УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційФінанси, грошовий обіг і кредит

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Косяк А. П., Гелеверя Є. М.
Організаційно-фінансові аспекти відновлення міського житлового фонду регіону (c. 75 - 79)

Комплексно розглянуті організаційно-фінансові аспекти відновлення міського житлового фонду. Запропоновано алгоритм їх оптимізації.

Стаття написана українською мовою


Бєлий Є. Л., Череп О. Г.
Економічні аспекти ціноутворення в банківській системі (c. 79 - 82)

Визначено необхідність вивчення методів ціноутворення в банківській сфері, місце ціни в системі управління діяльністю комерційного банку. Досліджено методи формування ціни на депозитні операції комерційних банків. Запропоновано в сучасних умовах визначати ціни на депозити за методом «витрати плюс прибуток», що дозволить процентні ставки по депозитах установлювати незалежно від процентних ставок по кредитах і цін на інші банківські послуги.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.1

Губарєва І. О.
Інтеграція банків України у світову фінансову систему (c. 7 - 8)

Представлено рекомендації з удосконалювання оцінки ефективності діяльності банків в умовах інтеграції банківської системи України у світовий економічний простір.

Стаття написана російською мовою


Цибульська Е. І.
Інституціональні аспекти рівноваги світової фінансової системи в умовах глобалізації (c. 14 - 16)

У статті досліджена сутність макроекономічної рівноваги, роль інституціонального протиріччя як основи досягнення макроекономічної рівноваги світової фінансової системи; розглянуті шляхи, що забезпечують рівноважний стан світової фінансової системи в умовах глобалізації.

Стаття написана російською мовою


Чмутова І. М., Азізова К. М., Тисячна Ю. С.
Розвиток интеграційно-глобаліційних процесів у банківській системі України (c. 17 - 19)

У статті узагальнені позитивні наслідки присутності філій іноземних банків на вітчизняному ринку, а також обмеження, пов'язані із залученням іноземних коштів на ринок банківських послуг.

Стаття написана російською мовою


Глущенко В. В.
Бюджетні домінанти стійкого розвитку фінансової системи України (c. 19 - 21)

У статті розглянуті питання формування бюджету України в умовах фінансової кризи. Визначено пропозиції за рішенням глибоких протиріч, які виникають у зв'язку з формуванням і використанням бюджетів всіх рівнів.

Стаття написана російською мовою


Пономаренко А. А.
Тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України (c. 25 - 28)

У статті досліджені процеси становлення національної фінансової системи. На основі виявлених особливостей функціонування обґрунтовані пріоритетні напрямки розвитку. Проаналізовано погляди провідних вчених-економістів на природу фінансової системи і її роль в економічному розвитку суспільства.

Стаття написана російською мовою


Саврадим В. М., Балахничева М. М.
Індикатори забезпечення стабільності фінансової системи (c. 28 - 29)

У статті розглядаються теоретичні підходи до сутності, основам формування системи індикаторів фінансової стабільності держави. Розглянуто міжнародний досвід проведення стрес-тестування.

Стаття написана російською мовою


Слав’юк Н. Р.
Державний борг: стан і проблеми управління (c. 32 - 34)

У статті проаналізовані стан і проблеми з управління державної заборгованість у різних країнах.

Стаття написана англійською мовою


Алєксєєв І. В., Алексєєва Н. Б.
Кредитні союзи України: природа та проблеми (c. 34 - 36)

У статті розглядаються питання особливостей зацікавленості окремих учасників – членів кредитного союзу в його формуванні та функціонуванні.

Стаття написана російською мовою


Бондаренко Л. А.
Перспективи розвитку банківського кредитування малого та середнього бізнесу (c. 36 - 39)

Розкрито суть і пріоритети банківського кредитування малого та середнього бізнесу, відбиті напрямки розвитку системи мікрокредитування в Україні, визначені шляхи вдосконалення банківського кредитування малого підприємництва.

Стаття написана російською мовою


Дзеніс В. О., Скаковський В. І.
Виявлення недоліків у валютному законодавстві України та можливі напрямки їхнього подолання (c. 39 - 41)

Доведено необхідність підвищення ролі соціальних і моральних цінностей у валютному регулюванні на сучасному етапі розвитку економіки. Визначено основні недоліки валютного регулювання в Україні та позначені шляхи їхнього подолання. Наведено пропозиції по вдосконаленню діючого валютного законодавства України.

Стаття написана російською мовою


Колесніченко В. Ф., Задніпровська Г. І.
Тенденції розвитку кредитного ринку України (c. 41 - 44)

У статті розглянутий сучасний стан кредитного ринку України, виявлені тенденції його розвитку та основні проблеми стримування кредитування в до- і посткризовий періоди.

Стаття написана російською мовою


Колесніченко В. Ф., Остапенко В. М.
Участь кредитних організацій у фінансуванні національних проектів (c. 44 - 47)

В умовах фінансово-економічної кризи проблема фінансування національних проектів є дуже гострою. Тому виникає необхідність у залученні кредитних організацій у їхнє інвестиційне забезпечення. Крім того, у статті розглянуті перспективи використання механізмів публічно-приватного партнерства при реалізації національних проектів.

Стаття написана російською мовою


Коляда Т. А., Прозоров Ю. В.
Особливості зміни функцій держави в умовах монетарної десуверенизації та зменшення довіри до банків на посткризовому етапі розвитку економіки (c. 48 - 50)

Стаття присвячена розкриттю сутності та обґрунтуванню доцільності змін функцій держави при проведенні монетарної та бюджетної політики в умовах десуверенизації та недовіри до банківської системи в кризовий період розвитку економіки.

Стаття написана російською мовою


Холодна Ю. Є., Латунова К. Б.
Мінімізація кредитних ризиків комерційних банків в умовах фінансової кризи (c. 50 - 52)

Вивчення ризиків, що оточують банківську діяльність, здатно забезпечити функціональну надійність сучасних банків. Стаття присвячена узагальненню етапів управління кредитним ризиком і пошуку перспективних методів оцінки та управління їм.

Стаття написана російською мовою


Добринь С. В., Чистоколенко В. Ю.
Визначення та аналіз економічної сутності поняття «фінансові ресурси» (c. 97 - 100)

У статті проаналізовано еволюцію поглядів щодо визначення поняття «фінансові ресурси», розкриті його якісні характеристики та властивості. Пропонується власне визначення поняття «фінансові ресурси».

Стаття написана російською мовою


Бутиріна В. М., Запасна Л. С., Селезньова К. О.
Методичний інструментарій оцінки рівня фінансової безпеки банківських установ (c. 118 - 120)

Запропоновано систему показників оцінки рівня фінансової безпеки банківських установ, проаналізовані складові системи.

Стаття написана російською мовою


Губарєва І. О., Середіна Г. В.
Методологічні основи наукового дослідження управління фінансовою безпекою країни в умовах фінансової кризи (c. 125 - 128)

У статті розглянуті методологічні основи наукового дослідження управління фінансовою безпекою країни в умовах фінансової кризи, вони є невід'ємною частиною будь-якого наукового дослідження та сприяють одержанню нових достовірних знань про досліджувану предметну область, а також про результативність рішення зазначеної наукової проблеми.

Стаття написана російською мовою


Губарєва І. О., Штаєр О. М.
Механізм управління економічною безпекою банку (c. 128 - 130)

У статті розглядаються актуальні питання та проблеми формування в сучасних умовах механізму управління економічною безпекою банку в Україні.

Стаття написана російською мовою


Внукова Н. М., Рудак С. М.
Оцінка впливу рівня диверсифікованості портфеля активів на результати діяльності недержавних пенсійних фондів (c. 150 - 153)

Стаття присвячена аналізу інвестиційної діяльності пенсійних фондів, зокрема диверсифікованості портфеля активів. Досліджено світовий та український досвід регулювання системи недержавного пенсійного забезпечення. За допомогою кластерного аналізу досліджено вплив рівня диверсифікованості на прибутковість портфеля фонду. Доведено можливість застосування показника рівня диверсифікованості до оцінки структури активів фонду.

Стаття написана російською мовою


Кривцун И. М.
Фактори впливу на конкурентоспроможність вітчизняних страховиків (c. 156 - 157)

Пропонується аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність страхових компаній і формування конкурентного середовища на страховому ринку України. Розроблено окремі рекомендації для рішення проблеми непрозорості функціонування страхового ринку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних страховиків.

Стаття написана російською мовою


Нескородева І. І., Слуцька О. В.
Побудова ієрархічної структури ризиків на ринку корпоративних облігацій (c. 158 - 160)

У статті розглянуто ризики процентних корпоративних облігацій і встановлено взаємозв'язки між різними видами ризиків. Побудовано ієрархічну структуру ризиків облігацій за допомогою методу спрямованих графів. Виділено базові ризики, оцінка яких позитивно відіб'ється на оперативності прийняття рішень щодо інвестування в певний цінний папір.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.2

Бабийчук Т. П.
Податкові стимули розвитку інвестиційної діяльності банків у сучасних умовах (c. 6 - 7)

Підвищення рівня ефективності податкової системи України, застосування податкових інструментів приведе до стимулювання інвестиційної активності, а, отже, збільшення капіталу банків, розвитку їх ресурсної бази та підвищення концентрації капіталу, що сприятиме прибутковості їх діяльності та конкурентоспроможності на фінансовому ринку.

Стаття написана українською мовою


Вовчак О. Д., Пірог В. В.
Підвищення ефективності управління кредитними ризиками банків на основі використання сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальників (c. 7 - 10)

Розглянуто методичні підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників, обґрунтовано доцільність удосконалення такої оцінки на основі узагальнення вітчизняного та світового досвіду використання сучасних методів вивчення кредитоспроможності клієнтів.

Стаття написана українською мовою


Гуляєв М. П., Слободяк Д. М.
Стратегія розвитку банківської системи України у посткризовий період (c. 10 - 12)

У статті розглянута стратегія розвитку банківської системи України на посткризовий період.

Стаття написана російською мовою


Євченко Н. Г., Криклій О. А.
Реструктуризація кредитної заборгованості: проблеми та наслідки для діяльності банку (c. 12 - 15)

У статті аналізуються та систематизуються підходи до врегулювання проблемної кредитної заборгованості, а також досліджуються наслідки різних способів проведення реструктуризації для діяльності банку.

Стаття написана російською мовою


Колодізєв О. М., Бойко Н. О.
Фактори, що впливають на ліквідність і платоспроможність банку в умовах кризи (c. 15 - 17)

У статті розглянуті фактори, що впливають на ліквідність і платоспроможність банку в умовах фінансової кризи, які сприяють прийняттю рішень для ефективного управління фінансовим становищем банку.

Стаття написана російською мовою


Колодізєва Т. О., Колодізєва С. О.
Банківська логістика як інноваційна технологія фінансового менеджменту банку (c. 18 - 19)

Розглянуто сутність понять «банківська логістика» і «логістизація банківської діяльності». Виділено загальні та відмітні риси цих понять. Запропоновано визначення банківської логістики як інноваційної технології фінансового менеджменту банку, що є результатом процесу логістизації банківської діяльності.

Стаття написана російською мовою


Крухмаль О. В.
Фінансове планування в комерційному банку в посткризових умовах (c. 20 - 21)

У статті визначені особливості фінансового планування в умовах високої невизначеності внаслідок фінансової кризи, а також виділені окремі напрямки оптимізації фінансового планування в банку.

Стаття написана російською мовою


Орлова В. О., Шунькіна Г. О.
Теоретичні аспекти податкового навантаження комерційного банку (c. 22 - 25)

У статті розглянуті методологічні принципи управління та аналізу дебіторської заборгованості. Представлено етапи формування політики управління дебіторською заборгованістю та показники її аналізу. Запропоновано міри підвищення ефективності системи управління дебіторською заборгованістю.

Стаття написана російською мовою


Пересунько О. В.
Проблеми та етапи впровадження бюджетування в банках (c. 25 - 26)

Систематизовано та структуровані ключові проблеми впровадження управлінської технології бюджетування в практику фінансового менеджменту банків, представлені етапи такого впровадження.

Стаття написана російською мовою


Холодна Ю. Є., Двоєглазова О. М.
Стабілізація банківського сектора України (c. 26 - 28)

Стабільна банківська система є невід'ємною частиною економіки України. Її стійкість значною мірою характеризує стан економіки в цілому, здатність відповідати за своїми обов'язками та забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування в конкурентному середовищі.

Стаття написана російською мовою


Холодна Ю. Є., Нагай І. В.
Функціонування банківських установ на фондовому ринку в післякризовий період (c. 28 - 30)

У статті розглянуті основні проблеми вітчизняного фондового ринку, які якісно впливають на функціонування комерційних банків у даній сфері.

Стаття написана російською мовою


Данілов О. Д., Паєнтко Т. В.
Прибуткове оподатковування в посткризовий період: закордонний досвід і вітчизняні реалії (c. 31 - 33)

Стаття присвячена особливостям оподатковування доходів громадян в Україні та за рубежем у посткризовий період. Показано переваги прогресивного оподатковування із гнучкою системою податкових відрахувань. Відображено недоліки оподатковування доходів громадян в Україні. Обґрунтовано напрямки реформування прибуткового оподатковування в Україні.

Стаття написана російською мовою


Іванов Ю. Б., Чумакова О. О.
Місце національної податкової стратегії у формуванні загальної стратегії розвитку держави (c. 34 - 37)

У статті розглянуте місце податкової стратегії у формуванні загальної стратегії розвитку України; обґрунтована необхідність розробки податково-бюджетної стратегії виходячи із завдання оптимізації податкового навантаження; виділено основні недоліки розробки та реалізації Концепції та Стратегії реформування податкової системи України.

Стаття написана російською мовою


Майбуров І. А.
Податкові стимули антикризового відновлення економіки Росії (c. 37 - 40)

У статті запропоновано принципові податкові зміни, які припускають збільшення ролі податкових стимулів в аспекті антикризового відновлення економіки Росії.

Стаття написана російською мовою


Зима О. Г., Костяна О. В.
Роль податкової політики в посткризовому відновленні України (c. 41 - 43)

У статті розглянуто підходи до трактування сучасної фінансово-економічної кризи, а також причини його виникнення в Україні, визначено основні заходи податкової політики, які сприятимуть посткризовому відновленню вітчизняної економіки.

Стаття написана російською мовою


Іванов Ю. Б., Лосєва Ю. М.
Імовірнісний підхід до оцінки податкового ризику фінансової безпеки держави (c. 43 - 46)

У статті здійснюється розробка імовірнісного підходу до оцінки податкового ризику фінансової безпеки держави. Такий похід може бути основою для оцінювання ефективності податкової політики держави.

Стаття написана російською мовою


Орлова В. О., Волкогон Ю. Г.
Удосконалення інформаційно-аналітичної системи податкової служби України як фактор розвитку податкового менеджменту (c. 46 - 48)

Здійснено аналіз особливостей функціонування інформаційно-аналітичної системи податкової служби. Обґрунтовано необхідність розробки мер по оптимізації та удосконаленню ІАС як фактору розвитку податкового менеджменту.

Стаття написана російською мовою


Давискиба К. В., Бережна Ю. В.
Фіскальний суверенітет як основа національної податкової безпеки (c. 49 - 51)

У статті обґрунтовано проблеми забезпечення державного суверенітету України в сфері оподатковування, сформульоване поняття «фіскальний суверенітет держави». Розглянуто основи забезпечення та границі застосування фіскального суверенітету держави на платників і носіїв податку, а також міждержавних об'єднань.

Стаття написана російською мовою


Єніна А. О.
Визначення фінансового стану підприємства з метою наступного податкового планування (c. 51 - 53)

У статті розглядається методика визначення фінансового стану підприємств коксохімічної промисловості методами таксономічного аналізу з метою наступного законного податкового планування на підприємстві залежно від його поточної фінансової стабільності.

Стаття написана російською мовою


Зима О. Г., Кузьминчук Н. В.
Аналіз факторів, що впливають на прийняття платниками податків рішення про сплату податків і зборів (c. 54 - 56)

У статті проведено аналіз факторів, які можуть впливати на прийняття рішень платників податків про сплату податків і зборів з метою їхньої легалізації. Показано, що кожний фактор може бути розглянутий окремо, але в податкових відносинах вони взаємозалежні між собою та, у деяких випадках, наявність одного фактору спричиняє прояв іншого.

Стаття написана російською мовою


Найденко О. Є.
Проблеми податкового обліку та звітності по податку на прибуток підприємств (c. 56 - 59)

У статті розглянуті проблеми податкового обліку та звітності по податку на прибуток підприємств і запропоновано шляхи їхнього рішення.

Стаття написана російською мовою


Тищенко О. М., Голякова К. В.
Проблемні аспекти податкового регулювання міжбюджетних відносин (c. 59 - 62)

У статті розглянуто основні проблеми в сфері податкового регулювання міжбюджетних відносин і ключові моменти їхнього рішення в умовах сучасного розвитку економіки України.

Стаття написана російською мовою


Грачов О. В., Дидух В. В.
Установлення критеріїв віднесення суб'єктів господарювання до категорії малих як напрямок підвищення ефективності регулювання їхньої діяльності (c. 63 - 65)

Розглянуто закордонний досвід установлення критеріїв віднесення підприємств до складу малих. Проаналізовано вітчизняну практику законодавчого визначення поняття малих підприємств, виявлені основні протиріччя, запропоновані можливі шляхи їхнього усунення.

Стаття написана російською мовою


Найденко О. Є., , Бєлосвєт О. В.
Дослідження методів державного стимулювання високотехнологічних галузей економіки (c. 66 - 67)

У статті розглянутий високотехнологічний сектор економіки, як основний фактор економічного розвитку. Проаналізовано податкове навантаження на дану галузь економіки та розроблені рекомендації щодо податкової політики.

Стаття написана російською мовою


Стасюк Г. А., Шаповал Д. Я.
Рішення проблем податкового стимулювання інвестицій – запорука розвитку соціально-економічних процесів (c. 68 - 69)

У статті проаналізовані основні інструменти податкового регулювання інвестиційної активності підприємств, які зараз використаються в Україні. Запропоновано комплекс цілей і напрямків майбутньої податкової політики для підвищення інвестиційної активності підприємств.

Стаття написана російською мовою


Тищенко О. М., Головня А. С.
Наукові передумови розвитку інструментів податкового регулювання соціально-економічних процесів (c. 70 - 71)

У статті систематизовано та узагальнено етапи становлення та розвитку податкового регулювання соціально-економічного розвитку в базових економічних теоріях.

Стаття написана російською мовою


Михасьова Н. В.
Оцінка видатків і втрат, пов'язаних з реалізацією соціальної політики коштами оподатковування (c. 72 – 74) (c. 72 - 74)

У статті розглянуті особливості регулювання соціальних процесів інструментами оподатковування.

Стаття написана російською мовою


Назаренко Г. В.
Інструменти податкового регулювання забезпечення населення житлом (c. 74 - 77)

У статті розглянуто механізми житлової політики. Особливу увагу приділено праву платника податків на включення в податковий кредит по податку з доходів фізичних осіб частини відсотків по іпотечному кредитові, наведено його переваги та недоліки. Запропоновано напрямки вдосконалення податкового регулювання забезпечення населення житлом.

Стаття написана російською мовою


Найденко О. Є., Чичкова В. Ю.
Регулювання соціально-економічного розвитку України з використанням потенціалу непрямих податків (c. 77 - 80)

Розглянуто проблеми соціально-економічного розвитку України; обґрунтовано необхідність його регулювання з використанням потенціалу непрямих податків у контексті розгляду проекту Податкового кодексу України.

Стаття написана російською мовою


Ревенко О. В., Антоненко С. В.
Проблеми податкового регулювання охорони навколишнього середовища (c. 80 - 82)

У статті проаналізовано основні проблеми податкового регулювання охорони навколишнього середовища та запропоновано перехід до використання об'єктивної оцінки природних факторів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2011

Рябушка Л. Б., Ластовина Ю. В.
Особливості формування та розвиток системи міжбюджетних відносин в Україні (c. 95 - 99)

У статті розкрита економічна сутність та значення системи міжбюджетних відносин. Визначено принципи організації міжбюджетних відносин. Запропоновано концептуальні засади ефективного управління системою міжбюджетних відносин з метою підвищення соціально-економічного стану регіонів.

Стаття написана українською мовою


Гой В. В., Смоляк В. А.
Особливості грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні (c. 100 - 103)

Проведено загальну оцінку методики експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Досліджено різні методи експертної оцінки земель та проведена оцінка їх застосування на сучасному етапі розвитку земельних відносин в Україні.

Стаття написана українською мовою


Драпіковський О. І., Іванова І. Б.
Моделювання грошових потоків при оцінці землі (c. 103 - 106)

Запропоновано моделі грошових потоків для фізичних і юридичних складових нерухомості, що дозволяють визначити вартість землі та пов'язані з нею права.

Стаття написана російською мовою


Пономаренко О. Е.
Формування простору індикаторів оцінки рівня зовнішньої фінансової безпеки в контексті підвищення інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання промисловості (c. 107 - 110)

У статті підкреслено необхідність розробок у сфері забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств для підвищення рівня їх інвестиційної привабливості та сформоване систему показників оцінки рівня зовнішньої фінансової безпеки суб'єктів господарювання промисловості.

Стаття написана українською мовою


Сердюков К. Г., Сердюкова І. В.
Етапи переходу до бездокументарному ринку цінних паперів і їхньої особливості (c. 110 - 113)

У статті проводиться аналіз реорганізації ринку документарних цінних паперів у бездокументарну форму на прикладі реєстраторів Харківського регіону. Пропонується комплекс заходів щодо роботи із проблемними емітентами цінних паперів, що ігнорують виконання вимог закону про акціонерні товариства.

Стаття написана російською мовою


Яременко Н. С.
Особливості оцінки вартості банку в угодах M&A (c. 114 - 117)

Розглянуто особливості банку як об'єкта угоди злиття та поглинання, проведено аналіз основних економічних та неекономічних мотивів здійснення цих угод. Визначено основні особливості оцінки вартості банку в угодах M&A.

Стаття написана українською мовою


Олексіч Д. В.
Методичні засади оцінки вартості банківського бізнесу на основі методу ринкової економічної доданої вартості (c. 117 - 120)

У статті розглянуто проблему оцінки вартості банківського бізнесу, проведено аналіз основних підходів до оцінки вартості бізнесу та методів дохідного підходу, розглянуто специфіку методу доданої вартості з позиції специфіки банківського бізнесу, запропоновано авторський метод визначення вартості банківського бізнесу за ринковою економічною доданою вартістю.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Самородов Б. В.
Аналіз можливості виходу на закордонні ринки банків України з метою зовнішнього запозичення коштів (c. 103 - 105)

У статті представлений короткий аналіз суті первинного публічного розміщення цінних паперів (IPO). Проведено аналіз можливості виходу на закордонні ринки банків України з метою зовнішнього запозичення коштів. Зроблено висновки про те, що IPO є механізмом нарощування капіталу на міжнародних ринках з метою збереження контролю над банківським бізнесом.

Стаття написана російською мовою


Демченко Н. В., Євтушенко О. А.
Формування організаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства в сучасних умовах (c. 105 - 109)

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації управління фінансовою діяльністю підприємства як сукупності структурних служб і підрозділів підприємства, що забезпечують розробку та прийняття ефективних управлінських рішень за окремими аспектами його фінансової діяльності. Удосконалено організаційну структуру управління фінансовою діяльністю підприємства.

Стаття написана українською мовою


Пшенична В. П., Максецька В. Ю., Удовік А. С.
Проблеми бюджетного процесу місцевого рівня в Україні (c. 109 - 112)

У роботі проаналізовані особливості бюджетного процесу України на місцевому рівні, виявлено існуючі проблеми та розроблено комплекс заходів щодо їх подолання.

Стаття написана українською мовою


, Бєлосвєт О. В.
Особливості перекладу термінів оподаткування (c. 113 - 114)

У статті розкрито особливості перекладу термінів у галузі оподаткування. Розглянуто основні підходи до їх класифікації. Висвітлено найбільш уживані методи перекладу безеквівалентних термінів.

Стаття написана українською мовою


Найденко О. Є.
Податковий аудит як форма податкового контролю (c. 114 - 116)

У статті розглянуті особливості податкового аудиту, форми його здійснення, а також порядок його взаємозв'язку із процесом податкового контролю.

Стаття написана російською мовою


Белікова Т. В.
Аналіз ринку іпотечного кредитування України в умовах кризи (c. 116 - 119)

У статті проаналізовано умови кредитування нерухомості на вторинному ринку в умовах фінансової кризи.

Стаття написана українською мовою


Камнєва А. В.
Методичний підхід на вибір напрямку розвитку страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (c. 119 - 122)

У статті розглянуті проблеми ринку обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласників. Запропоновано підхід до обґрунтування напрямку розвитку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Стаття написана російською мовою


Захарченков С. П.
Трактування фінансів у закордонній літературі (c. 122 - 128)

У статті проведений аналіз трактувань терміна «фінанси» у закордонній літературі за останні сто п'ятдесят років і встановлено те, в якій мірі наукові концепції радянських фінансів, що домінують у сучасній вітчизняній навчальній літературі, співвідносяться із закордонними.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.2

Вардіашвілі М. М.
Моделювання стабільності фінансового ринку Казахстану (c. 36 - 37)

Економічна незалежність держави багато в чому залежить від стану фінансового ринку та частки в ньому іноземного капіталу. Використання математичного моделювання може внести позитивний вклад у забезпечення фінансової безпеки шляхом визначення оптимального розміру та частки іноземного капіталу у фінансовому ринку.

Стаття написана російською мовою


Вітлінський В. В., Лук'янова К. Ю.
Аналіз програмних засобів підтримки прийняття рішень у системі управління кредитним портфелем комерційного банку (c. 38 - 40)

У статті аналізуються програмні продукти світових виробників, що забезпечують підтримку прийняття рішень у ході управління кредитним портфелем комерційного банку. Доводиться необхідність застосування досвіду інших країн у роботі банківських установ. Автори наголошують на проблемах в управлінні ризиками кредитного портфелю та підкреслюють доцільність впровадження новітніх скорингових технологій.

Стаття написана українською мовою


Гужва В. М., Скрипова О. С.
Агентно-орієнтована система для управління страховою компанією (c. 40 - 43)

У статті запропоновано використання агентно-орієнтованої системи, яка, моделюючи діяльність страхової компанії, сприяє забезпеченню ефективного стратегічного управління такою компанією.

Стаття написана українською мовою


Кононенко В. В., Пирх Д. О.
Аналіз показників ринка цінних паперів на основі сплайн-моделей (c. 43 - 46)

Розглядаються критерій і метод оптимізації процедури послідовного відновлення гістограми часового ряду. Приводитися приклад використання сплайн-моделей для аналізу динаміки розподілу ринку цінних паперів на фондовому ринку.

Стаття написана українською мовою


Лабскер Л. Г., Амєліна Н. В.
Пріоритетна послідовність вибору корпоративного позичальника банку на основі синтетичного критерію Вальда-Сэвиджа (c. 46 - 50)

Для рішення завдання виявлення пріоритетної послідовності вибору корпоративного позичальника банку в умовах невизначеності розроблена та застосована теоретико-ігрова модель «Гра із природою», у якій оптимальність стратегій визначається зі спільної точки зору виграшів і ризиків на основі уведеного в розгляд нового синтетичного критерію Вальда-Сэвиджа.

Стаття написана російською мовою


Лук'яненко І. Г.
Оцінка ймовірності настання кризових явищ у фінансовому секторі України (c. 51 - 54)

У статті обґрунтовується застосування імовірносних моделей для кількісної оцінки наближення кризових явищ; обґрунтовуються фактори, що впливають на зміну ймовірності, аналізуються результати розрахунків на реальній інформації з відповідними висновками та рекомендаціями.

Стаття написана українською мовою


Пеліх В. І.
Які податки потрібні для збільшення ВВП (c. 54 - 58)

Будується математична модель абстрактної держави та доводиться, що якщо ціль його економіки складається в максимізації ВВП і основних фондів, то ставка податку має бути вище в того, хто менше одержує прибутки.

Стаття написана російською мовою


Прокопович С. В., Тутова С. О.
Оцінка та прогнозування впливу соціально-демографічних факторів на фінансовому ринку (c. 58 - 62)

У статті представлено комплекс завдань дослідження фінансових процесів на основі оцінки, аналізу та прогнозування впливу соціально-демографічних факторів на фінансовому ринку України.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Сагайдачна О. С.
Комплекс моделей управління економічною безпекою комерційного банку (c. 62 - 68)

Побудовано комплекс економіко-математичних моделей економічної безпеки банку на основі оцінки та аналізу рівня банківського капіталу та факторів впливу, що дозволяє попередити можливість настання кризових ситуацій, та підвищити якість рішень, щодо забезпечення його економічної безпеки та ефективності функціонування в цілому.

Стаття написана українською мовою


Соколовський Д. Б.
Підхід до визначення оптимальних параметрів управління поведінкою контролера принципалом у системі аґентських взаємовідносин (c. 68 - 71)

У статті розглянуто модель взаємовідносин між принципалом, аґентом і контролером. Запропоновано набір параметрів, які визначають оплату праці контролера принципалом. За допомоги теоретико-ігрових методів розраховано їхні значення, що максимізують дохід принципала у випадках як наявності, так відсутності в грі рівноваг за Нешем у чистих стратегіях.

Стаття написана українською мовою


Степаненко О. П.
Моделювання вибору стратегії розвитку банківської системи (c. 71 - 73)

У статті розглядаються питання, пов'язані з сучасними тенденціями розвитку банківської системи та підходами до моделювання вибору стратегії розвитку банківської системи; наводяться модель вибору стратегії розвитку банківської системи на основі показників банківської діяльності та з використанням фінансових інструментів державного регулювання.

Стаття написана українською мовою


Стрижиченко К. А., Дмитрусенко К. О.
Дослідження динаміки валютного ринку за допомогою методу вейвлет-аналізу (c. 73 - 76)

У статті визначено переваги методу вейвлет-розкладання сигналу для моделювання динаміки валютного ринку. Сформовано та реалізовано алгоритм дослідження динаміки валютного ринку за допомогою вейвлет-аналізу.

Стаття написана українською мовою


Устенко С. В., Макаровська Н. Р.
Аналіз скорингових систем для підтримки прийняття кредитних рішень (c. 77 - 79)

У статті розглядаються технології кредитного скорингу, що дозволяють банківським установам приймати ефективні рішення щодо видачі кредитів позичальникам. Також розглядаються проблеми та перспективи розвитку методів оцінки кредитоспроможності позичальників. У статті наголошується на необхідності впровадження сучасних систем підтримки прийняття рішень у кредитній діяльності українських банків.

Стаття написана українською мовою


Ястребова Г. С.
Моделювання наслідків прийняття Податкового кодексу (c. 79 - 83)

Розроблено системно-динамічну модель формування податкових надходжень у бюджет. Розроблено сценарії податкових трансформацій, обумовлені прийняттям Податкового кодексу України. За результатами імітаційного експерименту виявлені наслідки прийняття Податкового кодексу, розроблена програма компенсаційного впливу акцизів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2011

Бурденко І. М., Корнєєв М. В., Макаренко І. О.
Інструментарій оцінювання ринку похідних фінансових інструментів (c. 111 - 114)

У статті розглянуто методичні підходи до оцінювання стійкості фінансових ринків і систем та встановлено їх нездатність до оцінювання ринку похідних фінансових інструментів. На основі гіпотези фрактальності ринку запропоновано індикатор настання кризи на ринку похідних фінансових інструментів, що дозволяє охарактеризувати стан цього ринку та спрогнозувати його зміну.

Стаття написана українською мовою


Нечаєва І. А., Каплан Ю. О.
Теоретичні основи управління якістю кредитного портфеля (c. 115 - 118)

У роботі розглянуті основні поняття управління якістю кредитного портфеля. Наведені різноманітні варіанти класифікації кредитного портфеля, а також запропоновані методи зниження кредитного ризику.

Стаття написана українською мовою


Іризепова М. Ш.
Методичні основи розрахунку тарифів у страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваннях (c. 118 - 121)

У статті запропоновані способи розрахунку страхового тарифу в соціальному страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваннях на основі аналізу показника збитковості.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Макаркіна Г. В., Івченкова О. Ю.
Оцінка ефективності системи безготівкових карткових розрахунків в умовах інформаційної невизначеності (c. 111 - 114)

Розглянута проблема оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків в умовах інформаційної невизначеності. Оцінка ефективності виконана на основі нечіткої моделі попиту на послуги ринку карткових платіжних інструментів комерційного банку.

Стаття написана українською мовою


Андрос С. В., Романек Т. В.
Теоретико-методологічні аспекти формування банківських послуг (c. 114 - 117)

Розглянуто сутність категорій банківської послуги та банківського продукту. Виявлено загальні риси та розходження між категоріями банківської послуги та банківського продукту. Уточнено визначення банківської послуги та банківського продукту. Розкрито характерні риси та особливості цих категорій.

Стаття написана російською мовою


Давискиба К. В., Бережна Ю. В.
Об'єктивна необхідність і перспективи податкового стимулювання розвитку медицини в Україні (c. 117 - 119)

У даній статті розглянуті проблеми охорони здоров'я України, обґрунтована необхідність державного податкового стимулювання розвитку медицини в Україні.

Стаття написана російською мовою


Дубницький В. Ю., Єрмаков К. В.
Вибір методу прогнозування вартості цінних паперів з урахуванням фрактальної вимірності ряду спостережень (c. 120 - 121)

Запропонована та перевірена на фактичному матеріалі методика вибору способу прогнозування вартості цінних паперів у залежності від величини показника Херста для динамічного ряду їх вартості.

Стаття написана українською мовою


Зима О. Г., Петренко Я. О.
Еволюція порядку відшкодування податку на додану вартість в Україні (c. 121 - 123)

У статті розглянуто еволюцію відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), який вважається найбільш досконалою формою непрямого оподаткування та відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості розвинутих країн та країн з перехідною економікою

Стаття написана українською мовою


Коляда Т. А., Бенч Л. Я.
Особливості реалізації бюджетно-податкової політики держави в посткризовий період розвитку економіки (c. 124 - 126)

Стаття присвячена розкриттю особливостей реалізації бюджетно-податкової політики як інструмента державного регулювання розвитку економіки в посткризовий період. Запропоновано альтернативні шляхи збільшення доходів бюджету з метою скорочення дефіциту.

Стаття написана російською мовою


Патюта І. М., Сунцова О. О.
Особливості організації внутрішнього фінансового моніторингу в комерційних банках України (c. 127 - 129)

У статті досліджені особливості організації та законодавчі принципи регулювання організації внутрібанківського фінансового моніторингу і запропонована оптимальна система організації внутрішнього фінансового моніторингу в комерційних банках України.

Стаття написана російською мовою


Сидорова О. М., Татаркін Д. О.
Формування податково-бюджетних умов саморозвитку регіонів (c. 130 - 131)

У статті розглядаються теоретико-методологічні та практичні питання формування фінансових джерел розвитку регіонів. Визначено три групи факторів у сфері міжбюджетних відносин, від яких залежить успіх реалізації політики стимулювання саморозвитку територіальних систем.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Уманець Т. В., Пінчук Г. В.
Податкова реформа як інструмент удосконалення системи оподаткування України (c. 121 - 122)

Досліджено основні негативні риси, що були притаманні податковій системі України за останнє десятиріччя. Виявлено позитивні та негативні моменти нового Податкового кодексу України за першими результатами з часу набрання чинності.

Стаття написана українською мовою


Грачов О. В.
Інформаційне забезпечення моніторингу платоспроможності підприємства для виявлення джерел виконання податкових зобов'язань (c. 123 - 125)

У статті запропоновано критерій визначення джерел погашення податкових зобов'язань підприємства в умовах втрати платоспроможності, розроблено інформаційну модель моніторингу платоспроможності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Данілов О. Д., Паєнтко Т. В.
Теорія ігор у методології дослідження проблем оподатковування (c. 126 - 128)

У статті розглянуті проблеми сучасної методології економічних досліджень. Обґрунтовано доцільність використання теорії ігор у методології дослідження проблем оподатковування.

Стаття написана російською мовою


Квасній Л. Г., Щербан О. Я.
Проблеми синдикованого кредитування в Україні (c. 128 - 130)

Досліджено проблеми в сфері банківського кредитування. Наведено рекомендації щодо практичного застосування синдикованих кредитів в Україні. Запропоновано методи надання синдикованого кредиту.

Стаття написана російською мовою


Найденко О. Є., Чичкова В. Ю.
Спеціальні рахунки ПДВ: переваги та недоліки для держави та платників податків (c. 130 - 132)

У статті розглянуті особливості застосування спеціальних рахунків ПДВ у Болгарії, обґрунтовані їхні переваги та недоліки для держави та платників податків і розглянуті перспективи їхнього введення в Україні.

Стаття написана російською мовою


Рева Т. М.
ПДВ у зовнішній торгівлі: нововведення Податкового кодексу (c. 132 - 134)

Розглядаються особливості застосування ПДВ при здійсненні експортно-імпортних операцій в умовах дії Податкового кодексу і їхні економічні наслідки.

Стаття написана російською мовою


Сулима М. О., Андрос С. В.
Етапи розвитку вітчизняного міжбанківського кредитного ринку (c. 134 - 136)

Розглядається поетапний розвиток міжбанківського кредитного ринку України. Виділені основні етапи, що характеризують його зростання. Досліджується вплив економічної кризи на функціонування міжбанківського кредитного ринку України.

Стаття написана українською мовою


Усков І. В.
Фонди фінансової та інвестиційної підтримки місцевих органів влади (c. 137 - 142)

У статті розглянуті основні проблеми ефективного вирівнювання дохідного потенціалу територій, забезпечення раціональної інвестиційної підтримки місцевих органів влади. Запропоновано обґрунтований механізм формування та розподілу фондів фінансової та інвестиційної підтримки територіальних утворень.

Стаття написана російською мовою


Дмитрусенко К. О.
Моделювання впливу світових фондових ринків на фондовий ринок України (c. 142 - 146)

У статті підкреслено необхідність розробок у сфері моделювання та прогнозування тенденцій фондового ринку України та дослідження впливу іноземних фондових ринків на вітчизняний.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Захарченков С. П.
Радянська теорія фінансів у контексті світової фінансової науки (c. 122 - 129)

У статті проаналізовані три наукові концепції радянських фінансів, розповсюджені в навчальній літературі на пострадянському просторі. Установлено їхній тісний взаємозв'язок з теорією розподілу суспільних благ.

Стаття написана російською мовою


Диба М. І., Яременко С. М.
Безпека банківської діяльності та умови її організації в Україні (c. 129 - 134)

У статті обґрунтовується сутність безпеки банківської діяльності та необхідність її забезпечення в сучасних умовах. Доведено вплив політичної, правової, економічної та соціальної ситуації на діяльності банків, формування для них додаткових ризиків і погроз. Робиться висновок про обов'язкову необхідність урахування зазначених факторів при організації безпеки банків.

Стаття написана українською мовою


Дубницький В. Ю., Погореленко Н. П., Сидоренко О. М.
Оцінка стабільності банківської системи (c. 134 - 140)

У статті обґрунтована необхідність використання модифікованих моделей оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи. Реалізовано мультиплікативну модель оцінки стану системи на прикладі банків Харківського регіону.

Стаття написана російською мовою


Лернер Ю. І., Самородов Б. В.
Методика прогнозування показників банківської діяльності на основі розрахунку коефіцієнта абсолютної зміни показників (c. 140 - 145)

У статті розроблено методику для визначення прогнозних значень показників діяльності банків на основі розрахунку коефіцієнта абсолютної зміни показників. Методику перевірено на адекватність, враховуючи при розрахунках фактичні дані діяльності банків. Здійснено порівняльний аналіз отриманих прогнозних результатів із фактичними даними.

Стаття написана українською мовою


Петриківа О. С., Тараненко Я. О.
Теоретичні аспекти формування прибутковості та визначення підходів щодо управління прибутковістю комерційного банку (c. 145 - 147)

Стаття розглядає та аналізує економічні аспекти діяльності комерційних банків у сучасних умовах функціонування банківської системи. Актуальність теми визначається підвищенням ролі управління прибутковістю в ефективному розвитку вітчизняних банків, оскільки саме прибутковість характеризує ефективну роботу комерційного банку.

Стаття написана українською мовою


Усков І. В.
Ринок позик у структурі місцевих фінансів (c. 147 - 151)

У статті досліджена європейська практика ефективного формування та розвитку ринку місцевих позик. Розроблено механізм організації ринку місцевих облігаційних позик і кредитних ресурсів через створення фондів місцевого розвитку в Україні.

Стаття написана російською мовою


Тищенко О. М., Головня А. С.
Аналіз впливу інструментів податкового регулювання на розвиток економіки та соціальної сфери АТО України (c. 152 - 154)

У статті представлений аналіз впливу інструментів податкового регулювання на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць (АТО) України. Запропоновано напрямки рішення проблеми диспропорцій у розвитку АТО за допомогою засобів податкової політики.

Стаття написана російською мовою


Тищенко О. М., Сахно Д. В.
Принципи побудови податкової системи в Податковому кодексі України (c. 155 - 157)

Розглянуто класичні та сучасні принципи побудови податкових систем. Розкрито їхній зміст та значення для соціально-економічного розвитку. Показано шляхи вдосконалювання податкової системи у світлі положень Податкового кодексу України.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2011

Іванов Ю. Б., Франкудатіс О. С.
Особливості оподатковування інвестиційної діяльності в Україні (c. 142 - 144)

У статті розглянуті особливості оподатковування та податкові пільги щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні; механізми податкового регулювання даної діяльності, теоретичне узагальнення та аналіз впливу податкової політики на розвиток ефективної інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

Стаття написана російською мовою


Аведян Л. Й., Наумік К. Г., Черваньова О. В.
Бюджетне планування видатків на утримання соціально-культурної сфери (c. 144 - 149)

Проаналізовано планування видатків та фінансування соціально-культурної сфери на місцевому рівні. Вдосконалено формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття написана українською мовою


Дубницький В. Ю., Мирошник О. Ю.
Управління ймовірністю своєчасного повернення кредиту із застосуванням ЛПt-послідовностей (c. 150 - 154)

У статті побудована модель логіт-регресії, що оцінює ймовірність своєчасного повернення кредиту підприємством-позичальником, обчислені частки еластичності, що дозволило проранжирувати чинники, які впливають на кредитоспроможність підприємства; вирішене завдання управління ймовірністю своєчасного повернення кредиту із застосуванням ЛПt-послідовностей.

Стаття написана російською мовою


Косарева І. П., Чемчикаленко Р. А., Фесенко К. М.
Вплив нового Податкового кодексу на фіскальне навантаження підприємств (c. 154 - 158)

У статті проаналізований вплив нового Податкового кодексу на фіскальне навантаження підприємств. Зроблено висновок про те, що основною роллю держави в податковій політиці є створення прозорої та ефективної податкової системи.

Стаття написана російською мовою


Непочатов С. І., Охтень О. О.
Модель оптимізації пропускної здатності загального центра обслуговування в рамках системи аутсорсингу облікових функцій (c. 159 - 160)

У статті запропонована модель оптимізації пропускної здатності загального центра обслуговування в рамках системи аутсорсингу облікових функцій корпоративної структури. Цільовою функцією моделі виступає мінімізація кількості облікових співробітників з урахуванням залежності навантаження на співробітників і кількістю помилок, що допускається.

Стаття написана російською мовою


Книш І. В.
Удосконалювання процесу державного фінансового аудиту на основі дискримінантного аналізу (c. 161 - 163)

Розроблено математичну модель класифікації підприємств для оцінки фінансового стану на основі дискримінантного аналізу. Запропоноване угруповання підприємств дозволить істотно скоротити час планування державного фінансового аудиту.

Стаття написана російською мовою


Полонська Ю. М.
Оцінка ефективності податкового планування (c. 163 - 168)

У статті отримано подальший розвиток теоретично-методичні засади податкового планування, сформоване комплексну системи оцінки та удосконалено технологію оцінки ефективності податкового планування

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Середіна Г. В.
Удосконалення управління фінансовою безпекою країни на основі механізму посилення фінансової безпеки та протидії фінансовій кризі (c. 106 - 109)

У статті визначено напрямки удосконалення управління фінансовою безпекою на основі механізму посилення фінансової безпеки країни та протидії фінансовій кризі, визначено систему першочергових заходів з підвищення ефективності правової протидії кризі.

Стаття написана українською мовою


Архірейська Н. В.
Контроль за нарахуванням і сплатою акцизного податку з боку митних і податкових органів (c. 109 - 111)

У статті обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо контролю за нарахуванням акцизного податку з боку податкових і митних органів. Досліджено шляхи взаємодії державних контролюючих органів з питань оподаткування зовнішньої торгівлі товарами та наданні пропозицій щодо напрямків вдосконалення даної проблеми.

Стаття написана українською мовою


Левченко Л. В.
Фінансовий лізинг у системі забезпечення інвестиційного розвитку в Україні (c. 112 - 115)

Розглянуто фінансовий лізинг як один із реальних напрямків активізації та прискорення розвитку інвестиційної складової економіки України. Запропоновано авторський підхід до подальшого успішного пришвидшення інвестиційного процесу через використання лізингових схем фінансування.

Стаття написана українською мовою


Шиндер О. В.
Оцінка потенціалу регіональних банківських систем з урахуванням соціально-економічного розвитку регіону (c. 115 - 119)

Визначено сутність потенціалу банківської системи регіону. Розглянуто етапи процесу оцінки потенціалу регіональної банківської системи. Запропоновано показники оцінки потенціалу банківської регіональної системи, рівень якого залежить від рівня соціально-економічного розвитку регіону.

Стаття написана українською мовою


Федишин Н. І.
Інструменти податкового планування суб'єктів господарювання (c. 119 - 123)

Визначено інструменти податкового планування суб'єктів господарювання як засіб, спосіб для досягнення мети та завдань цього планування. Описано основні інструменти податкового планування: податкові пільги, прогалини законодавства та схеми податкового планування. Розглянуто сутність, характеристики та класифікаційні ознаки інструментів податкового планування.

Стаття написана українською мовою


Івакина Г. В.
Комбінація банківської та страхової діяльності: закордонний досвід і особливості в Україні (c. 123 - 125)

У статті розглядаються основні питання сутності та форм взаємодії комерційних банків зі страховими компаніями на підставі вивчення закордонного досвіду та української практики.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011

Азаренкова Г. М., Іванова М. В.
Оцінка необхідності використання гарантії андерайтера стосовно розміщення випуску облігацій у повному обсязі (c. 150 - 152)

Хоча облігації підприємств вважаються дешевшою альтернативою банківським позикам, сукупна вартість накладних витрат, що супроводжують випуск, може навпаки зробити його більш дорогим. У статті пропонується розрахунок ризику нерозміщення випуску облігацій у повному обсязі з метою визначення доцільності використання гарантії андерайтера з метою зниження таких витрат.

Стаття написана українською мовою


Хрущ Н. А., Корпан О. С.
Формування фінансової стратегії як складової забезпечення рівня конкурентоспроможності підприємства (c. 152 - 154)

У статті проведено узагальнення теоретико-методологічних підходів до формування фінансової стратегії підприємства. Дістали подальшого розвитку підходи до побудови «дерева цілей» фінансової стратегії підприємства шляхом систематизації та доповнення домінантних напрямів фінансової стратегії підприємства.

Стаття написана українською мовою


Верещагіна Г. В., Пономаренко О. Е.
Формування інтегральних показників оцінки рівня внутрішньої фінансової безпеки суб'єктів господарювання промисловості України (c. 155 - 157)

Розраховано вагомість кількісних та якісних індикаторів внутрішньої фінансової безпеки суб'єктів господарювання промисловості Харківського регіону та сформоване інтегральні показники оцінки рівня зазначеної безпеки за всіма сферами формування стратегії фінансової безпеки.

Стаття написана українською мовою


Зайчикова В. В., Грапчев Є. В.
Методологічні принципи фінансового моніторингу виконання місцевих бюджетів (c. 158 - 160)

Розглянуто сутність поняття методологія фінансового моніторингу, принципи здійснення. На основі аналізу, принципів моніторингу в різних сферах наукової й практичної діяльності сформовані принципи методології фінансового моніторингу виконання місцевих бюджетів.

Стаття написана українською мовою


Шкаєва Т. І., Чекіна В. Д.
Банківське кредитування галузей економіки України: аналіз структури та динаміки (c. 160 - 164)

Проаналізовано стан банківського кредитування галузей економіки України за останні дев'ять років. Особливу увагу приділено оцінці кредитування в кризові 2008 - 2009 рр. Проведено аналіз надання кредитів у розрізі типів позичальників, видів валют і термінів погашення. Обґрунтовано доцільність проведення банками аналізу галузевих кредитних ризиків для усунення зростання обсягів прострочених кредитів.

Стаття написана українською мовою


Латишева І. Л., Самойленко І. В.
Організація управління фінансовими ресурсами банку (c. 164 - 166)

У статті запропонований метод організації управління фінансовими ресурсами банківської встанови на основі використання методології структурного аналізу й проектування SADT.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Дубницький В. Ю., Сидоренко О. М., Антонова Я. Ю.
Вибірковий метод і його застосування в процесі внутрішнього банківського аудиту (c. 104 - 109)

У статті обґрунтована необхідність використання сучасного аналітичного інструментарію в процесі внутрішнього банківського аудиту. Запропоновано застосування вибіркового методу, а саме атрибутивної вибірки у практичній діяльності внутрішніх аудиторів банку.

Стаття написана російською мовою


Москаленко О. В.
Методика оцінки ефективності створення міжбанківського ринку інвестиційних проектів (c. 109 - 114)

У статті запропоновано методику оцінки ефективності створення та функціонування міжбанківського ринку інвестиційних проектів з використанням методів лінійного програмування. Через імітаційне моделювання доведено, що в рамках ринку розширюються можливості українських банків через акумулювання та ефективне використання наявних ресурсів при кредитуванні масштабних інвестиційних проектів і програм.

Стаття написана українською мовою


Полтініна О. П.
Аналіз рівня фінансової безпеки підприємств машинобудування та шляхи його підвищення (c. 115 - 120)

Проведено аналіз рівня фінансової безпеки підприємств машинобудування України. Виявлено основні фінансові небезпеки, що виникають у результаті діяльності суб'єктів господарювання в сучасних умовах українського ринку. Розглянуто основні напрями підвищення рівня фінансової безпеки для підприємств машинобудування.

Стаття написана українською мовою


Стрижиченко К. А.
Механізми регулювання фінансового ринку Європи в процесі його еволюційного розвитку (c. 120 - 122)

Досліджено причини існуючих протиріч у функціонуванні та регулюванні сучасного фінансового ринку Європи. Розглянуто основні механізми кожної фази нового еволюційного процесу – процесу розвитку загального європейського фінансового ринку.

Стаття написана російською мовою


Бережна О. В.
Фінансове управління санацією підприємства (c. 123 - 124)

У даній статті проведено дослідження механізму фінансового управління санацією підприємства з метою можливих напрямів рішення даної проблеми.

Стаття написана українською мовою


Литовченко О. Ю., Лихольот Н. І.
Удосконалення процесу управління депозитними операціями банку за допомогою структурно-функціонального моделювання (c. 125 - 128)

Досліджено процес управління депозитними операціями в банку, розроблено пропозиції щодо його удосконалення за допомогою побудови моделей AS-IS та TO-BE з використанням програмного продукту BPwin.

Стаття написана українською мовою


Фурсова В. А.
Удосконалення методики оцінки якості кредитного портфелю комерційного банку (c. 128 - 131)

У статті обґрунтована необхідність удосконалення методики оцінки якості кредитного портфелю банку. Проаналізовано існуючі методики якості кредитного портфелю банку та виділено їх недоліки. Комплексну модель оцінки якості кредитного портфеля побудовано з використанням правил теорії нечітких множин.

Стаття написана українською мовою


Касьянова Л. В.
Методичний підхід до вибору системи податкової підтримки інновацій (c. 132 - 134)

У статті розглянуто послідовність дій з формування раціонального набору податкових інструментів регулювання інноваційного розвитку з урахуванням виду інновацій, етапу життєвого циклу інновацій та суб'єктів інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Джелялова Н. Б., Джелялова Л. Б.
Організація діяльності й особливості загальної системи оподатковування фізичних осіб - підприємців (c. 115 - 117)

У статті розглядаються етапи організації діяльності й порядок проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців. Проведено порівняльну характеристику елементів загальної системи оподатковування доходів підприємців до й після при­йняття Податкового кодексу України.

Стаття написана російською мовою


Гадецька С. В., Сидоренко О. М., Тоценко А. Ю.
Викорис­тання моделі аналізу в механізмі забезпечення фінансової стабільності банку (c. 118 - 121)

У статті обґрунтовано необхідність оптимізації механізму за­безпечення фінансової стабільності банку. Використано мо­дель аналізу в механізмі забезпечення фінансової стабільності банку на прикладі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Стаття написана російською мовою


Дубницький В. Ю., Пасічник І. В., Стойкова М. Г.
Викорис­тання інформації про стан банку в процесі моделювання систем банківського нагляду з використанням марков­ських процесів (c. 122 - 125)

Побудовано марківську модель системи банківського нагля­ду, що оцінює ймовірність перебування банку в певному стані кожний квартал та на початок нового року.

Стаття написана українською мовою


Косарева І. П., Бондаренко Н. В., Сарматицька Н. В.
Особливості розвитку безготівкових розрахунків в Україні (c. 125 - 129)

У статті зроблено аналіз безготівкових і готівких розрахунків, визначено пропорції між ними й запропоновано основні на­прямки вдосконалення банківської системи.

Стаття написана українською мовою


Панасенко Г. О.
Моделювання фінансової діяльності банку (c. 129 - 132)

Вивчено основні підходи до моделювання фінансової діяль­ності банку, надано подальшу формалізацію основних етапів розробки моделі й опис системи інформаційного забезпечен­ня процесу моделювання.

Стаття написана російською мовою


Пурлієв Б. К., Аннагурбанова Б. К.
Методика оцінки ефектив­ності кредитної портфеля комерційного банку (c. 132 - 134)

У роботі розглядається одне з найважливіших завдань еконо­мічного аналізу комерційного банку - методика оцінки ефек­тивності кредитного портфеля. Вона побудована на основі системи взаємопов'язаних показників, що дозволяє всебічно характеризувати стан, динаміку, а також економічно обгрун­тувати практичне рішення про ефективне використання опти­мального варіанта кредитних вкладень комерційного банку.

Стаття написана російською мовою


Клокар О. О.
Особливості формування фінансово-кредитних відносин суб'єктів аграрного сектора економіки (c. 135 - 137)

Визначено провідні особливості формування фінансово-кредитних відносин між суб'єктами аграрної сфери. Надано комплексну характеристику кожної з них та виявлено перева­ги і недоліки в їх формуванні, акцентовано увагу на складності залучення та повернення сільськогосподарськими підприєм­ствами будь-яких позикових ресурсів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Дутченко О. М., Дутченко О. О.
Моніторинг кредитної операції як інструмент забезпечення ефективності проведення банківського кредитування (c. 173 - 175)

У статті проведено аналіз причин виникнення простроченої кредитної заборгованості. Визначено необхідність удосконалення методичного забезпечення кредитного моніторингу. Запропоновано підхід до організації моніторингу кредитної операції.

Стаття написана українською мовою


Котелевська Ю. В.
Методичні рекомендації до зміцнення лояльності споживачів в процесі просування банківських продуктів на ринку (c. 176 - 179)

У статті визначено підходи до зміцнення лояльності споживачів банківських продуктів. Також систематизовані фактори впливу на споживче сприйняття якості банківських продуктів як основи формування лояльності споживачів. На цій основі розраховано індекс сприйняття якості банківських продуктів. Запропоновано методичні рекомендації до зміцнення лояльності споживачів банківських продуктів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Гужва В. М., Скрипова О. С.
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у страхуванні: потреби українських страхових компаній та їх задоволення (c. 183 - 187)

Визначено основні задачі усіх рівнів управління страховою компаніє (СК), що комплексно впливають на фінансовий стан компанії. На основі цього, виявлено потреби українських СК у інтелектуалізованій підтримці прийняття рішень. Проведено аналіз забезпеченості цих потреб сучасними інформаційними системами.

Стаття написана українською мовою


Дубницький В. Ю., Шкодіна І. В.
Прогнозування індикаторів фондового ринку з урахуванням фрактальних властивостей часового ряду спостережень (c. 187 - 190)

У роботі запропоновано методику вибору методу прогнозування динаміки фондового індексу з урахуванням фрактальної вимірності ряду спостережень. Проведена на фактичному матеріалі перевірка якості запропонованої методики показала задовільне співпадіння фактичних та прогнозованих даних.

Стаття написана українською мовою


Кот О. В., Ковальова Я. Г.
Роль банківської сфери в процесах іноземного інвестування (c. 190 - 195)

Розглянуто питання щодо місця банківської сфери в процесах іноземного інвестування, а також щодо необхідності залучення іноземного капіталу в банківську сферу України. За допомогою класифікатора іноземних інвестицій було виявлено найбільш затребуваний вид іноземних інвестицій. Запропоновано умови та мотиви інвестування, котрі спонукають іноземних інвесторів направляти прямі іноземні інвестиції в банківську сферу України.

Стаття написана російською мовою


Сидорович О. Ю.
Аналіз використання податкових методів нейтралізації фінансової кризи в контексті теорії синергетики (c. 195 - 198)

У статті окреслено підгрунтя використання теорії синергетики в процесах оподаткування, проаналізовано досвід реалізації податкових методів нейтралізації фінансової кризи на прикладі розвинених країн світу та визначено умови досягнення резонанс-ефекту при використанні податкових інструментів впливу.

Стаття написана українською мовою


Степаненко О. П.
Сучасні підходи до побудови системи корпоративного управління в банку (c. 198 - 202)

У статті розглядаються питання, пов’язані із сучасними тенденціями розвитку банківської системи та підходами до побудови системи корпоративного управління в банку; наводяться основні складові системи корпоративного управління банку; розглядаються питання інформаційної підтримки корпоративного управління в банку.

Стаття написана українською мовою


Челомбітько Т. В.
Управління регіональною мережею банків (c. 202 - 206)

У статті визначено поняття та особливості банківської конкуренції. Проаналізовано територіальну структуру банківського сектора України та диспропорції в регіональній концентрації банківських установ. Визначено основні напрями раціоналізації управління регіональною мережею вітчизняних банків.

Стаття написана українською мовою


Омельченко О. І., Сиволоб А. О.
Методичне забезпечення оцінки та діагностики діяльності банку на ринку платіжних інструментів (c. 206 - 209)

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти аналізу ринку платіжних інструментів. Запропоновано методичний підхід до оцінки та діагностики діяльності банку на даному ринку, який базується на основі розрахунку інтегрального показника та кластеризації банків.

Стаття написана українською мовою


Слуцька О. В.
Методичні засади формування фінансових ковенантів при емісії корпоративних облігацій (c. 209 - 213)

Стаття присвячена розробці методичного підходу до формування фінансових ковенантів при емісії корпоративних облігацій. Визначено ключові фінансові показники оцінки платоспроможності позичальників і побудовано нечіткі шкали для їх аналізу. За допомогою методу дерев класифікації визначено фінансові критерії здатності емітентів облігацій розраховуватися за своїми зобов’язаннями.

Стаття написана українською мовою


Ходякова О. В., Лук’янєнко А. С.
Концепція реалізації ефективного податкового планування на підприємстві (c. 213 - 218)

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти реалізації податкового планування на підприємстві та оптимізації податкових платежів. Запропоновано концепцію податкового планування, яка дозволить підвищити ефективність фінансового-господарської діяльності підприємства та створити оптимальний режим сплати податків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2012

Ломакіна Т. П., Іризепова М. Ш., Митарева Л. А.
Актуарні моделі особистого страхування з позиції застрахованої особи (c. 186 - 190)

У статті досліджуються можливості використання актуарних моделей для оцінки ефективності особистого страхування безпосередньо для застрахованої особи. Дохід застрахованих осіб від страхових полісів, які в рамках корпоративних соціальних програм і соцпакетів надаються їм безкоштовно, розглядається як форма інвестицій у людський капітал. Як інструмент оцінки ефективності інвестицій у людський капітал в актуарних моделях особистого страхування використовується страховий мультиплікатор.

Стаття написана російською мовою


Костюк О. М., Говорун Д. А., Саркізова О. О., Манжула І. П., Шаблій А. В.
Винагорода незалежних директорів у різних системах корпоративного управління: особливості банків (c. 191 - 195)

Стаття презентує дослідження винагороди директорів банків в різних системах корпоративного управління. Один із основних висновків зроблено стосовно того, що банки й досі використовують практику «плата за присутність», проте, в окремих випадках намагаються вводити «плату за ефективність», що є порівнюваним з попередніми висновками. Також було виявлено, що практика винагороди незалежних директорів банків змінюється залежно від системи корпоративного управління, що використовується.

Стаття написана англійською мовою


Галіцин В. К., Кононенко В. В., Бондаренко О. О.
Методи вдосконалення моделі оцінки волатильності фінансових ринків (c. 195 - 197)

У статті розглянуто існуючі методи моделювання оцінок волатильності, що характеризують динаміку фінансових ринків як нестаціонарний процес. Запропоновано застосування сплайн-функцій для модифікації моделі авторегресії – ковзного середнього з метою покращення її апроксимативних властивостей.

Стаття написана українською мовою


Камінський А. Б., Писанець К. К.
Скорингові технології в кредитному ризик-менеджменті (c. 197 - 201)

У статті розглянуто концептуальні основи використання скорингових технологій у загальній системі кредитного ризик-менеджменту фінансових установ. Розкрито специфіку застосування скорингових технологій на всіх етапах кредитного ризик-менеджменту – від етапу видачі кредиту до етапу стягнення простроченої заборгованості.

Стаття написана українською мовою


Лук'яненко І. Г.
Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України (c. 201 - 204)

У статті аналізуються особливості розробленої та оціненої на реальній інформації агрегованої динамічної макромоделі для економіки України, а також можливості її застосування для дослідження наслідків запровадження різних сценаріїв змін фіскальної політики.

Стаття написана українською мовою


Меркулова Т. В., Акулова Г. В.
Критичний аналіз негативних та позитивних наслідків податкової конкуренції на основі відповідних моделей (c. 204 - 207)

У статті проведено критичний аналіз податкової конкуренції на підставі двох моделей, що описують це явище з позитивного та негативного боків.

Стаття написана українською мовою


Новак С. М.
Математична модель мікроструктури міжбанківського валютного ринку (c. 207 - 209)

У статті розглядається математична модель дилінгової служби банку як ключового елементу мікроструктури міжбанківського ринку. Модель встановлює функціональний зв'язок параметрів інфраструктури дилінгової служби банку, параметрів динаміки валютного ринку з результуючими показниками роботи фронт-офісу.

Стаття написана російською мовою


Нусінова О. В., Міщук Є. В.
Визначення величини недоотриманого грошового потоку промисловими підприємствами (c. 210 - 214)

У статті запропоновано методичні підходи до визначення величини недоотриманого грошового потоку з використанням комплексного показника експрес-діагностики кризового стану. Розглянуто їх застосування на прикладі промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


Якимова Л. П.
Прогнозні сценарії розвитку накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (c. 215 - 217)

Здійснено прогнозування розвитку накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування України за розробленими сценаріями до 2050 року на підставі математичної моделі динаміки функціонування накопичувальної пенсійної системи та моделі часткової рівноваги.

Стаття написана українською мовою


Клунко Н. С.
Збалансована система показників у фармацевтичному бізнесі України: проблеми запровадження та шляхи їх подолання (c. 218 - 220)

У статті представлений один із інструментів оцінки діяльності фармацевтичних підприємств – збалансована система показників. Особливу увагу зосереджено на аналізі проблем і шляхів їх подолання для вітчизняних фармацевтичних підприємств при розробці та запровадженні збалансованої системи показників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Мулякова-Бочі А. К., Сунцова О. О.
Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій платіжного балансу в посткризовому розвитку економіки України (c. 182 - 184)

У статті розглянуто основні ризики рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій і шляхи їх усунення в посткризовому розвитку економіки. Визначено чинники впливу на приплив іноземних інвестицій, проблеми формування сприятливого клімату для портфельних інвестицій. Особливу увагу приділено заходам щодо лібералізації даного рахунку платіжного балансу.

Стаття написана українською мовою


Андрющенко І. Є.
Вплив обсягів грошових ресурсів на прибуток комерційного банку (c. 185 - 187)

У статті розглянуто питання про те, як ринкові реформи змінили макроекономічні умови розвитку банківської системи в Україні. Для дослідження ситуації, що склалася, необхідно розглянути лібералізацію цін на вільні грошові ресурси з погляду досягнення вартісної збалансованості.

Стаття написана українською мовою


Бажанов О. Є.
Особливості методів управління проблемною заборгованістю банків (c. 188 - 190)

У статті розглянуто основні особливості методі управління проблемною заборгованістю банків та подано практичні рекомендації щодо їх поліпшення.

Стаття написана українською мовою


Бугас Н. В.
Бюджетування як ефективний інструмент управління витратами (c. 190 - 193)

Стаття присвячена актуальним питанням ефективності бюджетування на підприємстві як інструмента управління витратами. Запропоновано підхід до вибору моделі бюджетування, що враховує гнучкість і консервативність внутрішнього середовища підприємства, а також етап розвитку організації та стійкість її поточного становища.

Стаття написана українською мовою


Огліх В. В., Артеменко Ю. Ф.
Регіональний аспект розвитку страхових ринків в Україні (c. 194 - 198)

У статті розглянуто питання функціонування та розвитку регіональних страхових ринків в Україні. Проаналізовано проблеми та причини, що сповільнюють їх розвиток. З'ясовані напрями підвищення ефективності страхового ринку в регіональному розрізі та запропоновано комплексний підхід щодо вирішення проблем його адаптації до конкретного регіонального середовища.

Стаття написана українською мовою


Гурнак О. В.
Податкові реформи в контексті соціально-економічного розвитку (c. 198 - 200)

У статті розглянуто існуючі підходи до дослідження та обґрунтування податкових реформ в контексті їх впливу на соціально-економічний розвиток. Показано доцільність вивчення податкових реформ на основі еволюційної економіки.

Стаття написана українською мовою


Журавка О. С.
Теоретичні основи формування страхового портфеля (c. 201 - 204)

У статті розкриваються основні теоретичні засади формування та управління страховим портфелем з метою досягнення його збалансованості, а також забезпечення фінансової надійності страхової компанії.

Стаття написана українською мовою


Краус Н. М.
Податкове планування на мікрорівні в національній економіці: інноваційний аспект (c. 204 - 207)

Розглянуто принципи розподілу податкового тягаря в теоріях оподаткування, форми та методики здійснення податкового планування. Обґрунтовано необхідність податкового планування та напрямків його вдосконалення на стадії інноваційного розвитку українських підприємств.

Стаття написана українською мовою


Литвиненко Я. В.
Удосконалення регулювання податку на прибуток в сучасних умовах розвитку економіки України (c. 207 - 209)

У статті розглядаються питання особливості та сутність регулюючої функції податків, її місце в сучасних умовах розвитку економіки України та значення для стимулювання діяльності суб’єктів господарювання. Визначають основні напрямки удосконалення системи регулювання діяльності підприємств через надання різноманітних податкових пільг при оподаткуванні прибутку, принципи та особливості їх надання в сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


Огліх В. В., Ніколаєв Т. Г.
Особливості розвитку іпотечного кредитування в економічному просторі України (c. 209 - 213)

У роботі розглянуто особливості функціонування та тенденції розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні протягом 2009 – 2011 років.

Стаття написана українською мовою


Орлова В. О., Козак Г. О.
Актуальні питання факторного аналізу як інструмента регулювання податкового навантаження комерційного банку (c. 213 - 215)

У статті проведено дослідження факторного аналізу як інструмента регулювання податкового навантаження комерційного банку. Виділено основні фактори, які обумовлюють суму прибутку до оподаткування та впливають на рівень податкового навантаження комерційного банку.

Стаття написана українською мовою


Паєнтко Т. В.
Необхідність та можливість оптимізації фіскального регулювання фінансових потоків (c. 216 - 219)

У статті розглянуто базові підходи до фіскального регулювання фінансових потоків. Визначено особливості фіскального регулювання фінансових потоків на сучасному етапі розвитку економіки. Обґрунтована необхідність оптимізації фіскального регулювання фінансових потоків. Виявлено труднощі її практичної реалізації.

Стаття написана російською мовою


Пасічний М. Д.
Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни в період посткризового відновлення (c. 219 - 223)

У статті розглянуто підходи до визначення сутності бюджетного регулювання, виділено особливості реалізації механізму бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни в умовах посткризового відновлення економіки та визначено можливості імплементації заходів щодо підвищення дієвості бюджетного регулювання в Україні.

Стаття написана українською мовою


Сідельникова Л. П.
Фіскальний потенціал погашення і обслуговування державного боргу України (c. 223 - 227)

Обґрунтовано необхідність активізації податкових фінансів як основи функціонування позикових фінансів. Про аналізовано співвідношення податкових надходжень до Державного бюджету України і видатків на по гашення і обслуговування державного боргу. Розглянуто перспективи підвищення фіскального потенціалу фінансування зазначених видатків у контексті реформування податкової системи України як необхідної умови стабілізації державних фінансів.

Стаття написана російською мовою


Сословський В. Г., Забашта А. А.
Оцінка кредитоспроможності за мінімумом первинних показників про позичальника (c. 227 - 230)

Запропоновано методику швидкої та якісної оцінки кредитоспроможності на основі гребневої багатокрокової регресії, за допомогою якої можна визначити клас кредитоспроможності підприємства-позичальника, використовуючи тільки найбільш вагомі значення фінансової звітності, не використовуючи коефіцієнтний метод, тим самим скоротивши процедуру розрахунку кредитоспроможності в 2 – 3 рази.

Стаття написана російською мовою


Ванін А. О.
Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні (c. 231 - 233)

У статті розкривається формування і нинішній стан іпотечного кредитування в Україні, перспективи розвитку іпотеки житла, особливості іпотечного кредитування в різних країнах світу. Досліджено критичні фактори, які є невід'ємними чинниками при визначенні ризиків, пов'язаних з неплатоспроможністю позичальника.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Колодізєв О. М., Попов І. І.
Рейтингова система CAMEL як інструмент оцінки фінансової стабільності банк (c. 142 - 145)

Обґрунтовані основні теоретико-методичні засади використання рейтингових оцінок CAMEL. Надано рекомендації щодо використання рейтингових оцінок CAMEL для оцінки діяльності банків в Україні.

Стаття написана українською мовою


Боронос В. Г.
Особливості реалізації бюджетно-податкової політики України та визначення напрямів її розвитку (c. 145 - 148)

У статті висвітлено основні особливості реалізації бюджетно-податкової політики України, проведено аналіз виконання державного бюджету за доходами і видатками, приділено увагу основним заходам, які необхідно реалізувати для досягнення довгострокових цілей державної фінансової політики.

Стаття написана українською мовою


Дубровіна Н. А., Дубровіна В. А.
Фінансування вищих навчальних закладів у Польщі (c. 148 - 151)

У статті розглядаються особливості фінансування системи вищої освіти в Польщі та проводиться аналіз основних показників фінансування різних типів ВНЗ і структури їх доходів.

Стаття написана українською мовою


Єрмошенко А. М.
Механізм інтеграції страхових компаній з банками у системі взаємодії учасників фінансового ринку (c. 152 - 155)

У статті систематизовано понятійний апарат механізму інтеграції страхових компаній з банками, наведено авторське трактування поняття «інтеграція страхових компаній з банками» і «механізм інтеграції страхових компаній з банками»; визначено місце інтеграції страхових компаній і банків у загальній системі їхньої взаємодії.

Стаття написана українською мовою


Журавльова І. В., Миколайчук А. Б.
Методичний підхід до моделювання фінансової безпеки регіонів України (c. 156 - 159)

Визначено поточний стан фінансової безпеки регіонів України на базі таксономічного показника. Побудовано нейронні мережі фінансової безпеки регіонів України за допомогою Statistica Neural Networks. Виявлено потенційні загрози фінансовій безпеці регіонів України на основі аналізу чутливості.

Стаття написана українською мовою


Зима О. Г., Єршова І. С.
Удосконалення оподаткування нерухомого майна з урахуванням зарубіжного досвіду (c. 159 - 161)

У статті розглянуто досвід зарубіжних країн щодо оподаткування нерухомого майна, на основі чого запропоновано вдосконалення процесу оподаткування нерухомого майна в Україні, що сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Стаття написана українською мовою


Ісаєва Н. І.
Ринок банківських послуг на сучасному етапі розвитку (c. 162 - 165)

Зростання та урізноманітнення потреб суб’єктів господарювання і населення в банківському обслуговуванні обумовлюють поданий в статті аналіз особливостей сучасного розвитку ринку банківських послуг, виявлення його відповідності якісним змінам, що відбуваються в процесах соціально-економічного розвитку країни. Метою роботи є дослідження сучасного ринку банківських послуг для пошуку основних напрямків його розвитку в Україні.

Стаття написана українською мовою


Кот О. В., Дзюбанова Н. Д.
Перейняття банками України зарубіжного досвіду проведення процесів злиття і поглинання (c. 165 - 168)

Розглянуто важливість процесів злиття та поглинання (ЗіП) у межах глобальної фінансової системи на сучасному етапі розвитку світової економіки. Проаналізовано стан процесів ЗіП на ринку фінансових послуг Європи та виділено важливість впливу на загальний показник банківської підгалузі. Вивчено ключові фактори успішного розширення шляхом ЗіП банківської компанії JP Morgan Chase та запропоновано основні стратегії використання даного досвіду для зміцнення позицій вітчизняних банків на світовому ринку.

Стаття написана українською мовою


Крупка І. М.
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки (c. 168 - 175)

Стаття присвячена проблемам фінансово-економічної безпеки банківської системи України, зокрема з’ясовано її сутність та складові, запропоновано підходи та індикатори до визначення цієї безпеки. У статті обгрунтовано заходи щодо підвищення фінансово-економічної безпеки вітчизняної банківської системи, які мають спрямовуватись на послаблення дії загроз на мікро-, макро- та міжнародному рівнях. Сформульовано пропозиції щодо розширення можливостей банківської системи в акумуляції фінансових ресурсів для забезпечення розвитку національної економіки України.

Стаття написана українською мовою


Полякова О. Ю., Мерхо О., Шликова В. О.
Вдосконалення процедури інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу (c. 175 - 178)

Стаття присвячена аналізу регіональних особливостей та вдосконаленню процедури формування інформаційного масиву та параметризації моделей у рамках проекту підтримки бюджетного процесу.

Стаття написана українською мовою


Салига С. Я., Завадська Н. О.
Трендовий аналіз грошових потоків як засіб інформаційного забезпечення процесу бюджетування в управлінському обліку (c. 178 - 187)

У статті за допомогою трендового аналізу на основі руху грошових потоків з операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей спрогнозовано фінансовий стан машинобудівного підприємства, який запропоновано розглядати з позиції фінансової стійкості.

Стаття написана українською мовою


Деркач О. М.
Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку (c. 187 - 190)

Досліджено основні фактори впливу на рівень фінансової безпеки страхового ринку, джерела їх виникнення та основні взаємозв’язки між ними. Охарактеризовано особливості окремих детермінант впливу на фінансову безпеку страхового ринку. Запропоновано власну класифікацію основних факторів впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Забарна Е. М., Кула М. В.
Економічний зміст проектного фінансування та специфіка його використання в Україн (c. 121 - 124)

У статті досліджено сучасні підходи до розуміння економічної категорії «проектне фінансування». Проаналізовано сучасні методи фінансування бізнес-проектів в Україні. Визначено форми співпраці сучасного банку та підприємства щодо активізації системи проектного фінансування в Україні.

Стаття написана українською мовою


Ісаєва Н. І.
Розвиток українського ринку фінансових послуг на основі електронних технологій (c. 124 - 126)

Україна проводить досить активну роботу в напрямку відповідності банківської діяльності європейським стандартам. Інтернет-банкинг, як ринок електронної комерції в Україні, у цілому перебуває в стадії формування. У зв'язку із цим у статті розглянуто питання розвитку інтернет-банкинга, які являють собою не тільки практичний, але й науковий інтерес.

Стаття написана російською мовою


Єрмошенко А. М.
Управління операційними і кредитними ризиками страхових компаній як складова механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україн (c. 127 - 131)

У статті визначено і обґрунтовано принципи управління операційними і кредитними ризиками страхових компаній у контексті забезпечення ефективності функціонування механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україні.

Стаття написана українською мовою


Прохорова Ю. В., Самойлова М. Д.
Сучасні тенденції та механізм здійснення банківського споживчого кредитування в Україні (c. 132 - 135)

Стаття присвячена тенденціям і механізму розвитку банківського споживчого кредитування в докризовий період, у період кризи, коли банки зазнають банкрутства та зменшення прибутків, а також захоплює період виходу вітчизняних банків з кризового стану.

Стаття написана українською мовою


Сабліна Н. В., Кривеженко В. В.
Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду здійснення кредитних операцій банку (c. 136 - 138)

У статті розглянуті підходи щодо здійснення кредитних операцій на вітчизняному кредитному ринку. Також виявлені приклади зарубіжного досвіду здійснення кредитування.

Стаття написана українською мовою


Карасьова З. М., Шахова О. О.
Регіональні аспекти розвитку банківської системи України на прикладі Харківської області (c. 138 - 140)

У статті проведений аналіз сучасного розвитку банківської системи України на прикладі банків Харківського регіону. Запропоновано такі заходи для покращення розвитку банківської системи регіону: постійно підвищувати рівень капіталізації, знижувати рівень ризикованості здійснюваних операцій, формувати необхідний обсяг резервів під ризики за активними операціями.

Стаття написана українською мовою


Костяна О. В.
Аналіз впливу заходів дискреційної податкової політики на бази оподаткування прямих податків (c. 141 - 145)

У статті наведено порівняльний аналіз результатів впливу заходів дискреційної податкової політики на бази оподаткування податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб, оцінено внутрішній лаг дискреційної податкової політики. Розрахунки базуються на показниках, що були зафіксовані в період податкової реформи 2004 року, коли було змінено ставки прямих податків.

Стаття написана українською мовою


Пашова С. М.
Формування інноваційно-інвестиційної частки як напрям оптимізації кредитного портфеля банку (c. 145 - 148)

У статті проаналізовано інноваційний розвиток України за допомогою кластерного аналізу та ієрархічного методу Уорда. Охарактеризовано показники інноваційних процесів у державі. Розроблено методичні рекомендації щодо розрахунку розміру інноваційно-інвестиційної частки в кредитному портфелі банку, впровадження якої дозволить наблизити рівень інноваційного розвитку України до європейських стандартів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Булєєв І. П., Коритько Т. Ю., Крук О. М.
Роль фінансового контролю у запобіганні втрат бюджетних коштів (c. 163 - 166)

У статті розглянуто значення фінансового контролю в ефективному і цільовому використанні бюджетних коштів. Досліджено основні проблеми та причини порушень використання бюджетних коштів. Проведено аналіз бюджетних порушень, неефективного використання бюджетних коштів, порушень та недоліків адміністрування доходів. Обґрунтовано необхідність вдосконалення методики оцінки фінансового контролю на державному та місцевому рівнях.

Стаття написана українською мовою


Лєонов С. В.
Крива дохідності як індикатор ризику дефолту емітентів облігацій (c. 167 - 169)

Стаття присвячена аналізу кривої дохідності як одного з макроекономічних показників, який надає змогу оцінювати систематичний ризик при інвестуванні в облігації. В цілях аналізу розглянуто дохідність до погашення за облігаціями внутрішньої державної позики. Доведено, що тип кривої дохідності за вказаними борговими інструментами визначає стан економіки та виступає індикатором ризику дефолтів емітентів облігацій.

Стаття написана українською мовою


Чернишов С. І.
Фінансові потоки в контексті об'єктивно властивих їм закономірностей (c. 170 - 173)

Наведено міркування про те, що положення лінійної алгебри адекватні відображення балансу вартісних потоків економічної системи. В залежності від її структури та кількісних показників - ситуація сприятлива, або ж навпаки, - породжує дуже негативні ефекти. Інакше кажучи, у платежів свої закони руху, які визначаються характеристиками відповідних їм матриць, і це не приймають до уваги.

Стаття написана російською мовою


Білашенко О. С.
Оцінка ефективності фінансової складової корпоративного управління в банку в рамках англо-саксонської моделі (c. 174 - 177)

У статті досліджуються способи мінімізації витрат, пов’язаних з конфліктом інтересів в корпорації в умовах англо-американської моделі. Аналізується фінансова складова корпоративного управління, що стимулює менеджмент корпорації діяти в інтересах постачальників фінансових ресурсів, а саме: концентрація власності, фінансовий важіль, ринок корпоративного контролю, компенсаційних пакет вищого менеджменту та дивідендна політика корпорації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Вовк В. Я.
Концептуальні засади організації стратегічного управління конкурентоспроможністю банку (c. 237 - 240)

У статті запропоновано теоретико-методологічні положення стратегічного управління конкурентоспроможністю банку, обґрунтовано систему принципів його реалізації, розроблено гносеологічний базис, що визначає об'єкт та предмет дослідження як вихідної основи організації управління стратегічним розвитком банку в умовах конкурентного ринку. Для підвищення ефективності стратегічного управління конкурентоспроможності банку розроблено положення його інтеграції у систему стратегічного управління банківською діяльністю.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Бобкова О. Ю.
Методика прогнозування акцизних надходжень на підставі диференційованого підходу (c. 241 - 243)

У статті запропоновано авторську методику прогнозування акцизних надходжень. Наведена методика відрізняється від існуючих застосуванням нормативного та пошукового підходів, що будується на прямому прогнозування методом розкладання часових рядів та окремого прогнозування кожної складової акцизних надходжень.

Стаття написана українською мовою


Гречана С. І.
Податкові стимули розвитку підприємств у сучасних умовах (c. 244 - 249)

У статті проаналізовано необхідність та можливості застосування подат-кових стимулів в Україні для здійснення подальшого розвитку підприємств. За-пропоновано механізми застосування деяких пільгових інструментів. На при-кладі діючих підприємств доведено ефективність їх впровадження.

Стаття написана українською мовою


Криклій О. А., Рябіченко Д. О.
Комплексний підхід до формування механізму управління ліквідністю банку на основі адаптивної моделі (c. 250 - 255)

У статті систематизовано підходи до управління ліквідністю банку, розроблено і обґрунтовано доцільність застосування адаптивної моделі механізму управління ліквідністю банку.

Стаття написана українською мовою


Луняков О. В.
Динамічні взаємозв'язки основних сегментів фінансового ринку України (c. 256 - 261)

У статті виокремлено характерні риси динамічних взаємозв'язків між кредитним ринком, ринком цінних паперів і валютним ринком в умовах формування фінансового циклу в Україні. Показано, що тісні взаємозв'язки між основними сегментами фінансового ринку зміцнюються на фазі розширення кредиту та зростання цін на активи. При цьому на кожній фазі фінансового циклу у фінансових посередників змінюється сприйняття ризику, що в умовах загальної ейфорії спричиняє надмірне нагромадження системних фінансових ризиків.

Стаття написана російською мовою


Портна О. В.
Програмно-цільове фінансування охорони здоров'я в Україні (c. 261 - 264)

У статті розглянуто проблеми програмно-цільового фінансування в Україні, особливу увагу приділено галузі охорони здоров’я. Запропоновано напрями їх вирішення.

Стаття написана українською мовою


Галушко Ю. П.
Монетарний інструментарій посткризового відновлення (c. 265 - 268)

Розглянуто та обґрунтовано підходи до формування монетарної політики в посткризових умовах. Досліджено роль центральних банків у регулюванні фінансового сектора, зокрема виділено певний спектр використовуваних центральними банками методів та інструментів, які, у кінцевому підсумку, повинні приводити до забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності. Виокремлено засоби, які використовують центральні банки інших країн для запобігання виникненню системних фінансових криз у майбутньому.

Стаття написана українською мовою


Гнатишак О. В.
Вплив злиття та поглинання на формування вартості банку (c. 269 - 271)

У статті висвітлено етапи створення вартості в процесах реструктуризації банків. Простежено ефективність синергетичних ефектів і виокремлено основні джерела створення вартості в результаті злиття чи поглинання.

Стаття написана українською мовою


Піскунов Р. О., Лазько А. А.
Формалізація теоретичних підходів до визначення фінансової стійкості банківської системи (c. 272 - 278)

На основі проведеного теоретичного аналізу визначено основні ризик-чинники впливу на кінцеву результативність функціонування банку в межах параметра його фінансової стійкості та сформовані прикладні аспекти щодо регулювання рівня ризикованості кредитного ресурсу банку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Найденко О. Є., Костяна О. В.
Інструментарій податкової підтримки економічного розвитку в умовах фінансово-економічної кризи (c. 199 - 204)

У статті досліджено інструменти податкового регулювання розвитку економічних процесів. Було встановлено, що в період кризи, коли підприємства особливо гостро потребували додаткових надходжень, підтримка держави істотно не збільшилася, а зменшувалась. У процесі дослідження доведено, що кожна країна в період фінансово-економічної кризи має застосовувати індивідуальний набір інструментів податкового регулювання.

Стаття написана українською мовою


Нікітін А. В.
Підходи до регулювання руху грошових потоків контрагентів банку (c. 204 - 208)

У дослідженні запропоновано підхід до оцінки регулювання руху грошових потоків контрагентів банку на основі інтегрального показника достатності грошового потоку. Він дозволяє контролювати динаміку показників достатності грошового потоку та регулювати напрямок їх розвитку. Інформаційною базою дослідження є відкриті фінансові звіти промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Самородов Б. В.
Концепція управління фінансовим розвитком банку через систему рейтингування, прогнозування і зовнішніх запозичень (c. 209 - 215)

У статті розроблено та обґрунтовано концепцію управління фінансовим розвитком банку через систему рейтингування, прогнозування і зовнішніх запозичень. Концептуально зазначені підсистеми стають інструментарієм для підтримки континуальної системи заходів щодо фінансового прогнозування і планування діяльності банку, а також системи заходів щодо реалізації цільового проекту виходу на зовнішні ринки з метою запозичення додаткових коштів як одного з можливих ефективних механізмів управління фінансовим розвитком банку.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко В. В.
Аналіз методик оцінки податкового навантаження підприємств (c. 215 - 220)

Розглянуто різні підходи до визначення податкового навантаження на мікрорівні та обрано найбільш оптимальний із запропонованих на сьогодні, який полягає у приведенні сукупності податків до доданої вартості.

Стаття написана українською мовою


Касіян Є. В.
Особливості розвитку банківського сектору країн Центральної та Східної Європи у перехідний період (c. 221 - 226)

У статті досліджено особливості розвитку банківської системи країн Центральної та Східної Європи у перехідний період. Проаналізовано структурні, якісні та кількісні зміни, наслідки фінансових реформ, що відбулися у банківському секторі цих країн та їх значення для фінансової системи в цілому.

Стаття написана українською мовою


Шкодкіна Ю. М.
Структурований фінансовий механізм екологічно сталого розвитку України в умовах глобалізації (c. 226 - 229)

У статті обґрунтовано необхідність формування структурованого фінансового механізму екологічно сталого розвитку України з урахуванням взаємозв’язків між складовими такого механізму. Запропоновано досліджувати взаємозв’язки між фінансовими механізмами різних рівнів за принципом аналізу дії трансмісійного механізму.

Стаття написана українською мовою


Щербина А. Г., Парандій О. В.
Доцільність та перспективи впровадження Розрахункового центру на ринку цінних паперів в Україні (c. 230 - 235)

У статті розглядаються поняття клірингової та розрахункової діяльності на фондовому ринку, а також особливості реалізації розрахунково-клірингової системи в Україні та світі. Автори оцінюють можливі результати створення Розрахункового центру та пропонують шляхи підвищення ефективності роботи розрахунково-клірингової системи України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Десятнюк О. М.
Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками (c. 248 - 251)

Досліджено теоретико-організаційні засади управління податковими риками, визначено його зміст і принципи. На цій основі виокремлено стратегічні орієнтири ефективного розвитку податкового ризик-менеджменту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Білоусова О. С.
Моніторинг фіскальної системи та його роль у забезпеченні фінансової стабільності (c. 262 - 267)

У статті розкрито сутність, види та завдання моніторингу фіскальної системи. Виявлено роль моніторингу та засоби його практичного застосування у забезпеченні фінансової стабільності. Виокремлено процесний та індикаторний моніторинг. Обґрунтовано доцільність їх введення у фіскальне законодавство.

Стаття написана українською мовою


Бодрова Н. Е., Аннаоразова С. Б.
Організація системи управління валютним ризиком у комерційних банках (c. 268 - 271)

У статті розглянуто ризики, що супроводжують проведення валютних банківських операцій, а також запропоновано вдосконалену систему управління валютним ризиком для комерційних банків. Велику увагу приділено питанням встановлення лімітів за валютними операціями та розвитку системи внутрішнього контролю за рівнем валютного ризику в банках.

Стаття написана російською мовою


Заруцька О. П.
Динамічне моделювання фінансового стану банків у системі банківського нагляду (c. 272 - 275)

У системі банківського нагляду важливе місце займає аналіз фінансового стану банків та ефективності систем управління ризиками. Для забезпечення адекватного дистанційного контролю необхідне використання інструментарію, адаптованого до структури та профілю ризиків конкретних етапів розвитку системи та окремих структурно-функціональних груп банків. Запропоновано використання диференційованого підходу до окремих структурно-функціональних груп банків та динамічного моделювання фінансового стану банків з використанням самоорганизуюючих карт Кохонена. Значення фінансових показників кожного банку отримують нову якісну оцінку з огляду на його місце у змінній системі показників банківської системи.

Стаття написана українською мовою


Ізюмцева Н. В., Калмикова О. М.
Напрямки покращення моделі корпоративної культури в банку (c. 275 - 279)

У статті проаналізовано напрямки покращення існуючих у сучасній практиці моделей корпоративної культури, орієнтованих на клієнта, а також напрямки покращення їх практичного застосування в реаліях сьогодення. Зараз корпоративна культура – це система цінностей та переконань, які розділяє кожен працівник фірми та передбачає його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності будь-якої організації. Банку потрібно мати на меті – визначити основні напрямки роботи з формування корпоративної культури, механізм роботи, який буде ефективно працювати та єднати працівників навколо цілей. Також у статті було проведено опитування серед працівників усіх відділень банку, з питань уваги керівництва до корпоративної культури, системи заохочень працівників та загальної оцінки корпоративної культури установи. Для вдалого менеджменту обраної моделі (моделі, орієнтованої на клієнта), необхідно ввести прозору оцінку ефективності управління культурою організації. Лише ефективне впровадження правильної моделі корпоративного управління та спрямований нагляд й оцінка її ефективності є запорукою успішного функціонування банківської установи в цілому.

Стаття написана українською мовою


Ашурбєкова А. А.
Розвиток депозитного менеджменту в системі банківського менеджменту (c. 280 - 284)

У статті досліджено сутність депозитного менеджменту з точки зору системного та процесного підходів, відображено його місце в системі банківського менеджменту. Подано характеристику основних складових елементів системи депозитного менеджменту, які забезпечують залучення достатнього обсягу коштів на поточні та строкові рахунки банку для здійснення активних операцій на вигідних для банку умовах.

Стаття написана українською мовою


Діденко І. С.
Про місце банківської послуги в забезпеченні глобалізацій них процесів: теоретичні аспекти сьогодення та перспективи розвитку (c. 285 - 288)

У статті досліджено сучасний стан розвитку ринку банківських послуг в світовому масштабі; визначено взаємозв’язок між впливом світової фінансово – економічної кризи на стабільності та інтенсивності розвитку ринку в процесі глобалізації. Проаналізовано основні особливості функціонування ринку банківських послуг та визначено його еволюційні перетворення поряд з особливостями сучасного розвитку трансформаційної економіки. Розглянуто загальні проблеми щодо ефективного функціонування банківських послуг на вітчизняному ринку. Визначено актуальні шляхи щодо підвищення конкурентоздатності банківських послуг. Проаналізовано основні шляхи та перспективні напрямки розвитку сучасного ринку банківських послуг в контексті глобалізаційних перетворень. Проаналізовано основні перспективи розвитку ринку банківських послуг та сформовано основні фактори по забезпеченню даного процесу.

Стаття написана українською мовою


Касіян Є. В.
Методичні підходи до вимірювання фінансового розвитку країни як окремої економічної категорії (c. 289 - 294)

У статті проаналізовано та систематизовано основні методичні підходи до оцінки фінансового розвитку країни як окремої економічної категорії. Розглянуто основні концепції фінансового розвитку, які використовуються у сучасних дослідженнях. Описано основні системи показників, що використовуються для визначення рівня розвитку фінансової системи та оцінки її якісних характеристик при порівняльному аналізі.

Стаття написана українською мовою


Куришко О. О.
Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів (c. 294 - 298)

У статті узагальнено існуючі підходи до оцінки привабливості країни для легалізації доходів. Запропоновано додаткові індикатори оцінки привабливості країни на основі врахування фактору інвестиційної активності та загального податкового навантаження. Проведено оцінку адекватності фінансової системи країни її зовнішньоекономічній активності.

Стаття написана українською мовою


Зварич О. І.
Розширення інвестиційних можливостей банківської системи на основі використання інструментів грошово-кредитного регулювання (c. 298 - 304)

У статті досліджено інвестиційні можливості банківської системи регіону. Запропоновано систему заходів з диференціації нормативів обов’язкового резервування залежно від характеру операцій, що проводяться банками. Реалізація цієї системи забезпечить підвищення ефективності регіональної інвестиційної політики, що стимулює істотне економічне зростання при дотриманні загальнодержавних пріоритетів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Анісімова Г. В., Голеницька Н. В.
Проблеми економічної безпеки банківської системи України (c. 265 - 269)

У статті розглянуто основні теоретико-методичні підходи до визначення та оцінки економічної безпеки банківської системи України. Досліджено проблеми її забезпечення, фактори формування та різновиди за специфікою діяльності банків. Здійснено аналіз основних показників банківської діяльності, які відображають її розвиток в Україні, проведено оцінку ступеню безпеки банківської системи за кожним показником шляхом порівняння фактичних значень з гранично допустимими величинами відповідно до Методики визначення рівня економічної безпеки України.

Стаття написана російською мовою


Лактіонова О. А., Житар М. О.
Концепція управління гнучкістю прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків (c. 270 - 276)

У статті розглянуто концептуальні аспекти гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків. У схему процесу прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків вбудовані елементи гнучкості. Сформульовано підхід до управління гнучкістю прийняття рішень в інвестиційній діяльності банку на основі оптимізації її основних складових – інституціональної, ринкової та адміністративної гнучкості. Сформульована концепція спрямована на зниження величини збитків в інвестиційній діяльності банків, а також підвищення можливостей реалізації виникаючих перспектив.

Стаття написана російською мовою


Омельченко О. І., Козлова О. А.
Ретроспектива становлення та розвитку ринку цінних паперів (c. 277 - 281)

У статті розглянуто історичний розвиток ринку цінних паперів в Україні та світі. Проведено порівняння вітчизняного ринку цінних паперів зі світовим, виявлено його особливості та характерні риси. На основі результатів проведеного контент-аналізу поглядів вчених на визначення сутності цінних паперів, надане авторське його трактування. Також визначені та обґрунтовані основні вимоги до цінних паперів на українському фондовому ринку.

Стаття написана українською мовою


Ніколаєнко С. М.
Основні тенденції розвитку ринку медичного страхування в Україні (c. 281 - 287)

У статті детально проаналізовано сучасний стан ринку медичного страхування в Україні. Досліджено основні тенденції розвитку ринку медичного страхування. Проведено SWOT-аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування страхових компаній, що діють на ринку медичного страхування. Побудовано матрицю SWOT-аналізу ринку медичного страхування України.

Стаття написана українською мовою


Чмутова І. М., Тисячна Ю. С.
Теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення у банку (c. 287 - 292)

Розроблено теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення в банку, яке дозволяє визначити позицію банку залежно від рівня доходних активів в його загальних активах та інтегральних показників оцінки складових системи управління відтворювальних процесів, передбачає дотримання послідовності етапів формування запропонованої матриці: оцінка складових системи управління відтворювальних процесів в банку, визначення їх рівня та рівня доходних активів банку в його загальних активах, виявлення впливу на нього підсистем системи управління відтворювальних процесів в банку, формування матриці «питома вага доходних активів банку у загальних активах – інтегральний показник оцінки підсистем системи управління відтворювальних процесів в банку».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Довгань Ж. М.
Антикризове регулювання, банківський нагляд і монетарна політика в механізмі забезпечення фінансової стійкості банківської системи (c. 222 - 227)

У статті розроблено схему співвідношення суб’єктів антикризового регулювання та інструментів підтримки фінансової стійкості банківської системи України (ФСБС). Проаналізовано інструменти впливу органів державного регулювання на фінансову стійкість банківської системи України. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення банківського нагляду в контексті забезпечення ФСБС України. Досліджено взаємозалежність між типом устрою національних регуляторних систем і ФСБС у контексті обґрунтування ефективності створення мегарегулятора фінансового ринку в Україні.

Стаття написана українською мовою


Лєонов С. В., Гланц В. Н.
Спеціальне оподаткування банків: зарубіжний досвід і можливості впровадження в Україні (c. 228 - 231)

Розглянуто сутність і призначення спеціального банківського оподаткування. Досліджено становлення систем спеціального оподаткування банківської діяльності за кордоном. Проаналізовано практику справляння спеціальних податків у зарубіжних країнах і визначено можливості їх впровадження в Україні.

Стаття написана українською мовою


Веріга Г. В.
Платіжний баланс і валютний курс: діалектика взаємозв’язку (c. 231 - 235)

У статті систематизовано принципи вирівнювання платіжного балансу, зафіксовані Статутом МВФ і Основними засадами грошово-кредитної політики Національного банку України. Проаналізовано динаміку показників стану платіжного балансу України і офіційного курсу гривні протягом 1998 – 2011 рр. Досліджено кореляційно-регресійні зв’язки між такими показниками: сальдо поточного рахунку платіжного балансу, експорт товарів і послуг, імпорт товарів і послуг, валовий зовнішній борг, офіційні резервні активи, офіційний курс гривні до долара США. Надано економічну інтерпретацію отриманим статистичним результатам. Побудовано кореляційно-регресійну модель офіційного валютного курсу, яка дозволяє визначити кількісні параметри девальвації гривні при збільшенні зовнішнього боргу і ревальвації – при збільшенні обсягів резервних активів. Розроблено рекомендації з використання міждержавних методів регулювання платіжного балансу.

Стаття написана українською мовою


Недодаєва Н. Л., , Лежепьокова В. Г.
Світовий досвід податку на нерухомість та його імплементація у законодавство України (c. 236 - 239)

У статті розглянуто світовий досвід оподаткування нерухомості та визначено доцільність його впровадження до законодавства України лише на основі глибокого аналізу можливостей та з урахуванням економіко-організаційних і правових реалій країни. Показано перспективність, але водночас передчасність і необґрунтованість застосування ринкового підходу до визначення бази оподаткування податку на нерухомість в Україні через недосконалість вітчизняного ринку нерухомості. Обґрунтовано доцільність і наведено організаційно-правові пропозиції щодо введення до бази оподаткування таких окремих ринкових елементів, як коригування загальної площі об'єкта оподаткування на коефіцієнти територіального розміщення і року будівництва. Показано доцільність поділу податку на нерухомість на дві складові: податок на земельні ділянки і податок на будівлі та споруди, що дозволить державним органам і органам місцевого самоврядування більш динамічно, оперативно та диференційовано здійснювати моніторинг якості кадастрових об’єктів.

Стаття написана українською мовою


Коваленко М. М.
Типологія корупції в банківському секторі (c. 240 - 245)

У статті розроблено типологію корупції в банківському секторі, яка аналізується автором за рівнями розповсюдження та формами прояву. За рівнями розповсюдження дана корупція поділяється на макро- та мікрорівень. До корупції макрорівня належать ідейна, резервна, бюджетна, регуляторна та наглядова корупції. На мікрорівні корупція поділяється на кредитно-операційну, легалізаційну та адміністративну. За формами прояву корупція в банківському секторі може складатися з хабарництва, «відкатів», фаворитизму (у тому числі непотизму та кронізму), лобізму.

Стаття написана українською мовою


Олійник-Данн О. О.
Системи обміну кредитною інформацією в Україні: стан і перспективи розвитку (c. 246 - 250)

Системи обміну кредитною інформацією мають сильний вплив на розвиток кредитного ринку, зокрема, забезпечується повна інформація про позичальника, що дозволяє більш точно оцінити його здатність повернути кредит, зменшуються затрати на пошук інформації про позичальника і тим самим здешевлюється плата за кредит, підвищується платіжна дисципліна позичальника, знижується загроза перекредитування позичальника, демонополізується інформація на кредитному ринку, що робить конкуренцію більш досконалою. В Україні існують як державні, так і приватні системи обміну кредитною інформацією, які працюють не так давно і не набули значного розвитку через неусвідомлення кредитними установами переваг функціонування таких систем та небажання великих кредиторів ділитися своєю інформацією. З боку держави доцільним є ініціювання популяризації участі кредитних установ у бюро кредитних історій, а також запровадження законодавчих ініціатив щодо обов’язковості передачі інформації кредитних установ до кредитних бюро.

Стаття написана українською мовою


Портна О. В.
Доходи населення як складова фінансового потенціалу України (c. 251 - 254)

У статті проаналізовано ресурси населення як складової сукупного фінансового потенціалу країни. Для зміцнення сукупного фінансового потенціалу значущості набуває забезпечення зростання доходів населення. Визначено резерви збільшення доходів. Для підвищення якості й надійності аналізу, діагностики та прогнозування доходів населення разом з загальноприйнятими запропоновано застосовувати синергетичні показники та індикатори, враховувати взаємозв’язки між складовими доходів населення та синергетичні ефекти їх взаємодії.

Стаття написана українською мовою


Сокол С. В.
Досягнення реальної платоспроможності в розрізі аналізу забезпечення зобов’язань страхової компанії за рахунок її ресурсів (c. 255 - 258)

У статті викладено вимоги до реальної платоспроможності страховиків з позиції законодавства України. Проаналізовано забезпечення зобов’язань страховика за рахунок його ресурсів. Визначено форми забезпечення зобов’язань страхової компанії, що сприяє створенню підґрунтя для відшкодування збитків і задоволення вимог кредиторів. Підсумовано притаманне платоспроможності протиріччя, коли настає погіршення платоспроможності при збільшенні страхових платежів і резервів незароблених премій.

Стаття написана українською мовою


Стрижиченко К. А.
Дослідження регуляторної моделі в Європі та шляхи її трансформації (c. 259 - 262)

Існуюча регуляторна модель в Європі, внаслідок фінансової кризи, показала свою неспроможність і неможливість реалізовувати традиційні механізми регулювання фінансового ринку в умовах зміни економічної парадигми. В статті досліджено принцип розділення грошово-кредитної політики Євросоюзу і контролю за виконанням банківських зобов'язань, що дозволило виділити сильні та слабкі сторони існуючої регуляторної моделі. Проведено аналіз механізмів регулювання, на основі якого сформовано шляхи зміни структури існуючої системи регулювання. Синтез представлених шляхів дозволив побудувати організаційну модель регулювання фінансового ринку на основі чотирьохпікової моделі.

Стаття написана російською мовою


Тімарцев О. Ю.
Податкові пільги як інструмент регулювання та стимулювання економіки (c. 262 - 267)

Визначено роль податкових пільг як інструментів регулювання та стимулювання економіки, їх види, характерні ознаки, побудовано класифікацію податкових пільг. Формалізовано процеси обліку та звітування про податкові пільги платниками податків, механізми їх податкового контролю державною податковою службою. Проаналізовано динаміку та структуру податкових пільг платників податків по Запорізькій області в розрізі окремих податків і видів економічної діяльності. Визначено концентрацію податкових пільг на окремих платниках податків. Надано оцінку втратам бюджету внаслідок податкових пільг по Україні й Запорізькій області. Розроблено рекомендації з подальшого розвитку системи пільгового оподаткування.

Стаття написана українською мовою


Колодізєва С. О.
Визначення поняття «банківська послуга» за системним підходом (c. 268 - 272)

У статті розглянуто та проаналізовано основні теоретико-прикладні аспекти визначення поняття «банківська послуга» (оскільки наукова література не містить однозначної дефініції даного поняття), а також визначено місце банківської діяльності в загальній системі діяльності на ринку фінансових послуг. За допомогою використання системного підходу встановлено причинно-наслідкові зв’язки досліджуваного поняття з такими близькими за змістом поняттями, як «банківська операція» і «банківський продукт». Застосування системного підходу дозволило визначити місце «банківської послуги» у загальній системі банківської діяльності. Результатом проведеного дослідження є авторське визначення поняття «банківська послуга» за системним підходом.

Стаття написана українською мовою


Самсонов М. І.
Системний ризик у контексті реалізації дистанційного моніторингу діяльності банків (c. 272 - 275)

У статті проаналізовано місце та роль системного ризику в контексті реалізації банківського нагляду, розкрито зміст основних підходів до управління системним ризиком у межах мікро- та макропруденційного нагляду. Виокремлено три підходи до розкриття змісту поняття «системний ризик», зокрема мікро-, макроекономічний та комбінований підходи. З точки зору реалізації дистанційного моніторингу діяльності банків в Україні запропоновано виокремлювати системно важливі банки, діяльність яких чинить вплив на загальний стан банківської системи та фінансову стабільність у цілому, і запроваджувати систему диференційованого банківського регулювання та нагляду.

Стаття написана українською мовою


Халло В. Ф.
Удосконалення законодавчої бази регулювання банківської конкуренції в Україні (c. 276 - 279)

У статті розглянуто зміст нормативно-правових актів, які визначають банківську конкуренцію, обґрунтовано роль законодавчої бази в розвитку економічної конкуренції в банківському секторі та у формуванні правових механізмів створення конкурентного середовища в банківському бізнесі в Україні. Висвітлено систему правового регулювання банківської конкуренції у зарубіжних країнах, здійснено критичний аналіз законодавства, що регулює конкуренцію на ринку банківських послуг в Україні, розглянуто правове регулювання конкуренції у банківській сфері на регіональних ринках, окреслено основні завдання з удосконалення банківського законодавства щодо регулювання банківської конкуренції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Папаіка О. О., Косогов В. А.
Оцінка економічного тяжіння нормативів капіталу, ліквідності та ризику банків (c. 293 - 298)

Визначено зміст дефініції економічного тяжіння нормативів капіталу, ліквідності та ризику банків. Статистична оцінка сили економічного тяжіння проведена на матеріалах банків, які репрезентують усі групи, на основі кореляційно-регресійного аналізу. Викладено методичні підходи до розрахунку регулятивного капіталу, нормативів достатності (адекватності) регулятивного капіталу, миттєвої та поточної ліквідності, максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, досліджено характер і щільність їх взаємозалежності. Наведено лінійчату гістограму питомої ваги частот ознаки статистично значущих коефіцієнтів кореляції пар економічних показників. Побудовано кореляційно-регресійні моделі, які дозволяють визначити силу економічного тяжіння показників і можуть використовуватися для прогнозування та планування банківської діяльності, для прийняття рішень щодо управління капіталом, ліквідністю, ризиками банку тощо.

Стаття написана українською мовою


Папаіка О. О., Носачова І. В.
Механізм оподаткування операцій банків із цінними паперами (c. 298 - 303)

Виявлено тенденції фондового ринку, які визначають операції банків із цінними паперами. Охарактеризовано динаміку інвестицій банків у цінні папери, фінансових результатів від операцій із ними, знецінення цінних паперів. Проаналізовано відносну вагу цінних паперів у активах банків, ефективність і ризики операцій банків із цінними паперами. Узагальнено форми схемних операцій із цінними паперами. Формалізовано підходи до розрахунку фінансових результатів від операцій із цінними паперами у податковій декларації з податку на прибуток банку. Надано критичну оцінку діючого механізму оподаткування операцій банків із цінними паперами в частині від'ємного фінансового результату, формування резервів. Запропоновано методичний підхід до визначення індивідуального ризику цінного папера на основі внутрішніх рейтингів. Визначено наслідки нових підходів до оподаткування фінансових результатів операцій з цінними паперами та формування резервів для розвитку фондового ринку.

Стаття написана українською мовою


Кулішов В. В.
Фінансова глобалізація: сутність і наслідки (c. 303 - 307)

У статті розглянуто глобальну економіку з позиції впливу глобалізаційних процесів на економіку окремих держав; проблеми, потенційно здатні викликати негативні наслідки від перерозподілу фінансової сфери; теоретичні основи інституалізації економіки як головного регулятора національної економіки; сучасні умови формування глобального фінансового ринку; механізми взаємодії національної та світової економіки в умовах фінансової глобалізації.

Стаття написана українською мовою


Пашова С. М.
Особливості здійснення інвестиційного кредитування інноваційної діяльності банками України (c. 307 - 313)

У статті проводиться дослідження сучасного стану банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні. Аналізуються умови надання кредитів в інноваційну діяльність по тринадцяті банках України, які за класифікацією НБУ входять до різних груп за обсягами активів. Обґрунтовуються особливості процесу такого кредитування, визначаються напрями інноваційної діяльності, які є пріоритетними для інвестування кредитних ресурсів банків. Виділяються ключові орієнтири при здійсненні інвестиційного кредитування інноваційної діяльності банками України.

Стаття написана українською мовою


Бондаренко А. Ф., Розкошна О. А., Косенко В. І.
Сучасні аспекти розвитку клієнтинг-стратегії банку (c. 313 - 318)

У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення концепції маркетингу відносин (клієнтинг). Обгрунтована актуальність впровадження клієнтоорієнтованого маркетингового підходу в діяльності банків для забезпечення ефективної взаємодії банку з клієнтами, побудови довгострокових відносин з метою сталого економічного розвитку фінансово-кредитної установи. Розглядаються практичні можливості застосування сучасних інноваційних технологій банківського маркетингу.

Стаття написана українською мовою


Поліванцев А. С.
Компаративний аналіз використання податкового регулювання в системі конкурентних відносин на світовому ринку (c. 318 - 322)

В статті розглядаються основні теоретико-методичні підходи щодо досліджень впливу зовнішніх чинників на формування податкової політики в Україні. Ідентифіковано, що проблема гармонізації податків на споживання, які в більшості країн становлять понад половину доходів бюджетів, мають наднизьку форму диверсифікації. Загалом, інтеграційні процеси в системі оподаткування довели свою об'єктивну необхідність та ефективність, оскільки здатні забезпечити економічне зростання й добробут громадян.

Стаття написана українською мовою


Петренко М. В.
Теоретичні аспекти формування фінансових рішень у сучасному ринковому середовищі (c. 323 - 327)

У статті розглянуто причини необхідності формування фінансових рішень суб’єктів господарювання при різних рівнях фінансового стану. Наведено характеристику рівнів фінансових станів, що дозволить виявити стратегічні цілі у фінансових станах та траєкторію спрямованості на збереження всього інтегрованого виробничого потенціалу. Обґрунтовано теоретичні аспекти формування фінансових рішень в системі управління, що буде підґрунтям для досягнення бажаних результатів при плануванні фінансово-господарської діяльності, виборі стратегічних альтернатив розвитку підприємства, забезпечення позитивних результатів.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко І. В.
Систематизація чинників впливу на складові доходної частини Пенсійного фонду України (c. 327 - 331)

У статті розглянуто основні складові доходної частини Пенсійного фонду та виявлено, що в умовах існуючої системи персоніфікованого обліку вагомим джерелом надходжень є єдиний соціальний внесок. Визначено ряд чинників, що впливають на процес формування доходної частини Пенсійного фонду за рахунок єдиного внеску. Також побудовано структурно-логічну факторну модель залежності величини обов’язкових платежів від різних чинників і здійснено їх підпорядкованість за рівнями впливу на доходну частину бюджету Пенсійного фонду.

Стаття написана українською мовою


Філатов В. М., Пивавар І. В.
Особливості формування тарифної політики в сфері житлово-комунального господарства на сучасному етапі на прикладі Харківської області (c. 331 - 336)

В статті розглянуто особливості формування тарифної політики в сфері житлово-комунального господарства України. Виділені основні напрямки державного регулювання функціонування сфери ЖКГ. Теоретично обґрунтовано та розроблено методичні рекомендації щодо врахування умов розвитку ринкового середовища при реформуванні тарифної політики у житлово-комунальному господарстві. Проаналізовано сучасний стан забезпеченості населених пунктів України централізованим водопостачанням та виділені основні проблеми розвитку даної сфери. Запропоновано методичний підхід до формування тарифів на прикладі комунальних підприємств Харківській області.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Єлісєєва О. К., Гарькава Є.
Методологічні аспекти оцінки стійкості банківської системи України (c. 367 - 372)

Стаття присвячена розробці методики оцінки факторів, що впливають на стійкість банківської системи України. У роботі дано визначення стійкості банківської системи на основі теорії Ляпунова. Згідно з постановою «Про схвалення методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні» було узагальнено систему нормативних показників діяльності банків. Проаналізовано динаміку основних показників роботи банків за 2006 – 2012 рр. Наведено показники, що відображують стан банківської системи, розкритий механізм їх впливу на стійкість роботи банківської системи України. Презентовано розроблену когнітивну модель, на основі якої досліджено взаємозв’язок показників та їх синергетичний вплив на стан і розвиток банківської системи України.

Стаття написана українською мовою


Камінський А. Б.
Бюро кредитних історій у системі ризик-менеджменту споживчого кредитування (c. 372 - 376)

У статті досліджуються підходи до організації системи кредитного ризик-менеджменту в сегменті нецільового незабезпеченого кредитування. Проаналізовано взаємодію кредитора з бюро кредитних історій (БКІ) у цій системі. Досліджено дві моделі імплементації БКІ в систему ризик-менеджменту та здійснено аналіз їх переваг і недоліків.

Стаття написана українською мовою


Гур’янова Л. С., Непомнящий В. В.
Методи вибору діагностичних показників фінансової безпеки (c. 377 - 381)

У статті наведено основні підходи до обґрунтування інформаційного простору ознак фінансової безпеки (ФБ). Розглянуто алгоритм аналізу даних методом канонічних кореляцій, який дає можливість підвищити якість інформаційної моделі ФБ за рахунок одночасного аналізу безлічі вихідних показників і великої кількості визначальних факторів, їх ранжирування на основі аналізу структури канонічних змінних.

Стаття написана російською мовою


Кремень В. М.
Науково-методичні підходи до визначення сутності та мети фінансового нагляду (c. 381 - 385)

У статті проаналізовано існуючі у міжнародній та вітчизняній фінансовій науці і практиці науково-методичні підходи до тлумачення сутності фінансового нагляду. Автором досліджено співвідношення між сутністю понять «фінансове регулювання» і «фінансовий нагляд». Досліджено законодавчі проблеми визначення сутності, мети і завдань фінансового нагляду. Систематизовано підходи до визначення мети і завдань фінансового нагляду. Запропоновано розрізняти загальну мету фінансового нагляду – забезпечення фінансової стійкості, досягнення якої вимагає формування багатокритеріальної системи часткових цілей.

Стаття написана українською мовою


Ільченко К. О.
Конкуренція в банківській системі: визначення та види (c. 385 - 389)

У статті досліджується банківська система як найважливіша частина фінансового ринку України. Розглянуто відносини у сфері фінансових послуг та визначено банківську конкуренцію як боротьбу за споживача банківських послуг і створення таких умов для інших учасників, які не дозволяють мати їм вирішальний вплив на ринок. У звязку з цим удосконалено типізацію банківської конкуренції та визначено чотири види конкуренції: власне банківська конкуренція, конкуренція між державними і недержавними банками, конкуренція між банками і небанківськими кредитними установами, конкуренція між банками та нефінансовими організаціями. Для обґрунтування типу банківського ринку розраховано коефіцієнти концентрації та Герфіндаля – Хіршмана, причому перший показник характерний для помірно концентрованих ринків, другий – для конкурентного середовища. Висновки щодо місця банківської системи на фінансовому ринку грунтуються на відносних показниках, розрахованих з використанням офіційної статистики.

Стаття написана українською мовою


Корнієнко Н. М.
Аналіз системи планування бюджетних видатків в Україні (c. 389 - 393)

У статті здійснено аналіз особливостей структури і динаміки бюджетних видатків та виявлено, що система бюджетного планування потребує втілення заходів подальшого вдосконалення, спрямованих на встановлення взаємозв’язку поточних і перспективних цілей бюджетної політики. Ефективне використання механізму програмно-цільового методу планування видатків можливе в поєднанні із запровадженням середньострокового бюджетного планування. Запропоновано інноваційні шляхи розвитку та поглиблення застосування програмно-цільового методу планування в бюджетному процесі України.

Стаття написана українською мовою


Коваленко Н. І.
Бюджетне регулювання в Україні: нормативно-правове забезпечення та етапи становлення (c. 394 - 399)

Аналіз теоретичних концепцій бюджетного регулювання різних вчених дав можливість зробити висновок про те, що, незважаючи на значні відмінності поглядів та суджень, практично всі вони передбачають участь держави в управлінні економікою. В умовах сучасності актуальним є посилення регулюючої функції держави. Зважаючи на те, що із загостренням кризових явищ виникає необхідність у пошуку нових важелів регулювання економіки, вкрай важливим є більш детальне дослідження становлення та розвитку бюджетного регулювання в Україні. Адже саме ця система не тільки мобілізує певний обсяг фінансових ресурсів, а й ефективно їх використовує, враховуючи поточні потреби економіки та стратегічні завдання її подальшого розвитку. У статті запропоновано періодизацію процесу бюджетного регулювання в Україні, розглянуто характерні особливості кожного етапу та надано огляд конкретних інструментів бюджетного регулювання.

Стаття написана українською мовою


Оксенюк О. І.
Місце податку на додану вартість у системі непрямого оподаткування (c. 399 - 404)

У статті досліджено сутність поділу податків на прямі і непрямі та потребу у застосуванні системи непрямого оподаткування. Проаналізовано використання податків на споживання у зарубіжних країнах та в Україні. Визначено динаміку надходження непрямих податків до Державного бюджету України та безпосередньо ПДВ у 2004 – 2011 роках. Визначено частку ПДВ, акцизного податку та ввізного мита у загальних надходженнях бюджету.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Абакуменко О. В.
Моделювання рівня конкуренції на фінансовому ринку України (c. 302 - 310)

Лібералізація функціонування основних сегментів фінансового ринку в більшості розвинених країн і країнах, що розвиваються, поява нових форм фінансового посередництва та інноваційних фінансових інструментів сприяли загостренню конкуренції між реципієнтами фінансових активів, що обумовило відповідні організаційно-інтеграційні перетворення на фінансовому ринку. У статті запропоновано науково-методичний підхід до оцінки рівня конкуренції на фінансовому ринку як загалом, так і в розрізі його окремих сегментів: депозитного, кредитного, валютного ринків і ринку цінних паперів. Запропонований науково-методичний підхід дозволяє визначити сукупний рівень конкуренції фінансового ринку України, враховуючи не тільки особливості конкурентної діяльності на валютному, депозитному, кредитному ринках та ринку цінних паперів, але і ступінь впливу (пріоритетності) кожної з даних системоутворюючих складових на фінансовий ринок України в цілому, що значно підвищує рівень практичної значущості та об’єктивності отриманих результатів.

Стаття написана українською мовою


Пасічний М. Д.
Механізм непрямого оподаткування в Україні: становлення та розвиток (c. 311 - 318)

У статті здійснено аналіз зарубіжного досвіду щодо значення непрямих податків у формуванні доходної частини бюджету, виявлено тенденції розвитку непрямого оподаткування наприкінці ХІХ – у ХХ столітті, визначено особливості становлення та розвитку вітчизняного механізму непрямого оподаткування в умовах економічних перетворень, здійснено оцінку фіскальної ефективності непрямих податків. Розкрито підходи щодо інституційних засад становлення механізму непрямого оподаткування, визначено основні чинники, які впливають на рівень непрямих податкових надходжень і справляють вплив на результативність бюджетно-податкової політики. Досліджено структуру надходжень податку на додану вартість в розрізі видів економічної діяльності, акцизного податку в розрізі груп підакцизних товарів. Визначено пріоритетні напрями розвитку податкової системи в частині непрямих податків.

Стаття написана українською мовою


Базадзе К. М.
Якість послуг і банківського обслуговування в системі управління конкурентоспроможністю банків (c. 318 - 324)

Статтю присвячено дослідженню проблем розвитку банківських послуг і вдосконалення банківського обслуговування на основі застосування інформаційних технологій, що мають стати стратегічно важливим чинником конкурентоспроможності сучасних комерційних банків. На основі оцінки якості банківського обслуговування роздрібних клієнтів, відповідно до моделі SERVQUAL, виявлено стратегічний розрив між очікуваннями цільової аудиторії та фактичним рівнем наданого банківського сервісу, який головним чином стосується таких компонентів, як «розуміння», «упевненість» і «чутливість». Доведено, що сталість ринкових позицій банку в конкуренції у довгостроковій перспективі ґрунтується на трьох основних чинниках: активній маркетинговій підтримці конкурентоспроможності та постійному оновленні та розширенні набору банківських послуг; системному підвищенні кадрового потенціалу на глобальному рівні та застосуванні інтерактивних форм банківського обслуговування клієнтів, що базуються на сучасних інформаційних та Інтернет-технологіях.

Стаття написана українською мовою


Москвічова О. С.
Сутність державного регулювання ринку кредитних послуг в умовах банківської кризи (c. 324 - 328)

У статті обґрунтовано необхідність державного регулювання ринку кредитних послуг, як за нормальних умовах, так і за умов кризи, з’ясовано його економічну сутність, визначено мету, завдання та принципи державного регулювання ринку кредитних послуг в умовах банківської кризи. Розроблено алгоритм дослідження сутності поняття, що розглядається, і проведено огляд теоретичних засад компонентів даного алгоритму, а також класифікацію державного регулювання на кредитному ринку за рівнями регулювання. Розглянуто основні індикатори кризи банківської системи та особливості державного регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи. Сформульовано визначення понять «ринок кредитних послуг», «державне регулювання кредитних послуг», «державне регулювання ринку кредитних послуг в умовах банківської кризи».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Жилінська О. І.
Державне фінансування і стимулювання розвитку венчурного інвестування у моделі відкритих інновацій (c. 330 - 336)

У статті розкриті напрями подолання такої дисфункції ринку у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, як неповні ринки. Результат досягається через механізми державного фінансування та державного стимулювання розвитку венчурного інвестування у контексті становлення концепції відкритих інновацій. Держава переорієнтовується із головного джерела фінансування венчурного підприємництва на активізатор розвитку венчурного інвестування. Програми державної підтримки і стимулювання венчурного підприємництва та венчурного інвестування надають змогу не лише забезпечити прибутки венчурних інвесторів, але й прискорити створення нових ринків, що приводить до структурних зрушень у виробництві і споживанні, реалізуючи функцію «творчого руйнування».

Стаття написана українською мовою


Крупка І. М., Паньків Х. П.
Сучасні міжнародні вимоги регулювання ліквідності банків (c. 337 - 341)

Висвітлено нові вимоги регулювання банківської діяльності до банківського капіталу і ліквідності в контексті Базельських стандартів. Проаналізовано стан українського банківського нагляду та готовність банків до виконання оновлених стандартів. Обґрунтовано необхідність запровадження міжнародних стандартів банківського нагляду в Україні з метою забезпечення фінансової стійкості банківської системи та інтеграції у світове фінансове середовище. Запропоновано практичні рекомендації реформування вітчизняного банківського регулювання відповідно до умов Базель III.

Стаття написана англійською мовою


Кучеренко С. А., Лихочас Я. В.
Депозитна політика банку та основні напрями її реформування (c. 342 - 345)

У статті визначено поняття: «депозитна політика», «депозит», «вкладник». Систематизовано внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на депозитну політику банку. Зазначена систематизація дала можливість підтвердити, що термін «депозитна політика» потрібно розглядати на двох рівнях: на рівні держави та на рівні банку. Визначено типи депозитної політики з урахуванням міри втручання держави, серед яких: консервативна політика, або політика сильного державного регулювання депозитних установ; ліберальна політика; змішана політика. Здійснено класифікацію депозитів відповідно до класифікаційних ознак, а саме за: формою грошового обігу, об’єктом, терміном, суб’єктами, секторами економіки, видом підприємництва, нарахуванням відсотків, місцем знаходження клієнтів. Проаналізовано динаміку депозитів, залучених депозитними корпораціями, також досліджено депозити резидентів у розрізі секторів економіки. Установлено, що найбільш активним сектором економіки щодо накопичення грошових коштів на депозитних рахунках є домашні господарства та нефінансові корпорації. Розроблено основні напрями підвищення ефективності депозитної політики банків.

Стаття написана українською мовою


Козлов В. І.
Взаємозв'язок моделі нагляду за фінансовим сектором і стабільності банківської системи (c. 346 - 351)

У статті, з використанням інструментарію статистичних методів, зроблено спробу кількісного аналізу впливу структури органів нагляду за фінансовим сектором на стабільність розвитку банківської системи. Розглянуто переваги та недоліки основних моделей нагляду за фінансовим сектором. Здійснено аналіз впливу кожної з них на стабільність банківської системи, окремо для країн із високим, середнім і низьким рівнем доходів. Оскільки в рамках кожної моделі функції нагляду за фінансовим сектором можуть бути покладені на різні установи, здійснено аналіз доцільності участі в нагляді різних комбінацій наглядових органів. Для розрахунків використано дані про моделі нагляду 203 країн світу. Для визначення впливу різних підходів до організації нагляду було досліджено коливання показника, який характеризує стабільність банківської системи, за періоди часу з 2006 по 2007 рр. і з 2007 по 2009 рр. у країнах з різним рівнем розвитку економіки та різними моделями нагляду за фінансовим сектором. У результаті проведеного дослідження визначено, що доцільно покласти функції нагляду за фінансовим сектором на центральний банк як єдиного регулятора чи на окремий спеціалізований орган, але за умови обов’язкової участі в процесі нагляду за банківським сектором центрального банку.

Стаття написана українською мовою


Цеслів А. С.
Комерційна концесія та суміжні договори: порівняльний аспект (c. 351 - 355)

Франчайзинг вважається однією з найефективніших форм організації бізнесу у світі, проте, в українському законодавстві не існує такого поняття. Натомість використовується термін «комерційна концесія». У науковій літературі немає єдиної думки щодо відповідності цих цивільно-правових угод. Тому метою статті є виявлення рівня співвідношення понять франчайзинг і комерційна концесія, а також порівняння таких угод із суміжними договорами. У статті детально проаналізовані терміни «франчайзинг» і «комерційна концесія», розглянуто основні законодавчі документи, які регламентують даний вид цивільно-правових відносин і виділено фактори, що гальмують розвиток таких відносин. Встановлено, що в українському законодавстві ці терміни є рівнозначними. Також було виділено основні компоненти, на яких базується франчайзинг, це: передача комерційного досвіду та (або) прав на користування об’єктами інтелектуальної власності; двосторонність відносин; юридична, фінансова та адміністративна самостійність сторін; платність; консультативна та інша підтримка; наявність письмового зареєстрованого договору. Здійснено порівняння договору комерційної концесії з ліцензійним договором і договором про спільну діяльність та виділено їх відмінності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Сенищ П. М.
Банківська діяльність у розширеному відтворенні економіки: теоретичні аспекти (c. 277 - 282)

У статті розглянуто основні підходи до визначення місця, ролі та значення банківської діяльності у відтворювальних процесах економіки: грошово-потоковий, капітальний, грошово-господарський та авторське трактування ролі та значення банківської діяльності у забезпеченні економічного зростання через призму трьох основних продуктів банківської системи: депозитного, кредитного та інвестиційного та через вплив на економічний розвиток депозитної, кредитної та інвестиційної систем.

Стаття написана українською мовою


Сердюков К. Г.
Нестандартні підходи до оцінки акцій українських акціонерних товариств (c. 282 - 286)

У міру розвитку фондового ринку в Україні оцінка акцій українських акціонерних товариств стає все більш актуальною. Мотиви прийняття інвестиційних рішень вимагають суворого розрахункового обґрунтування ціни. Особливості розвитку українського фондового ринку не дають можливості повною мірою використовувати біржові механізми ціноутворення акцій та інших цінних паперів. Проте, визначення вартості цінних паперів у цілому ряді випадків є вкрай актуальним. У статті розглянуто властивості цінних паперів, що формують їх попит, також представлені основні методи визначення вартості активу та запропонований перелік інформації про емітента цінних паперів, яку слід враховувати при відсутності біржових котирувань. При написанні статті був використаний метод аналізу ієрархій, який дозволяє значно знизити витрати, пов'язані з ціною акції при неможливості їх біржових котирувань.

Стаття написана російською мовою


Шакура О. О.
Функції системи комерційного страхування (c. 286 - 292)

У статті проаналізовано вплив системи комерційного страхування на найважливіші пріоритети розвитку національної економіки, а саме: формування і розподіл фінансових ресурсів і послуг, становлення соціально орієнтованої ринкової економіки, екологічна безпека та перехід економіки України на інноваційний тип розвитку тощо. Обґрунтовано необхідність дослідження сутності системи комерційного страхування крізь призму виконуваних нею функцій. Було встановлено, що система комерційного страхування виконує такі функції, як розвиток інвестиційного потенціалу національної економіки; забезпечення соціально-економічної стабільності національної економіки; підвищення екологічної безпеки національної економіки; активізація інноваційного розвитку національної економіки тощо. Виконання системою комерційного страхування функцій, перелічених вище, дозволяє говорити про неї як про фактор розвитку національної економіки, що мультиплікативно сприяє забезпеченню її довгострокового стабільного економічного зростання.

Стаття написана російською мовою


Огерчук М. О.
Оцінка стану діяльності банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку банківських послуг (c. 292 - 298)

Діяльність іноземних банків, з огляду на свою специфіку та частку в системі, залишаються одним із вагомих факторів впливу на подальший розвиток банківської системи України. У статті досліджено стан та ефективність діяльності банків з українським капіталом і банків, що перебувають під контролем іноземних інвесторів, на вітчизняному ринку банківських послуг у посткризовий період. Розглянуто розподіл українських банків за країнами його походження, установлено характер розподілу активів банків з іноземним капіталом і приналежність їх до певних груп за розміром. Проаналізовано, відповідно до приналежності капіталу, такі показники, як мультиплікатор капіталу, рентабельність активів (ROA) і власного капіталу (ROE) по банківській системі загалом та для кожної групи банківських установ, згідно з класифікацією НБУ, зокрема. Запропоновано заходи для стабілізації банківської системи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Єремейчук Р. А., Безродна О. С.
Використання збалансованої системи показників і SPACE-аналізу для визначення стратегії банку (c. 277 - 284)

У статті розглянуто сутність стратегічного аналізу, його місце та роль у процесі стратегічного управління банком, інструменти реалізації. Обґрунтовано доцільність застосування збалансованої системи показників (ЗСП) для оцінювання діяльності банківської установи. На основі запропонованого підходу до відбору показників, що входять до складу ЗСП (відбір за критеріями відсутності тісного лінійного зв’язку та відбору найбільш інформативних і значущих показників) проведено оцінку діяльності банку в межах її підсистем. Виявлено проблемні аспекти у функціонуванні та сформовано стратегічні цілі, які відображають пріоритетні напрямки його подальшого розвитку. Шляхом застосування матричного методу комплексного дослідження факторів зовнішнього та внутрішнього середовища SPACЕ-аналізу визначено стратегічну позицію банку. З урахуванням результатів оцінки його діяльності на основі ЗСП і конкурентної позиції обрано стратегію розвитку банку.

Стаття написана українською мовою


Мельниченко О. В.
Теоретичні засади електронних грошей (c. 284 - 290)

Стаття присвячена визначенню місця електронних грошей у теорії сучасних грошей, уточненню функцій та оцінці їхнього значення у грошовому обігу країни. У ній проаналізовано підходи до визначення функцій сучасних грошей, критично оцінено бачення науковців щодо функціонування електронних грошей, дано їм характеристику та наведено відмінні та спільні риси з готівковими та безготівковими формами грошей. Обґрунтовано ознаки електронних грошей та необхідність державної гарантії їхнього забезпечення як однієї з форм грошей. Актуальність цього дослідження полягає у тому, що сучасними науковцями приділяється недостатньо уваги теоретичним засадам електронних грошей. А ті з них, хто вивчають зазначену проблематику, не висвітлюють необхідних і важливих аспектів теорії електронних грошей.

Стаття написана українською мовою


Панасенко Г. О.
Інформованість вкладників на ринку депозитних продуктів України (c. 290 - 295)

Проаналізовано важливі та актуальні для України питання, що стосуються рівня інформованості вкладників і якості інформації, яка розміщується на ринку депозитних продуктів. Дано визначення інформаційної асиметрії, «ринку лимонів». Досліджено особливості складання рейтингів на основі відкритої, публічної інформації та на основі внутрішньої інформації, що має обмежений доступ. Проведено порівняння рейтингів надійності банківських депозитів, складених з використанням різних інформаційних джерел. Позначено основні блоки інформації про депозитні продукти та послуги, які здебільшого піддаються спотворенню. Виявлено особливості та джерела інформації, які вкладники використовують у процесі вибору банківської установи. На прикладі Промінвестбанку встановлено причини, які ініціюють «набіги на банки». Відзначено фактори, що обумовлюють виникнення проблеми «безбілетника» на ринку депозитів, та її можливі наслідки.

Стаття написана українською мовою


Стрижиченко К. А.
Механізм самоорганізації сегментів фінансового ринку країни (c. 295 - 300)

Сучасний виток економічного розвитку дозволяє констатувати той факт, що революційні трансформації привели до створення нової форми економіки в рамках постіндустріального суспільства, яка отримала назву «еволюційної економіки», «нової економіки зростання». В умовах формування нової економіки змінюються підходи до побудови механізмів регулювання. У статті побудовано механізм самоорганізації сегментів фінансового ринку на підставі використання синергетичного підходу. Розроблено інструментальний базис даного механізму, який включає методику діагностики та методику дослідження стійкості. Побудовано синтетичний показник стійкості на базі поєднання показників стійкості за Лагранжем (Lagrange) і Пуассоном (Poisson).

Стаття написана українською мовою


Портна О. В.
Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу як важливої складової сукупного фінансового потенціалу України (c. 300 - 305)

Цілі статті полягають у визначення ролі й значення людського потенціалу у складі сукупного фінансового потенціалу України; поглибленні теоретичного фундаменту фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу як складової сукупного фінансового потенціалу країни; виробленні практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності використання й зміцнення СФПК за допомогою фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу, що визначить шляхи та можливості зміцнення зазначених потенціалів, враховуючи загальні тенденції та реальні можливості. У результаті дослідження визначено новий вектор теоретичних засад та домінуюча логіка фінансового забезпечення людського потенціалу як складової сукупного фінансового потенціалу країни. Обґрунтовано визначальне значення розвитку людського потенціалу задля зміцнення сукупного фінансового потенціалу країни. Запропоновано визначення фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу у складі сукупного фінансового потенціалу України як певних джерел, обсягів та форм фінансування, що визначені у відповідності до можливих результатів якнайліпшої реалізації зазначених потенціалів, забезпечуючи зростання їх вартості, доходу від функціонування задля досягнення позитивних соціально-економічних ефектів й розвитку як окремих суб’єктів економіки, так і країни загалом у найближчій та довгостроковій перспективах. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення засад аналізу взаємовпливу фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу та сукупного фінансового потенціалу країни.

Стаття написана українською мовою


Волохата В. Є.
Фактори формування депозитних ресурсів банку (c. 310 - 316)

Мета статті полягає у критичному огляді та вдосконаленні підходів науковців щодо класифікації факторів формування депозитних ресурсів банку, визначення їх вагомості в системі управління ними. У статті проаналізовано підходи вітчизняних і зарубіжних вчених щодо класифікації факторів формування депозитних ресурсів банку. На основі їх критичного аналізу запропоновано класифікацію факторів формування депозитних ресурсів банку, яка відрізняється від існуючих узагальненим групуванням її факторів. Оскільки фактори формування депозитних ресурсів банку не є рівнозначними між собою та займають різне місце в системі управління залученими ресурсами, на основі використання методу аналізу ієрархій було визначено рівні їх вагомості, що дозволило не тільки їх проранжувати, а й перевірити локальні та глобальні пріоритети експертів на узгодженість між собою. На основі запропонованої класифікації та рівнів вагомості факторів формування депозитних ресурсів у процесі банківської діяльності можуть бути розроблені методичні підходи щодо планування, прогнозування, організації, регулювання, координації, обліку, аналізу, стимулювання та контролю депозитних ресурсів банку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення поглибленого аналізу сучасної системи управління депозитними ресурсами банку та розроблення методичних підходів щодо її удосконалення.

Стаття написана українською мовою


Капралов Р. О.
Вплив макросередовища на функціонування ринку банківських платіжних карток в Україні (c. 317 - 324)

З метою оцінки дії факторів, які впливають на розвиток українського ринку банківських платіжних карток і визначають особливості формування його інфраструктури і взаємодії суб'єктів на ньому, проведено маркетингове дослідження ринку банківських платіжних карток з використанням факторного STEEP та SWOT-аналізу. У результаті проведеного STEEP-аналізу вивчення груп факторів показало, що вплив на ринок банківських платіжних карток в Україні мають соціальні, техніко-технологічні, економічні та політико-правові фактори. Саме вони формують його позитивне або негативне сприйняття. Екологічні фактори не мають впливу через нерозвинутість культури збереження природного середовища в країні. У сукупності всі визначені фактори формують рівень довіри населення до ринку банківських платіжних карток, а також готовність здійснювати розрахунки з використанням такого платіжного інструменту, як банківська платіжна картка. Для виявлення сильних і слабких сторін вітчизняного ринку платіжних карток був проведений SWOT-аналізу ринку, який дозволив зробити висновок, що слабких сторін на даному етапі розвитку більше, ніж сильних. Серед сильних сторін необхідно виділити два основні аспекти: переваги для суб'єктів ринку (розвиток діяльності українських банків, одноемітентних і багатоемітентних платіжних систем, компаній – акцептантів платіжних карток) і переваги для населення країни (основні позитивні аспекти ринку даного виду платіжних інструментів для існуючих і потенційних утримувачів банківських платіжних карток).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Губарєва І. О., Огородня Є. М.
Причинно-наслідкові зв’язки інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки країни (на прикладі облікової ставки НБУ) (c. 264 - 273)

Мета статті полягає у дослідженні впливу монетарної політики на забезпечення сталого розвитку економіки країни та виявленні коінтегрованості між змінними сталого розвитку економіки країни та інструментами монетарної політики. Систематизація, аналіз та узагальнення наукових праць дозволили сформувати сукупність показників сталого розвитку економіки країни для проведення аналізу на причинно-наслідкові зв’язки показників сталого розвитку економіки країни та інструментів монетарної політики. У результаті дослідження були виявлені основні показники сталого розвитку економіки країни, чутливі до впливу інструментів монетарної політики. На основі застосування моделей корегування похибки виявлені проблемні аспекти взаємодії облікової ставки НБУ з капітальними інвестиціями, стимулювання яких є одним із базових умов сталого розвитку економіки країни. Перспективами подальшого дослідження у даному напрямі є визначення взаємодії та взаємозалежності інших інструментів монетарної політки з показниками сталого розвитку економіки країни, побудова прогнозів та сценаріїв забезпечення сталого розвитку економіки країни інструментами монетарної політики.

Стаття написана українською мовою


Коваленко Ю. М.
Фінансова стійкість та її підтримання у фінансовому секторі економіки: міжнародний і національний контекст (c. 274 - 279)

У статті акцентується увага на недостатній кількості досліджень з питань стійкості фінансового сектору економіки. Подано визначення фінансової стійкості як властивості цього сектору сприймати і протидіяти екзогенним чинникам через стабільність відносно ендогенних чинників, підтримувати своє функціонування у динамічній рівновазі, а також виконувати покладені функції і забезпечувати певні параметри всієї фінансової системи й економіки у цілому. Визначено таке поняття як «структурна стійкість» – характеристика якісної подібності моделей фінансового сектору за зміни різних параметрів. Аргументовано, що оцінювання його стійкості має включати: дотримання міжнародних стандартів у сфері функціонування інституційних одиниць фінансового сектору; макро-, мікропруденційні показники; створення ефективного інституційного середовища через стійке функціонування макрофінансів. Виявлено причини основних дисбалансів у 2007 – 2009 рр. Наведено завдання світової Ради з фінансової стабільності, недоліки у яких дали змогу запропонувати створення Ради з антикризового регулювання. Розглянуто структуру оцінювання стійкості фінансового сектору, а також її основні макро- і мікроекономічні індикатори.

Стаття написана українською мовою


Ковтун О. А.
Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, структура та класифікація (c. 280 - 286)

Метою даного дослідження є визначення сутності та обґрунтування структури фінансової поведінки домогосподарств, а також здійснення класифікації існуючих моделей фінансової поведінки за запропонованими ознаками, що дасть змогу чітко уявити можливість застосування певних стратегій та інструментів в будь-якому стані ринку. У статті надано визначення дефініції «фінансова поведінка домогосподарств», в якій враховано операційну та стратегічну фінансові складові; сформовано структуру фінансової поведінки домогосподарств з урахуванням взаємодії з різними фінансовими інститутами та фінансового потенціалу домогосподарства. В процесі дослідження здійснено класифікацію моделей фінансової поведінки за такими ознаками, як: активність на ринку фінансових послуг; за типом результату; за джерелами фінансових ресурсів; за формою; за інструментами, що використовуються на ринках фінансових послуг; за ступенем ризику; за схильністю до новацій; за типом власності фінансових ресурсів. У статті запропоновано розмежовувати економічні категорії «фінансовий ринок», який є сукупністю автономних сегментів фінансової системи, та «ринок фінансових послуг» як поєднання специфічних сегментів фінансового ринку. Перспективними напрямами подальших досліджень є аналіз зміни фінансової поведінки домогосподарств протягом періоду трансформації всієї економічної системи, та зокрема ринків фінансових послуг, що дозволить у подальшому змоделювати фінансову поведінку домогосподарств.

Стаття написана українською мовою


Молдавська О. В., Кіях Ю. В.
Аналіз банків з іноземним капіталом (c. 287 - 292)

У статті запропоновано нову, удосконалену класифікацію банків за ступенем участі іноземного інвестора у статутному капіталі банківської установи. На основі даної класифікації проведено економіко-статистичний аналіз діяльності банків з іноземним капіталом, наведена оцінка економічних та фінансових змін, зумовлених входженням іноземного капіталу у вітчизняну банківську систему та економіку в цілому, з’ясовано основні переваги та ризики присутності іноземних банків в українському банківському секторі. Проаналізовано динаміку пасивів провідних банків із західноєвропейським капіталом та найбільших російських банків у банківському секторі України. На основі виявлених тенденцій проаналізовано основні причини виходу банків із західноєвропейським капіталом з українського ринку банківських послуг та досліджено причини та наслідки інтенсивного входження російського капіталу в банківську систему України.

Стаття написана українською мовою


Портна О. В.
Сукупний фінансовий потенціал країни: системний підхід (c. 293 - 298)

Мета статті полягає у висвітленні сутності й особливостей системного підходу, а також можливостей його використання при дослідженні сукупного фінансового потенціалу країни, обґрунтування застосування такого підходу для побудови моделі ефективного функціонування сукупного фінансового потенціалу України. Аналізуючи і узагальнюючи наукові праці вчених, було розглянуто погляди на системологію та поєднання її методологічного апарату з надбанням сучасної економічної думки. В результаті дослідження було визначено основні переваги та особливості використання системного підходу при цілісному розкритті сутнісних рис сукупного фінансового потенціалу країни. Визначено новий вектор застосування системного аналізу та домінуючу логіку сукупного фінансового потенціалу країни як системоорганізуючої категорії. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є застосування засобів, способів і методів досліджень системи сукупного фінансового потенціалу країни.

Стаття написана українською мовою


Возна Л. Б.
Оцінка угод злиттів та поглинань банків в умовах посилення конкуренції (c. 299 - 303)

Мета статті полягає у дослідженні особливостей банку як об’єкта угоди злиття та поглинання. Систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було проведено аналіз основних економічних та неекономічних мотивів здійснення угод M&A на вітчизняному ринку за участю іноземного капіталу. У результаті дослідження було виділено ключові особливості оцінки вартості банку в угодах M&A за умов посилення конкуренції на ринку банківських послуг України та світу. Обґрунтовано сучасні тенденції концентрації вітчизняного банківського капіталу. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення заходів держави у стимулюванні злиттів та об’єднань банків для посилення конкурентного середовища на ринку та підвищення якості послуг, що надаються. Необхідними є також заходи щодо подальшого розвитку фінансового ринку, що може сприяти реальній оцінці банківського бізнесу на основі його ринкової ціни.

Стаття написана українською мовою


Катроша Л. В.
Моніторинг як перспективний метод державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (c. 303 - 308)

У статті на основі дослідження наукової літератури було систематизовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення сутності поняття «моніторинг» і удосконалено науково-методичний підхід щодо визначення дефініції «моніторинг» у сфері державних закупівель. Розкрито роль моніторингу у системі державного фінансового контролю в сфері державних закупівель. Було обґрунтовано структурні елементи механізму реалізації моніторингу в системі державних закупівель, а саме: надано характеристику об’єкту, суб’єкту, визначено функції, принципи, прийоми та способи його реалізації. Встановлено, що забезпечення моніторингу має складатися із нормативно-правового та інформаційного забезпечення. Враховуючи зарубіжний досвід та вітчизняні надбання в сфері державного фінансового контролю, обґрунтовано основні специфічні характеристики моніторингу як методу державного фінансового контролю в системі держаних закупівель.

Стаття написана українською мовою


Максімова М. В.
Теоретичні аспекти визначення готовності банку до впровадження контролінгу (c. 308 - 314)

Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності та змістовних рис поняття готовності банку до впровадження контролінгу. Узагальнено підходи до визначення поняття готовності до змін. Уточнено змістовне наповнення поняття «готовність банку до впровадження контролінгу» та запропоновано розуміти його як стан системи управління, який свідчить про можливість реалізації змін за наявності в управлінського персоналу компетентностей, необхідних для виконання функцій контролінгу. Подальші дослідження можуть бути пов’язані з оцінкою рівня готовності банку до впровадження контролінгу.

Стаття написана українською мовою


Мезіна О. Є.
Необхідність створення та функціонування Авіаційного страхового бюро України (c. 315 - 319)

Метою статті є дослідження питання необхідності створення та функціонування Авіаційного страхового бюро України. Аналізуючи та досліджуючи основні функції та діяльність окремих міжнародних та регіональних об’єднань страховиків, що займаються авіаційним страхуванням, було визначено значення та необхідність їх діяльності, а також розглянуто участь у них страховиків із різних країн світу, зокрема з України. Узагальнення і систематизація світового та вітчизняного досвіду організації ринку авіаційного страхування, об’єднань страховиків дозволили здійснити та обґрунтувати пропозицію щодо повернення до ідеї створення Авіаційного страхового бюро України. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення економічних засад та організаційних напрямків створення Авіаційного страхового бюро України.

Стаття написана українською мовою


Зайцева І. П.
Перспективи використання сучасних моделей бюджетування у вітчизняних банках (c. 319 - 325)

Мета статті полягає у визначенні перспектив застосування сучасних моделей бюджетування у вітчизняних банківських установах. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці та практичні доробки з даного питання, розглянуто еволюцію підходів до бюджетування, їхні сильні та слабкі сторони. У результаті визначено сукупність факторів/умов, які є визначальними при виборі тієї чи іншої моделі бюджетування. Обґрунтовано, що вірно обрана модель бюджетування підвищує ефективність бюджетного процесу у банківській установі, сприяє побудові оптимальної її фінансової структури, а також є потужним інструментом з точки зору управління та мотивації персоналу. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є зосередження на нетрадиційних моделях бюджетування та особливостях їх застосування в банківських установах у країнах із нестабільною ринковою економікою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Мігус І. П., Дудченко Н. В.
Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки (c. 322 - 327)

У статті досліджено особливості формування ефективного банківського нагляду в Україні через механізми інформаційної прозорості банків. Авторами було систематизовано основні характеристики транспарентності вітчизняних банків, до яких належать: доступність (відкритість) інформації; повнота обхвату інформації; своєчасність інформації; цілісність інформації. Вивчення досвіду діяльності зарубіжних і вітчизняних рейтингових агентств, таких як Standard & Poor’s та «Кредит Рейтинг», а також «Агентства фінансових ініціатив» (АФІ) за період з 2006 р. по 2012 р. дозволило з'ясувати характерні риси інформаційної політики банків, що отримали найвищі показники транспарентності, а саме: повнота розкриття інформації про пов’язані компанії; публікація звітності за міжнародними стандартами; публікація внутрішніх документів банку (Статут, Корпоративний кодекс, тощо); публікація інформації про дивідендну політику; публікація документа про управління ризиками; розкриття в окремому розділі інформації про збори акціонерів; публікація повної версії аудиторського звіту; розкриття стратегії розвитку і планів банку; публікація в окремому розділі інформації про повноваження колегіальних органів; публікація рейтингових звітів. На основі вивчення звітів рейтингових агентств було встановлено вплив інформаційної прозорості банку на стан його економічної безпеки та систематизовано загрози діяльності банківської установи від нерозкриття чи неповного розкриття відповідної інформації.

Стаття написана українською мовою


Ячменьова В. М., Воробець Т. І.
Чинники, що впливають на рівень стійкості функціонування фондового ринку (c. 328 - 336)

У статті досліджуються фактори впливу на стійкість функціонування фондового ринку. Запропоновано розділити фактори впливу на фактори зовнішнього і внутрішнього середовища. Представлено багаторівневу структуру впливу факторів на характеристики стійкості функціонування фондового ринку. У результаті дослідження може зробити такі висновки: стабільність функціонування фондового ринку та фактори зовнішнього і внутрішнього середовища в сукупності утворюють багатофункціональну комплексну системи. У даний час важлива ступінь впливу цих факторів, яка формуватиме метод управління. Дослідження показує, що стійкість функціонування фондового ринку характеризується кількісними та якісними показниками, що вимагає спеціальних математичних інструментів, які будуть належним чином аналізувати їх. У рамках досліджень у цьому напрямку важливо розробити комплексну систему оцінки стабільності фондового ринку, яка могла б стати науковою основою для формування концепції національного фондового ринку та його регіональних філій.

Стаття написана українською мовою


Гречко А. В.
Дослідження впливу податкового фактора на діяльність малих підприємств в Україні (c. 336 - 342)

Метою статті є оцінка впливу податкового фактора на діяльність малих підприємств в умовах зміни податкового законодавства. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, а також законодавчу базу з питань оподаткування малих підприємств, було розглянуто зміни, що відбулися у функціонуванні малих підприємств після прийняття Податкового Кодексу України, систематизовано погляди дослідників щодо впливу податків на суб’єктів малого бізнесу. У результаті дослідження було проведено комплексний аналіз змін у податковому законодавстві, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які мають право обирати спрощену систему оподаткування. Виявлено особливості податкового регулювання малого бізнесу, систематизовано основні переваги і недоліки роботи малих підприємств на загальній та спрощеній системі оподаткування. Виявлено основні критерії вибору системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу. Проведено порівняльний аналіз податкового тиску на платників податків, що знаходяться на спрощеній та загальній системі оподаткування, а також виявлено напрямки вдосконалення системи сплати єдиного податку в Україні. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка економічно обґрунтованих шляхів вдосконалення податкового законодавства для суб’єктів малого бізнесу з метою зниження рівня податкового тиску на дану категорію платників та поліпшення процедури адміністрування податків.

Стаття написана українською мовою


Бец О. І.
Державний борг у посткризовому періоді: реалії та перспективи (c. 342 - 346)

Метою публікації є висвітлення боргової проблематики у посткризовому періоді. Нераціональна та кон’юнктурна боргова політика у кризовий та посткризовий періоди сформувала ризики порушення макрофінансової стабільності в країні. Це зумовлює низку негативних тенденцій, що скорочують фіскальний простір і формують обмеження для відновлення економіки держави у посткризовий період. Результати теоретичних і емпіричних досліджень свідчать про те, що високий державний борг негативно впливає на темпи економічного зростання під впливом таких чинників: дестимулювання приватних інвестицій: ризики дефолту та фінансової дестабілізації, підвищення реальних відсоткових ставок, зростання вразливості до дії зовнішніх шоків, посилення макроекономічної непевності та підвищення ймовірності дефолту. У подальшому доцільно продовжити дослідження фіскально-бюджетної політики та механізмів забезпечення боргової стійкості держав з метою забезпечення відновлення економік у посткризовий період.

Стаття написана українською мовою


Крісоватий І. А.
Можливості застосування в Україні позитивів міжнародного досвіду податкового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (c. 347 - 350)

Метою даної статті стало дослідження позитивів міжнародного досвіду у сфері податкового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності та можливість їх застосування у вітчизняній практиці. Проаналізовано застосування основних інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної активності в зарубіжних країнах, а саме: зміна податкової бази, ставки податку, використання інноваційного кредиту та інвестиційно спрямованої амортизаційної політики. На основі дослідження досвіду податкового регулювання зарубіжних країн сформульовано пропозиції щодо активізації інвестиційно-інноваційної компоненти у вітчизняній економіці. Запропоновано внести зміни до чинного законодавства в контексті оподаткування підприємств у спеціальних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку. Обґрунтовано доцільність диференціації ставок оподаткування та податкових пільг для суб’єктів інноваційної діяльності за основними податками залежно від їх інвестиційно-інноваційної активності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Козлов В. І.
Вплив незбалансованого розвитку економіки на стабільність фінансового сектора (c. 335 - 342)

Стаття присвячена дослідженню зв'язку між часткою фінансового сектора в загальному обсязі виробництва та стабільністю його розвитку. У статті досліджено дві групи країн. До першої (США, Сполучене Королівство) входять країни, які в 2007 р. зазнали масштабної фінансової та економічної кризи, до другої (Чехія, Польща, Фінляндія) – країни, фінансова та економічна системи яких виявилися більш стійкими до економічних потрясінь. У ході дослідження виділено показники, які дозволяють охарактеризувати рівень збалансованості економічного розвитку. Розроблений підхід застосовано для аналізу економіки України в докризовий період. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що надмірне зростання фінансового сектора підвищує ризик реалізації фінансової та економічної кризи незалежно від рівня економічного розвитку країни. Розроблено підхід до оцінки ролі фінансового сектора в структурі національної економіки. Виділено важливі аспекти застосування розробленого підходу до аналізу економіки країн, що розвиваються. Стаття залишає значний простір для подальших досліджень і акцентує увагу на важливості моніторингу стану та розвитку фінансового сектора з урахуванням напрямку та темпів розвитку інших секторів економіки. Результати, отримані в ході дослідження, обґрунтовують необхідність використання органами нагляду за фінансовим сектором показників, які характеризують структуру національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Колодізєв О. М., Власенко Н. М.
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан і перспективи розвитку (c. 342 - 347)

Метою статті є дослідження сучасного стану кредитно-інвестиційної діяльності банків України, виявлення недоліків її функціонування та перспектив подальшого розвитку. У результаті проведеного аналізу було з’ясовано, що на сьогоднішній день масштаби інвестиційного банківського кредитування не відповідають потребам у фінансових ресурсах виробничого сектору економіки, незважаючи на досить значний кредитний потенціал банківської системи України. Було виділено основні причини, що стримують розвиток кредитно-інвестиційної діяльності банків України, до яких належать макроекономічні та індивідуальні фактори. Запропоновано ряд напрямків, реалізація яких дозволить підвищити рівень участі банків у інвестиційних процесах. Перспективами подальших досліджень з даної тематики можуть виступити удосконалення механізму інвестиційного кредитування та розробка нових моделей оцінки інвестиційних ризиків у розрізі різних суб’єктів економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Азаренкова Г. М.
Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні: окреслення та обґрунтування (c. 280 - 283)

Доведено актуальність питання вдосконалення державного фінансового контролю. Узагальнено та систематизовано недоліки державного фінансового контролю в сучасних умовах. Зроблено систематизацію узагальнених недоліків та аналіз окреслених недоліків з метою визначення їх вагомості. Окреслено і обґрунтовано шляхи вдосконалення державного фінансового контролю в Україні. Наведено взаємозв’язок запропонованих шляхів удосконалення державного фінансового контролю з окресленими недоліками. Наукова новизна даної статті полягає в окресленні й обґрунтованості шляхів удосконалення державного фінансового контролю в Україні з урахуванням систематизації його недоліків у сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


Самородов Б. В., Гойхман М. І.
Аналіз та оцінка фінансових показників банків у контексті забезпечення функціонування банківської системи (c. 284 - 291)

У статті досліджено методику аналізу та оцінки фінансових показників діяльності банків, що характеризують їхню кредитоспроможність, підтримання якої на відповідному рівні для кожного конкретного банку забезпечує функціонування банківської системи в цілому. Запропоновано множину фінансових показників, що мають бути оцінені для визначення кредитного рейтингу банків-конкурентів. Продемонстровано підхід до виявлення ступеню впливу показників на рівень кредитоспроможності на прикладі конкретних банків. Виявлено необхідність порівняння під час аналізу значень фінансових показників діяльності банків, що рейтингуються, із відповідними значеннями по групі банків та всієї банківської системи. В результаті застосування запропонованої методики уможливлюється оцінка позитивних і негативних сторін діяльності конкретного банку порівняно з його конкурентами. При цьому досить високі значення аналізованих фінансових показників діяльності банку порівняно з іншими досліджуваними банками можуть використовуватись як досить вагома інформація при проведенні піар-кампанії, що здійснюється банком. На низькі значення фінансових показників, виявлені шляхом порівняння із банками-конкурентами, керівництву банку слід звернути особливу увагу та вибудовувати відповідну систему заходів щодо поліпшення діяльності банку.

Стаття написана українською мовою


Корнєєв М. В.
Фактори впливу на ефективність розвитку фінансового сектора (c. 292 - 296)

У статті визначено підходи до класифікації факторів впливу на діяльність суб’єктів фінансового сектора. Систематизовано фактори впливу на діяльність суб’єктів фінансового сектора за визначеними підходами. Розглянуто особливості прояву цих факторів на діяльність суб’єктів фінансового сектора та їх взаємозв’язок. Досліджено вплив політики реалізації фінансових продуктів високої та низької якості на ефективність діяльності суб’єктів фінансового сектора. Визначено вплив на ефективність діяльності суб’єктів фінансового сектора інвестиційного та фінансового менеджменту. Обґрунтовано роль фундаментального показника ефективності діяльності суб’єктів фінансового сектора. Сформовано систему вимог до забезпечення фінансової стійкості суб’єктів фінансового сектора в умовах відносної економічної нестабільності. Запропоновано тактичні та стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності вітчизняних суб’єктів фінансового сектора в сучасних умовах господарювання.

Стаття написана українською мовою


Кульпінська Л. К.
Стимулювання інвестиційного розвитку через трансформацію діяльності державних банків (c. 297 - 301)

У статті висвітлюється значущість державних корпорацій і державних фінансових установ у стимулюванні інвестицій в основний капітал країни та розглядаються проблеми підвищення ефективності діяльності цих установ у світі та в Україні. Розглядається державний сектор країн, що розвиваються, через призму діяльності державних фінансових та нефінансових корпорацій. Аналізуються теорії позитивних і негативних рис здійснення державного інвестування через банки з державною власністю. Аналізується роль державних фінансових корпорацій в Україні, зокрема, у кредитуванні та розширенні портфелю придбаних державних облігацій і пропонуються шляхи її підвищення у світлі необхідності спрямування коштів в інвестиційний розвиток.

Стаття написана українською мовою


Мельниченко О. В.
Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків (c. 301 - 305)

Статтю присвячено аудиту та оверсайту систем електронних грошей на підставі інтегрованої звітності банків як основних учасників таких систем. Автором уперше запропоновано методику складання інтегрованої звітності банків – учасників систем електронних грошей за розділами, на основі яких аудиторами може проводитись оцінка та формування суджень щодо соціальної відповідальності платіжних організацій, інтересів суспільства, бізнесу й держави у процесі використання даного платіжного засобу. У роботі автором проаналізовано визначення оверсайта (нагляду) за платіжними системами та системами електронних грошей. Окрім того, запропоновано методику проведення аудиту систем електронних грошей за даними інтегрованої звітності банків, на основі якої проводиться оцінка впливу використання цієї форми грошових коштів на працівників банків, суспільство в цілому та на забезпечення дотримання норм чинного законодавства учасниками систем електронних грошей.

Стаття написана українською мовою


Погореленко Н. П., Остроушко М. В.
Забезпечення фінансової стабільності банківського сектора України в сучасних умовах (c. 306 - 311)

Мета статті полягає у дослідженні різних напрямів оцінки фінансової стабільності банківської системи України та на основі їх розгляду – в обґрунтуванні необхідності використання системного, комплексного підходу до аналізу стану банківського сектора. Обґрунтовується, що основними етапами розробки оцінки стабільності фінансової системи є формування інформаційної бази та системи індикаторів стабільності фінансової системи, проведення її моніторингу та аналізу, стрес-тестування, формування звіту про стан фінансової системи, вироблення рекомендацій щодо коригування політики з метою посилення стабільності фінансової системи та запобігання фінансовим кризам. Особливу увагу приділено підходам до розрахунку інтегрального показника фінансової стабільності банків. У результаті дослідження було визначено напрями дослідження оцінки фінансової стабільності банківських установ та розроблено рекомендації щодо їх коригування з метою посилення стабільності фінансової системи та запобігання економічних дисбалансів.

Стаття написана українською мовою


Боженко А. С.
Аналіз кон’юнктури ринку перестрахування в умовах волатильності світової економіки (c. 312 - 318)

У статті проведено аналіз сучасного стану та перспектив подальшого розвитку кон’юнктури ринку перестрахування шляхом визначення передумов становлення та систематизації основних етапів формування кон’юнктури даного ринку. Досліджено основні параметри формування розглянутої економічної категорії: об’єму глобального ринку перестрахування; факторів взаємодії попиту та пропозиції; взаємозв’язків учасників даного ринку в умовах волатильності світової економіки. Результати дослідження, викладені в даній статті, дають можливість стверджувати, що аналіз та процес формування кон’юнктури на ринку перестрахування є складною та багатовимірною темою для проведення досліджень та подальшого її вивчення. Використовуючи отримані дані, можна прогнозувати майбутню поведінку учасників ринку під час виникнення несприятливих подій, а також знаходити найбільш оптимальні шляхи їх вирішення.

Стаття написана українською мовою


Леус Д. В.
Аналіз науково-методичних підходів до портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки (c. 318 - 322)

У статті проаналізовано науково-методичні підходи до портфельного інвестування. Розроблено рекомендації щодо уточнення категоріального апарату портфельного інвестування в контексті розмежування стратегічних (прямих) і портфельних інвестицій як альтернативних підходів до здійснення інвестиційної діяльності. Визначено склад і функції об’єктів і суб’єктів портфельного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків. Досліджено основні постулати портфельної теорії та обґрунтовано необхідність висвітлення в них питань визначення місця, ролі та функцій суб’єктів портфельного інвестування у забезпеченні сталого розвитку економіки. Запропоновано виділити як один із шляхів подальшого розвитку портфельних теорій окремий напрям у фінансовому забезпеченні економіки з урахуванням екологічної та соціальної складової – соціально відповідальне інвестування.

Стаття написана українською мовою


Ольховик В. В.
Оцінка ефективності оподаткування банків і підприємств реального сектора економіки України (c. 322 - 327)

У статті було проаналізовано податкове навантаження для банківської системи в цілому. Аналіз показав, що податкове навантаження банків досить мале і не досягає п'ятої частини від 1 відсотка. Водночас по окремих галузях реального сектора економіки даний показник складає в середньому за 5 років близько 5 – 8 відсотків, що підтверджує порушення принципу пропорційності податкової системи України. Коефіцієнт еластичності податків банків показав нерівномірність розподілу податків у зіставленні з динамікою зміни ВВП. Проте податки реального сектора розподіляються пропорційно зміні частки ВВП. Розрахунок індексу Херфіндаля дозволив оцінити ефективність оподаткування банків у структурі економіки України. Індекс концентрації оподаткування банків протягом аналізованого періоду (2008 – 2012 рр.) мав досить низьке значення, що підтверджується даними про низьке податкове навантаження банків порівняно з досить високими значеннями податкового навантаження на підприємствах реального сектора економіки.

Стаття написана російською мовою


Ружицький А. В., Хринюк О. С.
Взаєморозрахунки в підвищенні рівня економічної безпеки енергогенеруючих підприємств (c. 327 - 332)

У статті представлено основні підходи до сутності поняття "економічна безпека підприємства", а саме: підхід протидії загрозам, підхід успішної діяльності на ринку та підхід досягнення певних цілей розвитку; визначено роль економічної безпеки енергогенеруючих підприємств в економічній безпеці інших суб’єктів та країни в цілому; запропоновано визначення поняття "економічна безпека підприємств" як комплексної характеристики стану підприємства, яка відображає рівень його можливостей забезпечувати функціонування та розвиток; виокремлено функціональні складові економічної безпеки, пов’язані із взаєморозрахунками, а саме: фінансову, кадрову, техніко-технологічну, політико-правову, інформаційну та інтерфейсну; представлено зв’язок взаєморозрахунків із рівнем фінансової складової економічної безпеки підприємств, який передбачає рух фінансових ресурсів від або до підприємства для зміни зобов’язального статусу чи його кількісних характеристик.

Стаття написана українською мовою


Ткачик Л. П.
Особливості функціонування корпоративного податкового менеджменту (c. 333 - 338)

У статті визначено та розкрито суть функціональних елементів корпоративного податкового менеджменту, якими є податкове планування, податковий аналіз, податковий облік і звітність, податковий контроль та податковий моніторинг. Побудовано функціональну модель корпоративного податкового менеджменту, яка відображає взаємодію його функціональних елементів у процесі реалізації податкової діяльності суб’єктів господарювання. Відповідно до цієї моделі корпоративний податковий менеджмент здійснюється в кілька етапів, а саме: розробка альтернативних варіантів податкової діяльності, аналіз альтернативних варіантів податкової діяльності, вибір оптимального варіанту податкової діяльності, реалізація податкової діяльності, контроль за реалізацією податкової діяльності та розробка заходів підвищення ефективності податкового менеджменту. Застосовування функціональної моделі корпоративного податкового менеджменту, яка передбачає використання всіх інструментів, дає змогу оптимізувати податкові платежі суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Дорошенко Г. О.
Банківський сектор України: реалії, тенденції, перспективи (c. 232 - 236)

У статті проаналізовано сучасний стан, витоки та перспективи розвитку банківського сектора України. Визначено, що основною перепоною сталого розвитку банківської діяльності є розмежованість банківських сегментів, відсутність функціональної єдності та спрямованості на досягнення однієї мети – обслуговування фінансових потреб вітчизняної економіки. З метою ліквідації цієї перешкоди запропоновано впровадити нові стандарти банківського нагляду, що будуть орієнтовані на формування банківської системи, заснованої на спеціалізації. Банківський ринок необхідно сегментувати і в межах кожного сегмента повинні співпрацювати декілька великих банків і малі банки, що займатимуть певну нішу. Об’єднувати сегменти повинні універсальні банки, що мають розгалужену мережу філій. Крім того, необхідно внести зміни у застосування певних інструментів грошово-кредитного регулювання та запровадити певні обмеження до сфер діяльності іноземного капіталу.

Стаття написана російською мовою


Азізова К. М.
Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку (c. 236 - 241)

Метою статті є розробка методичних рекомендацій щодо оцінки достатності ресурсного потенціалу банку за рахунок визначення та аналізу всіх його складових і використанню методу рейтингової оцінки. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці зарубіжних та українських науковців, було розглянуто комплексний підхід до управління ресурсним потенціалом банку. У результаті дослідження визначено особливості комплексного підходу в управлінні ресурсним потенціалом банку, для узагальнюючої комплексної оцінки достатності ресурсного потенціалу банку було використано метод середньої геометричної та нормативних значень обраних коефіцієнтів для розрахунку. Розраховано рейтингову оцінку ресурсного потенціалу ПАТ Банку «Меркурій» за такими показниками, як: залучені та позичені й власні ресурси. Викладений алгоритм отримання рейтингової оцінки ресурсного потенціалу може застосовуватися для порівняння банків у динаміці.

Стаття написана українською мовою


Бондаренко О. С.
Обґрунтування наукових підходів до визначення фінансових потоків (c. 241 - 248)

Метою статті є обґрунтування сутності фінансових потоків та доцільності управління ними в логістичних системах. За результатами дослідження розмежовано поняття «грошовий потік» і «фінансовий потік», виділено наукові підходи до визначення сутності фінансових потоків, виокремлено їх переваги та недоліки. Запропоновано визначення фінансових потоків на основі контент-аналізу. Перспектива подальших досліджень полягає в розробці механізмів управління фінансовими потоками в логістичних системах на основі використання концепцій логістики та фінансового менеджменту, що забезпечить тісну взаємодію елементів логістичної системи, видів логістичних потоків та врахування впливу ризиків.

Стаття написана українською мовою


Болгар Т. М.
Управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовах господарювання (c. 248 - 255)

У статті розглянуто основні методи управління проблемними кредитами банків у сучасних умовах господарювання, проведено аналіз внутрішньобанківських і зовнішньобанківських методів, що використовуються банками України, конкретизовано та визначено їх переваги і недоліки. У результаті дослідження ретельно проаналізовано застосування методу реабілітації та методу ліквідації проблемних кредитів. Розглянуто організацію внутрішньобанківських і зовнішньобанківських методів ліквідації проблемної заборгованості, розглянуто механізм їх проведення, виявлено переваги та недоліки при їх застосуванні як для банку, так і для позичальника. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення методики оцінки проблемних кредитів, зокрема розробка методологічних підходів до визначення оцінки рентабельності проблемних кредитів як важливого елементу системи управління проблемними кредитами банку.

Стаття написана українською мовою


Боришкевич О. В.
Золото в сучасній економіці (c. 256 - 261)

У статті досліджується значення золота в сучасній економіці. Здійснено аналіз динаміки та сучасного стану ринку золота. Досліджено обсяги контрактів на біржовому та позабіржовому ринку. З метою розкриття змін основних характеристик ринку золота зроблено акцент на дослідженні обсягів попиту на золото, дослідженні обсягів та географічної зміни у розміщенні світового золотовидобування та проаналізовано обсяги монетарного золота центральних банків та його частки у золотовалютних резервах. Здійснено аналіз цінових коливань на ринку золота за період 1968 – 2013 рр. та визначені основні фактори, що визначають ціну золота. З’ясовано взаємозв’язок між станом ринку золота та фінансовими ринками. Дослідження продемонструвало, що саме геополітична та економічна нестабільність, обмежує спектр фінансових активів для інвестування і золото стало не лише безпечним об’єктом інвестування, але й прибутковим.

Стаття написана українською мовою


Паєнтко Т. В.
Реформування оподаткування доходів і доданої вартості в контексті легалізації фінансових потоків (c. 262 - 268)

Стаття присвячена дослідженню потенціалу податкового інструментарію легалізації фінансових потоків. Метою статті є обґрунтування напрямів реформування оподаткування доходів і доданої вартості в контексті легалізації фінансових потоків в Україні. За результатами дослідження обґрунтовано, що за допомогою податкового інструментарію можна легалізувати і збільшити як податкові фінансові потоки, так і доходи, які раніше були переведені у тіньовий сектор економіки. По-перше, можна збільшити надходження від податку на прибуток до бюджету за рахунок зменшення ухилення від сплати цього податку, яке може бути досягнуте за допомогою механізму диференціації оподаткування прибутку, а саме: запровадження зниженої ставки податку для прибутку, який спрямовується на інвестиції в основний капітал, і стандартної – для прибутку, який розподіляється на інші цілі. Це створить передумови для того, що приховувати прибуток від оподаткування буде невигідно. По-друге, можна збільшити надходження ПДВ до бюджету за рахунок зменшення ступеня ухилення від нього. Для цього рекомендується запровадження зниженої ставки при оподаткуванні операцій з постачання продуктів харчування та послуг громадського транспорту, що дасть змогу знизити ступінь ухилення у сфері малого і середнього бізнесу (не пов’язаного з експортом), яка здійснює зазначені види діяльності. Розмір зниженої ставки податку визначено за еластичністю тіньової доданої вартості та мультиплікатора ПДВ. По-третє, можна збільшити фінансові потоки за рахунок залучення в економіку та мобілізації до бюджету частини фінансових потоків, раніше виведених у тіньовий сектор економіки, за допомогою механізму податкової амністії. На основі зарубіжного досвіду обґрунтовано оптимальні умови амністії та ставку легалізації доходів.

Стаття написана українською мовою


Пахненко О. М., Лисенко В. С.
Мікрострахування як підґрунтя для розвитку добровільного медичного страхування в Україні (c. 268 - 274)

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку медичного страхування в Україні, а також досліджено переваги і недоліки використання мікрострахування для популяризації програм добровільного медичного страхування і задоволення потреб у якісних медичних послугах усіх верст населення. Визначено, що на сьогоднішній день українська система охорони здоров’я знаходиться на стадії реформування, обов’язкове медичне страхування ще не запроваджено, а основними споживачами програм добровільного медичного страхування є корпоративні клієнти. У статті розглянуті основні стримуючі фактори розвитку медичного страхування в Україні, у тому числі: низький рівень доходів населення; відсутність якісних провайдерів медичних послуг у регіонах; недостатня ступінь довіри населення до страхової сфери. У статті доводиться, що запровадження мікрострахування позитивно відобразиться на розвитку страхової медицини в країні, сприятиме забезпеченню медичними послугами навіть малозабезпечених осіб, дозволить зменшити навантаження на державний бюджет у розрізі видатків на охорону здоров’я. Проведене дослідження обмежень та недоліків впровадження мікрострахування дозволило визначити, що основними з них є асиметричність інформації (несприятливий відбір ризиків, моральний ризик, страхове шахрайство), суттєва обмеженість страхового покриття та труднощі у визначенні оптимальних страхових тарифів.

Стаття написана українською мовою


Скаско О. І.
Удосконалення системи управління ризиками в банках України (c. 274 - 279)

Мета статті полягає в дослідженні еволюції формування системи управління ризиками в банках України, основних інструментів, методів управління ризиками та організаційних підходів з формування підрозділів ризик-менеджменту, корпоративного управління в банках. Проведено аналіз рекомендацій Базельського комітету з питань банківського нагляду, законодавчих і нормативних актів, які формують організаційно-методологічні вимоги з ризик-менеджменту в банках, встановлено недоліки його функціонування. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення ризикології в банках України, а саме: запровадження вимоги здійснення банками оцінки ризиків і стрес-тестувань у середньостроковій перспективі (до 3 років), що розкриватиме ризики реалізації довгострокових програм банків, потенційних утрат надходжень і капіталу внаслідок наявних розривів між термінами виконання зобов’язань по активам і пасивам тощо. У результаті дослідження встановлено, що для комплексної реалізації вимог Базельського комітету з банківського нагляду з організації підрозділів ризик-менеджменту в банках необхідно запровадити кваліфікаційні вимоги до керівників цих служб і процедур їх призначення/звільнення за погодженням зі службою банківського нагляду, статус якого в банку не менш важливий відносно керівників служб внутрішнього аудиту, фінансового моніторингу, призначення на посади яких в обов’язковому порядку погоджується в НБУ.

Стаття написана українською мовою


Чмутова І. М., Максімова М. В.
Формування проектної команди з упровадження фінансового контролінгу в банківську діяльність (c. 279 - 285)

Визначено послідовність та зміст етапів формування проектної команди з упровадження фінансового контролінгу в діяльність банку. Запропоновано процедуру визначення якісного складу команди, яка полягає у відборі кандидатів на основі оцінки за правилами нечіткого логічного висновку трьох груп компетентностей: особистісних (ініціативність, комунікабельність, креативність, цілеспрямованість, відповідальність); загальноуправлінських (здатність працювати в команді, уміння управляти конфліктами, здатність до керівництва, уміння стратегічно мислити, уміння планувати роботу в команді (розподіляти права та обов’язки, координувати роботу)); спеціальних управлінських (уміння обґрунтовувати та приймати рішення в умовах невизначеності та динамічності, наявність аналітичних здібностей, спроможність оволодіти новими напрямами і методами роботи та використовувати їх, навички та вміння формувати обґрунтовані рекомендації, наявність спеціальних знань (теоретичні основи, рекомендації сучасної вітчизняної та зарубіжної науки щодо впровадження контролінгу)).

Стаття написана українською мовою


Шевалдіна В. Г.
Вплив макроекономічних факторів на формування депозитів населенням України (c. 286 - 291)

Метою статті є виявлення взаємозв’язків між загальноекономічними процесами та формуванням банківських депозитів населенням. Побудована кореляційно-регресійна модель комплексної оцінки взаємозв’язку між макроекономічними факторами, ощадною поведінкою населення та рівнем депозитів населення в банках для двох часових горизонтів: короткострокового, що характеризується розгортанням кризових явищ як у глобальній економіці, так і в економіці України, і середньострокового. Охарактеризовано виявлені найбільш значущі загальні макроекономічні фактори. За результатами дослідження встановлено, що в Україні населення при формуванні заощаджень орієнтовано на короткостроковий горизонт через невпевненість у майбутньому. У середньостроковому періоді заощадження населення формуються переважно під впливом макроекономічних факторів, тоді як на формування депозитів найбільш відчутний вплив здійснюють соціально-психологічні чинники.

Стаття написана українською мовою


Кравченко М. В.
Теоретичні та практичні проблеми модернізації податкової системи та розширення дохідної бази Державного бюджету України (c. 292 - 296)

Проведено стислий огляд змісту основних заходів податкової реформи, що втілювалися з 2010 по 2012 рр. в Україні і спрямовувалися на вдосконалення податкової системи, поліпшення адміністрування податків, зниження податкового тиску на населення та суб’єктів господарської діяльності. Проаналізовано податкову реформу, яка мала ряд позитивних наслідків для фінансової системи України. Разом з тим охарактеризовано ряд недоліків Податкового кодексу, які вимагають невідкладного вирішення. За підсумковими результатами охарактеризовано вплив податкових нововведень на економіку України в цілому, економічну активність населення та стан бізнес-середовища, зокрема. Крім того, досліджено наслідки змін у формуванні дохідної бази Державного бюджету України. Відзначено, що практика змін податкового законодавства характеризується багатьма суперечностями, і тому в подальшому на їх вирішення має спрямовуватися увага науковців і практиків у сфері оподаткування.

Стаття написана українською мовою


Урусова С. С.
Конкурентне середовище національного ринку банківських послуг: сутність та підходи до сегментації (c. 296 - 301)

Мета статті полягає у вивченні сутності поняття «конкурентне середовище ринку банківських послуг» та оцінці придатності сучасних підходів до його сегментації для обґрунтування конкурентної стратегії банку. На основі аналізу та синтезу теоретичних підходів науковців визначено сутність конкурентного середовища ринку банківських послуг, систематизовано методичні засади його структурного аналізу. За результатами дослідження встановлено відсутність в науковій літературі ефективного інструментарію сегментації конкурентного середовища національного ринку банківських послуг, здатного забезпечити інформаційні потреби формування конкурентної стратегії банку щодо ідентифікації прямих та потенційних конкурентів банку та визначення їх конкурентної сили. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка науково-методичних положень сегментації конкурентного середовища національного ринку банківських послуг, адекватних потребам стратегічного управління конкурентоспроможністю банку. Це дозволить підвищити обґрунтованість конкурентної стратегії банку та забезпечити ефективність її практичної реалізації.

Стаття написана українською мовою


Кундря-Висоцька О. П., Колчар Ю. О.
Причини та передумови знецінення гудвілу у банківському секторі України (c. 302 - 306)

У статті досліджено економічні передумови та фактори, що призвели до списання значних сум вартості гудвілу в банківських установах України, які є частинами міжнародних фінансових установ. У результаті аналізу основних передумов було визначено зовнішні та внутрішні причини визнання знецінення гудвілу у вітчизняному банківському секторі. За результатами дослідження було визначено, що визнання знецінення гудвілу свідчить про негативні настрої іноземних інвесторів щодо перспектив розвитку бізнесу на вітчизняному банківському ринку. Обґрунтовано доцільність ідентифікації окремо від гудвілу нематеріальних активів, що підлягають визнанню в результаті об’єднання банків, зокрема клієнтської бази банку, як нематеріального активу з кінцевим терміном корисної експлуатації. Доведено, що визнання даного активу в результаті об’єднання дозволить уникнути значних сум списання вартості гудвілу за несприятливих економічних умов. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є обґрунтування оптимального методу визначення суми знецінення гудвілу, який дозволить уникнути маніпуляцій з фінансовою звітністю та покращить якість подання інформації про реальний фінансовий стан банківських установ.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Алєксєєв І. В., Желізняк Р. Й.
Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств (c. 314 - 320)

У статті обґрунтовано важливість податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств. Наведено досвід розвинутих країн, які застосовують різні важелі при стимулюванні інноваційної діяльності підприємств. Було визначено, що найбільш розповсюдженими із зазначених важелів є податкові, а найбільш розповсюдженими шляхами надання податкових пільг є податковий кредит і спеціальні вирахування. Запропоновано розподіл податкових пільг із різних податків у межах кластера податкового стимулювання інноваційної діяльності для різного типу підприємств та організацій. Здійснено аналіз шляхів надання податкових пільг і визначено найбільш оптимальні із зазначених шляхів. Запропоновано запровадження спеціальних вирахувань і використання прирісних і кумулятивних податкових пільг, що дало б змогу збільшити інноваційну діяльність уже існуючих підприємств і створити сприятливі умови для підприємств, що тільки планують займатися інноваційною діяльністю. Наведено наочні теоретичні приклади для представлення ефекту від запропонованих рекомендацій у зв’язку із використанням різних податкових пільг і шляхів їх використання.

Стаття написана українською мовою


Козьменко С. М., Рубан О. О.
Визначення рівня фінансової безпеки страхової компанії (c. 321 - 326)

Стаття присвячена теоретичним і практичним аспектам визначення фінансової безпеки страховика. У роботі обґрунтовано актуальність визначення рівня фінансової безпеки страховика та надання йому якісної оцінки. На основі проведеного аналізу переваг і недоліків існуючих підходів запропоновано науково-методичний підхід до визначення рівня фінансової безпеки страховика. Основою розробленої методики є узагальнена оцінка рівня фінансової безпеки страховика, яку пропонується здійснювати на основі розрахунку статичного та динамічного інтегральних показників фінансової безпеки страхової компанії. Отримані інтегральні оцінки дають змогу зробити висновок про ефективність обраної стратегії страховика та його здатність протидіяти негативному впливу загроз фінансовій безпеці. Результати розрахунку інтегральних показників фінансової безпеки страховика дозволяють визначити вплив шахрайства як основної загрози фінансовій безпеці вітчизняних страхових компаній. Запропонований підхід був реалізований на практиці українських страховиків і довів свою ефективність.

Стаття написана англійською мовою


Гуменний А. А., Паєнтко Т. В.
Чинники формування податкового потенціалу ринку цінних паперів (c. 327 - 331)

Стаття присвячена проблемам визначення чинників, які впливають на обсяги і динаміку податкового потенціалу ринку цінних паперів. Метою статті є виявлення і систематизація чинників формування і реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів. За результатами проведеного дослідження чинники формування і реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів систематизовано по двом групам: економічні та законодавчо-організаційні. В групі економічних чинників основними визначено стан розвитку економіки, ступінь її тінізації, рівень заощаджень населення, рівень довіри населення та рівень інфляції. Обґрунтовано, який взаємозв’язок існує між зазначеними чинниками та обсягами податкового потенціалу ринку цінних паперів. Зокрема доведено, що збільшення обсягів тіньової економіки сприяє зменшенню податкового потенціалу ринку цінних паперів, оскільки сприяє відтоку капіталу з офіційного сектору економіки. Негативно на формування податкового потенціалу ринку цінних паперів впливає зростання неорганізованих заощаджень населення, обсяг яких зростає пропорційно зростанню рівня недовіри населення до ринку цінних паперів. Ступінь негативного впливу зазначених факторів посилюється у випадку погіршення стану макроекономічної кон’юнктури та зростання рівня інфляції. До групи законодавчо-організаційних чинників віднесено: об’єкт, базу, ставки оподаткування операцій з цінними паперами та інфраструктуру ринку цінних паперів. Доведено, що низький рівень розвитку інфраструктури може суттєво зменшувати податковий потенціал ринку цінних паперів. Запропонований підхід до дослідження чинників формування податкового потенціалу дає можливість виділити, окрім детінізації операцій та розширення бази оподаткування, ще один напрям збільшення податкового потенціалу ринку цінних паперів, а саме – залучення вільних грошових коштів населення. Перспективою подальших досліджень є розробка методики оцінки впливу кожного із чинників на динаміку податкового потенціалу ринку цінних паперів.

Стаття написана українською мовою


Паранчук С. В., Чубка О. М.
Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу в корпоративному секторі (c. 332 - 335)

Мета статті полягає у визначенні впливу фіскальної політики на стан оборотного капіталу в корпоративному секторі в Україні та в інших країнах. Виділено концептуальні підходи з удосконалення державної податкової політики з урахуванням необхідності формування у суб’єктів корпоративного сектора власних фінансових ресурсів для формування оборотного капіталу. Обґрунтовано науково-практичні заходи щодо зниження податкового навантаження на продуктивний капітал, тобто на ту частину основного та оборотного капіталу, яка регулярно та безпосередньо бере участь у створенні доданої вартості. Запропоновано перелік податкових пільг для суб’єктів корпоративного сектора, які спрямовують прибуток у нарощування власної капітальної бази, у тому числі в частині збільшення оборотного капіталу. Реалізація поданих рекомендацій повинна сприяти прискореному нагромадженню фінансових ресурсів для подальшого формування оборотного капіталу в корпоративному секторі, оскільки це виступає неодмінною умовою високої ефективності корпоративних фінансів та економічної діяльності загалом.

Стаття написана українською мовою


Хорошева О. І.
Фінансове господарство та фінансова система: засади структурного взаємозв'язку (c. 336 - 341)

Мета статті полягає у визначенні основ взаємозв'язку фінансового господарства та фінансової системи. Дослідження проведено з урахуванням основних положень теорії фінансів і концепту фінансового господарства, під яким розуміється сукупність засобів, які застосовуються у процесі відтворення фінансів їх власником для формування й / або підтримки своєї системи цінностей у життєздатному стані. Уперше визначено структуру фінансової системи як сукупність фінансових господарств і фінансового ринку. Обґрунтовано необхідність розширення меж сприйняття державного фінансового господарства, до якого запропоновано відносити публічне (суспільне) фінансове господарство державного рівня й сукупність фінансових господарств держави як суб'єкта економічної діяльності. Такий підхід формує базу для обґрунтування синтезу участі держави у фінансових відносинах як власника і як основного макроекономічного регулятора. До перспектив подальшого дослідження в даному напрямку відносяться: розробка класифікації фінансових господарств; виявлення особливостей впливу тіньових фінансів на розвиток національного фінансового господарства; оцінка можливостей включення структурованих фінансових продуктів у систему цінностей фінансових господарств в Україні.

Стаття написана російською мовою


Житар М. О.
Вибір інвестиційної стратегії банку на основі методу аналізу ієрархії (c. 342 - 347)

Мета статті полягає у визначенні методичного підходу до вибору інвестиційної стратегії банків на основі факторів її формування з використанням методу аналізу ієрархії. У результаті дослідження були визначені чинники формування інвестиційної стратегії банку. Обґрунтовано, що вибір інвестиційної стратегії банку може бути ефективно реалізовано на основі методу аналізу ієрархії, який є найбільш поширеним в умовах багатокритеріальної оцінки пошуку оптимального вирішення поставленого завдання. Запропоновано ієрархічну структуру прийняття рішень, яка може бути основою вибору інвестиційної стратегії банку з урахуванням інституціональної гнучкості. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є розробка оптимізаційної моделі інвестиційного портфелю банку з урахуванням не тільки інституційної, а й ринкової гнучкості прийняття рішень.

Стаття написана українською мовою


Остапенко В. М.
Публічно-приватне партнерство в контексті реалізації державної фінансової політики (c. 348 - 356)

У результаті дослідження було проаналізовано сучасні тенденції розвитку економіки України. Виділено проблеми, що пов’язані з реалізацією фінансової політики держави. Розглянуто сутність державної фінансової політики, її напрями (такі, як бюджетно-податкова та грошово-кредитна), структурні компоненти та завдання. Виділено місце публічно-приватного партнерства як інструмента реалізації фінансової політики. Обґрунтовано завдання в процесі реалізації цілей сучасної фінансової політики, які може бути виконано за допомогою публічно-приватного партнерства. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є формування практичних рекомендацій щодо використання ППП у процесі реалізації фінансової політики держави. Подальше вдосконалення ППП пов’язано з розробкою ефективних механізмів його впровадження та оптимізації його фінансової структури.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Макаренко М. І., Дмитрієв Є. Є.
Міжнародний підхід до структуризації ліквідності банківських систем (c. 282 - 286)

Метою статті є аналіз ліквідності як системної категорії, дослідження сутнісної трансформації ліквідності від поняття виключно банківського сектора до більш широкого її трактування як категорії фінансової системи, ґрунтуючись на міжнародних підходах у даній сфері. У статті зазначено, що поняття ліквідності є одним з фундаментальних в теорії фінансів і в банківській справі, але донині питання про природу ліквідності не є до кінця розробленим. Також у статті підкреслюється, що в міжнародній практиці системний характер ліквідності виражається в існуванні і взаємодії конкретних форм її прояву, таких як ліквідність Центрального банку (грошова база економіки), ліквідність ринку (міжбанківського ринку та ринку активів) і ліквідність фінансування (ліквідність інституційних одиниць). У результаті дослідження запропоновано визначати ліквідність банківської системи як складну динамічну взаємодію таких елементів, як ліквідність Центрального банку, ліквідність окремих банківських інститутів і ринків (як на національному, так і міжнародному рівні), що забезпечує виконання банками своїх зобов'язань, легкість перетікання фінансових ресурсів та їх ефективний перерозподіл між суб'єктами господарювання, забезпечуючи безперервне загальне зростання економіки.

Стаття написана російською мовою


Мельниченко О. В.
Методика аналізу електронних грошей в банках (c. 286 - 294)

У статті автором визначено методику аналізу електронних грошей, формалізовано його інструментарій та запропоновано інтегральний показник, який доцільно розраховувати банкам-емітентам, а також тим, що здійснюють операції з електронними грошима, випущеними іншими банками. Розрахунок інтегрального показника дозволить здійснювати комплексне оцінювання діяльності досліджуваного банку з електронними грошима та дасть можливість зіставляти параметри різних банків за сукупністю показників для дослідження ринку електронних грошей, його розвиненості тощо. Викладена у статті методика передбачає проведення економічного аналізу електронних грошей в банках за такими напрямами: платоспроможність та ліквідність, ефективність емісії електронних грошей, ділова активність банку, соціальна відповідальність. Крім того, запропоновані автором показники з кожного з напрямів пропонується враховувати під час побудови інтегральних показників, за допомогою яких досліджуються банки: ділової активності, дохідності, платоспроможності, ліквідності тощо.

Стаття написана українською мовою


Данілов О. Д., Денисенко Д. Є.
Тенденції оподаткування капіталу в Україні і світі (c. 295 - 300)

Метою статті є аналіз світових і вітчизняних тенденцій в оподаткуванні капіталу та обґрунтування напрямів удосконалення оподаткування капіталу в Україні. Дослідження відбувалося з поділом оподаткування людського та матеріального капіталу. Оподаткування людського капіталу має помірний рівень, порівняно з країнами ОЕСР, однак його основне навантаження припадає на роботодавців, на відміну від країн ОЕСР, де воно розподілено пропорційно між роботодавцями і найманими працівниками. Зважаючи на високий рівень тінізації доходів громадян, здійснювати такий перерозподіл в Україні рано, тому доцільно знизити ставки справляння єдиного соціального внеску для роботодавців, паралельно підвищивши рівень оподаткування природних ресурсів, який в Україні є одним з найнижчих у світі. Україна, порівняно з країнами ОЕСР, характеризується вищим рівнем оподаткування прибутку, що негативно позначається на нарощуванні власного капіталу та оновленні основних засобів. Зважаючи на тенденції до зниження як стандартних, так і імпліцитних ставок податку на прибуток за кордоном, нами пропонується розробити механізм зниження імпліцитної ставки податку на прибуток шляхом удосконалення механізму нарахування амортизації та посилення регулюючих впливів податку на прибуток в частині оновлення основного капіталу. Перспективою подальших досліджень визначено обґрунтування пропозицій щодо зміни в механізмах нарахування амортизації та пільгового оподаткування прибутку.

Стаття написана українською мовою


Лактіонова О. А.
Фінансова гнучкість як феномен прояву гнучкості фінансової системи на мікрорівні (c. 301 - 310)

У статті розглянуто фінансову гнучкість суб'єктів господарювання з позиції особливостей прояву цієї властивості на мікрорівні фінансової системи. Узагальнено різні теоретичні підходи до розуміння сутності фінансової гнучкості з позиції мотивів її формування, джерел та інструментів реалізації. Позначено критерії фінансової гнучкості: маневреність, оперативність, економічність, альтернативність, компенсаторність. Досліджено взаємозв'язок між фінансовою гнучкістю та фінансовими обмеженнями на мікрорівні і, відповідно, чинники, що їх визначають: недосконалість ринку капіталу, рівень розвитку і структура фінансової системи, циклічність економіки, характеристики компанії (включаючи фінансову архітектуру). Обґрунтовано їх відмінні особливості. Зазначено, що окрім підтримки фінансової гнучкості при формуванні резервів грошових коштів і запасу боргового навантаження, компанії можуть керуватися й іншими мотивами. Запропоновано класифікацію видів фінансової гнучкості виходячи з джерел і цілей формування, впливу на фінансовий потенціал, стадії відтворення фінансових ресурсів, інструментарію, елементів фінансового механізму, стадії ділового циклу, видів фінансових ресурсів.

Стаття написана російською мовою


Рогов Г. К.
Фактори вибору виду розміщення акцій (c. 311 - 316)

У статті викладено результати авторського дослідження факторів прийняття стратегічних рішень щодо вибору виду розміщення акцій публічними акціонерними товариствами в Україні. У процесі дослідження використано математичний апарат побудови дерев класифікації Random forest (Випадковий ліс), а також неформальні методи. Проаналізовано причини, що стримують публічне розміщення акцій. Доведено значний вплив на вибір виду розміщення акцій таких чинників, як концентрація капіталу, балансовий курс корпоративних прав, сектор економіки та істотна участь інститутів спільного інвестування або держави в статутному капіталі. Побудована ієрархічна модель класифікації факторів емісійної політики акціонерних товариств знаходить логічне обґрунтування в особливостях інституціонального середовища, проте не вписується в рамки класичної концепції ринкової економіки. Модель може бути використана як для формування цілей корпоративних фінансових стратегій, так і в процесі вдосконалення державного регулювання діяльності емітентів цінних паперів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення трансформації факторів вибору виду розміщення акцій в умовах пожвавлення фондового ринку.

Стаття написана українською мовою


Рудик В. К.
Залежність збереження пенсійних накопичень другого рівня від розвитку національного фондового ринку (c. 316 - 321)

У статті висвітлюються питання необхідності розвитку вітчизняного фондового ринку для забезпечення інвестування пенсійних активів загальнообов’язкового державного накопичувального пенсійного страхування. Охарактеризовано ризики, які можуть проявлятися при запровадженні другого рівня і визначені способи їх мінімізації. Серед них звернуто увагу на удосконалення фондового ринку і використання надійних фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів з високим рівнем їх доходності. Проведена порівняльна оцінка рівня середньорічних реальних доходів обов’язкових накопичувальних пенсійних систем в окремих країнах за останні 5 – 10 років. Значна увага в статті приділяється використанню державних цінних паперів в інвестуванні пенсійних активів другого рівня, характеризуються вимоги, які повинні бути поставлені до них. Проаналізовано використання фінансових інструментів фондового ринку для інвестування недержавного пенсійного забезпечення. Досліджено основні фінансові інструменти, які законодавчо можна використовувати для інвестування пенсійних активів на початковому етапі запровадження другого рівня для їх захисту і збереження.

Стаття написана українською мовою


Тофан І. М.
Перспективи платників єдиного податку (c. 321 - 325)

У статті здійснюється спроба висвітлити проблемні аспекти оподаткування, встановлені державою для адміністрування єдиного податку в результаті постійних і системних змін у податковому законодавстві. Обґрунтовано необхідність у пошуку альтернативних методів адміністрування при оподаткуванні платників єдиного податку фіскальними службами. Метою статті є висвітлення перспектив подальшого оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – платників єдиного податку на підставі ґрунтовного аналізу умов і засад, створених державою для бізнесу. При проведенні досліджень використовувалися методи системного аналізу, порівняння, прогнозування та моделювання. Проаналізовано процес еволюції спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від моменту заснування до сьогодення. Представлено структуру кількісного складу платників єдиного податку залежно від вибраної групи. Виокремлено та охарактеризовано адміністративно-фіскальні чинники, які гальмують розвиток підприємництва в Україні. У результаті проведених досліджень окреслено проблемні аспекти організації оподаткування малого бізнесу та запропоновано конкретні й реальні шляхи їх подолання або часткового вирішення.

Стаття написана українською мовою


Сенищ П. М.
Правові інструменти регулювання розвитку банківської діяльності в Україні (c. 325 - 329)

У статті розглянуто основні підходи до визначення змісту правових інструментів регулювання розвитку банківської діяльності, визначено механізм правового регулювання банківської діяльності та його елементи, обґрунтовано систему та форми правового регулювання банківської діяльності в Україні. Висвітлено суб’єкти правового регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні, якими є Базельський комітет з банківського нагляду, Європейський Центральний Банк, МВФ, Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності тощо. Розкрито характер нормативних вимог Базеля ІІ, Базеля ІІІ та особливості їх впровадження в банківській діяльності. Висвітлено антициклічні заходи, запропоновані Базельським комітетом, покликані сприяти формуванню таких умов, за яких банківський сектор зможе мати менший рівень левериджу і стабільність щодо впливу системних ризиків. Значну увагу приділено міжнародним інструментам регулювання банківської діяльності, до яких належать такі правові акти, як: Уніфіковані правила щодо інкасо, Уніфіковані правила для документарних акредитивів, Уніфіковані правила щодо договірних гарантій. Обґрунтовано, що в Україні в системі банківських нормативно-правових актів частка підзаконних нормативно-правових актів є вагомою, оскільки держава на законодавчому рівні не може оперативно реагувати на мінливі процеси у банкінгу, і тому базові положення щодо здійснення банківської діяльності необхідно закріплювати в законах.

Стаття написана українською мовою


Стеценко Т. В.
Безпечність здійснення місцевих запозичень в Україні (c. 329 - 333)

Метою статті є обґрунтування необхідності правової регламентації дій органів місцевого самоврядування при появі ознак неплатоспроможності. Було проаналізовано кожен етап управління місцевими запозиченнями з точки зору наявності правових норм щодо недопущення здійснення місцевих запозичень територіальними громадами міст із слабким фінансовим станом і регламентування послідовності дій при дефолтах. За результатами дослідження отримані такі висновки: більшість правових обмежень у сфері управління місцевими фінансами спрямована на недопущення необґрунтованих запозичень або покарання місцевих органів, що зазнали труднощів у виконанні боргових зобов’язань; держава формально контролює процес здійснення місцевих запозичень без взяття фінансової відповідальності; у національному законодавстві відсутній механізм регулювання діяльності територіальних громад при наявності тимчасових або постійних труднощів щодо виконання боргових зобов’язань. Обґрунтовано доцільність прийняття в Україні універсального нормативно-правового акта, який би регулював всю сукупність відносин, що виникають при здійсненні місцевих запозичень. Обов’язково у цьому акті повинен бути розділ, присвячений діям позичальника в разі появи ознак дефолту, оголошення дефолту та визнання позичальника неплатоспроможним (банкрутом). Розділ щодо дефолтів може мати таку структуру: регламентація процедури уникнення оголошення дефолту; оголошення дефолту з досудовим відновленням платоспроможності позичальника; оголошення дефолту з визнанням позичальника у судовому порядку банкрутом.

Стаття написана українською мовою


Чеберяко О. В., Лобода А. Б.
Економічна сутність та призначення фінансових посередників в Україні (c. 334 - 340)

У статті досліджуються сутність та призначення діяльності фінансових посередників в Україні. Проаналізовано наукові праці зарубіжних та українських учених, на основі яких здійснено систематизацію поглядів дослідників щодо сутності термінів «фінансовий посередник» і «фінансове посередництво». Запропоновано авторську трактовку терміна «фінансовий посередник». Визначено мету діяльності фінансових посередників на макро- та мікрорівнях за допомогою розгляду притаманних їм функцій. У результаті дослідження встановлено, що вивчення функцій фінансових посередників на макрорівні дозволяє проаналізувати загальний рівень розвитку економіки країни залежно від рівня розвитку фінансових посередників, а розгляд функцій фінансових посередників на мікрорівні розкриває сутність діяльності фінансових посередників на рівні населення та окремих суб’єктів господарювання (індивідуальних інвесторів). Розглянуто призначення та здійснено класифікацію фінансових посередників залежно від сегмента фінансового ринку.

Стаття написана українською мовою


Адаменко І. П.
Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни (c. 341 - 345)

Мета статті полягає в розкритті економічної сутності та визначенні напрямів підвищення ефективності фінансової політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни. У статті розкрито теоретичні аспекти, методологічні принципи та форми упорядкування, удосконалення фінансових відносин. Визначено особливості формування та реалізації фінансової політики зарубіжних країн. Обґрунтовано, що в умовах фінансової глобалізації розробка стратегії ефективної фінансової політики в системі державного регулювання економіки полягає у формуванні моделі фінансових відносин, яка сприятиме реалізації комплексу цілей та пов’язаних з ними завдань у стратегії розвитку суспільства; пріоритети фінансової політики мають визначатися на засадах комплексного підходу в контексті формування концепції фінансової політики з урахуванням виявлення та аналізу екзогенних і ендогенних факторів, які визначають процеси розвитку суспільства, урахування ієрархічних складових державної системи пріоритетів.

Стаття написана українською мовою


Киркач С. М.
Забезпечення процесу реалізації фінансового планування діяльності банку (c. 345 - 350)

У статті досліджено теоретичні аспекти процесу реалізації фінансового планування діяльності банку, визначено та обґрунтовано шість основних його етапів: 1) етап формулювання цілей; 2) підготовчий етап; 3) оцінка; 4) затвердження фінансового плану; 5) виконання фінансового плану і 6) етап моніторингу, контролю та коригування фінансового плану. Зазначена послідовність етапів процесу реалізації фінансового планування діяльності банку дозволяє достовірно та об’єктивно оцінити середовище діяльності банку, виявити переваги та недоліки його діяльності, сформулювати конкретні цілі та завдання діяльності банку, а також визначити шляхи їх досягнення тощо. Результатом процесу реалізації фінансового планування діяльності банку є сформований фінансовий план, який запропоновано розподілити на чотири підрозділи: план активів і пасивів банку; план доходів і витрат банку; план руху грошових коштів банку; план прогнозних значень основних фінансових показників діяльності банку.

Стаття написана українською мовою


Козлов В. І.
Домінантні індикатори банківських криз: порівняльний аналіз для країн з різним рівнем розвитку економіки (c. 351 - 358)

Стаття присвячена визначенню спільних і відмінних закономірності розвитку банківських систем країн з різним розвитку економіки в передкризовий період шляхом дослідження найбільш важливих макроекономічних і фінансових показників. Для цього використано інструментарій прикладної статистики. Дослідження ґрунтується на порівнянні середніх значень показників у двох групах країн (країни з високим і середнім рівнем доходів), кожну з яких розбито на дві підгрупи за ознакою наявності чи відсутності банківської кризи в 2008 р. У результаті досліджень визначено, що існують як спільні, так і відмінні риси в розвитку банківських систем країн з різним рівнем розвитку економіки. Так, сценарій, характерний для банківських систем країн з високим рівнем доходів, в яких зафіксовано банківську кризу, у передкризовий період – наявність відносно значних масштабів кредитування економіки за умови відносно низьких темпів зростання економіки та тісного зв'язку національних банківських систем з банківськими системами інших країн. Для розвитку в передкризовий період банківських країн із середнім рівнем доходів характерні інші особливості: відносно високі темпи зростання масштабів кредитування економіки та високі темпи економічного зростання за умови використання значних обсягів запозичених ресурсів та наявності тісного зв'язку національних банківських систем з банківськими системами інших країн. Дослідження дозволяє більш ефективно використовувати досвід країн з розвиненою економікою, оскільки описані результати дають можливість скоригувати досвід інших країн, враховуючи характерні особливості банківської системи країн, що розвиваються. Також у дослідженні визначено країни, досвід яких необхідно дослідити в майбутньому. Здійснений аналіз взаємозв'язку показників може бути використаний під час побудови моделей оцінки стійкості банківських систем. Стаття не носить характеру вичерпного дослідження, але розкриває можливості для подальших досліджень у даному напрямку, окреслюючи найбільш важливі та виражені особливості розвитку в передкризовий період банківських систем країн з різним рівнем розвитку економіки.

Стаття написана українською мовою


Чернявський І. Б.
Сучасний стан і перспективи розвитку філіальної мережі банків в Україні (c. 359 - 364)

У статті розглянуто поточний стан філіальної мережі банків в Україні, визначено основні причини скорочення кількості філій та відділень банків, визначено позитивні та негативні наслідки такого скорочення для різних суб’єктів. Так, протягом останніх років у банківській системі України спостерігається поступове скорочення філій та відділень банків. При цьому кількість відділень банків скорочується швидшими темпами, ніж кількість філій, враховуючи додатково й той факт, що поширеним є переведення філій банків у відділення на безбалансовій основі. У даному випадку основними причинами скорочення філіальної мережі банків є їх прагнення скоротити свої витрати та підвищити рівень прибутковості своєї діяльності, перехід на дистанційне обслуговування клієнтів, що не вимагає наявності значної кількості структурних підрозділів банків по всій території країни та ін. Наслідки скорочення філій та відділень банків автором сформульовано відповідно до трьох груп суб’єктів – для самих банків, клієнтів банку, працівників банку. У даному аспекті слід відзначити, що процес скорочення філіальної мережі банків в Україні на сьогодні є важливим і необхідним, однак для певних суб’єктів він несе негативні наслідки. Автором досліджено перспективи розвитку філіальної мережі банків в Україні та наголошено на проблемі переходу банків до обслуговування клієнтів на дистанційній основі. Зокрема, онлайн-обслуговування клієнтів наразі є поширеним у практиці банків розвинутих країн, що вимагає обов’язкового впровадження їх досвіду у вітчизняну практику.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Івасів І. Б., Фуксман О. Ю.
Інтегрована система управління ліквідністю в банках (c. 348 - 355)

Метою наукової статті є обґрунтування концепції інтегрованого підходу до побудови системи управління ліквідністю в банках. У статті розглянуто основні етапи побудови відповідної системи, визначено її елементи та сформульовано ключові принципи. У результаті дослідження визначено, що інтегрована система управління банківською ліквідністю складається з організаційного, методичного, інформаційно-аналітичного та програмного забезпечення, а також системи внутрішнього контролю. Обґрунтовано необхідність залучення усіх без виключення співробітників банку до процесу управління ліквідністю та відведення однієї з ключових ролей у цьому процесі співробітникам корпоративного та роздрібного бізнесу. Визначено роль трансфертного ціноутворення у системі управління ліквідністю. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є формалізація моделі оцінки вразливості банку до ризику ліквідності за допомогою показника VaR з урахуванням валютної та процентної складової, а також надання рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління ліквідністю за допомогою системи трансфертного ціноутворення. Впровадження інтегрованої системи допоможе банкам вийти на якісно новий рівень управління ліквідністю, що дозволить максимізувати ефективність і надійність їх функціонування.

Стаття написана українською мовою


Антоненко С. В.
Податкове стимулювання природоохоронної діяльності (c. 355 - 360)

Метою статті є виявлення та класифікація основних інструментів податкового регулювання охорони навколишнього середовища, які використовуються в зарубіжних країнах. У статті проаналізовано світовий досвід використання податкових пільг для стимулювання природоохоронної діяльності. Найбільш поширеними визначено пільги, введені в конструкцію прямих податків (податок на дохід корпорацій, індивідуальний прибутковий податок). Виділено основні види, форми, умови надання пільг і період їх дії в різних країнах світу. Визначено напрями стимулювання природоохоронної діяльності фізичних осіб, серед яких особливе місце займає дотримання екологічних стандартів при будівництві та реконструкції житла, придбання нових екологічно безпечних транспортних засобів, а також популяризація послуг громадського транспорту. Отримані результати дали можливість зробити висновок про доцільність адаптації позитивного досвіду зарубіжних країн у сфері податкового стимулювання природоохоронної діяльності до економічних умов України.

Стаття написана російською мовою


Косова Т. Д., Тімарцев О. Ю.
Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи (c. 361 - 365)

У статті показано, що принцип податкової справедливості, який є обов’язковою умовою розвитку конкурентного середовища, вимагає вирівнювання податкової віддачі підприємств різного розміру, окремих галузей економіки та регіонів. Проблема підвищення відповідальності місцевої влади за регіональний розвиток, децентралізація бюджетної системи вимагають розширення повноважень місцевої влади щодо активного впливу на податкову базу в регіоні. У статті викладено методичний підхід до розрахунку податкової віддачі регіонів. Проаналізовано динаміку і рівень загальної податкової віддачі, віддачі з податку на прибуток і податку на додану вартість за валовим регіональним продуктом. Виявлено схожість і відмінності регіональних і загальноукраїнських тенденцій зміни податкової віддачі на основі кореляційно-регресійного аналізу. Визначено іманентні ознаки податку на прибуток і податок на додану вартість, виходячи з регіонального аспекту, які запропоновано враховувати при формуванні місцевих бюджетів. Враховуючи основну питому вагу податку на прибуток у формуванні доходів бюджету, а також виявлені іманентні ознаки податку на прибуток, пропонується певну частину надходжень від податку на прибуток закріпити за місцевими бюджетами. Це спонукатиме місцеві органи влади стимулювати прибуткову діяльність підприємств і сприятиме, з одного боку, збільшенню надходжень від цього податку, з іншого – зменшенню значної регіональної диференціації.

Стаття написана українською мовою


Кравчук І. С.
Розвиток ринку банківських облігацій в Україні (c. 366 - 371)

У статті здійснено аналіз сучасного стану емісії облігацій вітчизняними банківськими установами та визначено основні риси цього сегмента фондового ринку, серед яких незначна частка випущених боргових цінних паперів у загальному обсязі зобов’язань банків у порівнянні з міжнародною практикою, низькі базові параметри щодо обсягу банківських облігацій в обігу, висока концентрація ринку щодо окремих банків-емітентів, низькі інвестиційний попит і ліквідність ринку, неринкові риси щодо співвідношення строків обігу та купонних ставок, кредитних рейтингів і купонних ставок. Охарактеризовано основні аспекти подальшого розвитку ринку щодо можливих законодавчих змін функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні. Запропоновано напрями підвищення ліквідності корпоративного боргового сегмента фондового ринку на основі покращення інвестиційного клімату та організаційно-економічного та законодавчого вдосконалення роботи інституційних інвесторів.

Стаття написана українською мовою


Кремень В. М.
Співвідношення між поняттям «фінансовий нагляд» і поняттями «фінансове регулювання» та «фінансовий контроль» (c. 372 - 375)

Мета статті полягає у дослідженні відмінностей між поняттям «фінансовий нагляд» і поняттями «фінансове регулювання» та «фінансовий контроль», а також їх розмежування. У результаті дослідження було доведено, що фінансовий нагляд є взаємозалежним від фінансового регулювання та ґрунтується на адекватній законодавчій та методологічній базі фінансового регулювання. Обґрунтовано, що фінансовий нагляд є особливим видом контрольної діяльності держави і має частково спільну мету із фінансовим контролем і спільний методичний інструментарій. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення співвідношення вітчизняної практики фінансового нагляду, фінансового регулювання та фінансового контролю в діяльності органів державної влади.

Стаття написана українською мовою


Міщук Г. Ю.
Проблеми впровадження програмно-цільового методу бюджетного планування в забезпеченні суспільних потреб (c. 376 - 381)

Проаналізовано сучасний стан і перспективи впровадження програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні. Встановлено ключові особливості програмно-цільового методу планування, а також вимоги до складання бюджетних програм. На цій основі зроблено висновки щодо відмінності українського досвіду бюджетного планування від його теоретичного підґрунтя. Доведено, що передумовою запровадження бюджетних програм має бути врахування актуальних, але незадоволених потреб населення. На прикладі Рівненської області наведено рейтинг суспільних потреб, визначених автором у процесі соціологічного обстеження населення регіону за участю Головного управління статистики в Рівненській області на базі вибірки, сформованої для обстеження умов життя домогосподарств, що дозволяє вважати отримані результати достовірними. Встановлено невідповідність програмних заходів потребам населення. При цьому ключовою передумовою дисбалансу суспільних інтересів і напрямків бюджетного планування є відсутність дієвого соціального діалогу між владою та суспільством. Відтак недоліки, закладені на стадії планування, мають своє продовження на етапі громадського контролю за використанням коштів, який за діючими принципами відображення інформації на офіційних сайтах органів регіональної влади є значно обмеженим. Наведено позитивні прикладі інформаційної взаємодії влади та громадянського суспільства з обґрунтуванням можливих способів її посилення. Обґрунтовано, що налагодження партнерських стосунків влади та регіональних громад неможливе без урахування позиції населення щодо пріоритетів регіонального розвитку, доведених до реалізації у вигляді фінансування на засадах програмно-цільового використання коштів платників податків.

Стаття написана українською мовою


Мусієнко О. М., Маслова А. Ю.
Оцінка ефективності реалізації інвестиційної діяльності вітчизняних банків на ринку цінних паперів України (c. 382 - 386)

У статті досліджено показники динаміки портфеля цінних паперів банків України та проаналізовано його динамічні коливання, розроблено методичне забезпечення аналізу динаміки змін структури портфеля цінних паперів з використанням методу експрес-оцінки на прикладі як банківського сектора в цілому, так і в розрізі портфеля цінних паперів банків Харківського регіону. Запропоновано використання експрес-оцінки динаміки приросту портфеля цінних паперів банків у контексті реалізації інвестиційної діяльності. У результаті дослідження виявилося, що ситуація, яка склалася за безпосередньої участі вітчизняних банків на ринку цінних паперів, пояснюється гранично обмеженою позицією керівництва регіональних банків щодо вкладень в існуючи фондові інструменти, низьким рівнем розвитку ринку цінних паперів, обмеженістю функціонування високодохідних фінансових інструментів.

Стаття написана українською мовою


Омельченко О. І.
Комплексне оцінювання кредитного потенціалу банківської системи в умовах невизначеності (c. 387 - 392)

Підвищення конкурентоспроможності економіки України на світовому ринку та нівелювання наслідків структурних диспропорцій, що склалися за кризовий період, можливе за рахунок оптимізації механізмів реалізації кредитування, підвищення адаптивності кредитного ринку, його здатності адекватно реагувати на зростаючий кредитний попит. У цьому контексті зростає роль сформованого кредитного потенціалу банківської системи, а також методів його оцінки та шляхів управління. Було проаналізовано різні підходи до структуризації кредитного потенціалу та визначено основні його складові елементи. У статті доведено необхідність врахування ступеня невизначеності зовнішнього середовища в процесі оцінювання кредитного потенціалу банку та банківської системи. Тому на засадах системного підходу сформовано комплексний трьохрівневий показник кредитного потенціалу банку та банківської системи, який пропонується розраховувати шляхом застосування методу ентропії та який покладено в основу методичного підходу до оцінювання кредитного потенціалу. Даний підхід дозволяє не тільки провести всебічний аналіз складових потенціалу, а врахувати ступінь їх нестабільності в результаті впливу зовнішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Сосновська О. О.
Механізм управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній (c. 393 - 400)

У статті обґрунтовано актуальність розробки механізму управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній, реалізація якого сприятиме досягненню їх стійкого функціонування в умовах нестабільного економічного середовища. Основними етапами даного механізму є вибір показників, інтегральна оцінка та моніторинг управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній. На основі виділення факторів комунікаційного, організаційного та фінансового характеру запропоновано вибір показників управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній для отримання збалансованої інформації про відповідність фактичних і порогових значень даних показників. На основі застосування методу аналізу ієрархій розроблено методичний підхід до інтегральної оцінки управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній, який дозволив визначити рівень управління гнучкістю їх ресурсного потенціалу. Заключним етапом запропонованого механізму є моніторинг управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній, який дозволяє визначити зміну показників управління гнучкістю їх комунікаційних, організаційних і фінансових ресурсів для прийняття своєчасних управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Загарій В. П.
Монетарні важелі досягнення фінансової безпеки: досвід розвинених країн (c. 400 - 405)

У статті докладно розглянуто особливості використання монетарних важелів забезпечення фінансової безпеки високорозвинених країн світу. Визначено цілі, інструменти та особливості грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США під час кризи і в початковий відновлюваний період; розглянуто стабілізаційні програми TSLF (Term Security Lending Facility), PDCF (Primary Dealer Credit Facility), TARP (Troubled Asset Relief Program); охарактеризовано важелі монетарної політики ФРС. Детально досліджено та визначено характерні риси забезпечення фінансової безпеки Японії; виявлено особливості боротьби країни з дефляцією. Визначено основні характеристики, встановлено зміст цілей та завдань, розглянуто та охарактеризовано монетарні важелі механізму забезпечення фінансової безпеки Німеччини та Англії в кризовий і в початковий відновлюваний періоди. Досліджено можливість та обґрунтовано необхідність імплементації позитивного досвіду забезпечення фінансової безпеки досліджуваних країн в Україні.

Стаття написана українською мовою


Кравчук В. І.
Місце технології нейронечіткого моделювання в системі ризик-менеджменту банку (c. 405 - 409)

Метою статті є обґрунтування застосування технології нейронечіткого моделювання (ННМ) для оцінки кредитних ризиків банку. Розкриваються переваги технології ННМ: формалізація експертних знань у вигляді логічних конструкцій «if-then»; можливість опрацювання як кількісних, так і якісних показників; адаптація нейронечіткої моделі до змінних умов середовища, що моделюється. Досліджено та проаналізовано можливість регулювання чинників кредитних ризиків за допомогою технології ННМ, запропоновано підхід до класифікації кредитних ризиків згідно з мірою впливу ННМ на рівень ризиків.

Стаття написана українською мовою


Підсосонна Я. Г.
Кредитна політика України: макро- та мікроекономічні аспекти (c. 410 - 416)

Метою статті є узагальнення існуючих підходів до трактування кредитної політики, уточнення її сутності та змісту, а також дослідження зв’язків кредитної політики макро- та мікрорівнів. У статті розглянуто та узагальнено основні підходи до визначення кредитної політики на макро- та мікрорівні, запропоновано авторські визначення даних понять. Розглянуто основні інструменти реалізації кредитної політики на макрорівні. Проаналізовано вплив процентної політики та політики обов’язкового резервування на кредитну політику банків. Виявлено недостатній зв'язок кредитної політики на макро- та мікрорівні. Встановлено, що кредитна політика в цілому є багатогранним економічним явищем, яке, з одного боку, є складовою економічної політики держави, а з іншого – важливою складовою банківської політики. Тому існує потреба в подальших дослідження даної дефініції та її взаємозв’язку з політикою банківських установ, грошово-кредитною політикою центрального банку та економічною політикою держави. Також перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення механізму взаємодії кредитної політики макро- та мікрорівня з метою максимального задоволення інтересів і потреб учасників кредитних відносин всіх рівнів.

Стаття написана українською мовою


Харченко В. О.
Оцінка якості кредитно-інвестиційного портфеля банків України (c. 417 - 423)

Стаття присвячена оцінці та способам мінімізації рівня кредитного ризику кредитно-інвестиційного портфелю (КІП) банків України. Проведено аналіз структури та динаміки КІП українських банків за останні 7 років. Розглянуто вплив концентрації КІП на рівень кредитних ризиків банківського сектора України. У статті проведено структурний аналіз доходів банківської діяльності та розглянуто залежність між рівнем кредитного ризику та часткою процентних доходів у загальних доходах банків. Здійснено аналіз розміру проблемних кредитів окремих українських банків. Проведено порівняльний аналіз результатів діяльності українських банків, а також частки проблемних кредитів у структурі КІП банків Франції, Польщі та Російської Федерації. Розглянуто залежність між якістю фінансової звітності позичальника та рівнем кредитного ризику банку. Виявлено фактори, що призводять до підвищення ризикованості банківської діяльності в Україні та запропоновано заходи для вирішення існуючих проблем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Левицька С. О., Осадча О. О.
Інформаційна складова податкового менеджменту на мікрорівні в контексті сталого національного розвитку (c. 332 - 337)

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку актуальність функціонування на підприємствах системи податкового менеджменту має стратегічне значення, зокрема, у питаннях інформаційного забезпечення на етапах прийняття управлінських рішень. Мета статті полягає в обґрунтуванні методичних, організаційних і практичних підходів інформаційного забезпечення нарахування та сплати податків і зборів на рівні суб’єкта господарської діяльності, а також у виявленні пріоритетних факторів формування ефективного інформаційної ресурсу податкового менеджменту. Спираючись на наукові праці, нормативно-законодавчі документи, проаналізовано вітчизняну та міжнародну практику інформаційного забезпечення розрахунків з бюджетом на рівні підприємства. Встановлено, що визнання інформаційного ресурсу податкового менеджменту в обліку та звітності реалізується шляхом оцінки його як нематеріального активу – немонетарного активу, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Виокремлено класифікацію інформаційних ресурсів, їх основні функції, сформовано організаційну модель інформаційного забезпечення податкового менеджменту. Розкрито методику формування облікового інформаційного ресурсу. Обґрунтовано, що при умові забезпечення розкритих у роботі критеріїв ефективності інформації, яка є основною для прийняття виважених рішень з питань розрахунків підприємства з бюджетом по обов’язкових платежах, система податкового менеджменту забезпечить надходження економічних вигод через оптимізацію виробничих ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Хомутенко Л. І., Мохаммад К. А.
Напрями покращення механізмів міжнародного лізингу в Україні (c. 337 - 341)

Мета статті полягає в дослідженні ринку лізингових послуг в Україні та розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів лізингової діяльності в міжнародному бізнесі. Аналізуючи та узагальнюючи результати наукових праць вчених і досліджень вітчизняних і зарубіжних компаній, було розглянуто наявні тенденції на ринках лізингових послуг, визначено основні проблеми лізингових компаній та можливі шляхи їх вирішення. У результаті дослідження було виділено нові напрями покращення механізмів лізингової діяльності, зокрема, визначено основні види ризиків лізингової діяльності і запропоновано можливі шляхи їх мінімізації. Доведено вигідність застосування лізингових механізмів на практиці. Наукова новизна дослідницької роботи полягає в розробці науково-практичних рекомендацій щодо напрямів покращення лізингової діяльності в Україні в контексті інтернаціоналізації господарських зв’язків. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні та практичні розробки, висновки роботи можуть використовуватися у процесі здійснення лізингової діяльності підприємствами України.

Стаття написана українською мовою


Черничко Т. В.
Фінансові відносини в системі економічних відносин (c. 342 - 346)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей та основних принципів формування фінансових відносин як частини економічних відносин в Україні та, на цій основі, обґрунтування шляхів еволюційного реформування моделі фінансових відносин, її узгодження з реаліями розвитку національної економіки. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, було визначено, що метою оптимізації фінансових відносин є оптимізація основних фінансових пропорцій на стадії утворення та розподілу доходів інституційних секторів. У результаті дослідження було здійснено групування складових сукупності фінансових відносин за об’єктами впливу. Визначено, що за своєю основою фінансові відносини є розподільчими, оскільки виникають у процесі розподілу та перерозподілу суспільного продукту. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення оптимізації фінансових відносин, особливо в частині фінансових відносин, пов’язаних з формуванням і використанням централізованих фінансів як необхідної передумови забезпечення усталеного економічного розвитку України.

Стаття написана українською мовою


Бихова О. М.
Особливості застосування маркетингового комплексу в банківській сфері (c. 347 - 351)

У статті проаналізовано та сформульовано особливості застосування маркетингового комплексу в банківській сфері. На основі критичного аналізу визначено маркетинг у банківській сфері як комплексний підхід до управління банківською діяльністю, спрямований на ефективне задоволення потреб клієнтів і суспільства за рахунок цілеспрямованого використання маркетингового комплексу. Зазначено, що комплексність даного підходу полягає в чітко сформованій меті, аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища банку, урахуванні особливостей продуктової, цінової, збутової, комунікаційної політики банку та політики відносин. Зроблено висновки щодо доцільності реалізації маркетингової концепції з урахування всіх перерахованих особливостей, що сприятиме підвищенню ефективності функціонування банку та підтримці його конкурентоспроможності у мінливих умовах сьогодення.

Стаття написана українською мовою


Горбатюк Л. А.
Ринок злиттів і поглинань у банківському секторі України: сучасний стан і перспективи розвитку (c. 352 - 357)

Стаття присвячена аналізу стану, динаміки та перспектив розвитку українського ринку злиттів і поглинань у банківському секторі. Метою статті є аналіз та оцінка стану ринку злиттів і поглинань у банківському секторі України, дослідження вітчизняної практики злиттів і поглинань та виокремлення проблем, що стримують розвиток ринку. У статті виокремлено основні хронологічні етапи розвитку ринку злиттів і поглинань в Україні. Висвітлено тенденції та проблемні питання розвитку ринку злиття та поглинання. Обґрунтовані фактори впливу на динаміку ринку злиття та поглинання в банківському секторі. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є аналіз світових тенденцій ринку злиттів і поглинань, вивчення міжнародного досвіду, визначення переваг і недоліків міжнародної практики укладання угод зі злиття та поглинання у банківському секторі.

Стаття написана українською мовою


П’ятницький Д. В.
Міжнародні оцінки стійкості банківської системи України (c. 357 - 362)

У статті розглянуто міжнародні рейтинги як інструмент оцінки фінансової стійкості українських банків. Обґрунтовано використання агрегованих індексів, розроблених у рамках досліджень Всесвітнього економічного форуму для оцінки слабких місць, що знижують конкурентоспроможність банківської системи України. Проаналізовано динаміку Індексу глобальної конкурентоспроможності за 2005 – 2013 рр. та Індексу фінансового розвитку за 2009 – 2012 рр., наведено їх структуру. Виділення тенденцій у динаміці показників субіндексів, що характеризують фінансову стійкість банківських установ, засвідчило збереження сформованих під час кризи проблем. Показано негативний вплив низького рівня розвитку фінансового ринку на економіку України, що на практиці означає складність доступу до кредитів, наявність невирішених питань у площині стабільності банківської системи країни. Підкреслено значну роль факторів погіршення макроекономічного середовища та політичної нестабільності при оцінці міжнародними експертами вразливості українських банківських установ.

Стаття написана українською мовою


Лавренюк В. В.
Онтологія природи та сутність системно важливих банків (c. 363 - 369)

Мета статті полягає у визначенні факторів становлення та формування сутності системно важливих банків. Проведено ретроспективний аналіз еволюції системно важливих банків. Визначено послідовний, логічний процес генезису банків від приватних до рівня національно та глобально системно важливих банків, що дозволило з’ясувати економічну природу системно важливих банків, які на сьогоднішній день є високозначущими не тільки для своєї країни, але і в межах глобальної фінансової системи. Розглянуто підходи іноземних науковців і міжнародних організацій з регулювання банківської діяльності до трактування сутності системно важливих банків. Результатом проведеного дослідження є визначення основних етапів генезису системно важливих банків: зародження, становлення, розвиток. Виділено основні особливості та домінанту стосовно кожного етапу еволюції системно важливих банків. Як напрям, альтернативний еволюційному підходу, розглянуто трактування сутності системно важливих банків з позиції системного ризику, і на основі рекомендацій регуляторних органів, таких як Базельський комітет і Рада з фінансової стабільності, виявлено неузгодженість у вітчизняному законодавстві щодо теми дослідження. Зазначено, що найкраще, відповідно до міжнародних стандартів, сутність національних системно важливих банків відображає поняття «системний банк». У подальшому дослідження є перспективним, з огляду на те, що його проблематика є новою. Зокрема, це: закріплення єдиного визначення системно важливих банків на рівні законодавства; розробка методології ідентифікації національних системно важливих банків; створення спеціалізованого департаменту на рівні центрального банку для регулювання діяльності системно важливих банків.

Стаття написана українською мовою


Толстошеєва А. В.
Сучасні проблеми кредитування комерційними банками України (c. 370 - 375)

У статті розглянуто статистичні та аналітичні дані кредитної діяльності банків. На їх основі викладено особливості, які сформувалися в посткризовий період на ринку банківського кредитування в Україні. Автором виокремлені проблемні аспекти проведення кредитної діяльності банками на вседержавному рівні та рівні комерційного банку. Якість кредитного портфеля у своїй основі має як макро-, так і мікроекономічні чинники, тому підхід до її підвищення має будуватися через такі ж рівні. Автором запропоновано усунення існуючих проблем у банківському кредитуванні через вдосконалення законодавчої бази, проведення політики консолідації бюджету, розробку державного плану виходу з кризи, політично-економічну орієнтацію держави, активну роботу з проблемною заборгованістю, надання кредитів у реальний сектор економіки, залучення довгострокових кредитних ресурсів та ін. Урахування існуючих у кредитуванні проблем дозволить оптимізувати кредитний портфель в умовах розвитку України. Орієнтація не на абсолютний приріст активів, а на якісні їх зміни допоможе принести банкам додатковий прибуток. А це, у свою чергу, підвищить рівень економічного розвитку та інвестиційної привабливості країни.

Стаття написана українською мовою


Рудевська В. І.
Вплив концентрації та централізації капіталу на розвиток процесів консолідації в банківському бізнесі (c. 375 - 379)

У статті акцентується увага на концентрації та централізації капіталу та впливі цих процесів на консолідацію банків, досліджується взаємозв'язок між цими поняттями, висвітлюється вплив іноземного капіталу на процеси консолідації в національній банківській системі України. Значну увагу зосереджено на визначенні тенденцій зростання кількості злиттів і поглинань, розширенні й урізноманітненні їх форм. Встановлено, що для України характерна тенденція до скорочення кількості банків – юридичних осіб. Водночас концентрація активів і капіталу в найбільших банках супроводжується їхньою експансією в регіони. Специфічні ж національні особливості консолідаційних банківських процесів пов’язані із залученням іноземного банківського капіталу. Досліджено основні причини виходу іноземних банків з банківського сектора України в посткризовому періоді. Розкрито особливості підвищення рівня концентрації капіталу банків за рахунок капіталізації прибутку, залучення додаткового акціонерного капіталу шляхом емісії простих і привілейованих акцій, залучення коштів на умовах субординованого боргу, злиття та об’єднання комерційних банків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Кондусова Л. Ф., Кіпа М. О.
Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій (c. 294 - 298)

Фінансова світова криза, що почалася у 2008 р., торкнулась і України. На сьогоднішній день, у зв’язку з політичною і економічною нестабільністю, Україна потребує фінансування від зарубіжних фінансово-кредитних організацій. Тому необхідним є розгляд питання відносно функцій міжнародних фінансово-кредитних організацій щодо надання кредитів країнам, які потребують допомоги. У статті розкрито сутність та роль МВФ, МБРР та ЄБРР у сучасних умовах міжнародної інтеграції. Кожна кредитна установа має свої умови кредитування, у даній статті наведено умови надання кредитів від МВФ. Також розглянуто сутність антикризового проекту Закону України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні». Проаналізовано умови отримання Україною кредитів від міжнародних фінансово-кредитних організацій та надано рекомендації щодо поліпшення фінансового стану України.

Стаття написана українською мовою


Мужилівський В. В.
Державно-приватне партнерство в галузі страхування (c. 298 - 302)

Мета статті полягає в дослідженні передумов і можливостей впровадження та реалізації проектів державно-приватного партнерства в галузі страхування. У результаті проведеного дослідження підкреслено, що основною метою створення партнерства є реалізація національних і міжнародних, масштабних і локальних суспільно значущих проектів, що мають на меті забезпечення соціального захисту населення. Виділено роль сторін, що беруть участь у партнерстві, обґрунтовано результативність використання державними органами партнерства зі страховиками. Вивчення переваг і недоліків державно-приватного партнерства у страхуванні, а також закордонного досвіду впровадження такого партнерства, дозволило зробити висновок про те, що наявність зацікавленості держави у партнерстві, планування, стимулювання та гнучкість нормотворчої діяльності здатні забезпечити розвиток економіки та підвищити рівень соціальної захищеності суспільства.

Стаття написана українською мовою


Хохлов В. Ю.
Глобальна диверсифікація портфеля цінних паперів з використанням біржових фондів (c. 303 - 308)

Стаття присвячена дослідженню портфелів цінних паперів з диверсифікацією по класам активів та по країнах світу. Проаналізовано праці дослідників, які вивчали диверсифікацію портфелів окремо по таких класах активів, як нерухомість, хедж-фонди або біржові товари чи по країнах світу у 1990 – 2004 роках. У нашому дослідженні, на відміну від попередніх авторів, для диверсифікації були використані біржові фонди (ETF), які є сучасним та практичним засобом інвестування у різні країни та класи активів. Досліджено диверсифікацію по класам активів у 2009 – 2013 роках з використанням ETF, які торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Також було побудовано портфелі з глобальною диверсифікацією шляхом додання фондів, які інвестують у ринки розвинених країн та країн, що розвиваються. Проаналізовано показники дохідності та ризику диверсифікованих портфелів та побудовано ефективну границю Марковиця. Досліджено феномен збільшення волатильності фондів, що інвестують у ринки за межами США, за рахунок впливу валютних курсів, але показано, що на практиці неможливо нехтувати цим збільшенням волатильності. Зроблено висновки про доцільність застосування ETF для глобальної диверсифікації.

Стаття написана українською мовою


Лактіонова О. А.
Гнучкість фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки (c. 308 - 319)

У статті розглянуто фактори гнучкості фіскальної політики в умовах її контрциклічного впливу. Розглянуто фактори, які обмежують формування потенціалу контрциклічного фіскального впливу у країнах, що розвиваються. На основі показників співвідношення приросту реального ВВП та зміни скоригованого на циклічність сальдо державного бюджету країн до потенціального ВВП, а також кореляції між реальним ВВП і відкоригованим бюджетним дефіцитом визначено ступінь контр- або проциклічності фіскальної політики. Сутність гнучкості фіскальної політики розкрито на основі категорії фіскального простору. Потенціал ефективного впливу розглянуто в рамках трьох видів фіскальної політики: експансійної, рестрикційної та консолідаційної. Факторами гнучкості виступають характеристики еластичності об’єкта регулювання. Основними інструментами формування гнучкості є різного роду резервні можливості – запас боргового навантаження, розмір профіциту державного бюджету, стабілізаційні державні фонди.

Стаття написана українською мовою


Бабич Ю. А.
Формування оптимального кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням частки кредитів для підприємств аграрної сфери (c. 320 - 324)

У статті висвітлено проблему недостатнього забезпечення кредитними ресурсами в аграрній сфері України. Обґрунтовано важливість кредитного фінансування для забезпечення розвитку аграрної сфери та безперебійного аграрного виробництва. На основі моделі Г. Марковіца визначено структуру оптимального кредитного портфеля комерційного банку та з’ясовано основні фактори, що впливають на його формування. За допомогою проведеного аналізу частки аграрних кредитів у сформованому оптимальному кредитному портфелі комерційного банку з’ясовано причини, які стримують збільшення обсягів аграрного кредитування. Розглянуто відмінності в розмірі частки аграрних кредитів у оптимальному кредитному портфелі із мінімальним ступенем ризиком і з портфелем з максимальною доходністю. Встановлено, що однією з причин низької частки аграрних кредитів у загальному кредитному портфелі українських банків є підвищений рівень ризику неповернення кредитів аграрними підприємствами, що зумовлено специфікою їхньої діяльності.

Стаття написана українською мовою


Рудевська В. І.
Вплив концентрації та централізації капіталу на розвиток процесів консолідації в банківському бізнесі (c. 325 - 329)

У статті акцентується увага на концентрації та централізації капіталу і впливі цих процесів на консолідацію банків, досліджується взаємозв'язок між цими поняттями, висвітлюється вплив іноземного капіталу на процеси консолідації в національній банківській системі України. Значну увагу зосереджено на визначенні тенденцій зростання кількості злиттів і поглинань, розширення і урізноманітнення їх форм. Установлено, що для України характерна тенденція до скорочення кількості банків – юридичних осіб. Водночас концентрація активів і капіталу в найбільших банках супроводжується їхньою експансією в регіони. Специфічні ж національні особливості консолідаційних банківських процесів пов’язані із залученням іноземного банківського капіталу. Досліджено основні причини виходу іноземних банків з банківського сектора України в посткризовому періоді. Розкрито особливості підвищення рівня концентрації капіталу банків за рахунок капіталізації прибутку, залучення додаткового акціонерного капіталу шляхом емісії простих і привілейованих акцій, залучення коштів на умовах субординованого боргу, злиття та об’єднання комерційних банків.

Стаття написана українською мовою


Суторміна К. М.
Оцінка індикаторів концентрації ринкової структури банківської системи України (c. 330 - 335)

У сучасних умовах актуальною проблемою є формування оптимальної структури банківської системи. А це вимагає від керівництва банків швидкого реагування на зміни та здійснення якісних перетворень у своїй діяльності. Можливість виникнення монополій на банківському ринку як результату процесу взаємодії та суперництва банків обґрунтовує важливість та актуальність дослідження концентрації. Мета статті полягає в оцінці рівня концентрації банківської системи та тенденцій процесу концентрації у 2004 – 2013 рр. У статті проведено аналіз індексів концентрації: індекс Херфіндаля – Хіршмана, індекс концентрації, загальний індекс галузевої концентрації. Розглянуто підходи науковців до оцінки концентрації банківської системи. Для стабільної ситуації на банківському ринку повинна бути обмежена кількість банків, що дасть їм можливість для зменшення витрат на розміщення активів та для диверсифікації. Тому концентрація банківського капіталу повинна розглядатись як один з пріоритетних напрямів розвитку банківської системи. У подальшому дослідження є перспективним, з огляду на те, що його проблематика є достатньо новою. Зокрема, це встановлення оптимальних меж концентрації банківського капіталу з метою визначення процесів концентрації на співвідношення прибутковості та ризиковості банківської діяльності.

Стаття написана українською мовою


Бондаренко О. С.
Передумови впровадження ціннісно орієнтованого управління фінансовими потоками в логістичних системах (c. 336 - 343)

Метою статті є обґрунтування передумов впровадження ціннісно орієнтованого управління фінансовими потоками в логістичних системах промислових підприємств. У статті систематизовано моделі управління фінансами підприємств за п’ятьма напрямами, побудовано матрицю порівняння, яка дозволила довести правомірність гіпотези про еволюційну зміну парадигми, на якій має базуватися розробка моделей управління фінансовими потоками в логістичних системах промислових підприємств. Перспектива подальших досліджень полягає у розробці концепції ціннісно орієнтованого управління фінансовими потоками в логістичних системах промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


Карчева І. Я.
Теоретичні та практичні аспекти забезпечення ефективності інноваційної діяльності банків (c. 343 - 347)

Метою статті є дослідження теоретичних засад та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективності інноваційної діяльності банків як складного багатопланового процесу. У статті досліджена сутність інноваційної діяльності банків як складного цілеспрямованого комплексного процесу, що охоплює всі стадії інноваційного процесу, види інновацій, функції та напрями діяльності банків, і спрямований на підвищення ефективності, стабільності, конкурентоспроможності банків. Обґрунтовано необхідність упровадження нових підходів до інформаційно-аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю банків, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності та динамічному розвитку банків на новій інноваційній основі. Визначено принципи об’єктивної оцінки ефективності інноваційної діяльності банків та розкрито сутність економічного, соціального, стратегічного ефектів інноваційної діяльності банків. Проведений комплексний аналіз ефективності інноваційної діяльності банків з використанням теорії транзакційних витрат та концепції єдиного інтегрального показника засвідчив необхідність підвищення ефективності інноваційної діяльності банків України в сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


Горпинченко А. П.
Вплив структури джерел фінансових ресурсів на фінансову стійкість підприємств торгівлі в Україні (c. 348 - 354)

Метою статті є дослідження динаміки та структури формування джерел фінансових ресурсів підприємств, основним видом економічної діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля в Україні, обґрунтування їх впливу на фінансову стійкість, фінансову рівновагу та стабільність розвитку підприємств. У статті здійснено аналіз структури балансу торговельних підприємств України, який засвідчив чітко виражену диспропорцію між власними та позиковими коштами, вкрай низьку питому вагу власного та високу частку позикового капіталу в загальній структурі формування джерел фінансових ресурсів. Проаналізовано абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємств торгівлі за коефіцієнтним та агрегатним підходами. Надано порівняльну оцінку структури активів і капіталу з позиції її впливу на рівень фінансової стійкості та фінансової рівноваги підприємств. На основі аналізу зроблено висновок про нестійкий та кризовий стан переважної більшості торговельних підприємств, що здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в Україні, їх високу залежність від позикових коштів, фінансову нерівновагу активів і капіталу, дотримання агресивної стратегії фінансування активів, що несе високий ризик для стабільного розвитку в поточному та довгостроковому періодах. Визначено основні напрями вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами та підвищення фінансової стійкості підприємств торгівлі в Україні: оптимізація вертикальної та горизонтальної структури балансу підприємств; проведення політики поступового зростання частки власних фінансових ресурсів у загальному капіталі та фінансуванні активів; мінімізація вартості та ризику залучення позикового капіталу; забезпечення прийнятного рівня фінансової міцності, ліквідності, платоспроможності; реалізація стратегії максимізації фінансової рентабельності з урахуванням впливу макроекономічних чинників зовнішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Папаіка О. О., Косова Е. В.
Капітал банків у контексті вимог міжнародних стандартів Базель-III: перспективи для України (c. 241 - 246)

Метою статті є узагальнення вимог Базельських стандартів до регулювання капіталу банків і визначення перспектив їх впровадження в Україні. Актуальність проблеми дослідження визначається необхідністю відновлення стабільності української банківської системи на основі стандартів Базель-III, метою яких є підвищення стійкості банків і захист прав споживачів фінансових послуг. Узагальнено ключові положення вказаних стандартів: підвищення мінімальних вимог до базового капіталу, до капіталу першого рівня і до власного капіталу (з урахуванням захисного буфера консервації та контрциклічного буфера), посилення вимог до компонентів базового капіталу найвищої якості; наявність п’ятирічного перехідного періоду; зменшення капіталу банку на вартість інвестицій у дочірні та фінансові організації, що знижує ризики перехресного володіння. Визначено комплекс заходів, які мають вжити українські банки на шляху до впровадження стандартів Базель-III: скорочення неефективного капіталу і збільшення ліквідності; реструктуризація бухгалтерських балансів для поліпшення якості капіталу; коригування бізнес-моделей для створення гнучких і оперативних структур з ефективним капіталом; перегляд стратегії банківського планування, зокрема стратегії управління капіталом і ризиками банків. Обґрунтовано зміни у нормативно-правових актах НБУ для забезпечення відповідності термінології і методичних підходів стандартам Базель-III.

Стаття написана українською мовою


Барилюк І. В., Пайтра Н. Г.
Еволюція системи монетарного регулювання у країнах ЄС (c. 247 - 252)

Метою статті є дослідження еволюції системи монетарного регулювання у країнах Європейського Союзу. Проаналізовано історію формування європейської системи центральних банків і євросистеми, визначено відмінності та завдання цих структур. Визначено ієрархію взаємовідносин між національними монетарними регуляторами та Європейським центральним банком у рамках функціонування єдиного наглядового механізму. Визначено основні дискусійні моменти, що властиві сучасному етапу монетарного регулювання в країнах ЄС, з можливими напрямами їх вирішення. Увагу також зосереджено на аналізі передумов створення Банківського союзу у країнах єврозони як прикінцевої мети імплементації єдиного наглядового механізму.

Стаття написана українською мовою


Коляда Т. А.
Ґенеза методологічних засад бюджетного прогнозування (c. 253 - 259)

Метою статті є розкриття сутності генезису сучасних методів бюджетного прогнозування та обґрунтування найбільш перспективного методологічного підходу до розробки довгострокових бюджетних прогнозів. При аналізі та систематизації сучасних методів прогнозування показників дохідної та витратної частини бюджету розкрито недоліки та переваги основних методів бюджетного прогнозування. Наголошено на необхідності доопрацювання та адаптації сучасних методів бюджетного прогнозування, які апробовані в країнах з розвиненою економікою, до умов країн з ринками, що розвиваються. У результаті дослідження було доведено, що в умовах невизначеності, соціальних стресів, політичної кон’юнктури та інших інституціональних чинників, які мають значний вплив на формування макроекономічних тенденцій, суттєво зростає роль неформалізованих методів прогнозування, які базуються на досвіді та інтуїції кваліфікованих експертів. Обґрунтовано необхідність доповнення класичних (формалізованих) методів прогнозування експертними оцінками з метою підвищення їх ефективності та зручності застосування у конкретних практичних ситуаціях. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності застосування генетичного підходу при виборі методів прогнозування, який передбачає моделювання процесів трансформації, що відбуваються в економіці, та зводиться до перенесення залежностей, характерних для минулого та теперішнього стану об’єкта дослідження, на майбутнє на основі встановлених причинно-наслідкових зв’язків.

Стаття написана українською мовою


Легкоступ І. І., Кацуба К. В.
Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку (c. 259 - 264)

Цілями статті є дослідження теоретичних аспектів організації національних і міжнародних податкових відносин, аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародного оподаткування, а також визначення основних напрямків удосконалення вітчизняної податкової політики в умовах глобалізації. У статті було досліджено основні причини виникнення та недоліки податкової конкуренції між країнами. Визначено основні принципи, сучасні тенденції та перспективи податкової гармонізації. Здійснено порівняльний аналіз якісних показників податкової гармонізації в рамках таких інтеграційних об’єднань, як ЄС і СНД. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення подальших кроків щодо вдосконалення податкової гармонізації, зокрема в рамках таких міждержавних утворень, як ЄС і СНД. Також потребують подальшого наукового дослідження шляхи реформування податкової системи України та її податкової гармонізації в контексті сучасних інтеграційних процесів.

Стаття написана українською мовою


Кононенко О. Т.
Варіант методики розрахунку WACC для банківських установ України (c. 264 - 269)

У статі на основі аналізу мети функціонування банківських установ надані основні методи оцінки вартості банків. Найбільш ефективними методами є використання доходних методів за допомогою розрахунку WACC. Використання існуючої методики розрахунку WACC є неможливим в українських реаліях. У зв’язку з цим було розроблено методику розрахунку WACC для банківських установ, адаптовану до української економіки. Надана методика розрахунку дозволяє відобразити реальну дохідність банка з урахуванням коефіцієнта інфляції, коефіцієнта ризику економічного розвитку країни та структури капіталу банківської установи. Методика передбачає оцінку WACC як з урахуванням внутрішніх можливостей спеціалістами банку, так і варіант розрахунку для зовнішніх інвесторів. Надана методика розрахунку WACC дозволяє порівнювати отримані результати з нижньою межею – рентабельністю активів банка – і може бути підставою для розрахунку майбутніх грошових потоків банку як основного показника мети діяльності банківської установи.

Стаття написана українською мовою


Орлова В. О., Козак Г. О.
Методика оптимізації податкового навантаження в системі управління банком (c. 270 - 276)

Мета статті полягає в розробленні методичного підходу до оптимізації податкового навантаження в системі управління банком. У статті представлено авторське бачення сутності оптимізації податкового навантаження банку як процесу пошуку найоптимальнішого варіанта здійснення фінансово-господарської діяльності банківської установи з урахуванням її статусу в податкових правовідносинах. Аналізуючи градієнтні методи пошуку екстремуму, встановлено, що найбільш доцільним методом для оптимізації рівня податкового навантаження є моделювання шляхом використання методу градієнта. За результатами дослідження існуючих методик визначення показників рівня податкового навантаження банків і ролі банку в податкових правовідносинах обґрунтовано, що розрахунок податкового навантаження потрібно виконувати в двох варіантах: із включенням у розрахунок податку на доходи фізичних осіб і без включення такого податку. Автором рекомендується в процесі оптимізації рівня податкового навантаження використовувати програмне забезпечення, що сприятиме точному розрахунку показників податкового навантаження, з урахуванням усіх факторів впливу, зведення та наочності можливих варіантів оптимізації, скороченню витрат часу на необхідні розрахунки та оплату праці Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення взаємовідносин між банківської установою та податковими органами як необхідної передумови управління податковим навантаженням банку.

Стаття написана українською мовою


Сибірянська Ю. В., Кондратенко М. Б.
Нова модель податкової системи України: перерозподіл податкового навантаження (c. 276 - 283)

Метою статті є запропонування структури податкової системи України, яка забезпечуватиме перерозподіл податкового навантаження у бік заможних верств населення і дасть змогу через введення податку на процентні доходи та майно оподатковувати приховані доходи, на основі економіко-математичного моделювання. Проаналізовано динаміку коефіцієнтів податкового навантаження і покриття видатків податковими платежами, а також індексу витрат уряду в Україні в 2000 – 2012 рр., що дало можливість визначити мінімальний рівень податкового навантаження. За результатами економіко-математичного моделювання побудовано нову модель податкової системи України, яка сприятиме збільшенню питомої ваги фіскально надійних, стабільних і простих в управлінні податків (з 3,7% до 22 – 24%). Обґрунтовано оптимальний рівень податкового навантаження на економіку на рівні 41 – 42% ВВП, у т. ч. ЄСВ – 13,6 – 13,8% ВВП і можливість зменшення податкового навантаження на виробництво та громадян з невисокими доходами (з 8,8% до 6,8% ВВП) без ризику бюджетних втрат. Перспективами подальших наукових пошуків є комплексна оцінка новацій у податковій сфері та розробка пропозицій щодо вдосконалення механізмів адміністрування існуючих податків і зборів в Україні з урахуванням світового досвіду.

Стаття написана українською мовою


Сомова В. В.
Аналіз рівномірності розподілу податкового навантаження на фізичних осіб (c. 284 - 288)

Метою статті є розробка науково-методичного забезпечення розрахунку розподілу податкового навантаження на фізичних осіб за окремими класифікаційними групами та надання пропозицій щодо вдосконалення чинних податкових інструментів регулювання розподілу доходів фізичних осіб. У результаті дослідження запропоновано науково-методичне забезпечення розрахунку розподілу податкового навантаження між окремими категоріями платників податків і між видами доходів, особливістю якого є усунення викривляючого впливу процесів бюджетного перерозподілу на базу оподаткування, що сприятиме реалізації базових принципів оподаткування при оподаткуванні доходів фізичних осіб. Виконані розрахунки засвідчили, що розподіл податкового навантаження на фізичних осіб між категоріями платників податків, між видами доходів і за шкалою доходів не відповідає принципу соціальної справедливості оподаткування. Обґрунтовано необхідність удосконалення чинних інструментів регулювання розподілу доходів фізичних осіб, які діють у конструкції податку на доходи фізичних осіб, а саме: встановлення прогресивних ставок оподаткування доходів у вигляді заробітної плати та інших прирівняних до неї виплат. Перспективою подальших наукових досліджень є надання конкретних рекомендацій щодо прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб і заміни податкової соціальної пільги на стандартну податкову знижку.

Стаття написана українською мовою


Солодовнік О. О., Докуніна К. І.
Удосконалення механізму фінансування інфраструктурних проектів шляхом випуску інфраструктурних облігацій (c. 289 - 293)

Метою статті є аналіз стану фінансування інфраструктурних проектів в Україні та за кордоном і узагальнення світової практики щодо використання інструментів фондового ринку для фінансування таких проектів, що дасть змогу обґрунтувати основні напрями та можливості вдосконалення механізму фінансування інфраструктурних проектів в Україні шляхом випуску інфраструктурних облігацій. У статті проаналізовано сучасний стан реалізації інфраструктурних програм в Україні. Доведено необхідність залучення приватних інвестицій у реалізацію цих програм шляхом випуску цінних паперів. Обґрунтовано доцільність і можливість адаптації міжнародної практики використання інфраструктурних облігацій у вітчизняній практиці. Визначено, що перспективним напрямком дослідження є розробка порядку взаємодії учасників процесу випуску інфраструктурних облігацій.

Стаття написана українською мовою


Мусій Я. М.
Умови регулювання процесів злиття і поглинання в контексті забезпечення конкурентоспроможності банківського сектора України (c. 293 - 298)

У статті розглянуто ключові аспекти впливу концентрації банків на конкурентоспроможність банківського сектора. Визначено основні засади державної політики, скерованої на підтримання конкурентоспроможності банківського сектора через регулювання процесів злиття і поглинання, обґрунтовані основні наслідки зміни рівнів конкуренції як для банківського сектора загалом, так і для стабільності окремо взятої банківської установи зокрема. Досліджується досвід країн ЄС і США у формуванні конкурентної політики банківського сектора. Визначено окремі елементи даної політики, які варто адаптувати у відповідну національну практику. Аналізується проблема утворення надвеликих банківських установ, а також ризики системного згортання конкурентних процесів внаслідок державного втручання. Сформульовано напрями адаптації зарубіжного досвіду щодо зміцнення конкурентних процесів у банківському секторі України.

Стаття написана українською мовою


Набока Т. С.
Проблематика оцінювання виконання бюджетних програм в Україні (c. 298 - 303)

З метою визначення відповідності вимог застосування програмно-цільового бюджетування в Україні було проаналізовано наявні результативні показники ефективності та якості виконання бюджетних програм. Встановлено, що переважна більшість показників конкретно не спрямовані на кінцевий соціально-економічний результат. Розкрито сутність критеріїв оцінки ефективності та запропоновано перелік можливих показників виконання бюджетної програми в галузі освіти. Розроблено методику оцінки виконання бюджетних програм на прикладі бюджетної програми «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації». Дана методика може бути адаптованою для оцінювання виконання будь-якої бюджетної програми, за умови розроблення нових показників оцінювання. Перегляд і реформування оцінювання виконання бюджетних програм в Україні дозволить значно підвищити ефективність використання бюджетних коштів та управління видатковою частиною бюджету.

Стаття написана українською мовою


Белікова Т. В., Лубянникова В. В., Хіжняк О. С.
Сучасний стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні (c. 304 - 308)

Метою даної статті є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку іпотечного кредитування в Україні в кризовий період, а також визначення основних причин стагнації іпотечного кредитування. Було досліджено тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні в посткризовий період. Проведено аналіз іпотечного кредитування нефінансових корпорацій та домашніх господарств залежно від обсягів кредитування, строків погашення та виду валюти. Проведено аналіз зміни процентних ставок по іпотечних кредитах як на первинному, так і на вторинному ринках. Проаналізовано умови отримання кредитів на купівлю житла фізичними особами. Окреслено напрями розвитку ринку вітчизняного житлового кредитування в майбутні періоди. У результаті дослідження було узагальнено причини стагнації іпотечного кредитування, що зазначено різними українськими вченими. Виділено фактори, що негативно впливають на розвиток іпотечного кредитування в країні. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення умов, необхідних для забезпечення швидкого і стабільного розвитку іпотечного кредитування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Войтенко О. М.
Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг (c. 233 - 236)

Досліджено теоретичні аспекти функціонування ринку фінансових послуг у контексті розвитку глобальної економіки. Опрацьовано сучасні дослідження вітчизняних і зарубіжних дослідників та актуальні нормативно-правові акти з окресленої проблематики. Дається критичний аналіз низки основних ідей, що запропоновані ученими з даної проблеми. У статті проаналізовано підходи до трактування понять «фінансова послуга», «фінансова операція», «ринок фінансових послуг» зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Акцентовано увагу на розбіжностях досліджуваних термінів, визначено та уточнено їх особливості. У статті також визначено спільні риси та відмінності між фінансовою послугою та фінансовою операцією. Автор аналізує особливості надання фінансових послуг, а також місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку. Визначено функції ринку фінансових послуг. Установлено, що ринок фінансових послуг є функціональною підсистемою фінансового ринку.

Стаття написана українською мовою


Паєнтко Т. В., Сиротюк Ю. В.
Акумулювання фінансових ресурсів фінансовими посередниками та його вплив на розвиток економіки (c. 237 - 242)

У статті проведено аналіз впливу потенціалу фінансових посередників на забезпечення економічного розвитку інвестиційними ресурсами. Проаналізовано сучасний стан забезпеченості фінансових посередників необхідними ресурсами та особливості їх інвестиційної діяльності. У процесі дослідження встановлено, що сучасна економіка України розвивається в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів, визначено мінімально необхідний обсяг інвестиційних ресурсів для відновлення економіки, ключовим фактором економічного зростання визначено пошук джерел фінансування. На основі результатів кореляційно-регресійного аналізу встановлено наявність тісної лінійної залежності темпів приросту реального ВВП від темпів приросту інвестицій в основний капітал і приросту інвестицій в основний капітал від приросту активів акумульованих фінансовими посередниками в Україні. Обґрунтовано, що в даному аспекті фінансові посередники мають суттєвий потенціал для забезпечення економіки інвестиційними ресурсами. Визначено напрями активізації участі фінансових посередників у фінансовому забезпеченні розвитку економіки, а саме: створення сприятливих умов для нарощення їх ресурсної бази та налагодження механізмів переміщення фінансових ресурсів між фінансовим і реальним секторами економіки за участю фінансових посередників.

Стаття написана українською мовою


Корнєєв М. В.
Удосконалення системи регулювання вітчизняного фінансового сектора в умовах фінансіалізації економіки (c. 243 - 247)

У статті систематизовано напрями регулювання фінансіалізації економіки (податкова політика, бюджетна політика, грошово-кредитна політика, валютно-курсова політика) у сучасних умовах господарювання. Визначено інструменти регулювання фінансіалізації економіки країни (у контексті реалізації податкової політики, бюджетної політики, грошово-кредитної політики, валютно-курсової політики). Досліджено зарубіжний досвід регулювання фінансіалізації економіки. Розглянуто дії держави по регулюванню процесу фінансіалізації економіки в конкретних умовах господарювання. Установлено взаємозв’язок між індикаторами окремих складових державної економічної політики та показником фінансіалізації. Виконано перевірку наявності часового лагу в дії інструментів у контексті фінансіалізації економіки України. Окреслено шляхи вдосконалення системи регулювання фінансового сектора України в умовах фінансіалізації економіки.

Стаття написана українською мовою


Пістун Т. Т.
Оцінка мультиплікативних ефектів у контексті аналізу впливу податкової політики на макроекономічні процеси (c. 247 - 252)

У статті досліджено переваги та недоліки використання податків, бюджетних видатків для досягнення цілей фіскальної політики на різних стадіях економічного циклу. Значну увагу присвячено висвітленню концепції фіскальної консолідації, що стала теоретичним фундаментом для сучасної фіскальної політики багатьох країн Заходу, і дискусіям навколо питання про можливі експансіоністські ефекти фіскальної консолідації. Досліджено особливості методології оцінювання розмірів податкових мультиплікаторів, приділено увагу питанню залежності величини фіскальних мультиплікаторів від різних монетарних умов. Обґрунтовано важливість використання мультиплікатора податків у процесі реалізації фіскальної політики, здійснено розрахунок його значень для української економіки за період 2001 – 2012 рр. Сформульовано висновки щодо можливостей використання даного показника в процесі реалізації вітчизняної податкової політики за різних макроекономічних умов.

Стаття написана українською мовою


Семів Л. К., Куценко К. В.
Формування стратегії управління репутаційним капіталом банківських установ (c. 253 - 257)

Метою даної статті є дослідження процесу формування репутаційного капіталу банківських установ як стратегічного чинника їх розвитку та стійкого функціонування, а також можливостей управління даним процесом. У статті проаналізовано основні тенденції функціонування суб’єктів господарювання на сучасному етапі, що дозволило обґрунтувати доцільність провадження стратегічного управління процесами, пов’язаними з репутаційним капіталом банків. Визначено основні джерела формування додаткової вартості та стійких конкурентних переваг банківських установ за рахунок високого рівня репутаційного капіталу. Запропоновано модель стратегічного управління репутаційним капіталом для банківських установ, що сприятиме збереженню існуючого та збільшенню майбутнього рівня репутаційного капіталу. Перспективою подальших досліджень у даному напряму є визначення кількісних обсягів репутаційного капіталу для можливості його відображення у фінансових чи нефінансових звітах банківських установ.

Стаття написана українською мовою


Марченко О. В.
Зниження ліквідності банківської системи як ключова проблема реалізації грошово-кредитної політики (c. 257 - 262)

Метою даної роботи є розгляд та аналіз основних показників грошово-кредитної політики в динаміці, а також дослідження змін, що відбулись у банківській системі країни протягом останніх періодів. У статті наведено показники грошово-кредитної політики України та зроблено висновок про їх суттєве погіршення з початку поточного року. Поряд зі значним скороченням золотовалютного резерву та зростанням державного боргу країни відбулось стрімке знецінення національної валюти, що спричинило низку негативних наслідків, зокрема і для банківської системи. Дотримання нормативів ліквідності банківськими установами, з огляду на стрімку декапіталізацію банківської системи загалом, значною мірою підтримується кредитами рефінансування від НБУ. Незважаючи на це, усі розглянуті показники ліквідності мають тенденцію до зменшення. Також визначено та узагальнено зовнішні ознаки, які свідчать про зміну стану ліквідності банківської системи.

Стаття написана українською мовою


Грищенко Т. В., Івахненко І. С.
Сутність та структура фінансового потенціалу ринку цінних паперів (c. 263 - 268)

У статті на основі узагальнення існуючих наукових досліджень сутності понять «потенціал», «економічний потенціал», «фінансовий потенціал» визначено економічну природу фінансового потенціалу ринку цінних паперів та його основні характерні ознаки. Визначено, що фінансовий потенціал ринку цінних паперів складається з двох частин: реалізованого, або наявного, потенціалу та нереалізованого, або невикористаного, потенціалу. Розглянуто структуру реалізованого та нереалізованого фінансового потенціалів ринку цінних паперів за окремими елементами. Охарактеризовано механізм і джерела формування фінансового потенціалу ринку цінних паперів. Установлено, що фінансовий потенціал на стадії реалізації проявляється як фінансові ресурси, тобто грошові кошти інвесторів, що використовуються в операціях із цінними паперами на первинному та вторинному ринках. Визначено фактори, які мають суттєвий вплив на процеси формування та реалізації фінансового потенціалу ринку цінних паперів України, а також напрями вдосконалення інвестиційної політики держави щодо залучення грошових коштів суб’єктів економіки на ринок цінних паперів і підвищення ефективності їх використання.

Стаття написана українською мовою


Власенко М. О.
Перспективи розвитку фінансового секторa України в контексті європейської інтеграції та інституційної конвергенції (c. 268 - 272)

У статті обґрунтовано необхідність поступової адаптації в Україні досвіду розвитку фінансового сектора ЄС, а також зваженого підходу до впровадження європейських норм і стандартів в умовах поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі в контексті особливостей політики зовнішнього управління ЄС. Визначене коло проблем, що дестимулюють розвиток фінансових інститутів і фінансового ринку в Україні, без вирішення яких гармонізація законодавства з Acquis Communautaire у сфері фінансових послуг не принесе Україні співмірних вигод і призведе до збільшення пробілу між адаптацію та застосуванням норм. Узагальнено графік виконання Україною зобов’язань з адаптації законодавства у сфері фінансових послуг. Надано рекомендації щодо розв’язання проблем розвитку фінансового ринку України та створення передумов для ефективної імплементації європейських норм і стандартів з урахуванням національних інтересів України.

Стаття написана англійською мовою


Телишевська Л. І., Птащенко О. В., Бєлоус А. В.
Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності (c. 273 - 277)

Метою статті є дослідження сутності та розкриття механізму управління формуванням фінансових ресурсів підприємства. У сучасних умовах однією з важливих причин кризової ситуації на багатьох українських підприємствах є неправильне або недостатньо ефективне управління формуванням і використанням фінансових ресурсів, оскільки фінансові ресурси є найважливішим чинником функціонування економічного зростання та розвитку підприємств. У статті розглянуто сутність, особливості та механізм управління формуванням фінансових ресурсів підприємства, а також запропоновано метод аналізу ієрархій, який дозволяє управляти вибором найвигідніших джерел формування фінансових ресурсів. Ефективне управління формуванням фінансових ресурсів підприємства розглядається як один із головних чинників підвищення прибутковості будь-якої виробничої діяльності. Від цього залежить функціонування та розвиток підприємства, а також його конкурентоспроможність.

Стаття написана українською мовою


Магдич І. П.
Аналіз впливу зміни грошових потоків на чутливість інвестиційної діяльності підприємства (c. 277 - 282)

У статі досліджено та проаналізовано вплив зміни грошових потоків на чутливість інвестиційної діяльності підприємства. Доведено, що чутливість інвестиційної діяльності підприємства при зміні грошових потоків відображає фундаментальні економічні зв'язки між капіталовкладеннями і чистим оборотним капіталом як взаємопов'язані прояви зростання фірми, а не відображають наслідки фінансового обмеження. У результаті аналізу виявлено незначний вплив зміни оборотного капіталу на чутливість інвестиційної діяльності підприємства, на відміну від прибутку до відрахування зносу і амортизації, у той час як грошовий потік від операційної діяльності не служить джерелом фінансування інвестицій. Обґрунтовано, що чутливість інвестиційної діяльності підприємства при зміні грошового потоку вища у фінансово обмежених підприємств, тоді як фінансово необмежені підприємства мають невисоку чутливість інвестиційної діяльності при зміні грошових потоків. Зазначено необхідність продовження дослідження в напрямку впливу зміни корпоративних заходів, які зменшують асиметрію інформації або полегшують доступ до зовнішніх ринків капіталу, на чутливість інвестиційної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Циган Р. М.
Аналітичні індикатори управління грошовими потоками підприємства: тактичний рівень (c. 282 - 286)

Метою статті є дослідження існуючих традиційних інструментів аналізу грошових потоків і пошук шляхів їх удосконалення з урахуванням управлінських потреб тактичного рівня. У статті проаналізовано класичні методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства, що застосовуються в сучасному менеджменті. Обґрунтовано актуальність пошуку нових аналітичних індикаторів для тактичного рівня управління грошовими потоками. Запропоновано доповнити існуючі класифікації грошових потоків ознакою «рівень впливу на процеси генерування», у межах якої відокремлено активний і пасивний грошові потоки. Визначено складові вхідних і вихідних активних і пасивних грошових потоків. Також розроблено методику поетапного аналізу показників генерування, трансформації та ефективності управління ними. Поділ грошових потоків на активні, пасивні та запропоновані аналітичні індикатори дасть змогу підприємству виявляти недоліки в управлінні короткостроковими вільними грошовими ресурсами. Інтерпретація даних показників дає відповідь на питання – наскільки ефективно управлінський персонал та власники підприємства використовують можливість пасивного генерування грошових потоків. Подальші дослідження необхідно проводити в напрямку практичного застосування отриманих результатів в управлінській діяльності вітчизняних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Партин Г. О., Задерецька Р. І.
Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівні підприємства (c. 287 - 291)

Метою дослідження є розкриття сутності та проблем контролю організації й оцінювання ефективності процесів залучення коштів на підприємствах машинобудівного комплексу. Оскільки машинобудівні підприємства є одними з найменш захищених суб’єктів господарювання у вітчизняній економіці, то використання залучених коштів у фінансуванні їх виробничо-господарської діяльності потребує посиленого та ґрунтовного контролю. Тому контроль за операціями із залучення коштів визначено як системно орієнтовану діяльність, яка спрямовується на формування безперервного інформаційного потоку для забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень щодо забезпечення повноцінного фінансування процесів функціонування і розвитку машинобудівного підприємства. Розмежовано контроль за циклами його здійснення з огляду на особливості кожного етапу та на ефективний моніторинг залучення коштів на кожному етапі управління цим процесом. Оскільки отримана в результаті контролю інформація є підґрунтям для аналізування ефективності залучення коштів, виділено основні види показників, які можуть суттєво вплинути в подальшому на загальне управління залученням коштів на машинобудівні підприємства.

Стаття написана українською мовою


Попова Л. О., Тарасов І. Ю.
Банківська конкуренція на депозитному ринку: оцінка та вплив на маркетинговий механізм (c. 292 - 297)

Актуальність теми дослідження визначається важливістю депозитних ресурсів банків як джерела фінансування національної економіки, особливо у кризових умовах. Метою статті є оцінка банківської конкуренції на депозитному ринку та її впливу на маркетинговий механізм. Проаналізовано динаміку ресурсної бази банків України в розрізі юридичних і фізичних осіб, акцент зроблено на причинах відтоку депозитів із банківської системи в умовах кризи. Проведено оцінку розподілу коштів фізичних осіб за групами банків і валютами, зроблено висновок про його експоненціальний характер. Проаналізовано розподілення банків України за обсягом залучених строкових коштів фізичних осіб, виявлено певні закономірності в окремих групах. Визначено показники варіації депозитних ставок за класичними строковими депозитами найбільших банків як інструмент конкурентної боротьби. Окреслено роль оцінок надійності депозитів рейтинговими агенціями як орієнтирів вибору клієнтом банку за співвідношенням «дохідність-надійність». Систематизовано фактори, які зміцнюють конкурентну позиції більших і менших за розміром банків і мають бути враховані маркетинговим механізмом банку.

Стаття написана українською мовою


Березовська Х. І., Кміть В. М.
Зарубіжні моделі фінансового регулювання та доцільність їх застосування в Україні (c. 298 - 301)

Мале підприємництво в процесі власної діяльності стикається з багатьма проблемами, однією з яких є відсутність вітчизняного досвіду у здійсненні фінансового регулювання їх діяльності. Єдиним шляхом вирішення останньої є аналіз і запозичення позитивного досвіду в зарубіжних моделях фінансового регулювання. Метою статті є аналіз зарубіжних моделей фінансового регулювання та адаптація їх у вітчизняному малому підприємництві. Основними результатами статті є розкриття позитивного досвіду зарубіжних моделей фінансового регулювання та застосування останнього у вітчизняній економіці. На основі аналізу державної підтримки малого підприємництва в провідних європейських країнах надано рекомендації стосовно європейського спрямування вектора вітчизняної економіки.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Тимошенко О. В.
Вплив системи оподаткування підприємства на економічну безпеку держави (c. 234 - 240)

У статті проаналізовано погляди вчених-економістів щодо визначення поняття «податкова безпека» та категорії «система оподаткування», а саме: виділено загальні та оціночні індикатори податкової безпеки. Розкрито роль і значущість податків як важливої фінансової категорії та невід’ємного атрибуту економічної системи держави. Розглянуто фіскальну, регулюючу та стимулюючу функції податків у діяльності суб’єктів господарювання. Автором узагальнено існуючі методики щодо оцінки ефективності впливу системи оподаткування на забезпечення економічної безпеки держави, зокрема на структуру галузей економіки, і досліджено, як саме податки впливають на окремі складові економічної безпеки. Проведено комплексний аналіз податкових надходжень до Зведеного бюджету України та розрахунок рівня податкового коефіцієнта та його динаміки в Україні в цілому, на основі чого виконано аналіз структури податкової системи України в розрізі окремих податків за обсягом надходжень до бюджету країни. Здійснено порівняльний аналіз рівня податкової безпеки в Україні з аналогічними показниками країн – членів Європейського Союзу, сформульовано загальні тенденції оподаткування у країнах ЄС. Розроблено визначальні напрями зміцнення податкової безпеки України в сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


Гречко А. В.
Оподаткування дивідендів як фактор впливу на залучення інвестицій (c. 241 - 248)

Метою статті є надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи оподаткування дивідендів на основі проведення дослідження норм податкового законодавства України та інших країн з даного питання. При аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць багатьох учених було розглянуто проблему оподаткування дивідендів в Україні та його вплив на залучення інвестицій. У результаті дослідження проаналізовано місця України в міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу за субіндексами захисту прав інвестора та рівнем розвитку податкової системи; рейтингу інвестиційної привабливості, складеному Європейською Бізнес-Асоціацією, і виявлено, що Україна має несприятливий інвестиційний клімат і низький рівень розвитку податкових інститутів; проаналізовано діюче податкове законодавство України з питань оподаткування дивідендів, що втілене в нормах Податкового кодексу; здійснено порівняльний аналіз моделей оподаткування дивідендів в Україні та за кордоном за такими критеріями: платник податку, база оподаткування, механізм сплати, ставка, податкові пільги; проаналізовано розміри надходження інвестицій в економіку України за період 2013 – 2014 рр.; надано практичні рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної системи оподаткування дивідендів з використанням позитивного досвіду зарубіжних країн. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення впливу механізму оподаткування на рівень інвестиційної привабливості Україні.

Стаття написана українською мовою


Чуницька І. І.
Інфраструктура фінансового ринку України: поняття, функції та еволюція статусу (c. 248 - 253)

Досліджено теоретичні засади інфраструктурного забезпечення розвитку фінансового ринку України. Розглянуто підходи до базового поняття «інфраструктура», що лежить в основі формування поняття «інфраструктура фінансового ринку». Виявлено, що спільним для всіх концепцій розуміння сутності та змісту інфраструктури ринку є її об’єктивна природа, внутрішня узгодженість структурних складників, що визначають її роль у забезпеченні умов для функціонування ринкового механізму. Структура та елементи інфраструктури специфічних видів ринку, зокрема фінансового, не можуть суперечити загальному статусу інфраструктури, хоча на конкретних ринках вони мають свою будову та зміст, що зумовлені, відповідно, змістом взаємозв’язків суб’єктів і об’єктів такого ринку з урахуванням реалій сучасності. З’ясовані особливості впливу інфраструктури на розвиток фінансового ринку. Обґрунтовується необхідність повнішого відображення еволюційних змін щодо ролі інфраструктури фінансового ринку та використання її потенціалу для вирішення проблем, що виникають у процесах його функціонування і розвитку.

Стаття написана українською мовою


Копилюк О. І.
Вплив фінансово-економічної кризи на формування регіональної політики розвитку банківської системи України (c. 254 - 259)

Досліджено вплив фінансової кризи на діяльність банків в Україні. Представлено основні негативні чинники, які дестабілізують роботу банків на національному та регіональному рівнях, а саме: розрив між основними показниками у вітчизняній банківській системі впродовж тривалого часу, значна «доларизація» економіки, суттєвий обсяг валютних кредитів і споживчого кредитування при недостатньому обсязі особистого доходу, недостатній рівень капіталізації банків, диспропорції у розміщенні банківських установ на території України, диференціація процентних ставок за кредитами і депозитами у регіональному розрізі та ін. Здійснено аналіз та оцінку ефективності функціонування регіональної банківської системи, окреслено асиметрії та дисбаланси в її розвитку і виокремлено регіони з високою, середньою, незначною і низькою концентрацією банківських установ і капіталу. Запропоновано напрями розробки концептуальних засад регіональної політики розвитку банків шляхом: аналізу та реформування існуючої нормативно-правової бази; розробки рекомендацій щодо соціально-економічного і культурного розвитку регіонів з виокремленням механізмів залучення потенціалу банківських установ у розвиток місцевих громад; визначення пріоритетних напрямів залучення й розміщення фінансових ресурсів, задоволення різноманітних потреб розвитку на рівні територій; обґрунтування інструментарію ефективного функціонування регіональних банківських систем.

Стаття написана українською мовою


Поліщук Є. А.
Еволюція та передумови розвитку небанківських фінансових установ в Україні (c. 260 - 265)

Метою статті є дослідження еволюції розвитку небанківських фінансових установ з часу їх виникнення на території сучасної України до сьогодення. Це дозволить виявити можливість сприйняття населення як основного постачальника інвестиційних ресурсів через небанківських фінансових посередників, інших фінансових установ, відмінних від банків. Деякі небанківські фінансові установи в тому чи іншому вигляді існували на території сучасної України ще з 16 ст. З приходом радянської влади функції фінансових посередників були атрофовані або ж деформовані, що призвело до спотворення суті небанківських фінансових установ. Інститут страхування існував та розвивався за радянської епохи. Це пояснює те, що нині страхові послуги є найпоширенішими серед інших небанківських фінансових послуг. Деякі установи (інститути спільного інвестування та недержавні пенсійні фонди) є новими на сучасному фінансовому ринку. Їх розвиток є повільним через макроекономічну нестабільність, що значно підриває довіру до фінансових установ з боку інвесторів. Тож, споживачі фінансових послуг України є лояльними до появи на ринку нових фінансових інститутів, але вони не є толерантними до коливань валютних курсів, інфляції, зменшення рівня життя тощо. Отже, для успішного функціонування фінансового ринку в цілому необхідні інші підходи у державній політиці, спрямовані на макроекономічну стабілізацію.

Стаття написана українською мовою


Павловська Є. О.
Тенденції розвитку ринку державних облігацій у контексті обслуговування державного боргу (c. 266 - 271)

Нерозвиненість ринку цінних паперів України призводить до стрімкого скорочення рівня конкурентоспроможності держави. За допомогою інструментів фондового ринку виникає можливість покрити бюджетний дефіцит. Найбільш результативним інструментом можуть стати державні облігації. У статті вивчені основні тенденції розвитку ринку державних облігацій та проаналізовані умови їх використання. Концепція функціонування облігацій внутрішніх державних позик включає мету, завдання, функції та критерії оптимізації з урахуванням впливу ендогенних та екзогенних факторів. Застосовуючи розроблену концепцію функціонування облігацій внутрішніх державних позик на підставі системного підходу, слід враховувати те, що розвиток ринку державних облігацій України неможливий без підвищення його ліквідності. Впровадження ефективних економічних реформ, зменшення податкового навантаження та отримані інвестиції з міжнародних ринків капіталу сприятиме розвитку ринку державних цінних паперів.

Стаття написана українською мовою


Дядюк М. А., Круглова О. А., Фощан В. В.
Фінансовий леверидж як інструмент оцінки ризику формування фінансової структури капіталу торговельного підприємства (c. 272 - 278)

Метою статті є дослідження фінансового левериджу з точки зору використання його можливостей для оцінки ризику формування фінансової структури капіталу торговельного підприємства. Виділено проблеми, пов’язані з визначенням сутності оптимальної структури капіталу, упорядкуванням критеріїв оптимальності, оцінкою ризику під час формування фінансової структури капіталу підприємства. Визначено особливості формування результатів діяльності, матеріальних і фінансових ресурсів у торгівлі, які необхідно врахувати під час використання механізму фінансового левериджу на підприємствах галузі. Запропоновано вдосконалену модель нетто-результату експлуатації інвестицій у торгівлі. Подано методичний інструментарій оцінювання ризику формування фінансової структури капіталу, який дозволяє врахувати галузеві особливості функціонування торговельних підприємств.

Стаття написана російською мовою


Шмичкова І. Ю.
Оподаткування прибутку підприємств: аналіз застосування в Україні (c. 278 - 285)

У статті проаналізовано сучасний стан оподаткування підприємств на підставі Податкового кодексу, зокрема, виділено переваги та недоліки системи адміністрування. Запропоновано систему потенціалів податку на прибуток підприємств, що закладені у його суті, ефективна реалізація яких сприятиме досягненню суттєво більшої результативності від його адміністрування. Характеризувати описані потенціали як систему дозволяє не лише підсилення ефекту, який вони здійснюють один щодо одного, а й напрями впливу, що досягаються від їхнього комплексу. Проведено ретроспективний аналіз бази оподаткування прибутку підприємств, що застосовувалася в період незалежної України, і встановлено специфіку кожного з шести етапів. Аналізуючи використання «бази оподаткування» в законодавстві, виділено типові методи її розширення (звуження) через використання пільг як узагальнюючого характеру, так і тих, що стосуються конкретних галузей, для досягнення таких цілей, як інновації, соціальна сфера, екологія, підтримка підприємництва.

Стаття написана українською мовою


Балакіна Ю. С.
Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта (c. 286 - 291)

Досліджено питання класифікації платіжних систем у зв’язку з підвищенням їхньої ролі в економіці та необхідністю забезпечення їх безпеки та ефективності шляхом здійснення центральним банком їх оверсайта. Встановлено характерні ознаки кожного виду платіжних систем, які в сукупності визначають особливості при здійсненні їх оверсайта. Згруповано класифікаційні ознаки в такі, що вказують на відмінності та особливості організаційно-правової форми платіжної організації платіжної системи, і такі, що стосуються розрахунків у платіжній системі. Залежно від організаційно-правової форми платіжні системи класифіковано за формою власності та видами власника, резидентістю учасників та структурою участі. Залежно від особливостей розрахунків визначено такі класифікаційні ознаки: форма та строки розрахунків, масштаби діяльності, кредитний механізм, порядок резервування коштів, середня сума платежу та сегмент обслуговування, виконання розрахунків платіжною організацією. Крім цього, автором подано класифікацію платіжних систем залежно від їх ролі (або важливості) в економіці.

Стаття написана українською мовою


Леонов Д. А.
Недержавні пенсійні накопичення: дискусійні питання податкового стимулювання та дестимулювання в Україні (c. 292 - 297)

Мета статті – оцінити вплив оподаткування на діяльність недержавного пенсійного фонду (НПФ), поведінку їх вкладників та учасників, обґрунтувати можливі напрямки реформування податкового законодавства України щодо оподаткування пенсійних накопичень в НПФ і споживачів їх фінансових послуг. У статті проаналізовано сучасний стан оподаткування у сфері фінансових послуг НПФ в Україні. Аргументовано, що запровадження накопичувальних пенсійних систем у різних країнах завжди супроводжується створенням комплексної збалансованої системи оподаткування як офферентів, так і споживачів фінансових послуг. Визначено, що податкові новації чинять неоднозначний вплив на діяльність НПФ в Україні. Визначено, що найбільш деструктивними нормами є: «особливий податок» на операції з цінними паперами, який дестимулює активне управління інвестиційним портфелем НПФ і призводить до додаткових витрат при здійсненні операцій зі значною частиною активів НПФ; застосування загального порядку стягнення податкових та обов’язкових платежів для НПФ; податковий режим оподаткування доходів фізичних осіб, встановлений для пенсійних заощаджень на етапі їх виплат та успадкування. Обґрунтовано необхідність таких змін у податковому законодавстві: усунення механізмів непрямого податкового вилучення пенсійних накопичень громадян через «особливий податок» на операції з цінними паперами; виключення можливості блокування діяльності НПФ і завдання збитків від зупинення їх діяльності податковими органами; упорядкування та взаємоузгодження норм законодавства щодо режиму оподаткування податком на доходи фізичних осіб пенсійних виплат з недержавного рівня пенсійної системи та норм, які регулюють такі виплати у спеціальному законодавстві; застосовування пільгових режимів оподаткування лише щодо осіб, які досягли встановленого державою пенсійного віку або є непрацездатними за законодавством; застосовування знижених (пільгових) ставок оподаткування успадкованих пенсійних недержавних накопичень лише в разі збереження їх цільового призначення.

Стаття написана українською мовою


Квітка Е. Є.
Обмеження у валютно-фінансових відносинах як прояв політики протекціонізму суб’єктами МЕВ (c. 297 - 301)

Метою даної статті є розгляд форм валютних обмежень, цілей та наслідків їх застосування, а також прояви політики протекціонізму (або лібералізму) в межах їх використовування. У процесі дослідження було встановлено, що в межах валютного контролю здійснюється комплекс заходів у вигляді заборони, лімітування, регламентації, затримки здійснення операцій з валютними цінностями або розпорядження ними, які приймають форму валютних обмежень. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка механізму формування ефективної валютної політики, що є аналогом торгової політики розумного протекціонізму у сфері валютно-фінансових відносин.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Ярошенко І. В., Костяна О. В.
Економічна криза 2014 р. в Україні та антикризова податкова політика (c. 318 - 323)

Метою статті є дослідження економічної кризи 2014 р. в Україні та заходів антикризової податкової політики, що впроваджувалися в даний період. Визначено основні тенденції розвитку кризових явищ, що мали місце в різних сегментах вітчизняної економіки протягом 2014 р. Охарактеризовано роль податкових інструментів серед інших заходів антикризової політики, проаналізовано заходи антикризової податкової політики, що впроваджувалися в нашій державі за податком на додану вартість, акцизним податком, податком на прибуток підприємств, податком на доходи фізичних осіб у період поточної економічної кризи, а також встановлено можливі наслідки таких заходів для економіки та соціальної сфери. Обгрунтовано характер антикризової податкової політики, проаналізовано вплив запроваджених заходів антикризової податкової політики на обсяги податкових надходжень за прямими та непрямими податками.

Стаття написана українською мовою


Стрижиченко К. А.
Формування концепції регулювання фінансового ринку України (c. 324 - 330)

Стаття присвячена вирішенню актуальної в умовах формування нової світової економіки проблеми побудови концепції регулювання фінансового ринку України. Теоретико-методологічним підґрунтям формування концепції виступають гіпотези, принципи та підходи. У статті представлено комплекс гіпотез, який в умовах існуючих суперечностей розвитку фінансового ринку та національної економіки визначає основні умови побудови концепції регулювання. Досліджено групи принципів для формування концепції регулювання, виділено фундаментальні або загальнонаукові принципи, які містять принципи діалектики, детермінізму, ізоморфізму, доповнення. Визначено три основні підходи до побудови концепції, які об’єднуються в синергетичний підхід. Розроблені гіпотези, принципи та підходи дозволили побудувати низку концептуальних положень, які складають концепцію регулювання. Поєднання теоретико-методологічного підґрунтя та концептуальних положень дозволило побудувати загальну схему концепції регулювання фінансового ринку України.

Стаття написана українською мовою


Дєєва Н. Е., Мащенко К. С.
Оцінка портфеля цінних паперів депозитних корпорацій України (c. 331 - 336)

У статті надано оцінку динаміці, рівню, структурі та складу портфеля цінних паперів у контексті особливостей корпоративного управління депозитними корпораціями. Встановлено чітко виражену тенденцію поліноміального зростання обсягу портфеля цінних паперів із найбільшими темпами у 2013 р., що відображає загальні тенденції фондового ринку України. Показано, що фіксований характер зобов’язань депозитних корпорацій обумовлює більшу привабливість їх інвестування в боргові цінні папери, питома вага пайових цінних паперів змінюється циклічно, та їх різке скорочення співпадає у часі з погіршенням інвестиційного клімату в країні. Визначено, що найбільшу питому вагу у структурі цінних паперів, крім акцій, випущених резидентами України, мають боргові цінні папери центральних органів державного управління, привабливість яких визначається меншим ризиком і вигідними умовами формування резервів. Негативними ознаками портфеля боргових цінних паперів депозитних корпорацій є: спекулятивний короткостроковий характер, недостатній обсяг і скорочення частки цінних паперів нефінансових корпорацій. Показано, що у структурі портфеля пайових цінних паперів майже половина вкладень приходиться на акції недержавних нефінансових корпорацій, що відображає підтримку банками реального сектора економіки.

Стаття написана українською мовою


Рязанова Н. С.
Інформаційна функція фінансів: розуміння її сутності у світлі сучасної інформаційної парадигми (c. 337 - 344)

Метою статті є дослідження інформаційної функції фінансів, базуючись на положеннях сучасної інформаційної парадигми. У статті зроблено висновок, що фінансам притаманна не лише розподільна, але й інформаційна функція, і реалізуються вони у тісній взаємодії. Сутність інформаційної функції фінансів полягає в тому, що фінансові відносини завжди несуть у собі інформацію про грошову вартість того, стосовно чого такі відносини мають місце. Завдяки тому, що фінансові відносини несуть у собі інформацію про вартісний (грошовий) зріз суспільного продукту, між учасниками цих відносин (економічними агентами, користувачами інформації) уможливлюються процеси його розподілу та перерозподілу. Для розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту необхідно мати про неї інформацію, і саме на інформаційній функції базується можливість суспільства оцінювати потоки вартостей, планувати та контролювати їх. Проблемою (викликом) для суспільства є те, що інформація, якою воно користується, не повною мірою відображає інформацію, котру насправді несуть у собі фінансові відносини. Оскільки розуміння поняття інформації лежить у світоглядній площині, дослідження фінансових відносин через призму інформаційної парадигми відкриває в епоху інформаційного суспільства та його інноваційної економіки нові перспективи використання людством фінансів. Усвідомлення іманентності фінансам інформаційної функції є важливим підґрунтям ефективного цілеспрямованого пошуку шляхів максимально повного одержання (виокремлення) інформації з фінансових відносин. Такий підхід сприятиме побудові більш ефективних економічних відносин у сучасному інформаційному суспільстві, служитиме мінімізації інформаційної асиметрії у фінансових відносинах, а, отже, і пов’язаних з цим ризиків.

Стаття написана англійською мовою


Мельниченко О. В.
Глобалізаційні передумови виникнення та розвитку електронних грошей (c. 345 - 352)

У статті викладено дослідження глобалізаційних передумов виникнення та розвитку електронних грошей. Доведено, що до них належать соціально-економічні фактори, що приводять до перенесення цінностей із матеріально-побутової площини в соціально-економічну, де більшої актуальності набувають зручність, швидкість розрахунків і отримання благ, а також моральне задоволення учасників економічних відносин. Технологічні чинники сприяють розвитку техніки та технологій, за допомогою яких можна досягти якісно вищого рівня суспільного відтворення завдяки доступності послуг, які раніше були недоступними. Політичні передумови пов’язані з намірами влади держав до об’єднання з іншими країнами для досягнень у бізнесі, безпеці й соціальних стандартах. Виокремлено також групу факторів впливу на навколишнє середовище з метою економії природних ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій та винайдення альтернативних ресурсів і засобів забезпечення безпечного та комфортного життя суспільства.

Стаття написана українською мовою


Мужилівський В. В.
Аутсорсинг бізнес-процесів у галузі страхування (c. 353 - 357)

Мета статті полягає в дослідженні передумов і можливостей використання аутсорсингу в галузі страхування. Обґрунтовано необхідність застосування аутсорсингу в страховій діяльності як прогресивної форми відносин, що виникають при делегуванні страховиком деяких елементів страхового бізнесу аутсорсинговим компаніям. Встановлено, що основною метою аутсорсингу бізнес-процесів у галузі страхування є надання можливостей страховику зосередитися виключно на основних аспектах ведення страхової справи. Розкрито зміст основних функцій страховика, що можуть бути передані в аутсорсинг. Розглянуто методи скорочення витрат страхової діяльності в результаті передачі деяких функцій страховика аутсорсинговим компаніям. На підставі узагальнення світового досвіду визначено, що аутсорсингові компанії в процесі розвитку приймають на себе все більш складні функції страхових компаній, що дозволяє страховикам вивільнити наявні ресурси для досягнення основної мети бізнесу. Зроблено висновок, що головною перевагою аутсорсингу бізнес-процесів у галузі страхування є зменшення внутрішніх факторів тиску на страховика, зниження витрат, вивільнення часу та ресурсів компанії.

Стаття написана українською мовою


Кондратенко Д. В.
Вплив каналів реалізації страхових послуг на вибір споживачів (c. 358 - 361)

Досліджено вплив каналів реалізації страхових послуг на вибір споживачів. Виявлено, що кількість каналів, які споживачі страхових послуг використовують для отримання інформації про страхування, зростає. Встановлено, що як контактний канал використовуються соціальні мережі для взаємодії з клієнтами у різних напрямках: від аналізу їх ставлення до страхових послуг до задоволеності ними, оцінки попиту на страхові продукти. У зв’язку з цим у статті актуалізується питання щодо агрегаторів, які за допомогою одночасного порівняння та вибору умов страхування серед низки пропозицій страховиків формують попит на страхові послуги. Доведено необхідність використання агрегаторів як результативного елементу маркетингової стратегії страховиків, оскільки до них щоденно можуть звертатися набагато більше потенційних клієнтів, ніж до страхових компаній. Зроблено висновок, що державний регулятор ринку фінансових послуг повинен здійснювати контроль за достовірністю інформації, що надається споживачам страховими компаніями. Запропоновано залучити до цієї роботи саморегулівні організації з урахуванням практичних аспектів світового досвіду.

Стаття написана українською мовою


Харкавий М. О.
Постмитний аудит як інструмент забезпечення ефективного митного контролю (c. 362 - 368)

Стаття присвячена дослідженню постмитного аудиту як інструменту митного контролю та засобу реалізації митної політики країни. Проаналізовано сучасний стан застосування аудиту після випуску товарів у вільний обіг закордоном і в Україні. Це дозволило виокремити найбільш поширені порушення податкового та митного законодавства при випуску товарів у вільний обіг на митну територію країн. Обґрунтовано способи відбору суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності для проведення контрольних заходів, що ґрунтуються на методах аудиту, і визначено організаційні підходи щодо реалізації постмитного аудиту. Виділення етапів проведення постмитного аудиту дозволило визначити дану форму митного контролю як складний процес, що характеризується чітко визначеними процедурами на етапах планування, підготовки та проведення аудиту. Проведене дослідження дало можливість окреслити пріоритети реалізації постмитного аудиту на рівні фіскальних органів з метою запровадження комплексного підходу до виявлення можливих порушень податкового та митного законодавства при переміщенні товарів через митний кордон України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Дмитришин Л. І., Благун І. І.
Розробка механізму формування стратегій управління банківською системою України (c. 238 - 245)

Метою статті є необхідність обґрунтування поняття механізму формування стратегій управління банківською системою, визначення його складових елементів, принципів та основних засад функціонування. При цьому під механізмом формування стратегій управління банківською системою запропоновано розуміти сукупність цілей, суб’єктів, об’єктів, методів та інструментів стратегічного управління банківською системою, спрямованих на прийняття комплементарних рішень щодо вибору норм, орієнтирів, напрямків, засобів і правил, які забезпечують ефективність управління системоутворюючими та взаємопов’язаними елементами цієї системи. Визначено основні структурні складові механізму формування стратегій управління банківською системою: цілі, суб’єкти, об’єкти, методи, інструменти, а також взаємозв’язки між ними та рівень взаємодії, що формує механізм як цілісну модель, котра має змогу зберігати свої властивості, безперервність процесу функціонування, незважаючи на зовнішні та внутрішні зміни. Сформовано основні принципи механізму формування стратегій управління банківською системою. Для чіткого розподілу функціональних обов’язків при розробці механізму формування стратегій управління банківською системою в запропонованому механізмі виділено блоки та відповідні їм структурні елементи. Кожний блок даного механізму складається з певних елементів, які, у свою чергу, йому підпорядковані та визначають зміст того чи іншого блоку.

Стаття написана українською мовою


Шаблиста Л. М.
Концентрація власного капіталу підприємств як необхідна передумова фінансового забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки (c. 246 - 252)

Зважаючи на те, що в Україні стримуючим чинником модернізації структури реального сектора економіки є нестача довгострокових джерел фінансування інвестицій, зокрема власного капіталу підприємств, роль якого у відтворювальному процесі протягом останніх семи років (2007 – 2013 рр.) зменшується, у статті поставлено за мету дослідити роль концентрації власного капіталу підприємств у фінансовому забезпеченні модернізації структури реального сектора економіки, визначити чинники, що гальмують цей процес і знижують його ефективність. Розкрито суть і форми концентрації власного капіталу, проаналізовано тенденції та визначено особливості розвитку цього процесу в Україні. Досліджено роль вертикально інтегрованих об’єднань у нагромадженні власного капіталу та його переливі у пріоритетні сфери – «драйвери зростання». Встановлено, що основними чинниками, які гальмують процес концентрації власного капіталу і позначаються на його ефективності, є такі: розбіжність корпоративних інтересів олігархічного капіталу із суспільними інтересами; слабкий розвиток інститутів трансформації приватних капіталів у виробничий капітал; конгломератний характер об'єднань, що не мають ніякого зв’язку з базовою галуззю – інтегратором; відсутність в економічній політиці пріоритетів розвитку великого бізнесу; негнучкість антимонопольного законодавства. Зроблено висновок про необхідність підвищення ролі держави в регулюванні концентраційних процесів, застосовуючи весь арсенал економічних та адміністративних важелів впливу, які застосовувалися у розвинених країнах у період структурної перебудови економіки.

Стаття написана українською мовою


Ватаманюк О. С.
Великі платники податків: природа економічної діяльності та перспективи розвитку (c. 252 - 257)

Великі платники податків є особливим сегментом національного бізнесу, наділеним високим фінансовим та інвестиційним потенціалом, діяльність якого не лише прямо, але й опосередковано впливає на формування доходів державної скарбниці. Визначення специфіки функціонування великих платників податків в Україні та основних напрямів їх розвитку і є метою статті. У дослідженні окреслено основні критеріальні та похідні ознаки великих платників податків в Україні, їх концентрацію в регіональному розрізі та передумови створення спеціалізованих органів з їх податкового обслуговування. Аналітична складова статті містить також інформацію щодо ролі великих платників податків у наповненні Державного бюджету України та структури сплачених ними податків. За результатами проведеного дослідження автором висвітлено окремі організаційні перешкоди на шляху до розвитку великого бізнесу в Україні, а також запропоновано авторське визначення поняття «великий платник податків».

Стаття написана англійською мовою


Скок Є. М., Шоломицький Ю. В.
Особливості формування вартості міжбанківських кредитів в Україні (c. 257 - 262)

Метою статті є здійснення комплексної оцінки впливу чинників на ціноутворення на мікрорівні міжбанківського кредитного ринку. Відповідно до поставленої мети у статті проаналізовано зв’язок між низкою чинників і динамікою середньозваженої процентної ставки за кредитами мікрорівня міжбанківського кредитного ринку України овернайт у національній валюті та виявлено основні з них (зміна вартості міжбанківських кредитів на зовнішньому ринку, обсяг монетарної ліквідності, ризики та кон’юнктура ринку). На основі цього розроблено модель оцінки впливу чинників на динаміку процентної ставки за міжбанківськими кредитами овернайт у національній валюті (основний інструмент мікрорівня міжбанківського кредитного ринку) на місячній основі. Її застосування дало змогу визначити кількісно вагомість впливу кожного чинника в окремому періоді розвитку міжбанківського кредитного ринку України на ціноутворення на ньому.

Стаття написана українською мовою


Маслова А. Ю., Мусієнко О. М., Мягкий Р. Г.
Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління діяльністю банку (c. 263 - 268)

У статті обґрунтовано актуальність впровадження та вдосконалення технології бюджетування в банках. Визначено виправданість понесених витрат відносно майбутнього ефекту від впровадження інноваційних технологій бюджетування, розкрито сучасне значення бюджетування для банків, проведено аналіз процесу бюджетування на прикладі банків I, II, III, IV груп за розміром активів. Авторами обґрунтовано, що вибір моделі бюджетування та відповідного програмного забезпечення відбувається виключно в індивідуальному порядку, залежно від спеціалізації банку, його загальних характеристик і специфічних рис. У статті наведено ряд переваг і недоліків від впровадження бюджетування в банку. Подальший розвиток отримала методика оцінки ефективності впровадження бюджетування шляхом адаптації до умов функціонування вітчизняних банків. Наголошується, що впровадження бюджетування має відігравати ключову роль у фінансовому оздоровленні банківського сектора економіки України в період нестабільності.

Стаття написана українською мовою


Тимошенко І. В.
Процес демутуалізації товариств взаємного страхування та страхових кооперативів на міжнародних ринках страхових послуг (c. 269 - 273)

Мета статті полягає у визначенні загальних тенденцій та чинників, що зумовлюють процес демутуалізації, дослідженні механізму трансформації взаємних і кооперативних страхових організацій в акціонерні структури та обґрунтуванні подальших перспектив розвитку некомерційних форм страхування на міжнародних ринках страхових послуг. Аналіз тенденцій розвитку товариств взаємного страхування та страхових кооперативів дає підставу стверджувати, що важливою проблемою названих організацій є пошук альтернативних джерел фінансування з метою збереження конкурентоспроможності й розширення своєї частки на ринку страхових послуг в умовах посилення конкуренції й глобалізації ринкових відносин. Це приводить до демутуалізації, що визначається більшістю вчених як процес акціонування, в основі якого лежить зміна форми власності некомерційних товариств і вихід їх майна з-під контролю співвласників. Реалізуючи нові стратегії, організації, що функціонують на принципах взаємності, змушені пристосовуватися до ринкових умов за допомогою створення нових організаційно-правових форм страхування: акціонерних або взаємних холдингових компаній. Однією з особливостей цих структур є спроба запозичити переваги фірм, орієнтованих на інвесторів, насамперед у сфері залучення капіталу, зберігаючи при цьому взаємний чи кооперативний статус. Як показує аналітичний огляд міжнародних страхових ринків, більшість некомерційних страхових організацій зуміли подолати кризу акціонування. Динаміка й тенденції розвитку товариств взаємного страхування та страхових кооперативів свідчать про їх конкурентоспроможність на ринках страхових послуг, що дає підстави стверджувати про перспективність подальшого розвитку некомерційних форм страхування. Можливості впровадження їх в українську практику вимагають подальших наукових розробок.

Стаття написана українською мовою


Юхименко Т. В.
Принципи та критерії інноваційного розвитку банківського сектора економіки (c. 274 - 279)

Метою дослідження є виділення основних критеріїв інноваційного розвитку банківської системи, а також детермінація принципів і чинників такого розвитку. Проблема розроблення критеріїв інноваційного розвитку потребує особливої уваги в умовах кризи, адже вони передбачають упровадження сучасних інструментів, призначених для запобігання проведенню банками високоризикової діяльності. Автором досліджено основні підходи до визначення критеріїв і принципів інноваційного розвитку, на основі чого було запропоновано провести аналогію між фінансовими та екологічними системами. Численні спільні риси дозволяють стверджувати, що застосування широковідомих законів і принципів екології у фінансовій сфері дозволить нівелювати негативні наслідки від кризових порушень рівноваги, а також здатне забезпечити сталий інноваційний розвиток як фінансової системи, так і економіки в цілому. Застосування регуляторами такого підходу та дотримання наведених принципів має стати одним з пріоритетів під час розробки нових нормативів, оскільки він дозволяє робити довгострокові прогнози та визначати слабкі місця.

Стаття написана українською мовою


Воротинцев М. М.
Аналіз динаміки та актуальності наукових досліджень у сфері оцінки ризику кредитування фінансових установ (c. 280 - 286)

У статті проаналізовано актуальність наукових досліджень та їх динаміку розвитку у фінансовій сфері за допомогою відповідного категоріального апарату в межах наукового простору України на основі методу Інтернет-аналізу. Дефрагментовано напрям «Оцінка ризику кредитування фінансових установ» на відповідні понятійні категорії: ризик кредитування, кредитний ризик, оцінка ризику, кредитування фінансових установ, оцінка ризику кредитування. Це дозволить сформувати підґрунтя категорійного апарату оцінки ризику кредитування. Встановлено, що існує певна стабільність у сфері оцінки ризику кредитування протягом дослідженого періоду часу, однак у порівнянні з початком століття спостерігається різкий спад досліджень у цій сфері. Висвітлено основні тенденції змін у цьому напрямі та фактори, що їх зумовили. Доведено актуальність обраних напрямів дослідження в сучасних економічних умовах та необхідність подальших досліджень, розробки нових (актуальних) методів оцінки ризику кредитування в цілому та фінансових установ зокрема.

Стаття написана українською мовою


Данканіч О. М.
Фінансове забезпечення в аспекті регіоналізації розвитку вищої освіти (c. 286 - 289)

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку вищої освіти. Обґрунтовано актуальність використання інноваційних методів удосконалення процесу фінансового забезпечення шляхом створення регіональних інвестиційних (ендавмент) фондів. Дослідження локальної специфіки фінансового забезпечення функціонування галузі вищої освіти за допомогою методу порівняння дозволило проаналізувати та синтезувати теоретичні основи сучасної тенденції розвитку, а саме – регіоналізації. У статті проаналізовано сучасний стан тенденцій, що визначають необхідність підвищення ефективності галузі вищої освіти як визначального чинника формування та зростання соціально-економічного потенціалу держави. Виокремлено інструменти фінансового забезпечення та запропоновано заходи (змішана форма навчання), що нададуть потенційну можливість сприяти розвитку галузі вищої освіти з урахуванням сучасних тенденцій.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Піхоцький В. Ф.
Формування єдиної системи державного фінансового контролю – шлях до уніфікації та узгодженості контролю державних фінансів (c. 388 - 393)

Метою статті є дослідження цілісності системи державного фінансового контролю в країні, теоретичні та практичні аспекти дієвості, оптимізації та її розвитку, внесення пропозицій щодо шляхів узгодження її складових частин, модернізації в сучасних умовах. Розглянуто актуальність тематики, нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності системи державного фінансового контролю, проведено порівняльний аналіз передового світового досвіду в цій галузі. Окреслено концептуальні шляхи системного реформування державного фінансового контролю, зроблено висновки і пропозиції щодо проведення уніфікації системи контролю державних фінансів до європейських стандартів.

Стаття написана українською мовою


Наконечна А. С.
Особливості впливу циклічного розвитку економіки на фінансову архітектуру суб’єктів господарювання (c. 393 - 399)

Метою статті є дослідження взаємозв’язку та впливу циклічного розвитку сучасної економіки на фінансову архітектуру суб’єктів господарювання. У статті обґрунтовано сутність та зміст категорій «діловий цикл» і «кредитний цикл», розглянуто різні точки зору щодо інтерпретації таких понять. Наведено та пояснено механізм дії фінансового акселератора як уособлення зв’язку фінансового та реального секторів економіки через трансмісію шоків і недосконалостей фінансового ринку. Проаналізовано дію такого механізму в розрізі економіки України за останні роки, пояснено природу кризових явищ. З огляду на це запропоновано в межах програм антикризового управління впровадження заходів з адаптації фінансової архітектури компаній з орієнтацію на циклічність розвитку економіки. Проаналізовано ступінь адаптивності різних структурних елементів фінансової архітектури компанії, розставлено пріоритети щодо послідовності заходів з адаптації фінансової архітектури, розроблено практичні рекомендації в контексті таких заходів.

Стаття написана українською мовою


Осадчий І. А.
Напрями забезпечення фінансового оздоровлення банків (c. 400 - 404)

Метою статті є дослідження сучасних аспектів фінансового оздоровлення вітчизняних банків, до яких віднесено систему заходів, що спрямовані на поліпшення фінансового стану банків через підвищення їх капіталізації, застосування форм державної підтримки банків, залучення зовнішніх ресурсів. З метою визначення конкретних напрямів фінансового оздоровлення банків проведено аналіз капіталу та депозитної бази вітчизняних банківських установ за 2009 – 2013 рр., висвітлено причини і тенденції негативних процесів щодо капіталізації вітчизняних банків та різкого скорочення депозитів фізичних осіб. Обґрунтовано основні шляхи підвищення рівня концентрації банківського капіталу під час реорганізації банків і визначено джерела збільшення власного капіталу за рахунок реінвестування банківського прибутку, додаткових інвестицій у статутний капітал банку або додаткової емісії акцій чи збільшення додаткового пайового капіталу та завдяки пошуку нових вітчизняних і зарубіжних приватних інвесторів-власників. Розглянуто шляхи повернення довіри до банків з боку населення та зростання депозитних вкладів. Запропоновано низку основних заходів з фінансового оздоровлення банків у сучасних умовах і висвітлено перспективні напрями реструктуризації вітчизняних банків.

Стаття написана українською мовою


Бричко М. М.
Методичні підходи до формування системи фінансових відносин банку зі стейкхолдерами (c. 405 - 410)

Мета статті полягає в удосконаленні науково-методичного підходу до встановлення пріоритетів при формуванні системи фінансових відносин зі стейкхолдерами банку, виходячи з рівня їх впливу на ефективність управління його діяльністю. У статті проаналізовано та узагальнено еволюцію наукових теорій та шкіл, що досліджували відносини між учасниками банківського бізнесу. Запропоновано доповнити систему критеріїв визначення стейкхолдерів банку шляхом її доповнення додатковим критерієм – наявністю фінансових відносин між банком та учасником банківського бізнесу в процесі обмінно-розподільчих операцій та делегування повноважень, які мають прямий вплив на ефективність управління діяльністю банку. Це дозволило ієрархічно впорядкувати коло стейкхолдерів банку залежно від критеріїв їх виокремлення та уточнити роль державних органів влади, у тому числі НБУ як стейкхолдера, за кожним із критеріїв. Запропоновано модифікацію класичної моделі «принципал – агент» М. Дженсена. У результаті дослідження було побудовано карту фінансових відносин стейкхолдерів банку, яка дозволяє розмежувати ці відносини залежно від: 1) фази циклу кругообігу фінансових ресурсів у банку (формування власних, залучених і запозичених коштів, розміщення та використання фінансових ресурсів); 2) етапу управління фінансовими результатами банку (отримання доходів, здійснення витрат, розподіл фінансових результатів); 3) контрольованості керівництвом банку фінансових відносин зі стейкхолдерами; 4) впливу фінансових відносин зі стейкхолдерами банку на зростання доданої вартості банківського бізнесу; 5) права власності стейкхолдерів на фінансові ресурси банку та розпорядження ними.

Стаття написана українською мовою


Крамаренко І. С.
Міжгалузеві асиметрії кредитування національних підприємств (c. 411 - 415)

Мета статті полягає в дослідженні міжгалузевих асиметрій кредитування національних підприємств в умовах політичної та економічної нестабільності. Надано рекомендацій щодо подальшого вдосконалення кредитних відносин в України. Базуючись на аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць багатьох учених, було розглянуто проблеми кредитування банками підприємств різних галузей економіки. Виявлено закономірність, що обсяги кредитування та розвиток підприємств кожної окремої галузі економіки пов’язані прямо пропорційно. Обґрунтовано, що банки України при кредитуванні надають переваги тільки розвиненим галузям народного господарства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка програм кредитування підприємства за всіма видами економічної діяльності, що дозволить збільшити обсяги кредитних ресурсів в найменш привабливі галузі національної економіки та підвищити обізнаність позичальників щодо існуючих кредитних продуктів (у тому числі нетрадиційного банківського кредитування), методів та інструментів кредитного процесу.

Стаття написана українською мовою


Лисяк Л. В., Дубовська О. В.
Особливості кошторисного планування видатків закладів загальної середньої освіти та напрями його вдосконалення (c. 416 - 420)

Метою статті є узагальнення особливостей кошторисного планування видатків закладів загальної середньої освіти та обґрунтування напрямів його вдосконалення. Обґрунтована актуальність визначення оптимальних обсягів фінансових ресурсів, які б забезпечували не тільки поточне утримання закладів, але й максимальну ефективність функціонування та високу результативність впровадження освітньої діяльності й надання якісних освітніх послуг для їх споживачів. Розглянуто особливості кошторисного планування видатків закладів загальної середньої освіти. Охарактеризовано склад і структуру кошторису доходів і видатків загальноосвітнього навчального закладу. Розглянуто основні показники для планування розміру витрат закладу та порядок розрахунків до видаткової частини кошторису за кодами економічної класифікації видатків як за поточними, так і за капітальними видатками. Особливу увагу приділено розрахункам видатків на оплату праці працівників загальноосвітнього навчального закладу. Розглянуто особливості складання тарифікаційного списку та штатного розпису. Визначено проблемні питання застосування кошторисного методу планування видатків закладів загальної середньої освіти. Запропоновано напрями вдосконалення планування видатків на основі використання показників результативності діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Стаття написана українською мовою


Волковський Є. І., Котіна Г. М., Степура М. М.
Базисна складова бюджетного потенціалу столичного міста (c. 421 - 429)

Метою статті є визначення базисної складової та фіскальних протиріч формування бюджетного потенціалу столичного міста. У статті проаналізовано основні складові формування доходної частини бюджету міста Києва, встановлено відсоток доходів, що залишаються в розпорядженні місцевих органів влади із суми згенерованих бюджетних доходів міста Києва. Оцінено бюджетну спроможність міста Києва, окремо досліджено вплив фіскальних інструментів на формування різних видів доходів міського бюджету. На основі економіко-статистичного аналізу основних показників бюджетного потенціалу території виявлено недоліки та фіскальні протиріччя існуючої системи бюджетного регулювання. У процесі дослідження обґрунтована необхідність перегляду параметрів перерозподілу бюджетоформуючих податків між різними рівнями бюджетів з урахуванням останніх змін податкового законодавства та позитивного досвіду європейських країн, що є основною зміцнення бюджетної спроможності міста Києва.

Стаття написана українською мовою


Кудляк Ю. В.
Оцінка стратегій трансформації фінансових ресурсів банків в Україні (c. 430 - 435)

Метою статті є оцінка особливостей реалізації банками стратегій трансформації фінансових ресурсів упродовж 2009 – 2013 рр. Охарактеризовано діяльність утворених груп банків (у розрізі співвідношення «депозити – кредити» фізичних та юридичних осіб) за такими параметрами, як рентабельність активів, ризикованість, якість кредитного портфеля, показник мультиплікатора капіталу, а також питому вагу банків кожної з утворених груп у сумарних активах, депозитах, кредитах, сформованих резервах банківської системи України. У результаті проведеного дослідження при формуванні стратегії банківським установам запропоновано використовувати підхід до оцінки пріоритетів і стратегій трансформації ресурсів як результат вибору відповідних видів депозитної та кредитної стратегій, що дало змогу розробити систему рекомендацій для управління депозитними та кредитними портфелями банків в умовах посткризового періоду розвитку: 1) здійснити групування банківських установ на основі системи обраних індикаторів для вироблення спільних фінансових стратегій розвитку; 2) виявити можливості та фактори мобільності банків між кластерами; 3) визначити головні пріоритети ресурсної політики банків у кризовий період; 4) розробити систему рекомендацій щодо усунення недоліків, ризиків, слабких місць реалізації стратегій трансформації ресурсів як конкретного банку, так і банківської системи країни загалом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Підхомний О. М.
Класифікація чинників фінансової безпеки України: теоретичний і практичний аспекти (c. 284 - 290)

У статті розглянуто чинники фінансової безпеки України. Зважаючи на їх різноманітність і складність, запропоновано низку ознак класифікації. Як найважливіші виділено такі ознаки класифікації чинників фінансової безпеки України: сфера дії, характеристики суб’єкта, ресурсна невідповідність, стабільність існування, рівень поширення, масштаби дії, елементи фінансової системи, відображення форм конфліктів у законодавстві, критичність впливу, зв’язок з іншими факторами, актуальність. До головних причин фінансових небезпек віднесено конфлікти і некомпетентність. Виділено три групи стратегічних орієнтирів фінансової безпеки: цільові орієнтири; важливі загрози; шляхи розв’язання проблем фінансової безпеки. Як найактуальніші загрози фінансовій безпеці України вказано: корупцію, маніпулювання цінами, рівень державного боргу, системне банкрутство суб’єктів господарювання, поширення шахрайства та фінансових пірамід на інвестиційних ринках, офшоризацію та ухилення від оподаткування, відмивання доходів незаконного походження і фінансування тероризму. Запропоновано структуру концепції фінансової безпеки України на основі людиноцентричного інституційного принципу.

Стаття написана українською мовою


Шварц О. В.
Ліквідність банківської системи України в умовах економічної кризи (c. 291 - 297)

Метою статті є дослідження рівня ліквідності банківської системи України та розробка адекватних інструментів забезпечення її достатнього рівня. У статті проаналізовано сучасний стан ліквідності банківської системи України. Визначено значний дефіцит ліквідності банківської системи, про що свідчить недостатність коштів на коррахунках для покриття сформованих обов’язкових резервів. Досліджено причини зниження ліквідності банківської системи – масовий відтік депозитів, неефективні адміністративні рішення, зростання недовіри до банківської системи, девальвація національної грошової одиниці, зростання проблемних кредитів, неефективний менеджмент активів і пасивів окремих банківських установ. У результаті дослідження виявлено залежність обсягів рефінансування НБУ та рівня ліквідності банківської системи та обґрунтовано подальшу необхідність надання таких кредитів. Надано рекомендації щодо підвищення рівня ліквідності банківської системи України та забезпечення її нормального функціонування.

Стаття написана українською мовою


Череватенко В. А.
Кредитна політика українських банків та скорингові технології: сучасний стан і перспективи розвитку (c. 297 - 301)

Проаналізовано сучасний стан кредитної політики українських банків. Зроблено висновок про необхідність вдосконалення та впровадження скорингових технологій в українські банки. Скорингові технології дозволять мінімізувати кількість невиплачених кредитів, подолати кредитне шахрайство, знизити відсотки по кредитах. Банківські установи надають перевагу лише одній формі скорингу – аплікаційному, залишаючи поза увагою такі його важливі види, як поведінковий та колекторський. Постійне використання скорингових моделей протягом всього циклу кредиту дозволить попередити вірогідності дефолтових кредитів. Перед українськими фахівцями стоїть ціла низка завдань – розробка та постійне оновлення скорингових анкет для фінансових установ з урахуванням специфіки українського суспільства, у тому числі регіональних відмінностей та високого рівня кредитного шахрайства. Вдосконалення банківських систем оцінки ризику позичальників є запорукою подальшого розвитку фінансового ринку в Україні.

Стаття написана українською мовою


Д’яконова І. І., Мордань Є. Ю.
Дослідження оцінки рівня фінансової стабільності як складового елементу механізму державного регулювання банківської системи (c. 302 - 306)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки рівня фінансової стабільності банківської системи, що дозволяє виявити тенденції зростання рівня ризиків банківської системи та спрогнозувати виникнення системних криз у майбутньому. Обґрунтована необхідність створення функції макропруденційного нагляду з метою забезпечення системної стабільності банківської системи в цілому, а не окремого банку. Для оцінки рівня фінансової стабільності банківської системи запропоновано використовувати агрегований індикатор фінансової стабільності банківської системи (AIFS), який базується на розрахунку субіндексу фінансової стабільності, субіндексу фінансової вразливості та субіндексу економічного клімату. У статті представлено поетапну технологію визначення агрегованого індикатора фінансової стабільності банківської системи, здійснено його розрахунок та зроблено висновок про рівень фінансової стабільності банківської системи України за період 2007 – 2013 рр.

Стаття написана українською мовою


Алілуйко М. С.
Теоретичні аспекти оцінювання ефективності антикризового управління банківськими ресурсами (c. 307 - 312)

Метою статті є визначення теоретичних підходів щодо оцінювання ефективності антикризового управління ресурсами банку. У статті обґрунтовано характерні риси антикризового управління ресурсами банку та залежність рівня ефективності функціонування банку та антикризового управління банківськими ресурсами від сукупного впливу чинників. Визначено основні об’єкти оцінки ефективності антикризового управління ресурсною базою банків, до яких віднесено оцінку ефективності формування ресурсної бази банків, оцінку ефективності та повноти використання ресурсної бази банків, оцінку прибутковості функціонування банку, які є одними з найбільш вагомих критеріїв при оцінюванні ефективності ресурсної бази банків та повноти її використання. Розглянуто показники, які застосовуються для визначення ефективності антикризового управління ресурсами банку, висвітлено науково-методичні підходи до такої оцінки. Обґрунтовано необхідність застосування інтегральної оцінки ефективності антикризового управління ресурсами банків на основі комплексу індикаторів, що відображають різноманітні симптоми кризових явищ з урахуванням ступеня генерування небезпек. Розглянуто реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку, його сутність та функціональне призначення як важливого інструменту антикризового управління, а також охарактеризовано основні етапи його здійснення.

Стаття написана українською мовою


Бондаренко О. С.
Вплив логістизації економіки на управління фінансовими потоками промислових підприємств (c. 312 - 317)

Метою статті є обґрунтування доцільності впровадження фінансово-логістичного підходу до управління фінансовими потоками промислових підприємств. Розкрито роль логістизації економіки для сучасних промислових підприємств, доведено необхідність інтегрування фінансового менеджменту та логістики в напряму підвищення ефективності управління фінансовими потоками, запропоновано алгоритм управління фінансовими потоками в логістичних системах промислових підприємств. Перспектива подальших досліджень полягає в розробці методологічних основ фінансово-логістичного управління фінансовими потоками на промислових підприємствах України.

Стаття написана українською мовою


Олійник-Данн О. О., Адаменко В. В.
Оцінка ролі фінансових ринків у фінансуванні підприємств аграрного сектора економіки України (c. 318 - 323)

Метою статті є дослідження ролі та структури розміщення цінних паперів агропідприємствами України на зарубіжних фінансових ринках та оцінка впливу зарубіжного фондового ринку на розвиток аграрного сектора економіки України. Проаналізовано обсяги залучення зовнішнього фінансування підприємствами аграрного сектора економіки України на зарубіжних фондових ринках протягом 2006 – 2013 рр. у розрізі світових фондових бірж, таких як Варшавська фондова біржа, Лондонська фондова біржа, Франкфуртська фондова біржа, фондова біржа Euronext, і форм розміщення акцій (PP, IPO, PPO, SPO) та єврооблігацій. Проведено оцінку ролі зарубіжного фондового ринку у фінансовому забезпечення діяльності підприємств аграрного сектора України на підставі порівняння з довгостроковими пільговими кредитами та побудови моделі лінійної регресії, яка засвідчила статистичну залежність річного обсягу валової продукції сільського господарства від обсягів залучення коштів за рахунок розміщення акцій та єврооблігацій на цьому ринку за попередній рік (тобто з лагом у 1 рік).

Стаття написана українською мовою


Стрілець В. Ю.
Вплив податкової реформи на ефективність функціонування бюджетної системи України (c. 323 - 330)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей впливу заходів податкової реформи на ефективність функціонування бюджетної системи України. У результаті дослідження було кількісно оцінено вплив змін у податковому законодавстві на обсяг Зведеного бюджету за останні роки. Визначено позитивні наслідки реформування податкової системи та обґрунтовано необхідність її подальшого вдосконалення. Доведено, що деякі аспекти «Концепції реформування податкової системи України» можуть негативно вплинути на нарощення доходів державного сектора, пригальмувати розвиток бізнесу та національної економіки. Перспективою подальшого удосконалення реформи є приведення законодавчої бази оподаткування в Україні до європейських директив і принципів. У межах завдання підвищення фіскальної результативності системи оподаткування подальші дослідження мають бути направлені на визначення додаткових заходів зі збільшення доходів бюджету, що не будуть посилювати фіскальне навантаження на високотехнологічні та пріоритетні галузі економіки.

Стаття написана українською мовою


Любенко А. М.
Актуальні питання стандартизації фінансового контролю (c. 331 - 336)

Метою статті є поглиблення теоретичних, методологічних та організаційних положень розвитку державного фінансового контролю на основі стандартизованого підходу. Виходячи з цього, завдання дослідження полягає в: обґрунтуванні необхідності системної стандартизації державного фінансового контролю; на підставі застосування системного підходу визначенні змісту уніфікації організації та методологічного забезпечення діяльності суб’єктів контролю. Обґрунтовано актуальність розробки та впровадження національних положень (стандартів) фінансового контролю суб’єктів державного сектора. Автор вважає, що головна увага вищих органів державного фінансового контролю має приділятися контролю за діяльністю органів внутрішнього державного фінансового контролю, оцінці показників, покладених в основу прийняття владних рішень. Враховуючи, що в міжнародних стандартах фінансового контролю відображені кращі світовий досвід і тенденції його розвитку, було б доцільно використовувати положення даних стандартів при розробці вітчизняних стандартів оцінки діяльності органів внутрішнього контролю (наприклад, у рамках аудиту ефективності). Можливе і пряме застосування міжнародних стандартів фінансового контролю в роботі контрольних органів зовнішнього контролю при: перевірці ефективності діяльності відповідно до обґрунтованих принципів, практики і політики управління, а також ефективності використання трудових, фінансових та інших ресурсів; перевірці щорічного виконання державного бюджету за минулий рік для формування пропозицій щодо оптимізації облікових операцій, що проводяться Міністерством фінансів (або відповідними фінансовими органами) на підставі внутрішніх наказів; використанні як джерел інформації баз даних третіх сторін, зокрема органів Державної казначейської служби.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Школьник І. О., Кравченко Є. О.
Залежність економічного зростання від глибини фінансового ринку (c. 190 - 195)

У статті авторами досліджено значення розвитку фінансового ринку та його впливу на економічне зростання. Проаналізовано сучасний стан розвитку фінансового ринку за регіонами світу. Визначаючи взаємозалежність розвитку фінансового ринку та пожвавлення економіки держави, необхідно враховувати основні показники фінансового розвитку. Аналіз фінансової глибини свідчить про те, що розвинені країни володіють найбільшими ринками облігацій, акціями та ринком сек'юритизованих інструментів. Якщо є волатильність потоків капіталу в недостатньо розвиненій інфраструктурі ринку цінних паперів, навіть при високому рівні глобального індексу фінансової глибини, то це може спричинити серйозний вплив на проблему стійкості платіжного балансу країни. На основі аналізу зроблено висновок про наявність взаємозв’язку між рівнем розвитку фінансового ринку на основі динаміки обсягів фінансових активів та темпами економічного зростання через динаміку валового внутрішнього продукту.

Стаття написана англійською мовою


Бріль М. С.
Методика формування стратегічних альтернатив управління економічною безпекою комерційного банку (c. 196 - 203)

Розглянуто засади стратегії економічної безпеки комерційного банку в умовах нестаціонарного економічного середовища. Проаналізовано рівень економічної безпеки банку на сучасному етапі розвитку економіки країни. Пропонyється методикa формyвaння стрaтегічних aльтернaтив yпрaвління економічною безпекою комерційного бaнкy нa основі трикомпонентної моделі кyбy ситyaцій зa склaдовими: стaн рівня нaдійності комерційного бaнкy, стaн рівня розвиткy конкyрентного середовищa тa стaн економічної безпеки бaнківської системи в yмoвaх дії зaгpoз зoвнішньoгo тa внyтpішньoгo сepeдoвищa. Запропоновaний підхід дозволяє комплексно зістaвити всі склaдові, що визнaчaють рівень економічної безпеки комерційного бaнкy, і виконyє два основні зaвдання: по-перше, позиціонyвaння стaнy економічної безпеки комерційного бaнкy нa основі трьохрівневої оцінки, обyмовленої стрyктyрними елементaми; по-друге, визнaчення можливих і перспективних переходів у ті квaдрaнти кyбa, які дозволяють досягти мети стрaтегічного yпрaвління економічною безпекою комерційного бaнкy.

Стаття написана українською мовою


Кудляк Ю. В.
Особливості реалізації регуляторних фінансових стратегій оздоровлення банківської системи (c. 203 - 210)

Метою статті є оцінка особливостей реалізації центральним банком регулятивних стратегій оздоровлення банківської системи. У межах обраних показників оцінки стратегічних позицій банків запропоновано систему критеріїв «4S»: Capital Safety – обсяг статутного капіталу (рівень безпеки); Liabilities Structure – рівень довіри до банку (частка депозитів у зобов’язаннях банків); Client Segment – переважання депозитів юридичних осіб у депозитному портфелі; Deposit Sensibility – питома вага депозитів до запитання у депозитному портфелі банку, тобто чутливість до зміни поведінки вкладників банку) для визначення перспектив і регуляторних дій НБУ щодо потенційно проблемних банківських установ. Це не лише пропонує критерії визначення «вузьких» місць у діяльності банків, але й має на меті оптимізацію структури банківської системи та підвищення її рівня конкурентоспроможності. Заходи антикризового управління банком запропоновано реалізувати за допомогою відповідного алгоритму діагностування фінансової стійкості банку з урахуванням тривалості проблемного періоду, системності банку, обсягу капіталу, інвестиційної привабливості установи. Визначений перелік заходів передбачає імунізацію балансу, консолідацію капіталу, відновлення довіри, дедоларизацію операцій, оздоровлення установи, що дозволить оптимізувати процес прийняття рішень щодо перспектив усунення фінансових проблем у банківських установах шляхом застосування запропонованих рекомендацій як ринкового, так і регуляторного характеру.

Стаття написана українською мовою


Вишневська О. О.
Економічний зміст страхування іпотечних кредитів (c. 210 - 214)

Як свідчить зарубіжний досвід, страхування поряд з іншими методами управління ризиками в кредитуванні відіграє важливу роль і може стати стимулюючим фактором розвитку іпотечного кредитування. Для ефективного функціонування ринку іпотечного кредитування та створення і запровадження комплексних програм страхування іпотечних кредитів необхідно дослідити сутність страхування іпотечних кредитів та їхнє місце в системі іпотечного кредитування. У статті проведено дослідження сутності схожих за функціональним навантаженням, але водночас різних страхових продуктів: страхування іпотечного кредитування, страхування іпотечних кредитів та іпотечного страхування. Виявлено ряд відмінностей між цими видами страхування щодо наявності суб’єктів та ризиків, які виникають у процесі взаємовідносин сторін і пов’язані з їх майновими інтересами. За результатами дослідження автором сформульовано визначення поняття «страхування іпотечних кредитів», обґрунтовано функції страхування іпотечних кредитів та його особливості.

Стаття написана українською мовою


Коляда Т. А.
Джерела фінансування дефіциту бюджету: тенденції у застосуванні та виклики для стабільності державних фінансів України (c. 215 - 222)

Мета статті полягає в дослідженні складу та структури джерел фінансування дефіциту бюджету, виявленні тенденцій у їх застосуванні та визначенні можливих ризиків для стабільності державних фінансів України в коротко- та довгостроковій перспективах. На основі аналізу причин і чинників виникнення дефіциту бюджету та напрямів витрачання коштів на його покриття було визначено виклики для фінансової безпеки держави. У результаті дослідження було доведено, що жодне із джерел фінансування дефіциту бюджету не має абсолютних переваг перед іншими та не є повністю неінфляційним. Уряд, приймаючи рішення стосовно вибору способу фінансування дефіциту бюджету, має виходити з позиції економічної доцільності залучення кожного із джерел фінансування, поєднуючи їх та мінімізуючи можливі негативні наслідки як для бюджету, так і для економіки країни в цілому, у коротко- та довгостроковому періодах. Узагальнюючи сучасні концептуальні підходи до збалансування бюджету, обґрунтовано доцільність обрання для України стратегії стабілізації державних фінансів на основі функціонування фінансів та з урахуванням впливу внутрішніх (інституціональних та макроекономічних) і зовнішніх (глобалізаційних) чинників. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності при розробці проектів майбутніх фінансових планів держави акцентувати увагу на заходах щодо підтримки довгострокового потенціалу економічного зростання, у тому числі й за рахунок скорочення дефіциту бюджету, що вимагає тонкого балансу між податковою політикою та реформами видатків.

Стаття написана українською мовою


Бабець І. Г., Жабинець О. Й.
Інтегральна оцінка безпеки страхового ринку України (c. 223 - 228)

У статті подано авторське визначення категорії «безпека страхового ринку» з урахуванням взаємовпливу процесів розвитку страхування на мікро- та макрорівнях системної ієрархії управління. Здійснено оцінку рівня безпеки страхового ринку України та виявлено найбільш істотні загрози розвиткові страхового сектора національної економіки. Обґрунтовано основні напрями зміцнення безпеки вітчизняного страхового ринку в сучасних умовах трансформації економіки України. Результати дослідження засвідчили підвищення рівня безпеки страхового ринку України протягом 2009 – 2013 рр. Водночас статистичні значення індикаторів, які є стимуляторами безпеки ринку страхування, упродовж досліджуваного періоду не відповідали критеріям безпеки і були значно нижчими за встановлені порогові значення. Це свідчить про те, що вітчизняний страховий ринок неспроможний повною мірою виконувати свої функції відшкодування втрат економічних суб’єктів, використовується для «відмивання» коштів, зменшення податкового навантаження, а в масштабах національної економіки не відіграє помітної ролі. Щодо індикаторів-дестимуляторів, то вони змінювалися неістотно і знаходились у межах норми, що є позитивним фактором. Інтегральний показник безпеки страхового ринку виявився найбільш чутливим до зміни частки довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій та достатньо чутливий до зміни показника частки премій, що належать перестраховикам-нерезидентам. Автори вважають, що напрями зміцнення безпеки страхового ринку України насамперед повинні зосереджуватися на оптимізації саме цих показників.

Стаття написана українською мовою


Фещенко О. П.
Розрахунок показників фінансового стану господарських товариств з урахуванням нових форм фінансової звітності (c. 229 - 236)

Результат діяльності будь якого суб’єкта господарювання залежить від наявності та ефективності використання фінансових ресурсів. Раціональне використання фінансових ресурсів віддзеркалює фінансовий стан підприємства. У цьому зв’язку важливе значення має достовірна оцінка фінансового стану підприємства, що забезпечується обґрунтованим здійсненням його аналізу. Незважаючи на значне дослідження науковцями методик проведення аналізу фінансового стану підприємства, зі зміною форм фінансової звітності виникла необхідність у коригуванні алгоритмів розрахунку фінансових показників. Враховуючи, що нині не розроблено єдиних підходів у цій сфері, метою статті є розробка пропозицій щодо алгоритмів розрахунку основних показників (коефіцієнтів) фінансового стану господарських товариств, беручи до уваги особливості складання фінансової звітності з 2013 р. На основі порівняльного аналізу автором виявлено основні відмінності між формами фінансової звітності до та після впровадження НП(С)БО) 1 та надано пропозиції щодо алгоритму розрахунку основних показників (коефіцієнтів) фінансового стану із урахуванням практичної потреби господарських товариств. Використання у практичній діяльності підприємств запропонованих у даній статі алгоритмів розрахунку показників дасть можливість здійснити оцінювання фінансового стану господарських товариств із застосуванням форм фінансової звітності, регламентованих НП(С)БО 1.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Бачо Р. Й.
Фінансовий арбітраж як перспективний напрям удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні (на матеріалах Фінансової Арбітражної Комісії Угорщини) (c. 204 - 208)

У статті розкрито принцип функціонування Фінансової Арбітражної Комісії в Угорщині, що була створена у 2011 р. При відображенні особливостей прийняття та розгляду скарг споживачів фінансових послуг акцент зроблено на вимогах законодавства щодо правильності подачі заяв про порушення прав споживача. Узагальнено, що Фінансова Арбітражна Комісія не здійснює захист прав споживачів, а є інструментом захисту порушених прав. Статистичний аналіз діяльності Комісії за досліджуваний період дозволяє зробити висновок про її сприяння у врегулюванні спорів між сторонами, про що засвідчує тенденція зростання частки врегульованих справ шляхом укладення сторонами мирової угоди. Впровадження угорського досвіду фінансового арбітражу в сучасних реаліях України сприятиме інтеграції держави в європейський економічний простір шляхом імплементації Рекомендації Європейської Комісії 98/257/EK. Узагальнення, зроблені в роботі щодо необхідності впровадження даного механізму врегулювання спорів між споживачами на фінансовими установами, сприятиме посиленню довіри до фінансового ринку та є додатковим механізмом захисту законних прав споживачів цих послуг.

Стаття написана українською мовою


Волга В. О.
Міжнародні моделі та технології мікрофінансування малого і середнього бізнесу (c. 209 - 216)

Метою статті є порівняльний аналіз міжнародно визнаних моделей та апробованих, адаптованих і модифікованих до національних особливостей технологій мікрофінансування, визначення можливостей їх використання для становлення національної моделі. При аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць вчених, роботи яких присвячені проблемам розвитку і становлення малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні, було розглянуто можливості взаємодії комерційних банків і мікрофінансових організацій (МФО) у межах окремих національних моделей мікрофінансування («американської», «німецької» та змішаної), системи та методи оцінки і управління ризиками при здійсненні мікрокредитування, особливості трансформації МФО різних форм власності. У результаті дослідження було виявлено, що серед країн Центральної та Східної Європи найбільш ефективними (та прийнятними для України) є моделі мікрокредитування МСБ Польщі та Угорщини. Особливої уваги заслуговує також «болівійська» модель, окремі складові якої можуть бути використані з точки зору як інклюзивної розбудови національного фінансового сектора, так і форм і методів державного регулювання діяльності мікрофінансових інституцій. Доведено, що оскільки сьогодні для багатьох українських інвесторів мікрокредитування і мікроінвестиції не є пріоритетною альтернативою класичним формам інвестицій, першочерговими завданнями для державних і регуляторних органів України у найближчий час є збалансування фінансового сектора та вдосконалення законодавства. Подальший розвиток досліджень у сфері моделювання державної підтримки сектора мікрофінансування в Україні пов’язаний зі структуризацією ризиків мікрокредитування МСБ, впровадженням цільового фінансування розвитку інфраструктури фінансового ринку, усуненням перешкод для мікрофінансування організацій різних форм власності.

Стаття написана українською мовою


Вядрова Н. Г., Нагай І. В.
Фінансова стійкість банківського сектора під впливом структури власних фінансів та макроекономічних чинників (c. 217 - 225)

У статті поглиблено теоретико-методичні підходи до визначення найсуттєвіших факторів впливу на фінансову стійкість банків і банківського сектора загалом і розроблено управлінські заходи, спрямовані на зменшення їх негативного впливу. У процесі дослідження було розглянуто праці, присвячені проблематиці капіталізації банків, підтримці ліквідності та підвищення їх фінансової стійкості. Розраховано параметри багатофакторних моделей залежності фактичних значень нормативів капіталу та ліквідності банків від зовнішніх та внутрішніх факторів. Проведено дослідження впливу кожного з факторів на фінансову стійкість окремого банку, на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк», і банківського сектора загалом, що дозволило виявили найсуттєвіші зовнішні та внутрішні фактори впливу. Результатом дослідження даного напрямку є розробка рекомендацій щодо підтримки та покращення фінансової стійкості, забезпечення достатнього рівня капіталу, підтримки існуючого рівня ліквідності, мінімізації впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. Перспективним напрямом є дослідження впливу на фінансову стійкість банку (з точки зору обов’язкових нормативів кредитного ризику та інвестування) макроекономічних чинників та внутрішніх факторів, зокрема структури інвестиційного та кредитного портфелів окремого банку та банківського сектора.

Стаття написана українською мовою


Гула А. С.
Зарубіжний досвід використання кооперативних банків в Україні (c. 226 - 230)

Стаття присвячена актуальній темі дослідження основних тенденцій розвитку кооперативних банків в аграрному секторі економіки України. Розглянуто проблематику сільськогосподарської галузі, однієї з найбільш ризикових галузей, яка потребує постійного фінансування з боку держави. Як основні джерела фінансування підприємств розглянуто нетрадиційні банківські операції та послуги. У статті досліджено особливості організації кооперативної системи в аграрному секторі зарубіжних країн та виявлено їх основні спільні риси. Охарактеризовано роль спеціалізованих кооперативних фінансових установ, зокрема кооперативних банків. На практиці Німеччини, Франції та Польщі підкреслюється видатна роль кооперативних банків для розвитку аграрного сектора економіки цих країн. На основі вивчення зарубіжного досвіду країн з різним рівнем економічного розвитку визначено умови формування і діяльності кооперативних банківських установ у вітчизняній практиці.

Стаття написана українською мовою


Прокопенко В. Ю.
Особливості визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування: світовий досвід та висновки для України (c. 231 - 236)

У статті розглядається світова практика визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування. Проаналізовано методичні підходи до оцінки нерухомості, що застосовуються в зарубіжних економіках. Окреслено фактори, що впливають на вартість створеної нерухомості та які необхідно враховувати при виборі методичного підходу до визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування. Охарактеризовано основні методики оцінки нерухомості для цілей оподаткування, виходячи з її ринкової вартості. Розглянуто моделі вартості об’єкта нерухомості. Крім того, аналізуються існуючі підходи до застосування методу порівняння продажів. Також розглянуто переваги та недоліки моделі масової оцінки нерухомості. Аналізуються наукові погляди українських науковців щодо запровадження моделі масової оцінки нерухомості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Герус Ю. В.
Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування і можливості його застосування в Україні (c. 224 - 232)

У статті досліджено дві групи країн, а саме: країни Європи та колишнього СРСР, на досвід яких слід спиратися Україні у сфері фінансового забезпечення медичного страхування. Розглянуто централізований підхід (мобілізація коштів здійснюється у бюджет, спеціальний фонд, загальнодержавний фонд) і децентралізований підхід (мобілізація коштів здійснюється у приватні установи) фінансового забезпечення медичного страхування. Охарактеризовано ключові інструменти (фінансові, інституційні, організаційні) досліджуваних країн, за допомогою яких було досягнуто успіхів у формуванні більш ефективного і справедливого фінансового забезпечення медичного страхування. На основі міжкраїнних порівнянь доведено, що на практиці не існує «універсальної» моделі фінансового забезпечення медичного страхування, тому розробку державної політики у даній сфері слід проводити з урахуванням соціально-політичних, соціально-економічних та соціально-географічних характеристик кожної країни.

Стаття написана українською мовою


Мельниченко О. В.
Обліково-аналітичний аспект функціонування фінансових пірамід (c. 232 - 238)

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасних суспільних відносин у сфері фінансів. Із поширенням недобросовісних організацій, що заволодівають коштами людей, у тому числі й за допомогою шахрайських механізмів, часто дискредитуються традиційні та безпечні фінансові операції. Основою втрати довіри з боку населення, зокрема, до банків, часто є нерозуміння суті операцій та основ діяльності різних фінансових інститутів. З метою повернення чи підвищення довіри слід вживати різних заходів, серед яких підвищення фінансової грамотності населення, запобігання здійснення шахрайських операцій тощо. У даній статті на підставі методів бухгалтерського обліку та економічного аналізу продемонстровано відмінність фінансових пірамід від банків. Враховуючи також наукові інтереси автора щодо функціонування систем електронних грошей, висновки у статті слід також розглядати як наукове підґрунтя для підвищення довіри до цього платіжного засобу, враховуючи, що випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки, а принципи побудови фінансових пірамід та систем електронних грошей відрізняються докорінно.

Стаття написана українською мовою


Костяна О. В.
Особливості провадження податкової політики на територіях України, що мають особливий статус (c. 238 - 243)

Метою статті є визначення характерних рис податкової політики в регіонах України, які внаслідок військово-політичних подій 2014 р. отримали особливий статус. Визначено основні тенденції розвитку економік АР Крим, Луганської та Донецької областей у період до 2014 р., коли зазначені території повністю контролювалися державною владою України. Проаналізовано інструменти податкової політики, що були запроваджені на територіях з особливим статусом у 2014 – 2015 рр. Визначено особливості функціонування ВЕЗ «Крим», а також порядок оподаткування суб’єктів, що отримують доходи або провадять господарську діяльність на її території. Обґрунтовано характер інструментів податкового регулювання, що застосовуються в зоні проведення АТО. Здійснено порівняльний аналіз заходів податкової політики, що впроваджувалися на територіях ВЕЗ «Крим» і на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Стаття написана українською мовою


Рязанова Н. С.
Новий погляд на фінансове рахівництво інформаційного суспільства (c. 244 - 254)

Метою статті є дослідження фінансового рахівництва (financial accounting) як інституту розкриття фінансової інформації зовнішнім користувачам, тобто як стійкої діяльності, що спрямована на реалізацію інформаційної функції фінансів. Ефективний розвиток такої діяльності та належне використання суспільством її результатів можливі за умов розуміння сутності фінансового рахівництва, його відмінності від бухгалтерського обліку, особливостей його користувачів та інформаційних продуктів фінансового рахівництва. У сучасному суспільстві поступово формується інститут розкриття інформації, і це є об’єктивним процесом, невід’ємним від розвитку таких важливих проявів інформаційної епохи, як інноваційна економіка та громадянське суспільство. У статті досліджуються відмінність рахівництва як інституту розкриття інформації від бухгалтерського обліку, коло користувачів послуг фінансового рахівництва, а також особливості інформаційних продуктів фінансового рахівництва. На початку ХХІ століття тема фінансового рахівництва стала актуальною не лише для корпоративних фінансів та фінансового ринку, але й фінансів державних та місцевих органів влади.

Стаття написана російською мовою


Синютка Н. Г.
Фіскальна і боргова політика українських муніципалітетів: зміна пріоритетів (c. 255 - 262)

Узагальнено статистичну інформацію щодо місцевих фінансів як складової сектора державного управління України, дано інтегровану оцінку їхнього сучасного стану, розглянуто динаміку розвитку і структуру сектора. Доведено системний характер дефіцитності місцевих бюджетів. Зроблено спробу комплексного наукового обґрунтування необхідності та доцільності місцевих позик як альтернативного джерела фінансування. Запропоновано зміну пріоритетів у фіскальній і борговій політиці муніципалітетів України. Наголошено на позитивних аспектах субнаціональних запозичень як драйвера економічного розвитку регіонів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Шкодіна І. В.
Перколяція світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності (c. 221 - 225)

Розглянуто фондовий ринок як складну систему, що проходить критичну точку, в якій ринок зазнає якісних змін, змінює свою структуру, властивості, кількість елементів і поведінку (перколяцію). Виділено та розглянуто основні явища, які кардинально змінюють системні властивості фондового ринку як складної системи (політика кількісного пом’якшення, високочастотна торгівля, альтернативні торговельні майданчики, операціі в «темних пулах» (dark pools), сек’юритизація активів) та впливають на посилення невизначеності його розвитку. Визначено, що небажання світової фінансової спільноти кардинально реформувати систему задля отримання короткострокових прибутків може несподіваним чином обернутися проти неї самої в довгостроковій перспективі. Підвищення процентних ставок, продовження економічних проблем в єврозоні та Азії, геополітичний виклик Росії Україні й усьому світу також можуть мати негативний вплив на економіку багатьох країн і, як наслідок, – на фондовий ринок.

Стаття написана українською мовою


Прокопенко В. Ю., Дубина М. В., Коваленко К. О.
Особливості функціонування фінансових пірамід та їх вплив на розвиток ринку фінансових послуг України (c. 226 - 232)

У статті досліджено сутність категорії «фінансова піраміда» через основні наукові підходи до її трактування. Зокрема, означену категорію запропоновано розглядати так: фінансова піраміда – це форма організації бізнесу, яка не передбачає виробництва товарів чи надання послуг, забезпечує своє існування за рахунок обов’язкових, постійних членських внесків чи інших платежів, які використовуються не для провадження легальної, з позиції законодавства, фінансової діяльності з метою отримання доходу, а для збагачення, насамперед, засновників таких схем шляхом перерозподілу коштів, акумульованих у процесі діяльності фінансової піраміди, на користь незначної кількості учасників, і супроводжується існуванням значної кількості ошуканих споживачів фінансових послуг таких структур. Також ідентифіковано та систематизовано основні характерні ознаки фінансових пірамід, до числа яких віднесено: відсутність ліцензії на реалізацію відповідної діяльності на ринку фінансових послуг, необхідність сплати реєстраційного збору, відсутність у договорі будь-яких гарантій повернення коштів, реалізація власниками фінансової піраміди психологічного впливу на своїх потенційних клієнтів, агресивна маркетингова політика щодо залучення фінансових ресурсів, формування складної організаційної структури управління фінансовою пірамідою, клієнти фінансових пірамід стають її учасниками і працівниками, виплата надвисоких прибутків першим клієнтам, розмір яких не відповідає реальній ситуації на ринку фінансових послуг. За результатами дослідження описано механізм роботи фінансових пірамід та виконано ретроспективний аналіз їх розвитку в Україні.

Стаття написана українською мовою


Долінський Л. Б., Пєршин Д. О.
Оцінювання фінансової стійкості банківських установ в аспекті надійності депозитних вкладів (c. 233 - 239)

Метою даної наукової роботи є побудова та впровадження методичних підходів до визначення надійності депозитних вкладів у банківських установах. Розглянуто теоретико-методичні підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до визначення фінансової стійкості банку. Визначено ключові фінансово-економічні показники, а також наведено окремі якісні показники, комплексний аналіз яких визначає рівень фінансової стійкості банківської установи та дозволяє оцінити рівень надійності депозитних вкладів. Наведено порядок розрахунку та граничні значення ключових фінансово-економічних показників, що були використані в ході дослідження. Встановлено, що навіть при здійсненні комплексного аналізу фінансового стану банку з дотриманням кращих принципів рейтингування, підсумковий результат скорингової моделі може бути невірним, оскільки розрахунок коефіцієнтів здійснюється за даними форм статистичної звітності. У свою чергу, статистична звітність може бути навмисно суттєво викривлена, що потребує від аналітиків високої кваліфікації для визначення оцінки реального фінансового стану банку.

Стаття написана українською мовою


Кравчонок С. В.
Дослідження теоретичних основ функціонування грошово-кредитного ринку України (c. 239 - 243)

У статті розглянуто проблематика теоретичних засад стосовно поняття «грошово-кредитний ринок». Добробут та процвітання держави залежить від ефективності фінансової сфери, тому важливим є вдосконалення функціонування фінансового ринку, а саме – його окремих сегментів. Оскільки одним з найбільших сегментів є грошово-кредитний ринок, то необхідно спочатку розглянути саме його, що і відображено у статті. Розглянуто теоретичні основи, а саме – визначення поняття грошово-кредитного ринку; проаналізовано інструментарій грошово-кредитного ринку. На основі дослідженого матеріалу автором запропоновано розширений та доповнений варіант поняття грошово-кредитного ринку. У подальшому планується розгляд монетарного регулювання грошово-кредитного ринку України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Бєлова І. В.
Науково-методичні засади формування системи індикаторів моніторингу накопичення системного фінансового ризику в економіці України (c. 169 - 173)

Відсутність універсального набору індикаторів та різноманітність наявних підходів, що виникають внаслідок необхідності врахування специфічних особливостей країни, обумовили актуальність даного дослідження і необхідність формування системи показників для ідентифікації рівня системного фінансового ризику. У статті здійснено оцінювання взаємозв’язків між показниками функціонування інституційних секторів економіки України та параметрами настання фінансової кризи у різних економічних сферах. У результаті розрахунків було сформовано систему релевантних індикаторів накопичення системного фінансового ризику в інституційних секторах економіки України в розрізі часових меж їх моніторингу. Проведене дослідження створює підґрунтя для розробки заходів з управління системним фінансовим ризиком у вітчизняній економіці.

Стаття написана українською мовою


Кульчицький М. І.
Теоретико-методологічні основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку (c. 174 - 181)

У статті розглянуто концептуальні підходи різних економічних шкіл до формування міжбюджетних відносин, проаналізовано принципи їх побудови в національній економіці України. Проведено класифікацію міжбюджетних відносин за різними критеріями та з’ясовано функції міжбюджетних відносин у вітчизняній економіці для забезпечення самодостатності територіальних громад. На основі аналізу статистичних і фінансових показників розглянуто основні проблеми міжбюджетних відносин в Україні, з’ясовано головні причини територіальних відмінностей у формуванні доходів та у складі й обсягах видатків місцевих бюджетів. Встановлено, що для України характерний високий ступінь централізації бюджетних ресурсів на рівні центрального уряду, нерозвиненість місцевого самоврядування, недосконалість теоретико-методологічних та організаційних засад його формування. У результаті дослідження було виявлено сталу тенденцію до зростання дотацій, субвенцій та інших трансферів з державного бюджету до місцевих як в абсолютному, так і відносному значенні. Запропоновано механізми вдосконалення децентралізації вітчизняної бюджетної системи та посилення фінансової автономії місцевих органів влади. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є проведення глибокого аналізу досвіду європейських країн щодо механізмів формування доходів місцевих бюджетів та можливостей використання їхніх елементів у вітчизняній економіці, обґрунтування економічно доцільного рівня частки доходів місцевих органів влади у ВВП України.

Стаття написана українською мовою


Іваненко І. А.
Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин (c. 182 - 187)

Останніми роками зростає роль валютно-фінансових відносин у розвитку як світової економіки в цілому, так й економік окремих країн. При цьому зростання форм, видів, методів та механізмів сучасних валютно-фінансових операцій вимагає уточнення їх сутності, складу та учасників. Тому метою статті є дослідження та обґрунтування поняття та структури валютно-фінансових відносин та операцій, класифікація їх суб’єктів. Сутність валютно-фінансових відносин розкривається через класифікацію їх конкретних форм – валютно-фінансових операцій. У складі останніх слід виділити: валютні операції та фінансові операції. Валютно-фінансові відносини та операції реалізуються їх учасниками, які доцільно об’єднати в такі групи: що діють на національному та міжнародному рівні, регулюючі та підпорядковані, професійні та непрофесійні. Ступінь впливу окремих категорій учасників перманентно змінюється, що є однією з причин валютно-фінансової нестабільності на світовому ринку. Тому національний валютно-фінансовий механізм має бути досить гнучким, щоб врахувати сучасні вимоги розвитку світового ринку та забезпечити оптимальну інтеграцію країни до нього.

Стаття написана українською мовою


Жовтанецька Я. В.
Механізм антикризового управління діяльністю банків (c. 187 - 192)

Мета статті полягає у поглибленні теоретичних засад антикризового управління банками й розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму антикризового управління в банківській сфері. На основі узагальнення існуючих наукових підходів представлено авторське визначення економічного терміна «антикризове управління банком». У результаті дослідження автором запропоновано складові механізму антикризового управління діяльністю банків, конкретизовано його форми, методи, важелі та інструменти на макро- й мікрорівнях у рамках суб'єктно-об'єктних відносин. Такий підхід дозволяє виокремити необхідні заходи антикризового управління з метою виявлення, попередження, нейтралізації й мінімізації кризових явищ і ситуацій, може використовуватися як превентивна й реактивна форми антикризового менеджменту. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є необхідність обґрунтування специфіки дії фінансових інструментів на діяльність банківських установ з урахуванням особливостей передачі активів та зобов’язань проблемних установ, їх капіталізації та реорганізації з використанням об’єднувальних, розподільчих форм і шляхом купівлі-продажу.

Стаття написана українською мовою


Стеценко Т. В.
Постдокументарний етап розвитку ринку цінних паперів України (c. 193 - 198)

Метою статті є проведення періодизації розвитку ринку цінних паперів України залежно від домінуючої форми існування цінних паперів та оцінка активності діяльності депозитарних установ на постдокументарному етапі розвитку. Було проведено періодизацію розвитку ринку цінних паперів України шляхом виділення трьох етапів його розвитку: документарного (1991 – 1996 рр.); перехідного (1997 р. – жовтень 2013 р.); постдокументарного (жовтень 2013 р. і по теперішній час). За результатами дослідження отримані такі висновки: депозитарна система перехідного періоду попри наявність суттєвих недоліків не була фактором зменшення обсягів торгів на вітчизняному ринку цінних паперів, а її пропускна здатність обробляти операції з документарними, знерухомленими та бездокументарними цінними паперами цілком відповідала потребам ринку. Реформована депозитарна система побудована відповідно до міжнародних вимог та стандартів, пропускна здатність якої для обслуговування операцій з цінними паперами перевищує вимоги сучасного ринку цінних паперів України. Обґрунтовано, що механізм функціонування оновленої депозитарної системи України потребує подальшого відпрацювання, оскільки існують проблеми відповідності показників діяльності депозитарних закладів пруденційним нормативам, обліку цінних паперів «сплячих акціонерів», підвищення рівня конкуренції між депозитарними установами.

Стаття написана українською мовою


Хмелюк А. А.
Ефективність фінансового моніторингу (c. 199 - 203)

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні (виходячи з аналізу показників фінансового моніторингу) поняття «ефективність фінансового моніторингу» та виявлення показників, що її характеризують, і факторів, які на неї впливають. Як показник ефективності фінансового моніторингу запропоновано розраховувати співвідношення загальної суми видатків, спрямованих на утримання Державної служби фінансового моніторингу України, і вартості вилучених майна і коштів. Доведено, що невiд’ємною хаpактеpистикою фінансового моніторингу є його ефективнiсть, яку доцільно розглядати у двох аспектах: соцiальному й економічному, де соцiальна ефективнiсть залежить від суми коштів, які, за результатами фінансового моніторингу, повернуто до Державного бюджету України та спрямовано на соціальні видатки. Економiчна ефективнiсть характеризується якiстю використання ресурсiв (матерiальних, трудових, фiнансових). Визначено принципи, на яких має базуватися ефективність фінансового моніторингу: комплексностi, унiверсальностi, доступності. На основі «теорії адитивної цінності» запропоновано авторську методику визначення показників ефективності фінансового моніторингу, яка синтезує в собі ключові показники роботи усіх його суб’єктів. Запропонована методика розрахунку ефективності фінансового моніторингу дозволяє виявити не тільки її реальний стан, виходячи з безпосередніх показників, але й через кількісні та якісні фактори – знайти резерви її підвищення.

Стаття написана українською мовою


Кремень В. М., Оголь Д. О.
Удосконалення методичних засад прогнозування грошово-кредитних показників (c. 204 - 209)

Мета статті полягає в розробці науково-практичного вдосконалення методичних засад прогнозування грошово-кредитних показників на основі використання методу статистичних рівнянь залежностей. Доведено, що прогнозування таких грошово-кредитних показників, як грошова маса, грошова база і рівень монетизації має бути науково обґрунтованим і виходити із запланованої економічної динаміки. У роботі побудовано одночинникові статистичні рівняння залежностей між ВВП (як результативною ознакою) та обсягом грошової маси, обсягом грошової бази і рівнем монетизації (як чинниковими ознаками). Дослідження основних документів стратегічного розвитку України та експертного бачення економічного розвитку дозволило визначити цільові значення ВВП України на коротко-, середньо- і довгострокову перспективи. Виходячи з цих значень, із використанням наукового інструментарію статистичних рівнянь залежностей у роботі обчислено прогнозні показники грошової маси, грошової бази і рівня монетизації. Перспективою подальших досліджень в контексті завершення переходу грошово-кредитної політики в Україні на режим інфляційного тарґетування є визначення впливу грошової маси, грошової бази і рівня монетизації на інфляційні таргети, зокрема індекс споживчих цін та дефлятор ВВП.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Макаренко М. І., Гордєєва Д. В.
Оцінка достатності міжнародних резервів України і можливих джерел їх поповнення (c. 235 - 240)

Метою статті є оцінка рівня достатності міжнародних резервів України та аналіз основних шляхів збереження резервних активів і визначення можливих джерел їх поповнення в кризовий період. Авторами запропоновано розрізняти поняття «достатності» міжнародних резервів та їх «оптимальності». У статті проаналізовано основні переваги та недоліки сучасних підходів до обґрунтування достатності та оптимальності резервних активів. Розраховано рівень достатності міжнародних резервів України за допомогою традиційних критеріїв (покриття імпорту, короткострокового боргу, грошової маси) та комбінованого критерію МВФ. Зроблено висновок, що станом на кінець І кв. 2015 р. резервні активи були недостатніми за усіма розглянутими критеріями, окрім критерію покриття грошової маси, що викликано не стільки їх зростанням, скільки скороченням грошової маси в доларовому еквіваленті внаслідок знецінення гривні. Для знаходження можливих джерел поповнення міжнародних резервів проаналізовано дані платіжного балансу України, а також динаміка резервних активів деяких країн з перехідною економікою в період глобальної кризи. Зроблено висновок, що на даний момент єдиним джерелом припливу зовнішніх валютних ресурсів є фінансова допомога, передбачена програмою співпраці з МВФ. Для збереження резервів необхідно розширення зв'язків з країнами – імпортерами української продукції для укладення своп-угод. Серед внутрішніх джерел валютних ресурсів можна розглядати валюту і депозити небанківського сектора економіки, але використання цього ресурсу ускладнюється недовірою до уряду і банківської системи, значними девальваційними й інфляційними ризиками.

Стаття написана російською мовою


Діденко О. М.
Оцінювання зв’язку між інтенсивністю регулювання банківської діяльності та прибутковістю окремих банків (c. 241 - 247)

У роботі здійснено оцінювання зв’язку між інтенсивністю регулювання банківської діяльності та прибутковістю окремих банків. До вибірки включено 110 банків із 6 країн (Україна, Польща, Казахстан, Грузія, Естонія, Білорусь), що дозволило врахувати як відмінності в регулюванні банківських систем між країнами, так і специфічні особливості функціонування окремих банків. Дослідження здійснено на часовому проміжку 2001 – 2013 рр. При здійсненні оцінки як результативну ознаку було обрано рентабельність активів банку, для розрахунку якої використовується прибуток після оподаткування. Даний показник дозволяє не лише виявити наявність позитивного фінансового результату функціонування, але й з’ясувати його рівень стосовно масштабів банківської системи, що відображає ступінь задоволення інтересів власників банків. При цьому для оцінювання використовується прибуток після оподаткування, який дозволяє відобразити чистий економічний ефект діяльності банку. Відповідно, параметром, що відображає рівень регулювання, виступає інтегральний індикатор інтенсивності регулювання банківської діяльності, розрахований у розрізі країн, банки з яких включені до вибірки. На підставі здійснених розрахунків автор дійшов висновку, що інтенсивність регулювання банківської діяльності має суттєвий зв’язок з динамікою прибутковості банків. При цьому варто звернути увагу на той факт, що для окремих банків існують позитивні наслідки інтенсивного регулювання діяльності банків, які проявляються у збереженні ними стабільного прибутку в кризових умовах. Подальші дослідження автора будуть присвячені оцінці впливу інтенсивності та напрямків регулювання банківської діяльності на стабільність банківської системи України та інших країн світу.

Стаття написана українською мовою


Завадська Д. В., Пеліван Д. А.
Дослідження особливостей конкурентних умов функціонування регіонального банку (c. 247 - 253)

Метою статті є дослідження умов конкурентного середовища на банківському регіональному ринку, стан якого позначається на можливості визначення стратегічних альтернатив щодо охоплення частки ринку банками-нішерами. У результаті дослідження було визначено конкурентні позиції банків за секторами ринків банківських послуг Одеського регіону. Обґрунтовано вибір стратегії виходу на нові ринки із застосуванням аналізу згідно з комплексним підходом до позиціонування. Використано методику SWOТ-аналізу, результатом якого стало формулювання чотирьох альтернатив розвитку Миколаївського регіону з урахуванням сильних і слабих сторін, можливостей і загроз, що йому притаманні. Доведено, що виходячи на новий регіональний ринок, необхідно формувати пріоритетні напрямки розвитку продуктового спектра банку, а отримана в ході SWOТ-аналізу інформація виступає важливим аналітичним інструментом для вибору оптимальної стратегії та прийняття ефективних управлінських рішень щодо успішного розвитку банку. Перспективою подальших досліджень з обраної теми є поглиблення досліджень теоретико-методичних положень щодо реалізації практичних аспектів функціонування та розвитку банку в умовах регіональних економічних диспропорцій.

Стаття написана англійською мовою


Остапишин Т. П., Мельнічук Н. О.
Вибір банком інструменту іпотечного кредитування як превентивний захід мінімізації кредитного ризику (c. 254 - 260)

Метою статті є з’ясування переваг і недоліків різних видів банківського іпотечного кредиту з огляду на мінімізацію кредитного ризику на основі проведення детального аналізу кожного з них та розробка рекомендацій щодо доцільності використання окремих видів за конкретних умов. Здійснено аналіз інструментів банківського іпотечного кредитування. Визначено відмінності розрахунку щомісячного платежу за різними видами іпотечного кредиту. Побудовано графіки амортизації окремих видів іпотечних кредитів. Запропоновано за доцільне коригування банками інструментів іпотечного кредитування: зниження сум платежів за кредитом в перші роки кредитування, надання пільгового періоду по сплаті основного боргу для залучення більшої кількості позичальників; урахування інфляції за допомогою вбудованого механізму індексації сум заборгованості; здійснення на початковому етапі кредитування капіталізації недоотриманих сум платежів за кредитом.

Стаття написана українською мовою


Шпигоцька Н. О.
Роль великих вітчизняних банків у кредитуванні національної економіки (c. 260 - 268)

В умовах низького рівня розвитку фінансових ринків в Україні банківська система на сьогодні залишається ключовою ланкою фінансового сектора та основним кредитором реального сектора національної економіки. Метою даної статті є аналіз сучасних тенденцій у структурі активів та пасивів банківського сектора України в розрізі основних груп банків відповідно до розміру активів та їх участі у кредитуванні реального сектора національної економіки. Автором запропоновано класифікацію банків відповідно до походження їх капіталу (приватні вітчизняні банки, державні вітчизняні банки, іноземні банки) з метою більш детального дослідження участі окремих категорій банків у кредитуванні нефінансових корпорацій в Україні. Розкрито основні особливості здійснення активних операцій кожною з категорій банків відповідно до їх схильності до ризику. У подальшому необхідне детальніше дослідження переваг і недоліків найбільш активного кредитування вітчизняних підприємств банками, що фактично є членами фінансово-промислових груп в Україні, та необхідності посилення конкуренції у вітчизняному банківському секторі.

Стаття написана українською мовою


Проноза П. В.
Методичні аспекти планування податкових надходжень (c. 268 - 276)

Мета статті полягає у проведенні аналізу результативності планування податкових надходжень в Україні та розробці пропозицій щодо вдосконалення даного процесу. Результати проведеного аналізу виявили наявність суттєвих розбіжностей між фактичними та плановими показниками надходжень до Зведеного бюджету, що дало підстави стверджувати про недосконалість процесу планування податкових надходжень в Україні. Узагальнення підходів учених дозволило виділити п’ять основних чинників, які можуть впливати на результативність планування податкових надходжень. Пріоритетним напрямом визначено вдосконалення методичного та інформаційного забезпечення процесу планування податкових надходжень на основі використання процедури множинної регресії. Результати аналізу існуючих підходів виявили чотири ключові фактори, які впливають на обсяг податкових надходжень. Визначено основні параметри рівняння регресії, яким описується залежність обсягу податкових надходжень від цих факторів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Кучер Г. В.
Борговий механізм фінансування державних витрат (c. 207 - 214)

Розкрито теоретичні та практичні аспекти функціонування боргового механізму фінансування державних витрат. Запропоновано теоретичне узагальнення його сутності, структури та визначено особливості функціонування в Україні. Деталізовано специфіку реалізації боргової політики держави через борговий механізм фінансування державних витрат. Визначено особливості дотримання принципів кредитування в системі державного кредиту. Акцентовано увагу на доцільність застосування боргового механізму фінансування державних витрат на розвиток і комплексного підходу до фінансування державних проектів. Визначено важливість урахування специфіки ризик-менеджменту державного боргу, який у сукупності з плануванням та прогнозуванням тенденцій державного боргу та структури боргового портфеля забезпечує своєчасність та повноту фінансування бюджетних витрат, мінімізацію вартості запозичення коштів та підвищення ефективності управління державним боргом. Розкрито тенденції фінансування дефіциту державного бюджету, кількісні та якісні параметри його впливу на накопичення державного боргу.

Стаття написана українською мовою


Портна О. В.
Процесна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України (c. 215 - 220)

Стабілізація економіки України великою мірою залежить не тільки від ресурсних можливостей, але й від їхньої реалізації. Метою статті є розкриття сутності процесної форми відтворення сукупного фінансового потенціалу країни. Доведено, що відновлення належної уваги до поєднання процесів економічного відтворення та відтворення сукупного фінансового потенціалу країни є необхідною умовою розширеного суспільного відтворення, стабільного функціонування національної економіки та фінансів України. Основою розширеного відтворення сукупного фінансового потенціалу України є його орієнтація на реальний сектор економіки, повнішого задіяння у створенні доданої вартості, доходу, ВВП. Запропоновано досліджувати процесну форму відтворення сукупного фінансового потенціалу України через показники послідовного та взаємопов’язаного опису найважливіших процесів і явищ економіки: виробництва, доходів, споживання, нагромадження капіталу та фінансів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є опрацювання результативної форми відтворення сукупного фінансового потенціалу України.

Стаття написана українською мовою


Шелудько С. А.
Ефективність валютних інтервенцій: критерії оцінки та результати аналізу інтервенцій НБУ на внутрішньому валютному ринку (c. 220 - 224)

Метою статті є вивчення теоретико-методологічної бази оцінки ефективності валютних інтервенцій центрального банку та проведення аналізу ефективності інтервенцій Національного банку України. Основою дослідження є наукові публікації як українських, так і зарубіжних авторів (перш за все, спеціалістів Міжнародного Валютного Фонду та Світового Банку). Результати критичного огляду фахової літератури свідчать про використання у світовій практиці трьох основних критеріїв ефективності валютних інтервенцій центрального банку: «напрямку», «згладжування» та «розвороту». Автором було запропоновано додатковий критерій «компенсація», який виправляє недоліки інших. Керуючись цим критерієм, було здійснено аналіз результативності валютних інтервенцій на валютному ринку України, що дозволило зробити висновки про низький рівень їх ефективності. Цілі подальших досліджень полягають у сфері пошуку та реалізації шляхів удосконалення механізму проведення Національним банком України валютних інтервенцій на внутрішньому ринку країни. Практичне значення роботи обумовлене необхідністю наукового обґрунтування здійснення валютних інтервенцій в умовах переходу до ринкового валютного курсу. Наукова цінність проведеного дослідження полягає в обґрунтуванні та апробації запропонованого автором критерію ефективності валютних інтервенцій.

Стаття написана російською мовою


Бачо Р. Й.
Стан ринку страхових послуг Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у нових умовах функціонування (c. 225 - 231)

У статті проведено оцінку стану функціонування ринку небанківських фінансових послуг АР Крим в умовах його анексії. Відображено основні тенденції, що відбулися на страхових ринках АР Крим та м. Севастополь. Узагальнено інформацію про функціонування даного ринку як зі звітних даних Нацкомфінпослуг України, так і даних ЦБ Росії і зроблено висновок про скорочення страхового ринку у 2014 р. порівняно з попереднім майже наполовину. Основна причина такого скорочення вбачається в істотному звуженні аналізованого ринку внаслідок виходу з нього усіх вітчизняних учасників, а також у відсутності мотивації світових брендів у виході на страховий ринок півострова внаслідок дії санкцій світової спільноти. Зроблено висновок про неможливість швидкої адаптації до нових реалій інших учасників ринку небанківських фінансових послуг (ломбардів, кредитних спілок та фінансових компаній), що свідчить про обмеженість доступу споживачів до небанківських фінансових послуг.

Стаття написана українською мовою


Білоус Н. М.
Інтегральна оцінка стійкості страхових компаній на регіональному рівні (c. 232 - 237)

У статті розглянуто особливості інтегральної оцінки діяльності страхових компаній зі страхування життя. Для вдосконалення процесу оцінки стійкості необхідно дослідити різні методи розрахунку інтегрального показника, виявити їх переваги та недоліки. У центрі уваги дослідження – формування стійкості страхових компаній зі страхування життя на регіональному рівні. Страхування життя є однією з галузей, що динамічно розвивається в нашій країні, але значний дисбаланс, який спостерігається в регіональному розрізі, перешкоджає його повноцінному розвитку та знижує стійкість. Інтегральна оцінка стану підприємства розширює економічну суть поняття стійкості та дозволяє застосовувати його для характеристики здатності компаній повертатися до стану своєї рівноваги, зберігати параметри та переходити на новий етап розвитку на регіональному рівні в умовах випадкових змін зовнішнього та внутрішнього середовища оцінки ринку страхування життя.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Касич А. О.
Програмно-цільове бюджетування як інструмент управління сталим розвитком господарства (c. 276 - 281)

Метою статті є дослідження проблем спрямування бюджетного процесу на забезпечення сталого розвитку країни. Проведено дослідження теоретичних положень існуючих взаємов’язків між економічним зростанням і державними витратами. Наголошено, що державні витрати, які розраховуються як частка від ВВП%, можуть забезпечувати як прискорення економічної динаміки, так і її сповільнення. На основі узагальнення світового досвіду перетворення державних витрат у важіль сталого розвитку сформульовано основні принципи забезпечення ефективного управління ними в сучасних умовах. У результаті дослідження основних показників Державного бюджету України виокремлено основні проблеми, які і потребують застосування сучасних управлінських інструментів. Застосування програмно-цільового підходу в процесі формування бюджету України розглядається в контексті орієнтації на прискорення економічного зростання. Серед дієвих інструментів програмно-цільового підходу аргументується застосування бюджетної консолідації, завдання якої обґрунтовано з урахуванням як середньо-, так і довгострокових цілей забезпечення сталого розвитку. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка сценаріїв економічного розвитку в умовах реалізації різних цілей бюджетного процесу.

Стаття написана українською мовою


Єніна А. О.
Проблеми взаємодії принципів побудови бюджетної та податкової систем у процесі реалізації податково-бюджетної політики (c. 282 - 288)

Метою статті є дослідження взаємодії принципів побудови двох взаємозалежних систем: бюджетної та податкової. Виявлено, що для забезпечення реалізації ефективної податково-бюджетної політики в державі необхідна злагоджена робота бюджетної та податкової систем. Проаналізовано принципи бюджетної системи, податкової системи та побудови податкового законодавства. Проведений аналіз дав змогу стверджувати про: нестабільність податкових і бюджетних норм; неузгодженість окремих законів, їх протиріччя один одному; різну термінологію, що викликає багато питань та неоднозначне тлумачення понятійного апарату законодавства; надмірну фіскальну спрямованість; недостатність стимулюючих факторів, які б гарантували реалізацію принципів бюджетної системи та податкового законодавства.

Стаття написана українською мовою


Рудик Н. В.
Монетарна складова системи макрофінансових індикаторів (c. 288 - 295)

Метою статті є формування монетарної складової системи макрофінансових індикаторів, що надавала б усебічну інформацію щодо стану грошово-кредитної сфери, наявних загроз і тенденцій розвитку для використання в управлінні державними фінансами України. Досліджено використання монетарних індикаторів як складової системи макрофінансових індикаторів у процесі управління державними фінансами. При аналізі та систематизації наявних практичної та теоретичної баз виявлено низку аспектів, не охоплених практикою моніторингу монетарних індикаторів у складі економічної безпеки країни. Проведено емпіричні дослідження залежності пропозиції грошей, обсягів золотовалютних резервів, частки готівки в обігу та динаміки реального ВВП, визначено оптимальні та безпечні діапазони. Сформовано рекомендації щодо використання монетарних макрофінансових індикаторів при розрахунку інтегрального індикатора економічної безпеки України. Виявлено ризики за напрямами, що не враховані наявною методикою, відібрано індикатори для їх оцінки, для яких проведено нормування та пріоритизацію. Подальший напрям досліджень у даному напрямі полягає в розробці методики практичного впровадження запропонованого інтегрального індикатора як складової системи макрофінансових індикаторів у процесі управління державними фінансами України.

Стаття написана українською мовою


Яворська Т. В.
Стратегія державного регулювання страхового підприємництва в Україні – відповідь на сучасні виклики та загрози (c. 296 - 301)

Метою статті є обґрунтування основних стратегічних напрямів державного регулювання страхового підприємництва в Україні. За результатами аналізу чинних стратегічних документів та узагальнення їх основних напрямів було запропоновано такі стратегічні пріоритети: реформування системи державної реєстрації, ліцензування та організація суб’єктів страхового підприємництва; удосконалення чинної законодавчої бази та прийняття низки правових документів, які б регламентували страхові правовідносини; поліпшення податкового регулювання страхового підприємництва з метою належної сплати встановлених податкових відрахувань та мінімізації схем податкової оптимізації; стимулювання розвитку конкурентних відносин у вітчизняному страховому підприємництві; залучення саморегулівних організацій до формування основних засад державного регулювання страхового підприємництва; підвищення ефективності страхового нагляду; розроблення державної системи економічної безпеки страхового підприємництва; формування інформаційної прозорості страхового підприємництва. Перспективи подальших наукових досліджень полягають у розкритті конкретних шляхів запровадження та дотримання вітчизняними страховими компаніями нових вимог Solvency II, а також нових вимог до якості надання страхових послуг як фізичним, так і юридичним особам.

Стаття написана українською мовою


Вядрова І. М., Добровольська І. О.
Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії (c. 301 - 307)

Метою статті є дослідження базових теоретичних положень та сучасної української практики формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення. Розкрито значимість заощаджень населення у формуванні ресурсної бази банків та ідентифіковано комплекс внутрішніх і зовнішніх факторів, які зумовлюють рівень залежності ресурсів і ресурсного потенціалу банків від заощаджень. У ході досліджень здійснено аналіз ролі депозитів фізичних осіб у формуванні активів українських банків та виявлено ключові суперечності в даному процесі. Доведено, що гармонізація інтересів банків і вкладників може сприяти вирішенню проблеми формування ресурсного потенціалу банківської системи за рахунок заощаджень, однак вона неможлива без ліквідації тих перешкод, що створюють неспецифічні фактори загальної дії та фактори стійкості банківської системи.

Стаття написана українською мовою


Карчева Г. Т.
Системний аналіз прибутковості діяльності банків України (c. 308 - 313)

Метою статті є вдосконалення методологічних і науково-практичних підходів до системного аналізу рентабельності банків. Розроблені методологічні підходи ґрунтуються на міжнародних стандартах і використанні економіко-статистичних методів. Побудовані багатофакторні регресійні моделі дозволили кількісно оцінити вплив факторних показників на результативні показники діяльності банків України та встановити подібність поведінки банків під час фінансових криз у різні періоди, зв’язок між рівнем прибутковості та ліквідністю банків. Запропонована модель системного аналізу рентабельності активів дозволила кількісно виміряти вплив складових на рівень рентабельності активів, визначити фактори, що спричинили зростання чи погіршення рентабельності активів. Розроблений підхід базується на використанні результативних показників рентабельності активів (ROA) і рентабельності капіталу (ROE) у комплексі з факторними показниками. Використання запропонованого підходу на практиці дає змогу розпізнати тенденції та основні фактори, що впливають на рентабельність, порівняти результати роботи українських банків між собою та з міжнародними банками і визначити шляхи підвищення їх ефективності.

Стаття написана українською мовою


Біляєва В. Ю.
Визначення рівня фінансової стійкості банків України (c. 314 - 319)

Мета статті полягає в розробці методичного підходу до визначення рівня фінансової стійкості банків України з використанням інтегрального таксономічного показника. Сформовано сукупність фінансових показників для оцінки рівня фінансової стійкості за складовими фінансової стійкості: ресурсна стійкість, ліквідність, ділова активність, прибутковість методом апріорного ранжування на базі результатів аналізу літературних джерел. Обрані фінансові показники згруповано за складовими фінансової стійкості, розраховано інтегральні показники за кожною групою. Банки України об'єднано у кластери за розрахованими таксономічними показниками. Визначено рівень фінансової стійкості банків у кожного кластера. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення та аналіз взаємозв'язків між рівнем фінансової стійкості за кожним кластером та ефективністю окремих банківських операцій із метою виявлення спектру операцій, які найбільшим чином впливають на рівень фінансової стійкості вітчизняних банків.

Стаття написана українською мовою


Портна О. В.
Індикатори сукупного фінансового потенціалу України (c. 320 - 324)

Мета статті полягає в запропонуванні та обґрунтуванні індикаторів сукупного фінансового потенціалу країни, підходів до їхнього визначення та розрахунку. Розглянуто та доведено важливість індикаторного підходу до аналізу сукупного фінансового потенціалу України. Визначено принципи побудови системи індикаторів сукупного фінансового потенціалу країни: повноти, мінімальності, змістовності, вимірюваності, системності. Пропонуються найрепрезентативніші ресурсно-реалізаційні індикатори, через значення яких можна здійснювати моніторинг сукупного фінансового потенціалу країни. Розраховано індикатори та на цій основі проаналізовано сукупний фінансовий потенціал України. Узагальнюючи оцінку сукупного фінансового потенціалу України на основі запропонованих індикаторів, визначено, що його збільшення відбувається зі знижуючою динамікою, а використання фінансових можливостей складових сукупного фінансового потенціалу країни як ресурсів має значні резерви. Наведена система індикаторів сукупного фінансового потенціалу України дає змогу досить оперативно, ґрунтовно та системно оцінити його, виявити основні проблеми, зробити прогнози й вчасно визнaчити тенденції.

Стаття написана українською мовою


Степанова Г. М.
Особливості розвитку вітчизняного механізму грошово-кредитного регулювання (c. 325 - 330)

Метою статті є дослідження особливостей функціонування та розвитку вітчизняного механізму грошово-кредитного регулювання економіки. Проаналізовано роль Національного банку як визначального інституту вітчизняної грошово-кредитної системи та обґрунтовано посилення його ролі в модернізації національної економіки держави. Досліджено динаміку середньорічної облікової ставки НБУ та процентних ставок за депозитами і кредитами в національній валюті. Проведено аналіз операцій з купівлі-продажу державних цінних паперів на відкритому ринку та структури власників державних боргових цінних паперів. Обґрунтовано актуальність показника монетизації економіки та досліджено зміни в структурі грошової маси, пов’язані з об’єктивними процесами, що відбуваються у вітчизняній економіці. Розкрито механізм регулювання норми обов’язкових резервів та відзначено поступове зменшення ролі даного інструменту в регулюванні грошово-кредитного ринку. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення системи управління грошово-кредитним ринком, повноцінне запровадження механізму інфляційного таргетування, обмеження частки Національного банку у володінні облігаціями внутрішньої державної позики, зниження рівня готівки у структурі грошової маси та створення стимулів для відновлення позитивної динаміки економічного зростання.

Стаття написана українською мовою


Нікітан Н. О.
Удосконалення показників виконання Державних цільових програм для контролю видаткової частини бюджету (c. 331 - 336)

Метою статті є дослідження системи контролю видаткової частини бюджету, виявлення її недоліків та розробка пропозицій щодо вдосконалення показників виконання Державних цільових програм. Проаналізовано існуючу систему моніторингу за виконанням державного бюджету по видатках і розроблено чіткі способи моніторингу виконання бюджетних програм на систематичній основі з формулюванням відповідної системи критеріїв для досягнення показників результативності. Розроблено авторські пропозиції з удосконалення класифікаційних ознак і сутнісних характеристик результативних показників бюджетних програм. Ефективність розподілено на ресурсну та цільову, виконавську і загальну. Такий підхід уможливлює повну оцінку процесу та результатів виконання бюджетної програми за науково обґрунтованими критеріями, комплексну оцінку ходу та результатів виконання бюджетної програми установами, що належать до мережі головного розпорядника бюджетних коштів, та є дієвим механізмом запровадження внутрішньої оцінки виконання програм і самооцінки, встановлення динаміки успішності її виконання протягом бюджетного року та за низку років. Для визначення результатів діяльності виконавців програми та ступеня досягнення ними мети програми та завдань її виконання запропоновано застосування диференційованого бального рейтингу, що дозволить провадити оцінку виконання бюджетних програм як конкретними її виконавцями, так і в цілому по програмі.

Стаття написана українською мовою


Близнюк О. П., Іванюта О. М.
Тенденції використання позикових фінансових ресурсів у діяльності торговельних підприємств України та методичні аспекти їх планування в довгостроковому періоді (c. 337 - 346)

Цілями статті є: дослідження головних тенденцій, що склалися в процесі формування та використання позикових ресурсів у діяльності вітчизняних підприємств торгівлі за останні п’ять років; проведення порівняльного аналізу динаміки та структури основних джерел формування капіталу підприємств України в розрізі основних видів економічної діяльності; розробка методичного інструментарію планування обсягів і термінів залучення довгострокового кредиту та його апробація з метою надання оцінки ефективності та визначення результативності використання довгострокових позикових коштів у діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Визначено особливості використання позикових фінансових ресурсів торговельними підприємствами України в сучасних умовах, проаналізовано динаміку та структуру основних джерел формування капіталу підприємств України в розрізі основних видів економічної діяльності. На основі аналізу виявлено, що найвищий рівень позикових коштів у загальній структурі сформованих фінансових ресурсів зафіксований у підприємств оптової та роздрібної торгівлі, що свідчить про їхню високу фінансову залежність від позикового капіталу. Запропонований методичний інструментарій планування та оцінки ефективності використання довгострокового кредиту на підприємствах роздрібної торгівлі дозволив визначити оптимальні часові й вартісні параметри залучення довгострокових кредитних ресурсів та спрогнозувати терміни їх окупності й показники результативності використання з урахуванням можливих обмежень і ризиків.

Стаття написана українською мовою


Педченко Н. С., Дуда М. О.
Функціональна модель фінансового забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування (c. 346 - 352)

Метою статті є розробка функціональної моделі ефективного фінансового забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ) та визначення їх головних складових елементів. Розкрито склад фінансового забезпечення функціонування ІСІ, визначено взаємозв’язки між даними елементами та сформовано функціональну модель фінансового забезпечення діяльності ІСІ, за допомогою якої було відображено розширене та цілісне уявлення про ефективні концептуальні засади забезпечення їх функціонування. Необхідно відзначити, що функції фінансового забезпечення діяльності є основоположним елементом у визначенні концептуальних засад фінансового забезпечення діяльності ІСІ, цей компонент і його складові здійснюються на основі реалізації саме фінансових методів, важелів та інструментів. Перспективами подальших досліджень є формування ефективної концепції фінансового забезпечення діяльності ІСІ, які будуть включати стратегічну мету та пріоритетні завдання фінансового забезпечення діяльності ІСІ; механізм фінансового забезпечення та складові елементи, на яких він формується; заходи щодо залучення фінансових ресурсів та активізація діяльності; основні результати діяльності ІСІ.

Стаття написана українською мовою


Лотоцький В. А.
Оцінювання здатності авіакомпанії до розвитку партнерської взаємодії з банками (c. 352 - 358)

Мета статті полягає в розробленні методичних підходів до інтегрального оцінювання здатності авіакомпанії розвивати існуючі форми та види партнерської взаємодії з банками України. Запропонована авторська методика базується на процесному підході до дослідження економічних явищ, систематизації функціональних сфер діяльності, які визначають потенційні здатності авіакомпанії до довгострокової взаємодії, і відповідних показників і характеристик для їх оцінки. Надано класифікацію форм і видів взаємодії, яка лежить в основі розподілу різних вимог до авіакомпанії щодо її кредитоспроможності в процесі взаємодії з банком, а відповідно, і різних методик оцінювання здатності авіакомпаній до взаємодії з банками. Виявлено, що найвищі вимоги до кредитоспроможності авіакомпанії висуваються у випадку стратегічного та проектного партнерства, в основі якого лежать умови спільної зацікавленості в розвитку його учасників. На відміну від існуючих, методика оцінювання здатності авіакомпанії до партнерства з банком базується на комплексній діагностиці всіх напрямів діяльності авіакомпанії, які забезпечують потенціал її розвитку. Інтегральне оцінювання всіх кількісних та якісних характеристик потенціалу авіакомпанії здійснюється на основі бального методу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Власенко Т. А.
Управління державним боргом: сутність поняття та обґрунтування методів реструктуризації (c. 310 - 317)

Узагальнено сутність поняття «управління державним боргом». Проведено морфологічну декомпозицію досліджуваного поняття шляхом виділення його складових: змісту, сутності, мети й уповноважених органів, які це мають реалізовувати. Таким чином, управління державним боргом розглядається як система заходів, яка реалізується урядом та уповноваженими органами і передбачає: вивчення кон’юнктури на ринку позичкових капіталів; випуск позик і вироблення умов випуску, розміщення і повернення (погашення) позик; виплату відсотків; проведення конверсій і консолідацій позик; виконання зобов’язань, які виникають з державних запозичень, гарантій по зобов’язаннях третіх осіб, взятих на себе державою; управління зовнішніми активами; визначення місць і умов розміщення і погашення державних позик. Метою цієї системи заходів є вплив на структуру державного боргу, забезпечення платоспроможності держави, забезпечення гармонізації інтересів позичальників, інвесторів і кредиторів, оптимізація витрат, пов’язаних з фінансуванням дефіциту державного бюджету. Використовуючи метод аналізу ієрархій, було здійснено порівняння методів реструктуризації державного боргу за такими критеріями: складність реалізації, витратність реалізації, результативність реалізації та тривалість впровадження. Метод аналізу ієрархій дозволив встановити, що боргова політика повинна базуватися на конверсії та консолідації богу, а всі інші методи мають виступати допоміжними.

Стаття написана українською мовою


Ганусик Ю. Б.
Проблеми та перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні (c. 318 - 323)

Метою статті є дослідження практики використання режиму інфляційного таргетування розвинутими країнами світу, визначення переваг і недоліків його застосування. Встановлено можливості запровадження режиму інфляційного таргетування в Україні та порядок необхідних заходів, що дадуть можливість ввести режим «спрощеного» таргетування інфляції. Автором обґрунтовується, що таргетування валютного курсу Національним банком України (наприкінці 2014 – початку 2015 рр.) показало свою неефективність, зокрема, неможливість досягнення стабільності цін, процентних ставок, зростання інфляційних очікувань, посилення нестабільності економіки в цілому. Спираючись на світовий досвід у даному питанні, автор вказує на те, що важливо не тільки перейняти, але й модернізувати режим таргетування інфляції, пристосувавши його до вітчизняних особливостей. Для впровадження таргетування інфляції потрібно вдосконалити механізм фіксування інфляції, тобто відмовитись від фіксування інших показників, зокрема валютного курсу, а також запровадити відповідні монетарні інструменти, основним з яких є короткострокова процентна ставка. У роботі доводиться, що переходити до нової стратегії грошово-кредитної політики необхідно поступово, тобто запровадити спочатку «спрощений» режим, а згодом і повномасштабне таргетування інфляції.

Стаття написана українською мовою


Глущенко О. В.
Фінансова архітектоніка сектора публічних фінансів України: взаємовплив видатків та державного боргу (c. 324 - 334)

Метою статті є розкриття форм прояву суспільно-економічної кризи фінансової системи в публічних фінансах України та визначення деформацій їх фінансової архітектоніки. Основними завданнями статті є: розкриття сутності прояву кризових явищ у економічній системі, аналіз динаміки основних показників функціонування публічних фінансів та їх співвідношення з ВВП; дослідження зміни у структурі видатків державного бюджету та порівняння з витратами на обслуговування державного боргу; визначення деформації архітектоніки публічних фінансів, що обумовлюють зростання інфляційного навантаження на економічну систему. Доведено формування феномена боргової пастки та з’ясовано, що вона виявляється у зростанні обсягів внутрішнього державного боргу, що породжує інфляційне знецінення грошової маси, та в деформації архітектоніки руху фінансових потоків у фінансовій системі між публічними фінансами та фінансовим ринком. Обґрунтовано, що одним з чинників, який обумовлює зростаючий характер контрциклічного тренду індексу інфляції, є збільшення обсягів емісії державних запозичень на внутрішньому фінансовому ринку України та зростання ставки доходності за ними. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є формулювання категоріального визначення встановленому феномена боргової пастки; подальша розробка теорії фінансової архітектоніки, яка має розкрити закономірності руху суспільних фінансових потоків.

Стаття написана українською мовою


Сідельникова Л. П.
Організаційно-правові засади формування бюджетних ресурсів держави (c. 335 - 340)

Метою статті є дослідження стану законодавчого врегулювання механізму формування бюджетних ресурсів України та розробка пропозицій щодо його покращення. Визначено особливості законодавчого та нормативно-правового забезпечення податково-боргових джерел акумуляції ресурсів бюджету. На підставі дослідження динаміки змін у вітчизняній законодавчій базі формування бюджетних ресурсів доведено, що впродовж існування незалежної України законодавство в галузі оподаткування та державного боргу змінювалося безсистемно і хаотично. Визначено, що позитивним моментом є усунення розпорошеності законодавчих актів, яка мала місце до прийняття Бюджетного та Податкового кодексів, однак численні коригування цих базових документів свідчать про вкрай низький рівень підготовки законопроектів бюджетно-податкового спрямування. Ефективність організаційно-правового механізму формування бюджетних ресурсів держави розглянуто крізь призму якості бюджетного планування, яка, насамперед, залежить від ступеня адекватності прогнозування макропоказників. Запропоновано напрями оптимізації вітчизняного законодавства у сфері регламентування процесів формування бюджетних ресурсів держави

Стаття написана українською мовою


Дугіна І. В., Лучко Г. Й.
Економічні характеристики українського ринку споживчого кредитування (c. 341 - 347)

На основі аналізу даних НБУ та Державної служби статистики України охарактеризовано умови функціонування банківської системи та визначено економічні характеристики споживчого кредитування. Установлено, що використаний потенціал споживчого кредитування в Україні є недостатнім, що обмежує можливості економічного розвитку країни. Виявлено, що у структурі портфеля кредитування домашніх господарств переважає частка кредитів на споживчі товари над кредитами на будівництво та реконструкцію нерухомості. Констатовано нераціональну структуру споживчих кредитів за видами валют, що в умовах девальвації національної грошової одиниці значно збільшує платіжні та валютні ризики. Визначено необхідність активізації ринку споживчого кредитування як необхідної умови забезпечення розвитку внутрішнього ринку та реального сектора економіки.

Стаття написана українською мовою


Сторонянська І. З., Возняк Г. В., Пелехатий А. О.
Бюджетна політика розвитку регіонів України: особливості формування та реалізації (c. 348 - 353)

У статті обґрунтовано процес формування бюджетної політики регіонального розвитку. Зазначено вади та недоліки вітчизняних бюджетних резолюцій останніх років. Розглянуто еволюційний аспект формування доходів місцевих бюджетів в Україні та їх правову основу з 1990 по 2015 рр. Визначено ключові принципи реалізації бюджетної політики регіонального розвитку України. Охарактеризовано бюджет розвитку місцевих бюджетів, який є складовою спеціального фонду місцевих бюджетів та важливим інструментом реалізації бюджетної політики на регіональному рівні. Запропоновано схему формування та реалізації бюджетної політики регіонального розвитку та основні вимоги, у відповідності до яких повинна формуватися бюджетна політика регіонального розвитку. Доведено, що кінцева мета бюджетної стратегії регіону полягає в досягненні довгострокової стійкості та збалансованості регіональних бюджетів та спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.

Стаття написана українською мовою


Борзенкова О. Д.
Податкова реформа в Україні: міжнародний досвід та огляд перспективних змін (c. 354 - 358)

Метою статті є визначення особливостей податкової системи України та змін, що її очікують, з урахуванням міжнародного досвіду в оподаткуванні. Проаналізовано ретроспективу та сучасний стан оподаткування, обґрунтовано актуальність проведення податкової реформи та виявлено параметри нової системи. Зазначено напрями вдосконалення у відповідності до пропозицій уряду, визначено зауваження та проблемні моменти, що потребують уточнення та доопрацювання, зокрема виключення юридичних осіб із групи Б, що унеможливлює використання спрощеної системи оподаткування; обмеження межі доходів для суб’єктів господарювання, що може спричинити перехід на загальну систему оподаткування; питання використання РРО; питання контролю доходів та податкових перевірок. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення впливу податкової реформи України на підприємства малого та великого бізнесу, аналіз змін та оцінка доцільності впровадження.

Стаття написана українською мовою


Гуменний А. А.
Ефективність механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів та напрями її підвищення (c. 359 - 366)

Метою статті визначено обґрунтування сутності ефективності механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів, оцінка його фіскальної та регуляторної ефективності та обґрунтування напрямів її підвищення. Обґрунтовано, що ефективність механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів необхідно досліджувати в розрізі двох компонент – фіскальної та регуляторної. Для кожної з компонент у статті визначено критерії ефективності. Фіскальна ефективність механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів оцінювалась на основі фіскальної ефективності спеціального податку на відчуження цінних паперів. Результати аналізу засвідчили, що кількість платників зазначеного податку та обсяги його надходжень до бюджету були невеликі, що свідчить про його низьку фіскальну ефективність. Фіскальна ефективність механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів тісно пов’язана з регуляторною. Низька регуляторна ефективність блокує зростання фіскальної ефективності. У статті обґрунтовано, що регуляторна ефективність механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів також низька. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів. Серед них: зменшення обсягів тіньової економіки та використання операцій з цінними паперами у схемах мінімізації податків, а також відновлення практики оподаткування операцій з цінними паперами, обґрунтування оптимальних ставок і механізмів справляння такого податку

Стаття написана українською мовою


Сокиринська І. Г.
Грошовий потік як важливий чинник прийняття управлінських рішень (c. 366 - 372)

Метою статті є дослідження грошового потоку як основи для прийняття управлінських рішень з позицій забезпечення динамічної фінансової рівноваги підприємства. Акцент на управлінні грошовими потоками значно підвищує здатність бізнесу «генерувати гроші». У роботі запропоновано потоково-матричний підхід до оцінки співвідношення грошових потоків підприємства та його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, який дозволяє здійснити діагностику якості чистого грошового потоку підприємства залежно від рівня та обсягів грошових потоків за окремими видами діяльності. Доведено, що базова ліквідність підприємства залежить від якості грошових потоків від операційної та інвестиційної діяльності, а грошовий потік від фінансової діяльності має виконувати балансуючу роль для забезпечення динамічної рівноваги в процесі розвитку підприємства. Розроблене класифікаційне поле можливих ситуацій для визначення стану базової ліквідності підприємства та наведено приклад опису ситуацій, які характеризують здатність підприємства генерувати чистий грошовий потік залежно від результатів за кожним з видів діяльності. Запропонований у роботі потоково-матричний підхід дає можливість оцінити природу формування чистого грошового потоку на конкретному підприємстві та підвищити ефективність управління за рахунок застосування адекватних фінансових механізмів.

Стаття написана українською мовою


Котляров Є. І.
Напрямки підвищення впливу майнових податків на формування місцевих бюджетів (c. 372 - 377)

Проаналізовано склад майнових податків, що передбачені податковим законодавством України. До переваг майнового оподаткування належать порядок реєстрації прав власності на майно, що оподатковується, тривалий в часі характер власності та стабільність бази оподаткування. Серед основних недоліків існуючого майнового оподаткування виділено порядок визначення об’єкта та бази цих податків. До недоліків порядку оподаткування земельних ділянок віднесено те, що їх нормативна оцінка була встановлена понад 20 років тому, а передбачений порядок її індексації на рівень інфляції не враховує змін, що відбулися на зернових ринках. До недоліків оподаткування нерухомості, що відмінна від земельної ділянки, віднесено порядок встановлення ставок податку у відсотках від мінімальної заробітної плати, яка не пов’язана з об’єктом оподаткування. Пропонується при визначенні бази оподаткування враховувати ринкову вартість нерухомості, як це прийнято у більшості країн. Для вдосконалення оподаткування транспортних засобів пропонується розширити перелік платників цього податку та як об’єкти оподаткування розглядати не тільки наземні транспортні засоби, а й водні та повітряні.

Стаття написана українською мовою


Вядрова І. М., Гадецька С. В., Сидоренко О. М.
Методичні підходи до оцінки вартості портфеля проблемної заборгованості банку (c. 378 - 382)

Запропоновано методичні підходи до оцінки проблемного кредитного портфеля та визначено основні чинники, що впливають на вартість проблемного кредиту. Представлено модель оцінки вартості проблемного кредиту в умовах невизначеності щодо отримання майбутніх платежів на прикладі споживчого кредиту. Запропонована модель може бути використана у практичній діяльності банків для забезпечення ефективного управління проблемною заборгованістю. Додаткового дослідження вимагають питання визначення залежнoстi oбсягу прoстрoченoї забoргoванoстi вiд макрoекoнoмiчних пoказникiв та пoказникiв банкiвськoї дiяльнoстi.

Стаття написана українською мовою


Владімірова Н. П.
Концептуальні основи діагностики фінансової безпеки суб’єктів господарювання (c. 383 - 388)

Метою статті є обґрунтування концептуальних основ діагностики фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Запропоновано концептуальні положення діагностики рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання та узагальнено основні проблемні питання оцінки рівня їх фінансової безпеки. Виділено основні критерії та індикатори, за якими може проводитися оцінка рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Також зазначено, що для того, щоб процес розвитку суб’єкта господарювання співвідносився із забезпеченням достатнього рівня фінансової безпеки, у системі управління суб’єктом господарювання повинна бути вироблена чітка позиція стосовно характеру залучення та використання позикового капіталу. У цьому сенсі визначено важливість позикової та інвестиційної складових в оцінці рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Також наголошено на необхідності проведення на рівні держави постійного моніторингу інвестиційної безпеки суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Шевченко І. О.
Теоретичні засади державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (c. 388 - 395)

Метою статті є обґрунтування теоретичних засад державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Вивчено підходи до трактування поняття «державний фінансовий аудит». Проведено гносеологічний аналіз терміна «державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм», що дозволило визначити сутність цього поняття. Наукова новизна полягає у трактуванні державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм з позиції системно-процесного підходу, завдяки чому досягається невід’ємність аудиторського дослідження від процесу виконання бюджетної програми. Узагальнено підходи до визначення мети державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Також визначено завдання державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. При цьому запропоновано поділяти завдання державного фінансово аудиту виконання бюджетних програм на завдання, пов’язані із супроводженням бюджетної програми, та з оцінкою результатів бюджетних програм. Крім того, у статті узагальнено принципи державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм та визначено, що найбільш ґрунтовними для державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм є принципи незалежності, законності, ефективності, відповідальності, плановості, професійності, гласності та об’єктивності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Бачо Р. Й.
Державне регулювання ринків фінансових послуг в умовах функціонування віртуальних валют (криптовалют) (c. 294 - 298)

У статті здійснено узагальнене порівняння електронних та віртуальних валют (криптовалют) в умовах широкого розповсюдження інтернет-сервісів. Виділено переваги та недоліки використання криптовалют у комерційних цілях. Акцентовано увагу на тому, що більшість регуляторів ринку фінансових послуг пропонує утримуватися від операцій з криптовалютами, оскільки вони не мають ніякого забезпечення та не контролюються державними регуляторами жодної з країн, операції з використанням цих засобів не підпадають під державне регулювання з метою запобігання зловживанням та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму. Доведено, що поява віртуальних валют є наслідком негативного впливу фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. і має на меті стати альтернативою існуючим законним платіжним засобам, що знаходяться в обігу в банківській системі. Зроблено висновок, що функціонування криптовалют як псевдогрошових засобів є новітнім викликом для органів державного регулювання ринків фінансових послуг як на національному, так і наднаціональному рівнях. Водночас слід зважати на те, що завдяки створенню електронних грошей люди, які раніше не були забезпечені фінансовими послугами, потрапили у сферу охоплення офіційної фінансової системи.

Стаття написана українською мовою


Мацелюх Н. П.
Ринок цінних паперів та необхідність його збалансованого розвитку в сучасних умовах (c. 299 - 305)

Стаття присвячена проблемам забезпечення збалансованого розвитку ринку цінних паперів (ЦП). До дослідження сутності ринку ЦП застосовується кілька підходів: ототожнення ринку цінних паперів та фондового ринку; тлумачення сутності ринку цінних паперів як сфери купівлі-продажу цінних паперів; тлумачення ринку цінних паперів як специфічної сфери фінансових відносин з приводу перерозподілу фінансових ресурсів через обіг цінних паперів. Обґрунтовано, що розвиток ринку ЦП залежить від низки передумов, у тому числі й від розвиненості та ефективності функціонування його інфраструктури, яка в Україні характеризується фрагментарністю та безсистемністю. Недоліки в розвитку ринку ЦП були обумовлені різними чинниками та призвели до розбалансування його розвитку. Збалансований розвиток ринку цінних паперів визначено як вектор, який передбачає підвищення ролі ринків ЦП у прискоренні їх обігу для нарощування капіталів як джерел фінансового забезпечення підприємств нефінансового сектора економіки. Обґрунтовано цілі та пріоритети, а також принципи збалансованого розвитку ринку цінних паперів. Доведено, які передумови для збалансованого розвитку ринку цінних паперів мають бути забезпечені на сучасному етапі розвитку економіки України.

Стаття написана українською мовою


Токар В. В.
Загрози економічній безпеці держави при санації та ліквідації комерційних банків в Україні (c. 306 - 313)

Метою статті є ідентифікація загроз економічній безпеці держави та розробка рекомендацій з підвищення рівня захисту інтересів суб’єктів господарської діяльності, а також фізичних та юридичних осіб при проведенні розрахунково-касових операцій у випадку санації та ліквідації комерційних банків в Україні. Проаналізовано ефективність підтримки НБУ цінової стабільності в Україні та запропоновано критерій її оцінки. Посилення олігополістичних тенденцій; безробіття банківських службовців; банкрутство суб’єктів господарювання – клієнтів комерційних банків; втрата коштів фізичними особами при проведенні розрахунково-касових операцій; безкарність та виведення коштів із проблемних банків власниками, пов’язаними особами та управлінцями визначено як основні загрози економічній безпеці держави у випадку санації та ліквідації комерційних банків в Україні. Обґрунтовано актуальність трансформації системи гарантування вкладів фізичних осіб у систему захисту інтересів клієнтів банків, що в тому числі передбачає: вирівнювання в правах фізичних та юридичних осіб – клієнтів банків; зміну черговості задоволення вимог кредиторів при ліквідації комерційних банків; позачергову виплату фізичним та юридичним особами при блокуванні платежів від та на їхнє ім’я.

Стаття написана російською мовою


Череп А. В., Осипенко С. О.
Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад (c. 314 - 319)

Мета даної статті полягає в обґрунтуванні доцільності заснування комунального банку та визначенні організаційно-функціональних засад його діяльності в умовах децентралізації влади в Україні. Визначено, що в Україні є досвід участі місцевих органів самоврядування та комунальних підприємств у формуванні капіталу банківських установ, проте, враховуючи напрацювання вітчизняних науковців, вважати такі установи комунальними банками не можна. Зважаючи на законодавчі зміни в напрямі посилення фінансової децентралізації, запропоновано організаційно-функціональні засади діяльності комунального банку. Обґрунтовано доцільність участі органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств у формуванні статутного капіталу комунального банку в обсязі 50%. Визначено наявність значного потенціалу місцевих органів самоврядування, а також комунальних підприємств, установ та організацій у формуванні залучених коштів комунального банку. Запропоновано пріоритетні напрямами діяльності комунального банку.

Стаття написана українською мовою


Гнєдков А. В.
Особливості обліку факторингових операцій у банку (c. 320 - 324)

У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти обліку операцій з факторингу. Узагальнено теоретичні дослідження та розроблено науково обґрунтовані рекомендації щодо здійснення бухгалтерського обліку факторингових операцій у банках. Визначено чотири групи факторингових послуг: класичні факторингові послуги; факторингові послуги без попереднього фінансування; послуги міжнародного факторингу; додаткові факторингові продукти. Визначено основні переваги використання факторингу для підприємств: одержання додаткового прибутку, економія на невиправданих витратах, економія в закупівлі товарів, захист від втрат при несвоєчасній оплаті дебіторами, можливість управлінням дебіторською заборгованістю. Крім того, визначено переваги надання факторингових послуг для банків. Запропоновано власне бачення обліку факторингових операцій.

Стаття написана українською мовою


Землячов С. В., Землячова О. А.
Вплив страхування банківських ризиків на фінансову стабільність банків та страхових компаній (c. 325 - 333)

Мета статті полягає у дослідженні впливу страхування банківських ризиків на фінансову стабільність банків та страхових компаній. Представлено вигоди банківського страхування як для страхових компаній, так і для банків. Запропоновано застосувати системний підхід комплексного оцінювання фінансової стабільності банківської системи України, результатом цього має стати Звіт про фінансову стабільність. Розглядаючи процес побудови моделі оцінки фінансової стійкості банку, проаналізовано вибір інструментарію оцінки. На основі аналізу економічної літератури зазначено методи дослідження, які використовують для здійснення комплексної оцінки фінансової стійкості страхових компаній. Для оцінки стійкості поведінки страхової компанії запропоновано модель визначення рівня необхідної фінансової стійкості страховика з урахуванням динаміки умов функціонування.

Стаття написана українською мовою


Черномор В. О.
Оптимізація банкоматної мережі як чинника підвищення ефективності діяльності банку у сфері платіжних систем (c. 333 - 338)

У сучасних умовах, які характеризуються високим рівнем конкуренції на ринку банківських послуг, підвищення ефективності діяльності банку у сфері платіжних систем постає одним із пріоритетних завдань. Серед перспективних напрямків підвищення ефективності діяльності банку у сфері платіжних систем постає оптимізація банкоматної мережі з метою зменшення видатків на її обслуговування, підвищення часової та територіальної доступності банківських послуг для клієнтів. У статті досліджено напрями підвищення ефективності банкоматної мережі, а саме: оптимізація розміщення банкоматів та їх інкасацій, а також оптимізація розміщення купюр у банкоматах. Для оптимізації розміщення банкоматів доцільно використовувати прогнозні моделі розрахунку доходу, рейтингові моделі або картографічні сервіси, які дозволяють візуалізувати географію використання платіжних карт і місця концентрації клієнтів. Крім того, визначено, що, враховуючи вимоги безпеки, оптимізація інкасацій повинна бути спрямована на максимізацію кількості одночасних інкасацій. А оптимізація розміщення купюр у банкоматах передбачає визначення суми, яку необхідно завантажити в банкомат, щоб не допустити передчасного закінчення банкнот або завантаження надлишкових коштів.

Стаття написана українською мовою


Сиротюк Ю. В.
Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці (c. 338 - 345)

У статті проведено оцінку ролі фінансового посередництва в системі алокації фінансових ресурсів в економіці через установлення основних взаємозв’язків та визначення особливостей взаємодії їх з іншими учасниками фінансового ринку в процесі перерозподілу фінансових ресурсів. Визначено, що фінансові посередники мають здатність здійснювати коригуючий вплив на алокацію фінансових ресурсів в економіці за рахунок зміни напрямів фінансових потоків. Цей вплив може носити як позитивний, так і негативний характер – залежно від обраного напряму руху коштів, термінів їх залучення та перерозподілу, підібраного інструментарію для переміщення ресурсів тощо. Проведене дослідження особливостей залучення ресурсів та їх розподілу між фінансовими посередниками та іншими суб’єктами алокації дозволило оцінити сучасний стан і масштаби можливого впливу фінансових посередників на розвиток економіки. З’ясовано, що сучасна діяльність фінансових посередників орієнтується переважно на короткотермінове отримання прибутку та не бере достатньо ефективної участі в алокації фінансових ресурсів в економіці, оскільки переважно діє в рамках фінансового сектора. Перспективним напрямом для зростання позитивної ролі фінансових посередників у контексті алокації фінансових ресурсів є відхід від фінансіалізації економіки та переорієнтація на тісну співпрацю з різними секторами реальної економіки.

Стаття написана українською мовою


Тарангул Л. Л., Крамаренко О. А.
Бюджетна політика забезпечення місцевих інноваційних програм (c. 346 - 351)

Метою статті є дослідження місця та ролі місцевих інноваційних програм у розвитку органів місцевого самоврядування. Визначено пріоритетні напрями бюджетної політики на рівні держави та регіонів. Серед основних інструментів перспективного управління державними фінансами та забезпечення економічного зростання на рівні регіонів виокремлено місцеві інноваційні програми. Вивчено вітчизняну практику щодо оцінки, напрацювання та обрання інноваційних програм для реалізації. Виявлено недосконалість існуючих підходів до формування та реалізації місцевих інноваційних програм, зокрема обґрунтовано доцільність залучати їх учасників на всіх етапах напрацювання та реалізації. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення рівня впливу бюджетної політики уряду на місцеві органи влади, а на концептуальному рівні – пошук засобів удосконалення механізму фінансування місцевих інноваційних програм.

Стаття написана українською мовою


Замасло О. Т., Бойчук О. І.
Аналіз сучасного стану податкової культури в Україні (c. 351 - 357)

У статті досліджено процеси формування податкової культури та її складових частин. Оцінено рівень впливу різних чинників на сучасний стан податкової культури в Україні та визначено, що однією з основних проблем формування та розвитку податкової культури є низький рівень усвідомлення платниками необхідності сплати податків. Однією з цілей дослідження є оцінка впливу дій контролюючих органів на взаємовідносини між ними та платниками податків у державі. Проаналізована ефективність контролюючих органів та викладено основні напрями їх діяльності для підвищення рівня податкової культури в Україні. Зроблено висновок, що формування та розвиток податкової культури є одним з напрямків реформування податкової системи.

Стаття написана українською мовою


Тарангул Л. Л., Мельник А. М.
Передумови розвитку оподаткування нерухомості в Україні (c. 358 - 365)

Метою статті є оцінка передумов розвитку оподаткування нерухомості та обґрунтування перспектив модернізації податків на нерухомість в Україні. Обґрунтовано, що дослідження передумов розвитку оподаткування нерухомого майна в Україні необхідно проводити окремо для землі та нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. Проаналізовано структуру земельного фонду в Україні та визначено, яка частка земель та в яких регіонах потребує проведення нормативної грошової оцінки. Встановлено, що значна частина земель знаходиться в оренді. Більшість договорів оренди укладається на строк від 3 до 6 років зі ставкою орендної плати в розмірі 3%. У зв’язку зі змінами податкового законодавства очікується зростання ставок орендної плати, що може спричинити розірвання укладених договорів оренди. Це є негативною передумовою розвитку оподаткування нерухомості в Україні. Обґрунтовано, що в Україні є достатня база для розвитку оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. Також наявні передумови для оподаткування житлової та комерційної нерухомості, однак базою оподаткування має бути не розмір площі об’єкта оподаткування, а його вартісна оцінка. Загалом для оподаткування обох складових нерухомості в Україні наявні достатні передумови, за умови поступового переходу від оподаткування площі об’єкта нерухомості до його вартості.

Стаття написана українською мовою


Рибачук Ю. О.
Прогнозування вартості інструментів фінансового ринку з використанням періодичної кількісно-вартісної моделі (c. 366 - 372)

Мета статті полягає у вдосконаленні теоретико-методологічних підходів до прогнозування вартості інструментів фінансового ринку шляхом застосування розробленої періодичної кількісно-вартісної моделі, яка є відображенням процесу формування цін у прямокутній Декартовій системі координат у просторі, з осями періодів часу та кількостей попиту і пропозиції з введеним їх масштабуванням. Було розглянуто можливі способи застосування періодичної кількісно-вартісної моделі при аналізі різних сегментів фінансового ринку з метою прогнозування вартості його інструментів. На основі періодичної кількісно-вартісної моделі запропоновано універсальний науковий підхід до прогнозування вартості фінансових інструментів. Беручи до уваги можливості періодичної кількісно-вартісної моделі з узагальнення та відображення дії низки економічних законів, а також організації та групування великої кількості економічних показників, було визначено перспективи подальших досліджень у напрямі інтеграції періодичної кількісно-вартісної моделі в сучасну економічну теорію.

Стаття написана українською мовою


Самусєва Л. Ю., Кропівцова Н. І.
Комплексний підхід до оцінки фінансових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки підприємств (c. 373 - 377)

Стаття присвячена визначенню та оцінці основних показників, що характеризують рівень фінансових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки підприємства. Виділено основні загрози фінансової безпеки підприємства. Досліджено вплив різноманітних загрозливих факторів на фінансовий розвиток підприємства. Виділено низку головних внутрішніх чинників небезпек і загроз, які впливають на фінансову безпеку підприємства. Запропоновано комплекс управлінських рішень, що повинні допомогти визначити найбільш ефективні шляхи покращення (стабілізації) фінансової безпеки підприємства. Розроблено механізм ідентифікації можливих загроз фінансовій діяльності підприємств та визначено його завдання. Досліджено основні зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємства. Визначено низку завдань, які необхідно вирішити для забезпечення належного рівня фінансової безпеки підприємства.

Стаття написана українською мовою


Лачкова Л. І., Лачкова В. М., Сідорова Т. О.
Побудова системи діагностики фінансової безпеки підприємств торгівлі (c. 378 - 383)

Метою статті є визначення структурно-логічної послідовності побудови системи діагностики фінансової безпеки підприємств торгівлі для підвищення ефективності управління нею. Розроблено структурно-логічну послідовність діагностики фінансової безпеки підприємств торгівлі, обґрунтовано показники за всіма етапами дослідження, які дозволяють представити повну, цілісну інформацію для користувачів, на підставі якої приймаються управлінські рішення щодо підвищення фінансової безпеки підприємств торгівлі. Розроблена побудова системи діагностики фінансової безпеки принципово відрізняється від існуючих у фаховій літературі підходів, передусім тим, що враховує особливості комерційної діяльності підприємств торгівлі. Запропоновані етапи діагностики конкретизують завдання управління фінансовою безпекою підприємства, дають можливість розкласти складну систему на окремі взаємопов’язані елементи, а в подальшому встановити логіку побудови та здійснення процесу управління. Сформульовані положення розвивають теоретичні основи управління фінансовою безпекою підприємства, розширюють його методичний і практичний інструментарій. У сукупності вони певною мірою вирішують завдання ефективного управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Дунас Н. В.
Особливості формування системи управління проблемними активами банків в умовах економічної кризи (c. 269 - 275)

Метою статті є поглиблення теоретичних і методичних підходів до формування системи управління проблемними активами банків з урахуванням особливостей поглиблення економічної кризи в Україні. Проаналізовано сучасні особливості прояву проблемних активів у роботі банківської системи з урахуванням нових тенденцій нормативно-правового регулювання функціонування банків країни. Проведено аналіз дотримання банками України нормативів кредитних ризиків, рівня проблемних кредитів у кредитних портфелях, формування страхових резервів під кредитні операції банків. Запропоновано основні принципи та методичний підхід щодо формування управління проблемними активами банків в умовах поглиблення економічної кризи. Рекомендації відображають урахування актуальних нормативно-правових змін щодо регулювання діяльності банків, дають змогу комплексно та поетапно підійти до вирішення питання управління проблемними активами банків з урахуванням соціально-економічної трансформації функцій банків у національній економіці.

Стаття написана українською мовою


Мельник Л. М., Дума В. Л.
Сутність, природа та особливості формування бюджетного потенціалу на регіональному рівні (c. 276 - 281)

Систематизовано методичні підходи до визначення сутності бюджетного потенціалу регіону. Здійснено аналіз наукових розробок щодо категорії «бюджетний потенціал». Запропоновано визначення бюджетного потенціалу як основної складової частини фінансового потенціалу, що забезпечує реальну можливість надходження до бюджету регіону фінансових ресурсів в умовах чинного законодавства. Визначено структурні елементи бюджетного потенціалу: податковий і неподатковий потенціал. Дано характеристику податковому, ресурсному, трансфертному, інвестиційному, кредитному потенціалам як складовим частинам бюджетного потенціалу регіону. Побудовано модель формування сукупного бюджетного потенціалу регіону. Визначено структуру бюджетного потенціалу регіону залежно від джерел формування бюджетних ресурсів. Дано характеристику власному та залученому бюджетному потенціалу. Визначено складові елементи, що формують власні та залучені бюджетні ресурси. Запропоновано заходи, що забезпечать збільшення грошових надходжень до місцевого бюджету.

Стаття написана українською мовою


Кузенко О. Л.
Фінансовий механізм фінансової безпеки підприємств машинобудування (c. 282 - 287)

У статті запропоновано фінансовий механізм фінансової безпеки суб’єктів господарювання в системі фінансових відносин, який є цілісною системою окремих взаємопов’язаних складових фінансової безпеки на кожному з рівнів господарювання. Ці складові, своєю чергою, містять в собі фінансові механізми з певною сукупністю системних фінансових методів, важелів та інструментів, застосування яких дозволить забезпечити підвищення рівня фінансової безпеки для кожного із суб’єктів господарювання з урахуванням їхніх фінансових інтересів. За умов сьогоденної економічної кризи формування фінансового механізму фінансової безпеки суб’єктів господарювання макрорівня, з огляду на необхідність забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості підприємств, має великі перспективи.

Стаття написана українською мовою


Рекова Н. Ю., Козлова В. О.
Науково-методичний підхід до прогнозування прибутковості акцій з урахуванням інвестиційних ризиків (c. 288 - 292)

У статті визначено, що при прогнозі прибутковості по фондових операціях слід розуміти, що, інвестуючи певні кошти в акції іншого підприємства, новий акціонер здобуває право на частину активів акціонерного товариства, пропорційно частці придбаних акцій у статутному капіталі. Крім того, одержуючи у своє користування прості акції, емітент розраховує на одержання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, якщо за результатами фінансового року він був отриманий та на загальних зборах акціонерів ухвалене рішення про розмір і порядок виплати дивідендів. Зазначено, що можливість одержання доходу очікується в майбутньому, а інвестиції здійснюються в поточний момент. Як наслідок, використовуючи постулат «гроші сьогодні коштують дорожче, ніж гроші завтра», інвесторові необхідно математично розрахувати економічну ефективність своїх вкладень. Запропоновано розрахунок залікової (реальної) вартості акції, заснований на теорії простих і складних відсотків відповідного розділу фінансової математики, розглянуто можливості коректування з урахуванням інвестиційних ризиків.

Стаття написана російською мовою


Шварц О. В.
Рейтингова система оцінки надійності комерційного банку (c. 293 - 298)

Метою статті є дослідження сутності надійності банку та розробка рейтингової методики оцінки надійності банківської установи, яка буде адекватною до економічних умов сьогодення. Запропоновано pейтингову систему оцінки надійності банків, що базується на бальній оцінці значень фінансових показників, помножених на ваговий коефіцієнт. Визначено алгоритм розрахунку такого рейтингу надійності банку, який складається із семи етапів. Рейтинг надійності банку розраховується на основі 20 кількісних та 1 якісного показника, які оцінюють: ліквідність та платоспроможність банку; фінансову стійкість; прибутковість; достатність капіталу; якість управління ризиками та якість кредитного портфеля. Вагові коефіцієнти визначаються на основі важливості того або іншого показника при забезпеченні стійкості банку та можливості виконання ним зобов’язань перед вкладниками, кредиторами або інвесторами. Виявлено, що при оцінці надійності банків необхідним є використання ще додаткових чотирьох якісних показників, які чинять негативний вплив на надійність та ліквідність банку. За результатами розрахунку рейтингу надійності найбільших банків України запропоновано поділяти банки на 4 класи: клас «А» – найнадійніші банки; клас «В» – надійні банки; клас «С» – менш надійні банки; клас «D» – ненадійні банки. Запропонована методика дозволяє нівелювати вплив певного фактора на надійність банку та дає мобільність в управлінні рейтингом при зміні зовнішніх умов.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Богатирьов І. І.
Сутність, природа та мотиваційна значимість фінансів в умовах глобалізації (c. 258 - 262)

Метою статті є дослідження проблем корпоративних фінансів. Проведено оцінку світових фінансових ринків, що є надзвичайно важливим завданням для дослідження напрямів еволюції їх форм, моделей і систем. Уточнено поняття «фінанси» в системі сучасних економічних наук. Визначено важливі елементи ідентифікації міжнародних фінансів. Проаналізовано основні блоки, з яких складається міжнародна фінансова система. Уточнено функції фінансів в умовах глобалізації. Охарактеризовано підходи до аналізу наслідків глобалізації в сучасних моделях. Визначено ефекти, що виникають в процесі посилення глобалізації та обов’язково зачіпають ринок мультиактивів, а також відповідні інституційні зміни, які можуть максимально активізувати процес трансферу нових технологій, їх комерціалізацію та відповідні відшкодування понесених витрат.

Стаття написана українською мовою


Макогон І. І.
Інституційні засади розвитку фінансового механізму управління державним сектором економіки (c. 262 - 266)

Мета статті полягає в розкритті інституційних засад розвитку фінансового механізму управління державним сектором економіки. Розкрито теоретичні аспекти розвитку зазначеного фінансового механізму та його сутність. Обґрунтовано, що трансформація державного сектора економіки повинна базуватися на пошуку найбільш ефективного фінансового механізму управління ним. У сучасних умовах на основі трансформації державного сектора необхідно досягти таких основних результатів: оптимізація управління державною власністю; підвищення ефективності контролю за використанням і зберіганням державного майна; забезпечення додаткових надходжень від більш ефективного використання державних активів. При оцінці доцільності прийняття конкретних рішень з управління об’єктами державної власності, перш за все, необхідно оцінювати, яким чином зазначене дозволить: оптимізувати структуру державної власності; мінімізувати витрати державного бюджету на управління державним майном; підвищити якість фінансового менеджменту та ефективність управління державними підприємствами; посилити відповідальність нових власників і їх зацікавленість у результатах фінансової діяльності суб’єктів господарювання державного сектора; створити сприятливе економічне середовище для розвитку бізнесу, а також залучити інвестиції в нього.

Стаття написана українською мовою


Томнюк Т. Л.
Податкова реформа в Україні: основні досягнення та напрями підвищення ефективності (c. 267 - 271)

Метою статті є дослідження стану реформування податкової системи України та визначення стратегічних напрямків підвищення ефективності податкових реформ. Проведено критичний аналіз основних змін оподаткування в період новітньої історії податкової системи України – з часу прийняття Податкового кодексу України і до сьогодні. Доведено відсутність реальних податкових трансформацій у 2014–2015 рр. Продемонстровано скорочення кількості обов’язкових платежів за рахунок їх перегрупування, завуальованого справляння у складі інших обов’язкових платежів. З метою досягнення ефективних зрушень у реалізації податкової реформи аргументовано необхідність застосування комплексного підходу, який базується на засадах лібералізації оподаткування, стабільності та уніфікації податкових правил, удосконалення системи податкового контролю, подолання корупції та підвищення ефективності державних видатків. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є конкретизація заходів реформування податкової політики України щодо зниження рівня податкового навантаження та вдосконалення процедур адміністрування податків.

Стаття написана українською мовою


Зачосова Н. В.
Визначення стратегічних орієнтирів зміцнення економічної безпеки фінансових установ як необхідний етап формування стратегії економічної безпеки України (c. 272 - 276)

Метою статті є визначення стратегічних орієнтирів зміцнення економічної безпеки фінансових установ як одного з етапів формування стратегії економічної безпеки України. Встановлено, що універсальними для усіх видів фінансових установ можна визнати такі стратегічні орієнтири забезпечення економічної безпеки та рентабельної їх діяльності, як: утримання існуючих клієнтів та розширення клієнтської бази за рахунок нових користувачів фінансових послуг; стимулювання підвищення рівня фінансової грамотності населення; формування кадрового резерву; підвищення рівня інформаційної прозорості; періодичний моніторинг стану власної економічної безпеки із обов’язковим повідомленням отриманих результатів державному регулятору; перехід до дистанційного онлайн-обслуговування; розширення асортименту фінансових продуктів та послуг; формування пакета документального забезпечення формування, оцінки та контролю функціонування комплексних систем економічної безпеки фінансових установ. Зроблено припущення, що стратегічні орієнтири забезпечення економічної безпеки фінансових установ повинні знайти відображення в загальній стратегії економічної безпеки України як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки держави.

Стаття написана українською мовою


Клименко В. І.
Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки (c. 277 - 281)

Метою статті є обґрунтування необхідності створення механізму саморегульованої організації кредитних спілок на основі паритетного представництва в її органах управління представників Національної асоціації кредитних спілок України та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок з використанням досвіду Німеччини. Досліджено сучасний стан та особливості розвитку кредитно-кооперативного сектора економіки України. Виявлено, що недосконале державне регулювання не лише фінансової сфери економіки в цілому, а й кредитно-кооперативного сектора зокрема стало причиною виникнення ряду проблем, які перешкоджають їх ефективній діяльності. Ключовою з цих проблем є інституційна нездатність кредитних спілок до саморегулювання. Зважаючи на зарубіжний досвід (Німеччини) у сфері регулювання діяльності кредитно-кооперативного сектора, запропоновано запровадження саморегульованої організації сектора кредитних спілок. Вона повинна об’єднати представників державного регулятора та ринку, а також виконувати надзвичайно актуальну в сучасних умовах розвитку економіки України функцію непрямого нагляду, яка дозволить істотно зменшити ризики, сприяти зміцненню та підтримці ліквідності. У довгостроковій перспективі це дозволить забезпечити стабільність функціонування системи кредитної кооперації в Україні.

Стаття написана українською мовою


Колодізєва С. О.
Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції (c. 282 - 287)

Стаття присвячена дослідженню стану, проблем і перспектив розвитку ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції, а також визначенню напрямів вирішення проблем функціонування національного ринку факторингу з метою забезпечення його інтеграції в європейський фінансовий простір. Обґрунтовано актуальність використання європейського досвіду у сфері управління послугами факторингу для розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг в умовах економічної глобалізації. На підставі результатів аналізу перспектив управління фінансовими послугами вітчизняних банків у контексті провідних глобальних тенденцій розвитку ринку факторингових послуг визначено ключові групи проблем, що безпосередньо стосуються розвитку факторингу в Україні. Запропоновано використання європейського досвіду у сфері управління послугою факторингу в банках з метою вирішення проблем розвитку вітчизняного ринку факторингу та активізації інтеграційних процесів на ринку фінансових послуг України. Перспективою подальших досліджень є вдосконалення управління факторинговими послугами банків з метою приведення якості факторингового обслуговування у відповідність до європейських та міжнародних стандартів.

Стаття написана українською мовою


Курдидик Н. І.
Поточний стан і перспективи синдикованого кредитування банків (c. 287 - 293)

Аналізується сутність синдикованого кредитування та тенденції такого виду кредитування серед українських комерційних банків. Досліджено економічну сутність, основні адміністративні та економічні ризики синдикованого кредитування. При оцінці тенденцій синдикованого кредитування в Україні проаналізовано загальні обсяги отриманих синдикованих кредитів усіма підприємствами та обсяги отриманих синдикованих кредитів комерційними банками зокрема. Також для оцінки місця комерційних банків на ринку синдикованого кредитування в Україні досліджено динаміку кількості синдикованих кредитів, отриманих за галузями економіки. На основі даних про отримані кредити комерційними банками України визначено основні цілі синдикованих кредитів. Для оцінки ступеня впливу синдикованого кредитування на роботу комерційних банків проаналізовано динаміку основних показників роботи комерційних банків через квартал, два квартали та через рік після отримання синдикованого кредиту.

Стаття написана українською мовою


Слободянюк Н. О.
Формування масиву даних з використанням MSEXCEL для побудови системи бюджетування страхової компанії (c. 293 - 298)

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності практичного використання електронних таблиць MSEXCEL при формуванні масиву управлінських даних з метою побудови ефективної системи бюджетування діяльності страхової компанії. У роботі досліджувалися питання автоматизації бюджетних процесів діяльності страхової компанії, основу яких складають електронні таблиці MSEXCEL. Виділено переваги і недоліки використання електронних таблиць в системі бюджетування діяльності компаній. Обґрунтовано та запропоновано до впровадження в практичну діяльність страховика макети основних операційних бюджетів. Розглянуто основні характеристики бюджетів, які потрібно врахувати при їх моделюванні в середовищі MSEXCEL. Економічний ефект від впровадження полягає в підвищенні ефективності та оперативності управлінських рішень за всіма напрямками діяльності страховика при мінімальних витратах на використання простого ефективного інструменту фінансового планування. Перспективою подальшого наукового дослідження є розробка управлінського екрану керівника страхової компанії для простоти і доступності формування управлінських звітів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Піхоцький В. Ф.
Зовнішній державний фінансовий контроль за діяльністю виконавчої влади – важливий чинник захисту суспільства (c. 300 - 305)

Метою статті є дослідження ролі бюджету в економічній системі держави, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та здійснення фінансового контролю. Сьогодні в діяльності країни прослідковуються зміни в характері управління соціально-економічним розвитком. Ці зміни торкнулися системи державних фінансів у всіх її найважливіших аспектах, таких як макроекономічна стабілізація, зміцнення фінансової дисципліни, активна інвестиційна діяльність держави, відкритість фінансових ринків, розвиток спільних інвестицій бізнесу і держави. У зв’язку з цим в країні триває робота над створенням ефективної системи державного контролю. Особливого значення в цей період набуває державний фінансовий аудит діяльності виконавчої влади – визнана у міжнародній практиці форма контролю.

Стаття написана українською мовою


Піхоцький Ю. В.
Подальший розвиток державного фінансового контролю – через державний аудит (c. 306 - 311)

У статті висвітлено власний погляд на вдосконалення чинної системи фінансового контролю, акцентуючи увагу на зміні ідеології контролю, зокрема на переході від суто фіскальних заходів до запобіжно-регулювальних, що знаходить втілення в аудиторських дослідженнях ефективності управління ресурсами держави. Дослідження проведено шляхом аналізу основних норм Бюджетного кодексу України, Лімської декларації щодо здійснення державного фінансового контролю та інших законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють діяльність державного фінансового контролю. Враховано міжнародний досвід побудови інституцій фінансового контролю на державному і місцевому рівнях. Відмічається відсутність єдиного системного правового регулювання державного фінансового контролю. Вказано на необхідність переглянути методологію контрольних заходів, нормативні акти, що визначають і класифікують фінансові порушення. Вивчено практичний досвід та зроблено висновки щодо нормативно-правового забезпечення державного фінансового контролю.

Стаття написана українською мовою


Бурденко І. М.
Модернізація міжнародно-правового регулювання ринку деривативів (c. 311 - 318)

Метою статті є огляд досягнень реформування міжнародно-правового регулювання ринку деривативів і можливості модернізації регулювання ринку ПФІ в Україні. Результати дослідження свідчать про значні досягнення в розвитку архітектури ринку ПФІ, зокрема розвитку торговельних репозитаріїв і центральних контрагентів для позабіржових деривативів. Визначено недоліки й подальші кроки з модернізації інфраструктури світового ринку фінансових деривативів. Перспектива подальших досліджень – вивчення імплементації міжнародних вимог до торговельної звітності, транспарентності й централізованого клірингу в практику регулювання вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів, що є запорукою подальшого розвитку цього ринку як сегмента фінансового ринку України.

Стаття написана російською мовою


Козарезенко Л. В.
Роль недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя в розвитку людського потенціалу (c. 319 - 328)

Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід практики функціонування недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя з позиції можливостей забезпечення ними додаткових джерел доходів та подолання проблем, характерних для функціонування фінансового ринку України. Враховуючи досвід ЄС, внесено пропозицію щодо розробки комплексу заходів, спрямованих на посилення надійності та ефективності управління недержавними пенсійними фондами, що підвищуватиме рівень довіри до них з боку населення. Доведено, що недержавні пенсійні фонди мають потенціал стати в Україні не лише провідними інституційними інвесторами, а й фінансовими інструментами розвитку людського потенціалу. Сформульовано висновки, що важливим напрямом економічних реформ є розвиток системи недержавних пенсійних виплат, здатних забезпечити не тільки належний рівень існування людини, а й розвивати її потенціал. Доведено, що розвиток системи недержавних пенсійних фондів має відбуватися з урахуванням інтересів усіх учасників фінансового ринку, а стимулюючі механізми для розвитку недержавних пенсійних фондів не повинні нести шкоду іншим учасникам фінансового сектора та руйнувати принципи конкурентної боротьби.

Стаття написана українською мовою


Клокар О. О.
Характеристика основних видів фінансового контролінгу та їх впливу на побудову ефективної контролінгової системи суб’єкта господарювання (c. 329 - 333)

Мета статті полягає в характеристиці основних видів фінансового контролінгу та їх впливу на побудову ефективної контролінгової системи суб’єкта господарювання. Розглянуто еволюцію концепцій фінансового контролінгу, систематизовано погляди дослідників на визначення його основних складових. Сформовано єдиний підхід до трактування фінансового контролінгу. Визначено два основні види фінансового контролінгу: стратегічний та оперативний (тактичний). Обґрунтовано, що ефективність реалізації контролінгової системи залежить від її систематичного кількісного та якісно виміру за загальноекономічними та експертними показниками. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення заходів щодо поліпшення оцінки та прогнозування ефективної діяльності суб’єктів господарювання на макро- та мікрорівнях.

Стаття написана українською мовою


Мацелюх Н. П.
Місце фінансового посередництва у процесах ціноутворення на ринку цінних паперів (c. 334 - 339)

Стаття присвячена визначенню місця фінансового посередництва у процесах ціноутворення на ринку цінних паперів. На основі результатів дослідження сучасних теорій фінансового посередництва виокремлено функціонально-логістичний підхід до дослідження ролі фінансового посередництва, який робить акцент на виконанні посередницьких функцій у процесі обігу фінансових інструментів на ринку цінних паперів. Проаналізовано роль банківських і небанківських фінансових посередників у динаміці операцій на ринку цінних паперів. Обґрунтовано, що надмірна банкоцентричність фінансового ринку України спотворює інформаційні потоки і може бути додатковим джерелом ризику, рівень якого тисне на ціни фінансових інструментів та спотворює їх динаміку. З’ясовано, що місце фінансового посередництва в ціноутворенні на ринку цінних паперів полягає в оптимізації інформаційної, інфраструктурної та торгової функцій, координація яких забезпечує оптимальне співвідношення ризику та дохідності, що попереджує виникнення тиску на ціни фінансових інструментів та їх спотворення.

Стаття написана українською мовою


Павловський С. В.
Ризики і витрати на залучення підприємствами інвестиційного капіталу в період фінансово-економічної кризи (c. 340 - 346)

Метою пропонованої статті є розкриття комплексу чинників, що впливають на ціну залучення капіталу підприємствами, що знаходяться в кризі, та обґрунтування рекомендацій щодо можливостей мобілізації інвестиційного капіталу суб’єктами господарювання, які функціонують на ринках, що розвиваються у період фінансово-економічної кризи. Досліджено роль ставки витрат на залучення капіталу у визначенні санаційної спроможності та прийнятті фінансово-інвестиційних рішень на підприємствах, що знаходяться у фінансовій кризі. Обґрунтовано, що ставка витрат на капітал є критерієм прийняття стратегічних фінансових рішень як на фінансово стабільних підприємствах, так і на тих, що знаходяться в кризі. Висвітлено основні фактори, що впливають на витрати на залучення капіталу підприємств у період фінансової кризи. Доведено, що більшість індикаторів, які визначають ставку витрат на капітал підприємств за використання традиційних методів їх розрахунку у часи фінансової кризи, є дещо викривленими. Доведено необхідність урахування у процесі визначення витрат на капітал надбавки за ризик банкрутства. Окреслено шляхи вирішення проблем, пов’язаних із оцінкою витрат на залучення фінансових ресурсів підприємствами, що знаходяться в кризі або ж функціонують в умовах кризового середовища.

Стаття написана українською мовою


Рязанова Н. С.
Концепція вартості інформаційного продукту фінансового рахівництва (c. 347 - 355)

Метою статті є визначення основ формування вартості інформаційної продукції інституту фінансового рахівництва (фінансового еккаунтингу). Така продукція представлена різноманітними аналітичними, прогнозними та довідковими матеріалами щодо фінансів корпорацій, галузей економіки, фондового та інших сегментів фінансового ринку, господарства територіальних громад, місцевих та державних органів влади, а також інших складових ринкової економіки на національних, міжнародному та глобальному рівнях. Досліджено існуючі підходи представників зарубіжної та української економічної науки до пізнання процесу формування вартості (ціни) продукції, яка створюється людським знанням (інтелектом, розумовою діяльністю). Обґрунтовано, що у структурі інформаційного продукту інституту фінансового рахівництва існують три органічно поєднані складові, що сприймаються користувачами як єдине ціле: 1) змістовна складова; 2) людський чинник; (3) різноманітного роду інструментарій, обладнання, інформаційні технології та інші компоненти, витрати на які класифікуються у фінансах як витрати на основні засоби, матеріали та поточні витрати.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Адаменко І. П.
Фінансова політика в системі соціально-економічного розвитку суспільства (c. 188 - 192)

Мета статті полягає в розкритті сутності та визначення напрямів підвищення ефективності фінансової політики в системі соціально-економічного розвитку суспільства. Розкрито економічну сутність фінансової політики та основні фактори, що визначають її розвиток. Визначено, що з метою ефективної реалізації фінансової політики важливим є взаємоузгодження запропонованих фінансових заходів із рівнем розвитку фінансових відносин у суспільстві, особливостями етапів економічного розвитку країни, зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури фінансового ринку. Розкрито наукові підходи до формування та реалізації фінансової політики з урахуванням досвіду розвинених країн. Обґрунтовано, що фінансова складова соціально-економічного розвитку суспільства потребує інституційних перетворень, підвищення її ефективності можливе шляхом запровадження дієвого механізму управління державними фінансами, у тому числі державним боргом, визначення стратегічних цілей розвитку держави з урахуванням можливостей бюджету в середньо- та довгостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики.

Стаття написана українською мовою


Шатковська-Шморгай В. Б.
Підходи до визначення достатності золотовалютних резервів держави (c. 193 - 198)

Метою статті є обґрунтування підходів до визначення достатності золотовалютних резервів держави з урахуванням діючого режиму плаваючого валютного курсу в Україні. Здійснено порівняльний аналіз відомих підходів до визначення достатності золотовалютних резервів держави (критерії В. Редді, Гвідотті – Грінспена, Війнхольдса – Каптейна, традиційні та нові підходи МВФ). Установлено задовільну ефективність управління золотовалютними резервами України за критерієм покриття достатності золотовалютними резервами держави імпорту товарів та послуг на кінець ІІІ кварталу 2015 р. З’ясовано, що для покриття усіх джерел ризику Національному банку України необхідно сформувати обсяг золотовалютних резервів України на рівні 16 млрд дол. США. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є проведення компаративного аналізу достатності обсягів золотовалютних резервів країн світу, які відрізняються режимами функціонування валютного курсу, з метою індикації ймовірності настання валютних криз.

Стаття написана українською мовою


Галіцин В. К., Бондаренко О. О.
Прикладні аспекти моніторингу мінливості фондових ринків (c. 199 - 204)

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності вдосконалення існуючих підходів до оцінювання ризиків у процесі моніторингу фондових ринків, який на сьогоднішній день недостатньо широко використовується в практиці вітчизняного фінансового менеджменту і, крім того, базується на методиці, нездатній своєчасно й адекватно реагувати на події, що відбуваються в рамках існуючих глобальних фінансових систем. Запропоновано й описано альтернативну методику визначення показників, які використовуються в подібних процедурах, засновану на комплексі сучасних структурно-аналітичних моделей, а також реалізовану в складі розробленої системи моніторингу динаміки фондових ринків. Також показано результати практичного використання й ефективність застосування даної системи на прикладі банківської організації. У подальших дослідженнях планується розширення і вдосконалення програмного комплексу створеної системи моніторингу шляхом включення в її склад моделей прогнозування динаміки фондових ринків, а також урахування додаткових факторів при побудові моделей волатильності з метою підвищення їх універсальності та можливості застосування до всіх можливих суб’єктів фондових ринків.

Стаття написана російською мовою


Коркач І. В.
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами в Україні (c. 204 - 208)

У статті досліджено інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами в Україні. Аналізуючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто та охарактеризовано суть поняття «управління державними фінансами». Вказано на те, що для органів державного управління в системі державних фінансів важливо виявити і розширити основи знань. Проаналізовано три школи управління знаннями. З’ясовано, яким шляхом досягається інформатизація органів державної влади як технологічна база забезпечення електронного урядування; на що має бути орієнтована стратегія модернізації системи управління державними фінансами. Обґрунтовано головне завдання сучасного етапу розвитку системи державних фінансів.

Стаття написана українською мовою


Колодізєв О. М., Біляєва В. Ю.
Формування клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу в сучасних умовах (c. 209 - 213)

Мета статті полягає в розробленні рекомендацій щодо формування ефективної системи клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу із використанням фінансових інновацій. Здійснено аналіз провідного світового досвіду на предмет розроблення та запровадження фінансових інновацій у банківську практику та визначено найефективніші фінансові інновації технологічного, продуктового, процесного та організаційного характеру. Досліджено роль та переваги різноманітних фінансових інновацій для формування системи клієнтських відносин на засадах маркетингу та визначено найкращі з них для запровадження у вітчизняну практику банківських установ. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку можуть бути рекомендації щодо вдосконалення методів роботи банків у напряму розвитку клієнтських відносин на засадах маркетингового підходу та формування маркетингових стратегій просування фінансових продуктів та послуг.

Стаття написана українською мовою


Рекова Н. Ю., Мельник С. В.
Особливості ПДВ в Україні в контексті зближення з європейським законодавством (c. 214 - 219)

Метою статті є виявлення особливостей ПДВ та обґрунтування його ставки в Україні з позицій зближення вітчизняного законодавства з податковим законодавством ЄС. Проведено аналіз ПДВ як основного непрямого бюджетоутворюючого податку в державах – членах ЄС та Україні. Встановлено, що найбільш поширена в ЄС загальна ставка ПДВ дорівнює 20% і 21%. Крім загальної ставки ПДВ, у країнах – членах ЄС використовуються знижені, суперзнижені та нульові ставки. Визначено, що в ЄС зниження загальної ставки ПДВ є недоцільним, тому що може призвести до втрат бюджету і зайвим адміністративним витратам. Обґрунтовано, що в умовах соціально-економічної нестабільності використання законодавчо встановленої в Україні загальної і зниженої ставки ПДВ сприяє зниженню ризику недостачі бюджетних доходів і не суперечить процесу поступового зближення вітчизняного законодавства з вимогами ЄС. Збільшення податкових надходжень сприяє підвищенню імпліцитної ставки ПДВ за рахунок змін у сфері податкового адміністрування в контексті імплементації директив ЄС. Перспективою подальших наукових досліджень у даному напрямку є обґрунтування шляхів вдосконалення податкового адміністрування ПДВ.

Стаття написана українською мовою


Козарезенко Л. В.
Фіскальна децентралізація в структурі стратегічних напрямів розвитку людського потенціалу (c. 220 - 226)

Метою статті є обґрунтування стратегічних напрямів розвитку людського потенціалу в напрямі фіскальної децентралізації. Доведено, що необхідними умовами ефективної децентралізації державного управління є створення правових основ децентралізації, які чітко визначають права й обов’язки різних рівнів влади. Сформульовано висновок, що пріоритет використання інституційного регулювання полягає в тому, що кожен з напрямів формування умов сталого людського розвитку не розвивається спонтанно, а чітко та цілеспрямовано керується – з відповідними показниками ефективності. Характерним є те, що процес управління організований вертикально-ієрархічно, а підґрунтям таких відносин виступає патерналізм наступних елементів ієрархії до попередніх. Подібну структуру можна визначити як систему, що не сприяє прояву свідомих ініціатив суспільства у будь-якій сфері зокрема і в державі в цілому. Протиставлення інституційного регулювання так званому «ручному» є протиставленням ієрархічно одноцентрових вертикалей управління вертикально децентралізованим блочним системам управління та децентралізованим мережевим системам управління, що більше відповідають завданням людського розвитку в умовах викликів сучасності.

Стаття написана українською мовою


Васильєва Т. А.
Особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в умовах фінансової нестабільності (c. 227 - 232)

Метою статті є виявлення тенденцій та особливостей розвитку ринку автотранспортного страхування в умовах фінансової нестабільності. Проаналізовано динаміку основних показників розвитку ринку автотранспортного страхування України. Нарощення обсягів ринку протягом аналізованого періоду відмічено за обов’язковими видами автострахування. Динаміка показників добровільного страхування КАСКО має нестабільний характер. Виявлено, що за показником валових страхових премій та виплат цей сегмент займає найбільшу питому вагу в структурі страхового ринку. Відмічено високу ефективність функціонування компаній, що надають послуги з автострахування. Проаналізовані основні стримуючі фактори для повної та всебічної реалізації фінансового потенціалу сегмента автотранспортного страхування. Запропоновано вдосконалення системи державного нагляду за страховою діяльністю, формування концепції сталого розвитку ринку, використання закордонного досвіду впровадження інноваційних технологій у сфері надання послуг з автострахування, підвищення страхової культури та фінансової освіченості громадян і учасників страхового ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Онишко С. В., Паєнтко Т. В.
Обіг державних цінних паперів та зростання державного боргу в контексті збалансування інтересів держави і суспільства (c. 213 - 219)

Метою статті є аналіз динаміки державного боргу, емісії державних боргових цінних паперів та перспективи збалансування інтересів держави і суспільства у процесі зростання боргового навантаження на суспільство. Результати аналізу динаміки державного боргу та емісії державних боргових цінних паперів показали, що вони мають тенденцію до зростання через збільшення дефіциту бюджету, звуження податкової бази з одночасною необхідністю збільшення видатків уряду. Відсутність стратегії залучення боргового фінансування, невиваженість валютного регулювання поглиблюють дисбаланси інтересів уряду і суспільства, що негативно впливає на імідж держави та є однією з причин опортуністичної поведінки членів суспільства. З’ясовано, що вирішення виявлених проблем лежить у площині вдосконалення регулювання обігу державних боргових цінних паперів, передусім через визначення стратегічних пріоритетів розвитку суспільства, формування стратегії боргової політики та підвищення рівня транспарентності інформації про залучення і використання позичених коштів через механізм емісії державних боргових цінних паперів.

Стаття написана українською мовою


Откаленко О. М.
Методика аналізу ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державного сектора (c. 220 - 225)

Метою статті є розробка методики аналізу фінансових ресурсів державними вищими навчальними закладами, що дасть можливість покращити результати діяльності закладів освіти. Наведено всі складові методики аналізу фінансових ресурсів вишів державного сектора, визначено показники аналізу (надходження та використання фінансових ресурсів), проведено аналіз ефективності використання наявних фінансових ресурсів ВНЗ. Наведену методику апробовано з використанням облікових даних сучасного вищого навчального закладу державного сектора. Застосування даної методики дасть можливість аналітику здійснити ґрунтовний аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ВНЗ. Використання даних аналізу управлінцями ВНЗ буде сприяти прийняттю ефективних рішень та раціональному витрачанню бюджетних коштів.

Стаття написана українською мовою


Карпінський Б. А., Горбачевська О. В.
Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур (c. 226 - 231)

Проведено комплексне дослідження термінологічної сутності та особливостей прояву синергетичного ефекту в системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур (ІПС). Сформовано визначення даного ефекту. Обгрунтовано, що даний ефект та вміння його досягати є одним з найважливіших конкурентних аспектів спільної діяльності учасників ІПС та демонструє ефективність фінансового механізму формування інтегрованої підприємницької структури, управління її фінансами. Сформовано апаратно-фінансовий інструментарій і виділено наукову позицію щодо ефективності синергетичного підходу при прийнятті фінансових та управлінських рішень в даних структурах. Запропоновано інтегральний підхід до оцінювання синергетичного ефекту в ІПС та розкрито його етапи. Виходячи з аналізу інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання в національній економіці, виявлено основні форми прояву даного ефекту за галузевим принципом та напрямами діяльності. Виокремлено чинники прояву негативної синергетичності у фінансовому механізмі формування ІПС.

Стаття написана українською мовою


Черненко Д. Д.
Концепція структури капіталу у сучасній теорії фінансів (c. 232 - 238)

Стаття пропонує критичний погляд на використання поняття структури капіталу в пострадянських країнах. Це поняття було запозичене формально, без повного розуміння ідей і концепцій, на яких воно засноване. Внаслідок цього поняття структури капіталу часто плутають як зі структурою активів, так і з фінансовою структурою. У статті систематизовано ключові риси концепції структури капіталу, що мають значення для емпіричних досліджень, і показано зв’язок цього поняття з фінансовою концепцією капіталу. Визначено важливість розгляду капіталу з точки зору інвесторів, оскільки це узгоджується з теоріями оцінки вартості фірми і вартості капіталу. Обґрунтовано неможливість зведення оптимізації структури капіталу до розрахунку набору бухгалтерських коефіцієнтів. Висновки статті також підтримують ідею про одночасне використання балансових і ринкових показників структури капіталу, що може зробити результати досліджень більш надійними і полегшити їх порівняння з іншими.

Стаття написана російською мовою


Мархвінська С. М.
Глибинні причини дисбалансів у національній економіці в контексті розвитку вітчизняного банківського сектора (c. 239 - 243)

Загострення фінансової кризи в Україні та клопітка робота над подоланням її наслідків посилило актуальність дослідження дисбалансів, що виникли у національній економіці. Нині особливо актуальним напрямом наукових досліджень є пошук ефективних фінансових інструментів державного регулювання фінансового ринку та загалом економіки країни. Вітчизняний банківський сектор є найбільш вразливим інститутом у випадку виникнення дисбалансів у економіці. Відтак, особливо актуальним є дослідження проблеми підвищення ефективності діяльності банків на вітчизняному фінансовому ринку та виконання ними функцій агентів інтегрованої системи валютного регулювання та валютного контролю. Враховуючи це, у статті проаналізовано економічні та політичні причини девальвації національної валюти у 2014–2016 рр., дисбаланси в національній економіці та їх вплив на валютні коливання та кредитування українських банків. Досліджуються дії НБУ щодо подолання девальвації, серед яких стабілізація курсових коливань, капіталізація банків та створення умов для інвестування в Україні. Проведено обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення функціонування та підвищення ефективності діяльності банків на валютному ринку України для забезпечення фінансової стабільності в країні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Стрижиченко К. А.
Зміна економічної парадигми: чи можливо протидіяти фінансовій кризі в рамках неокласичної парадигми? (c. 170 - 175)

Метою даної статті є доведення необхідності перегляду неокласичної парадигми щодо регулювання фінансового ринку світу в умовах трансформаційних перетворень світової економіки. Розглянуто концептуальне питання про можливість запобігання світовій фінансовій кризі 2007–2009 рр. у рамках існуючої неокласичної парадигми. Дослідження проблем регулювання фінансового ринку показало неминучість виникнення останньої економічної кризи і необхідність перегляду її причин. Для аналізу причин кризи було проведено дослідження фінансових «пузирів» і визначено необхідність акцентувати увагу не на наслідках неефективного управління фінансовим ринком, а на ендогенних причинах виникнення кризи. Детальний аналіз положень неокласичної парадигми показав її неефективність в умовах виникнення нової економіки і неможливість забезпечувати сталий розвиток в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки.

Стаття написана українською мовою


Мостенець А. В.
Оцінка якості активів банку (c. 175 - 180)

Метою статті є визначення якості активів банку та перспектив розвитку банківського сектора. Головне завдання в рамках даної мети – характеристика активів банку, визначення оцінки якості активів, детальний розгляд активів та ліквідності. Досліджено головні методичні підходи стосовно оцінки якості активів і визначено головні фактори, що впливають на якість активів банку. Перевірка та аналіз активів банку належать до найбільш тривалої та важливої стадії розгляду їх діяльності. За допомогою статистичного матеріалу було проаналізовано частку активів банку. Графічно побудовано рейтинг активів банку станом на 1 січня 2014–2016 рр., відсотком показано зміни в активах, які впливають на ступінь надійності та ефективності діяльності банку.

Стаття написана українською мовою


Ковалюк А. О.
Особливості становлення інституту фінансового посередництва в Україні (c. 180 - 184)

Автором розглянуто теоретичні основи визначення суті фінансового посередництва в Україні, а саме – значення терміна «посередництво» тлумачним словником, терміна «фінансове посередництво» – Господарським кодексом України, законами України, іншими нормативно-правовими актами. Також у роботі порівняно визначення фінансового посередництва та фінансової послуги. Наведено визначення посередницьких послуг на ринках фінансових послуг. На основі цього визначено суть фінансового посередництва. Класифіковано фінансових посередників відповідно до їхньої діяльності, за моделлю співпраці з іншими фінансовими інститутами та за функціями, що вони виконують. Наведено особливості фінансового посередництва для різних категорій учасників фінансового ринку. Визначено переваги та недоліки інституту фінансового посередництва в Україні.

Стаття написана українською мовою


Волвенкова М. М.
Кредитна діяльність банку та формування відсоткової ставки (c. 185 - 189)

У роботі окреслено сутність відсоткової ставки, яка являє собою певну плату кредитору (банківській установі) від позичальника за тимчасове користування кредитними ресурсами. Визначено та узагальнено основні види відсоткових ставок за кредитами, що використовуються в банківській практиці. Установлено, що формування відсоткової ставки являє собою багатофакторний процес. Показано, що даний процес визначається великою кількістю чинників, які умовно можна розподілити на дві групи: макро- та мікроекономічні. Доведено, що головним чинником, що впливає на рівень відсоткової ставки, є ціна залучення банком кредитних коштів (зазвичай це розміри ставок за депозитами). На основі проведеного дослідження запропоновано низку напрямків з удосконалення процесу кредитування позичальників банку з урахуванням існуючих ризиків.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Кітц Р. Р., Мізюк Б. М.
Порівняння механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні та в розвинутих країнах в умовах кризи (c. 186 - 191)

Мета статті полягає в дослідженні відмінностей механізмів виходу з фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. країн, що розвиваються, та розвинутих країн. Це дозволить оцінити ефективність антикризових заходів, які впроваджуються в макроекономічних системах з різним рівнем розвитку. Порівняно механізми макроекономічного регулювання в Україні та Швейцарії під час кризи 2008 р. і в посткризовий період. Встановлено, що обидві країни використовували кейнсіанську концепцію антикризових заходів. Однак у посткризовий період Швейцарії вдалося досягти макроекономічної та фінансової стабільності, а українська економіка перейшла в стадію стагфляції. Розгортання стагфляційних процесів у 2014–2015 рр. в Україні змусило уряд перейти до монетарної політики антикризових дій. Зроблено висновок, що кейнсіанська концепція виходу з кризи виправдала себе в розвинутих країнах, а країни, що розвиваються, змушені переходити до монетаристських механізмів фінансової стабілізації. Подальші дослідження повинні виявити, які конкретні фактори та відмінності між Швейцарією та Україною призводять до різних результатів при впровадженні по суті однакового антикризового механізму забезпечення фінансової стабільності.

Стаття написана українською мовою


Костюк Б. В.
Дієвість і ефективність здійснення аудиту для економічної стабілізації держави (c. 192 - 196)

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних аспектів аудиту ефективності виконання бюджетних програм. Виокремлено основні напрямки імплементації аудиту ефективності у практику державного фінансового контролю. Виявлено основні складові аудиту ефективності, такі як принципи, елементи та функції. Розглянуто актуальність методології аудиту, необхідність розробки системи критеріїв для перевірки і комплексного підходу до проведення аудиту на практиці. Таким чином, у результаті виділено основні напрямки для здійснення аудиту ефективності в практиці державного фінансового контролю. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення шляху вдосконалення практики державного фінансового контролю з метою піднесення його на більш високий рівень, що відповідатиме стандартам якості ЄС. З огляду на це, на базі Стандартів аудиту ефективності INTOSAI доцільно розробити єдину уніфіковану методику, яка б однаково сприймалася і, в межах компетенції, застосовувалася вітчизняними учасниками бюджетного процесу.

Стаття написана українською мовою


Антонов М. С.
Впровадження фіскальних правил як основи управління борговою стійкістю в Україні в умовах проциклічності фіскальної політики (c. 197 - 203)

Мета статті полягає у розробці концептуальних засад імплементації фіскальних (боргових) правил в Україні з урахуванням світового досвіду та з орієнтацією на відновлення її боргової стійкості в умовах значної проциклічності вітчизняної економіки та фіскальної політики. Розглянуто сутність, цілі та завдання фіскальних (боргових) правил. Визначено роль боргового правила, правила збалансованого бюджету, доходів та витрат у формуванні проциклічної фіскальної політики. Встановлено, що правило збалансування бюджету з урахуванням циклу чи з використанням структурного сальдо має найбільший ациклічний ефект. На основі порівняння з розвиненими країнами світу та країнами світу, що розвиваються, доведено значну проциклічність фіскальної політики України та обґрунтовано необхідність впровадження механізму фіскальних правил для підвищення її боргової стійкості. Його деталізацію запропоновано здійснювати з урахуванням конкретних фіскальних (боргових) таргетів та супутніх заходів щодо впровадження фіскальних правил. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є проведення математичного моделювання впливу окремих фіскальних (боргових) таргетів на економічне зростання та боргову стійкість України.

Стаття написана українською мовою


Примостка О. О.
Стратегії розвитку банківської системи України (c. 204 - 209)

Метою статті є аналітичний огляд та аналіз стратегій розвитку фінансового та банківського секторів на період до 2020 р. у системі економічної науки. Проаналізовано вектори розвитку, окреслені у Комплексній програмі розвитку фінансового сектора України до 2020 року (Програма) та Проекті Стратегії розвитку банківської системи України на 2016–2020 рр. Представлені державні стратегічні документи дають право стверджувати, що для створення ефективної моделі розвитку фінансових установ в Україні пріоритетом на найближчі роки повинна стати зміна монетарної політики в бік сприяння економічному зростанню; перетворення банків у інструменти економічного розвитку; зміна структури економіки і стимулювання експорту технологічних товарів і просунутих послуг; залучення іноземного капіталу в рамках національної економічної політики; підвищення ефективності використання міжнародної допомоги. Для реалізації цілей розвитку фінансового сектора важливо враховувати як стримуючі, так і стимулюючі фактори його розвитку, а також визначити множини можливих варіацій розвитку банківської системи в умовах невизначеності.

Стаття написана українською мовою


Остапишин Т. П.
Реструктуризація заборгованості за іпотечними кредитами в іноземній валюті: реалії та шляхи вирішення проблем (c. 210 - 214)

Метою статті є пошук можливих варіантів розв’язання (в умовах девальвації національної валюти) проблеми погашення боргів за іпотечними кредитами, наданими банками України фізичним особам у іноземній валюті. Проаналізовано основні тенденції розвитку в Україні банківського іпотечного кредитування фізичних осіб на придбання житла. Обґрунтовано причини зростання непогашеної заборгованості за цими кредитами та необхідність і нагальність її реструктуризації за участі трьох сторін: банків – кредиторів, позичальників – фізичних осіб, держави в особі Національного банку України. Визначено основні параметри такої реструктуризації. Запропоновано механізм реструктуризації через зміну валюти виконання зобов’язань і анулювання частини боргу фізичної особи, що виник через девальвацію національної валюти. Рекомендовано забезпечити мінімізацію втрат кредитора за рахунок рефінансування Нацбанком банків-кредиторів на пільгових умовах; використання резервів за кредитами пропорційно погашенню реструктурованого кредиту та продаж Нацбанком валюти банку-кредитору за пільговим курсом, за яким проводиться реструктуризація.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016

Зверук Л. А.
Фінансова безпека – основа стабільного розвитку України (c. 131 - 135)

Важливою складовою фінансової політики є заходи щодо забезпечення фінансової безпеки держави, на яку особливий вплив мають рівень інтегрованості національної економіки у світовий фінансовий ринок та умови трансформації політичної та економічної систем. У сучасних умовах тих викликів, які стоять перед Україною, необхідна чітка ідентифікація фінансових ризиків та пошук нових інструментів досягнення фінансової безпеки країни. Метою статті є аналіз сучасних проблем фінансової безпеки України та визначення шляхів попередження негативного впливу фінансових чинників на економічний розвиток країни. Проаналізовано сучасний стан фінансової безпеки України, розкрито її складові та трактування, виокремлено зовнішні та внутрішні загрози, що підривають фінансову стабільність держави. Аналізуються проблеми захищеності держави у фінансовій сфері, вплив фінансових ринків на економіку країни та проблеми боргової безпеки. Зокрема, проаналізовані показники боргової, банківської, валютної та грошово-кредитної безпеки на сучасному етапі.

Стаття написана українською мовою


Долінський Л. Б.
Аналіз статистики дефолтів банків України в розрізі кредитних рейтингів (c. 136 - 146)

У статті проаналізовано сучасні підходи до оцінювання якості роботи рейтингових агентств у банківській сфері та визначено особливості оцінювання якості рейтингових оцінок в Україні з урахуванням статистики дефолтів. З метою формування критеріїв оцінювання якості роботи рейтингових агентств, адекватних поточному стану економіки та ринку рейтингових послуг, проаналізовано ключові тенденції розвитку банківської системи України в 2014–2015 рр. і запропоновано власні підходи до оцінювання якості рейтингів комерційних банків. Визначено передумови та напрями вдосконалення практик рейтингування в Україні на прикладі використання кредитних рейтингів у банківській сфері, у тому числі подальше формування статистичної бази дефолтів банківських установ, запровадження практики отримання рейтингових оцінок одночасно від декількох національних агентств і всебічне запровадження практики проведення моніторингу фінансово-господарського стану об’єкта рейтингування.

Стаття написана українською мовою


Крутова А. С., Нестеренко О. О.
Обліково-звітні аспекти монетизації продуктів ігрової індустрії з використанням електронних грошей (c. 147 - 152)

Метою статті є напрацювання теоретичних засад і розробка практичного інструментарію обліку та відображення у звітності монетизації продуктів ігрової індустрії з використанням електронних грошей. Проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку ігрової кіберіндустрії у світі та в Україні. Обґрунтовано актуальність використання таких засобів монетизації продуктів ігрової індустрії, як прогеймінг, коментування та аналітичні огляди, стрімінг, створення внутрішньоігрового контенту та мувімейкінг, продаж артефактів та персонажів, організація тоталізаторів та турнірів. Доведено, що в умовах, коли доходи розробників комп’ютерних ігор здебільшого бувають вираженими не у звичній грошовій формі, а у формі нефіатних електронних грошей, питання розробки обліково-звітної методології таких розрахунків набувають особливої актуальності. Розроблено алгоритм використання електронних грошей як засобу розрахунків підприємства з користувачами та контрагентами, який задовольняє потреби облікового відображення операцій з електронними грошима, а також враховує тип емітента (банківська або небанківська фінансова установа) та тип користувача (фізична або юридична особа). Розроблено методику обліку розрахунків за реалізовані продукти ігрової індустрії з використанням сучасних електронних платіжних інструментів та пропозиції щодо відображення електронних грошей у звітності підприємств, які нададуть можливість відображати операції в системі кібербізнесу з урахуванням норм законодавства та вимог практики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Ткаченко Ю. В., Зверук Л. А.
Проблеми фінансової безпеки України та аналітичний інструментарій її оцінки (c. 163 - 168)

Стратегічним завданням сьогодні є націленість фінансової політики на стабільне нарощування фінансових ресурсів країни, що, своєю чергою, багато в чому залежить від своєчасного реагування на внутрішні та зовнішні загрози. Для їх адекватного виявлення необхідний аналітичний інструментарій оцінки стану фінансової безпеки. Особлива актуальність даного питання пов’язана з необхідністю науково обґрунтованого прогнозування рівня фінансової безпеки країни на середньо- та довгострокову перспективи. Для цього потрібна безперервна оцінка сучасного стану та розробка прогнозних макропоказників для обчислення індикаторів, за якими здійснюється планування стратегічного рівня як фінансової, так і економічної безпеки в цілому. У статті представлені основні підходи до оцінки показників фінансової безпеки, рівня їх порогових значень, проаналізовано методики міжнародних рейтингових агенцій для визначення суверенних кредитних рейтингів країн, узагальнено аналітику сучасного рівня фінансової безпеки та представлено шляхи подолання кризових ситуацій. Також запропоновано використання кредитного рейтингу в ролі індикатора кон’юнктури фінансових ринків України.

Стаття написана українською мовою


Кікоть О. Ю.
Оцінювання ефективності аукціонів ОВДП Міністерства фінансів України за доходом (c. 169 - 177)

У статті запропоновано визначення та розроблено «ідеальний» показник ефективності аукціону державних цінних паперів за доходом. Розрахунок цього показника потребує конфіденційної інформації, яка належить учасникам торгів. Тому для емпіричних досліджень запропоновано систему альтернативних показників, розрахунок яких потребує лише публічно доступних даних. До цих показників віднесено: премію за обсяг, конкурентну знижку, максимальну премію за обсяг, мінімальну конкурентну знижку, відносну середньозважену доходність та відносну граничну доходність. За допомогою цих показників оцінено рівень та динаміку ефективності за доходом аукціонів короткострокових ОВДП Міністерства фінансів, які проводилися із січня 2010 р. по липень 2015 р. Установлено, що, як мінімум, починаючи з 2013 р., ефективність досліджуваних аукціонів швидко знижувалася. Більше того, виявилося, що ефективність аукціонів короткострокових ОВДП за доходом значною мірою визначається характеристиками виставлених на торги цінних паперів, ситуацією, яка склалася на фінансових ринках, та рівнем конкуренції серед первинних дилерів.

Стаття написана українською мовою


Андрущак Є. М., Щуревич О. І.
Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України (c. 178 - 183)

У статті доведено необхідність застосування ефективного банківського нагляду. Розглянуто його основні елементи, а саме: стратегічні завдання, методи здійснення, а також показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність банківського нагляду. Надано авторське визначення поняття «ефективний банківський нагляд» як комплексу заходів, що включає у себе контроль та відстеження ситуації в банківському секторі; базується на нормативно-правовому, організаційному, методологічному, інформаційному, фінансовому забезпеченні; передбачає використання безвиїзного, виїзного нагляду та громадського контролю для досягнення системної стабільності, динамічного розвитку банківської системи, захищеності інтересів кредиторів, вкладників, акціонерів, клієнтів, а також якісного управління ризиками. Поряд з традиційними методами банківського нагляду виокремлено новий – громадський контроль за діяльністю банків. Охарактеризовано його базові компоненти, такі як: суб’єкти реалізації, принципи, інструменти реалізації, а також стратегічні завдання громадського контролю.

Стаття написана українською мовою


Дейнеко Є. В.
Аналіз стану та перспективи організації державного внутрішнього фінансового контролю в умовах реформування державного фінансового контролю України (c. 184 - 191)

Метою статті є аналіз стану та обґрунтування перспектив організації державного внутрішнього фінансового контролю в умовах реформування державного фінансового контролю в Україні. Для досягнення мети було досліджено ретроспективні звіти Державної фінансової інспекції, які знаходяться в публічному доступі, що дозволило виявити деякі тенденції, які характеризують стан державного внутрішнього фінансового контролю, та визначити певні перспективи його розвитку. Встановлено фрагментарність та непослідовність впровадження задекларованих заходів. Перспективними напрямками досліджень є теоретичні розробки деталізованих організаційних структур і контрольних заходів у бюджетних установах з урахуванням мети державного внутрішнього фінансового контролю.

Стаття написана українською мовою


Владімірова Н. П.
Науково-методичний підхід до впровадження внутрішнього аудиту в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання (c. 191 - 197)

Метою статті є обґрунтування науково-методичного підходу до впровадження внутрішнього аудиту в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання, що дозволяє своєчасно діагностувати загрози їх фінансовій безпеці та сприяє економному, ефективному та результативному управлінню державними фінансами. Визначено авторську позицію щодо доцільності запровадження внутрішнього аудиту задля забезпечення фінансової безпеки на підприємствах державного і комунального секторів (переважна більшість яких має систему корпоративного управління). Запропоновано науково-методичний підхід до впровадження внутрішнього аудиту в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування методичних рекомендацій щодо впровадження внутрішнього аудиту в діяльність суб’єктів господарювання з урахуванням їх рівня фінансової безпеки задля оптимізації фінансових потоків останніх та підвищення ефективності управління державними фінансами.

Стаття написана українською мовою


Гнєдков А. В., Пузаткова Ю. Є.
Визначення справедливої вартості кредиту як запорука його прибутковості (c. 197 - 200)

Метою статі є пошук шляхів і вивчення досвіду західноєвропейських і американських банків у встановленні справедливої ціни на кредитну послугу. Визначено, що в результаті дерегулювання банківської сфери, яке має місце в багатьох країнах, і відповідного зростання конкуренції значно скоротилася маржа банківського прибутку, одержуваного від депозитів і кредитів. Правильне встановлення процентної ставки за кредитами стає ще більш нагальним завданням. В Україні поки що не склався повноцінний ринок кредитів. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що багато підприємств, які мають потребу в кредитних ресурсах, є практично неплатоспроможними. При використовуванні наявних методів оцінки кредитоспроможності позичальників банками враховується, що значна їх кількість має високий рівень заборгованості через неплатежі. Таким чином, розглянуто деякі варіанти побудови процентних ставок при видачі кредиту підприємствам і організаціям. Визначено метод, який дає банкам більшу прибутковість при мінімальній базовій ставці, а також тверде підґрунтя для доведення до відома клієнта справедливості використання тих чи інших складових комісійних зборів.

Стаття написана українською мовою


Філін О. С.
Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи (c. 201 - 205)

У статті проводиться аналіз стану кредитування малого та середнього бізнесу як необхідної складової відновлення економічного зростання України. Досліджується ступінь впливу економічної кризи на підприємства залежно від обсягів залучених ними кредитів. Виявлено зменшення на 30% протягом першого року кризи кількості позичальників з кредитною заборгованістю до 100 тис. грн при відносно сталих показниках інших сегментів. Ідентифіковано фактори, що стримують відновлення ринку кредитування малих і середніх підприємств: скорочення депозитної бази, формування резервів, високі інфляційні очікування, економічні ризики, пов’язані з масштабом діяльності МСП, незахищеність інтересів кредиторів при банкрутстві позичальника, слабка розвиненість небанківського сектора фінансового ринку. Як шлях зменшення цінових та ризикових обмежень розглянуто механізм функціонування інструментів гарантування кредитів малих і середніх підприємств (LGF) у країнах Європейського Союзу.

Стаття написана українською мовою


Касич А. О., Чернова Г. Ю.
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту (c. 206 - 211)

Стаття присвячена комплексному дослідженню актуальної на сьогоднішній день проблеми провадження стратегічного фінансового менеджменту на підприємствах України. Робота має міждисциплінарний характер, написана на стику стратегічного планування, управління підприємством та фінансами. Зроблено спробу розкрити процес використання стратегічного фінансового менеджменту як методу оптимізації управління грошовими потоками підприємства відповідно до поточних і стратегічних цілей підприємства. Розкривається сутність стратегічного фінансового менеджменту. Обґрунтовано необхідності розробки обліково-аналітичного забезпечення як джерела інформаційного забезпечення у процесі прийняття фінансових рішень. Детально описано механізм стратегічного управління фінансами підприємства. З огляду на це запропоновано послідовність етапів розробки обліково-аналітичного забезпечення для потреб служби бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


Зварич М. С.
Стан фінансової безпеки домогосподарств України в умовах економічної нестабільності (c. 212 - 217)

Мета статті полягає у дослідженні стану фінансової безпеки вітчизняних домогосподарств у період нестабільності економіки та його впливу на рівень добробуту населення України. При аналізі та систематизації статистичних даних було виявлено, що на сьогоднішній день значна частина домогосподарств України живе за порогом бідності, що призводить до формування соціальної напруги і нестабільності в суспільстві, зростання обсягів еміграції, погіршення стану здоров’я та посилення процесів депопуляції. Визначено, що проблему підвищення фінансової грамотності можна віднести до загальнонаціональних, оскільки вона безпосередньо пов’язана зі зростанням конкурентоспроможності держави та її фінансовою безпекою. Обґрунтовано необхідність встановлення розміру мінімальної зарплати шляхом орієнтації на динаміку середньої заробітної плати, що дозволить використовувати мінімальну заробітну плату в ролі захисту від падіння купівельної спроможності населення внаслідок інфляції. Перспективами подальших досліджень є аналіз закордонного досвіду забезпечення фінансового добробуту домогосподарств, де значна увага приділяється плануванню особистих фінансів як одному з найефективніших методів забезпечення фінансової безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Пар’єва О. О.
Методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід (c. 266 - 270)

У статті розглядаються методики бюджетування інноваційної діяльності підприємства. Показано, що система бюджетування майже не використовується на вітчизняних підприємствах, перевага надається бухгалтерському та податковому обліку, а не управлінському, частиною якого є бюджетування. Представлено чотири основні методики бюджетування. Традиційна та проектноорієнтована методики використовуються на українських підприємствах, але мають багато недоліків. Програмно-цільова методика та бюджетування на нульовій основі, актуальні для зарубіжних країн, орієнтовані на результат, однак в Україні їх використання на даний момент сумнівне. Програмно-цільову методику важко реалізувати через відсутність відповідної законодавчої бази та спеціалістів у цій сфері. Бюджетування на нульовій основі може бути введено у практику вітчизняних підприємств, але має бути реалізовано поступово.

Стаття написана українською мовою


Зверук Л. А., Курінська В. І.
Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації (c. 271 - 276)

Ресурсна база комерційних банків має важливе значення для стабілізації банківської системи, підвищення рівня ліквідності та керованості комерційних банків. Ресурси комерційних банків в Україні є важливим, якщо не провідним, джерелом інвестування економіки. Тому розробка концептуальних засад ефективної політики управління банківськими ресурсами передбачає узгодження інтересів банківської установи, клієнтів і персоналу банку та здатна забезпечувати досягнення оптимального співвідношення ліквідності, дохідності й ризику. Механізм управління ресурсами банку, тобто ресурсна політика, є основною частиною банківської політики та являє собою сукупність економічних, правових та організаційних заходів. Важливою складовою політики управління ресурсами банку необхідно вважати визначення основних критеріїв її оптимальності. Формування оптимальної ресурсної політики викликає необхідність чіткого визначення її цілей та завдань їх реалізації. Процес формування ресурсної політики передбачає структуризацію політики управління ресурсами за елементами та створення її методологічної бази, а також створення умов для ефективної мобілізації тимчасово вільних коштів.

Стаття написана українською мовою


Демченко О. П.
Ринок фінансових послуг України: проблемні аспекти на напрями розвитку (c. 277 - 283)

Метою статті є оцінка сучасного стану ринку фінансових послуг України, виявлення проблемних аспектів та обґрунтування напрямів його розвитку. Визначено особливості становлення ринку фінансових послуг України як цілісного сегмента економіки. Проведено аналіз рівня розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг на основі кількісних і якісних характеристик надання фінансових послуг, що дало змогу систематизувати основні тенденції його сучасного розвитку. Виявлено проблемні аспекти функціонування, зокрема асиметричність розвитку, кредитоорієнтованість та фрагментарність державного регулювання. Окреслено головні напрямки розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг з метою розробки єдиної стратегії довгострокового розвитку. Практична реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню ефективності ринкових функцій ринку фінансових послуг: спрямування тимчасово вільних грошових коштів у інвестиційно привабливі сфери, зниження ризику заощадників і позичальників. Перспективи подальших досліджень вбачаються у пошуку шляхів розвитку (механізмів удосконалення) інфраструктури ринку фінансових послуг та оптимізації інвестиційних портфелів фінансових установ тощо.

Стаття написана англійською мовою


Краснова І. В.
Тенденції та суперечності розвитку фінансового ринку в умовах інтеграції (c. 284 - 290)

Досліджуються тенденції функціонування світового фінансового ринку з метою виявлення структурних та функціональних деформацій у його розвитку та їх урахування в економічній політиці держави на шляху фінансової інтеграції. Систематизовано та узагальнено основні закономірності розвитку світового фінансового ринку, серед яких виокремлено: деформація економічної ролі; зростання значущості; структурні зрушення; розвиток спекулятивних операцій; перетворення фінансового ринку в епіцентр нестабільності, збурень та криз. В Показано, що проблема відриву фінансового ринку від реального сектора економіки виявляється в тому, що відбувається зміщення його функціональної спрямованості від обслуговування реальної економіки до самостійної сфери, що продукує непродуктивний (фіктивний) капітал. Наведено статистику масштабів фінансових активів, що обертаються на світовому фінансовому ринку та є об’єктом спекулятивних угод. Зазначено, що їх обсяг та динаміка спровокували виникнення нового типу економіки, в якій домінуючі позиції займає фінансовий ринок. Виділено фінансові дисбаланси, сформовані під впливом інтеграційних процесів на фінансових ринках. Розглянуто зміни в структурі фінансового ринку щодо фінансових посередників та мікроструктури ринку.

Стаття написана українською мовою


Найденко О. Є., Єніна А. О.
Обґрунтування принципів оподаткування як основи зростання конкурентоспроможності економіки країни (c. 291 - 303)

Метою статті є дослідження принципів оподаткування як основи зростання конкурентоспроможності економіки країни. Досліджується становлення, еволюція, закріплення принципів у вітчизняному законодавстві. Обґрунтовано, що податкова система кожної країни має базуватися на основних принципах, що будуть описувати основні правила, характеристики та пріоритетні напрямки податкового регулювання в країні. Виявлено, що для злагодженої та ефективної роботи податкової системи держави необхідна реалізація основних, закріплених на законодавчому рівні, принципів побудови податкової системи. Зауважено, що податки є одним із головних чинників впливу на конкурентоспроможність економіки країни. Виявлено місце України серед інших країн світу в міжнародних рейтингах, що відображають конкурентоспроможність держави. Доведено, що підвищити конкурентоспроможність економіки та покращити позиції в рейтингах можливо за умови реалізації принципів законності, стабільності, соціальної справедливості, стимулювання підприємницької, інноваційної та інвестиційної активності, податкової децентралізації.

Стаття написана українською мовою


Ковтуненко К. В., Нестеренко О. В.
Фінансування діяльності вітчизняних підприємств в сучасних умовах: види та особливості структури джерел (c. 303 - 308)

У статті розглянуто види та особливості структури джерел фінансування діяльності вітчизняних підприємств; перераховано види джерел фінансування компаній, різновиди банківських кредитів; проведено аналіз капітальних інвестицій в основний капітал підприємств за джерелами фінансування; досліджено структуру кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків і проаналізовано інформацію про короткострокові банківські кредити з економічних напрямів. Встановлено ризики, що заважають підприємствам отримати банківський кредит, і причини уповільнення кредитування. Надано пропозиції щодо вибору ефективних джерел фінансування підприємства.

Стаття написана українською мовою


Воскресенська Т. І., Ольшанска М. В.
Фінансово-економічні перспективи територіального об’єднання громад (c. 308 - 313)

У статті проаналізовано, систематизовано та узагальнено фінансово-економічні перспективи об’єднання територіальних громад, визначено основні джерела доходів та напрями витрачання фінансових ресурсів на основі пропонованого законодавством механізму. Проаналізовано можливі шляхи збільшен