інноваційних підприємств, зокрема стартапів, є можливість оцінити їх інвестиційну привабливість. Основною причиною «провалу» таких підприємств є відсутність інструментарію для прогнозування потенційної кількості своїх клієнтів, а отже, і фінансових результатів. Як показник оцінювання інвестиційної привабливості малого інноваційного підприємства у статті пропонується розглядати кількість прогнозованих клієнтів. З цією метою запропоновано використовувати ряд математичних моделей на основі інструментарію дескриптивної статистики та імітаційного моделювання. Запропоновані моделі побудовано на основі гіпотези про нормальність закону розподілу випадкової кількості надходження клієнтів. Вони дозволяють здійснити прогноз високої точності залежно від дня тижня, а отже, і оцінити інвестиційні ризики для потенційних інвесторів.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Махота А. В.
Франчайзинг у контексті розвитку малого та середнього бізнесу: організаційно-економічний та організаційний аспекти (c. 160 - 165)

З метою визначення організаційно-економічних та облікових аспектів франчайзингу в умовах нестабільності макроекономічної ситуації та дефіциту власних коштів підприємців визначено сучасний стан ринку франчайзингу в Україні, його економічну сутність та роль; наведено застосовувані у світовій практиці ведення бізнесу види франчайзингу; визначено близькі за змістом до франчайзингу види дистриб’юторських договорів; наведено законодавчу базу франчайзингу в Україні; встановлено обов’язкові умови договору комерційної концесії як законодавчо визначеного аналогу франчайзингу в Україні; наведено особливості відображення правовідносин франчайзингу в бухгалтерському обліку франчайзера і франчайзі. Визначено об’єктивні переваги франчайзингу як для великих підприємств, так і для початківців. Виходячи із правової природи відносин франчайзингу в бухгалтерському обліку його відображення близьке за змістом до обліку нематеріальних активів. Реалізація потенціалу франчайзингу як стратегічного інструменту розвитку малого та середнього бізнесу потребує вдосконалення його законодавчої бази в частині підвищення відповідальності сторін.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Пархоменко О. С., Ярмош О. В.
Перспективи та інструменти розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (c. 101 - 105)

Метою статті є визначення основних проблем у сфері малого та середнього підприємництва на регіональному (на прикладі Харківської області) та національному рівнях, дослідження перспектив та інструментів розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Наведено основні законодавчі та нормативні документи, направлені на розвиток сектора малого та середнього підприємництва. Також проведено аналіз основних очікуваних результатів виконання Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016–2020 рр. та кількості громадських інституцій підтримки підприємництва. Визначено основні перешкоди для розвитку малого та середнього бізнесу на регіональному та національному рівнях. Проведено групування інструментів розвитку сектора підприємництва, запропонованих представниками регіональної бізнес-спільноти, громадських об’єднань, банківської сфери та інших фінансово-кредитних установ, експертами-дослідниками, представниками державної влади тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Рудик Н. В., Поліщук Є. А., Сибірянська Ю. В.
Кодекс етики ведення малого та середнього бізнесу на засадах соціальної та екологічної відповідальності (c. 196 - 203)

Метою статті є дослідження основ формалізованого підходу до ведення малого та середнього бізнесу (МСБ) на засадах соціальної та екологічної відповідальності. Сформовано фундаментальні модулі кодексу етики ведення МСБ, що стають відображенням причинно-наслідкових зв’язків між глобальними цілями сталого розвитку та перспективою українського бізнесу в зовнішньоекономічній діяльності, а також його ініційованості на світовій арені. Визначені змістові модулі регламентують основні відносини між ключовими суб’єктами МСБ та їх спрямованість на якісно новий рівень ведення бізнесу. Запропоновано ключові положення кодексу, що регламентують соціальну відповідальність МСБ: гарантія сприятливого та безпечного робочого середовища; підтримка культурного розмаїття на противагу дискримінації та переслідуванню; регулювання процесу найму та працевлаштування; мотивація збільшення інтелектуального капіталу через навчання і розвиток. Під час саморегулювання екологічної відповідальності МСБ запропоновано дотримуватися таких положень кодексу: відповідність природоохоронній політиці; оптимальність стратегій та інструментів відповідно до екологічно сприятливих цілей; екологічна спрямованість у відносинах з контрагентами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Руда М. В., Горбаль Н. І., Ільницький В. С.
COSME: розвиток і підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на ринках ЄС (c. 252 - 258)

Статтю присвячено висвітленню актуальних аспектів економічної євроінтеграції українських підприємств, а саме дослідженню та обґрунтуванню проблемних моментів підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу на ринках ЄС. Акцентовано увагу на програмі COSME, що спрямована на формування адекватних умов для розвитку МСП, обміну досвідом, розширення торговельно-економічних зв’язків, формування високої культури ведення бізнесу відповідно до кращих світових практик. Узагальнено напрями робочої програми розвитку малих і середніх підприємств (МСП) для вітчизняних підприємств на 2018 рік, такі як: полегшення виходу на міжнародні ринки; покращення умов для конкурентоспроможності; формування культури підприємництва. При цьому підпрограми COSME (особливо Enterprise Europe Network) сфокусовані на сприянні доступу до фінансування, сприянні доступу підприємств до нових ринків, створенні середовища, сприятливого для конкурентоспроможності, заохоченні розвитку підприємницької культури. Як результат, обґрунтовано унікальні можливості програми COSME для українського бізнесу отримати допомогу для розвитку та максимального використання свого потенціалу. Участь України в цій програмі є важливим підгрунтям державної політики підтримки підприємств.

Стаття написана українською мовою


Хоча Н. В.
Перспективи вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств (c. 259 - 263)

Метою написання статті є надання рекомендацій щодо вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств (МП) як завершального елементу спрощеної системи обліку через визначення її доречного складу та структури для задоволення інформаційних потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів. Для покращення якісних характеристик фінансової звітності МП пропонуються такі зміни до їх структури та складу: ввести перелік основних і додаткових статей форм фінансової звітності МП, базуючись на нормах П(С)БО 25, НП(С)БО 1 та професійному судженні керівництва суб’екта малого підприємництва (СМП); розрахунки за авансами виданими та одержаними включити до переліку обов’язкових статей балансу Форми № 1-м і відображати їх окремо від іншої дебіторської чи кредиторської заборгованостей; доповнити звіт про фінансові результати Форми № 2-м розділом II. «Витрати за економічними елементами», що визначатиметься таксономією фінансової звітності; складати «Звіт про рух грошових коштів» за прямим або непрямим методом за бажанням керівництва МП як форму управлінської звітності. Перспективами подальших досліджень є розробка форм облікових регістрів, призначених систематизувати інформацію про діяльність СМП для складання фінансової звітності з урахуванням рекомендацій щодо покращення її якісних характеристик.

Стаття написана українською мовою


Шуляк Б. В.
Методика діагностування привабливості екологічного підприємництва на сільських територіях (c. 264 - 270)

Метою дослідження є обґрунтування методики діагностування привабливості екологічного підприємництва на сільських територіях. У статті визначено цілі діагностування привабливості екологічного підприємництва на сільських територіях. Встановлено, що методика діагностування привабливості екологічно орієнтованої підприємницької діяльності має враховувати її ефективність у розрізі економічної, екологічної та соціальної складових; поточний стан, динаміку та тенденції розвитку основних показників привабливості; співвідношення між фактично досягнутими та цільовими значеннями таких показників. Визначено систему методів, які доцільно використовувати у процесі діагностування, а саме: методи кореляційного аналізу (обґрунтування цілей діагностики); коефіцієнтного аналізу та методи нечіткої логіки (оцінка фактичних рівнів показників привабливості); регресійного аналізу та математико-статистичний метод (оцінка тенденцій і побудова прогнозів); кластерного аналізу, ранжирування, нормування та інтегрального оцінювання (порівняльний аналіз результатів оцінювання).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Стрілець В. Ю.
Синхронізація української практики ведення та розвитку малого бізнесу з європейськими стандартами (c. 105 - 111)

Мета статті полягає в дослідженні, компаративному аналізі та систематизації досвіду ведення та розвитку малого бізнесу європейських країн стосовно української практики. Аналізуючи та оцінюючи основні переваги досвіду ЄС в управлінні сферою малого бізнесу, визначено можливості його синхронізації в українські реалії функціонування малого підприємництва. У результаті дослідження визнано необхідність приведення українських стандартів підприємництва до європейських норм; установлено критерії синхронізації практики фінансового забезпечення малого бізнесу; досліджено «якісну структуру» суб’єктів малого бізнесу України та ЄС; ідентифіковано пріоритетні галузі діяльності у сфері малого бізнесу. Проведений аналіз дозволив виділити перелік перешкод, що заважають синхронізації українських стандартів з європейськими стандартами ведення малого бізнесу. Акцентовано увагу на необхідності об’єктивного та прозорого моніторингу стану малого бізнесу та визначено, що дослідження, проведені зарубіжними організаціями щодо стану та рівня розвитку малого бізнесу в Україні, є більш реалістичними, ніж вітчизняні. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення практичних рекомендацій і тактичних дій щодо адаптації позитивного світового досвіду ведення та розвитку малого бізнесу в Україні та усунення існуючих проблем у їх діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Славкова А. А., Лебеда М. О.
Природа доходів малого підприємництва та теоретичні основи їх оподаткування (c. 152 - 157)

Мета статті полягає в дослідженні сутності та природи доходів фізичних осіб – підприємців у структурі факторних доходів. Проаналізовано основні ідентифікаційні ознаки та особливості таких доходів. Охарактеризовано погляди провідних вчених щодо теоретичних основ оподаткування доходів від малого бізнесу та вплив оподаткування на виконання ФОП основних суспільних функцій підприємництва. Доведено, що зв’язок підприємницьких доходів з особливостями їх оподаткування проявляється у двох аспектах. По-перше, щодо розподілу податкового навантаження між різними видами факторних доходів, по-друге, щодо розподілу податкового навантаження між господарюючими суб’єктами, що застосовують різні моделі господарської поведінки. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є оцінка впливу оподаткування на економічну активність суб’єктів господарювання, структуру виробництва та розподілу доходів податків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Мороз С. Г.
Визначення пріоритетних векторів і механізмів регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні (c. 247 - 251)

Сьогодні недосконалість державного регулювання малого підприємництва, відсутність системності у використанні регуляторних механізмів у сфері підприємницької діяльності здатні спричинити високий рівень тінізації, тож необхідним є визначення пріоритетних векторів та механізмів регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні. У роботі доведено, що cистема механізмів і конкретних інструментів державної політики має формуватися на основі ключових векторів імовірного регуляторного впливу на поступ сектора малого підприємництва. З урахуванням поточного стану якості регуляторної політики та тенденцій розвитку вітчизняного сектора малого підприємництва графічно зображено та обґрунтовано пріоритетні вектори та механізми регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні, до яких належать: планування; моніторинг, аналіз, діагностика; дерегулювання; інформаційно-комунікаційна політика; економічна та організаційна підтримка бізнесу. Описано результати прикладного вдосконалення регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні.

Стаття написана українською мовою


Стрілець В. Ю.
Інтерпретація нерівномірності державного забезпечення розвитку малого бізнесу засобами ітераційної кластеризації (c. 252 - 258)

Метою статті є інтерпретація нерівномірності державного забезпечення розвитку малого бізнесу (ДЗРМБ) з використанням інструментів ітераційного кластерного аналізу та доведення необхідності врахування особливостей його ведення на різних територіях для досягнення збалансованого рівномірного інтенсивного розвитку малого бізнесу за участю держави. У роботі висунуто гіпотезу про нерівномірність ДЗРМБ на території України, доведення якої передбачає оцінку симетричності та інтенсивності ДЗРМБ засобами кластерного аналізу. Науковою новизною статті є конструювання алгоритму використання результатів кластеризації в досягненні рівномірного державного забезпечення розвитку СМП на території України, що передбачає виділення перманентної та варіативної компонент алгоритму. Проведена кластеризація адміністративно-територіальних одиниць України дозволила виділити перелік проблемних точок та ознак схожості в державному забезпеченні розвитку малого бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Іванишин В. В., Рудик В. К., Печенюк А. П.
Методичні засади оцінки привабливості соціального підприємництва (c. 100 - 107)

Проаналізовано сучасні світові тенденції розвитку суспільно-економічних відносин. Встановлено, що одним із перспективних напрямів є соціальне підприємництво, яке поєднує комерційну та соціальну складові, що дозволяє пом’якшити негативну дію ринкових впливів. Метою статті є розробка методичних засад оцінки привабливості соціального підприємництва. Запропоновано напрями оцінки привабливості соціального підприємництва, серед яких важливе значення належить вивченню психологічних та інформаційних (освітніх) аспектів, які автори пов’язують із соціальним інтелектом і соціальною згуртованістю мешканців. Запропоновано загальну методику оцінки привабливості соціального підприємництва, яка передбачає врахування та оцінку показників соціальної згуртованості та соціального інтелекту мешканців. Це створить умови для комплексного дослідження означеного явища, формування позитивного сприйняття досліджуваної діяльності, визначення громад, які мають високі потенційні можливості для розвитку соціального підприємництва, що стане в нагоді при формуванні стратегії розвитку соціального підприємництва в Україні та розробці програм регіонального розвитку. Напрямки подальших наукових пошуків вбачаємо в розробці критеріальних ознак оцінки ефективності соціального підприємництва та показників його розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Мельник М. І., Лещух І. В.
Розвиток підприємницької діяльності в регіоні: секторальний вимір (c. 161 - 170)

У статті досліджено тенденції розвитку підприємницької діяльності в регіоні (на прикладі Запорізької області). На основі статистичних даних Державного комітету статистики України та Головного управління статистики в Запорізькій області проаналізовано основні показники діяльності суб’єктів господарювання данного регіону; основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств Запорізької області (за видами економічної діяльності); фінансові результати до оподаткування в розрахунку на 1 підприємство Запорізької області; фінансові результати до оподаткування підприємств окремих областей України; основні структурні показники діяльності малих підприємств окремих регіонів України. Окремі дані щодо розвитку підприємництва в деяких областях України було порівняно з відповідними показниками Гомельської області Республіки Білорусь. Проведене дослідження дозволило констатувати: зміну впродовж досліджуваного періоду структури суб’єктів господарювання регіону в бік зростання частки підприємств і, відповідно, зниження частки фізичних осіб – підприємців; нижчі темпи зниження зайнятості в Запорізькій області, ніж загалом по Україні; вищу частку інноваційно активних промислових підприємств у загальній кількості промислових підприємств Запорізької області порівняно із регіонами-сусідами (окрім Харківської області) та країною загалом; позитивну тенденцію обсягу реалізованої інноваційної продукції промисловими підприємствами регіону; збільшення вагомості впливу малого бізнесу на економічний розвиток Запорізької області, про що свідчать вищий середньорічний темп зростання кількості малих підприємств регіону порівняно із низкою регіонів-сусідів, а також зростання обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) малим бізнесом. Установлено, що важливість розвитку бізнесу для Запорізької області обумовлена необхідністю поступового переходу від моделі економічного розвитку, що ґрунтується на діяльності великих підприємств – переробників сировини до більш диверсифікованої та відкритої економічної моделі на основі малого та середнього підприємництва з високим інноваційним потенціалом, стійкістю до кризових явищ та здатністю швидко адаптуватися до нових економічних умов і екологічних викликів. Отже, першочерговими заходами є: модернізація застарілого обладнання та технологій; впровадження енергоощадних технологій, альтернативної енергетики; просторова деконцентрація суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Нащекіна О. М., Тимошенков І. В., Нвафор Франклін Ннемека
Розпливчасте поняття: проблема визначення соціального підприємництва (c. 128 - 139)

Протягом останніх двох десятиріч інтерес до соціального підприємництва постійно зростає з боку як практиків, так і наукової спільноти. Однак, незважаючи на численні дослідження та велику кількість публікацій з питань соціального підприємництва, дане поняття залишається нечітко визначеним і може трактуватися по-різному. Однією з причин відсутності однозначного визначення соціального підприємництва є його багатовимірність. Метою цієї статті є огляд підходів до визначення соціального підприємництва, виявлення проблем, пов’язаних із розмежуванням понять соціального та комерційного підприємництва, соціального підприємництва та інших видів соціально спрямованої діяльності, а також визначення ознак (аспектів), які можуть використовуватися для диференціації цих понять. Аналіз різноманітних визначень соціального підприємництва дозволив виявити вісім аспектів цього явища. Було показано, що практично кожному з цих аспектів відповідає континуум, всередині якого характеристики соціально підприємницької діяльності можуть варіювати. Розбіжності в середовищі дослідників пов’язані саме із визначенням діапазонів, в яких характеристики та форми соціального підприємництва можуть змінюватися і за межами яких діяльність вже не може розглядатися як соціально-підприємницька. Визначені аспекти соціального підприємництва дозволяють краще зрозуміти сутність цього явища, ідентифікувати різні форми соціального підприємництва та систематизувати результати емпіричних досліджень. Перелік аспектів не є вичерпним, і в міру накопичення емпіричних даних до нього можуть додаватися нові аспекти.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Данилевич Н. С., Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Ващенко Є. О.
Економічна ситуація в Україні: очікування бізнесу (c. 203 - 209)

На шляху до покращення економічної ситуації та зростання економіки за останні п’ять років були здійснені значні зусилля щодо спрощення умов для ведення бізнесу. Разом із тим, на даний час Україна сприймається як країна із надмірним регулюванням і високим рівнем корупції, що не є сприятливим для бізнес-середовища. Тому надзвичайно актуальні дослідження чинників, що впливають на очікування бізнесу на сучасному етапі. Метою статті є дослідження умов створення для бізнесу сприятливого середовища через запровадження дерегуляційних заходів, усунення надмірних адміністративних навантажень на бізнес і зменшення державного контролю. Використовується методологія аналізу статистичних даних і науковий підхід «прогнозування». Оцінено очікування бізнесу, які в основному складаються з позитивних оцінок і прогнозів щодо економічної ситуації в Україні. Проте бізнес-середовище наголошує, що в Україні досі існує проблеми в організації та здійсненні реформ. Визначено головні проблемні напрямки: нестабільне зростання виробництва, дефіцит кваліфікованого персоналу, малі темпи зростання, когерентність законодавчого середовища. Виявлено існування неформальних відносин різних гілок влади та бізнесу. Зростання загальних обсягів реалізації продукції та поліпшення фінансово-економічного стану прогнозують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім підприємств енерго- та водопостачання. Найвищі очікування – у підприємств торгівлі та переробної промисловості. Дефіцит кваліфікованого персоналу може бути одним із факторів, що буде гальмувати економічну активність у майбутньому. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є питання розробки заходів для поліпшення очікувань бізнес-середовища. У практичному значенні існує диспропорція між регіонами України та масштабами бізнесу щодо економічних очікувань на 2020 р.

Стаття написана українською мовою


Ватаманюк-Зелінська У. З.
Підвищення фінансової ефективності підприємницької діяльності в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні (c. 210 - 217)

Метою статті є визначення прогнозних фінансових показників надходжень до місцевих бюджетів від провадження підприємницької діяльності в умовах реформування адміністративно-територіального устрою України. Проаналізовано обсяги надходження власних доходів до місцевих бюджетів новостворених об’єднаних територіальних громад і визначено прогнозовані показники надходжень від плати за землю, внаслідок провадження підприємницької діяльності, до бюджетів перспективних об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Обґрунтовано, що значення нормативу капіталізованого рентного доходу, на основі якого встановлюється нормативно-грошова оцінка по землях сільськогосподарського призначення перспективних територіальних громад, є більшою, ніж оцінка таких земель у громадах, які не об’єдналися, що стає додатковим стимулом до об’єднання та посилює процеси децентралізації. Результати досліджень свідчать, що після встановлення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель, які перебувають за межами населених пунктів об’єднаних територіальних громад, її значення щодо ріллі в середньому по Україні складає: max – 32928,25 грн/га по Черкаській області та min – 12936,55 грн/га – по Львівській області, тобто перевищення у 2,54 разу і на 19991,70 грн/га. За умови оренди сільгоспземель, що знаходяться за межами населених пунктів об’єднаних територіальних громад і нормативну грошову оцінку яких проведено на рівні 1%-ї ставки, різниця в прогнозних обсягах надходжень до їх бюджетів складає 14719,53 грн/рік (max – 20485,47 тис. грн – по ОТГ у Дніпропертровській області та min – 694,72 грн – по ОТГ у Закарпатській області). Вартість експлуатації таких земель перевищує мінімальний її показник у 29,48 разу. Прогнозовані обсяги надходжень єдиного податку до бюджетів перспективних ОТГ – 2555525,00 тис. грн, що становить 13,49% орієнтовно прогнозованих обсягів платежів по орендній платі та податку за земельні ділянки (в складі податку на майно). Максимальні прогнозні обсяги надходжень орендної плати та земельного податку (на рівні 1%) стосуються Дніпропетровської області, а мінімальні – Закарпатської та Вінницької областей, що пояснюється в основному величиною площі, яка передається у власність ОТГ за умови їх об’єднання.

Стаття написана українською мовою


Бутенко Н. В., Бердар М. М.
Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації (c. 218 - 224)

У статті досліджено мережеві ознаки підприємництва та визначено засади забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на основі мережевого підприємництва в умовах глобалізації. Проаналізовано сучасну стратегію соціально-економічного розвитку України в контексті глобалізаційних процесів. Зроблено висновок, що під впливом глобалізації актуалізується потреба формування мережевих структур підприємництва. Розглянуто чинники, які актуалізують необхідність урахування мережевих принципів організації підприємницьких структур: трансформацію рівня отримання конкурентних переваг від окремого суб’єкта до мережі; зміну організаційної моделі підприємницьких структур; інформаційну революцію та розвиток технологій; конкурентні переваги від формування мережевих синергетичних ефектів. Визначено основні тенденції функціонування мереж, серед яких: розвиток довгострокових партнерських відносин з постачальниками, покупцями та підрядниками з метою отримання конкурентних переваг партнерських відносин і зниження ризиків; децентралізація відповідальності, посилення координації на основі розвитку горизонтальних комунікацій. Зроблено висновок, що основою формування мереж є синергія, яка спроможна підвищити ефективність розвитку підприємництва в Україні шляхом формалізації оптимального співвідношення вертикальних і горизонтальних зв’язків і взаємодій. Наведено основні синергетичні ефекти в розрізі причин їхнього виникнення та форм прояву, серед яких: підвищення ефективності управління, усунення дублювання функцій, економія на масштабах виробництва, диверсифікація, інтеграція науково-дослідницької бази, оптимізація товарних потоків, скорочення платежів до бюджетів, монополізація ринку, покращення фінансових показників, ефект великої організації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Кифяк В. І., Малиш Л. Б.
Соціальне підприємництво: проблеми та перспективи (c. 275 - 280)

У турбулентних умовах суспільних відносин, які склалися як у світі, так і в Україні, спостерігається перехід на новий рівень господарювання, тому виникає необхідність у застосуванні новітніх інструментів у державній соціальній політиці. Одним із таких інструментів є соціальне підприємництво, яке водночас сприяє розвитку економіки та зосереджує увагу на розв’язанні важливих соціальних проблем. Мета статті полягає в дослідженні ролі соціального підприємництва в розвитку соціально-економічних відносин в Україні, визначенні проблем його розвитку та окреслення шляхів їх подолання. Висвітлено бачення поняття «соціальне підприємництво» різними вченими та описано підходи до визначення цієї категорії. Охарактеризовано поняття «соціальне підприємство» згідно з основними підходами до його визначення. Розглянуто та обґрунтовано основні ознаки соціального підприємства. Визначено вплив соціального підприємництва на економіку та описано конкретні наслідки його розвитку. Охарактеризовано стан соціального підприємництва в Україні та основні тенденції, що його визначають. За результатами дослідження запропоновано основні шляхи державного стимулювання соціального підприємництва за основними компонентами. А проблеми обліку та формування механізму мотивації соціального підприємництва повинні стати перспективою подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Акуленко В. Л., Захаркін О. О., Комендант І. В.
Роль малого та середнього бізнесу у фінансових відносинах місцевого самоврядування (c. 147 - 154)

Метою роботи є визначення ролі та місця малого та середнього бізнесу у формуванні фінансових відносин на місцевому рівні. Аналіз останніх наукових напрацювань показав наявність значного інтересу до проблем існування малого і середнього бізнесу та підтвердив актуальність досліджень у цьому напрямку. У роботі проаналізовано статистичні дані щодо діяльності підприємств малого та середнього бізнесу в Україні, які показують, що останніми роками спостерігається деяке зменшення кількості суб’єктів середнього підприємництва. Разом із тим порівняльна динаміка обсягів реалізації продукції демонструє зростання її питомої ваги порівняно з великими підприємствами. Також проведений аналіз підтвердив значну роль підприємств малого та середнього бізнесу у формуванні фінансових результатів, що є джерелом оподаткування. Наявність значного обсягу прибутку до оподаткування дозволяє малим і середнім підприємствам використовувати його як додатковий фінансовий ресурс і спрямовувати його частину на наповнення місцевих бюджетів. Суттєвою є роль малого та середнього бізнесу в забезпеченні зайнятості населення. Дослідження показали, що частка найманих працівників на малих і середніх суб’єктах підприємництва складає 70–75%. Проведений аналіз податкового впливу малого та середнього підприємництва на наповнення дохідної частини місцевих бюджетів демонструє, що ключову роль у ньому відіграє сплата єдиного податку та податку з доходів фізичних осіб. Можна зробити висновок про наявність позитивних тенденцій зростання обсягів єдиного податку, проте ці надходження все ще є недостатніми для того, щоб повною мірою наповнити місцеві бюджети необхідними фінансовими ресурсами та зменшити дотаційність територіальних громад або взагалі зробити їх самоокупними. Перспективою подальших досліджень є виявлення факторів та детермінант впливу на ефективність діяльності малого та середнього бізнесу з метою формування стратегічних векторів його розвитку та державної підтримки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Рудик Н. В.
Малий і середній бізнес в умовах турбулентності: досвід України (c. 163 - 172)

В Україні значення малого бізнесу для економіки та необхідність його стимулювання усвідомлюють на рівні як наукового співтовариства, так і державного управління. Ситуація з пандемією ускладнила умови функціонування суб’єктів малого та середнього бізнесу (далі – МСБ), але водночас підтвердила необхідність його підтримки не лише в ситуації колапсу, але й для соціально-економічної стабілізації та перспективи зменшення рівня безробіття. Досліджується стан та умови функціонування МСБ, його значення в різних сферах економічної діяльності та на ринку праці. Акцентується увага на сучасних тенденціях функціонування МСБ, фінансових відносинах між державою та суб’єктами господарювання МСБ. Проведено порівняння класифікаційних характеристик МСБ відповідно до Податкового та Господарського кодексів України. Порівняно умови перебування малого та середнього бізнесу на спрощеній системі оподаткування. До уваги взято останні законодавчі зміни, що пов’язані зі стабілізаційною політикою держави. Для виявлення основних тенденцій розвитку малого підприємництва проведено аналіз динаміки кількості, складу та структури бізнесу в розрізі його розмірів, а також динаміка кількості малих підприємств і фізичних осіб – підприємців за найчисельнішими групами відповідно до класифікації внутрішньої економічної діяльності в країні. Визначено значення МСБ у структурі зайнятості в розрізі підприємств за їх розмірами та доведено необхідність стимулювання підприємництва в умовах глобальної нестабільності. Проведено хронологічний аналіз введення в дію фіскальних інструментів підтримки держави в надзвичайній ситуації. З використанням міжнародного досвіду розглянуто альтернативні карантинні преференції як можливі заходи державної підтримки.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Балдик Д. О.
Альтернативні напрями підприємництва у бджільництві (c. 171 - 176)

Метою статті є дослідження можливостей застосування альтернативних напрямів виробництва сільськогосподарської продукції у бджільництві як додаткового ресурсу із забезпечення підвищення ефективності підприємництва. Розглянуто підходи до розвитку потенціалу діяльності галузі з метою підвищення економічних результатів за рахунок невикористаних і прихованих можливостей. Зокрема в галузі скотарства спостерігається певна нестача натуральних якісних білкових кормів, а в галузі бджільництва медоносна база зазнає досить низького рівня диференціації та, як наслідок, майже весь мед, що виробляється в Україні, є монофлорним – із соняшнику. Він не є високотоварним і не дуже цінується на медовому ринку через швидку кристалізацію. Питома вага соняшнику в структурі посівних площ у масштабах держави є досить високою, її розміри за роки незалежності збільшилися більше ніж у 3,5 разу, у тому числі за рахунок багаторічних трав. Саме в цьому контексті пропонується вишукувати приховані можливості та через запровадження низки організаційних, технологічних, агрономічних, нормативних заходів задіювати невикористані можливості для підвищення результативності підприємницької діяльності в кожній галузі та поліпшувати якісні показники по інших болючих питаннях в аграрному секторі. У статті розглянуто можливий вплив ведення виробничої діяльності у бджільництві з огляду на ґрунтозберігаючі заходи. Досліджено підхід до підвищення економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств за рахунок оптимізації та раціоналізації основних видів діяльності та альтернативних галузей, які на засадах біфуркації позитивно впливають на підвищення економічної результативності підприємницької діяльності. Запропоновано систему організації заходів, пов’язаних з використанням додаткового потенціалу за рахунок виконання агротехнологічних операцій, що підвищують продуктивність, в окремий доходостворювальний вид діяльності як основних, так і альтернативних виробництв.

Стаття написана українською мовою


Завадських Г. М., Тебенко В. М.
Практичні аспекти становлення соціального підприємництва в Україні (c. 177 - 185)

Метою даної статті є висвітлення сутності та основних критеріїв, які характеризують суть соціального підприємництва, аналіз його тенденцій та виявлення головних проблем розвитку соціального підприємництва у процесі його становлення в Україні. Наведено історичні етапи розвитку соціального підприємництва в Україні. Розглянуто підходи до тлумачення сутності соціального підприємництва. Акцентовано увагу на інноваційній складовій соціального підприємництва. Досліджено сутність соціального підприємництва, уточнено його основні ознаки. Наведено ключові відмінності традиційного та соціального підприємства. Дана оцінка соціального підприємництва в умовах розвитку ринкової економіки України. Проаналізовано переваги, типи соціального підприємництва, організаційно-правові форми та галузева належність соціальних підприємств. Досліджено вітчизняні соціальні підприємства через критерії тривалості їхнього існування та розмірів. Проаналізовано територіальний розподіл підприємств за регіонами України. У процесі дослідження виявлено основні аспекти, які стримують розвиток соціального підприємництва на регіональному рівні. Досліджено та обґрунтовано головні проблеми розвитку та становлення соціального підприємництва в Україні. Зазначено, що одним із напрямів діяльності, спрямованої на підтримку зростання соціального підприємництва, є оптимізація правового середовища. Визначено перспективи розвитку соціального підприємництва для домогосподарств в Україні. Наголошено на важливості популяризації соціального підприємництва серед населення та підвищення його обізнаності щодо цього виду діяльності. Доведено, що в сучасних умовах соціальне підприємництво є дієвим інноваційним інструментом вирішення соціальних проблем. Наведено приклади успішних соціальних підприємств в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Красноносова О. М., Харченко Р. В.
Визначення сутності та змісту поняття малого бізнесу (c. 293 - 301)

Мета статті – актуалізація визначення сутності та змісту поняття малого бізнесу з огляду на подальші дослідження його функціональної спроможності в мінливих умовах сьогодення. Для досягнення поставленої мети дано визначення сутності та змісту поняття малого бізнесу, який являє собою систему відносин, що виникають у результаті взаємодії малих і середніх за розміром суб’єктів господарювання із представниками та інститутами ринку на ініціативній основі ведення економічної діяльності, що здійснюється за рахунок власних або позикових ресурсів на свій ризик і за умови соціальної відповідальності та ставить головною метою одержання прибутку та розвиток власної справи. Визначення малого бізнесу як системи відносин надає переваги системного підходу як інструменту дослідження складних систем, при якому будь-яка з них розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів, що мають «вхід» – мету та «вихід» – результат, а також зв’язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв’язок і процеси, тобто послідовні зміни предметів і явищ, що відбуваються за певним порядком. Визначення ролі малого бізнесу в національній економіці виконано на підґрунті його основних властивостей, а саме: швидкої адаптації до рівня попиту та купівельної спроможності на місцевих ринках; здатності створювати унікальні товари та виконувати разові замовлення споживачів; організації оплачуваної зайнятості значної кількості осіб на тлі скорочення обсягів виробництва великих підприємств; розвиток місцевих промислів із урахуванням ментальної специфіки споживачів; сприяння професійній підготовці працівників на основі набуття практичних навичок. На підґрунті результатів регресійного аналізу доведено наявність тісного зв’язку між станом розвитку малого бізнесу та станом економіки країни. Аналіз виконано за даними офіційної статистики України за період шести років (2013–2018 рр.). Виходячи з отриманих результатів можна стверджувати, що створення умов для розвитку малого бізнесу з боку держави сприяє зміцненню державної економічної системи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021

Гапоненко О. Є., Степуріна С. О., Павленко О. К.
Прийняття рішення про підприємницьку діяльність на основі підприємницької ідеї (c. 152 - 157)

Метою статті є компаративний аналіз і теоретико-прикладне обґрунтування процесів прийняття фундаментального управлінського рішення щодо започаткування підприємницької діяльності, в основі якого полягає підприємницька ідея. На думку авторів, першочерговим завданням формування підприємницької ідеї є необхідність визначення мети, шляхів і засобів її досягнення, а також принципів. Розроблено класифікацію джерел формування комплексу ідей, що дозволяє зіставити джерело ідеї з перспективами розвитку компанії. З цією метою в дослідженні запропоновано залучити групу експертів – фахівців певної галузі. Проведений у статті ґрунтовний аналіз сучасних досліджень щодо процесу формування підприємницької ідеї та прийняття адекватного, обґрунтованого рішення щодо її розробки дозволив зробити висновок про те, що процес прийняття рішення щодо вибору виду та напрямку або множини альтернативних напрямків підприємницької діяльності потребує аналізу всього комплексу параметрів, які формують зміст підприємницької ідеї в поєднанні з варіантами та стратегією досягнення результатів цієї ідеї – як генеральної цілі (місії), як сенсу існування компанії та як способу досягнення проміжних цілей. Апробацію процесу вибору проведено на прикладі компанії з виробництва медичного обладнання. У результаті дослідження виявлено потенційні можливості та шляхи забезпечення конкурентних переваг і пріоритетних напрямків розвитку компанії. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є побудова експертної системи щодо пошуку ефективних векторів і сценаріїв стратегічного розвитку компанії в різноманітних умовах зовнішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Носач І. В., Водолазська Н. В.
Аналіз сучасних проблем і перспектив розвитку підприємств в Україні (c. 247 - 252)

Мета статті полягає у вивченні аналізу сучасних проблем і перспектив розвитку підприємств в Україні. Аналізуючи останні дослідження та публікації науковців, було розглянуто загальнотеоретичні основи проблем і перспектив розвитку вітчизняних підприємств. У статті висвітлено та теоретично обґрунтовано сучасні проблеми розвитку підприємництва, які періодично потребують вивчення та дослідження, враховуючи постійні зміни в економіці. Загалом, підприємства відіграють вагому роль, адже їх ефективна діяльність є джерелом економічного зростання, що забезпечує зайнятість у країні та безпосередньо впливає на підвищення рівня якості життя населення, вирішення соціальних проблем і подолання бідності. Однак економіка України продовжує перебувати на «гойдалках» і постійно змінювати тенденцію. Особливо на неї впливають такі чинники, як підвищення курсу долара, зменшення привабливості на світовому ринку, а останнім часом – введення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу, що завдало суттєвого впливу на її розвиток як в Україні, так і в усьому світі. При цьому на сьогоднішній день провідну роль у створенні ефективної економіки України відіграють саме малі підприємства, незважаючи на те, що їх розвиток відбувається нерівномірно і вони так і не посіли належного місця у структурі національної економіки. Таким чином, для уряду країни мають стати пріоритетними напрямки стимулювання інноваційної активності підприємницького сектора, впровадження європейських підходів до розвитку малого та середнього бізнесу, а також формування сприятливого нормативно-правового середовища та інноваційно-інвестиційного клімату. До того ж, запровадження даної політики повинне здійснюватися цілеспрямовано, послідовно та системно, в комплексі національної інноваційної системи.

Стаття написана українською мовою


Калугіна Н. А.
Організація підприємницької діяльності у сфері малого та середнього бізнесу на базі формування партнерських відносин (c. 253 - 260)

Малий і середній бізнес у більшості країн становить пріоритетну частину економіки, сприятливо впливає на рівень зайнятості, наповнює державні та локальні бюджети. Розвиток цієї форми підприємницької діяльності ускладнюється низкою проблем, серед яких: високий ступінь невизначеності та ризиків, коливання попиту, нестача фінансових інструментів для формування стартового капіталу, адміністративні бар’єри, корупція та інше. Наявність проблем обумовлює актуальність пошуку шляхів розвитку, одним із яких є формування оптимальних моделей партнерських відносин для максимізації конкурентних переваг, що і є метою статті. Інформаційною базою дослідження є законодавча база ряду країн, міжнародні нормативні акти, дані міжнародних наукових платформ, офіційна статистика. Для досягнення поставленої мети використано методи наукового пізнання: теоретичного узагальнення, емпіричного аналізу, абстрагування, експертного оцінювання, візуалізації. У роботі проаналізовано найбільш суттєві проблеми, властиві малому та середньому бізнесу, виявлено передумови їх подальшого розвитку. Обґрунтовано необхідність розробки наукових і прикладних підходів до формування оптимальної моделі партнерських відносин, заснованих на досягненні конкурентних переваг. Сформовано етапи даного процесу, серед яких: методичний підхід до визначення партнерів, що заснований на виділенні й оцінці конкурентних переваг, які створюються в процесі реалізації партнерства; підхід до вибору найбільш оптимальної моделі партнерських відносин, що базується на побудові матриці відповідності моделі створюваним нею результатам; модель процесу моніторингу функціональності партнерських відношень. Подальший розвиток тематики буде здійснюватися в напрямку формування науково-методичного підходу до визначення синергетичного ефекту, який може виникати в результаті інтеграції малих і середніх підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Ольшанський О. В., Крамчанінова М. Д., Касаткіна М. В.
Важливі аспекти забезпечення політики у сфері інноваційного підприємництва в контексті соціально-економічного розвитку регіонів України (c. 275 - 281)

Матеріал статті актуалізує низку важливих питань із забезпечення політики у сфері підтримки інноваційного підприємництва. У процесі дослідження автори відзначають, що на соціально-економічний розвиток країн впливає ступінь інноваційності економіки. Це спонукає розглядати інноваційне підприємництво як важливий ресурс з розбудови інноваційних процесів у країні, а підтримку інноваційного підприємництва вважати ключовим фактором вирішення головних завдань зі сталого соціально-економічного розвитку регіонів України. Країна має досить міцну базу для науково-технічних розробок і потужний інноваційний потенціал, але є проблеми з його реалізацією через недостатню зосередженість на формуванні ефективної інноваційної політики та політики розвитку малих і середніх підприємств (МСП), які є головними постачальниками інновацій у національній інноваційній системі. Результати дослідження звертають увагу на доцільність інтеграції інноваційної політики з політикою розвитку корпоративної соціальної відповідальності та політикою розвитку МСП. Інтеграція дозволить досягти більшої економічної віддачі та соціальної вигоди через здійснення більш ефективного взаємозв’язку між провайдерами соціально-економічного розвитку регіону з питань організації та забезпечення можливостей розвитку складних регіональних, міжрегіональних і глобальних мереж створення вартості. Такий підхід також передбачає урахування факторів, що впливають на інноваційну динаміку з постійнім удосконаленням системи формування та реалізації державних і регіональних пріоритетів у сфері регулювання науки, інвестиційної, інноваційної, підприємницької та соціально відповідальної діяльності, відповідно до реалізації принципів сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Красноносова О. М., Пономаренко Є. В., Харченко Р. В.
Теорія та практика вибору перспективних напрямів розвитку малого бізнесу в Україні та світі (c. 281 - 286)

Метою статті є теоретичне узагальнення форм, методів та інструментарію вибору перспективних напрямів розвитку малого бізнесу в Україні. На теперішній час існує значна кількість наукових доробок щодо формування виваженої державної політики з питань державного регулювання розвитку малого бізнесу в Україні. Правові засади державного регулювання діяльності суб’єктів підприємництва, які мають на меті отримання прибутку, визначені Законом України «Про господарські товариства». Узагальнення теоретичних напрацювань вітчизняних і закордонних вчених щодо вибору методів визначення поточного стану та перспектив розвитку представників малого бізнесу дозволило виокремити найбільш поширені підходи до вирішення цього питання. Більшість фахівців схиляється до твердження про необхідність проведення комплексної оцінки стану суб’єктів малого бізнесу як у країні в цілому, так і по її адміністративних територіях. До найбільш поширених прийомів слід віднести: проведення аналізу статистичних показників стану малого бізнесу та їх динаміки за визначений період; порівняльний аналіз стану розвитку малого бізнесу за видами економічної діяльності як по територіях у межах країни, так і по країнах світу; складання SWOT-аналізу із визначенням сильних і слабких сторін, а також зовнішніх можливостей і загроз малого бізнесу; розрахунки інтегрального показника рівня із використанням таксономічного аналізу та методу ранжирування об’єктів дослідження; складання класифікації рівнів розвитку представників малого бізнесу на основі результатів кластерного аналізу. Недоліками перелічених підходів є те, що при їх розрахунку не враховується значущість окремих показників інтегральної оцінки, тобто ці методи нездатні дати чітких відповідей на питання пошуку перспективних напрямів розвитку сфери малого бізнесу. Також зазначені вище методи не відбивають територіальної специфіки розвитку певних видів економічної діяльності з огляду на представників малого бізнесу та їх ролі й місця в тій чи іншій галузі в часовому розрізі за роками. Усе перелічене створило підґрунтя для пошуку нового інструментарію вибору перспективних напрямів розвитку малого бізнесу в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Данилюк М. О., Данилюк-Черних І. М., Мацук З. А.
Протиріччя та фінансові шахрайства в реальному секторі економіки (c. 274 - 279)

Метою статті є дослідження соціально-економічного підґрунтя наявності протиріч у реальному секторі економіки та їх вплив на сучасні види та форми фінансового шахрайства. Невизначеність і посилення соціально-економічних ризиків породжує різноманітні економічні конфлікти – протиріччя економічних інтересів на всіх рівнях – від загальнодержавних ланок управління до окремих груп працівників. У статті наведено найсуттєвіші з нинішніх протиріч в економічній і соціальній сферах. Їх наявність і періодичне загострення призводить до економічних конфліктів, які несуть у собі потенціал для деструктивних наслідків і соціальних збитків. Одним із видів таких конфліктів є фінансове шахрайство, яке має тенденцію до розширення в реальному секторі економіки. Проаналізовано сучасний стан здійснення фінансового шахрайства та зловживань у світі та в Україні; наведено класифікацію видів корпоративного фінансового шахрайства й обсяги фінансових збитків, яких зазнали організації у світі та в Україні від зчинення шахрайських дій. Запропоновано визначення корпоративного шахрайства, яке слід розглядати з позицій потенційних суб’єктів зловживання як дію дестабілізуючих суб’єктивних факторів, пов’язаних з порушенням законів, процедур і норм, а також недобросовісною поведінкою економічних агентів, що спричиняє потенційні або реальні фінансові втрати для підприємства. Обґрунтовано необхідність проведення моніторингу наявності та гостроти економічних, соціальних, екологічних та іншого роду протиріч як профілактичних заходів попередження та розвитку фінансового шахрайства в реальному секторі економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2022

Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З., Загинайло В. А.
Роль лідерства та комунікацій у забезпеченні розвитку сучасних підприємницьких структур (c. 75 - 83)

У статті узагальнено головні аспекти формування бізнес-комунікацій за сучасних умов ведення бізнесу; визначено зв’язок між лідерством і комунікативними навичками керівника компанії та обґрунтовано форми здійснення підприємницької діяльності на засадах лідерства та бізнес-комунікацій. Проаналізовано складові лідерства, зокрема організаційну, тактичну та стратегічну сфери. На основі дослідження сутності гештальтного підходу визначено, що формування ефективного лідерства та бізнес-комунікацій відображається в урахуванні індивідуальних і колективних цілей та базується на визначенні конкурентних переваг членів команди та ключових учасників бізнес-процесів. У статті обґрунтовано важливість володіння навичками електронної комунікації (нетикетом), на засадах чого будуються сучасні бізнес-процеси, проводяться переговори та забезпечуються інші форми онлайн-комунікації. Особливу роль лідерству та бізнес-комунікаціям відведено в провадженні інноваційної діяльності організації, адже створення істотно нового продукту вимагає більшої організованості в прийнятті управлінських рішень, що забезпечується, передусім, якісними комунікативними навичками керівника компанії. За результатами дослідження особливостей бізнес-комунікацій у роботі визначено проблеми побудови міжособистісної комунікації всередині інноваційної організації. Встановлення специфічних характеристик та особливостей ведення бізнесу в нових умовах цифрової економіки дозволило визначити головні умови розвитку інноваційного лідерства в сучасних організаціях, якості ефективного лідера, набір його навичок і компетенцій. Визначено роль лідерства, що по-новому актуалізується у зв’язку з постійними змінами в бізнес-середовищі та розвитком багатьох сфер діяльності людини, а також сфери впливу лідерства та комунікацій у забезпеченні розвитку сучасних підприємницьких структур.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2022

Харченко Р. В.
Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (c. 81 - 87)

У статті розглянуто сучасний стан розвитку малого бізнесу в Україні під час пандемії COVID-19 та воєнного стану. Виокремлено основні засади функціонування малого бізнесу в сучасних умовах. На основі проведеного дослідження проаналізовано стан і перспективи розвитку малого бізнесу в період воєнного стану. Встановлено основні загальні проблеми, з якими зіштовхнулися більшість підприємств в Україні незалежно від форм власності та регіональної приналежності, тим самим виокремлено специфічні проблеми залежно від регіональної приналежності. Доведено, що обсяги виробництва за аналізований період скоротилися через те, що більшість підприємств малого бізнесу припинили свою роботу через брак сировини та матеріалів і через небезпечні умови праці. Виокремлено низку першочергових завдань з боку держави, які повинні сприяти розвитку малого бізнесу в повоєнний період. Встановлено, що державна підтримка формування відповідного сприятливого клімату для відкриття власної справи за рахунок оптимізації нормативно-правового забезпечення в питаннях формальних ознак повинна сприяти відкриттю своєї справи для всіх охочих. Визначено, що використання міжнародної допомоги в питаннях залучення додаткових коштів на розвиток підприємств, які використовують принципи «зеленої» екології, займаються вирощуванням, переробкою й експортом продукції сільськогосподарського призначення, сприятимуть формуванню нових робочих місць у сільській місцевості. На основі розроблених державних програм щодо стимулювання розвитку малого бізнесу сформовано основні завдання, які мають бути виконанні для реалізації запропонованих заходів. До основних заходів щодо стимулювання підприємницьких ініціатив віднесено: пільгове кредитування малого бізнесу, податкові канікули, цілеспрямоване фінансування регіональних програм.

Стаття написана українською мовою


Казановський А. А., Мірошниченко І. І.
Проблематика розвитку виробничих аутсорсингових підприємств в Україні (c. 87 - 94)

За умов сучасних викликів екзогенної та ендогенної природи для національної економіки України ключовим завданням є забезпечення конкурентоспроможності українського малого та середнього бізнесу. Окремий важкий тягар накладає російська збройна агресія, що веде до руйнації виробничої бази національної економіки України та усталених зв’язків між економічними агентами. Нагальною потребою в цьому контексті є розбудова виробничих спроможностей українського малого та середнього бізнесу, зокрема за допомогою побудови системи виробничих аутсорсингових компаній. Метою статті є виявлення особливостей розбудови системи виробничих аутсорсингових компаній і формулювання методологічного підґрунтя для її формування та функціонування в Україні. У статті описано проблематику роботи українського малого та середнього бізнесу в контексті обмеженості власних виробничих можливостей. Виділено проблематику забезпечення адекватної та збалансованої системи виробничого аутсорсингу. Здійснено аналіз передумов розбудови системи виробничих аутсорсингових компаній в Україні. Запропоновано розбудовувати виробничі аутсорсингові спроможності в парадигмі кластера. Обґрунтовано ключову роль кластера виробничих аутсорсингових компаній у стимулюванні економічного розвитку на макро- та макрорівнях. Окреслено методологію роботи кластера виробничих аутсорсингових компаній. Запропоновано потенційні шляхи фінансування бізнес-моделі кластера, що складається з різноманітних джерел фінансування від приватних та інституційних інвесторів. Сформульовано низку ознак, за якими визначається ступінь потреби компанії у виробничому аутсорсингу. Виділено фактори прийняття управлінського рішення про застосування виробничого аутсорсингу як вирішення бізнесових і операційних завдань. Перспективами майбутніх досліджень є подальше вивчення особливостей бізнес-моделі кластера виробничих аутсорсингових компаній і формулювання найбільш доречного формату для українських реалій. Додатковим напрямком майбутніх досліджень є упорядкування нормативно-правової бази кластера виробничих аутсорсингових компаній в Україні з метою приведення у відповідність до законодавства країн ЄС і кращих міжнародних практик.

Стаття написана українською мовою


Ясіновська І. Ф., Лоєк Я. Д.
Фінансовий стан малих підприємств в Україні: проблеми, тенденції, перспективи (c. 95 - 101)

Метою статті є узагальнення сутнісного наповнення поняття «фінансовий стан підприємства» в розрізі складових, що його формують; проведення аналізу основних показників фінансового стану малих підприємств України; визначення основних тенденцій упродовж 2017–2020 рр.; обґрунтування важливості аналізу їх фінансового стану; привертання уваги до актуальних проблем малого бізнесу в сучасних умовах. У статті проаналізовано сучасний фінансовий стан малих підприємств України за період 2017–2020 рр. При аналізі, систематизації й узагальненні наукових праць учених було розглянуто підходи до визначення поняття «фінансовий стан» підприємства. У результаті досліджень проаналізовано та надано оцінку фінансового стану малих підприємств України; виділено основні проблеми їх діяльності. Обґрунтовано, що від об’єктивності та своєчасності інформації про фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить обґрунтованість управлінських рішень. Ефективна діяльність підприємств потребує постійного контролю надходження та використання фінансових ресурсів, чіткого дотримання розрахункової дисципліни, формування оптимального співвідношення між власними та позиковими коштами, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.Ґрунтовний і вчасно здійснений аналіз фінансового стану підприємства дає можливість бачити об’єктивний стан його діяльності, виявляти проблемні аспекти, вчасно реагувати на виклики, передбачати та мінімізувати підприємницькі ризики та приймати правильні управлінські рішення.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2022

Григоренко Т. М.
Франчайзинг в Україні: реалії та перспективи розвитку в умовах воєнного стану (c. 145 - 153)

Метою статті є дослідження розвитку франчайзингу в Україні в довоєнний період, а також його реалії, особливості та перспективи розвитку в умовах воєнного стану. Зазначено, що після оголошення на території України воєнного стану та початку активної фази бойових дій більша частина бізнесу була фактично паралізована через різноманітні фактори та неможливість здійснення господарської діяльності підприємствами, які знаходяться на території проведення бойових дій. Натомість франчайзинг є актуальною економічною моделлю організації та здійснення підприємницької діяльності, яка дозволить бізнесу виживати та розвиватися в цей складний для країни час. Аналіз динаміки розвитку франчайзингу в Україні за 2017–2020 рр. показав, що франчайзинг протягом останніх років повільно, але стабільно розвивається, що підтверджує щорічний приріст кількості франчайзерів та франчайзингових об’єктів, збільшення кількості вітчизняних та іноземних брендів на франчайзинговому ринку. Визначено зростання частки саме українських франшиз, оскільки сама модель франчайзингового бізнесу краще враховує місцеві реалії. Франчайзинг, який створений в Україні, більш адаптований під місцеві вимоги ринку; українські франшизи є конкурентоспроможними, мають комплексну програму розвитку бізнесу та сильний супровід після запуску франчайзингового проєкту; спрямований на подальшу співпрацю на довготерміновій основі. На основі дослідження фінансового порталу Fibi складено рейтинг найкращих франшиз в Україні у 2022 р. у торгівлі, сфері послуг і громадському харчуванні. Зазначено, що під час війни в Україні деякі країни суттєво спростили правила для відкриття бізнесу українцями, що сприяє створенню ринку українських франшиз за кордоном і поширенню національних брендів. Визначено, що з метою підтримки української економіки під час воєнного стану держава запровадила комплексні зміни до законодавства та державних програм, що допоможе розвитку підприємництва та поширенню франчайзингу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2023

Ковалевська А. В., Нечипоренко Я. Є.
Оцінка та аналіз якості складової Стратегій розвитку територіальних громад щодо розвитку підприємництва за формальними ознаками (c. 100 - 109)

Мета статті полягає в кількісному визначенні рівня якості складових щодо розвитку підприємництва у сформованих на даний час в Україні Стратегіях розвитку територіальних громад (ТГ) для з’ясування напрямів подальшого їх удосконалення. Кількісне оцінювання якості складових розвитку підприємництва репрезентативної вибірки місцевих Стратегій проводилося методом аналізу їх структурної цілісності, для чого запропоновано ввести коефіцієнт відповідності структури складової розвитку підприємництва (СРП) методичним рекомендаціям Міністерства розвитку громад та територій України. Для проведення оцінки та аналізу якості складових розвитку підприємництва застосовано метод послідовних наближень її структури до вимог методичних рекомендацій Міністерства розвитку громад та територій України. Аналіз отриманих результатів вказує на велику недоопрацьованість складових розвитку підприємництва в Стратегіях територіальних громад, яка складає 32%, а також значне відставання їх якості в Стратегіях, розроблених у сільських ТГ порівняно з міськими та селищними ТГ. У сільських Стратегіях кількість недоліків неприпустимо велика та становить критичну масу, яка складає 49%. Наведене свідчить, що вже на етапі розробки Стратегій ТГ у масштабах України щодо СРП допускається багато недосконалостей, які унеможливлюють повноту та якість реалізації складових розвитку підприємництва в місцевих Стратегіях розвитку. За результатами даного дослідження якості складових розвитку підприємництва місцевих Стратегій виділено напрями подальшого їх удосконалення, якими мають бути відхід від декларативного формату їх розробки, відокремлення розвитку підприємництва в громадах в окрему стратегічну ціль місцевих Стратегій з обов’язковим дотриманням у побудові відповідних операційних цілей принципу SMART-спеціалізації, використання стейкхолдер-орієнтованого підходу, обов’язковість дотримання таких рис стратегічного планування, як сучасність і креативність, формування єдиного узгодженого підходу до розробки складової місцевих Стратегій щодо розвитку підприємництва в ТГ. По завершенні аналізу достатньої кількості діючих Стратегій територіальних громад кількісна оцінка рівня якості складової розвитку підприємництва, як кількісний параметр, може бути використана зовнішніми експертами для дослідження рівня реалізації та досягнення результатів стратегічної цілі розвитку підприємництва залежно від якості її розробки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2023

Курносенко А. О., Ситник Г. В.
Оцінка стану та ефективності соціального капіталу підприємств України (c. 174 - 185)

Негативний характер соціального капіталу, сформований у сфері підприємництва, погано відбивається на репутаційній складовій української економіки. Водночас невирішене питання щодо кількісної оцінки соціального капіталу підприємства унеможливлює чітку ідентифікацію його стану, проблемних зон і формування системи управління. Метою роботи є визначення структури та ключових показників соціального капіталу підприємства; проведення оцінки соціального капіталу підприємств України на основі запропонованої методики; отримання практичних результатів для подальшого формування системи управління соціальним капіталом підприємства. Дослідження ґрунтується на принципах системного підходу та здійснювалось на основі анкетного опитування із застосуванням методів аналізу та синтезу, логічного узагальнення, табличного та графічного методів представлення інформації, а також методу групування та систематизації. Критичний аналіз літератури з досліджуваної проблематики дозволив виокремити деякі зауваження до існуючих пропозицій щодо оцінки соціального капіталу підприємства: більшість показників – це дані анкетного опитування; об’єднання показників людського та соціального капіталу; занадто велика кількість показників, що робить процес оцінки досить трудомістким, тощо. Враховуючи наявні пропозиції науковців та критичні зауваження щодо них, сформовано власний підхід до оцінки стану й ефективності соціального капіталу підприємства, який базується на таких принципах: ієрархії, структуризації, динамічності, узагальнення, системності, збалансованості, інтегрованості та комплексності. Сформований підхід є більш структурованим і лаконічно описує ключову систему індикаторів за рівнями оцінки. Поділ соціального капіталу підприємства на стани (потенційний чи реалізований) дозволяє оцінити вплив соціального капіталу підприємства на результати діяльності. Оцінка зводиться до комплексного показника, але водночас дозволяє проаналізувати окремі компоненти та структурні рівні соціального капіталу. В перспективі реалізації даного підходу на підприємстві вбачаємо за доцільне частину питань поставити працівникам, наприклад щодо їх поглядів на довіру в колективі, та порівняти відповіді. Власні спостереження показують, що часто працівники по-різному оцінюють ситуацію, що і призводить до деформації соціального капіталу на підприємстві. Загалом отримані результати є вагомим інформаційним джерелом для розробки системи управління соціальним капіталом підприємства, що і стане предметом подальших наукових пошуків авторів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2023

Кузьминчук Н. В., Ляшевська В. І., Євдокімова А. С.
Ознаки суб’єктів підприємницької діяльності на зовнішніх ринках (c. 195 - 201)

Метою статті є дослідження сутності та ознак підприємницької діяльності з метою кращого розуміння принципів та факторів, що визначають успішність підприємництва та його роль в економіці країни. За допомогою систематизації та аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених було розглянуто визначення поняття «підприємницька діяльність» залежно від напрямку дослідження кожного вченого. У результаті дослідження було виділено три основні групи визначення поняття «підприємницька діяльність»: ризикована діяльність, що має на меті отримання прибутку; особливий вид суспільних відносин; інноваційна діяльність, що має на меті отримання прибутку. У статті описано основні суб’єкти підприємницької діяльності, проведено ідентифікацію ключових характеристик кожного типу суб’єкта, що визначає його роль, функції, цілі та напрями реалізації діяльності. Проаналізовано розмір, форми власності, галузеву спрямованість та інші ключові параметри підприємницьких суб’єктів. Наведено характерні ознаки та критерії, що роблять конкретний вид господарської діяльності саме підприємницькою. Визначено стратегічні рішення щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства. Дослідження сутності та ознак підприємницької діяльності має великий потенціал для розширення знань у галузі економіки та підприємництва, які можуть фокусуватися на вивченні взаємозв’язку між рівнем підприємництва та економічним розвитком країни чи регіону; аналізі внеску підприємців у створення робочих місць, збільшення обсягів виробництва та підвищення конкурентоспроможності; дослідженні ефективності політики і програм, спрямованих на підтримку малих і середніх підприємств, визначаючи, які заходи є найбільш успішними у стимулюванні розвитку цього сектора. Дослідження ознак суб’єктів підприємницької діяльності може допомогти у формулюванні політики, спрямованої на підтримку та розвиток підприємництва, а також у вивченні його впливу на економіку та суспільство, у наданні рекомендацій та визначенні стратегій для підтримки та розвитку суб’єктів підприємницької діяльності з метою сприяння економічному та соціальному розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Гонтарева І. В., Михайленко Д. Г.
Розвиток малого підприємництва в Україні: фактори впливу та актуальні тенденції (c. 158 - 166)

У статті досліджено основні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні. Виокремлено стан функціонування малих підприємств за період пандемії та бойових дій у державі. На основі проведеного аналізу було сформовано основні тенденції та закономірності функціонування суб’єктів малого підприємництва. Доведено, що розвиток малого підприємництва сприяє не тільки підвищенню економічної складової розвитку держави, але й зменшує соціальну напруженість у суспільстві завдяки створенню робочих місць та зайнятості населення. Обґрунтовано, що вплив зовнішніх факторів регулюється на державному або регіональному рівнях, тоді як вплив внутрішніх факторів регулюється діями окремого підприємства. Визначено, що важливу роль у розвитку та підтримці малого підприємництва відіграють територіальні громади та органи місцевого самоврядування, оскільки саме на містах значно краще розуміють потреби малого бізнесу та фактори впливу, з якими вони стикаються у своїй діяльності. Встановлено, що впровадження нових технологій, що відповідають європейським стандартам і нормам якості, для вітчизняних підприємств є складним завданням – передусім через брак фінансових ресурсів. Виокремлено напрями вдосконалення розвитку та підтримки малого бізнесу у воєнний і повоєнний періоди відновлення економіки. Запропоновано алгоритм регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва. Обґрунтовано заходи щодо стимулювання розвитку малого підприємництва за фінансовими, нормативно-правовими, виробничими напрямами.

Стаття написана українською мовою


Порсюрова І. П., Клименко А. Б.
Ідентифікація інтелектуального капіталу в умовах цифровізації економіки (c. 166 - 173)

Метою статті є дослідження економічної природи та сутності інтелектуального капіталу як складної категорії та активу підприємства, який здатний до генерації економічного прибутку та доданої вартості в умовах цифровізації економіки. Проаналізовано роботи провідних іноземних та вітчизняних учених, які присвячені питанням ідентифікації інтелектуального капіталу як економічної категорії, вивченню структури та природи інтелектуального капіталу в розрізу чотирьох аспектів. У статті розглянуто різні існуючі наукові підходи до ідентифікації інтелектуального капіталу та їх особливості, за результатами чого запропоновано основні критерії, які можуть використовуватись підприємством для ідентифікації інтелектуального капіталу, а саме: наявність інтелектуальної (творчої) складової; можливість генерації економічних вигод; юридична визначеність; можливість оцінки та ідентифікації в обліку. З урахуванням зазначених критеріїв проаналізовано співвідношення понять «інтелектуальний капітал», «інтелектуальна власність» і «нематеріальні активи» та запропоновано підхід до більш коректної ідентифікації елементів інтелектуального капіталу в бухгалтерському обліку підприємства. Крім того, авторами проаналізовано можливість ідентифікації об’єктів, створених за допомогою систем штучного інтелекту, як інтелектуального капіталу підприємства з урахуванням наявної нормативно-правової бази та позицій провідних українських учених. На підставі цього зроблено висновок, що зазначені об’єкти також можуть бути включені до складу інтелектуального капіталу, оскільки мають юридичну визначеність. Запропоновано визначення інтелектуального капіталу як комплексу інформації, науково-технічних знань, ділового або виробничого досвіду, який є наслідком наукової або творчої діяльності чи застосування штучного інтелекту, який має здатність до генерації додаткового економічного ефекту та може бути оцінений і юридично ідентифікований.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Гребешкова О. М., Малярчук О. Г., Кубарева І. В.
Підприємницькі наміри студентів в Україні: гендерні аспекти (c. 132 - 139)

В умовах триваючих воєнних дій в Україні важливим стає розуміння перспектив підприємництва як сфери відновлення економіки країни. Студентське підприємництво може стати ключовим чинником формування підприємницької екосистеми, зокрема в контексті інтеграції України до ЄС. Вивчення та врахування гендерних аспектів підприємницьких намірів українських студентів, підтримка підприємницької освіти та розвитку жіночого підприємництва серед молоді в навчальних програмах сприятимуть стійкому розвитку економіки та суспільства загалом. Метою статті є висвітлення результатів дослідження гендерного профілю підприємницьких намірів українських студентів, ініційованого та проведеного авторами в межах реалізації проєкту «Підприємницькі можливості, компетенції та наміри серед студентів університетів у крос-культурному вимірі» у квітні – червні 2023 року. Наведені у статті висновки ґрунтуються на результатах онлайн-опитування 247 студентів українських університетів, яке проводилося на платформі Qualtrics за авторською методикою, що передбачає опитування респондентів по 27 питаннях, розділених на чотири блоки: 1) загальні дані про респондента; 2) обізнаність про підприємницьке середовище; 3) виміри підприємницької компетентності; 4) підприємницькі наміри. Отримані дані проаналізовано із застосуванням інструментарію описової статистики. Виявлено, що підприємницькі наміри студентів в Україні мають гендерні відмінності. Зокрема, в реалізації своїх підприємницьких ініціатив жінки переважно орієнтовані на довгу перспективу та відкладають започаткування бізнесу на майбутнє, тоді як чоловіки здебільшого намагаються реалізуватися якнайшвидше, ще під час навчання в університеті. При аналізі переваг студентів щодо вибору сфери для започаткування власного бізнесу виділено «гендерно-нейтральні» та «гендерно-чутливі» бізнес-напрями, що уможливлює подальшу розробку рекомендацій щодо вдосконалення підприємницької освіти та інституційної підтримки політики молодіжного (у тому числі жіночого) підприємництва в Україні. Зроблено припущення, що серед студентів переважає «постіндустріальний» тип мислення, зокрема в контексті вибору перспективних бізнес-сфер для власного бізнесу, що виявляється через підвищений інтерес учасників опитування до сервісного сектора економіки. Обґрунтовано необхідність активізації жіночого підприємництва та лідерства серед студенток під час навчання в університеті, а також удосконалення програм підприємницької освіти, зокрема в бізнес-напрямках, важливих під час воєнного та повоєнного періодів.

Стаття написана українською мовою


Рибак М. О.
Організаційний механізм забезпечення розвитку інноваційного підприємництва на засадах сталості (c. 139 - 146)

У статті сформовано організаційний механізм забезпечення розвитку інноваційного підприємництва на засадах сталості. Відзначено, що процес розвитку інноваційного підприємництва в Україні складний через відсутність ефективних інструментів, методів, засобів, важелів і регуляторів інноваційного розвитку економічних систем. Ці елементи взаємопов’язані та складають інноваційний механізм суб’єкта підприємницької діяльності. Принциповим для дослідження характеру розвитку інноваційного підприємництва (як окремого підприємства, так і економіки країни загалом) є концепція сталого розвитку, оскільки вона враховує різну спрямованість розвитку, з одного боку, і передбачає використання різних інструментів для забезпечення розвитку з огляду на його компоненти – з іншого. Визначено базові положення та передумови формування організаційного механізму забезпечення розвитку інноваційного підприємництва на засадах сталості. Зазначено, що розвиток інноваційного підприємництва залежить від концепції сталого розвитку, яка враховує різні аспекти діяльності підприємств і їх вплив на суспільство. Зокрема, концепція сталого розвитку орієнтує суб’єкт господарювання на забезпечення соціальної відповідальності, економне використання ресурсів, дбайливе ставлення до ресурсів і їх збереження, турботливе ставлення до навколишнього середовища, в якому воно функціонує, і підвищення рівня екологічної безпеки. Зроблено висновок, що розвиток інноваційного підприємництва на засадах сталості та забезпечення його всіма необхідними ресурсами є визначальною умовою для економічного зростання та трансформації економічної системи нашої країни. Сформований організаційний механізм забезпечення розвитку інноваційного підприємництва на засадах сталості дозволить досягти рівноваги учасникам інноваційного процесу за умов: підвищення якості наукового потенціалу; вдосконалення науково-технічного потенціалу; формування висококваліфікованих продуктивних сил; створення належної нормативно-правової бази; залучення інвестицій в інновації; формування розвиненої ринкової інноваційної інфраструктури.

Стаття написана українською мовою


Мажник Л. О., Литовченко І. В., Шакун В. О.
Інноваційні рішення щодо формування кадрової безпеки онлайн-підприємництва (c. 146 - 153)

Метою статті є дослідження переліку інноваційних рішень щодо формування кадрової безпеки онлайн-підприємництва. У статті проаналізовано сучасний стан умов та особливості формування кадрової безпеки для онлайн-підприємництва в Україні. Обґрунтовано актуальність онлайн-підприємництва для українських підприємств, із зазначенням переваг і недоліків. Запропоновано визначення онлайн-підприємництва, розглянуто його види. Інноваційні рішення для формування кадрової безпеки в онлайн-підприємництві відображають постійні зміни в сучасному бізнес-середовищі та вимагають комплексного підходу до забезпечення ефективності та стабільності діяльності. На сучасних онлайн-підприємствах необхідно впроваджувати провідні цифрові системи управління персоналом, що дозволить ефективно моніторити робочі процеси та забезпечувати контроль над доступом до конфіденційної інформації. Такі системи також сприятимуть підвищенню рівня кібербезпеки та зниженню витоку даних, зменшенню ризиків для організації. Активне впровадження у практичну діяльність організацій штучного інтелекту та аналізу даних дозволяє прогнозувати ризики у сфері кадрових відносин, виявляти можливі загрози та вчасно вживати заходи для запобігання ним. За допомогою алгоритмів машинного навчання можна виявити незвичайні патерни або активності, що можуть вказувати на можливі загрози безпеці, такі як несанкціонований доступ або кібератаки. Крім того, проведення спеціалізованих онлайн-курсів та тренінгів з питань кібербезпеки та застосування віддаленої роботи для персоналу є ключовими елементами забезпечення кадрової безпеки. Збільшення рівня обізнаності персоналу з цих питань допомагає уникнути непередбачених ситуацій і забезпечити стабільну роботу підприємства в онлайн-середовищі. Такий підхід дозволяє знизити ризики витоку конфіденційної інформації та забезпечує безпеку як для підприємства, так і для його клієнтів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня найбільш інноваційних рішень щодо формування кадрової безпеки онлайн-підприємництва, а на концептуальному рівні існує потреба в уточненні деяких понять і їх логічному використанні у практичній діяльності. Подальший розвиток інноваційних рішень може привести до все більшого поширення творчого підходу до формування кадрової безпеки онлайн-підприємництва.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2024

Михайличенко Н. М., Свинаренко Т. І.
Удосконалення підходів до стратегічного планування діяльності вітчизняних нафтогазових компаній на основі провідних зарубіжних практик (c. 198 - 203)

Метою статті є вдосконалення підходів до стратегічного планування діяльності вітчизняних нафтогазових компаній на основі дослідження провідних зарубіжних практик у цій сфері. У статті досліджено підходи до стратегічного планування на основі сценарного аналізу, що поширені в зарубіжних енергетичних компаніях, на прикладі Royal Dutch/Shell Group, яка першою почала застосовувати зазначений методичний підхід. У результаті дослідження особливостей стратегічного планування в нафтогазових компаніях у світовій практиці було встановлено, що його базовим інструментом є сценарний аналіз, який передбачає розробку на основі декількох альтернативних сценаріїв адаптивних і гнучких стратегій, що забезпечують енергетичним компаніям стале функціонування та розвиток в умовах динамічної та складно передбачуваної галузі. На основі дослідження зарубіжного досвіду стратегічного планування та моделювання енергетичної системи запропоновано такий комплекс заходів щодо вдосконалення процесу стратегічного планування у вітчизняному нафтогазовому секторі: впровадження у практику стратегічного планування окремих елементів сценарного аналізу за методикою міжнародної енергетичної корпорації Royal Dutch/Shell Group; оптимізація регламенту процесу стратегічного планування у вітчизняних нафтогазових компаніях з урахуванням волатильності та циклічності ринку нафти та нафтопродуктів; впровадження у практику прогнозування вітчизняних нафтогазових компаній ключових показників сценарного аналізу (попит, пропозиція, ціна на нафту та нафтопродукти) та методик адаптивного прогнозування. Впровадження запропонованих заходів дозволить вітчизняним нафтогазовим компаніям удосконалити процес стратегічного планування, а отже – підвищити рівень адаптивності в умовах невизначеності та поліпшити конкурентні позиції на локальному та глобальному енергетичному ринках.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2024

Михайличенко Н. М., Свинаренко Т. І.
Система протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці підприємства (c. 95 - 100)

Метою статті є дослідження та систематизація підходів до розробки комплексу заходів, спрямованих на протидію зовнішнім загрозам економічній безпеці підприємства. У статті проаналізовано структуру загроз економічній безпеці підприємства та запропоновано класифікацію зовнішніх загроз за рівнем виникнення, виділення яких на організаційному рівні підсистеми протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці має бути першим кроком до вдосконалення системи економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано необхідність упровадження на підприємстві інформаційно-аналітичної системи, яка має забезпечити оперативний і безперервний моніторинг, а також аналіз факторів ризику та їх тенденцій. За результатами проведеного дослідження пропонується у процесі розробки комплексу заходів протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці підприємства враховувати класифікацію загроз за рівнями, на яких вони виникають. Так, рекомендується будувати трикомпонентний комплекс заходів протидії зовнішнім загрозам, що складається з: комплексу заходів протидії загрозам конкурентного (галузевого) середовища; комплексу заходів протидії загрозам економічній безпеці підприємства, що виникають на рівні національної економіки; комплексу заходів протидії глобальним загрозам і загрозам, що виникають на міжнаціональному рівні. Ефективна система протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці підприємства послужить основою для забезпечення фінансової складової загальної економічної безпеки підприємства, забезпечить розвиток його матеріально-технічного забезпечення та зміцнення конкурентних позицій, а в результаті – стане основою для підтримки високого рівня фінансово-господарської ефективності незалежно від змін у галузевому, національно-економічному та глобально-економічному середовищі.

Стаття написана українською мовою


Шуміло О. С., Сироватка Ю. О.
Теоретичні засади розвитку суб’єкта підприємництва в умовах невизначеності (c. 100 - 106)

Розглянуто розвиток підприємництва як складову суспільного розвитку, що здійснюється у трьох напрямках: еволюційному, інволюційному та стрибкоподібного прискорення. Зазначено необхідність формування політики розвитку підприємництва в Україні та виокремлено її основні завдання, а саме: збільшення обсягів виробництва та експорту продукції українських підприємств, утворення нових підприємств, забезпечення належного рівня задоволення внутрішнього попиту товарами та послугами; демонополізація ринків товарів та послуг і налагодження ефективної конкуренції на внутрішньому ринку; збільшення та диверсифікація зайнятості; досягнення ефективної фіскальної віддачі від розвитку бізнесу за збереження сприятливих умов для його розвитку. У загальні цілі менеджменту підприємництва виокремлено процес формування стратегії діяльності та розвитку й адаптацію бізнес-процесів підприємства. Зазначено, що прийняття рішень підприємцями в умовах невизначеності має базуватися на вивченні її теоретичних основ, де вона розглядається за декількома видами: коли відомі результати діяльності та можна їх спрогнозувати; коли результати відомі, але не можна оцінити ймовірність їх отримання; коли результати невідомі та неможливо дати оцінку ймовірності їх отримання. З метою ефективного управління підприємницькою структурою доцільно класифікувати невизначеність за такими типами: за способами визначення ймовірності випадків та за об’єктом невизначеності. Серед основних завдань менеджменту підприємництва виділено зменшення ймовірності виникнення несприятливих подій та уникнення негативних наслідків і ризиків, зокрема стратегічних, адже розробка та реалізація стратегічних управлінських рішень є основою забезпечення сталого розвитку суб’єктів підприємництва. Зазначено, що зміни інституційного середовища мають вплив на динаміку невизначеності. З метою поліпшення умов бізнесу мають бути узгоджені неформальні та формальні інститути, що є трансформацією невизначеності. Визначено напрямки для розвитку підприємницьких структур, які мають узгоджувати свої дії із державними структурами для формування інституційного середовища. Серед таких напрямків виділено такі: створення товарних бірж і оптових ринків продукції місцевих виробників; формування ринкової інфраструктури наукової та інноваційної діяльності; орієнтація комерційних банків на реальний сектор; створення консалтингових і лізингових фірм; розвиток фондового ринку, у тому числі формування ринку корпоративних цінних паперів; формування логістичних центрів.

Стаття написана українською мовою


Гнатик Я. Б., Овандер Н. Л., Томах В. В.
Інноваційні підходи до підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу в регіонах України (c. 107 - 114)

Метою даної статті є дослідження інноваційних підходів до підтримки та розвитку малих і середніх підприємств (МСП) у регіонах України. Розвиток МСП є необхідною умовою для реалізації економічного та інноваційного потенціалу України. Здійснено аналіз та узагальнено наукові праці багатьох учених, що розглядають інтеграцію інноваційних інструментів у дільність малого та середнього бізнесу. Систематизовано основні аспекти впливу малих і середніх підприємств на розвиток країни. Малий і середній бізнес в Україні є інструментом створення нових робочих місць та самореалізації громадян, зниження рівня безробіття, розвитку інноваційних методів ведення бізнесу, впливу на конкуренцію, насичення ринку товарів, послуг і робочої сили та є основою розвитку національної економіки. Встановлено, що перспективним інноваційним способом стимулювання розвитку українських МСП є організація екосистеми їх підтримки. Соціальні, ресурсні та когнітивні чинники мотивують МСП до участі в екосистемі. Беручи участь в екосистемі, МСП отримують переваги, пов’язані зі створенням мереж, співпрацею, спілкуванням та обміном інформацією. До них належать різні чинники, пов’язані із соціальними взаємодіями між учасниками екосистеми, які сприяють зростанню та розвитку бізнесу. Інші фактори включають доступ до ресурсів, формальну та неформальну підтримку і доступ на ринок. Нарешті, когнітивні чинники пов’язані з цілями та цінностями, які поділяють учасники екосистеми. Ще одним важливим інструментом є бізнес-інкубування. Сучасний статус бізнес-інкубування в політиці підтримки МСП слід визнати початковим етапом у розвитку самобутньої місцевої економіки. Крім того, дедалі більшого значення набувають стартапи, особливо з урахуванням необхідності реалізації сучасних, прибуткових та інноваційних проєктів у формі інноваційних МСП. Для стимулювання венчурних інвестицій на національному рівні пропонується активізувати зусилля зі створення сприятливих умов для генерування бізнес-ідей та перетворення їх на інновації, затребувані інвестиційною спільнотою. У перспективі рекомендовано розглянути питання залучення інноваційних технологій у повоєнну відбудову економіки.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру