УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономіка торгівлі та послуг

БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Жван В. В.
Технологія оцінки якості програмно-цільового управління в житлово-комунальному господарстві (c. 141 - 143)

Розглядаються технологія оцінки якості управління житлово-комунальним господарством на основі програмно-цільового методу, а також принцип побудови системи індикаторів для моніторингу роботи організацій, які управляють об'єктами ЖКГ.

Стаття написана російською мовою


Леонт’єва Ю. Ю.
Оцінка рівня розвитку районів Харківської регіональної туристичної дестинації (c. 144 - 148)

У статті зроблено оцінку розвитку районів Харківської регіональної туристичної дестинації. Встановлено існування диспропорцій у рівні розвитку районів.

Стаття написана українською мовою


Дячек В. В.
Зовнішня торгівля товарами підприємств Харківської області: статистичний огляд і можливі шляхи розвитку (c. 149 - 158)

Стаття присвячена дослідженню стану зовнішньої торгівлі товарами підприємств Харківської області та визначенню бажаних напрямків розвитку даного виду торгівлі. Проведено статистичний аналіз даних Головного управління статистики Харківської області, розраховано показники розвитку, проведено структурний аналіз та виявлено основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами підприємств регіону, проведено порівняльний аналіз даних тенденцій розвитку з аналогічними тенденціями розвитку в цілому по Україні. У результаті визначено бажані напрямки розвитку цього виду діяльності та напрямки її регулювання в регіоні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Куніцин С. В.
Стратегічне планування розвитку кластерної інтеграційної взаємодії професійних учасників туристичного ринку (c. 108 - 111)

У статті запропоновано методичний підхід до розробки погодженої стратегії розвитку туристично-рекреаційного кластера, особливістю якого є облік наявності конкурентно-коопераційних взаємин професійних учасників туристичного ринку. Відмінність авторських пропозицій полягає в розширеному розумінні кластера через сукупність інституційних угод, що діють стосовно пов'язаних з певною територією туристично-рекреаційними ресурсами.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Леонова Ю. О.
Оптимізація складської діяльності ТОВ «Фідлайф» (c. 88 - 91)

У статті досліджено розміщення товарів на складі ТОВ «Фідлайф». Розроблено рекомендації щодо оптимізації складської діяльності підприємства через розміщення товарів у «гарячій» та «холодній» зонах. Результати дослідження також зображено схематично.

Стаття написана українською мовою


Аністратенко О. В.
Оптимізація фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу Криму на основі державного регулювання (c. 91 - 95)

У статті проаналізовано проблеми фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу Криму. Досліджено думки авторів з питань удосконалення фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу. Запропоновані напрямки вдосконалення і розвитку державного регулювання фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу Криму.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Краснокутська Н. С.
Репутаційний потенціал як чинник розвитку торговельних підприємств України (c. 97 - 100)

У статті запропоновано інформаційно-методичне забезпечення дослідження репутаційного потенціалу торговельних підприємств. Визначено проблеми формування та основні тенденції розвитку гудвілу, власних торгових марок, брендів торговельних підприємств України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Коваленко Г. М.
Удосконалення обслуговування споживачів торгівельного підприємства на основі врахування специфічних вимог покупців (c. 174 - 177)

У статті досліджено ключові чинники ідентифікації цільових сегментів найбільш перспективних споживачів. Надано рекомендації з удосконалення обслуговування споживачів торгівельного підприємства на основі врахування індивідуального підходу до покупця.

Стаття написана українською мовою


Леонт’єва Ю. Ю., Влащенко Н. М.
Прикладні аспекти міжрегіональної кластеризації в туризмі (c. 177 - 183)

Дослідженао можливість утворення туристських кластерів у міжрегіональному масштабі. Запропоновано модель туристських кластерів; розроблено рекомендації щодо визначення їх принципових контурів.

Стаття написана українською мовою


Прокопішина О. В., Козубова Н. В.
Обліково-аналітична підтримка державних програм розвитку туризму (c. 184 - 190)

Стаття висвітлює результати розбудови системи обліково-аналітичної підтримки державного регулювання ринку туристичних послуг. На основі запропонованих показників визначено вплив туристичної галузі на формування ВВП і платіжного балансу України, проаналізовано дохідність туристських прибуттів. Розкрито основні проблеми національного ринку туристичних послуг і перспективні важелі державного регулювання розвитку туризму в Україні.

Стаття написана українською мовою


Тітяєв В. В.
Проблемні питання формування собівартості житлово-комунальних послуг (c. 190 - 193)

У статті проаналізовано динаміку зростання собівартості послуг на підприємствах водопостачання, водовідведення і теплопостачання України за 2002-2012 роки. Надзвичайно високі темпи зростання собівартості вимагають більш ефективного її регулювання. Пропонуються механізми, які можуть стимулювати зниження собівартості житлово-комунальних послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

П’ятницька Г. Т., Ракша Н. В.
Стратегічні та тактичні завдання організації торгівлі напоями на автозаправних станціях (c. 139 - 144)

Проведено аналіз структури торговельної мережі України, в якій продаються напої. За результатами дослідження особливостей торгівлі напоями на автозаправних станціях України визначено стратегічні та тактичні завдання, що сприятимуть підвищенню ефективності її організації.

Стаття написана українською мовою


Пилипенко А. А.
Організація стратегічного управління розвитком туристично-рекреаційного кластеру (c. 145 - 149)

Розроблено схему ієрархічного представлення організації стратегічного управління туристично-рекреаційним кластером. Підґрунтям організації стратегічного процесу на рівні кластера обрано активізацію інтегративних тенденцій та узгоджене використання моделей мультиагентського та рефлексивного управління. Контури стратегічного управління визначено в рамках складових бізнес-моделі туристично-рекреаційного кластера та підпорядковано дії аттрактивних факторів.

Стаття написана українською мовою


Двірко Ю. В.
Методичні засади управління бенчмаркінгом торговельних підприємств споживчої кооперації (c. 150 - 154)

У статті досліджено організаційно-методичні засади управління бенчмаркінгом торговельних підприємств споживчої кооперації України. Запропоновано авторський погляд на висвітлення сутності, об’єктів, цілей, принципів, завдань та моделей управління бенчмаркінгом підприємств у сучасних умовах господарювання.

Стаття написана українською мовою


Єжелий Ю. О.
Підвищення ефективності діяльності системи споживчої кооперації України як необхідна умова подолання сучасної кризи та успішного розвитку в ХХІ столітті (c. 155 - 159)

У статті проаналізовано основні особливості динаміки роздрібного товарообігугалузей споживчої кооперації України за останнє десятиліття. Проведено дослідження загальної ефективності господарсько-фінансової діяльності Укоопспілки шляхом розгляду абсолютних показників, розрахунку ефективності функціональної та господарської діяльності, що в підсумку дозволило визначити інтегральний показник економічної ефективності. Результатом аналізу є узагальнення основних тенденцій функціонування споживчої кооперації та виокремлення його проблем.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Власова Н. О., Михайлова О. В.
Теоретичні аспекти визначення ефективності політики формування оборотних активів на підприємствах торгівлі (c. 166 - 170)

У статті на основі дослідження концептуальних підходів до розуміння економічної природи підприємства як суб’єкта господарювання визначено сутність понять «ефективність формування оборотних активів» та «ефективність політики формування оборотних активів».

Стаття написана українською мовою


Корсак В. І.
Оцінка рівня забезпеченості торговими закладами населення регіонів України (c. 170 - 175)

Проведено аналіз рівня забезпеченості жителів регіонів роздрібними торговими закладами різних форматів. Встановлено дисбаланс між забезпеченістю торгівельними об’єктами «термінових покупок» міського та сільського населення у різних регіонах.

Стаття написана українською мовою


Бут С. Ю.
Управління проектами інноваційного розвитку торговельних підприємств (c. 175 - 178)

У статті розглянуто наукові основи управління проектами інноваційного розвитку торговельних підприємств. Проведено аналіз проблеми управління проектами в галузі торгівлі. Розроблено рекомендації, щодо професійного управління проектами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Скрипник Л. В., Корнілова Н. В.
Удосконалення технології управління туристичним підприємством (на прикладі туристичних компаній Черкащини) (c. 142 - 144)

У статті проаналізовано сучасний стан управління туристичними підприємствами в м. Черкаси, визначено внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на ефективність управління, запропоновано шляхи удосконалення технології управління.

Стаття написана українською мовою


Таньков К. М., Чепурда Г. М.
Персонал-технології як ключовий елемент системи менеджменту туристичної організації (c. 145 - 147)

У статті розглянуто основні положення реалізації персонал-технологій у системі менеджменту туристичної організації. Визначенр актуальність методу управління персоналом по цілях, який базується на інтеграції індивідуальних і загальних інтересів працівників туристичної організації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Куніцин С. В.
Рейтингова оцінка та ранжування професійних учасників туристичного ринку як основа інституціонального проектування їх кластерно-інтеграційної взаємодії (c. 151 - 155)

Запропоновано ітеративне проведення рейтингування учасників туристичного ринку в рамках інформаційно-комунікаційного середовища взаємодії. Процедуру ранжування орієнтовано на врахуванням економічних параметрів діяльності учасників кластеру, якісні характеристики туристичного продукту та індикативні плани розвитку кластеру. Відмінністю пропозицій є введення контексту розгляду процедур рейтингування у відповідності до рівня архітектоніки кластерного утворення. Доведено доречність застосування «хмарних технологій» та рефлексивного підґрунтя для формування системи показників

Стаття написана українською мовою


Підкамінний І. М., Совершенна І. О.
Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі (c. 156 - 159)

Роздрібна торгівля в усьому світі і в Україні розвивається швидкими темпами, що пов’язано те тільки з інвестиціями, але й з інноваціями. Інновації стають основною тенденцією діяльності багатьох підприємств торгівлі, в зв’язку з чим вивчення та узагальнення досвіду їх застосування у світі набуває особливої актуальності для вітчизняних фахівців у сфері торгівлі. У зв’язку з цим, в статті висвітлено основні тенденції інноваційної діяльності провідних торговельних підприємств, до яких можна віднести впровадження різноманітних процесових і маркетингових інновацій, постійне фокусування уваги на змінних потребах споживачів. Для подальшого економічного зростання підприємств роздрібної торгівлі, що функціонують в Україні, запропоновано інноваційні напрямки їх розвитку.

Стаття написана українською мовою


Водовозов Є. Н.
Контроль витрат матеріальних ресурсів на реструктуризаційні заходи підприємств сфери ЖКГ (c. 160 - 164)

У статті розроблено методичне забезпечення щодо контролю витрат матеріальних ресурсів на реструктуризаційні заходи підприємств сфери ЖКГ в умовах реформування власності. Запропоновано модель контролю витрат матеріальних ресурсів на реструктуризаційні заходи, яка на відміну від існуючих, дозволяє проаналізувати усі відхилення по графіку контролю та внести зміни для їх ліквідації

Стаття написана українською мовою


Гайдай Ю. В.
Методичні рекомендації визначення стадії життєвого циклу організаційної культури підприємств торгівлі (c. 164 - 166)

У статті розглянуто методичні рекомендації визначення стадії життєвого циклу організаційної культури підприємств торгівлі, виявлено основні тенденції формування організаційної культури підприємств торгівлі. Обґрунтовано підходи щодо формування матриці визначення стадії життєвого циклу організаційної культури підприємств торгівлі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Бєлова О. І.
Методологічний підхід до формування змісту та структури мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами (c. 155 - 163)

У статті проаналізовано сучасні підходи до процесу формування та реалізації стратегічного управління на підприємствах. Досліджено методичні підходи до мотивування стратегічного управління підприємством та до формування мотиваційного механізму персоналу. Обґрунтовано актуальність створення умов для стимулювання стратегічного управління шляхом стимулювання кадрового потенціалу. Визначено поняття мотиваційного механізму стратегічного управління підприємствами, яке представляє собою реалізацію сукупності факторів, правил, принципів, стимулів, мотивів, мотиваторів, методів, що покликані стимулювати на підприємстві процес розробки та реалізації стратегії й в основі якого поставлено процес мотивування кадрового потенціалу. Запропоновано схему формування алгоритму побудови мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Козуб В. О.
Формування системи моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі (c. 163 - 168)

У статті обґрунтовано послідовність формування системи моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства та визначено змістовне наповнення основних його етапів. Виділено інформаційні, методичні, технічні та організаційні засади реалізації системи моніторингу фінансових результатів. Визначено умови та порядок надання результатів моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Височан О. С.
Співвідношення понять «подорожуючий», «відвідувач» і «турист»: міжнародний обліково-статистичний підхід (c. 200 - 206)

Досліджено окремі положення міжнародних нормативних документів з економічної статистики, в яких представлено термінологію туристичної галузі. Проаналізовано відмінності між поняттями «подорожуючий», «відвідувач» і «турист» у міжнародній практиці статистики. Узагальнено окремі категорії подорожуючих, які виключаються зі складу відвідувачів відповідно до міжнародної практики статистики туризму. Удосконалено дефініції термінів, пов’язаних із туристичною діяльністю, представлені в Законі України «Про туризм», на основі міжнародного досвіду. Окреслено перспективні напрямки подальших досліджень для розвитку економіки туризму.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. О.
VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку (c. 207 - 212)

У статті проаналізовано інтенсивність туристичних потоків в’їзного та виїзного туризму в Україні, визначено сутність vip-туризму, його види, основними з яких є індивідуальний та груповий туризм. Доведено, що vip-туризм є oдним із найбільш стійких видів туpизму взагалі, який наймeнше залeжить від кoливань світoвoї eкoнoміки та пoлітичнoї ситуації в країнах і peгіoнах. Тoбтo йoгo poзвитoк сприяє стабілізації пpибутку від туpизму нeзалeжнo від зoвнішніх фактopів. Виділено основні тенденції розвитку vip-туризму, які полягають в основному у зростанні різноманітності послуг, їх ексклюзивності, технологічності. Зроблено висновок про поширення vip-туризму завдяки поступовому післякризовому розвитку світової економіки.

Стаття написана українською мовою


Бубенко П. Т., Димченко О. В., Прасол В. М., Дворкін С. В.
Шляхи вирішення проблемних питань кадрової політики ЖКГ за умов реформування (c. 212 - 217)

У статті проаналізовано сучасний стан кадрового забезпечення галузі ЖКГ України. Обґрунтовано актуальність формування сучасної системи навчання, підготовки та перепідготовки кадрів на засадах інтеграційної цілісності, інституційної організованості і інноваційної націленості. Запропоновано основні завдання та принципи побудов Національної стратегії організації навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для запровадження ринкових умов господарювання у сфері житлово-комунального господарства.

Стаття написана українською мовою


Новожилова М. В., Чуб О. І., Журавка А. В.
Управління ресурсами комунального підприємства водопостачання з урахуванням невизначеності впливів зовнішнього та внутрішнього середовища (c. 217 - 221)

Проведено упорядкування факторів впливу на форми та зміст виробничого процесу ремонтного комунального підприємства у сфері водопостачання та водовідведення мегаполіса. Проаналізовано економічну категорію «ресурсний потенціал» комунального підприємства. Наведено класифікацію основних типів невизначеностей, які генеруються зовнішнім і внутрішнім середовищем підприємства. За умови розгляду діяльності підприємства у визначеному інтервалі планування як множини ремонтно-будівельних проектів визначено інструментальні засоби математичного моделювання та розв’язання задач різних етапів управління обмеженими ресурсами ремонтного підприємства з урахуванням невизначеності. На етапі планування ресурсного потенціалу підприємства дані невизначеності моделюються як змінність характеристик робіт ремонтно-відновлюваних проектів підприємства.

Стаття написана українською мовою


Копосов Г. О., Семененко О. О.
Використання функціонально-вартісного аналізу для оцінки перспектив розвитку товару (c. 222 - 225)

Дана стаття стосується необхідності розробки конкурентоспроможної товарної лінії як способу підвищення прибутковості підприємства. Обґрунтовано актуальність пошуку нових технічних ідей і рішень щодо вдосконалення базового продукту. Основою для нових модифікацій товару вважається досягнення оптимального співвідношення між його споживчими властивостями і витратами на його створення і використання. Для вирішення поставленого завдання запропоновано та перевірено на прикладі виробництва томатної пасти функціонально-вартісний аналіз.

Стаття написана українською мовою


Сагайдак М. П.
Використання міжнародного досвіду у формуванні системи внутрішнього маркетингу на вітчизняних підприємствах сфери послуг (c. 226 - 230)

У статті здійснено дослідження світового досвіду управління найманим персоналом і формування системи внутрішнього маркетингу. Дослідивши досвід роботи американських, японських і європейських компаній, з’ясовано, що з метою збільшення продажів продукції та послуг вони розробляють і реалізують програми, націлені на підвищення кваліфікації контактного персоналу. Проаналізовано сучасний стан процесу реалізації нових принципів ведення бізнесу та ефективної організації праці контактного персоналу вітчизняними підприємствами сфери послуг. Визначено головну мету реалізації концепції внутрішнього маркетингу в операційній діяльності вітчизняних підприємств сфери послуг та обґрунтовано основні вектори їх розвитку з використанням інструментарію внутрішнього маркетингу і HR-менеджменту.

Стаття написана українською мовою


Заварзіна Т. В.
Удосконалення оцінки ефективності фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі (c. 230 - 234)

У статті досліджено сучасні підходи до визначення сутності поняття «ефективність фінансування», на основі чого визначено поняття «ефективність фінансування інноваційного розвитку підприємства». Представлено систематизацію показників оцінки ефективності фінансування інноваційного розвитку торговельного підприємства. Запропоновано для оцінки ефективності фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі використовувати інтегральний показник, який дозволить оцінити сукупний ефект.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Ковальчук К. Ф., Хименко О. О.
Структурний аналіз оптової посередницької діяльності в Україні (c. 237 - 242)

Ефективне функціонування сучасної економічної системи залежить від створення розвиненої ринкової інфраструктури, яка об’єднує різноманітні форми каналів товароруху продукції. Центральним суб’єктом будь-якого каналу розподілу товарів і послуг є посередницьке підприємство. Наявність та необхідність посередницьких організацій зумовлена необхідністю вирішення фундаментальної економічної суперечності між ефективністю масового виробництва та ефективністю індивідуального споживання. У статті проаналізовано сучасний стан оптової торгівлі в Україні: простежено динаміку обсягів оптового товарообороту у 2005 – 2011 рр.; розглянуто регіональну структуру оптового товарообороту та концентрацію підприємств оптової торгівлі в регіонах; висвітлено динаміку обсягів оптового товарообороту в розрахунку на одне підприємство; проаналізовано структуру підприємств оптової торгівлі залежно від обсягів оптового товарообороту та динаміку обсягів складських площ. У роботі запропоновано класифікацію функцій оптових посередників і проведено морфологічний аналіз цих функцій. Обсяги оптової посередницької діяльності в Україні збільшуються протягом останніх років, оптовій торгівлі притаманний регіональний аспект, лідерами за обсягами оптового товарообороту є м. Київ, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області. Комерційні функції значно превалюють серед усіх інших функцій посередників, але наявність та вираженість виробничих, фінансових та інформаційних функцій підтверджує, що оптовий посередник є опорою виробника, професійна діяльність якого веде до здешевлення товару і підвищення якості, оскільки виробник не займається функціями, які для нього не характерні.

Стаття написана українською мовою


Лола Ю. Ю.
Тренінгові технології в процесі підготовки фахівця туристичної індустрії (c. 242 - 247)

У статті розглянуто особливості підготовки фахівців туристичної сфери, досліджено сучасний підхід до формування комплексу професійних і загальних компетентностей, розвитку професійно важливих особистісних якостей, а також формування психологічної готовності студентів працювати за обраною спеціальністю. Визначено місце тренінгів у сучасній системі навчання, встановлено ряд особливостей проведення тренінгів у рамках навчального процесу. Доведено, що компетентнісний підхід в освіті потребує формування певного досвіду, який можливо набути на основі впровадження тренінгових технологій.

Стаття написана українською мовою


Михайліченко Г. І.
Інноваційне зростання інтегрованих туристичних підприємств (c. 247 - 253)

У статті розглянуто актуальні питання продукування та поширення інновацій корпоративними утвореннями в туризмі. У процесі аналізу системи управління консолідованими структурами визначено: напрями змін і світосистемні закономірності розвитку суб’єктів туристичного бізнесу, організаційно-правове та економічне підґрунтя поширення інновацій в межах інтегрованих підприємств; фактори впливу на процеси імплементації інновацій. Обґрунтовано напрями змін управлінської ієрархії, значущість новацій в економічному зростанні підприємств.

Стаття написана українською мовою


Музичка Є. О.
Взаємодія основних учасників каналів збуту в туристичній індустрії (c. 253 - 258)

У статті розглянуто особливості співпраці основних учасників каналу збуту турпродукту в процесі його донесення від постачальника до споживача; досліджено принципи збутової концепції туристичних підприємств. Здійснено класифікацію туроператорів залежно від місця здійснення діяльності та функціональних характеристик. Розкрито специфіку формування контрагентської збутової мережі туроператора та проаналізовано основні сегменти віртуального сектора розподілу туристичних послуг. Досліджено значення електронних систем бронювання в збутовій діяльності підприємств туризму.

Стаття написана українською мовою


Корсак В. І.
Вплив соціально-демографічних факторів і змін споживчих уподобань на формування регіональних мереж торгівельних закладів (c. 259 - 265)

У статті досліджено світовий досвід впливу соціально-демографічних факторів на формування регіональних роздрібних торгівельних мереж, які суттєво диференціюються у різних регіонах, що обумовлено природно-ресурсними, кліматичними, історичними та культурними умовами. Для більш глибокого розуміння процесів, які супроводжують формування таких мереж, було систематизовано фактори, які є визначальними при формуванні роздрібної торгівлі у різних країнах, та екстрапольовано їх на регіональний рівень. Адже відповідно до сучасних теорій регіон розглядається як квазідержава, а не просто як зосередження природних ресурсів та населення, виробництва і споживання товарів. Проаналізовано реакцію роздрібних торгівельних операторів на зміну споживацьких уподобань. Важливість висвітленої автором проблеми для економіки держави та постійна поява все нових і нових чинників, які суттєво можуть впливати на розвиток галузі роздрібної торгівлі, потребують перманентного моніторингу даного питання, що дасть можливість вітчизняному рітейлу подолати існуюче відставання від глобальних лідерів.

Стаття написана українською мовою


Манжура О. В.
Удосконалення кооперативної політики в споживчій кооперації України (c. 265 - 270)

Визначено сутність кооперативного укладу як соціально-економічного явища, систематизовано принципи, на яких ґрунтується кооперативна політика. Проаналізовано розподілення та динаміку кількості пайовиків за регіонами України, виявлено області з їх найбільшою і найменшою чисельністю, а також темпами скорочення. Надано оцінку стану реалізації кооперативної політики в частині участі пайовиків в управлінні споживчими товариствами (спілками), питомої ваги реалізації товарів пайовикам, наявності кооперативних виплат і виплат на паї. Виявлено вади кооперативної політики і обґрунтовано рекомендації з їх усунення. Розроблено пропозиції по активізації організаційно-кооперативної роботи та пропаганді кооперативних ідей і цінностей, формуванню мотивації у пайовиків брати активну участь у діяльності кооперативних організацій, стимулюванню споживчого попиту та лояльності пайовиків-споживачів до товарів і послуг підприємств, організацій споживчої кооперації.

Стаття написана українською мовою


Чепурда Л. М.
Оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку ринку послуг України (c. 270 - 274)

У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку ринку послуг в Україні, включаючи туристичні, соціальні, послуги готельно-ресторанного бізнесу, телефонії, реклами, ринку маркетингових послуг, телекомунікації, міжнародної торгівлі, а також таких видів послуг, як страхові, фінансові, ділові та побутові в умовах фінансової кризи останніх років. За цей період в Україні ринок послуг зазнав суттєвих змін, однак зберіг стабільність з найменшими втратами. Значним поштовхом для його розвитку стало проведення Євро-2012 в Україні, вивівши на перший план обслуговуючий сектор. Розвиток сфери послуг в Україні потребує залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних. Це забезпечить не тільки надходження необхідних фінансових ресурсів, але й підвищить конкурентоспроможність вітчизняних виробників послуг і значно зміцнить позиції України в міжнародному обміні послугами. У висновках передбачено перспективи розвитку ринку послуг України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Пакуліна А. А.
Удосконалення стратегічного управління розвитком сфери послуг (c. 197 - 201)

У статті розкрито й обґрунтовано принципи створення й функціонування системи стратегічного управління розвитком сфери послуг. Обґрунтовано теоретичні положення формування складу технологічних елементів системи стратегічного управління перспективним розвитком сфери послуг. Виявлено та проаналізовано ресурсні й конкурентні особливості довгострокового розвитку. Визначено склад стратегій економічного зростання за рахунок внутрішніх чинників та обґрунтовано вибір альтернативної стратегії сфери послуг. Обґрунтовано вибір стратегії економічного зростання за рахунок зовнішнього ресурсного забезпечення розвитку складових сфери послуг. Обґрунтовано доцільність застосування аутсорсингу як інструмента зовнішнього управління видами поточної діяльності, досягнення стратегічних цілей суб'єктів господарювання і складових сфери послуг.

Стаття написана українською мовою


Краснокутська Н. С., Круглова О. А., Андросов В. Ю.
Вплив ресурсного потенціалу на формування цінності підприємствами торгівлі (c. 202 - 207)

У статті представлені результати дослідження впливу ресурсного потенціалу на формування цінності підприємствами торгівлі. Виділено термінологічні та метричні проблеми впровадження ціннісно-орієнтованого управління, обґрунтовано обмеження та умови застосування показника EVA як кількісної міри цінності, що створюється на підприємстві. Виявлено тенденції формування економічної доданої цінності на великих, середніх і дрібних підприємствах торгівлі за 2005 – 2011 рр. і доведено доцільність використання різних моделей EVA, що ґрунтуються на показниках чистого прибутку або чистого операційного прибутку, залежно від масштабів діяльності підприємств. Здійснено кореляційний аналіз залежності економічної доданої цінності від вартості сформованого ресурсного потенціалу та підтверджено гіпотезу про те, що збільшення EVA на підприємствах торгівлі за рахунок нарощення вартості ресурсного потенціалу відбувається з двох- або трьохрічним часовим лагом.

Стаття написана російською мовою


Таньков К. М., Гуслистий О. С.
Аутсорсинг як інструмент ефективного управління процесом туристичного обслуговування (c. 207 - 210)

У статті розглянуто основні положення підвищення ефективності процесу туристичного обслуговування за рахунок залучення аутсорсингу. Представлена модель системи управління таким процесом, яка визначає основні етапи створення найбільшої споживчої цінності туристичного обслуговування. Показано, що пріоритетом у створенні ефективного управління процесом туристичного обслуговування має стати реалізація заходів щодо найбільш продуктивному залученню внутрішніх і зовнішніх ресурсів. Вибір цільових установок на створення системи управління процесом туристичного обслуговування базується на результатах комплексної оцінки її власних можливостей і найбільш ефективних варіантів залучення постачальника аутсорсинг-послуг.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Власова Н. О., Смольнякова Н. М., Михайлова О. В.
Принципи та основні етапи оптимізації в системі управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі (c. 202 - 208)

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення оптимальної потреби в оборотних активах підприємствами торгівлі на основі системного підходу. Уточнено економічний зміст процесу оптимізації як пріоритетного напряму в системі управління оборотними активами. Визначено, що оптимальною може бути мінімальна, максимальна або середня величина оборотних активів залежно від певних умов. Систематизовано принципи оптимізації оборотних активів та розкрито їх зміст. Розроблено структурно-логічну модель оптимізації оборотних активів у вигляді певної послідовності етапів. Перші два етапи передбачають визначення спрямованості оптимізації на основі її принципів, відповідно до цілей управління та підходу до формування оборотних активів, а також оцінку змін і резервів розвитку операційної та фінансової діяльності. Змістом центрального етапу є обґрунтування нормативів за критерієм достатності оборотних активів для забезпечення товарообороту та розрахунки їх базових параметрів. Наведено умови вибору методичних підходів і методів нормування. На заключних етапах запропоновано коригування базових нормативів за критеріями ліквідності та рентабельності, формування нормативів управління та оптимізація джерел фінансування оборотних активів.

Стаття написана українською мовою


Синякова К. М.
Система ресурсного забезпечення підприємств туристичної сфери у глобальному та регіональному вимірах (c. 209 - 214)

У статті наводиться порівняння регіональних, національних і світових параметрів розвитку туристичної сфери; надається характеристика стану ресурсного забезпечення підприємств туристичної сфери України, визначаються проблеми їхнього розвитку в межах кожного ресурсу наведеної системи – землі, капіталу, праці, підприємницького хисту та інформації. Кадрове забезпечення запропоновано розглядати як стратегічну конкурентну перевагу, а також розроблено перелік заходів щодо вдосконалення функціонування системи ресурсного забезпечення підприємств туристичної сфери.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Бойко М. Г.
Методологічні засади дослідження соціально-економічної цінності туризму (c. 208 - 215)

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні методологічних засад дослідження соціально-економічної цінності туризму. За результатами теоретичного аналізу визначено сутність соціально-економічної цінності туризму як виду економічної діяльності. Встановлено, що агрегований характер здійснення туристичної діяльності впливає на соціально-економічну цінність туризму, яка генерується у різних ланках виробничого ланцюга туристичної діяльності. У результаті дослідження обґрунтовано, що туристична додана вартість є кількісним показником, який відображує вплив туризму на економічну та соціальну сфери і визначає його соціально-економічну цінність. Узагальнено та визначено методичну сутність підходів до розрахунку туристичної доданої вартості. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розроблення сателітних рахунків туризму для визначення міжгалузевих зв'язків, які, впливаючи на розвиток туристичної інфраструктури і супутніх видів діяльності, визначають соціально-економічну цінність туризму для національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Гавриш К. С.
Кластерний аналіз підприємств готельного господарства України (c. 216 - 224)

Мета статті полягає у проведенні кластерного аналізу для визначення стійких об’єднань серед 20 готелів міста Донецька на основі показників: продуктивності, прибуток на 1 працівника, рівень фонду оплати праці, доля премій та якісного рівня персоналу. У результаті проведення кластерного аналізу за допомогою програмного забезпечення STATISTICA 8.0, обґрунтовано необхідність використання декількох методів кластеризації, а саме: ієрархічного та методу к-середніх. Проведено розрахунок оцінки якісного рівня персоналу готелів на основі розробленої комп’ютерної програми, яка включає такі показники: ставлення до праці, рівень знань і досвід роботи, організаторські здібності, уміння працювати з людьми, уміння працювати з документами і інформацією, уміння своєчасно приймати і реалізовувати рішення, здатність розробляти і впроваджувати інновації, морально-етичні риси характеру. Виділено 6 кластерів, проведено порівняльний аналіз отриманих кластерів за 2010, 2012 роки, проаналізовано середні значення показників у досліджуваних роках. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення кластерного аналізу серед готелів міста Донецька методом two-way joining для визначення найбільш оптимального стійкого об’єднання підприємств готельного господарства та його подальшого розвитку на національному рівні, що сприятиме розвитку суміжних секторів економіки та сфери послуг.

Стаття написана українською мовою


Колєснік Т. С.
Особливості формування фінансової стратегії підприємства роздрібної торгівлі на різних стадіях його життєвого циклу (c. 225 - 230)

У статті представлено чотирьохстадійну модель, яка передбачає проходження підприємством роздрібної торгівлі таких основних стадій: створення (зародження), зростання, зрілість, занепад. Ідентифіковано процеси та характеристики підприємства роздрібної торгівлі на різних стадіях життєвого циклу, визначено основні критерії послідовної зміни стадій. На основі визначених положень сформульовано основні характеристики стадій життєвого циклу в контексті їх зв’язку з пріоритетами фінансової діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Розроблено авторські пропозиції щодо розмежування цілей, характеристик і напрямів фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі залежно від стадій їх життєвого циклу.

Стаття написана українською мовою


Кузьмин П. П.
Формування і розвиток інтелектуальних систем самообслуговування: базові визначення (c. 231 - 235)

У статті розглядаються проблеми формування систем самообслуговування споживачів. Дані процеси відбуваються в різних галузях сервісу і визначаються розвитком інформаційних технологій. Історія розвитку систем самообслуговування досить тривала, але вони стали активно розвиватися при формуванні соціальних мереж і стихійному вирішенні суспільних завдань. Специфікою процесу самообслуговування є те, що його учасник виступає одночасно як виробник і як споживач. Умовою формування і розвитку систем самообслуговування є їх повна інформаційна відкритість і добровільність. Для розвитку даного виду сервісних систем необхідне створення спеціальних систем знань. Функціонування систем самообслуговування є важливим елементом забезпечення стійкості господарської системи.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Чорна М. В., Чатченко О. Є.
Концепція оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства (c. 185 - 191)

У статті представлено авторську концепцію оцінку попиту на продукцію (послуги) підприємств ресторанного господарства. Характерною особливістю даної концепції є бачення оцінки попиту на продукцію (послуги) підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах розвитку національної економіки з урахуванням специфіки попиту на вітчизняному ринку кулінарної продукції крізь призму сукупності цілей оцінки. Відповідно до виділеної сукупності цілей чітко визначено сукупність необхідних (системний, комплексний, процесний, цільовий) і доцільних (структурно-функціональний, динамічний) підходів; обґрунтовано систему обов’язкових принципів, яка складається з трьох підсистем – загальні, ринкові, спеціальні принципи; запропоновано критерії оцінки попиту (відповідності, стабільності, інтенсивності); створено систему її інформаційного забезпечення, яка містить підсистеми зовнішньої та внутрішньої інформації. Впровадження цієї концепції дозволить підприємствам ресторанного господарства визначити наявність, рівень та особливості попиту на ринку кулінарної продукції, що сприятиме формуванню ефективної конкурентної стратегії.

Стаття написана українською мовою


Корж Р. В.
Результативність діяльності харчових підприємств України (c. 192 - 198)

У науковій статті представлено результати оцінювання результативності діяльності підприємств харчової промисловості. Логіка оцінювання представлена у фінансовій проекції та охоплює такі змістовні аспекти: структуру капіталу, прибутковість і ділову активність. Структура капіталу харчових підприємств оцінена з позицій фінансового ризику, який визначений ступенем залежності від зовнішніх інвесторів і кредиторів і рівнем забезпеченості запасів власними оборотними коштами. Зроблено висновок про високий рівень фінансового ризику, який був характерний для підприємств харчової промисловості протягом 2007 – 2011 рр. та обумовлений зменшенням частки довгострокових джерел у структурі фінансування активів. Позитивною характеристикою структури капіталу досліджуваних підприємств є порівняно невисоке значення середньозваженої вартості їх капіталу. Однак, незважаючи на це, функціонуючий капітал харчових підприємств забезпечує прибутковість активів меншу, ніж витрати на капітал, що обумовлює руйнування фундаментальної вартості підприємств протягом досліджуваного періоду. Основні фактори, що негативно впливали на зміну рівня економічної рентабельності харчових підприємств: зменшення рентабельності реалізації продукції, погіршення ліквідності та уповільнення оборотності дебіторської заборгованості. Аналіз ділової активності дозволив зробити висновки щодо екстенсивного розвитку техніко-технологічної бази харчових підприємств і зменшення їх інноваційної активності.

Стаття написана українською мовою


Тягунова Н. М.
Чинники, що визначають конкурентні стратегії торговельних підприємств споживчої кооперації (c. 199 - 203)

У статті досліджено внутрішні та зовнішні чинники функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації. Запропоновано авторський погляд на висвітлення сутності та особливостей впливу даних чинників на подальшу розробку конкурентних стратегій розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання. Зокрема, зовнішніми чинниками, що впливають на формування конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації, визначено такі: стан макросередовища, ринкова ситуація, безпосередні конкуренти, стан громадської думки, поведінка споживачів. У свою чергу, внутрішніми чинниками, що впливають на формування конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації, запропоновано вважати такі: параметри стратегічних альтернатив підприємства, комунікаційний напрямок діяльності торговельних підприємств, навички та ресурси, сильні та слабкі сторони у використанні можливостей у сфері маркетингу.

Стаття написана українською мовою


Дарчук В. Г.
Рекламні маршрути по точках садиб як один із чинників розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (c. 204 - 214)

Мета статті полягає у визначенні передумов розвитку сільського (зеленого) туризму на території України за напрямами аналізу: стан сільської місцевості, кількість сільського населення, кількість зареєстрованих сільських (зелених) садиб і запропонованих маршрутів садибами сільського (зеленого) туризму. У результаті проведення аналізу стану сільських населених пунктів України було виявлено, що за період з 1991 по 2013 рр. з карти України зник 641 сільський населений пункт (40 селищ і 601 село). За допомогою програмного забезпечення Vizicom 3.5.11 запропоновано 9 маршрутів, а саме: Кримські, Закарпатські, Івано-Франківські та Чернівецькі, Київсько-Полтавські, Львівські, Полтавські, Хмельницько-Вінницько-Черкасько-Одесько-Миколаївські та Чернігівські садиби сільського (зеленого) туризму. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є побудова моделі розвитку сільського (зеленого) туризму України, що включає імітаційне прогнозування базових складових сфери туристичних послуг (надання туристам набору туристичних послуг).

Стаття написана українською мовою


Михайлова М. В.
Удосконалення комплексу маркетингу закладів ресторанного господарства з урахуванням специфіки ресторанних послуг (c. 215 - 219)

Розвинуто підходи до формування комплексу маркетингу закладів ресторанного господарства. Здійснено теоретичний огляд поглядів зарубіжних і вітчизняних вчених щодо структури комплексу маркетингу, що дозволило виявити всі можливі елементи, кількість яких становила більше 30 складових. На основі результатів експертних оцінок було встановлено важливість елементів комплексу маркетингу для закладів ресторанного господарства, що дозволило обґрунтувати його оптимальну структуру, яка складається з традиційних елементів, а також запропоновано додати специфічні, а саме: персонал, включаючи сервіс, та емоції. Унаслідок чого запропонована модель має модифіковану конфігурацію «5Р + Е». Наголошено на необхідності організації внутрішнього маркетингу з метою більш повного задоволення зовнішніх клієнтів закладу ресторанного господарства через задоволення потреб внутрішніх клієнтів – персоналу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Міняйло В. П.
Методологічні засади контролю закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (c. 190 - 196)

У статті виокремлено чинники, які впливають на ефективність державних закупівель. Окреслено елементи системи контролю закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, яка ґрунтується на симбіозі складових фінансового контролю як функції управління та безпосередньо державних закупівель. Визначено суб’єкти, об’єкти, форми здійснення контролю та принципи його організації. Кількість форм та методів контролю закупівель за державні кошти обумовлена тим, що перевірка державних закупівель може здійснюватись як у процесі інспектування, державного фінансового аудиту, моніторингу так і в окремому порядку. Контроль закупівель за державні кошти повинен охоплювати ефективність застосовування придбаних об’єктів, їх цільового використання та зберігання. Визначено внутрішні чинники, які відображають наявність кризової ситуації у системі державних закупівель. Для дієвості внутрішнього контролю слід налагодити інформаційні зв’язки між внутрішніми та зовнішніми суб’єктами контролю та контрагентами процедури торгів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Лісіцина І. І.
Державно-приватне партнерство в галузі туризму: зарубіжний досвід (c. 196 - 203)

У статті висвітлено приклади реалізації механізму державно-приватного партнерства в галузі туризму України, розглянуто досвід декількох країн у впровадженні проектів державно-приватного партнерства в галузі туризму (ДППТ), проаналізовано географічні зони партнерства, склад учасників та результати втілення означених проектів. Також у статті зазначено та узагальнено проблеми реалізації проектів ДППТ у країнах, досвід яких аналізується. Крім того, автор статті пропонує до розгляду рекомендації учасників ДППТ щодо ефективної розробки подібних проектів в інших країнах чи дестинаціях, а також формулює власні рекомендації для органів влади та представників бізнесу, які зацікавлені у реалізації аналогічних проектів в Україні, що стосуються складу учасників, характеру їхньої співпраці, розміру бюджету проекту, проблем, які можливо вирішити у межах реалізації проекту ДППТ, та плану їхнього подолання.

Стаття написана українською мовою


Сердюк В. М., Акаєва Т. Ш.
Комплекс ключових інструментів управління операційною діяльністю торговельного підприємства малого бізнесу (c. 203 - 211)

У статті запропоновано комплекс ключових інструментів управління операційною діяльністю торговельного підприємства малого бізнесу, яка включає: 1) бюджетування операційної діяльності; 2) її облік за нормами і відхиленнями від них; 3) моніторинг операційної діяльності підприємства, що передбачає аналіз виявлених відхилень. Наведено найбільш ефективний шлях реалізації та практичного використання представленої концепції – застосування системи «стандарт-кост», у рамках якої вирішуються такі завдання: 1) бюджетування доходів від операційної діяльності; 2) встановлення стандартів витрат; 3) накопичення даних про фактичні доходи і витрати; 4) аналіз відхилень і складання звітності; 5) внесення необхідних коректив. Запропоновано також імітаційну модель аналізу динаміки торгівельних процесів, яка дозволяє з’ясувати ключові сфери управління операційною діяльністю малого торговельного підприємства і принципи здійснення ефективної та продуманої фінансової політики.

Стаття написана українською мовою


Чорна М. В., Чатченко О. Є.
Методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства (c. 212 - 216)

У статті представлено методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію (послуги) підприємств ресторанного господарства та результати його апробації. Характерною особливістю даного підходу є чітко визначені етапи та їх логічна послідовність у процесі оцінки (визначення періоду оцінки – доба, тиждень, свята/канікули, сезони; формування та систематизація інформаційної бази за вартісними, кількісними, якісними показниками; розрахунок відносних показників попиту та доходу; побудова матриці; інтерпретування результатів) і застосування матриці «Рівень попиту / Рівень доходу». Використання запропонованого підходу дозволяє визначити асортименту структуру підприємства ресторанного господарства за співвідношенням реалізованого попиту та одержаного доходу, що дає можливість формувати управлінські рішення щодо її вдосконалення, а також оцінити ефективність цих заходів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Гросул В. А., Филипенко О. М.
Структуризація ресурсного потенціалу підприємств торгівлі (c. 192 - 197)

Мета статті полягає в обґрунтуванні структури ресурсного потенціалу підприємств торгівлі на основі виокремлення їх особливостей. Систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто ресурси підприємств роздрібної торгівлі та розкрито їх галузеві відмінності. Виходячи з вимог господарської практики сучасних підприємств, виділено види нематеріальних ресурсів підприємств торгівлі і визначено їх роль, зміст та склад у ресурсному потенціалі підприємств. У результаті дослідження було обґрунтовано структуризацію ресурсного потенціалу, яка відповідає сучасним завданням формування, розвитку та оцінки ресурсного потенціалу підприємств торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Стойка С. О.
Інновації в туризмі як чинник стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу (c. 197 - 201)

У статті досліджено напрями стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в галузі туризму. Виявлено бар’єри, які перешкоджають розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні. Розглянуто основні організаційно-правові форми підприємництва інноваційного типу в туристичній галузі. Висвітлено концептуальні заходи розвитку інноваційних процесів: в межах інноваційної інфраструктури; в межах інноваційних продуктів; в межах організаційних нововведень; в межах технологічних інновацій та в межах маркетингових інновацій. Запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств та основні напрямки інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу в сучасній туристичній галузі. Визначено, що основою розвитку туристичної галузі є висококваліфіковані фахівці, які зможуть розробляти якісно нові туристичні продукти та використовувати на практиці принципово нові підходи до управління туристичними підприємствами, а також нові форми та види обслуговування споживачів на ринку туристичної продукції.

Стаття написана українською мовою


Найдюк В. С.
Методологічні засади управління інноваційним розвитком підприємств ресторанного господарства (c. 201 - 208)

Мета статті полягає у визначенні та подальшому розвитку методологічних засад управління інноваційним розвитком підприємств ресторанного господарства. Спираючись на дані критичного аналізу наявних наукових поглядів на трактування сутності поняття «управління інноваційним розвитком підприємства», проведено уточнення цієї дефініції. У результаті дослідження побудовано причинно-наслідкову діаграму вирішення проблеми забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком підприємства ресторанного господарства. Розроблено концептуальну схему розробки та реалізації стратегії інноваційного розвитку на підприємстві ресторанного господарства. Експериментально підтверджено гіпотезу про наявність дуже сильної щільності зворотного зв’язку між опором інноваційним змінам та змінною часткою кваліфікованого персоналу, який має здібності до постійного розвитку (навчання) та генерації нових ідей, на підприємствах ресторанного господарства та побудовано модель залежності між ними. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі можуть стати наукові пошуки, спрямовані на розробку методичних підходів щодо визначення рівня інноваційного потенціалу та оцінювання ефективності управління інноваційним розвитком різних (за типом, класом, розміром тощо) підприємств ресторанного господарства. Отримані дані також можуть бути використані для розробки нового або вдосконалення наявного інструментарію стратегічного управління інноваційним розвитком на мікрорівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Малинка О. Я., Устенко А. О., Гевка Н. І.
Особливості дослідження поведінки споживачів на ринку закладів харчування студентів (c. 148 - 153)

Здійснено дослідження споживачів на ринку закладів харчування студентів на основі методу кластерного аналізу, що є багатомірною статистичною процедурою, яка передбачає збір даних, що зберігають інформацію про вибірку та впорядкування об’єктів у порівняно однорідні групи; внаслідок цього виділено сім основних сегментів споживачів продуктів харчування. На основі методу факторного аналізу визначено основні чинники, що впливають на поведінку споживачів при виборі закладів харчування. Досліджено поведінку споживачів ринку закладів харчування студентів міста Івано-Франківськ методом анкетування та семантичного диференціалу. Визначено основні недоліки в діяльності досліджуваного закладу харчування студентів. На основі проведеного дослідження запропоновано заходи для досягнення бажаного рівня задоволеності клієнтів якістю сервісу в обраному закладі харчування.

Стаття написана українською мовою


Кравченко О. С., Брагіна О. С.
Місце бюджетного управління в загальній системі управління торговельним підприємством (c. 154 - 158)

У статті обґрунтовано актуальність визначення місця бюджетного управління в загальній системі управління торговельним підприємством. Проаналізовано точки зору вчених-економістів відносно дефініції термінів «бюджетування» і «бюджетне управління». Розглянуто основні функції бюджетного управління. На основі розглянутих функцій було визначено місце бюджетного управління в загальній системі управління підприємством. Відповідно до визначення бюджетного управління як управлінської технології, що має відповідати ряду вимог, які будуть визначатися особливостями практичної діяльності підприємства, було визначено основні його принципи. Здійснено групування принципів бюджетного управління відповідно до функцій, які воно виконує.

Стаття написана українською мовою


Коржилов Л. І.
Особливості інфраструктурного забезпечення галузі туризму в Харківському регіоні (c. 159 - 164)

В статті розглянуто основні характерні риси та тенденції щодо розвитку туристичної інфраструктури Харківського регіону; виявлені головні перспективи та проблеми інфраструктурного забезпечення. Надано характеристику особливостей розвитку галузі туризму в регіоні. Виконано статистичний аналіз розподілу населення Харківського регіону за віковими групами . Проведено аналіз обсягів туристичних потоків та реалізованих послуг діяльності готельних та ресторанних господарств за останні роки. Було досліджено обсяг інвестицій в діяльність ресторанів та готелів по Харківському регіону. Проаналізовані основні проблеми з якими стикається туристична інфраструктура, розкрита їх специфіка та запропоновані можливі шляхи їх вирішення. Проведений аналіз проблемної області дозволяє сформувати перспективні напрями підтримки туристичної інфраструктури для інтенсифікації та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного ринку туристичних послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Клименюк О. М., Грудцина Ю. В.
Концепція оцінювання якості державних послуг (c. 192 - 195)

Мета статті полягає у розробці підходу до оцінки якості державних послуг на прикладі правоохоронної діяльності. У результаті дослідження запропоновано концепцію оцінювання якості правоохоронної діяльності. При розробці концепції враховано особливості оцінювання якості, оскільки результати правоохоронної діяльності не піддаються такому чіткому вимірюванню, як продукція. У зв’язку із цим запропоновано такий підхід, який базується на вимірюванні змін як у результатах правоохоронної діяльності, так і у витратах на отримання цих результатів. Розглянуті методи оцінювання правоохоронної діяльності дають можливість охарактеризувати якість правового регулювання як з точки зору ефективності витрат, так і з точки зору поставленої мети. В свою чергу, підвищення правового рівня держави є необхідною умовою соціально-економічного реформування суспільства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Фролова Л. В., Роженко О. В.
Аналіз тенденцій розвитку торгівлі в Україні (c. 189 - 197)

У статті проаналізовано економічний стан торгівлі в України в цілому та в Донецькій області зокрема. Обґрунтовано значимість сьогоденної торгівлі у здійсненні економічної діяльності та у створенні валового і регіонального продукту. Проведено аналіз таких структурних показників торгівлі за 2010 – 2012 рр.: кількість суб’єктів господарювання, кількість зайнятих працівників, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), середньомісячна заробітна плата працівників, заборгованість із виплати заробітної плати на кінець року. Визначено місце торгівлі в економіці держави та регіону в розрізі великих, середніх, малих, мікропідприємств і фізичних осіб-підприємців. Досліджено динаміку фінансових результатів до оподаткування підприємств, у т. ч. торговельних, України та Донеччини з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Виділено основні причини, що вплинули на дану ситуацію. Виявлено тенденцій розвитку торгівлі, що склалися в сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


Алдошина М. В., Брусільцева Г. М.
Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації (c. 197 - 202)

Стаття присвячена дослідженню крос-культурних особливостей взаємодії в рамках соціального та ділового спілкування в міжнародному туризмі. Метою статті є аналіз крос-культурного середовища України в контексті світової глобалізації для ефективної взаємодії у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу. Обґрунтовано актуальність дослідження впливу національних культурних особливостей на ділову активність туристичних підприємств з огляду на їх міжнародний та крос-культурний характер діяльності. У статті визначено функції культури та представлено основні класифікації світових культур за Г. Хофстедом (Geert Hofstede), Ф. Тромпенаарсом (Fons Trompenaars) та Е. Холлом (Edward Twitchell Hall Jr.). Розглянуто особливості діяльності підприємств галузі туризму у сферах крос-культурного менеджменту та маркетингу, сформульовано проблеми прояву культурних відмінностей у цих сферах. Запропоновано основні рекламні стратегії в міжнародній комунікаційній політиці, які допомагають підприємствам більш ефективно просувати свій туристичний продукт на міжнародні ринки.

Стаття написана українською мовою


Буднік М. М., Двалішвілі Л. В.
Управління поведінкою споживачів підприємств роздрібної торгівлі (c. 202 - 207)

Стаття присвячена проблемі управління поведінкою споживачів підприємств роздрібної торгівлі. Обґрунтовано актуальність даної теми на етапі ринкових змін в економічній та соціальній сферах. Узагальнюючи теоретичні положення про моделі поведінки споживачів, було виділено три основні групи факторів, що впливають на них: зовнішні, внутрішні та ситуативні. Авторами запропоновано виділити сенсорні форми комунікацій в окрему групу факторів у зв'язку з відмітною властивістю їх впливу – спрямованість на підсвідомість споживачів. У ході дослідження було проаналізовано психологічний процес прийняття рішення про покупку товару і зроблено висновок про необхідність здійснення підсвідомого впливу на поведінку споживачів сучасним маркетинговим інструментарієм. Було запропоновано вдосконалену модель споживчої поведінки, яка враховує вплив інноваційних засобів впливу на покупця. Перспективою розвитку даного напряму в науці є створення теоретичної методики управління споживчою поведінкою на базі співпраці фахівців у галузі економіки, менеджменту, маркетингу, соціології та психології, яка буде застосовуватися в практиці управління торговими підприємствами.

Стаття написана російською мовою


Логунова Н. А.
Формування стратегії ефективного розвитку круїзного туризму (c. 207 - 212)

У статті представлена концептуалізація основних положень щодо формування стратегії ефективного розвитку круїзного туризму в Україні . На підставі дослідження проблематики розвитку круїзного сектора визначено головну мету та структуровано відповідні завдання, обґрунтовано основні орієнтири і стратегічні пріоритети розвитку круїзної індустрії, позначено принципи, механізми та очікувані результати реалізації означеного стратегічного курсу. Встановлено, що для ефективного розвитку круїзного туризму необхідне створення дієвої системи нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, фінансового та інформаційного забезпечення. Запропоновано методичні рекомендації щодо складання статистичних звітів і надання статистичної інформації про стан і розвиток круїзного ринку органам державної статистики, що дозволить визначати його кількісні та якісні параметри, здійснювати моніторинг процесу створення круїзного туристичного продукту, аналізувати практичні наслідки заходів щодо стимулювання та регулювання круїзної сфери, оцінювати результати реалізації пріоритетних напрямів стратегічного розвитку.

Стаття написана російською мовою


Столярчук Г. В., Друзь О. О.
Управління трансакційними витратами торговельних підприємств на основі процесного підходу (c. 212 - 216)

У статті було узагальнено підходи до управління трансакційними витратами підприємства. Виділено переваги та обґрунтовано доцільність застосування процесного підходу до управління трансакційними витратами торговельних підприємств. У результаті дослідження було запропоновано розподіл трансакційних витрат за бізнес-процесами та застосування сучасних ефективних інструментів менеджменту в управлінні витратами на торговельних підприємствах. Перспективою подальших досліджень є розробка системи аналітичних показників оцінювання ефективності управління трансакційними витратами за бізнес-процесами торговельних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Таньков К. М., Чепурда Г. М.
Концептуальна постановка завдання виділення поняття туристичного продукту (c. 216 - 220)

У статті на концептуальному рівні ставиться завдання виділення поняття туристичного продукту як одного з ключових у теорії туризму. Обґрунтовується представлення туристичного продукту як «складної речі», що включає в себе все різноманіття матеріальних і невідчутних властивостей, у тому числі функціональну, соціальну і психологічну користь чи вигоду. Показано, що концептуальним підґрунтям представлення поняття туристичного продукту є прийняття ідеї формування й розвитку продуктивних взаємовідносин учасників продукту, які відображають системні процеси взаємодії матеріальних і нематеріальних елементів туристичного продукту, їх взаємну обумовленість і породження одним елементом іншого.

Стаття написана українською мовою


Руденко О. І., Мезенцева О. О., Терех О. М.
Ефективність впровадження інноваційного енергозберігаючого обладнання на підприємствах ЖКГ України (c. 220 - 224)

У статті розглянуто застосування інноваційного енергозберігаючого обладнання для енергетичних підприємств житлово-комунального господарства України, а саме – використання економайзера-утилізатора з плоскоовальних труб з неповним поперечним оребренням. Метою представленої роботи є обґрунтування ефективності використання економайзера-утилізатора, теплопередавальні поверхні якого виконані з пакетів плоскоовальних труб з неповним поперечним оребренням. Проведено обґрунтування економічної ефективності використання економайзера-утилізатора для теплозабезпечення багатоквартирних будинків міста Дніпропетровська. Визначено річну економію газу від застосування енергозберігаючого обладнання і термін його окупності на підприємствах ЖКГ України. Впровадження теплоутилізаторів з ефективними теплопередаючих елементами принципово нової геометрії та конструкції обґрунтовано тим, що дозволяє підприємству скоротити загальні витрати виробництва за рахунок економії природного газу, підвищити коефіцієнт використання теплоти палива і, таким чином, знизити собівартість виробництва тепла.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Транченко Л. В., Лопатюк Р. І.
Соціально-економічна ефективність функціонування туристичних підприємств (c. 230 - 235)

Стаття присвячена вивченню теоретичних і науково-методичних основ формування ефективної системи методів визначення та оцінки соціальних та економічних ефектів від становлення туристичної сфери в регіоні з урахуванням особливостей стану розвитку місцевого ринку. У статті проаналізовано стан розвитку туристичної галузі Чернівецької області, розкрито необхідність визначення соціально-економічної ефективності становлення туристичної сфери та визначено соціально-економічні передумови його функціонування в сільській місцевості Чернівецької області. Проведено розрахунок соціального та економічного ефектів від становлення туризму в регіоні. Розглянуто інтегральну оцінку іноземних туристичних потоків у Чернівцях, проаналізовано основні проблеми на шляху до підвищення ефективності функціонування туристичних підприємств. Здійснено детальний аналіз різних груп об’єктів туристичної інфраструктури Буковини, зокрема стан та перспективи розвитку готельного господарства. Визначено основні напрямки та проблеми розвитку туристичної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Фролова Л. В., Алєксєєв С. Б.
Стратегічні спостереження в процесі аналізу стратегічного потенціалу торговельного підприємства (c. 235 - 239)

У статті досліджено теоретичні питання формування механізму стратегічних спостережень як елементу аналізу стратегічного потенціалу торговельного підприємства. На підставі аналізу економічної літератури запропоновано авторське визначення стратегічних спостережень як елементу аналізу зовнішнього стратегічного потенціалу підприємства, необхідного для визначення довгострокових тенденцій зміни його елементів і забезпечення процесу проведення стратегічного аналізу необхідною інформацією. Розроблено механізм проведення стратегічних спостережень у процесі аналізу стратегічного потенціалу підприємства, що містить мету, принципи, функції, етапи, методи збору інформації, методи прогнозування. Здійснено аналіз використання методів отримання інформації в процесі стратегічних спостережень і використання каналів отримання інформації для проведення стратегічних спостережень на прикладі п’яти торговельних мереж Донецької області.

Стаття написана українською мовою


Андросова Т. В., Грінько А. П., Гринько П. Л.
Використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства (c. 240 - 244)

У статті обґрунтовано актуальність формування інформаційного забезпечення економічного управління грошовими потоками торговельного підприємства. Запропоновано процедуру побудови збалансованої системи показників грошових потоків, основною метою якої є збір, обробка та інтерпретація інформації про грошові потоки та процеси їх залучення, що необхідно для ухвалення стратегічних управлінських рішень. Авторами вивчено та згруповано можливі співвідношення показників чистого грошового потоку за складовими збалансованої системи показників при виділенні стадій (стану) діяльності торговельного підприємства. У зв'язку з цим виявлено, що підприємство може перебувати або в «стадії розвитку», яке характеризується високою ймовірністю функціонування в майбутньому, або в «стані виживання в сформованих умовах». Установлено, що є два типи стратегічного розвитку: стійкий стратегічний розвиток і нормальний стратегічний розвиток; і два типи стану: передкризовий і кризовий. Запропоновано визначення стратегії економічного управління грошовими потоками підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мілаш І. В., Красноусов А. В.
Методичний інструментарій оцінки результативності стратегічного управління витратами торговельного підприємства (c. 245 - 250)

У статті представлено методичний інструментарій оцінки результативності стратегічного управління витратами торговельного підприємства. Характерною особливістю розробленого методичного інструментарію є використання збалансованої системи показників як базису оцінки результативності стратегічного управління витратами підприємства торгівлі. Збалансована система показників оцінки результативності стратегічного управління витратами торговельного підприємства розроблена за чотирма проекціями (складовими): фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання та розвиток персоналу, кожна з яких характеризується пропонованим набором показників. Використання розробленого методичного інструментарію надає власникам підприємства, інвесторам, клієнтам, конкурентам, стороннім організаціям уявлення про результативність стратегічного управління витратами, а також надає менеджерам підприємства інструменти для оцінки й досягнення ефективних результатів діяльності, підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Нестеренко О. О., Коробкіна І. С.
Класифікація кейтерингових послуг для організації їх обліку (c. 251 - 256)

У статті досліджено виникнення та розвиток послуг кейтерингу (catering) в Україні. Розглядаються питання нормативно-правового регулювання діяльності підприємств, які надають послуги кейтерингу. Визначено, що багато питань, що мають важливе значення для подальшого розвитку кейтерингу, залишаються поза правовим полем законодавства України та потребують негайного вирішення. На основі аналізу визначення дефініції «кейтеринг» у нормативно-правових документах і науковій літературі у статті наведено теоретичне обґрунтування її економічної сутності. Розроблено систематизовану класифікацію кейтерингу за ознаками: місце надання кейтерингових послуг; контингент замовників; вид підприємства; ціновий сегмент; місце приготування страв; вид заходів; тип наданих послуг; повнота наданих послуг. У розробленій класифікації приділено увагу економічним характеристикам послуг кейтерингу, які мають першочергове значення для формування інформаційної системи їх обліку. Перспективами подальших досліджень є обґрунтування елементів облікової політики підприємств, які надають послуги кейтерингу, дослідження питань документування послуг кейтерингу, що сприятиме організації їх обліку та подальшому розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Міщук І. П., Градюк Н. М.
Оцінювання соціальної відповідальності торговельних підприємств: пошук методичних підходів (c. 200 - 204)

Метою статті є розгляд існуючих методичних підходів до оцінювання соціальної відповідальності підприємств, їх критичний аналіз і висвітлення авторської методики оцінювання внутрішньої соціальної відповідальності торговельних підприємств. У результаті дослідження виокремлено основні групи методичних підходів до оцінювання соціальної відповідальності підприємств, подано їх критичний аналіз. Запропоновано авторський підхід до оцінювання внутрішньої соціальної відповідальності торговельних підприємств: створення системи показників за напрямами оцінювання, формування модифікованої комплексної матриці стратегічного становища і оцінки діяльності SPACE, визначення стратегічної позиції торговельного підприємства у сфері соціально відповідальної діяльності та можливої стратегії розвитку. Перспективами подальших досліджень є вивчення методик оцінювання зовнішньої соціальної відповідальності підприємств та їх адаптація до специфіки діяльності торговельних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Кісь О. П.
Інституціональний розвиток сфери публічного адміністрування галузі туризму в Харкові (c. 181 - 185)

Метою статті є дослідження розвитку публічного адміністрування сфери туризму в Харкові. Проаналізовано значення так званої «проблеми безбілетника» в галузі туризму та її вплив на розвиток сфери гостинності. Виділено етапи інституційного розвитку публічного адміністрування сфери туризму в місті, а саме: перший етап – публічне адміністрування здійснюється переважно силами органів місцевого самоврядування, другий етап – залучення суб’єктів туристичної діяльності на громадських засадах, третій етап – створення місцевої туристичної організації. Окреслено проблеми, які мають бути вирішені на другому етапі, зокрема, проблему мотивації приєднання суб’єктів господарювання до розвитку галузі. Запропоновано використання моделі дифузії для визначення найсприятливішого моменту переходу від другого до третього етапу. Первинні розрахунки вказують на 3-й рік з початку роботи Туристичної ради при Харківському міському голові як на період найбільш інтенсивного залучення суб’єктів туристичної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Шиманська В. В.
Демаркація алгоритму формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України замкненого типу (c. 186 - 190)

У сучасних умовах господарювання розвиток туристичної сфери в цілому та супутніх видів економічної діяльності, зокрема, що забезпечують потреби туристів у повноцінному (якісному) відпочинку, відновленні психофізіологічних сил і формуванні нових вражень, набувають все більшого значення. Проте ефективність розвитку туристичного комплексу України (ТКУ) на сьогоднішньому етапі залишається значно нижчою за більшість європейських країн. Саме тому метою статті стало обґрунтування необхідності побудови організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу та виділення основних етапів його формування і реалізації. У статті на основі компаративного аналізу запропоновано визначення терміна «туристичний комплекс», окреслено його специфічні функції. Сформульовано дефініцію «організаційно-економічний механізм розвитку туристичного комплексу України», запропоновано його розглядати з точки зору поєднання двох складових потенційно-факторної природи: організаційної (система інститутів) та економічної. На основі аналізу статистичної інформації та виокремлення негативних тенденцій розвитку туристичного комплексу України обґрунтовано необхідність побудови організаційно-економічного механізму розвитку ТКУ та окреслено основні етапи його формування. Реалізацію дій механізму пропонується здійснювати в замкненому циклі.

Стаття написана українською мовою


Алєксєєв І. В., Трусова Т. С.
Соціально-економічні передумови та наслідки туристичної діяльності (c. 191 - 195)

У статті з позицій теорії управління проаналізовано категорії, що називають «функціями туризму» і показано, що функції притаманні діяльності суб’єктів господарювання, зокрема туристичних підприємств. Запропоновано розглядати вплив туристичної сфери на територіальний розвиток, зокрема відтворення, забезпечення зайнятості, збільшення доходу, згладжування, стабілізація платіжного балансу регіону як соціально-економічні передумови і наслідки туристичної діяльності. Такий підхід надає можливість чіткого розмежування дій, спрямованих на реалізацію певних заходів щодо забезпечення поточного функціонування і розвитку підприємств, і оцінювання результативності діяльності підприємств, завдяки чому створюватимуться передумови для кваліфікованого формування й реалізації державної політики у сфері туризму, здійснення координування та регулювання діяльності суб’єктів цього сектора економіки.

Стаття написана українською мовою


Стойка В. О.
Роль туристичної галузі в забезпеченні розширеного економічного відтворення економіки України (c. 195 - 199)

У статті увага приділяється основним аспектам функціонування туристичної галузі. Визначено частку сфери послуг у структурі валового внутрішнього продукту (ВВП) країн світу. Досліджено варіацію туристичних потоків на ринку туристичних послуг України та виявлено тенденцію до зміни структури туристичних потоків, що свідчить про відносну нестабільність на національному туристичному ринку. Встановлено фактори, що стримують темпи розвитку туристичної галузі України. Розглянуто сучасний стан національного готельного господарства та перспективи його розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду. Виокремлено базові чинники стимулювання розвитку туристичної галузі в Україні та перспективні напрямки функціонування туристичного ринку. Для забезпечення ефективного виробництва та реалізації туристичних послуг запропоновано залучити до розробки Стратегії розвитку туристичної індустрії України спеціалізовані кафедри провідних навчальних і наукових закладів України, спілки сприяння розвитку туризму в Україні та регіональні органи влади.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Касьмін Д. С.
Проблеми функціонування молодіжного сегменту ринку праці (c. 174 - 179)

На даний момент в Україні стан ринку праці молоді характеризується низкою проблем, які стримують соціально-економічний розвиток країни, тому актуальним залишаються питання підвищення економічної активності молоді в першу чергу за рахунок зменшення кількісно-якісного дисбалансу між пропозицією та потребою в робочій силі, зменшенням тіньової зайнятості, трудових міграцій молоді тощо. Тому у статті розглянуті проблеми формування молодіжного сегмента ринку праці України, які впливають на недовикористання трудових ресурсів і трудового потенціалу молоді. З метою вирішення даних проблем розроблено модель взаємодії суб’єктів молодіжного ринку праці, що сприяє виявленню внутрішніх суперечностей молодіжного сегмента ринку праці та дає можливість більш предметно вести пошук шляхів удосконалення політики зайнятості молоді. У статті узагальнено можливі соціально-економічні наслідки при умові невирішення проблем молодіжного ринку праці та розроблено шляхи вирішення цих проблем. Запровадження вказаних заходів дозволить підвищити якість робочої сили, що в результаті зменшить молодіжне безробіття за рахунок підвищення попиту на робочу силу та дозволить подолати диспропорції, які існують на молодіжному ринку праці України.

Стаття написана українською мовою


Бурак Т. В.
Готельні мережі: еволюція та становлення (c. 179 - 183)

Глобалізація у сфері гостинності стає звичним явищем для світового ринку. Одним із ключових моментів є поява готельних мереж, оскільки, як показує практика, саме вони дозволяють просувати на світовий туристичний ринок високі стандарти обслуговування. У статті уточнено визначення дефініції «готельна мережа»; запропоновано поетапність створення готельних мереж на світовому ринку послуг. Розкрито еволюцію становлення національних готельних мереж і проведено аналіз розвитку міжнародних мереж в Україні. У подальшому є необхідним детальне дослідження входження міжнародних готельних операторів на національний ринок готельних послуг та аналіз ефективності діяльності готельних мереж за різними організаційно-правовими формами.

Стаття написана українською мовою


Євтушенко Д. Д.
Електронний бізнес, електронна комерція, Інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять (c. 184 - 188)

Стаття присвячена розробці теоретичної бази функціонування підприємств, що працюють у сфері інформаційних технологій. Метою статті є дослідження наукових понять «електронний бізнес», «електронна комерція», «Інтернет-торгівля» та розробка детального визначення цих економічних явищ. Аналізуючи закордонні та вітчизняні наукові праці, було розглянуто різноманітні наукові підходи щодо впливу інформаційних технологій на світову економіку, а також обґрунтовано актуальність визначення понять, що використовуються у цій сфері господарювання. Запропоновані розширені визначення понять «електронний бізнес», «електронна комерція», «Інтернет-торгівля», за якими електронний бізнес є найширшим поняттям і використовується стосовно всіх взаємовідносин підприємства зі своїми партнерами. Електронна комерція є складовою електронного бізнесу та включає в себе фінансові та торгівельні операції, спрямовані на отримання прибутку за допомогою електронних комунікацій і цифрових технологій. Видом електронної комерції є Інтернет-торгівля, суттю якої є купівля-продаж товарів / послуг тільки за допомогою комп’ютерної мережі Інтернет. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є уточнення таких понять, як «електронний правочин», «інформаційна економіка» та їх логічне використання у практичній діяльності. Подальший розвиток наукових праць у цьому напрямку дозволить створити єдину теоретичну базу для функціонування підприємств електронної комерції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Охота В. І.
Формування системи управління якістю на підприємствах туристичної індустрії (c. 195 - 199)

У даній статті визначено поняття системи управління якістю та особливості її формування на підприємствах готельно-туристичного бізнесу. Висвітлено основні вимоги до системи якості в туристичному бізнесу, що регламентовані законодавчими актами, державними та міжнародними стандартами та визначають права споживачів на отримання якісної послуги, гарантії та відповідальність постачальників цих послуг. Сформовано принципи управління якістю на підприємствах сфери гостинності, визначено стратегічні цілі та завдання компаній, політика яких зосереджена на встановленні високих стандартів туристичного обслуговування. Розглянуто основні вимоги до системи якості та взаємозв’язки між її основними елементами (зокрема, відповідальності керівництва, політики компанії у сфері якості, документування), ресурсами та технологічними процесами. Обґрунтовано необхідність ініціювання, розробки та впровадження політики організації у сфері якості та її пропаганди на всіх організаційних рівнях шляхом донесення до персоналу ідеї важливості якісного обслуговування як основного джерела благополуччя компанії.

Стаття написана українською мовою


Крупський О. П.
Організаційна культура туристичного підприємства як індикатор його інноваційного потенціалу (c. 200 - 204)

Метою статті є аналіз можливості діагностування та управління інноваційним потенціалом туристичного підприємства завдяки вивченню і модифікації характеристик його організаційної культури. У статті розглядається теоретична можливість діагностування та управління інноваційним потенціалом туристичного підприємства. Проаналізовано наповнення дефініцій «інноваційний потенціал» та «організаційна культура». Доведено необхідність використання соціально-психологічної моделі інноваційної дійсності для аналізу інноваційного потенціалу туристичних підприємств. Сформульовано характеристики ідеальної моделі інноваційної організаційної культури туристичного підприємства. Обґрунтовано необхідність залучення менеджерів туристичних підприємств до формування інноваційного потенціалу підприємств туристичної галузі. Запропоновано розглядати інноваційний потенціал туристичного підприємства як можливість перетворення і раціоналізації досвіду і сформованих стереотипів взаємодії суб'єктів бізнес-процесу, тобто як можливість перетворення і раціоналізації досвіду взаємодії суб'єктів даного підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Яцун Л. М.
Формування механізму управління розвитком сфери харчування населення (c. 219 - 225)

Розглянуто засади формування механізму управління розвитком сфери харчування населення як міжгалузевим кластером природно-соціально-економічного характеру. Запропоновано механізм формування рішень споживача щодо харчової поведінки, який поєднує чинники як економічного (раціонального), так і неекономічного (ірраціонального, психоемоційного) впливу. Обґрунтовано алгоритм формування механізму управління сферою харчування населення в суспільному секторі та домогосподарствах населення на основі структурно-функціонального синтезу, узгодження виконуваних функцій вертикальних і горизонтальних структур усіх ієрархічних рівнів управління – як домогосподарств населення, так і секторів суспільного виробництва: сільського господарства, харчової промисловості, продовольчої торгівлі та ресторанного господарства.

Стаття написана українською мовою


Чепурда Л. М., Таньков К. М.
Ключові компетенції як базова категорія системи обслуговування споживача (c. 225 - 229)

У роботі набули подальшого розвитку теоретичні положення формування конкурентних переваг підприємства сфери обслуговування з позицій концепції ключових компетенцій. Показано, що в її основі лежить здатність підприємства максимально ефективно зібрати та використати необхідну комбінацію власних обмежених ресурсів краще, оригінальніше та швидше, ніж у конкурентів, і які лише в поєднанні з інноваційними процесами обслуговування набувають форму компетенцій. Стверджується, що стимулом до розвитку концепції ключових компетенцій має служити перехід підприємства від «жорсткої» й вертикально ієрархічно інтегрованої системи обслуговування, що базується на забезпечені постійного перерозподілу фінансових, матеріальних і інформаційних ресурсів на підприємстві (ERP-системи), до формування мережного (горизонтально інтегрованого) середовища обслуговування споживача, яке спирається на комбінації ресурсів у саморегульованих центрах компетенції. Останні розглядаються як особливі структурні одиниці підприємства, функція яких полягає в тому, щоб контролювати найбільш важливі напрями його діяльності, збираючи відповідні знання та знаходячи способи їх максимально ефективного використання при наданні послуг споживачеві. Принципового значення набуває можливість розширеної взаємодії таких центрів, що повинно забезпечити високу продуктивність процесів обслуговування, зниження сукупних витрат і прийнятний рівень економічної безпеки взаємодії підприємства зі споживачем. Представлено формально-математичну модель мережного середовища обслуговування, де як базові використано виробничо-обслуговуючу функцію, функцію прибутку і функцію продуктової пропозиції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Шуміло О. С.
Динаміка сучасного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні (c. 171 - 176)

Метою статті є дослідження сучасного стану підприємств роздрібної торгівлі в Україні, характеристика умов господарювання підприємств роздрібної торгівлі та аналіз динаміки показників розвитку роздрібної торгівлі. У статті досліджено сучасний стан роздрібної торгівлі в умовах інтеграції України в європейський простір, розширення економічної співпраці з Європейським Союзом, під впливом системної кризи та труднощів, що склалися в соціальній, економічній, політичній сферах сьогодення. Автором надано характеристику умов господарювання підприємств роздрібної торгівлі в нестабільних реаліях сьогодення. Також проаналізовано основні показники розвитку роздрібної торгівлі в Україні, визначено групу підприємств лідерів сучасного українського рітейлу. На підставі досліджень Національного інституту стратегічних досліджень в Україні виділено основні напрямки щодо врегулювання кризової ситуації у сфері внутрішньої торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Чепурда Л. М.
Еволюція поняття «послуга» в аспекті сучасних тенденцій розвитку невиробничої сфери обслуговування (c. 177 - 181)

У роботі набули подальшого розвитку теоретичні дослідження послуги як самостійної економічної категорії. Показано, що на сучасному етапі розвитку невиробничої сфери товарна пропозиція являє собою набір матеріальних і нематеріальних атрибутів, коли виробник може отримати конкурентні переваги за рахунок встановлення найбільш вдалої їх комбінації в поєднанні з інноваційними технологіями, інформацією та персоналом. Розглядаючи послугу невиробничого призначення як специфічну форму інтегрованої пропозиції, що має змішану матеріально-нематеріальну природу, у роботі набули подальшого розвитку положення концепції повної вартості володіння. Представлено загальну схему розробки інтегрованого продукту «товар – послуга» у тривимірному контурі системи обслуговування споживача, де як базові були прийняті параметри «товар», «послуга» і «час». Стверджується, що реалізація в невиробничій сфері концепції повної вартості володіння надає підприємству нові можливості у формуванні цінової політики, де ціна на послугу буде виконувати подвійну функцію. З одного боку, вона має безпосередній вплив на величину витрат, пов’язаних із задоволенням потреб і вимог споживача, і таким чином може розглядатися як один із факторів, що визначає конкурентоспроможність послуги. З іншого боку, рівень ціни на послугу залежить від її функціональних і споживчих характеристик, співвідношення попиту та пропозиції і тим самим виражає оцінку послуги споживачем, його ставлення до підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Чумак О. В., Андрющенко І. С.
Аналіз стану й оцінка тенденцій показників розвитку підприємств ресторанного господарства (c. 307 - 313)

Метою статті є виявлення, на основі статистичної інформації, тенденцій у змінах основних показників діяльності підприємств ресторанного господарства. У результаті дослідження виявлено динаміку темпів зростання обороту підприємств ресторанного господарства України в розрізі юридичних і фізичних осіб-підприємців. Здійснено розрахунок обороту ресторанного господарства за фактичними цінами та проаналізовано темпи його зростання. Досліджено динаміку і структуру операційних витрат, динаміку фінансових результатів підприємств ресторанної галузі. Виявлено кількісну оцінку впливу операційних витрат на динаміку результатів діяльності підприємств ресторанного господарства. Побудовано регресійні моделі залежності показників розвитку підприємств ресторанного господарства. Зв’язки, виявлені в одержаних моделях, указують на обрання найбільш доцільних інструментів для розробки обґрунтованої політики подальшого розвитку досліджуваних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Мельник І. Л.
Інноваційні зміни на ринку круїзного туризму (c. 313 - 319)

Метою статті є визначення інноваційних змін у структурі попиту та пропозиції на ринку круїзного туризму на основі кількісних і якісних показників оцінки його стану. У результаті дослідження систематизовано підходи до сегментації ринку круїзного туризму та визначено, що основними ознаками для вивчення його структури є тип круїзного туристичного продукту та дестинація, на яку він спрямований. Визначено зміни у розвитку світового ринку круїзного туризму, який, як сегмент туристичного ринку, активно розширювався протягом двох останніх десятиліть за рахунок освоєння круїзними компаніями нових туристичних дестинацій, а сьогодні формується за рахунок диференціації круїзних туристичних продуктів. Обґрунтовано, що діяльність круїзних компаній спрямована на пошук нецінових чинників конкурентоспроможності круїзного туристичного продукту як основи для збереження власної частки ринку у гнучкому інноваційному середовищі. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення частки бюджетних круїзних туристичних продуктів у структурі попиту сучасних круїзних ліній, а також дослідження особливостей управління круїзними туристичними продуктами в умовах формування інноваційного попиту.

Стаття написана українською мовою


Дядін А. С.
Інноваційний розвиток роздрібної торговельної мережі та шляхи покращення обслуговування споживачів (c. 319 - 323)

У статті розглянуто основні підходи до оцінки торговельного обслуговування споживачів, розкрито зміст напрямків методики, дана їх оцінка. Використання запропонованих моделей управління якістю торгівельного обслуговування дозволить визначити напрями вдосконалення комерційних і технологічних процесів з метою залучення покупців, підвищення ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі та їх конкурентоспроможності. Аналізуючи матеріали, опубліковані в науковій літературі, автор намагається характеризувати сучасний стан роздрібної торгівлі, обслуговування споживачів у роздрібних підприємствах великих форматів, в окремих роздрібних торговельних підприємствах. Ураховуючи висновки попередніх дослідників, автор робить спробу представити стан розвитку якості обслуговування споживачів на основі інновацій у роздрібній торговельній мережі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Барна М. Ю.
Аналіз соціально-економічної складової системи внутрішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації (c. 205 - 217)

Метою статті є діагностика та аналіз стану системи внутрішньої торгівлі з урахуванням економічних і соціальних чинників як на загальнонаціональному рівні, так і у розрізі регіону (Львівської області). На основі обґрунтованої методології дослідження трансформації системи внутрішньої торгівлі проведено емпіричні та соціологічні дослідження для аналізу як економічної, так і соціальної складової системи в умовах трансформації в Україні. За результатами проведеного емпіричного та соціологічного досліджень у процесі аналізу соціально-економічної складової системи внутрішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації сформульовано висновки щодо впливу на розвиток галузі економічної та соціальної підсистем та, відповідно,– щодо проблем, що виникають у підсистемах і гальмують цей розвиток. У результаті дослідження було встановлено, що найбільш суттєві проблеми (нерозвиненість торговельної та транспортної інфраструктур, нестабільність політичної ситуації в країні тощо), які гальмують розвиток внутрішньої торгівлі та свідчать про невиконання галуззю своєї соціально-економічної функції, виникають в інституціонально-трансформаційній підсистемі системи внутрішньої торгівлі, в якій, з урахуванням думки споживачів, утворюються найбільш впливові гальмівні чинники. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є необхідність дослідження процесу регулювання трансформаційних змін у системі внутрішньої торгівлі України.

Стаття написана українською мовою


Чепурда Л. М.
Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (частина І) (c. 218 - 222)

У роботі показано, що система мережевих відносин господарюючих суб’єктів, яка складається на вітчизняному ринку послуг, поки ще не адекватна інтересам та очікуванням держави. Значною мірою така ситуація викликана тим, що процес розвитку мережевих форм у сфері послуг у сучасних господарських системах мало досліджений, не має єдиного тлумачення серед вчених-економістів і практиків. Аналіз найбільш поширених трактувань мережевого підприємства дозволив виділити спільний для них елемент, який дає достатньо чітке розуміння сутності мережевої організації – це ефективні коопераційні взаємовідносини суб’єктів ринку в часі й просторі з метою спільного раціонального використання своїх ключових компетенцій для реалізації всіх етапів замовлення клієнта в межах єдиної інформаційної системи. У роботі такий підхід розглядається через визначення мережевих ефектів від організації мережевої структури і входження підприємства в мережу. Представлені методичні підходи дозволяють проводити попереднє ранжування мережевих структур за ступенем їх ефективності. При цьому стає можливим отримати інформацію про ресурси, які знаходяться у розпорядженні партнерів, про напрями розвитку мережі, які можуть стати для неї пріоритетними.

Стаття написана українською мовою


Власова Н. О., Михайлова О. В.
Типізація політики формування оборотних активів та їх ефективність на підприємствах роздрібної торгівлі (c. 223 - 230)

Метою статті є проведення ідентифікації типів політики формування оборотних активів, що використовують підприємства роздрібної торгівлі в сучасних умовах економіки України, визначення їх ефективності, а також обґрунтування методичного підходу, який дозволяє більш диференційовано виокремлювати типи політики формування оборотних активів з урахуванням динамічних змін товарообороту, суми оборотних активів та періоду їх обороту. Проведені дослідження визначають, що обраний тип політики формування оборотних активів не завжди витримує вимоги усіх критеріїв ефективності, не існує однозначних підходів до обґрунтування управлінських рішень щодо вибору того чи іншого типу політики. Запропоновано більш деталізований підхід до систематизації типів політики формування оборотних активів з використанням динамічних змін товарообороту, суми оборотних активів та показників періоду їх обороту у днях, який розширює можливості визначення різноманітних варіантів екстенсивного та інтенсивного спрямування розвитку підприємства.

Стаття написана українською мовою


Столярчук Г. В.
Комплексування показників витрат за бізнес-процесами товароруху підприємств роздрібної торгівлі (c. 230 - 234)

У статті запропоновано розподіл товароруху на бізнес-процеси з урахуванням особливостей господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі. За виділеними бізнес-процесами представлено розподіл витрат. Розроблено системи показників аналізу витрат та їх ефективності за бізнес-процесами товароруху. У результаті досліджень виявилося, що аналіз показників ефективності витрат за бізнес-процесами є об’єктивною необхідністю для економічного обґрунтування заходів інформаційного інжинірингу бізнесу. Тому показниками ефективності витрат було обрано їх рівень і рентабельність, запропоновано інтегральний показник ефективності витрат. Перспективою подальших досліджень є розробка методики рейтингової оцінки ефективності витрат за бізнес-процесами товароруху та формування програмного забезпечення з її реалізації.

Стаття написана українською мовою


Пашкевич М. С.
Порівняння ланцюга поставок виробничого та сервісного підприємства (c. 235 - 240)

Метою статті є дослідження проблеми відсутності моделі ланцюга поставок для підприємств, що надають послуги. Як приклад взято процеси надання освітніх послуг вищими навчальними закладами. Досліджувана проблема має соціальне значення, оскільки спостерігаються слабкі зв’язки між ВНЗ і підприємствами в Україні, тобто ланцюг поставок працює неефективно. За допомогою опрацювання моделі ланцюга поставок сервісних підприємств очікується підвищення ефективності сервісних галузей через укріплення зв’язків між учасниками сервісних ланцюгів поставок. У результаті досліджень виявлено, що ланцюг поставок для освітньої сфери характеризується якнайменше двома споживачами, двома вихідними продуктами в одному та двома системами оцінки ефективності всього ланцюга. Ці системи оцінки ефективності з позицій споживачів освітніх послуг і споживачів людських ресурсів запропоновано характеризувати за допомогою відповідних понять мікроцінності та макроцінності закладу вищої освіти. Встановлено, що основною характерною рисою сервісного ланцюга поставок, яка принципово відрізняє його від виробничого ланцюга поставок, є наявність ефекту переломлення, який пов’язаний з людським фактором та засвідчує факт того, що параметри вихідного продукту в сервісному ланцюгу поставок тільки частково залежать від параметрів вхідних ресурсів і частково можуть бути прогнозовані. За ознакою того, у якому місці сервісного ланцюга поставок виникає ефект переломлення, запропоновано розрізняти сервісний ланцюг поставок виробника, споживача, а також виробника і споживача. Перспективою подальших розвідок є формування класифікації сервісних ланцюгів поставок.

Стаття написана українською мовою


Зима О. Г., Голуб М. О.
Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму (c. 241 - 245)

Мета статті полягає у визначені взаємозв’язку різних за своєї сутністю понять «екологічний», «зелений» та «сільський» туризм. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, а також звіти міжнародних організацій, автори розглянули термін «екотуризм» як концепцію сталого розвитку туризму. У результаті дослідження показано різницю в розумінні понятійно-категоріального апарату вищезазначених видів туризму. Крім того, було виявлено, що екологічний туризм у подальшому може стати одним із кроків до сталого розвитку економіки. Визначено специфічні ознаки екологічного та сільського туризму. Обґрунтовано систему підходів до визначення «зеленості» різних видів туризму. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення потенційних напрямків розвитку екологічного туризму в Україні та Харківської області. Подальше вивчення та впровадження основних засад екотуризму в щоденне життя може привести до стабілізації розвитку туризму в Україні та покращення стану навколишнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Волинець Т. Г.
Визначення споживчих переваг при формуванні структури туристичного продукту (c. 246 - 251)

Метою роботи є виявлення туристичних переваг в оцінці споживачів туристичного продукту і визначення спрямованості змін щодо їхнього покращення. Запропоновано методику визначення споживчих переваг при формуванні структури туристичного продукту, що передбачає усунення перешкод і психологічних бар'єрів у схваленні рішень з участі в пропонованій подорожі; визначення найбільш важливих чинників формування туристичного продукту і розробку управлінських заходів щодо поліпшення стану цих чинників. Для ранжирування споживчих переваг у структурі туристичного продукту пропонується використовувати ортогональну матрицю, в якої рядки відповідають відгукам споживачів і характеризують умови здобуття інформації, а стовпці – чинникам, що відповідають пропонованим туристичним послугам. З метою зменшення суб’єктивності експертних оцінок запропоновано використовувати їх значення усередині діапазонів змін у межах шкали пріоритетності, а їх крайні екстремальні значення – на двох рівнях (верхньому і нижньому). Сумарна кількість оцінок по стовпцях матриці характеризує міру досягнення мети.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Чепурда Л. М.
Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (частина ІІ) (c. 175 - 179)

У роботі показано, що ефективне функціонування мережі невиробничої сфери обслуговування визначається формуванням і розвитком внутрішніх технологічних і розподільних зв’язків. Суміщення таких зв’язків з інтегрова-ною сукупністю компетенцій учасників мережі (поняття мережної мегакомпе-тенції) дозволяє отримати максимальну ефективність функціонування мереже-вої структури. У ході дослідження умов забезпечення ефективності функціонування мережі були сформульовані поняття «мережева макротехнологія» і «мережеве агентське місце». Така макротехнологія розглядається як основа для рішення підприємством проблем свого входження і функціонування в мережі, оцінки можливостей мережевого розвитку. Мережне агентське місце визначає положення (позиціонування) окремого підприємства відносно інших учасників мережі за технологічними і розподільними зв’язками у певному часовому інтервалі існування мережної мегакомпетенції. Виходячи з мультіатрибутивної моделі настанов і модифікованої автором формули М. Фішбейна, були досліджені базові елементи моделі функціонування мережної структури сфери невиробничого обслуговування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Гуцалюк О. М., Коцюрба О. Ю.
Теоретичні підходи до визначення сутності фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ (c. 141 - 149)

У статті систематизовано проблеми в роботі підприємств, що функціонують у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ). Визначено специфіку діяльності підприємств ЖКГ і систематизовано особливості: основоположні для ЖКГ як сфери національного господарства країни; обумовлені сучасними соціально-економічними умовами та рівнем розвитку держави. Виокремлено теоретичні підходи до трактування поняття «фінансове забезпечення діяльності підприємства» (системний, процесний, програмно-цільовий, витратний, вартісний, резервний та структурний). Уточнено сутність фінансового забезпечення діяльності підприємства ЖКГ із застосуванням процесного (розгляд фінансового забезпечення як процесу) і структурного (виокремлення складових фінансового забезпечення, а саме: формування достатнього обсягу раціонально структурованих фінансових ресурсів та генерування грошових потоків) підходів, а також специфіки діяльності підприємств ЖКГ, головною з функцій якого є соціальна, що полягає в безперервному забезпеченні населення, підприємств різних галузей та організацій якісними житлово-комунальними послугами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Грабарчук В. С., Дехтяр Н. А.
Завдання розвитку ділового туризму в Україні (c. 149 - 156)

Метою статті є оцінка поточного стану ринку ділового туризму в Україні та перспектив його розвитку, а також впливу даного сектора на галузь туризму в цілому. У результаті дослідження було визначено особливості та основні проблеми обліку ділових поїздок органами державної статистики; представлено оцінку прибутковості суб'єктів туристичного ринку; наведено приклад структури витрат на проведення ділових заходів на основі досвіду зарубіжних компаній; названо найбільш популярні у світі напрямки для організації ділових заходів; запропоновано рекомендації щодо складання оптимальної програми ділового туру; обґрунтовано позитивний ефект від активізації сектора ділових послуг для національної економіки та розвитку регіонів України. Особливістю стратегій більшості компаній, що займаються організацією ділових турів, є пошук великих корпоративних клієнтів і орієнтація на стандартизовані програми обслуговування. Недостатня увага приділяється малому і середньому бізнесу, що, враховуючи структуру ринку України, веде до необґрунтованого зростання упущеної вигоди для туристичних фірм. Сприяння місцевих органів влади інтенсифікації співробітництва між підприємствами різних галузей також виявилося б досить корисним. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є аналіз досвіду державно-приватного партнерства щодо залучення інвестицій в рамках спільних ділових програм.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Лисак Г. Г.
Управління комерційною діяльністю підприємства оптової торгівлі на основі ціннісних пріоритетів (c. 146 - 151)

Подано загальну системно-функціональну модель управління комерційною діяльністю торговельного підприємства. Із позиції системного підходу управління комерційною діяльністю надано сукупність таких елементів, як суб’єкт, об’єкт, методи та засоби управління; із позиції функціонального підходу – функції, що об’єднані в групи з обґрунтування, реалізації та оцінки комерційної діяльності на підприємстві оптової торгівлі. На основі концепції ціннісно орієнтованого управління розроблено модель оцінки та обґрунтування заходів з підвищення ефективності комерційної діяльності оптового підприємства. Виділено основні етапи реалізації цієї моделі, показано зв’язок між ними, розкрито їх зміст; надано показники, що відображають особливість ціннісної пропозиції оптового торговельного підприємства. Визначено напрями оцінювання цінності клієнтів та постачальників оптового торговельного підприємства. Для виявлення резервів підвищення ефективності комерційної діяльності обґрунтовано доцільність використання співвідношення сприйнятої цінності, ціни та собівартості реалізованих товарів

Стаття написана українською мовою


Степаненко В. О.
Становлення та розвиток туристичної діяльності в Україні: проблеми та напрямки вдосконалення (c. 151 - 155)

У статті розглянуто проблеми розвитку туристичної діяльності в Україні, причини їх виникнення та природа. Також проаналізовано фактори, що впливають (позитивно або негативно) на розвиток структури вітчизняної туристичної діяльності; запропоновано деякі шляхи вдосконалення існуючого стану туризму в Україні. Проведено графоаналітичний аналіз динаміки кількості підприємств готельного типу в Україні за останні роки, надано структуру індексу конкурентоспроможності туристичної галузі України. Аналіз цих показників дозволить зробити необхідні висновки щодо розвитку туристичної інфраструктури в країні. Доведено, що розвиток туризму здійснює великий вплив на соціально-економічний розвиток України, сприяє розвитку багатьох галузей господарства (будівництво, транспорт, торгівля, сільське господарство, зв’язок, готельний, ресторанний бізнес тощо). Виділено основні економічні проблеми країни, що гальмують розвиток туристичної галузі, та сформульовано загальні шляхи вирішення існуючих проблем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Кушнір Т. Б.
Концепція розвитку локальних споживчих ринків (c. 126 - 133)

У статті представлено концепцію розвитку локальних споживчих ринків, які формуються в умовах неоднорідності торговельного середовища і конкурентних взаємодій ринкових суб’єктів з урахуванням просторової специфіки та факторів обмеженості можливостей агентів споживчого попиту. Встановлено взаємозв’язок певного торговельного простору, де взаємодіють економічні центри і суб’єкти споживчого ринку, з відповідними споживчими перевагами, який відбувається в континуумі локального споживчого ринку. Виділено низку специфічних характеристик локальних споживчих ринків, що дозволяють розглядати їх з точки зору організації ринку як інтегрованої системи просторово-економічного змісту і призначення. Обґрунтовано концепцію розвитку локальних споживчих ринків на основі ідентифікації структури локального торговельного простору і методології його визначення як інтегрованого комплексу для задоволення споживчих потреб населення, що дозволяє оцінювати потенційну привабливість споживчих ринків з нечіткими зонами обслуговування, виявляти їх конкурентні переваги в умовах обмеженості відповідної інформації. Перспективою подальшого наукового пошуку є дослідження факторів впливу на споживача та структурних елементів локального споживчого ринку, що формуються в результаті конкурентної взаємодії суб’єктів торговельної інфраструктури та під впливом інноваційних моделей надання торговельних послуг.

Стаття написана українською мовою


Таньков К. М., Куракін О. Б.
Методичні підходи до формування мережевої обслуговуючої системи (c. 134 - 138)

У роботі набули подальшого розвитку теоретичні положення формування мережевих обслуговуючих систем. Показано, що у визначенні сутності мережевої форми обслуговування споживача повинна бути використана її динамічність – змінювана сукупність підприємств, які об’єднані загальними цілями, що має досить чіткі системні межі, принципи і правила взаємодії, комунікації, входи і виходи з мережі. За таких умов доцільно розглядати не будь-яку сукупність, а лише ту, яка найбільш ефективна для функціонування всіх учасників мережі у визначений часовий період. Представлено концептуальну модель формування і функціонування мережевої обслуговуючої системи, де ключове місце посідає її «ядро», тобто доцільна сукупність видів діяльності та їх структурних елементів, що цілеспрямовано формує та реалізує у просторі і часі сукупні відносини учасників мережі на основі інтеграції та адаптації внутрішніх і зовнішніх товаропотоків, структурних елементів і ресурсів, для забезпечення більшої конкурентної спроможності всіх учасників мережі. Показано можливість використання методу визначення вагових коефіцієнтів у завданні прийняття рішення щодо включення агента у мережеву обслуговуючу систему.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. О.
Кількісно-якісне оцінювання атрактивності туристичних компаній (c. 139 - 146)

У статті представлено результати досліджень оцінювання атрактивності туристичних компаній з позицій споживачів та безпосередньо компаній щодо результатів використання економічних ресурсів. До системи часткових показників атрактивності з позиції споживачів включено ті, що характеризують цінову політику, інформативність сайту туристичної компанії, якість надання туристичних послуг, їх асортимент, якість обслуговування, умови оплати послуг, умови отримання документів, імідж компанії, наявність програм лояльності для постійних клієнтів, інноваційні пропозиції міжнародних турів, наявність супутнього туристичного сервісу, зручне розташування офісу туристичної компанії, стабільність її роботи, політичну та економічну ситуацію в країні, що приймає туристів, рівень розвитку туристичної інфраструктури, якість туристичного сервісу, стан об’єктів туристичної атракції. До системи часткових показників атрактивності з позиції туристичних компаній включено показники, які характеризують використання нею матеріальних, фінансових, людських ресурсів та результати інвестиційно-інноваційної діяльності. Склад запропонованих систем часткових показників уточнено застосуванням багатовимірного факторного аналізу. Методом адитивної згортки уточнені часткові показники згорнуто в інтегральні. Чутливість часткових показників уточнено методом нейронних мереж за побудованими моделями багаторівневого персептрона. Кількісні значення інтегральних показників атрактивності туристичних компаній розмежовано на три рівня: високий, середній і низький з використанням побудованих функцій приналежності за теорією нечітких множин. Запропоновано заходи із забезпечення та підвищення атрактивності туристичних компаній.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Шимко О. В.
Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств (c. 212 - 217)

Статтю присвячено вирішенню теоретичних, методологічних і прикладних питань щодо формування організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств на споживчому ринку в умовах загострення конкуренції й активізації глобальних трансформаційних процесів. Розкрито галузеві особливості конкурентоспроможності торговельних підприємств на основі узагальнення специфічних рис конкуренції в торгівлі. Проаналізовано можливість підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства в контексті наявності стійких конкурентних переваг щодо формування ресурсного потенціалу, якості торговельного обслуговування та досягнутої завдяки цьому ефективності функціонування господарської системи. Систематизовано взаємозв'язки окремих елементів ресурсного потенціалу в процесі забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства. Охарактеризовано основні підходи до отримання конкурентних переваг: маркетинговий підхід, орієнтований на споживачів, та конкурентний підхід, орієнтований на конкурентів. Запропоновано матрицю стратегій конкурентної поведінки торговельного підприємства залежно від наявності конкурентних переваг та конкурентної позиції на ринку.

Стаття написана українською мовою


Солов’янчик А. В.
Розвиток франчайзингових відносин у туристичній індустрії (c. 217 - 223)

Метою статі є дослідження розвитку франчайзингових відносин на ринку туристичних послуг. У рамках дослідження франчайзинг розглядається як ефективна модель розвитку малого бізнесу. Виокремлено основні суб’єкти цих відносин і побудовано модель співпраці між франчайзером і франчайзі в межах ринку туристичних послуг. Розглянуто основні особливості франчайзингових відносин у туристичній індустрій та виділено франчайзингову мережу як окремий суб’єкт на ринку туристичних послуг. На базі цього зазначено основні переваги та недоліки франчайзингової моделі як способу організації бізнесу. У результаті дослідження виявлено основні ризики та проблеми, з якими стикаються підприємства туристичної індустрії, та окреслено шляхи вдосконалення діяльності туристичних підприємств. Перспективою подальших досліджень у рамках даної теми є визначення конкретних способів та схем упровадження зазначених заходів щодо вдосконалення роботи підприємств на ринку туристичних послуг.

Стаття написана українською мовою


Папп В. В.
Туристичний потенціал національних природних парків (на прикладі Закарпатської області) (c. 223 - 229)

У статті досліджено теоретико-методичні питання сучасного розвитку туризму на природно-заповідних територіях. Проведено аналіз стану та перспектив розвитку природних парків Закарпатської області в напрямку туристично-рекреаційної діяльності. Окреслено низку проблем, що ускладнюють розвиток туризму в національних парках, а саме: відсутність єдиних методів визначення рекреаційних навантажень і моніторингу, а також чіткого правового забезпечення рекреації в заповідниках і національних парках; зношеність інфраструктури; відсутність якісних рекламно-інформаційних матеріалів і можливості виходу на міжнародний ринок екотуризму. Обґрунтовано, що комплексне вирішення проблем, пов’язаних з розвитком туризму на території національних парків, потребує залучення зовнішніх ресурсів (інтелектуальних, матеріальних і фінансових), а також побудови партнерських відносин з місцевими органами влади, різними комерційними і некомерційними організаціями, місцевим населенням. Запропоновано заходи щодо вдосконалення діяльності туристично-рекреаційних установ природно-заповідного фонду регіону шляхом ефективного використання їхніх ресурсів, розробки екологічних і еколого-культурних туристичних маршрутів, а також планування, управління та моніторингу туристичної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Сененко І. А.
Стратегія розвитку готельно-ресторанного бізнесу (c. 187 - 191)

Метою публікації є розробка підходу до формування стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу, ґрунтуючись на аналізі та оцінці основних характеристик готелів-конкурентів. Об’єктом дослідження були обрані три готелі та комплекс «Об’єднане готельне господарство». Проведено аналіз номерного фонду, який відрізняється за якістю готельних послуг та, відповідно, за вартістю. Враховуючи якість обслуговування, запропоновано виділити три рівні готельних послуг (вищий, середній, достатній). Аналіз структури готельних послуг за рівнями обслуговування показав, що готелі з невеликим номерним фондом зосереджують свої зусилля на послугах вищого рівня. Зі збільшенням номерного фонду готелів їх структура обслуговування змінюється в бік збільшення обсягів послуг нижчого рівня. Досліджуваний комплекс у ціновій політиці вагомо відстає, оскільки якість його послуг є набагато нижчою, ніж у конкурентів. Для забезпечення конкурентоспроможності комплексу «Об’єднане готельне господарство» запропонована стратегія, яка передбачає оптимізацію витрат і доходів, розвиток послуг бізнес-центру, інвестування в розвиток номерного фонду, підвищення вартості готельних послуг відповідно до їхньої якості, розширення ринків збуту готельно-ресторанних послуг з використанням засобів маркетингу. Подальші дослідження слід спрямовувати на поглиблене вивчення поведінки споживачів послуг гостинності з метою формування послуг, які за якістю й асортиментом відповідають попиту споживачів і орієнтуються на цільові ринки збуту.

Стаття написана російською мовою


Волковська Я. В.
Проблема розвитку готелів і ресторанів в Україні та Харківській області (c. 192 - 197)

Під час підготовки та проведення Чемпіонату з футболу «Євро-2012» можна було спостерігати пожвавлення діяльності підприємств, що займаються тимчасовим розміщенням та організацією харчування, проте навіть у такий період значного інвестування та притоку туристів ця сфера діяльності залишається збитковою, тому необхідно проаналізувати зміни, які є в діяльності готелів та ресторанів. Метою статті є дослідження особливостей розвитку й прибутковості готелів і ресторанів в Україні та Харківській області. Проаналізовано зміни в кількості підприємств готельного типу в Україні та Харківській області. Визначено особливості категоризації готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), і встановлено, що не всім готелям в Харківській області присвоєно категорію, що не може не відбиватися на якості послуг. Крім того, проаналізовано рентабельність операційної діяльності готелів і ресторанів в Україні та Харківській області, зокрема динаміку витрат і результатів операційної діяльності. Зроблено висновки щодо збитковості готельно-ресторанного бізнесу внаслідок постійного збільшення витрат і необхідності встановлення контролю щодо дотримання законодавства України.

Стаття написана українською мовою


Жегус О. В., Соболев В. Л.
Стратегічний аналіз зовнішніх чинників, що впливають на розвиток роздрібної торгівлі (c. 198 - 203)

Метою статті є визначення впливу зовнішніх чинників на розвиток підприємств роздрібної торгівлі, для здійснення якого обрано стратегічний аналіз як сучасний інструмент управління. З урахуванням специфіки роздрібної торгівлі визначено групи чинників, які оцінювалися з використанням запропонованого методичного інструментарію. Аналіз та узагальнення статистичної, нормативної, довідникової, аналітичної інформації та використання методів логічного аналізу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, оцінки тенденцій, кореляційного аналізу, розгляд ситуації дозволили оцінити міру, напрям впливу, швидкість змін кожного з виділених чинників та групи чинників у цілому. Проаналізовано економічні, ринкові, соціально-демографічні, політико-правові, науково-технічні, природничі та культурні чинники. Виявлено негативний сильний вплив чинників макросередовища на функціонування підприємств роздрібної торгівлі, обумовлений наявністю значних загроз з боку економічних, соціально-демографічних та політико-правових чинників. Відзначено, що навіть за умов сучасної системної кризи мають місце перспективи та ринкові можливості розвитку підприємств роздрібної торгівлі, що зумовлено значним потенціалом внутрішнього споживчого ринку. Необхідною умовою стабілізації та подальшого розвитку підприємств роздрібної торгівлі є належне інформаційне забезпечення управлінських рішень та підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Стаття написана українською мовою


Торосян Г. А.
Стратегічні шляхи розвитку обслуговуючої кооперації (c. 204 - 208)

У статті на основі теоретичних і статистичних даних було проведено аналіз сучасного стану та структури національної сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, наведено офіційні дані щодо кількості існуючих та діючих обслуговуючих кооперативів станом на початок 2015 р., простежено зміни кількості кооперативів у динаміці за останні сім років. Виявлено основні проблеми, які стримують розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні, та перспективні шляхи їх подальшого розвитку. Запропоновано стратегічні шляхи вирішення основних проблем у встановленні обслуговуючої кооперації на національному рівні та напрями їх розвитку, а також зазначено вплив обслуговуючої кооперації на соціальний розвиток села, сільських територій, продовольчу безпеку країни та добробут населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Орлик І. О., Васильців Т. Г.
Стратегічні напрями розвитку інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі (c. 195 - 199)

Метою статті є дослідження актуальності розробки нормативно-методичного забезпечення за основними складовими та напрямами інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єкта господарювання (концепції технологічної політики і політики у сфері інформатизації, програми вдосконалення системи розробки та проектування інноваційних товарів) та відносно підготовки і впровадження проектів регламентації роботи персоналу у сфері інвестицій та інновацій, формування системи управління інтелектуальною власністю (патенти, ліцензії, ноу-хау. Проаналізовано сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі з продажу керамічної плитки та сантехніки в Україні. Обґрунтовано актуальність стратегічних напрямів розвитку інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Запропоновано поетапність стратегічного інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі з продажу керамічної плитки та сантехніки в Україні.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко С. О., Дядін А. С.
Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів (c. 200 - 204)

Розглядаються основні види електронної торгівлі та їх особливості. Наведено порівняльну характеристику стаціонарного та віртуального магазинів. Визначено класифікацію форм електронної торгівлі, яка, на думку авторів, на даний момент є найбільш повною. Узагальнено та систематизовано підходи вітчизняних і зарубіжних науковців щодо визначення сутності поняття «електронна торгівля». Аналізуючи матеріали, опубліковані в науковій літературі, автори намагаються оцінити переваги електронної торгівлі, що сприятимуть підвищенню якості обслуговування споживачів. Особливу увагу приділено визначенню поняття якості торговельного обслуговування, тому що саме вона є запорукою успіху ведення бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Рахман М. С.
Кон’юнктурний аналіз розвитку готельної індустрії як складової туризму України (c. 205 - 212)

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану, основних проблем і перспектив розвитку індустрії гостинності в Україні як головної складової туристичної галузі. Обґрунтовано, що готельна послуга є ключовим параметром готельного продукту в наданні клієнтові різноманітного готельного сервісу. Виконано кон’юнктурний аналіз інфраструктури готелів та аналогічних засобів розміщування за типами та формами власності, а також структури розміщених осіб у динаміці. Досліджено вплив зально-політичних і соціально-економічних чинників на розвиток готельної галузі й зниження попиту серед внутрішніх та іноземних туристів. Запропоновано перспективні напрями розвитку туризму та готельного бізнесу з метою створення високоприбуткової туристичної галузі, яка змогла б задовольняти потреби внутрішніх та іноземних туристів у світлі останніх тенденцій з урахуванням природно-рекреаційного, соціально-економічного, історико-культурного потенціалів країни та її національних особливостей.

Стаття написана українською мовою


Яцун Л. М., Маркарова С. А.
Управління туристичною діяльністю підприємств: концепція розвитку та стратегія модернізації (c. 213 - 219)

Мета статті полягає у формуванні нових умов, настанов, зразків управління туристичною діяльністю як стратегії модернізації та концепції розвитку підприємства для прискорення процесу адаптації туристичного бізнесу до тенденцій змін зовнішнього середовища. На основі напрацювань провідних представників наукової спільноти запропоновано авторське бачення формування концепції управління туристичною діяльністю, виходячи з пріоритетності організаційно-інтелектуальних рішень як домінанти процесів трансформаційних перетворень, задовольняючи підвищені вимоги до продукту клієнтської аудиторії. За результатами проведеного дослідження запропоновано комплекс нових умов і настанов для розвитку туристичної діяльності, забезпечуючи незворотний перехід до більш якісного стану, зберігаючи конкурентні позиції та розширюючи комплекс відмітних переваг. Надано пропозиції щодо трансформаційних змін у стратегії управління, формуючи індивідуальні комбінації в управлінських рішеннях і турпродукту, підтримуючи активно адаптивний характер діяльності підприємства. Закладено основу перспективного перепроектування діяльності туристичного підприємства в організаційно-інтелектуальній проекції формування стратегії розвитку, адаптованої до тенденцій змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Товма Л. Ф., Крамаренко Д. П., Дейниченко Г. В.
Методика оптимізації складу трикомпонентної харчової системи з метою створення харчових продуктів для військовослужбовців (c. 175 - 178)

Режим харчування військовослужбовців визначає кількість прийомів їжі протягом доби, дотримання фізіологічно обґрунтованих проміжків між ними, раціональний розподіл продуктів, які встановлені нормами харчування, протягом дня. Норми продовольчих пайків мають розроблятися з урахуванням вимог раціонального харчування, оскільки нормування харчування військовослужбовців ускладнюється у зв’язку з тим, що їхнє фізичне і нервово-психічне навантаження постійно змінюється: то зростає, наприклад, у період бойових дій, посилення навчально-бойової підготовки на військових навчаннях, під час фізичних тренувань, бойового чергування, то знижується – під час відпочинку, навчання тощо. У статті наведено приклад процесу оптимізації трикомпонентної харчової модельної системи з метою встановлення оптимального співвідношення компонентів. Обґрунтовано використання фаршевих систем для створення спеціалізованих продуктів для харчування військовослужбовців.

Стаття написана українською мовою


Омелянчук Т. М.
Тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства як потенційних замовників аудиту фінансового стану (c. 179 - 183)

З метою полегшення прийняття управлінських рішень власниками підприємств ресторанного господарства у будь-якій країні світу беруться до уваги результати аудиту фінансового стану підприємств ресторанного господарства, який враховує стан розвитку галузі. Розвиток ринку підприємств ресторанного господарства як об’єктів аудиту фінансового стану відбувався під впливом факторів зовнішнього середовища, зокрема політичних, економічних, соціальних, технологічних, екологічних і правових, про що свідчить динаміка зміни показників кількості підприємств мережі ресторанного господарства, кількості у них посадкових місць, а також середнього товарообороту за рік у розрізі ресторанів, кафе, закусочних, буфетів (кіосків), барів, а також їдалень та закладів з постачання готової їжі в Україні протягом 2005–2016 рр. У статті досліджено тенденції розвитку та систематизовано зовнішні фактори фінансового стану підприємств ресторанного господарства в Україні. Виявлені тенденції вказують на необхідність проведення аудиту фінансового стану підприємств ресторанного господарства в превентивних цілях.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Охота В. І., Сагайдак Т. Я.
Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери послуг (c. 193 - 197)

У статті виявлено та охарактеризовано основні чинники підвищення конкурентних позицій підприємств, чия діяльність пов’язана з наданням послуг. Доведено, що конкурентоспроможність підприємства сфери послуг визначається його потенціалом, достатнім для втримання та розширення частки ринку в умовах конкурентної боротьби, а також чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, впливаючи на які, підприємство може підвищити власні конкурентні позиції на ринку. Окреслено шляхи підвищення якості та інноваційності послуг підприємства як основних чинників конкурентоспроможності. Запропоновано технологію управління конкурентоспроможністю компанії, яка являє собою раціональну і логічну послідовність прийнятих управлінських рішень і дій, дозволяє визначити цільові сегменти підприємства, рівень конкуренції на ринку послуг, провести аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, виявити основні напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності організації, оцінити ефективність запропонованих заходів.

Стаття написана українською мовою


Гросул В. А., Рачкован О. Д.
Діагностика ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі (c. 198 - 204)

У статті подано результати дослідження теоретичних і методичних засад діагностики адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. Спираючись на існуючі розробки в галузі діагностування підприємства та ґрунтуючись на засадах інтеграційної концепції, визначено сутнісні характеристики діагностики та встановлено основні об’єкти діагностики торговельного підприємства. Дотримуючись ресурно-комптентнісного підходу, розкрито зміст і визначено елементи адаптаційного потенціалу торговельного підприємства. Наведено складові ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу. Ґрунтуючись на визначенні адаптаційного потенціалу та дотримуючись концепції комплексного дослідження, обґрунтовано методичний підхід до діагностики ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі, який базується на засадах порівняльного та динамічного аналізу і містить показники, що відображають достатність ресурсного потенціалу, характер і швидкість його змін. Для діагностики ресурсної компоненти ресурсного потенціалу торговельного підприємства аргументовано використання середньогалузевих показників товарного, технічного, кадрового, фінансового потенціалів.

Стаття написана українською мовою


Соколовський С. А., Науменко М. О.
Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів у системі державних закупівель для підрозділів Національної гвардії України (c. 204 - 208)

Матеріальне забезпечення внутрішніх військ МВС України є важливою умовою їх ефективного функціонування. Для його забезпечення вкрай необхідними є вдосконалення та організація проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, оскільки тільки проведення прозорих і чесних конкурсних торгів є умовою повного, своєчасного та якісного забезпечення підрозділів внутрішніх військ матеріальними засобами. На даний час процедури конкурсних закупівель у світі отримали значний розвиток як у комерційних, так і в державних колах. Однак, на жаль, розробити єдині правила для оптимальних підходів до оцінки пропозицій у цій сфері так і не вдалося. Одна з причин такого становища – низка неоднозначностей, що виникають при проведенні оцінки комерційних пропозицій. Метою статті є визначення критеріїв оцінки пропозицій у сфері конкурсних торгів у системі державних закупівель для підрозділів Національної гвардії України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Мангушев Д. В., Пилипчук В. К., Смірнова Н. О.
Туристичні послуги: особливості маркетингу та сучасний стан ринку (c. 177 - 182)

У статті розглянуто поняття туристичної послуги та її особливості, що дозволяють відрізняти її від інших послуг та товарів взагалі, ринок туристичних послуг, особливість туристичного продукту та значення туризму у сфері міжнародних економічних відносин. Проведено аналіз ситуації на туристичному ринку Україну, розглянуто динаміку руху туристів в країну та з неї, частку витрат на туристичні послуги серед загального доходу українцев, а також структуру країн, які мають відносини у сфері туризму з Україною, та мету пересування. Розглянуто поняття «конкурентоспроможність бренда» та його значення для підприємств, які пропонують туристичні послуги. Розкрито складові бренда, проведено аналіз споживачів та впливу лояльності на діяльність фірми. Проведено аналіз та розроблено висновки стосовно функціонування туристичної фірми в конкурентному середовищі, стану туристичної сфери України, можливих причин та заходів з його покращення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Гугул О. Я., Ткач У. В.
Проблеми та перспективи розвитку сучасного готельного бізнесу на Тернопільщині (c. 134 - 139)

У статті розглянуто актуальні питання розвитку індустрії гостинності в Тернопільській області. Досліджено основні тенденції діяльності колективних закладів розміщення як важливої складової туристичної галузі регіону. Виявлено проблеми функціонування підприємств готельного бізнесу на Тернопільщині, а також викладено авторського бачення потенційних перспектив розвитку підприємств цього сектора. Туристична індустрія Тернопільської області динамічно розвивається ? вдосконалюються та модернізуються традиційні види туризму, з'являються та набирають популярності нові напрямки, зокрема сільський, екологічний, подієвий, екстремальний. З метою розвитку готельного бізнесу запропоновано низку заходів, виконання яких сприятиме активізації бізнес-процесів у туристично-готельній індустрії та дасть якісний поштовх до формування унікального комплексного туристичного продукту Тернопільщини, який відповідатиме міжнародним стандартам.

Стаття написана українською мовою


Передерко В. П.
Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області (c. 139 - 146)

Метою статті є аналіз сучасного стану державних статистичних спостережень у сфері туризму з метою виявлення основних проблем і недоліків галузевої статистичної звітності та розробки експериментальної методики розрахунку інтегрального внеску туризму у валовий регіональний продукт (ВРП) та/або валову додану вартість (ВДВ). Незважаючи на те, що сьогодні теоретичні розробки і методологічні рекомендації, які розглядають туризм через призму соціально-економічного розвитку, представлені у працях багатьох дослідників, в Україні немає комплексної статистики туризму як економічної категорії та офіційної методики розрахунку внеску туризму у валовий внутрішній і валовий регіональний продукти, натомість такі розрахунки вже давно проводяться закордоном. Статистична інформація є основою для ринкового планування в економіці, тому у статті запропоновано методику визначення частки туризму у ВРП/ВДВ. Подальші дослідження мають бути спрямовані на визначення стимуляторів зростання соціально-економічної вартості туризму через розроблення комплексної статистики туризму як методологічної основи для визначення впливу туризму на економіку регіонів зокрема і держави в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016

Лупак Р. Л., Хомицький А. І.
Удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі (c. 73 - 79)

Метою статті є вдосконалення теоретико-методичних засад оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі через обґрунтування класифікаційних ознак, методів, показників оцінювання та особливостей їх застування. Виділено аспекти, які визначають доцільність та переваги застосування тих чи інших методик, методів, способів оцінювання та застосовуваних показників аналізу. Сформовано комплексну базу (методологію) оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі за різними напрями і класифікаційними ознаками. Наведено методи, показники оцінювання і розкрито особливості їх застосування. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є ідентифікація методичних основ формування та реалізації інституційно-економічного механізму функціонування підприємств оптової торгівлі, завдяки якому процедура оцінювання підвищить практичне значення та покращить процес його апробації у реальних умовах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2016

Томашевська А. В.
Розвиток туристичного ринку Карпатського регіону та оцінка можливостей співпраці його учасників (c. 94 - 97)

Статтю присвячено аналізу розвитку туристичного ринку Карпатського регіону та можливості співпраці його учасників. Проаналізовано динаміку кількості суб’єктів туристичної діяльності регіону, доходів від надання туристичних послуг, кількості обслугованих туристів у межах Карпатського регіону. Запропоновано результати проведеного експертного аналізу щодо розвитку співпраці в регіоні учасників туристичного ринку. Результати дослідження підтвердили необхідність заходів, що визначають подальший розвиток туризму у вигляді співпраці. Визначено, що цей показник поступається лише заходам щодо розширення спортивних споруд, у першу чергу, пов’язаних із зимовими видами спорту, і залученню зовнішніх інвестицій. Показано, що невизначеними залишаються напрямки практичної реалізації такої співпраці та доведено, що перешкодами на шляху до неї є переважно бар’єри психологічного характеру, а також прогалини в знаннях про переваги, можливості та форми такої співпраці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Маловичко А. С.
Електронізація логістичних операцій підприємств в умовах трансформації торговельних відносин (c. 126 - 130)

Мета статті полягає в ідентифікації специфіки логістичної діяльності підприємств онлайн-торгівлі на території Україні, обґрунтуванні та розробці моделі взаємовідносин покупців та постачальників на засадах електронізації логістики онлайн-торгівлі з огляду на трансформацію торговельних відносин. Базуючись на результатах діагностики зміни структури української онлайн-аудиторії за останній рік встановлено, що торговельні підприємства використовують Інтернет як ефективний канал розподілу, що динамічно розвивається та виступає як засіб збільшення потенційного ринкового споживчого попиту. Виявлено, що ключовими драйверами зростання споживчого попиту на ринку України виступають розширення товарного асортименту торговельних підприємств у мережі Інтернет і одночасне покращення логістичних операцій. Запропоновано модель відносин підприємства з ключовими суб’єктами взаємодії на засадах електронізації логістичних операцій. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі виступатиме формулювання концептуальних положень щодо впровадження моделі відносин підприємства з ключовими суб’єктами взаємодії на засадах електронізації логістичних операцій в умовах трансформації торговельних відносин.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Бегларашвілі О. П., Кулік А. В.
Тенденції розвитку оптової торгівлі в Київській області (c. 195 - 200)

У статті досліджено регіональні аспекти і тенденції у сфері оптової торгівлі підприємств Київської області. Наведено динаміку оптових торгових показників в Україні та Київській області за товарними групами, наявністю складських приміщень, середнім розміром складського простору. Перспективою подальших досліджень у цій сфері є розробка стратегії раціональної організації оптової торгівлі, яка повинна допомогти зменшити регіональну асиметрію в рівнях територіальної організації оптової торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Михайлова М. В.
Cегментація ринку послуг ресторанного господарства м. Харкова та Харківської області (c. 200 - 205)

Ураховуючи необхідність дотримання принципу спрямованості на споживачів, у статті аргументовано доцільність дослідження їх поведінки та визначення цільових сегментів у процесі маркетингового планування. За результатами проведеного опитування населення Харківської області здійснено сегментування споживачів ресторанних послуг на основі поведінкових, демографічних та соціально-економічних ознак. З використанням двофакторного підходу до сегментації виділено такі сегменти клієнтів ресторанних послуг: «Товариські», «Службовці», «Шанувальники традицій», «Романтики», «Сімейні», «Ділові». Доведено необхідність планування маркетингової діяльності підприємств ресторанного господарства на основі орієнтації на обраний сегмент ринку з використанням оптимальних інструментів впливу на клієнтів цільового сегмента.

Стаття написана українською мовою


Богдан Н. М., Сухорукова О. П.
Дослідження ризиків у туризмі (c. 206 - 211)

Метою статті є дослідження ризику в туристичній сфері, а також представлення основних класифікаційних ознак і характеристик ризиків у туризмі для підвищення ефективності процесів управління ними. Обґрунтовано необхідність детального вивчення, виявлення характеристик і складання класифікації ризиків туристичних підприємств. Розглянуто особливості аналізу ризиків у туризмі, визначено їх основні етапи та характеристики. Запропоновано багато структурну систему управління ризиками туристичних підприємств, яка передбачає використання різних поєднань процедур управління, що показує модульність системи. Доведено, що формування ефективної системи ідентифікації, моніторингу та управління ризиками дозволить розробити дієві заходи щодо мінімізації та усунення ризиків, тому систему управління ризиками необхідно впроваджувати в кожній організації туристичної індустрії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Крутова А. С., Левіна М. В.
Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю витрат підприємств ресторанного господарства (c. 155 - 161)

Метою статті є напрацювання теоретичних засад і розробка організаційно-методичного інструментарію внутрішнього контролю витрат підприємств ресторанного господарства. Проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку внутрішнього контролю у сфері надання послуг з харчування. Досліджено сутність контролю як однієї з основних функцій управління. Доведено, що система внутрішнього контролю є проміжною ланкою між системою бухгалтерського обліку та управлінським персоналом, тому функції зі здійснення контролю витрат мають виконуватися спеціалізованим підрозділом підприємства – відділом внутрішнього контролю. Розроблено структуру Положення про відділ внутрішнього контролю, елементом якого має стати визначення форми організації системи внутрішнього контролю на підприємстві ресторанного господарства (інсорсинг, аутсорсинг та косорсинг). Обґрунтовано доцільність організації відділу внутрішнього контролю у формі косорсингу.

Стаття написана українською мовою


Горошанська О. О., Кащена Н. Б.
Комплексна оцінка ефективності витрат операційної діяльності підприємств торгівлі (c. 162 - 166)

У статті запропоновано методичний інструментарій комплексної оцінки ефективності витрат операційної діяльності торговельного підприємства. Відповідно до технології реалізації аналітичних процедур визначено критерії та систему узагальнюючих і часткових показників оцінки ефективності витрат операційної діяльності. Для комплексної оцінки ефективності операційних витрат підприємств торгівлі за критеріями економічності та результативності витрат запропоновано обчислювати інтегральні показники, які враховують відносні зміни (індекси) узагальнюючих показників ефективності витрат. Оцінку ефективності витрат операційної діяльності з урахуванням їх складу за різними ознаками рекомендовано здійснювати за результатами таксономічного аналізу. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить менеджменту торговельного підприємства виявити тенденції зміни рівня ефективності витрачання ресурсів у процесі операційної діяльності, а також визначити можливості збільшення обсягів комерційної діяльності та здатність торговельного підприємства до отримання максимальних позитивних результатів при мінімальних витратах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Горіна Г. О.
Теоретико-організаційні засади розробки механізму формування ринку туристичних послуг (c. 121 - 126)

Метою статті є дослідження теоретико-методологічного та організаційного забезпечення механізму формування та функціонування ринку туристичних послуг. Процес формування цього ринку представляє собою складну багатоступеневу систему розвитку взаємопов’язаних елементів, які знаходяться в тісному зв’язку, системній взаємодії та під багатоаспектним інтенсивним взаємним впливом. Підґрунтям функціонування цих елементів та формування ринку є теоретико-методологічне та організаційно-економічне забезпечення. Теоретико-методологічне забезпечення виявляється доцільним розглядати через консеквентні стадії формування ринку, запропоновані моделі розвитку ринку, його закони та функції. Організаційне-економічне забезпечення пропонується досліджувати через взаємодію суб’єктів ринку, об’єктом якої є туристична послуга/продукт, з урахуванням тенденцій розвитку та специфічних властивостей ринку, а також ринкоформуючих факторів. Обґрунтування теоретико-методологічних та організаційного-економічних засад, дослідження їх взаємодії дозволило запропонувати механізм формування ринку туристичних послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Орлова О. М.
Актуальні проблеми готельно-туристичного бізнесу в Україні (c. 153 - 160)

Цілями статті є дослідження сучасного стану туристичної сфери України, аналіз діяльності підприємств готельного господарства та окреслення основних проблем розвитку готельно-туристичного бізнесу в Україні. Розглянуто основні процеси формування і розвитку готельно-туристичного бізнесу на національному та регіональному рівнях крізь призму зниження туристичних потоків, витрат на послуги зі створення туристичних і готельних продуктів і послуг, скорочення колективних засобів розміщування, змін динаміки структури експорту-імпорту послуг. Наголошується на достатній вразливості українського ринку туристичних послуг щодо дії різних чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. За допомогою побудованих ліній трендів доведено, що у 2016 р. очікувалося зростання кількості громадян України, які виїжджатимуть за кордон, і, навпаки, зменшення кількості іноземних громадян, що відвідають Україну. Це відповідним чином має позначитися на динаміці показників, що характеризують перебіг процесів розвитку готельно-туристичного бізнесу. Обґрунтовано, що попередити виникнення більшості проблем та розв’язати існуючі можна за допомогою використання технологій бізнес-аналізу, які сприяють прийняттю ефективних управлінських рішень та пошуку нових точок зростання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Кузьменко О. О., Ткаченко Т. І.
Формування принципів та завдань управління доходами туристичного підприємства (c. 166 - 171)

У статті розглянуто процес формування принципів та задач управління доходами туристичного підприємства. Проаналізовано та розширено сутність поняття «управління доходами». Методологія базується на системі методів і підходів, які забезпечують концептуальну єдність дослідження. Методичними засадами у теоретичному обґрунтуванні поняття «управління доходами» є: порівняння, індукція, дедукція та синтез, метод аналогій. Отримано висновок, що управління доходами та витратами туристичного підприємства є невід’ємною частиною роботи, пов’язаної з розробленням економічної стратегії функціонування підприємства. Зокрема, управління доходами спрямоване на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних і змінних витрат, повної та своєчасної сплати усіх видів податків, обов’язкових платежів та забезпечення отримання цільового прибутку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Ткачук Т. М.
Параметричне оцінювання конкурентоспроможності франчайзингових туристичних мереж (c. 196 - 201)

Метою статті є дослідження та оцінювання конкурентоспроможності франчайзингових туристичних мереж за запропонованими параметрами з можливістю визначення характеристик актуальної туристичної франшизи на національному ринку послуг. Проаналізовано динамічні зміни позицій України та країн-лідерів у рейтингу конкурентоспроможності сектора подорожей та туризму. Визначено та обґрунтовано актуальні параметри оцінювання конкурентоспроможності франчайзингових мереж, що функціонують на вітчизняному ринку туристичних послуг. Для здійснення кількісного оцінювання визначених параметрів проведено анкетне опитування та бальне оцінювання 50 туристичних підприємств-франчайзі. Проаналізовано та визначено франчайзингові мережі, які є лідерами на національному туристичному ринку. За результатами отриманих розрахунків запропоновано параметричну модель оцінювання конкурентоспроможності франчайзингових туристичних мереж і визначено основні характеристики туристичної франшизи. Подальші наукові дослідження будуть присвячені формуванню структурованої системи підвищення ефективності взаємодії туристичних підприємств у системі франчайзингу та основних засад забезпечення їх конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Гапоненко Г. І., Кучечук Л. В.
Вплив декомунізації на туристичну привабливість регіонів (c. 202 - 207)

Метою статті є дослідження впливу декомунізації на туристичну привабливість регіонів. Авторами запропоновано додати до переліку основних факторів формування туристичної привабливості (наявність туристичних ресурсів, екологічно чистого навколишнього середовища, сучасної інфраструктури та позитивного іміджу) ще й проведення заходів у рамках політики декомунізації. Вплив цього чинника розглянуто на прикладі вітчизняних регіонів. Окреслено основні проблеми розвитку туристичної індустрії України на сучасному етапі. Виявлено, що процес декомунізації значно збільшує туристичну привабливість регіонів завдяки створенню парків та музеїв радянського минулого, набуття нового іміджу міст та селищ після зміни їх назв. На сьогодні вплив фактора декомунізації на туристичну привабливість України поступово збільшується, але необхідним чинником розвитку всієї сфери туризму та подорожей повинна стати державна підтримка та ефективне управління галуззю.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Момонт Т. В.
Вплив диверсифікаційних процесів на організацію бухгалтерського обліку суб’єктів туристичної індустрії (c. 210 - 215)

Метою статті є визначення можливості впливу диверсифікаційних процесів на організацію бухгалтерського обліку суб’єктів туристичної індустрії. Досліджено вплив диверсифікаційної стратегії діяльності підприємства на організацію та методику бухгалтерського обліку. Визначено заходи диверсифікації, які реалізуються через сферу бухгалтерського обліку. Графічно представлено процес диверсифікації діяльності туристичного підприємства. Обґрунтовано необхідність застосування підприємствами туристичної сфери Програми диверсифікації діяльності туристичного підприємства та запропоновано її структуру. У розділі «Організація обліку» даного документа розкрито оперативні та стратегічні заходи, що реалізуються у сфері бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Сисюк С. В., Бенько І. Д.
Калькулювання платних послуг бібліотечних закладів: теоретичні основи та практичні виклики (c. 130 - 136)

Метою статті є висвітлення наявних особливостей надання платних послуг бібліотечними закладами, виявлення проблем, пов’язаних з нормативно-правовим регулювання їх калькулювання, а також методикою його здійснення. Завданням дослідження є розробка рекомендацій з питань удосконалення калькулювання платних послуг бібліотечних закладів. Систематизовано теоретичні засади та обґрунтовано необхідність розробки Положення про порядок надання платних послуг бібліотечними закладами. Його наявність убезпечить бібліотечний заклад від помилок у питаннях встановлення ціни на платну послугу та служитиме інформаційним джерелом її обґрунтованості. Обґрунтовано доцільність застосування ринкового закону ціноутворення, базованого на врахуванні попиту й пропозиції. Розвиток і вдосконалення обліку та калькулювання з урахуванням як специфіки галузі, так і ринкових умов, дозволить оптимізувати обсяги видатків і надходжень від надання платних послуг. Окрім цього, комплексне поєднання калькуляційних важелів з розвитком системи внутрішньогосподарського обліку та використання його методології – ще один, не менш дієвий, спосіб підвищення ефективності діяльності бібліотечних закладів.

Стаття написана українською мовою


Шуміло О. С.
Умови та чинники економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі (c. 137 - 141)

У статті розкрито суть та встановлено відмінність понять «умови» та «чинники», визначено особливості їх дії щодо економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі. Проведено аналіз визначень науковцями зазначених категорій. У результаті компаративного аналізу визначено, що під поняттям «умова» більшість науковців розуміють обставини реальної дійсності, під час яких відбуваються події. З огляду на це запропоновано розглядати умови та чинники як явища. При цьому умова – це явище, що породжує можливість дії, зумовленої наслідком, тобто сприятливо впливає на розвиток причинного зв’язку, але безпосередньо не впливає на стан. Щодо економічної безпеки, то вона існує/може існувати в певних умовах, які відносно неї є об’єктивною реальністю. Конкретні існуючі умови породжують відповідні їм чинники. Запропоновано класифікацію головних умов, в яких формується економічна безпека підприємства роздрібної торгівлі: економічні (макро- та мікро-), соціальні, політико-правові, ринкові, інформаційні. Зазначено, що визначені умови економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі породжують зовнішні чинники, а внутрішні чинники формуються на підприємстві в результаті його діяльності та є відповіддю на вплив зовнішніх чинників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Мірошник М. В., Майстро Р. Г., Лучна Є. О.
Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку туристичних послуг (c. 153 - 158)

У статті розглянуто світові тенденції розвитку ринку послуг, визначено, що сервісний сектор становить близько 70% світового внутрішнього валового продукту (ВВП). Зазначено, що туристичний сектор є одним з найбільших у світовій економіці, а його ринок за ефективністю інвестиційних вкладень входить до високоприбуткових ринків поряд з нафтогазовидобувним, промисловим і автомобілебудівним ринками. Туристичний ринок України становить тільки близько 2% у ВВП країни, але має великий потенціал інноваційного розвитку та туристичних перспектив. Така ситуація потребує постійного моніторингу та аналізу, що й обумовило актуальність обраного дослідження. Метою статті стало проведення комплексного аналізу сучасного стану ринку туристичних послуг в Україні та визначення основних тенденцій його подальшого розвитку. Встановлено, що в Україні туристична галузь формується за рахунок трьох складових: виїзного (зарубіжного); внутрішнього та в’їзного (іноземного) туризму, кількісне збільшення яких дозволить підвищити ефективність туристичного потенціалу країни та закріпити її позитивний імідж за кордоном.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Тищенко О. П.
Туристичні кластери: проблеми ідентифікації та вибору національної моделі розвитку (c. 173 - 178)

Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних підходів до ідентифікації туристичних кластерів в Україні, розробленні системи показників оцінювання результативності їхньої діяльності та пропозицій щодо формування механізму державної кластерної політики у сфері туризму. За результатами дослідження визначено критерії доцільності участі у створенні туристичного кластера з точки зору його потенційних учасників; запропоновано систему показників для здійснення моніторингу, ідентифікації та оцінки процесу становлення, функціонування туристичного кластера та його ролі в підвищенні конкурентоспроможності економіки; обґрунтовано підходи щодо оцінювання синергетичного ефекту, спричиненого розвитком туристичного кластера. Перспективними напрямами подальших досліджень є розроблення та апробація методик щодо ідентифікації туристичних кластерів, оцінювання їх діяльності та впливу на соціально-економічний розвиток. Застосування зазначених методик дозволить обґрунтовувати обсяги та форми надання державної підтримки кластерних ініціатив, яка має розглядатись як складовий елемент системної й послідовної політики держави щодо кластеризації туристичної сфери країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2017

Панасенко І. В.
Статистична оцінка обсягів реалізації послуг: диференціація та фактори впливу (c. 192 - 197)

Метою статті є дослідження обсягів реалізації послуг, у тому числі населенню, та оцінці факторів впливу, які їх обумовлюють. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку сфери послуг, обґрунтовано її ключову роль у економічному розвитку держави. Проведено комплексне статистичне дослідження обсягів реалізованих послуг в Україні у 2016 р. – усього та за видами економічної діяльності. Виявлена залежність між обсягами послуг, реалізованих населенню, та середньодушовими доходами домогосподарств в Україні. Проведено дослідження регіональної диференціації обсягів реалізованих послуг. Установлено, що близько 40% обсягу реалізованих послуг у 2016 р. припадало на м. Київ. Економічно розвинені регіони країни надають здебільшого послуги підприємствам, установам, організаціям, а в регіонах аграрного спрямування з порівняно невеликою чисельністю населення переважають побутові послуги. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня добробуту населення, як ключового споживача послуг, з метою розширення асортименту послуг, зростання попиту на них, підвищення ефективності функціонування підприємств сфери послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Гросул В. А., Зубков С. О.
Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства (c. 252 - 258)

У статті обґрунтовано необхідність оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства. На основі аналізу, систематизації та узагальнення наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених виділено основні методи оцінки та аргументовано доцільність застосування комплексного підходу до оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства. Розроблено систему показників оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства торгівлі, обґрунтовано структурно-логічну схему комплексної оцінки конкурентоспроможності вказаної бізнес-моделі. На основі діаграми Ісікави визначено потенційні конкурентні переваги та ідентифіковано «проблемні місця», які впливають на рівень конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства. Запропоновано рекомендації щодо трансформації бізнес-моделі торговельного підприємства в контексті орієнтації підприємства на розвиток.

Стаття написана українською мовою


Бегларашвілі О. П., Кулік А. В.
Регіональні аспекти розвитку оптової торгівлі України (c. 259 - 264)

Метою статті є дослідження регіональних аспектів і тенденцій розвитку підприємств оптової торгівлі у західних областях України. Висвітлено регіональні аспекти основних показників розвитку підприємств оптової торгівлі західного регіону України. Проаналізовано динаміку показників оптового товарообороту в західних областях Україні за товарними групами, забезпеченістю населення складською площею, середнім розміром складської площі на один склад, щільністю розміщення складів. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є розробка стратегії забезпечення раціональної організації оптової торгівлі, яка має сприяти зменшенню регіональних асиметрій у рівнях територіальної організації оптових підприємств.

Стаття написана українською мовою


Кочубей Д. В., Григоренко Т. М.
Особливості формування ланцюгів поставок підприємства роздрібної торгівлі (c. 264 - 268)

У статті досліджено особливості функціонування підприємств роздрібної торгівлі в ланцюгах поставок; визначено межі та розмірності ланцюга поставок підприємства роздрібної торгівлі; запропоновано диференціацію методів управління та оцінки ефективності ланцюга поставок підприємства роздрібної торгівлі. Визначено провідну роль логістичного сервісу підприємства роздрібної торгівлі у формуванні сервісного потоку в ланцюзі поставок. Розглянуто поняття ланцюга поставок, керованого попитом; визначено перспективність застосування такого підходу в майбутньому для забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства роздрібної торгівлі. Для оцінки результатів управління ланцюгом поставок запропоновано поєднати системи оцінки постачання підприємства та оцінки логістичного сервісу, що надається споживачам підприємства роздрібної торгівлі. Наукова та практична корисність запропонованого підходу полягає в можливості підприємства точніше врахувати особливості логістичного партнерства з контрагентами в ланцюгу поставок та досягти максимальної ефективності управління ним.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Мельник Т. М., Пугачевська К. С.
Розвиток сфери послуг в економіці України (c. 213 - 220)

Cтаття присвячена актуальному питанню місця сфери послуг в економіці України з метою ідентифікації напрямів просування вітчизняних послуг на зарубіжних ринках. Розгляд питання здійснюється на основі вивчення тенденцій зовнішньої торгівлі послугами в Україні в порівнянні із загальносвітовими тенденціями. Огляд наукових джерел у даному напрямку вказує на те, що серед науковців точаться дискусії щодо перспектив розвитку третинного сектора в розрізі груп країн за рівнем економічного розвитку. У статті охарактеризовано сучасні тренди розвитку світової торгівлі послугами, оцінено частку окремих груп країн у зовнішній торгівлі послугами. Проаналізовано географічну структуру експорту послуг України. Досліджено тенденції торгівлі інформаційно-комунікаційними послугами. Оцінено внесок окремих видів економічної діяльності у формування ВДВ. Визначено резерви розширення потенціалу сфери послуг в економіці України. Перспективним напрямом подальших наукових досліджень у цьому напрямі є ідентифікація інструментів просування експорту вітчизняних послуг на зарубіжні ринки.

Стаття написана українською мовою


Дехтяр Н. А., Пудровська М. М.
Перспективи співробітництва між Україною та Францією в галузі ностальгічного туризму (c. 220 - 226)

У статті розглянуто різноманітні підходи до тлумачення терміна «ностальгічний туризм», визначено проблеми семантичного аналізу даного поняття, його видової класифікації та, відповідно, підходів щодо практичної організації ностальгічних турів. Співробітництво між Україною і Францією в галузі зовнішньої торгівлі оцінюється як підґрунтя інтенсифікації туристичної діяльності. Надано аналіз двосторонніх туристичних потоків у макроекономічному вимірі. Доведено, що мотиви, які спонукають до ностальгічних турів, можуть містити в собі складові багатьох інших видів туризму, і тому виділення ностальгічного туризму в цілковито самостійний вид у системі традиційної класифікації не завжди є доцільним.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Шимко О. В.
Диверсифікація як стратегічний напрям розвитку торговельних підприємств (c. 159 - 163)

Статтю присвячено вирішенню теоретичних, методологічних і прикладних питань щодо диверсифікації діяльності торговельних підприємств на споживчому ринку України в умовах загострення конкуренції й активізації глобальних трансформаційних процесів. Розкрито економічну сутність, роль і призначення диверсифікації діяльності підприємства як економічного процесу та складового елементу його зростання, визначено переваги та загрози. Диверсифікацію як спосіб розвитку підприємства розглянуто у контексті економічного управління (системному, економічному, управлінському аспектах). Визначено мотиви, які обумовлюють вибір стратегії диверсифікації як стратегії зростання та фактори, що впливають на її вибір. Розглянуто галузеві особливості диверсифікації діяльності торговельних підприємств та критерії визначення ступеня диверсифікації (за товарними сегментами, ринками і видами бізнесу). Досліджено тенденції розвитку диверсифікації діяльності торговельних підприємств на споживчому ринку України, які мають прояв у сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


Максимюк С. О.
Обґрунтування теоретико-методичних особливостей функціонування та забезпечення економічної безпеки туристичного комплексу (c. 164 - 169)

У статті висвітлено поняття туризму та його базові аспекти. Розглянуто туризм на рівнях: світового господарства, національної економіки, регіональної економіки, об’єднання підприємств, суб’єкта господарювання. Обґрунтовано відмінність від поняття галузі та доцільність використання терміна «туристичний комплекс»; висвітлено його визначення та перелічено характерні риси; окреслено межі діяльності; охарактеризовано елементи, внутрішньокомплексні вертикальні та горизонтальні зв’язки та специфіку функціонування; визначено суміжність туристичної діяльності з різними сферами суспільного виробництва. Надано характеристику державного регулювання туристичної діяльності. Наведено особливості державної політики забезпечення економічної безпеки розвитку туристичного комплексу держави та основні напрями діяльності органів державної влади у сфері забезпечення економічної безпеки туристичного комплексу, а також пропозиції щодо їх вдосконалення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Шульгіна Л. М.
Методичні вказівки щодо застосування методів аналізу й оцінки якості туристичних послуг (c. 180 - 185)

Метою статті є розроблення методичних вказівок щодо практичного застосування у діяльності суб’єкта туристичної діяльності (СТД) методів аналізу й оцінки якості туристичних послуг. Систематизовано показники, що дозволяють визначити економічну доцільність підвищення рівня якості туристичних послуг. Запропоновано методичні вказівки щодо застосування методів розрахунку показників: ПЧМ (періодичність частота, монетизація); ціни втрачених клієнтів і вартості залучених клієнтів. Показник ПЧМ (або RFM) оцінки вартості клієнтів туристичних послуг пропонується розраховувати з точки зору терміну здійснення останньої купівлі туристичної послуги, частоти купівель у досліджуваному суб’єкті туристичної діяльності, а також вартості (витрат) покупки туристичної послуги. Ціну втрачених клієнтів пропонується розраховувати з урахуванням показника втрати клієнтів. Обґрунтовано доцільність застосування методики, заснованої на послідовному використанні методів мозкового штурму, діаграми риби та діаграми Парето для встановлення причинно-наслідкових зв’язків, а також для вимірювання впливу певних чинників на формування якості туристичної послуги.

Стаття написана українською мовою


Бошота Н. В.
Формування комплексних логістичних систем як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств (c. 185 - 190)

Метою статті є формування комплексних логістичних систем як головний чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств із застосуванням логістичних підходів і концепцій в організації діяльності туристичних підприємств, яка ґрунтується на врахуванні функціональних особливостей туристичного бізнесу. Розв'язано низку завдань: сформувати власне бачення поняття «логістична система туристичного підприємства»; дослідити сучасні найбільш впливові тенденції розвитку туристичної галузі; розробити схему формування комплексної логістичної системи туристичних підприємств із урахуванням її ключових елементів; з’ясувати важливість застосування саме комплексної логістичної системи туристичних підприємств. Під час дослідження використано такі методи дослідження: метод індукції та дедукції – для деталізації об’єкта дослідження, а також для дослідження теоретичних основ логістичних систем; формалізації – для побудови схеми комплексної логістичної системи; графічний – для ілюстрації результатів дослідження; логічного узагальнення – для формулювання висновків дослідження. Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що формування комплексної логістичної системи туристичних підприємств є необхідною передумовою як для розвитку туристичного бізнесу, так і для залучення іноземних інвестицій у галузь.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Горбаль Н. І., Когут У. І., Лілянова А. В.
Розвиток туристичної галузі України в умовах євроінтеграції (c. 139 - 145)

Метою статті є дослідження стану й формування рекомендацій із розвитку туристичної галузі України за впливу глобальних чинників, зокрема євроінтеграції. Виявлено такі ключові проблеми туристичної галузі в Україні: 1) низький рівень в’їзного туризму; 2) недостатня інвестиційна привабливість галузі; 3) недостатнє просування вітчизняних туристичних продуктів на світовому ринку; 4) невідповідність цін і сервісного обслуговування тощо. Виявлено, що євроінтеграція може привести до низки позитивних ефектів у вітчизняній туристичній галузі, а саме: 1) збільшення туристичних потоків в Україну; 2) активізація іноземних інвестицій; 3) підвищення якості туристичних послуг; 4) розбудова вітчизняної інфраструктури; 5) поповнення державного та місцевих бюджетів тощо. Для досягнення переваг у туризмі від євроінтеграції Україна повинна діяти проактивно, зокрема: 1) вдосконалити законодавчу базу; 2) налагодити інфраструктуру; 3) стимулювати інвестиції; 4) проводити ефективну міжнародну маркетингову діяльність тощо. У комплексі такі заходи нададуть можливість не тільки інтенсифікувати розвиток вітчизняної туристичної галузі, яка може стати одним із основних напрямів розвитку економіки країни, а й інтегруватися в євроспільноту і світове співтовариство.

Стаття написана українською мовою


Мазур В. С.
Практичні аспекти застосування клієнтоорієнтованого підходу в готельному бізнесі (c. 146 - 157)

У статті розглянуто значення системи клієнтоорієнтованого підходу в управлінні готельним бізнесом, що дозволяє отримувати додатковий прибуток за рахунок глибокого розуміння й ефективного задоволення потреб клієнтів. Проаналізовано підходи різних авторів до розуміння і визначення поняття клієнтоорієнтованості. Запропоновано етапи розробки клієнтоорієнтованого підходу. На прикладі готелю «Галичина» складено матрицю SWOT-аналізу, дані якого проаналізовано та зроблено практичні рекомендації. Проведено порівняльний аналіз конкурентів – готелів економ-класу. Також проведено опитування споживачів послуг досліджуваного готелю; аналіз рівня клієнтоорієнтованості готелю «Галичина» за сьома основними блоками; розраховано коефіцієнт рівня клієнтоорієнтованості компанії; оцінено рівень клієнтської лояльності. Питання для аналізу рівня лояльності клієнтів розглянуто при визначенні рівня задоволеності. На основі даних аналізу розроблено рекомендації з підвищення рівня конкурентоорієнтованих процесів з покращення якості обслуговування.

Стаття написана англійською мовою


Гапоненко Г. І.
Використання потенціалу сільських територій Харківської області в контексті розвитку сільського зеленого туризму (c. 158 - 163)

Метою статті є дослідження потенціалу сільських територій Харківської області в умовах активного розвитку сільського зеленого туризму в регіоні. Розглянуто особливості розвитку цього виду туризму в Україні в цілому. Відзначено поступове зниження впливу таких найбільш стримуючих сільськогосподарську діяльність чинників, як фінансові обмеження та погодні умови. Окреслено основні проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Харківській області, проведено його SWOT-аналіз. Підкреслено наявність високого природно-рекреаційного потенціалу та широкої мережі колективних засобів розміщення, більшість з яких сконцентрована у м. Харкові та Вовчанському районі. Однак в області відчувається дефіцит якісного рекреаційного сервісу, який би сприяв розвитку внутрішнього та в’їзного туризму. Найбільше об’єктів зеленого туризму знаходяться у Вовчанському, Дворічанському, Зміївському, Ізюмському та Нововодолазькому районах. У результаті аналізу виявлено пріоритетні соціальні та економічні завдання з управління потенціалом сільських територій на Харківщині.

Стаття написана українською мовою


Влащенко Н. М.
Забезпечення доступності санаторно-курортних послуг рекреаційних підприємств для населення (c. 164 - 169)

Метою статті є дослідження змісту поняття «доступність санаторно-курортних послуг» і факторів впливу на неї. Розглянуто тезаріус поняття «доступність» та на його основі сформульовано авторське визначення поняття «доступність санаторно-курортних послуг». Зроблено висновок про те, що зазначене поняття за своїми характеристиками відповідає об’єкту нечітких множин, а також є нестійким граничним станом між попитом і пропозицією, тобто типовим об’єктом маркетингових досліджень. Графічно наведено структуру чинників, які визначають доступність санаторно-курортних послуг. На базі концептуальних положень авторського трактування поняття «доступність» та аналізу ситуації в санаторно-курортному комплексі (СКК) запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення доступності санаторно-курортних послуг рекреаційних підприємств для населення. Розроблено концептуальні підходи до оцінки доступності послуг СКК, а також теоретичну модель оцінки рекреантами можливості оздоровлення на підприємствах СКК.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Бегларашвілі О. П., Григоренко Т. М.
Розвиток магазинної торгівлі Івано-Франківської області (c. 188 - 193)

У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку магазинної торгівлі Івано-Франківської області у 2010–2016 рр. Висвітлено регіональні аспекти основних показників розвитку магазинів: динаміку роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі; роздрібний товарооборот у міських поселеннях та сільській місцевості, продовольчих та непродовольчих товарів на 1 особу; динаміку показників розвитку магазинів роздрібної торговельної мережі підприємств – юридичних осіб; динаміку розвитку магазинів самообслуговування та інші. Запропоновано заходи щодо нівелювання диспропорції розвитку роздрібної торговельної мережі в міських поселеннях та сільській місцевості Івано-Франківської області.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Архіпов Н. М.
Напрями підвищення ефективності операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі (c. 215 - 223)

Метою статті є висвітлення та вдосконалення існуючих методів підвищення ефективності операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі. Проаналізовано сучасні підходи до підвищення ефективності операційної діяльності шляхом скорочення тривалості операційного циклу. Запропоновано серед існуючих напрямів підвищення ефективності операційної діяльності окремо виділяти соціально-психологічний напрямок, що передбачає налагодження відносин з усіма стейкхолдерами підприємства. Серед стейкхолдерів двома критичними групами доцільно вважати власників та державу. Обґрунтовано пріоритетне скорочення операційного циклу шляхом скорочення лагів кредиторської заборгованості та реалізації. Наведено схему факторів, що впливають на тривалість операційного циклу підприємства роздрібної торгівлі. Запропоновано систему збалансованих показників ефективності операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі, а також авторську систему KPI для оцінки ефективності операційного персоналу.

Стаття написана українською мовою


Ільченко Н. Б.
Механізм управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі (c. 224 - 230)

У статті запропоновано теоретико-методологічний підхід до визначення поняття «механізм управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі»: це цілеспрямованої діяльності суб'єктів господарювання з використанням набору методів та засобів впливу на інтегральну множинність послідовних взаємопов’язаних функціональних операцій, які можуть бути адаптовані до відповідної кількості економічних завдань і спрямовані на забезпечення економічних ресурсів з урахуванням функціональної специфіки підприємства оптової торгівлі. Цей підхід новий, він усуває невизначеність, може бути вбудований у відповідний процес (групу процесів), що вигідно відрізняє його від існуючих підходів. Також розроблено методологічний підхід до розкладання бізнес-процесів з використанням програмного продукту BPwin на оптових підприємствах та наведено фрагмент типової декомпозиції бізнес-процесів IDEF0 А3 «Логістичне обслуговування продажу автозапчастин». Це дозволить підвищити ефективність діяльності підприємств оптової торгівлі, що спеціалізуються на продажу автозапчастин, та оптимізувати бізнес-процеси.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Кавун-Мошковська О. О.
Структурно-територiальна характеристика розвитку роздрiбної торговельної мережi України (c. 151 - 160)

Метою статті є дослідження структурно-територiальної органiзацiї роздрібної торговельної мережi України, надання ретроспективної характеристики її розвитку протягом 2010–2017 рр. Визначено, що протягом 2010-2017 рр. кiлькість торговельних об’єктiв зменшилася на 39,4%. Установлено, що бiльш розвиненою є роздрiбна торговельна мережа в мiстах і поселеннях мiського типу, питома вага якої на кiнець 2017 р. зросла до 81%. Розглянуто структуру роздрібної торговельної мережi України за видами торговельних об’єктiв. Аналiз показникiв щiльностi розмiщення торговельних об’єктiв та забезпеченостi торговельною площею магазинiв показав скорочення їх значень протягом 2010–2017 рр. У результаті дослідження встановлено, що роздрiбна торговельна мережа України протягом 2010–2017 рр. суттєво зменшила масштабнiсть розвитку, що пов’язано із вiдсутнiстю належної державної пiдтримки галузi, погiршенням економiчної ситуацiї, вiйськовим конфлiктом у схiднiй частинi, тимчасовим скороченням територiальних меж країни. Перспективами майбутніх досліджень у даному напрямі є визначення регiональних особливостей розвитку роздрібної торговельної мережi в Українi.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Ковалик О. А.
Передумови та перспективи ведення малого бізнесу на ринку туризму (c. 88 - 92)

Розглянуто основні передумови та перспективи ведення малого бізнес у сфері туризму. Головною метою було узагальнити матеріал для всієї галузі та виявити специфіку саме для малих підприємців. Наведено напрямки ведення бізнесу у сфері туризму: туристичний оператор, агент і фірма; визначено необхідність відповідального підходу до складання перших пакетів турів для формування хорошої репутації на ринку; розглянуто державну підтримку та участь у європейській програмі підтримки бізнесу; проаналізовано статистичні дані за кількістю туристів і мотивацію туристичних поїздок громадян світу до України. Виявлено проблеми туристичної галузі України та тенденції до зниження її привабливості як для іноземців, так і для українських громадян. Рекомендовано у перспективі в Україні туризм розвивати за кількома напрямками, такими як: лікувальний, сільський, екологічний, культурний і діловий.

Стаття написана українською мовою


Малков Д. І.
Система громадського харчування України: теоретико-методичний аналіз сучасних і перспективних трендів функціонування (c. 93 - 99)

Розкрито суть і структуру системи громадського харчування України, проведено дослідження сутності понятійно-категорійного апарату. Відображено статистичний підхід до обліку діяльності закладів системи громадського харчування та його еволюцію. Запропоновано систему показників аналізу діяльності, які розмежовано на показники процесу та результату. Проаналізовано динаміку кількісних і структурних змін у мережі закладів громадського харчування та окреслено перспективи їх розвитку. Оцінено динаміку ринку послуг громадського харчування та капітальних інвестицій. Встановлено й охарактеризовано сучасні особливості функціонування системи громадського харчування, які пов’язані зі скороченням і недостатністю мережі закладів і низькою часткою ринку. Визначено перспективні тренди розвитку системи громадського харчування України з використанням елементів SWOT-аналізу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Влащенко Н. М.
Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму (c. 122 - 126)

За прогнозами експертів, інклюзивний туризм на сьогоднішній день можна назвати сектором ринку туризму, що швидко розвивається. Інвалідність, або обмеження функціональних можливостей людини, є складним соціальним фактором, вплив якого не може ігнорувати жодне суспільство. Актуальність теми цієї роботи визначається тим, що туризм може стати дуже ефективним засобом інтеграції осіб з обмеженими чи особливими потребами в сучасне суспільство. Метою статті є дослідження проблем і перспектив розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму та визначення пріоритетних напрямків її формування в Україні. Досліджено світові тенденції розвитку інклюзивного туризму, зокрема в європейських країнах. Проаналізовано сучасний стан розвитку інклюзивного туризму в Україні та перспективи вдосконалення відповідної інфраструктури. Розроблено рекомендації щодо активізації розвитку зазначеного виду туризму на основі стимулювання розвитку галузей, які прямо чи опосередковано задіяні в туристському бізнесі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Черничко Т. В., Шлапак М. О., Ціптак М. М.
Аналіз динаміки розвитку та фінансових результатів діяльності торговельних підприємств в Україні (c. 221 - 228)

Мета статті – проведення економіко-статистичного аналізу динаміки розвитку підприємств торгівлі та дослідження тенденцій, що склалися в даній галузі України на сучасному етапі. Визначено, що зростання фактичних обсягів оптового товарообігу в середньому на 20–25% і роздрібного – на 5–6% щороку виступає свідченням стабілізації ситуації в цій галузі господарської діяльності національної економіки. Статистично доведено, що основною негативною тенденцією розвитку оптової та роздрібної торгівлі в Україні є зменшення частки продажу товарів, що вироблені на території країни. Визначено, що зростання обсягу роздрібного товарообороту торговельних підприємств відбувається на фоні значного зменшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі. Зазначене виступає свідченням жорсткої конкуренції серед сукупності підприємств за даним видом економічної діяльності. Обґрунтовано, що позитивні тенденції у структурі та обсягах діяльності підприємств торгівлі вплинули і на їх фінансові результати. Подальші дослідження будуть спрямовані на поглиблення економіко-статистичного аналізу з метою визначення найбільш вагомих чинників впливу на динаміку фінансових результатів діяльності торговельних підприємств в Україні.

Стаття написана українською мовою


Полчанінова І. Л., Онопко В. Д., Спиця А. Ю.
Доступність інфраструктури колективних засобів розміщення Харківського регіону в сегменті інклюзивного туризму (c. 229 - 234)

У статті викладено результати дослідження доступності інфраструктури колективних закладів розміщення Харківського регіону щодо обслуговування туристів з особливими потребами. Метою статті є визначення рівня доступності колективних закладів розміщення на регіональному рівні для туристів з особливими потребами і формування практичних рекомендацій щодо розвитку сегмента інклюзивного туризму. Інформаційну базу дослідження склали матеріали соціологічних досліджень українських і закордонних науковців, а також власних результатів опитувань та анкет. Виявлено, що в Харківському регіоні загальна кількість номерів у колективних засобах розміщення, призначених для людей з обмеженими можливостями, є недостатньою. Визначено основні ключові фактори доступності колективних засобів розміщення, які базуються на вимогах щодо обслуговування туристів з особливими потребами. Зазначено, що загальна оцінка доступності засобів розміщення визначається як позитивна. Найвищий рівень доступності інфраструктури виявлено в секторі «готелі та аналогічні засоби розміщення»; найнижчий – в секторі «інші засоби розміщення». Запропоновано рекомендації щодо розвитку сегмента інклюзивного туризму. Результати дослідження можуть бути використані в діяльності колективних засобів розміщення, які прагнуть розвивати інфраструктуру інклюзивного туризму.

Стаття написана українською мовою


Рябєв А. А., Баландіна І. С.
Деякі проблеми та перспективи розвитку доступного туризму та готельного господарства в Україні (c. 235 - 240)

Головною метою статті є проведення аналізу відповідності готелів та аналогічних засобів розміщення вимогам з розвитку доступного туризму в Україні, а також аналіз спеціалізованих сайтів з інформацією про готелі та аналогічні засоби розміщення щодо наявності місць та/або кімнат для осіб з інвалідністю та малорухомих груп населення. У статті розглядаються проблеми розвитку доступного туризму в Україні на прикладі підприємств готельного господарства та їх відповідності міжнародним і національним вимогам щодо наявності умов для осіб з інвалідністю та малорухомих груп населення, а також сайтів бронювання, що виступають інформаційним посередником між потенційними клієнтами та готелями під час планування подорожей. Здійснено аналіз відповідності готелів нормативним актам щодо надання послуг та наявності відповідної інформації на сайтах бронювання готелів Харківського регіону в рамках поняття «доступний туризм». Зроблено висновок, що готельний сегмент туристського ринку володіє великим потенціалом для розвитку доступного туризму. У разі створення зазначених умов для реалізації доступного туризму можливо буде підвищити туристський потік за рахунок туристів, що раніше не мали можливість відвідати Україну у зв’язку з відсутністю необхідних умов, що, своєю чергою, дозволить і далі посилювати інтеграцію туристського ринку України у світовий.

Стаття написана українською мовою


Соколенко А. С.
Забезпечення доступності послуг закладів ресторанного господарства для людей з особливими потребами в Україні (c. 241 - 246)

Мета статті – проаналізувати сучасний стан закладів ресторанного господарства щодо організації обслуговування та надання послуг людям з обмеженими фізичними можливостями та розробити заходи щодо вдосконалення технології обслуговування та надання послуг маломобільним групам населення у закладах ресторанного господарства. Проаналізовано стан розвитку інфраструктури, існуючі проблеми в практиці обслуговування та надання послуг людям з обмеженими можливостями, розглянуто теоретичні аспекти діяльності закладів ресторанного господарства щодо обслуговування та надання послуг таким людям. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка рекомендації щодо забезпечення доступності послуг закладів ресторанного господарства для людей з обмеженими можливостями.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Мельник І. М.
Проектування концептуальних положень соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (c. 229 - 235)

Метою статті є обґрунтування концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Спрямованість на обґрунтування цільової концепції розвитку сфери товарного обігу національної економіки дозволило сформувати ряд переваг у процесі її соціально-економічної модернізації. Наведено концептуальну схему реалізації структурних змін у контексті проведення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Структуровано етапи розробки концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Запропоновано заходи з інституційно-правової, організаційно-управлінської, інфраструктурно-проектної, транспортно-логістичної та інформаційно-комунікаційної підтримки процесів реалізації концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Обґрунтовано та деталізовано структурні компоненти концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, а саме: постановка цільової проблеми та аналіз причин її виникнення; обґрунтування стратегічної мети, постановка цілей і визначення строків реалізації концепції; формування інструментів, засобів, прогнозних сценаріїв соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу; формалізація очікуваних результатів.

Стаття написана українською мовою


Танащук К. О.
Розробка Еталонних моделей для визначення видів телекомунікаційних послуг при організації взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій (c. 236 - 248)

У статті представлений процес розробки Еталонних моделей взаємоз’єднання мереж на підставі аналізу всіх можливих способів організації доступу до телекомунікаційних мереж операторів фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку. Класифіковано типові варіанти організації взаємоз’єднаня, визначено види телекомунікаційних послуг, що виникають в процесі організації з’єднання мереж операторів телекомунікацій різних типів: фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку. Визначено види та кількість елементів станційного та лінійно-кабельного обладнання, задіяного в організації взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж різних типів. Описано бізнес-процеси, що виникають при наданні кожного виду телекомунікаційних послуг взаємоз’єднання. Запропоновано узагальнений опис процесу збору вихідних даних для розрахунку собівартості телекомунікаційних послуг на базі LRIC-моделі. Відповідно до розробленої в методиці еталонної моделі реалізації послуг взаємоз’єднання визначено, що елементи телекомунікаційної мережі можна вважати основними джерелами витрат.

Стаття написана українською мовою


Євтушенко О. В., Курінна А. Т.
Роль туризму в розвитку національної економіки України (c. 249 - 257)

У статті проаналізовано роль туристичної галузі в економіці України. Розглянуто місце туризму в національній економіці України та складові туристичної сфери, що впливають на розвиток економіки. Виявлено основні напрямки та перспективи розвитку туризму в Україні. Серед основних видів туризму, які є популярними та перспективними для нашої країни: освітній, діловий, релігійний туризм. Діловий туризм зараз йде на спад, тому його треба підтримувати, адже цей вид туризму приносить державі найбільший дохід завдяки тому, що бізнес-туристи часто їздять у ділові поїздки за кошти компанії та можуть дозволити собі витрачати більше, ніж звичайний турист. Освітній туризм теж можна вважати перспективним, бо іноземний студент не тільки навчається у нашій країни, він ще й подорожує нею. Релігійний туризм теж зростає, і це не дивно, бо в Україні налічується велика кількість релігійних закладів, що відомі в усьому світі. Проведено аналіз основних показників економічної ефективності туризму: вклад до ВВП, зайнятість, платіжний баланс, податки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Кавун-Мошковська О. О.
Магазини самообслуговування в Українi: структурно-регіональна характеристика розвитку (c. 217 - 223)

Мета статті – надання структурно-територiальної характеристики мережi магазинiв самообслуговування України, а також ретроспективна оцiнка її розвитку протягом 2010–2017 рр. Розглянуто тенденції розвитку магазинів самообслуговування за 2010–2017 рр. Надано структурно-регіональну характеристику функціонування мережі магазинів самообслуговування України. Виявлено позитивну динаміку зміни кількості магазинів самообслуговування, зростання їх питомої ваги в загальній кількості магазинів. У регіональному розрізі спостерігався нерівномірний характер розвитку об’єктів. Найбiльш стiйкий характер мала динамiка магазинiв самообслуговування в центральнiй частинi України, їх кiлькiсть щорiчно зростала до 2016 р. включно. Мережа магазинів самообслуговування є бiльш розвиненою в західному та північному регіонах України. Встановлено, що у структурі магазинів самообслуговування переважають продовольчі магазини, проте їх питома вага протягом 2010–2017 рр. скоротилася з 65,7% до 60%. Виявлено прямий зв’язок між характером зміни двох показників – кількості магазинів самообслуговування та їх торговельної площі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Богдан Н. М., Рябєв А. А., Краснокутська Ю. В.
Моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємства готельного комплексу як детермінант розвитку туристського сектора регіону (c. 229 - 235)

У статті досліджується проблематика визначення, забезпечення та моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємств готельного комплексу в контексті розвитку туристського сектора регіону. На основі узагальнення теоретичних підходів викладено авторську позицію щодо трактування змісту фінансово-економічної безпеки підприємств. Розроблено схему алгоритму моніторингу та діагностики стану фінансово-економічної безпеки підприємства, що відбувається за 5 послідовними етапами. Доведено, що ефективним напрямом забезпечення та підтримки стійкого стану фінансово-економічної безпеки готельних підприємств є моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища з метою завчасного попередження загроз і проведення необхідних заходів захисту. Система моніторингу передбачає постійне спостереження за станом і тенденціями розвитку потенціалу підприємства, а також за станом загальноекономічного розвитку готельного господарства та туристичної галузі, інших факторів зовнішнього середовища. Обґрунтовано, що забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств готельного комплексу є визначально умовою та чинником підвищення якості готельних і туристських послуг та ефективності підприємств туріндустрії загалом.

Стаття написана українською мовою


Чкан І. О.
Законодавче виконання питання захисту прав споживачів ринку фінансових послуг (c. 236 - 240)

Стаття розкриває актуальні питання, пов’язані із законодавчим урегулюванням захисту прав споживачів ринку фінансових послуг. Виявлено, що реформи, які відбуваються на фінансовому ринку України, мають певні результати: створено кредитний реєстр Національного банку, метою якого є зменшення рівня кредитного ризику, забезпечення безпеки банківських операцій, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку; оновлено систему гарантування вкладів фізичних осіб; закладено законодавчі основи щодо створення інституту фінансового омбудсмена з метою позасудового врегулювання спорів між учасниками фінансового сектора та споживачами фінансових послуг. Визначено основні інституційні зміни на фінансовому ринку України та повноваження і функції, які будуть перенесені на державні фінансові установи у зв’язку з реформуванням. Нове регулювання пропонується для страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, лізингових та факторингових компаній та інших фінансових компаній, які здійснюють діяльність з обміну валют, переказу коштів, надання коштів у позику, надання гарантій тощо. В Україні спеціальні державні органи на сьогодні не мають реальних важелів впливу на подібних порушників фінансових послуг. Тому впровадження ефективної системи захисту прав споживачів в Україні повинно формуватися з урахуванням кращих практик країн Європейського Союзу.

Стаття написана українською мовою


Чорна М. В., Бугріменко Р. М., Зонвіре Остін
Особливості формування нового ринкового простору на вітчизняному споживчому ринку (c. 241 - 248)

Мета статті полягає у визначенні особливостей формування нового ринкового простору на вітчизняному споживчому ринку. Узагальнюючи наукові позиції представників класичної школи теорії ринку й конкуренції, диференційовано чинники впливу на діяльність підприємств ритейлу за рівнями та напрямами впливу, що в сукупності з базовими положеннями концепції «блакитного океану» дозволило сформувати систему оцінювання впливу чинників на вітчизняний споживчий ринок. У результаті було виокремлено три ієрархічні рівні впливу чинників, які містять відповідні напрями та показники, на основі яких здійснено послідовну оцінку стану сучасної макроекономічної ситуації та запропоновано послідовність вибору оптимального етапу соціально-економічного розвитку економіки для створення «блакитного-океану». Представлена послідовність базується на методичних засадах теорії циклічності соціально-економічного розвитку й варіативному принципі та передбачає можливість створення як принципово нового ринкового простору – блакитного океану, так і в межах існуючого споживчого ринку – червоного океану. Запропонований комплексний підхід в перспективі подальших досліджень дозволить чітко оцінити наявну макроекономічну ситуацію для підприємств роздрібної торгівлі, виявити можливості стратегічної трансформації діяльності й розробити відповідні управлінські заходи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Мазур В. С.
Сучасні аспекти розвитку туристичного бізнесу в Україні (c. 224 - 230)

У статті охарактеризовано актуальні проблеми розвитку туристичної індустрії, висвітлено сучасні тенденції та стратегічні напрямки туристичного бізнесу в Україні. Запропоновано основні напрями макроекономічної стратегії виходу України на зовнішні ринки туристичних послуг. Доведено, що оптимальним механізмом розвитку міжнародного туризму в Україні є політика забезпечення стійкого поступального розвитку шляхом активізації та впровадження ефективних заходів державного регулювання на основі, перш за все, розробки та прийняття єдиної цільової програми розвитку туризму, яка має бути збалансованою щодо чинних туристичних потоків і ресурсних можливостей України.

Стаття написана українською мовою


Болотіна Є. В., Волошина О. О., Шубна О. В.
Організація продажу туристичних послуг (c. 231 - 239)

Стаття присвячена аналізу ефективності організації продажів туристичних послуг: напрямку, якій залишається «вузьким місцем» для більшості вітчизняних туркомпаній. Діяльність туристичних підприємств не обмежується лише створенням високоякісного туристичного продукту і правильним встановленням ціни на нього. Необхідно ще й відповідним чином довести цей продукт до кінцевого споживача-туриста і забезпечити його доступність на цільовому ринку. Для забезпечення ефективної реалізації туристичних послуг турпідприємство повинно ефективно організувати продаж туристичного продукту. Організація продажу повинна визначати типи посередників та їх роль в ланцюжку збуту, можливості опту та роздробу, потреби в обслуговуванні після продажу, раціональну структуру методів і каналів продажу, структуру ціни для кінцевого покупця. Виходячи з цього можна впевнено говорити про виняткову актуальність управління та організації системи продажів у сучасному туризмі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Влащенко Н. М.
Забезпечення розвитку соціального туризму в Україні (c. 155 - 161)

Метою статті є аналіз особливостей розвитку соціального туризму та його структури та розробка моделей розвитку соціального туризму в Україні з урахуванням можливих форм і методів державної підтримки. У статті досліджено складові розвитку соціального туризму та розроблено його структуру. Остання містить такі складові, як: об’єкти соціального туризму; учасники соціального туризму; соціальні туристи. Визначено інтереси зацікавлених контрагентів (держави, санаторно-курортних підприємств, споживачів) у розвитку соціального туризму в санаторно-курортній сфері та заходи щодо забезпечення балансу інтересів. Проаналізовано концептуальні варіанти розвитку соціального туризму в Україні та розроблено етапи реалізації найперспективнішого з них.

Стаття написана українською мовою


Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я., Прокопишин-Рашкевич Л. М.
Оцінювання розвитку колективних засобів розміщування за показниками місткості (c. 162 - 169)

Актуальним завданням при оцінюванні розвитку туристичного ринку є аналізування показників місткості колективних засобів розміщування (КЗР), що дає можливість виявити характерні особливості розвитку ринку, визначити потенціал різних видів КЗР, оцінити кон’юнктурні зміни тощо. Крім цього, метою визначення показників місткості КЗР може бути ідентифікація чинників, які впливають на діяльність та умови функціонування суб’єктів ринку туристичних послуг. У статті оцінено розвиток КЗР в Україні з використанням показників середньої місткості та коефіцієнта використання місткості. Проаналізовано співвідношення місткості та коефіцієнта використання місткості КЗР за регіонами за 2017 р. Виявлено, що Україна значно відстає від середньоєвропейських норм. Оцінено динаміку коефіцієнта використання місткості в Західнопоморському воєводстві та повітах Польщі та здійснено порівняння з аналогічними показниками для регіонів України. Зроблено висновок, що Україна у 2016 р. за коефіцієнтом використання місткості мала рівень розвитку Західнопоморського воєводства 2012 року та Перемишльського Староства 2016 року.

Стаття написана українською мовою


Стрижак О. О., Алдошина М. В.
Проектування бізнес-процесів туристичного підприємства (c. 170 - 175)

Метою статті є узагальнення та розвиток теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо проектування бізнес-процесів туристичного підприємства на основі використання методології структурного аналізу й проектування SADT. Проаналізовано наукові погляди щодо визначення понять процесу та бізнес-процесу. Розглянуто особливості використання процесного підходу в управлінні діяльністю підприємства. Обґрунтовано необхідність застосування процесного підходу на практиці діяльності туристичних підприємств. На основі методології структурного аналізу та проектування розроблено та запропоновано SADT-модель процесу створення та реалізації туристичного продукту, яка включає деталізований опис етапів (функцій), що дозволяє реалізувати маркетинговий підхід в діяльності туристичного підприємства, а також оптимізувати витрати на розробку та реалізацію турів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розвиток інформаційної складової управління бізнес-процесами туристичного підприємства, зокрема у використанні програмних засобів при виборі каналів комунікації, інформуванні клієнтів, формуванні попиту та споживчих вподобань покупців турпродукту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Рябєв А. А., Крайнюк Л. М., Андренко І. Б.
Розвиток інклюзивного туризму на прикладі організації харчування в готелях та аналогічних засобах розміщення (c. 221 - 227)

У світі у сфері туризму продовжує спостерігатися тенденція розвитку готельних підприємств завдяки поглибленню спеціалізації шляхом задоволення інклюзивних вимог споживачів готельних послуг. Найбільш актуальним у цьому плані напрямом є задоволення вимог з надання інклюзивних послуг харчування. У статті розглянуто питання організації інклюзивного харчування в готельних підприємствах з метою задоволення попиту на цю послугу, підвищення прибутковості готельних підприємств та посилення міжнародної інтеграції туристського ринку України у світовий туристський ринок. Здійснено аналіз сайтів – агрегаторів з бронювання послуг у готелях та аналогічних засобах розміщення щодо можливості обрання таких місць розміщення, де є послуги інклюзивного харчування. На основі аналізу автори дістались висновку, що на сайтах у фільтрах з обрання варіантів розміщення відсутня інформація про наявність послуг інклюзивного харчування. Для організації надання послуг інклюзивного харчування пропонується розробити відповідний набір меню та рецептів з урахуванням вірогідного попиту на дану послугу. Спираючись на наведені факти, можна зробити висновок, що організація надання послуг інклюзивного харчування дозволить утримати існуючих споживачів готельних послуг та залучити нових. Усе це дасть можливість підвищити прибутковість як виключно ресторанних підприємств при готелях та аналогічних засобах розміщення, так і готельних підприємств у цілому. Також буде посилено інтеграцію українського туристського ринку у світовий на умовах розвитку в межах концепції інклюзивного туризму.

Стаття написана українською мовою


Поворозник М. Ю.
Теоретико-методичне дослідження сутності медичних послуг як продукту суспільних благ (c. 228 - 232)

Узагальнення теоретико-методологічного інструментарію дослідження суспільного сектора економіки дає підстави стверджувати, що фундаментальну концептуалізацію процесів продукування та споживання суспільних благ і піонерні дослідження в цій царині було закладено західноєвропейськими вченими-гуманістами. Комплексний дискурс теорії суспільних благ вимагає дослідження такого напряму, як теорії поведінки індивідів у секторі суспільних благ; німецької традиції дослідження суспільних благ (яка, як відомо, базується на теоретичний платформі суспільних інтересів і колективних потреб). Ще один теоретичний мейнстрім дослідження проблематики суспільних благ репрезентує теорія трансакційних витрат та інші. Є всі підстави стверджувати, що глобальні суспільні блага на нинішньому етапі цивілізаційного розвитку не тільки відіграють вирішальну роль у забезпеченні світового економічного, політичного та соціального прогресу, але й створюють міцну цементуючу основу для ефективного розв’язання світовою спільнотою глобальних проблем (зміна клімату; продовольча проблема; транскордонні епідемії інфекційних захворювань; фінансові, боргові та бюджетні кризи; динамічне поширення віртуальних валют та ін.). Разом з тим, незважаючи на суттєве загострення в останні десятиліття глобальних ризиків, дотепер відсутні достовірні дані щодо акумульованих витрат урядів країн на продукування глобальних суспільних благ.

Стаття написана українською мовою


Одарченко А. М., Соколова Є. Б., Карбівнича Т. В.
Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для напою смузі (c. 233 - 238)

Метою статті є економічне обґрунтування доцільності виробництва в рамках підприємств харчової та переробної промисловості замороженого напівфабрикату для напою смузі. З огляду на те, що розроблений заморожений напівфабрикат для смузі не має аналогів на вітчизняному ринку, для обґрунтування доцільності його виробництва визначено прибуток, а також оцінено його привабливість і перспективи щодо просування на споживчому ринку. Розраховано ціну напівфабрикату, яка становить 79,50 грн за 1 кг продукції, що відповідає ринковим цінам на заморожені ягоди та забезпечує конкурентоспроможність розробленого напівфабрикату для смузі. Прибуток, що отримає підприємство, складатиме 13,20 тис. грн на кожні 1000 кг реалізованого напівфабрикату. Результати проведеного оцінювання загроз і можливостей з боку зовнішнього середовища щодо просування нового товару на ринку, а також порівняння сильних і слабких його сторін підтвердили доцільність впровадження розробленого напівфабрикату у практичну діяльність підприємств харчової промисловості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Головня О. М.
Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу (c. 111 - 116)

Досліджено сучасні детермінанти системних трансформацій готельного бізнесу, що мають посприяти перспективним напрямам структурної перебудови національної економіки. Досліджено, що готельний бізнес – специфічна сфера діяльності, частина індустрії гостинності, яка залежить від вражень споживачів, якості надання послуг, місцезнаходження суб’єкта, політико-економічного стану цього регіону, країни, міста. Готельний бізнес доступний для великих базисних інвесторів з активами в престижних місцях, але інвестиції в цьому секторі стають все більш популярними серед приватних, більш дрібних інвесторів як спосіб отримання активних доходів і зростання капіталу від правильного розташування та ефективного менеджменту готелю. У сучасному світі готельна справа розвивається такими темпами, що першочерговим завданням по управлінню готелем стає високий рівень сервісу у готельному бізнесі: якісні готельні послуги й грамотний готельний менеджмент. Провідне місце в системі управління підприємствами готельного бізнесу належить комплексній автоматизації готелів, що включає в себе автоматизацію процесів бронювання, розрахунків з гостями, агентами, туроператорами.

Стаття написана українською мовою


Лісовська О. О.
Прогнозування основних показників діяльності на ринку медичних страхових послуг в Україні (c. 117 - 122)

Мета статті полягає у короткостроковому прогнозуванні обсягу чистих страхових премій із застосуванням математичного сподівання на основі аналізу динаміки основних показників за добровільним медичним страхуванням на вітчизняному ринку медичних страхових послуг. Часовим рядом спостереження були роки з 2008 по 2018. З’ясовано місце ринку медичних страхових послуг у структурі страхового ринку України в цілому. Для цього було проаналізовано обсяг чистих страхових премій за всіма видами страхування та окремо за складовими медичного страхування, а саме: безперервному страхуванні здоров’я, страхуванні медичних витрат і страхуванні здоров’я на випадок хвороби. Проаналізовано динаміку чистих страхових премій та виплат за складовими медичного страхування та доведено, що добровільне медичне страхування має тенденцію до зростання. Проведено прогнозування обсягу чистих страхових премій на 2019 рік, застосовуючи математичне сподівання. Беручи до уваги вплив інфляційної складової на номінальний показник, було розраховано реальний показник, проведено прогнозування за номінальним і реальним показниками, проведено порівняння та підтверджено гіпотезу про вплив інфляції. Перспектива подальших досліджень полягає в аналізі основних показників ринку медичних страхових послуг у процесі проходження подальших етапів медичної реформи та підведенні підсумків щодо розвитку ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Білецька І. М.
Проектування розвитку підприємств туризму на інноваційній основі: методика аналізу та політика забезпечення (c. 198 - 204)

Мета статті полягає у формуванні методико-практичних засад щодо аналізу та проектування розвитку підприємств туризму на інноваційній основі. Показано, що Україна володіє унікальними та різноманітними умовами та ресурсами, високим потенціалом розвитку галузі туризму та туристичних підприємств. Констатовано, що ці можливості не реалізовані, а вітчизняні підприємства туризму не повною мірою виконують властиві їм соціально-економічні функції та завдання. Зроблено висновок, що подальший поступ вітчизняних підприємств туризму значною мірою визначається його стратегуванням із акцентом на впровадженні інновацій у всі без виключення бізнес-процеси. Наведено деякі аспекти теоретико-методичного дискурсу щодо поняття інноваційного розвитку туристичних підприємств. З метою формування висновків щодо поточного стану та перспектив розвитку туристичних підприємств проведено аналіз на мікрорівні (об’єктами дослідження стали 8 туристичних підприємств Івано-Франківської області); зроблено висновки відносно позитивних аспектів та можливостей, чинників і перешкод інноваційного розвитку аналізованих туристичних підприємств. Наведено головні результати проведених шести експертних опитувань у 2016–2018 рр. щодо проблемних аспектів забезпечення, а також вагомості складових інноваційного розвитку підприємств туризму. Наведено результати оцінювання стану інноваційної активності за видами інновацій туристичних підприємств. Наведено результати розрахунку інтегральних індексів інноваційного розвитку підприємств туризму. Оцінено структуру вагомості видів інновацій туристичних підприємств. Виходячи з отриманих результатів експертного опитування та аналізу стану і тенденцій розвитку аналізованих підприємств, обґрунтовано стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємств туризму України. Зроблено висновок про необхідність формування на підприємстві належного інституційного забезпечення, що скеровуватиме інноваційні процеси на досягнення окресленої мети та визначених стратегічних цілей. Запропоновано структуру управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств, впровадження якого забезпечить покращення керованості інноваційних проектів, капіталізацію інновацій, інтеграцію ресурсного базису інноваційної модернізації та диверсифікацію ризиків інноваційної діяльності вітчизняних підприємств туризму.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Малков Д. І.
Прогнозування розвитку туристичного та харчового бізнесу України та Польщі (c. 152 - 160)

Метою написання статті є вивчення стану і прогнозування тенденцій розвитку туристичного та харчового бізнесу України та Польщі. На підставі кількісних показників числа обслугованих туристів, закладів громадського харчування та колективних засобів розміщення проведено динамічний аналіз сфери гостинності в обох країнах, що включає в себе туристичний, харчовий і комплементарний до них готельний бізнес. У результаті дослідження визначено тренди функціонування галузей сфери гостинності, побудовано та інтерпретовано прогнози їх подальшого розвитку. Встановлено, що за динамікою туристичного потоку, чисельністю та щільністю мережі закладів громадського харчування Україна поступається Польщі, а розвиток туристичного та харчового бізнесу в Польщі, на відміну від України, є збалансованим і поступальним. Згідно з прогнозами, такі ж тенденції можуть зберігатись і надалі. Приділено значну увагу аналізу факторів, що обумовлюють особливості функціонування досліджуваних галузей, та детермінантам розвитку харчового бізнесу. Виявлено розбіжності в темпах зростання доходів та купівельної спроможності населення, у витратах на харчування поза домом і в частці ринку громадського харчування в обох країнах. Здійснено аналіз і прогнозування інфраструктури готельного бізнесу досліджуваних країн у зіставленні з країнами Євросоюзу. Встановлено незначну питому вагу колективних засобів розміщення обох країн у Євросоюзі та можливості її збільшення для Польщі. Проведенне дослідження дає право передбачати, що вітчизняній сфері гостинності важко буде змагатися із польською, яка за обсягами і темпами зростання розвивається динамічніше. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є дослідження механізмів управління та розробка ефективних управлінських рішень з орієнтацією на українську унікальність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Левченко Р. В., Овчиннікова М. А.
Удосконалення методичних підходів до формування оптимального розміру товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі (c. 204 - 209)

У статті вказано на необхідність пошуку нових методичних підходів до визначення оптимальних обсягів товарних запасів. Обґрунтовано доцільність застосування методу дворівневого АВС-аналізу, при якому для позиціонування товарних запасів обирають два критерії: обсяг продажу та валовий прибуток. Визначено складові процесу формування товарних запасів на прикладі ТОВ «Лев-Інвест». Розроблено методику визначення ступеня виконання нормативної оборотності товарних запасів, яка надає можливість розрахувати, який відсоток від товарних запасів обернувся або обернеться за нормативну кількість днів відповідно до групи А, В, С. Відхилення від нормативного значення показує відсоток перевищення кількості товару (при позитивному значенні) або нестачі кількості товару (при негативному значенні) від необхідного для досягнення 100% оборотності за нормативний період. Запропонована методика дає змогу формувати оптимальний розмір товарного запасу та вдосконалити систему управління запасами підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Наумік-Гладка К. Г., Семків М. О.
Мотиваційний потенціал розвитку етнографічного туризму Харківського регіону (c. 185 - 191)

Метою статті є дослідження мотиваційного потенціалу розвитку етнографічного туризму Харківського регіону, вираження основних мотивів вибору турів етнографічного туризму. Проаналізовано обізнаність потенційних споживачів етнографічних турів щодо даного виду туризму та ресурсів, на яких він базується. Проведене анкетування 58 респондентів, серед яких 30 – студенти, які навчалися за спеціальністю «Туризм», віком від 18 до 20 років, та 28 осіб віком від 25 років, деякі з яких також мали відношення до туризму та супутніх йому сфер. Крім того, було проведено телефонне інтерв’ювання та огляд сайтів туристичних агентств міста Харкова стосовно наявності в їх пропозиції турів етнографічного характеру, а також визначення ресурсного потенціалу міста Харкова та Харківської області. У результаті було виявлено, що для респондентів етнографічний туризм є майже невідомою сферою туристичної індустрії, незнайомими є його мета і ресурси, на яких він базується, проте учасники опитування виявили зацікавленість щодо відвідування турів даного виду туризму. Дослідження пропозиції турів етнографічного туризму показало, що на сьогоднішній день у межах Харківського регіону вона практично відсутня. Причиною цього стали недостатнє вивчення мети, ресурсів та їх географії розповсюдження, особливостей організації турів етнографічного туризму та ресурсного потенціалу окремих територій. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є більш глибоке вивчення етнографічного туризму, його особливостей, ресурсів та ресурсного потенціалу; популяризація в подальшому даного виду туризму серед потенційних споживачів; залучення держави та органів місцевого самоврядування до підтримки цього напрямку туризму.

Стаття написана українською мовою


Козуб С. О.
Система планування на торговельному підприємстві: сутність і критерії оцінювання (c. 192 - 197)

Мета статті полягає у визначенні сутності та обґрунтуванні критеріїв оцінювання системи планування на торговельному підприємстві. За результатами узагальнення наукових публікацій система планування торговельного підприємства визначена сукупністю таких елементів: суб’єкт, об’єкт, інструменти планування, а також архітектура планів. Для оцінювання системи планування запропоновано використання критеріїв якості та відповідності планування системі управління на торговельному підприємстві. Враховуючи елементний склад і розроблені критерії, обґрунтовано сукупність одиничних та інтегральних показників оцінювання системи планування торговельного підприємства, до складу яких включено показники: достатності та рівня підготовки персоналу до здійснення планової роботи; повноти та своєчасності планування діяльності торговельного підприємства за ключовими елементами бізнес-моделі; повноти інформації в розрізі основних видів обліку, використання корпоративних інформаційних систем, комплексності планів і рівня їх імплементації у діяльність; співвідношення централізації планування та управління на підприємстві. Перспективами подальших досліджень у цьому напряму є аналіз ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем у діяльність торговельних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Кетова Т. Б.
Можливості та ризики розвитку власних торгових марок торговельного підприємства (c. 198 - 202)

Метою статті є дослідження можливостей і ризиків розвитку власних торгових марок торговельних підприємств. На основі проведених досліджень визначено передумови та особливості створення торговельними підприємствами товарів під власною торговою маркою. Відзначено пріоритетність впровадження власних торгових марок для торговельних мереж. Зазначено, що впровадження власних торгових марок відповідає інтересам основних зацікавлених сторін: роздрібних мереж, які розробляють, замовляють і просувають товар під власною торговою маркою; виробників, що безпосередньо виготовляють товари для торговельної мережі; та споживачів, що купують ці товари. Для основних зацікавлених сторін установлено переваги та недоліки використання товарів власних торгових марок торговельного підприємства. Встановлено, що успішність впровадження власних торгових марок визначається врахуванням можливостей і ризиків створення товарів під власною торговою маркою та узгодженням інтересів усіх зацікавлених сторін.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Гапоненко Г. І., Василенко А. В.
Тенденції розвитку лоукост-авіакомпаній в Україні та їх вплив на вітчизняний туристичний ринок (c. 189 - 196)

На сьогоднішній день Україна тримає курс євроінтеграції, яка надає можливість громадянам частіше подорожувати та знайомитися з культурою інших країн. Прикладом цього служить запровадження безвізового режиму та інших спрощених процедур з перетину кордону. Іншим позитивним нюансом є розвиток лоукостерів, які сьогодні користуються величезним попитом серед населення нашої країни. Предметом дослідження статті є використання послуг лоукост-авіакомпаній в Україні. Мета – аналіз сучасного стану використання лоукостерів та їх впливу на туристичний ринок країни. Завдання: висвітлення основних тенденцій використання послуг лоукост-авіакомпаній на туристичному ринку нашої країни як засобу сприяння туризму. У рамках дослідження використовуються теоретичні, методологічні та системні методи аналізу джерельної бази, описовий і структурний аналіз для оцінки стану використання лоукостерів в Україні та перспектив їх застосування. У результаті дослідження виявлено неабиякий вплив лоукост-авіакомпаній на туристичний ринок держави. Так, невисокі ціни, грамотна політика отримання додаткових доходів, флот, що складається з переважно нових повітряних суден, а також інтеграція сучасних технологій дають значний приріст туристів у загальному потоці. Зроблено висновок, що завдяки розвитку співробітництва української авіаційної галузі з міжнародними лоукост-авіакомпаніями поступово зростають в’їзний та виїзний туристичні потоки.

Стаття написана українською мовою


Шталь Т. В., Уварова А. Є.
Оцінка організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельних підприємств України (c. 196 - 209)

Метою даної статті є оцінка організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності роздрібних та оптових підприємств України вибіркової сукупності, які функціонують в різних бізнес-напрямах, шляхом оцінки складових організаційного та економічного забезпечення логістичної діяльності. Результатом оцінки є визначення коефіцієнтів, а саме: широти реалізації логістичних функцій, якості організаційного, кадрового, матеріального, інформаційно-комунікаційного, фінансового, та, в підсумку, – визначення інтегрального показника, що відображає рівень забезпечення за даними складовими. Для визначення широти впровадження логістики на торговельних підприємствах було здійснено анкетування працівників досліджуваних підприємств, яке включило питання щодо реалізації логістичних функцій за основними видами логістики. Сформовано позиціонування досліджуваних торговельних підприємств вибіркової сукупності, по-перше, за кількістю напрямів діяльності та широтою реалізації логістичних функцій; по-друге, за інтегральними показниками організаційного та економічного забезпечення логістичної діяльності. Обґрунтовано наявний зв’язок між показниками організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності та основними результатами господарської діяльності досліджуваних торговельних підприємств вибіркової сукупності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є формування шляхів покращення організаційного та економічного забезпечення логістичної діяльності торговельних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Михайліченко Г. І., Кравцов С. С., Забалдіна Ю. Б.
Бренд-івент програма в розвитку туризму в Україні (c. 168 - 178)

Метою статті є формування базових чинників розвитку програм івент-туризму в місті Київ; формування турпродукту та його брендування з метою залучення туристів. У статті проаналізовано: ресурси івент-туризму, тематика івент-заходів, рейтинг популярності основних заходів івентивного характеру столиці, структура попиту на ринку іноземного туризму за метою подорожі; проведено ранжування джерел отримання інформації про туристичні атракції України іноземними туристами; визначено компоненти успішного проведення івент-заходів та названо найбільш популярні з них. У ході аналізу були залучені дані опитування іноземних туристів, що проводилися на замовлення GIZ і Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, а також аналітичного огляду результатів оцінювання якості туристичного обслуговування столиці. У результаті: визначено термін «івент-програма»; проведено класифікацію видів туризму за метою івент-подорожей; проаналізовано результати досліджень попиту на туристичні послуги міста Київ серед іноземних туристів; проведено оцінку якості та популярності івент-заходів столиці. Зважаючи на популярність окремих культурних, політичних, мегаівент-заходів, івентів у сфері спорту, мистецтва, музичні та літературні фестивалі, нами запропоновано проведення низки івентів, які вже сформували свій бренд та добре відомі як місця атракції; запропоновано маркетингові заходи щодо успішного проведення та місця локалізації різних видів івентів в Україні. Перспективними місцями для івентів є бренд-дестинації, які вже відомі та набирають популярності в іноземних туристів.

Стаття написана англійською мовою


Головкова Л. С., Юхновська Ю. О.
Комплексний аналіз та оцінка впливу чинників на формування та розвиток туристичної галузі України (c. 179 - 186)

У статті визначено, що одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку є туристична галузь, тому формування та прогнозування туристських потоків, забезпечення їх якісного обслуговування потребують особливої уваги науковців і практиків туристичної галузі. Отже, це актуальна проблема сьогодення. Мета статті полягає в комплексному дослідженні та оцінці впливу чинників на формування та розвиток потенціалу туристичної галузі регіонів України регресійно-кореляційним методом. Запропоновано алгоритм прогнозування обсягу туристичних потоків за такими етапами: постановка проблеми (планування обсягу туристичних потоків); вибір математичної моделі; дослідження факторів впливу на предмет щільності зв’язку з результативною ознакою та вибір найбільш впливових факторів; перевірка моделі щодо адекватності; вибір ознак результативності динаміки туристичних потоків на регіональному рівні; пошук параметрів моделі, інтерпретація отриманих значень; оцінка якості та достовірності моделі; прогнозування туристичних потоків. Визначено, що формування та розвиток потенціалу туристичної галузі регіонів України залежить від багатьох чинників (соціально-економічний стан країни та регіонів, політичний стан, валовий національний та регіональний продукти, фінансова стійкість та заробітна плата населення тощо) та споріднених сфер, таких як готельне господарство, лікувально-оздоровча та санаторно-курортна сфери. А от наявність культурно-історичної спадщини набагато слабкіше впливає на туристичну привабливість країни та її окремих регіонів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Кулиняк І. Я., Жигало І. І., Ярмола К. М.
Містичний туризм: сутність і перспективи розвитку у Львівській області (c. 128 - 137)

Містичний туризм не дуже поширений в Україні, проте є інноваційним інструментом і новим перспективним напрямом покращення туристичної привабливості України, у т. ч. Львівської області та м. Львова. У статті проаналізовано можливості та перспективи розвитку містичного туризму в Україні на прикладі Львівської області. Виявлено, що Львівщина має значну кількість відомих містичних місць та об’єктів, чималий «містичний» потенціал, який потрібно розвивати, оскільки це принесе додаткові грошові надходження в економіку країни, збільшення туристичного потоку та розвиток суміжних галузей економіки. Висвітлено теоретичні аспекти розвитку містичного туризму як виду «темного» туризму та виділено його специфічні особливості. На основі досліджень підходів науковців наведено авторське бачення щодо трактування поняття «містичний туризм». Проаналізовано тенденції розвитку туризму у Львівській області та передумови розвитку містичного туризму. За результатами дослідження розроблено карту найбільш популярних містичних місць Львівщини, які сформовані шляхом позначення їх на мапі з розподілом за кількістю пошукових запитів у web-сервісі Google Trends. Проведено порівняльний аналіз пропозицій турів містичного характеру туристичними компаніями Львова та Києва. Запропоновано низку заходів для популяризації містичного туризму у Львівській області.

Стаття написана українською мовою


Дутка Г. Я., Савіцька О. П.
ABC-XYZ-аналіз регіонів України за дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі (c. 137 - 147)

У статті обґрунтовано важливу роль використання АВС- і XYZ-аналізу для оцінювання та аналізування особливостей функціонування туристичної галузі України в регіональному вимірі. У портфельному інвестуванні для прийняття ефективного управлінського рішення, серед багатьох альтернативних, для інвесторів важливе значення має зіставлення двох факторів – дохідності та рівня ризику. Принцип вибору стратегії інвестування з урахуванням оптимальності співвідношення дохідності та ризику має бути визначальним не тільки для інституційного інвестора, а і для держави, яка формує стратегічні та пріоритетні напрями розвитку, одним з яких є туризм. Туризм є одним із найбільших і таким, що швидко зростає, сектором економіки не тільки у світі, а й в Україні. Проте для туристичної діяльності характерні елементи невизначеності та ризику, які необхідно враховувати у формуванні державної політики. У статті запропоновано групувати регіони України за дохідністю (доходом від надання туристичних послуг) за допомогою ABC-аналізу, а за рівнем ризику туристичної галузі – XYZ-аналізу. Групування дало змогу зіставити регіони України за рівнем дохідності та ризиковості у сфері туризму, що допоможе в подальшому приймати оптимальні управлінські рішення їхньої ефективної реалізації. Проведене дослідження дозволило за допомогою поєднання ABC- і XYZ-аналізу згрупувати та позиціонувати регіони України у матриці ABC-XYZ-аналізу за дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі. Групування регіонів України дозволяє виявити найбільш перспективні регіони у сфері розвитку туристичної галузі та віднести їх до категорії тих, які формують імідж України на міжнародній арені та вносять найбільший вклад у міжнародне визнання України як туристично привабливої країни.

Стаття написана українською мовою


Ільченко Н. Б., Котова М. В.
Остання миля для електронної торгівлі: виклики, переваги та майбутнє (c. 148 - 154)

У статті приділено увагу дослідженню сутності логістики останньої милі в ланцюгу постачання товарів. Доведено, що в розпал пандемії коронавірусу зросте попит на інтернет-замовлення та, відповідно, підвищиться роль логістики останньої милі в ланцюзі доставки товарів до кінцевого споживача. Визначено основні передумови розвитку ринку логістики останньої милі в електронній торгівлі в Україні. У ході проведеного дослідження встановлено, що для організації логістики останньої милі слід враховувати такі фактори: швидкість доставки, точність відстеження доставки, гарантія та страхування, зручність, вартість та ціна. Зазначено, що у м. Київі в умовах карантину, зі зростанням попиту на продовольчі товари, логістика останньої милі стає найбільш актуальною. Під час розвитку технології та конкуренції між підприємствами споживач очікує, що товар буде доставлений протягом декількох годин, але згідно із ситуацією, що склалася при підвищеному попиті на інтернет-замовлення, він може очікувати доставки кілька днів. Розглянуто проблеми, з якими стикаються торговельні мережі при виконанні замовлення та організації доставки товарів інтернет-магазинами в умовах пандемії. Зазначено, що сервіс zakaz.ua надав можливість здійснювати онлайн-покупки на власній платформі для таких торговельних мереж, як Novus, Metro, Auchan, Megamarket, Buffet. Проаналізовано ринок поштово-кур’єрської служби в Україні. Проведено оцінку вибору операторів поштової логістики на ринку України та зазначено основні характеристики діяльності кур’єрських служб доставки в Україні, визначено їх переваги та недоліки. Проаналізовано особливості впровадження принципів краудсорсингу в компаніях, що надають кур’єрський сервіс. Визначено перспективи розвитку логістики останньої милі в електронній торгівлі в Україні та у світі. Враховуючи міжнародний досвід, задля економії людських ресурсів у теперішній ситуації, що склалася, можна використовувати новітні технології доставки товарів споживачам у важкодоступних місцях – за допомогою штучного інтелекту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Фаїзов А. В.
Окремі аспекти протидії корупційним схемам у сфері публічних закупівель (c. 207 - 212)

У статті актуалізуються сучасні аспекти функціонування системи публічних закупівель з урахуванням новацій тендерного законодавства та практики господарювання. Визначено проблемний вплив корупційної складової в тендерній сфері на соціально-економічні перетворення в країні, зокрема виокремлено та обґрунтовано низку негативних наслідків фінансово-економічного характеру в результаті реалізацій недоброчесних і незаконних домовленостей між учасником і організатором процедур закупівель. На основі аналізу інформаційних джерел різноманітного характеру систематизовано низку основних та актуальних корупційних схем, які, незважаючи на новації законодавства, можуть використовуються сторонами торгів, а саме: антиконкурентні узгоджені дії учасників; перемога одного з пов’язаних учасників; допуск до торгів суб’єкта господарювання із забороною участі у процедурі; завищення очікуваної вартості предмету закупівлі; підміна предмету закупівлі; недовиконання робіт; дискримінація учасника; вибірковість учасників при оцінці тендерних пропозицій. Для ідентифікації під час процедур закупівель незаконних діянь сформовано та охарактеризовано систему ознак-індикаторів, що властиві різним корупційним схемам проведення закупівель. Запропоновано практичні заходи з протидії корупційним правопорушенням у сфері публічної закупівельної діяльності, які передбачають застосування низки господарсько-правових регламентних інструментів на основі комплексної взаємодії державних органів контролю, суб’єктів господарювання та інституцій громадянського суспільства.

Стаття написана українською мовою


Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сподарик Т. І.
Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки (c. 212 - 218)

Статтю присвячено особливостям використання послуг аутсорсингу в Україні. Досліджено доцільність передачі деяких функцій виробництва на аутсорсинг з метою покращення економічного становища підприємства та отримання додаткових вигод за рахунок концентрації зусиль на найбільш економічно вигідних бізнес-процесах. Метою дослідження є теоретико-аналітичний аналіз проблем стану сучасного аутсорсингу, визначення основних проблем, наявних у сфері послуг, їх вплив на діяльність підприємств, а також пошук не лише оптимальних, а й ефективних методів оптимізації ресурсів у різних сферах діяльності. Проаналізовано перелік актуальних проблем застосування аутсорсингу як важливого фактора впливу на підвищення ефективної діяльності сучасних підприємств. Розкрито причини та передумови виникнення аутсорсингу у світі. Висвітлено світовий досвід використання аутсорсингу. Розглянуто особливості вітчизняної галузі ІТ-аутсор-сингу та визначено її стан на сучасному етапі розвитку економіки. Виділено основні перешкоди, що зумовлюють уповільнення процесів активного впровадження аутсорсингу на підприємствах України. Досліджено ряд недоліків та переваг застосування аутсорсингу сучасними суб’єктами підприємницької діяльності. Запропоновано заходи та напрямки щодо впровадження аутсорсингу бухгалтерських послуг у бізнес-структури нашої країни. Окреслено проблеми та перспективи розвитку аутсорсингу на території України. Доведено необхідність державної підтримки даного напрямку діяльності, поліпшення системи контролю за діяльністю аутсорсерських компаній, а також удосконалення вітчизняного законодавства у сфері аутсорсингу.

Стаття написана українською мовою


Нікольчук Ю. М.
Готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, фінансове забезпечення, інвестиційна привабливість та перспективи подальшого розвитку в Україні (c. 218 - 226)

Метою статті є діагностика сучасного стану та виявлення основних тенденцій поступу готельно-ресторанного бізнесу України, оцінка інвестиційної привабливості готельно-ресторанного бізнесу в процесі фінансування його розвитку. Розглянуто готельно-ресторанний бізнес як складову туристичної індустрії вітчизняної економіки, визначено основні тенденції його розвитку, рівень інвестиційної привабливості та перспективи подальшого розвитку в Україні. Запропоновано шляхи вирішення проблем з метою перетворення готельно-ресторанного бізнесу у високоприбуткову галузь вітчизняної економіки. Визначено джерела фінансування подальшого розвитку готельно-ресторанного бізнесу країни. Систематизовано фактори, які впливають на інвестиційну привабливість підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Обґрунтовано вибір методики для визначення інтегрального показника оцінки інвестиційної привабливості готелів та ресторанів з урахуванням специфіки цих підприємств. Проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності в готельно-ресторанній сфері через дослідження обсягу здійснених у неї капіталовкладень. Визначено, що готельно-ресторанний бізнес в Україні потребує постійних інвестиційних вкладень для збереження конкурентних позицій на ринку, підвищення рівня задоволення попиту споживачів на послуги, які за асортиментом та якістю відповідають світовим стандартам. Досліджено потенційні можливості для інвестування в підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Пропонується також комплекс заходів державного регулювання та вдосконалення галузевого управління з активізації розвитку готельно-ресторанної справи.

Стаття написана українською мовою


Панова І. О.
Туризм під час пандемії: наслідки та перспективи (c. 226 - 232)

Метою статті є дослідження можливих змін у туристичній сфері після завершення пандемії, яка викликана коронавірусом. Зазначено, що вже сьогодні країни розпочали робити важливі кроки щодо подолання проблем, що виникають. Обмежувальні дії, які були впроваджені майже в усьому світі, а особливо закриття міждержавних кордонів, завдали вагомих збитків туристичній галузі. За цей період деякі авіакомпанії опинилися на грані банкрутства, мільйони людей втратили робочі місця або змушені були припинити працювати. Готелі, ресторани, туристичні компанії, магазини потребують негайної державної підтримки з огляду на фінансові наслідки кризи. Бюджети країн – членів ЄС понесли мільярдні збитки. Комітет з питань транспорту й туризму Європарламенту запропонував підготувати спеціальний план допомоги туристичному бізнесу найближчим часом. Найважливішими пріоритетами в кожній країні повинні бути здоров’я, безпека та захист гостей, співробітників і ділових партнерів, незалежно від масштабу нанесеної коронавірусом шкоди. Обґрунтовано необхідність впровадження спеціальних сертифікатів, які будуть гарантувати, що заклади, які їх отримали, повністю відповідають найвищим стандартам безпеки, гігієни, чистоти, а у випадку виявлення коронавірусу в гостя нададуть усю необхідну медичну допомогу. Після стабілізації ситуації, яка викликана пандемією, люди продовжать подорожувати. У пріоритеті будуть місця з більш безпечною епідеміологічною ситуацією. Крім того, більшість туристів намагатимуться зробити свій відпочинок якомога дешевшим, обираючи більш бюджетні напрямки відпочинку, засоби розміщення та транспорт пересування. Важливо також, щоб туристичні компанії та пов’язані з ними галузі обов’язково найближчим часом вжили всіх необхідних заходів для захисту мандрівників під час усієї подорожі. Стабілізація туристичного сектора безпосередньо пов’язана з відновленням всієї економіки країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Доценко В. Ф., Косова Т. Д., Ярошевська О. В.
Корпоративне управління в готельно-ресторанному господарстві: організація, стандартизація, фінансіалізація (c. 181 - 189)

Метою статті є виявлення диференціальних особливостей підприємств готельно-ресторанного бізнесу, які необхідно враховувати при організації та виборі інструментів корпоративного управління, а також обґрунтування на цій основі його концептуальних засад. У статті визначено тенденції зміни стану корпоративного середовища в готельно-ресторанному господарстві протягом 2010–2018 рр.: втрата корпоративного потенціалу через вищі темпи скорочення кількості підприємств порівняно із загальноекономічними, особливо в частині великих і середніх корпорацій; більша конкурентоспроможність малих підприємств порівняно з мікропідприємствами; одиничні випадки ведення великого бізнесу; значно більша концентрація підприємств у ресторанному господарстві порівняно з готельним; більш розвинутий сегмент середніх підприємств у готельному бізнесі. Узагальнено ознаки корпоративного управління, які мають впроваджуватися в готельно-ресторанному господарстві, на основі синтезу таких підходів: стейкхолдерський, ціннісно- і вартісно-орієнтований, стандартизація, фінансіалізація. Обґрунтовано концептуальні засади організації корпоративного управління в готельно-ресторанному господарстві: використання системи збалансованих показників; розробка власних кодексів корпоративного управління на основі міжнародних стандартів; формування та розкриття інтегрованої звітності у складі фінансової звітності і звітів про соціальну відповідальність. Показано, що забезпечення прозорості корпоративного управління сприятиме зміцненню конкурентоспроможності підприємств на ринку готельно-ресторанних послуг, підвищенню їх інвестиційної привабливості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Рахман М. С., Прус Д. В.
Аналіз ринку оптової торгівлі України (c. 154 - 160)

На сучасному етапі розвитку економіки України оптова торгівля відіграє важливу роль, оскільки забезпечує необхідну інтенсивність і прискорення процесу руху товарів у ринкових умовах. Саме оптова торгівля організовує та систематизує рух товарів каналами розподілу, а також сприяє якості виробництва та споживанню товарів, виконує функцію сполучної ланки між виробництвом та обігом товарів. Актуальність досліджень стану та тенденцій розвитку оптової торгівлі полягає в її значенні для економічної та посередницької діяльності України. Оптова торгівля – це той інструмент, який допомагає розвиватися всім галузям економіки. Завдання дослідження: аналіз ринку оптової торгівлі, її основних суб’єктів, стану та тенденцій; пошук слабких зон у сьогоднішньому становищі оптової торгівлі та аналіз рівня їх критичності; визначення напрямів покращення оптової торгівлі в Україні. Розглянуто особливості та функції оптової торгівлі; проаналізовано роль оптової торгівлі; визначено основні показники діяльності, товарооборот продовольчих і непродовольчих товарів. Досліджено зміни обсягу товарообороту з 2005 р. по 2019 р. Розраховано прогнозні значення товарообороту на 2020 і 2021 рр., враховуючи покращення та погіршення основних факторів впливу. Охарактеризовано основні проблеми, які шкодять розвитку оптової торгівлі в України, а також наведено заходи та напрями щодо розвитку оптової торгівлі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Филипенко О. М., Колєснік Т. С.
Методичний інструментарій оцінювання фінансового потенціалу підприємства роздрібної торгівлі (c. 149 - 154)

Метою статті є обґрунтування методичного інструментарію, напрямків аналізу та оцінювання фінансового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. У ході дослідження визначено зміст стратегічного фінансового аналізу для підприємств роздрібної торгівлі. Доведено, що важливим напрямом стратегічного фінансового аналізу є дослідження фінансового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, яке запропоновано здійснювати за двома аспектами: 1) визначення наявності та достатності фінансових ресурсів; 2) аналіз рівня розвитку фінансових компетенцій. Визначено завдання, які вирішуються під час оцінки фінансових можливостей підприємств. Обґрунтовано аналітичну систему оцінки фінансового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, яка враховує стан ресурсної та компетентнісної складових фінансового потенціалу за критеріями наявності фінансових ресурсів, їх забезпеченості джерелами фінансування, а також рівня розвитку фінансових компетенцій. Це дозволило забезпечити комплексність і системність дослідження внутрішніх фінансових можливостей підприємств роздрібної торгівлі. Для вивчення стану наявних фінансових ресурсів розроблено систему показників, що дозволяють дослідити ресурсну складову фінансового потенціалу за критеріями наявності фінансових ресурсів та їх забезпеченості джерелами фінансування. Основними складовими фінансових компетенцій підприємств роздрібної торгівлі визначено: компетенції із забезпечення платоспроможності, підвищення ділової активності та рентабельності, компетенції з вартісного управління. Для визначення рівня їх розвитку на підприємствах запропоновано систему оцінних показників. Дослідження зв’язку стану ресурсної складової фінансового потенціалу та розвитку фінансових компетенцій пропонується проводити з використанням методу комбінаційного аналітичного групування.

Стаття написана українською мовою


Ковальова О. В., Самсонова В. В., Гакал Т. О.
Відновлення сільського зеленого туризму в умовах COVID-19 як інструмент реновації аграрної економіки (c. 155 - 162)

У статті доводиться, що сучасні глобалізаційні виклики створюють унікальні можливості для відновлення сільського зеленого туризму, окреслюючи перспективи його віднесення до стратегічно важливих секторів розвитку національної економіки за ознаками пріоритетності, стійкості та відповідальності. Проте досягнення таких результатів неможливе без відповідного організаційно-економічного забезпечення розвитку інфраструктури підприємств сільського зеленого туризму, де особливу роль відіграють державні важелі та інструменти, адже через раптове, безпрецедентне падіння попиту сектор подорожей і туризму, потребуватиме, насамперед, фінансових стимулів для підтримки та відновлення. Метою статті є визначення потенціалу відновлення зеленого сільського туризму в умовах COVID-19 як інструменту реновації аграрної економіки. Зазначено, що розвиток нормативно-правового забезпечення активізації господарської діяльності у сфері сільського зеленого туризму є базовою умовою формування правового поля для розбудови даного виду туризму та залучення інвестицій у цю галузь. Визначено основні детермінанти інфраструктурного розвитку сільського зеленого туризму в Україні та запропоновано пріоритетні заходи з розвитку сільського зеленого та гастрономічного туризму на сільських територіях на майбутній період. Визначено, що для активного розвитку сільського зеленого туризму в Україні необхідно: проаналізувати діючу систему залізничного сполучення між містами та адаптувати її відповідно до туристичної карти країни; підвищити рівень відповідальності перевізників за свою діяльність і створити умови для безпечного проїзду територією; проводити ремонт не лише національно важливих доріг, але підтримувати в належному стані й місцеві дороги; підвищити якість дорожньої інфраструктури, сприяти встановленню відповідних знаків про історичні туристичні об’єкти та об’єкти сільського зеленого туризму; підвищити ефективність державного регулювання у даній сфері. Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні доцільності імплементації світового досвіду відновлення туристичної галузі, зокрема сільського зеленого туризму.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Стегней М. І., Хаустова К. М.
Мікроекономічні чинники розвитку підприємств сфери гостинності в регіоні (c. 165 - 170)

Метою статті є дослідження основних мікроекономічних чинників розвитку підприємств сфери гостинності в регіоні в умовах змін. Наведено визначення регіонального мікросередовища підприємств сфери гостинності; систематизовано основні чинники економічного розвитку підприємств галузі. На основні проведеного аналізу визначено особливості, тенденції та проблеми розвитку підприємств готельного бізнесу в Закарпатській області. Досліджено основні мікроекономічні чинники, що формують кон’юнктуру регіонального ринку готельних послуг. Визначено особливості мікроседовища готельного бізнесу в регіоні, серед яких: недостатній рівень використання наявного природного, ресурсного та туристичного потенціалу території; посилення конкуренції на ринку; розвиток тіньового та «сірого» ринків готельних послуг, особливо в умовах обмежувальних заходів; скорочення кількості іноземних туристів; недостатній рівень розвитку різних форм туризму, що обмежує можливості готелів для розширення послуг. Запропоновано методи адаптації підприємств сфери гостинності для виживання та розвитку в нових макро- та мікроекономічних умовах, що передбачають насамперед: формування ефективної системи безпеки для гостей; дослідження цільових аудиторій і фокусування послуг на їх потребах; активізація розвитку різних форм туризму в регіоні, зокрема лікувального, екологічного, пізнавального, дитячого, та розробка відповідних готельних продуктів; активізація інноваційної діяльності та впровадження інформаційних технологій. Подальші дослідження спрямовуватимуться на розроблення методичних підходів до оцінювання мікросередовища підприємств сфери гостинності та їх використання для формування регіональної стратегії розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу в регіоні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Ковтуненко Ю. В., Ольшевська Д. О., Алєксєєнко А. А., Савков Є. О.
Особливості використання інноваційних технологій за сучасних умов у готельному та ресторанному бізнесі (c. 195 - 201)

Мета статті полягає у визначенні та дослідженні особливостей використання інноваційних технологій у готельному та ресторанному бізнесі. При аналізі наукових праць певних учених було визначено пріоритетні інноваційні технології та інноваційні тренди, а також розглянуто їх використання в сучасних умовах. Актуальність вибраної теми визначається тим, що на сьогоднішній день практично кожне підприємство у сфері готельного та ресторанного бізнесу потребує введення певних інноваційних технологій, що обґрунтовується достатнім попитом споживачів на послуги цих видів бізнесу. У статті наведено порівняльну статистику щодо реалізованого обсягу послуг у готельному та ресторанному бізнесі, яка однозначно вказує на необхідність застосування раціонально підібраних інноваційних технологій. У результаті аналізу та дослідження було також виявлено конкретні сучасні інновації та доведено необхідність їх використання. Визначено напрямки їх застосування та безпосередній вплив на розвиток готельного та ресторанного бізнесу. Надано характеристику самих інноваційних технологій, а також розглянуто їх раціональне використання в конкретних випадках. Проаналізовано застосування певних інноваційних технологій, які набули більшої популярності та більшого обсягу залучення саме під час карантину. Досліджено сутність багатьох інноваційних технологій як у інформаційному просторі, так і у практичному застосуванні в готельному та ресторанному бізнесі. Передумовами залучення інновацій є покращення умов праці та автоматизація й роботизація багатьох рутинних процесів у готельному та ресторанному бізнесі. Тенденція залучення інноваційних технологій безпосередньо впливає на подальший, більш якісний розвиток, на максимізацію прибутку, а також на раціональне зменшення витрат у готельному та ресторанному бізнесі. Перспективою подальших наукових розробок є дослідження виявлених проблем, що стосуються готельного та ресторанного бізнесу, а також аналіз і впровадження таких інноваційних технологій, які допомогли б спростити виявлені проблеми чи навіть повністю їх усунути.

Стаття написана українською мовою


Никифоров Р. П.
Стан і особливості розвитку ресторанного бізнесу у світі (c. 202 - 208)

Одним із найбільш динамічно зростаючих різновидів підприємницької діяльності у світі є ресторанний бізнес. Зміни контексту розвитку, у т. ч. збільшення частки середнього класу, зміна цінностей, міграція та номадизм, диджиталізація, збільшення популяції населення, урбанізація, активний розвиток туризму та гостинності позначаються на стані та особливостях розвитку ресторанного бізнесу у світі. У статті визначено основні детермінанти, що визначають сучасний стан і особливості розвитку ресторанного бізнесу у світі; наведено авторський підхід до розуміння сутності поняття «ресторанний бізнес»; ідентифіковано основні сегменти та особливості сучасного розвитку ресторанного бізнесу у світі. Установлено, що на сучасному етапі розвитку світового ресторанного бізнесу йому притаманні такі особливості: 1) асиметричність і поляризація розвитку (найбільша зацікавленість у їжі поза домом, а отже, і найбільш активний розвиток ресторанного бізнесу, фіксується у Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. За ними йде Європа, потім – Середній Схід і Азія. Найвищий рівень територіальної неоднорідності розвитку ресторанного бізнесу характерний для Близького Сходу та Африки, Америки, порівняно меншим рівнем неоднорідності характеризується Азійсько-Тихоокеанський регіон та Європа. Найвищий рівень концентрації розвитку ресторанного бізнесу характерний для Азійсько-Тихоокеанського регіону, найменший – для Близького Сходу та Африки); 2) диспропорційність розвитку (найбільші диспропорції між розвитком сегментів ресторанного бізнесу фіксуються в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (ресторани із повним спектром послуг суттєво переважають над іншими організаційними формами ресторанного бізнесу в регіоні), найменші – Близькому Сході та в Африці)); 3) полісуб’єктність (суб’єктна структура ресторанного бізнесу дуже складна та неоднорідна, вона включає не лише ресторани, але й бари, кафе, кав’ярні, їдальні тощо); 4) активна віртуалізація та диджиталізація (ресторани та інші суб’єкти ресторанного бізнесу все частіше створюють віртуальні платформи, на яких можна замовити їжу, отримати вичерпну інформацію про заклад тощо, активно взаємодіють зі своїми споживачами в соціальних мережах, збільшують бюджет витрат на онлайн-маркетинг, залучають робототехніку).

Стаття написана українською мовою


Харченко О. В.
Просторова диференціація туристичної привабливості регіонів України (c. 209 - 216)

У статті проведено комплексне дослідження проблем просторової диференціації туристичної привабливості в розрізі регіонів України. Визначено основні складові диференціації та виявлено, що оцінка туристичної привабливості окремих регіонів з точки зору просторової диференціації є основою для формування ефективного та прибуткового туристичного бізнесу, визначає особливості та структуру регіонального туристичного продукту, нові туристичні маршрути, формування пріоритетних напрямів тощо. У ході аналізу літературних джерел відомих учених-економістів було зроблено авторське визначення категорії «просторова диференціація» у сфері туризму. Узагальнено основні фактори, що характеризують туристичну привабливість регіонів України, за допомогою яких можна здійснювати оцінку туристичної привабливості відповідних регіонів для виявлення найперспективніших напрямів розвитку туристичної сфери та подолання просторової диференціації, що дозволить розробити в майбутньому ефективну стратегію сталого розвитку туризму в регіонах. Запропоновано авторське визначення поняття «туристична привабливість регіону», яке враховує всі теоретико-методичні та практичні дослідження проблеми. Визначено методи для вирішення проблем багатовимірного оцінювання та обґрунтовано, що метод таксономічного аналізу відрізняє простота математичного апарату, відсутність будь-яких вимог до сукупності досліджуваних об’єктів, більш зручний масштаб отриманих оцінок, що полегшують аналіз і ранжування об’єктів. Запропоновано схему проведення таксономічного аналізу з використанням факторного аналізу, головною метою якого є скорочення кількості індикаторів і визначення структури взаємозв’язків між ними. Розроблено матрицю стандартизованих значень індикаторів та зроблено висновок, що використання економіко-математичної моделі, яку основано на таксономічному аналізу, дозволяє сформувати обґрунтовані набори індикаторів та одержати рейтинги регіонів України за рівнем економічної складової туристичної привабливості. Практичне застосування цього методу показано у визначенні прогресивних і депресивних регіонів України у сфері надання туристичних послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2021

Кулиняк І. Я., Жигало І. І., Ярмола К. М.
Туристична галузь в умовах пандемії COVID-19: тенденції та заходи підтримання (c. 177 - 184)

Пандемія коронавірусу, яка охопила майже всі країни, та спричинена нею глобальна криза, завдали значного удару багатьом галузям економіки, у т. ч. і туристичній сфері. Індустрія туризму опинилась у невизначених умовах роботи, що спричинило суттєві зміни у функціонуванні суб’єктів туристичної діяльності. У статті проаналізовано поточний стан і виявлено тенденції розвитку світового туристичного ринку в умовах пандемії COVID-19, а також систематизовано заходи, які впроваджуються Україною та іншими країнами щодо стимулювання та підтримання туристичної галузі. Проаналізовано внесок туризму у світовий ВВП за країнами, які є найпопулярнішими серед туристів. Розглянуто відсоткову зміну міжнародних туристичних прибуттів за регіонами у 2020 р. і динаміку за напрямами, які були найпопулярнішими серед туристів по всьому світу у 2018–2020 рр. Виявлено, що внаслідок пандемії показники туристичної діяльності значно скоротилися, туристична галузь зазнала втрат і відбулося значне скорочення туристичних потоків. Пандемія COVID-19 спричинила суттєве зменшення кількості міжнародних прибуттів туристів у всіх країнах. Крім цього, для досягнення поставленої мети у статті систематизовано заходи щодо покращення туристичного клімату країн, стимулювання та підтримання туристичної галузі в часи пандемії COVID-19 та постпандемічний період. Виявлено, що серед заходів стимулювання та підтримання туристичної індустрії в більшості країн основний акцент робиться на внутрішній туризм, який є менш залежним від глобальної коронавірусної кризи та карантинних заходів, а також на впровадженні онлайн-форм і ширшому застосуванні маркетингових і цифрових інструментів у наданні туристичних послуг. За результатами дослідження обґрунтовано необхідність підтримання українським урядом підприємств туристичної галузі та стимулювання попиту на внутрішній туризм.

Стаття написана українською мовою


Кожухівська Р. Б.
Оптимізація бізнес-процесів туристичних підприємств (c. 185 - 190)

Потреба в оптимізації бізнес-процесів туристичних підприємств визначається зміною потреб у бізнесі, зокрема в економічній та фінансово-господарській діяльності. Із метою забезпечення успішності діяльності підприємствам сфери туризму необхідно постійно розвиватися та змінювати, вдосконалювати свої бізнес-процеси відповідно до ринкових умов і потреб споживачів. У статті досліджено концептуальні основи оптимізації бізнес-процесів туристичних підприємств. Зазначено, що оптимізація бізнес-процесів є одним із аспектів розвитку підприємства, за допомогою якого досягаються поставлені цілі та завдання, зокрема: збільшення прибутку та продуктивності діяльності, зниження витрат, збільшення цільової аудиторії тощо. У ході дослідження виокремлено ключові принципи та особливості оптимізації бізнес-процесів туристичних підприємств. Встановлено, що бізнес-процеси туристичного підприємства формуються із сукупності певних дій і факторів, між якими існує причинний зв’язок. Результатами бізнес-процесу є: сформована додана вартість; розширення кола споживачів, партнерів; утримання конкурентоспроможний позицій на ринку; покращення показників економічної діяльності, а в підсумку – збільшення прибутків. З’ясовано, що найбільш критичними в системі оптимізації бізнес-процесів туристичних підприємств є експрес-діагностика та фундаментальна діагностика. Визначено основні критерії оптимізації бізнес-процесів туристичного підприємства та надано пропозиції щодо їх доповнення такими показниками, як час виконання та вартість процесів. Зауважено, що кожен із цих критеріїв оцінюється через систему показників, яка формується в межах аналізу бізнес-процесів підприємства. Встановлено найбільш відповідні методи та методики збору інформації, що можуть використовуватися при оптимізації бізнес-процесів. Окреслено базові елементи та параметри оптимізації бізнес-процесів. Проаналізовано основні аналітичні аспекти оптимізації бізнес-процесів туристичних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Круглова О. А., Кетова Т. Б.
Оцінка перспектив розвитку власних торгових марок підприємства торгівлі (c. 190 - 198)

У статті надано результати дослідження щодо визначення перспектив впровадження та розвитку власних торгових марок (ВТМ) підприємства торгівлі. Наведено стратегії власних торгових марок підприємства торгівлі. Відзначено особливості формування та реалізації стратегій демпінгу, заміщення конкурента, розширення бренду. Для встановлення перспектив впровадження та розвитку власних торгових марок підприємства торгівлі обґрунтовано методичний підхід, який сформований з використанням матричних методів, методів бальної оцінки та адитивного згортання. Розроблений методичний підхід передбачає реалізацію взаємопов’язаних етапів оцінювання конкурентних позицій діяльності щодо власних торгових марок порівняно з іншими видами поточної діяльності, сприятливості зовнішнього середовища та готовності підприємства торгівлі до впровадження цього виду діяльності. Для оцінювання конкурентних позицій діяльності щодо ВТМ порівняно з іншими видами поточної діяльності запропоновано використання матриці Дібба – Симкіна та модифікованої матриці BCG; для оцінювання сприятливості зовнішнього середовища – PEST-аналізу; для оцінювання готовності підприємства торгівлі до впровадження та розвитку власних торгових марок – методу бальної оцінки за характеристиками організаційних, технологічних і ресурсних аспектів діяльності підприємства торгівлі щодо ВТМ. З метою забезпечення обґрунтованості управлінських рішень щодо оптимізації портфеля власних торгових марок розроблено науково-методичний підхід до ранжування асортиментних груп товарів, що входять до складу власної торгової марки. Методичну основу розробленого підходу становлять матричні методи (матриця Дібба – Симкіна, модифікована матриця BCG), коефіцієнтний метод, метод експертної оцінки та адитивного згортання. Наведено послідовність визначення конкурентоспроможності асортименту товарів, що передбачає групування асортименту за показниками якості, ціни, широти асортименту товарів порівняно з асортиментом товарів торгової марки торговельних підприємств-конкурентів і підприємств-виробників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Євтушенко О. В., Гапоненко Г. І., Шамара І. М.
Аналіз туристичного попиту в Україні: сучасний стан і перспективи (c. 152 - 160)

Метою статті є аналіз туристичного потоку в Україні. Проаналізовано дослідження UNWTO, які свідчать, що в період до 2030 р. прогнозується збільшення туристичних прибуттів майже у 2 рази порівняно з 2010 р. Водночас спостерігається тенденція зростання зацікавленості українців у відпочинку за кордоном, незважаючи на ряд політичних та економічних причин. Варто зазначити, що кількість суб’єктів туристичної діяльності, що функціонують у Харківській області, займають 6,2% усієї кількості таких суб’єктів в Україні. Аналізуючи статистичні дані, слід зазначити, що з топ-10 країн, які вибирали українці для подорожі, 9 – це країни, орієнтовані на купально-пляжний відпочинок, а також ті, що є лідерами пакетних турів туроператорів України. Перше місце посів Єгипет – як цілорічна туристична дестинація. На цю країну туроператори ставили чартерні програми весь рік, пропонуючи три основні курорти: Шарм-ель-Шейх, Хургада та Марса Алам. Друге місце посідає Туреччина – провідна країна для вибору відпочинку серед українців. Варто зазначити, що окрім традиційної Анталії, у Харківському регіоні набирають популярності такі курорти, як Даламан, Бодрум та Ізмір. Значно наростили обсяги Іспанія та ОАЕ, традиційно високий відсоток отримала і Греція. Після проведеного аналізу можна констатувати динаміку зростання кількості українців, що виїжджають за кордон. Цьому сприяє такі фактори, як введення безвізового режиму та прихід на український ринок лоукост-авіакомпаній. Для розвитку внутрішнього туризму позитивним моментом є відкриття прямого авіасполучення між містами України. Так, введення сезонних регіональних маршрутів, наприклад Харків – Одеса або Харків – Львів дозволяє генерувати потік внутрішніх туристів до головних туристичних дестинацій країни, а українці отримують можливість подорожувати Україною швидко та за вигідними цінами.

Стаття написана українською мовою


Чорна М. В., Волосов А. М., Рєзник М. О.
Науково-методичні аспекти ідентифікації джерел конкурентних переваг підприємств ритейлу (c. 161 - 168)

Метою статті є розробка науково-методичного підходу до ідентифікації джерел конкурентних переваг з урахуванням галузевої специфіки підприємств ритейлу. Розглянуто розвиток і трансформацію підходів до визначення джерел конкурентних переваг у рамках інституційної, ринкової та ресурсної концепцій. Виявлено основні положення наукової думки щодо зазначеної проблеми й обґрунтовано дотримання ресурсного підходу. Запропоновано методичний підхід до визначення наявних джерел конкурентних переваг і потенціалу їх розвитку в підприємствах роздрібної торгівлі. Як підґрунтя виділено загальнонаукові принципи: комплексності, забезпеченості, порівнянності, інформаційної достатності, орієнтації на створення більшої споживчої цінності. Охарактеризовано етапи здійснення оцінювально-ідентифікаційних процедур. Визначено напрями ідентифікації джерел конкурентних переваг: забезпеченість трудовими та товарними ресурсами, капіталом, рівень менеджменту, здібності персоналу. Охарактеризовано етап формування інформаційної бази. Обґрунтовано вибір об’єктів дослідження з урахуванням двоїстого характеру конкурентних переваг і галузевої специфіки підприємств торгівлі. Встановлено кількісно-якісну відповідність потенційних і реалізованих переваг у межах кожної ресурсно-компетентнісної площини потенціалу підприємства. Визначено умови ідентифікації джерел конкурентних переваг і відповідні їм цільові орієнтири розвитку. Здійснено апробацію запропонованого методичного інструментарію на торговельних мережевих підприємствах м. Харкова. Виявлено конкурентну позицію підприємств за наявними джерелами, рівень їх залучення в процеси створення конкурентних переваг; надано рекомендації щодо шляхів їх формування та розвитку.

Стаття написана українською мовою


Влащенко Н. М., Рябєв А. А., Тонкошкур М. В.
Розвиток бізнес-процесів у санаторно-курортній сфері (c. 169 - 175)

Метою статті є розробка концептуальної моделі поступового переходу підприємств санаторно-курортного комплексу (СКК) на госпрозрахункові принципи ведення бізнесу, а також пропозицій і практичних рекомендацій щодо розробки стратегічних завдань їх розвитку. Проаналізовано санаторно-курортну установу як підприємство, яке здійснює перехід на ринкові умови господарювання та мусить впроваджувати госпрозрахункові механізми в процесі надання послуг з оздоровлення. Визначено пріоритетні бізнес-завдання санаторно-курортних підприємств, охарактеризовано їхню поточну бізнес-політику. Проаналізовано вітчизняний і закордонний досвід організації комерційної складової рекреаційних підприємств. Виявлено причини гальмування бізнес-процесів вітчизняних санаторно-курортних підприємств, а саме: недоліки в державному секторі управління СКК, але, більшою мірою, – недостатня готовність самих підприємств до роботи в умовах ринку (повільна переорієнтація на «інноваційне мислення» та підприємництво, відсутність досвіду ведення бізнесу, недоліки інформаційного забезпечення тощо). Розроблено структурну модель формування бізнес-стратегії розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу, яка відображує перехід санаторно-курортного комплексу на нову економічну модель господарювання та містить такі основні блоки, як інноваційне мислення, підприємництво, активізаційні механізми, організація бізнесу. Розроблено та запропоновано рекомендації щодо активізації комерційної діяльності в досліджуваній сфері.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2021

Кашперська А. І.
Ринок роздрібної торгівлі України: стан і тенденції розвитку (c. 120 - 127)

Метою статті є дослідження сучасного стану ринку роздрібної торгівлі України, визначення його стану та тенденцій розвитку. Виділено основні чинники, що впливають на зміну роздрібного товарообороту, а саме: купівельна спроможність; стан і проблеми товарозабезпечення; розвиток матеріально-технічної бази; інституціональні перетворення; зростання конкуренції. На підставі узагальнення характеристик сучасного торговельного ринку виділено його основні риси та тенденції розвитку, найважливішими серед яких є: зосередження уваги на покращенні сервісу; розвиток Інтернет-торгівлі; урізноманітнення додаткових послуг; розширення переліку каналів збуту; оптимізація асортименту та переорієнтація діяльності на бік продовольчих товарів. Проаналізовано основні показники підприємств сфери торгівлі на підставі даних Державної служби статистики України протягом 2010–2020 рр., а саме: кількість суб’єктів господарювання на ринку з розподілом за розмірами та організаційно-правовою формою, а також обсяг реалізованих товарів за КВЕД 47 «Роздрібна торгівля»; регіональну структуру роздрібного товарообороту (юридичних осіб), структуру товарів; роздрібний товарооборот за товарними групами. Наголошено, що трансформаційні процеси, які відбуваються в роздрібній торгівлі, стосуються як змін самих торгових об’єктів, так і каналів збуту товарів. Визначено, що відбувається процес глобалізації у внутрішній торгівлі країни, та подальшого розповсюдження набуває тенденція переходу роздрібних підприємств у Інтернет-простір та пошуку платформних компаній. Обґрунтовано необхідність подальшої підтримки бізнесу з боку держави, стимулювання його розвитку з урахуванням сучасних вимог. Наголошено, що своєчасне вжиття заходів з боку власників роздрібних підприємств сприятиме їх пристосуванню до сучасних ринкових умов, підвищенню конкурентоспроможності та ефективності їх діяльності.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О., Корепанова К. О.
Аналіз розвитку індустрії дозвілля в Україні та світі (c. 128 - 134)

У статті розглядаються актуальні питання щодо індустрії дозвілля в Україні та світі з метою визначення ключових проблем і перспектив її розвитку. У ході дослідження проаналізовано кон’юнктуру ринку; визначено вимоги споживачів щодо послуг у сфері організування відпочинку та розваг; вивчено фактори, що впливають на розвиток та ефективне функціонування ринку. За результатами дослідження обґрунтовано, що швидке зростання темпів індустрії розваг, як у світі, так і в Україні, зумовлено позитивною тенденцією щодо поліпшення якості відпочинку та особистого розвитку населення. Визначено, що основна проблема індустрії розваг в Україні полягає в тому, що її фінансування відбувається власними коштами. Натомість у багатьох країнах світу індустрія розваг розвивається за допомогою іноземних інвестицій і державних коштів. Проаналізовано особливості та проблеми розвитку міжнародного ринку відпочинку та розваг і встановлено, що у світі в період 2006–2019 рр. спостерігалася стабільна динаміка популярності запитів щодо «організації розваг». Така динаміка свідчить про постійний розвиток ринку розваг з незначними сезонними коливаннями в зимові та весняні місяці року. Також було виявлено, що на ринку відпочинку та розваг домінує група з восьми учасників: Китай, Бразилія, Індія, Росія, Близький Схід і Північна Африка, Мексика, Індонезія й Аргентина. Середньорічний темп зростання ринку розваг у цих країнах більше, ніж удвічі перевищує темпи зростання світового ринку розваг. Для більш повного та детального аналізу міжнародного ринку відпочинку та розваг було складено рейтинг агентств, що є лідерами на світовому ринку аналізованих послуг. Сформульовано висновки щодо ключових проблем і перспектив розвитку індустрії розваг в Україні та світі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Рябєв А. А., Тонкошкур М. В., Кравцова С. В.
Управління розвитком сфер туризму та готельного господарства під час пандемії COVID-19 (c. 215 - 220)

Починаючи з 2020 р. і до сьогодні через пандемію COVID-19 у сфері туризму та готельного господарства, а також у суміжних сферах спостерігається спад або навіть повне припинення діяльності, у результаті чого вже значна кількість підприємств стала банкрутами або знаходяться в кризовому стані. Саме тому виникає необхідність пошуку такого шляху розвитку сфер туризму та готельного господарства, який би надав можливість не лише зберегти означені сфери, але й забезпечив після виходу зі стану пандемії умови для їх подальшого розвитку таким чином, щоб в їх діяльність було залучено якомога більше суб’єктів підприємницької діяльності. Також слід ураховувати попит людей – потенційних рекреантів (туристів і відпочиваючих), який має бути задоволений, незважаючи на пандемію, оскільки під час ізоляції й обмежень у пересуванні та комунікації з природою в людини виникає депресивний і хворобливий стан, що призводить до погіршення працездатності та зменшення кількості працездатних кадрів. Як інструмент подолання існуючої кризи пропонується створювати кемпінги із залученням усіх зацікавлених сторін з боку підприємств сфери туризму, готельного та інших господарств. Подібний підхід надає можливість працювати під час пандемії за рахунок відсутності скупченості людей в одному місці. При цьому завдяки диференційованому підходу при створенні кемпінгів можна задовольнити максимально можливий спектр попиту з боку потенційних туристів і відпочиваючих за рахунок створення різних за комфортом перебування умов. Що стосується можливості роботи не лише під час пандемії, але й після її завершення, то кемпінг якнайкраще для цього підходить, оскільки при його створенні формується стійка підприємницька керована структура – територіальна рекреаційна система, яка стає ядром для подальшого розвитку туризму, готельного господарства та інших сфер, що прямо або опосередковано пов’язані з їх діяльністю.

Стаття написана українською мовою


Рябєв А. А., Поколодна М. М., Кравець О. М.
Використання деяких інформаційних технологій для збереження стійкості туризму під час COVID-19 (c. 221 - 226)

Останнім часом світ опинився у стані глобальної кризи через пандемію COVID-19. Під загрозою зникнення опинилася значна кількість сфер діяльності, у т. ч. і така глобальна сфера діяльності, як туризм. Цілком зрозуміло, що до закінчення пандемії відновлення діяльності сфери туризму майже неможливе, оскільки від цього залежить безпека мільйонів людей. Проте питання щодо підтримки та збереження туристського інтересу людей – потенційних туристів – є як ніколи актуальним. У статті зроблено наголос на тому, що в умовах ізоляції для збереження туристського інтересу доцільно використовувати інформаційні технології. При цьому, на думку авторів, серед усіх засобів інформаційних технологій необхідно зосередити увагу саме на віртуальних турах та екскурсіях. Обґрунтуванням цього твердження є значний перелік переваг, що надають віртуальні тури та екскурсії в разі їх створення та послідовної реалізації як на платній, так і на безоплатній основі для широкого кола потенційних споживачів туристських послуг. Також виділено переваги для об’єктів і суб’єктів туристської діяльності. Авторами виділено різноманіття підходів до створення віртуальних турів та екскурсій з точки зору залучення виконавців з їх створення. Серед виконавців було виділено різні категорії спеціалістів з різним рівнем кваліфікації й освіти. Окрім цього, визначено необхідність обов’язкового залучення професійних екскурсоводів, специфічні знання та досвід яких дозволять забезпечити хоча б мінімальну гарантію якості віртуальних турів та екскурсій. Таким чином, створення віртуальних турів та екскурсій дозволить не лише зберегти інтерес до туристських об’єктів і напрямів, але й забезпечити роботою широке коло фахівців навіть у кризових умовах. Крім того, віртуальні тури та екскурсії можуть виступати і як самостійний туристський продукт, що в будь-якому разі буде приносити фінансовий та іміджевий прибуток усім суб’єктам туристської сфері, які будуть задіяні в його виробництві.

Стаття написана українською мовою


Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М.
Пріоритетні напрями забезпечення сталого розвитку туризму України в умовах пандемії (c. 227 - 235)

Статтю присвячено вирішенню проблем, що відбуваються з туристичною сферою в період пандемії. Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування перспектив сталого розвитку туризму України в умовах пандемії. Досягнення зазначеної мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: встановити проблеми сталого розвитку туризму під час пандемії; розглянути напрями забезпечення сталого розвитку туризму; запропонувати вдосконалену концепцію сталого розвитку туризму України в період пандемії. Для реалізації поставленої мети дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи. Системний аналіз – метод, який являє собою послідовність дій по встановленню структурних зв’язків між різними елементами досліджуваної системи. Синтез – процес об’єднання окремих речей і понять в одне ціле. Індукція – метод дослідження, при якому загальний висновок будується на основі окремих елементів. Порівняння – за допомогою якого встановлюються схожість і відмінність об’єктів і явищ за істотними ознаками. Для ефективного управління сталим розвитком туризму в умовах пандемії, на думку авторів, необхідне співробітництво органів державної та місцевої влади, туристичних підприємств і суб’єктів туристичної інфраструктури. Такий механізм управління сталим розвитком туризму наведено у вигляді схеми. Виходячи з концепції сталого розвитку в роботі запропоновано напрями стратегії сталого розвитку туризму в період пандемії. Основою запропонованої програми є не просто стратегія виживання, а й випередження у зв’язку з майбутніми істотними змінами споживчих переваг. Успіх запропонованих напрямів буде позитивно впливати на зміну соціальної структури суспільства, дозволить зупинити процеси зростання соціальної напруженості та дестабілізації суспільної системи, сформує сприятливі умови для підвищення мобільності населення всередині країни.

Стаття написана українською мовою


Панова І. О., Тимощук А. В.
Теоретичні основи дослідження готельного господарства (c. 235 - 240)

Мета дослідження – характеристика теоретичних основ дослідження готельного господарства. Завдання: визначення сутності готельного господарства та висвітлення нормативно-правового регулювання готельного господарства. У рамках дослідження були використані такі методи: аналітичні, історичний, оцінювання, опис та інші. Сьогодні індустрія туризму є однією з провідних галузей господарств багатьох держав світу, яка забезпечує значні надходження до бюджету держав переважно за рахунок іноземних туристів. На її розвиток впливає низка чинників, зокрема: соціальні, економічні, культурні, політичні, природно-ресурсні, історичні, науково-технічний прогрес тощо. Готельне господарство, як складова туристичного бізнесу, має велике значення і для економіки України. Головною метою готельної індустрії є надання послуг з тимчасового розміщення внутрішніх і закордонних туристів, що сприяє формуванню ринкового механізму господарювання, надходженню коштів до бюджету, створенню додаткових робочих місць і підвищенню рівня життя населення держави. Усе це свідчить про важливість вивчення загальних і особливих властивостей готельного господарства. Правове регулювання відіграє важливу роль не лише у готельному бізнесі, а й взагалі для в усій туристичній галузі. Правове поле, де функціонують підприємства індустрії гостинності, регулюється основними документами, зокрема: міжнародними конвенціями, законами, наказами та декретами, державними стандартами України тощо. Нормативно-правове регулювання забезпечує функціонування готельної індустрії та сприяє його розвитку на території України. Важливою також є державна підтримка готельного господарства, яка спрямована на стимулювання пріоритетних напрямів розвитку готельного бізнесу, дотримання державних стандартів і координацію туристичного обслуговування.

Стаття написана українською мовою


Мартиненко В. О.
Державне регулювання готельно-ресторанного бізнесу в умовах пандемії COVID-19 (c. 241 - 245)

Аксіомою сьогодення є те, що Україна має дуже важку ситуацію у сфері готельно-ресторанного бізнесу, яка спричинена пандемією COVID-19. Така ситуація склалася не лише через недосконалість розвитку даної сфери, але і через суттєві недоліки в системі державного регулювання підприємницької діяльності в умовах пандемії, що і робить дане питання актуальною науковою проблемою. Метою роботи є аналіз існуючого стану роботи готельно-ресторанного бізнесу в умовах карантинних обмежень, а також розроблення пропозицій щодо надання державної підтримки суб’єктам підприємництва для мінімізації збитків у період пандемії COVID-19. Теоретичною та методологічною основами дослідження є основні принципи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах кризи, а також наукові роботи українських вчених. У ході дослідження використовувалися такі методи: логіко-юридичний (для аналізу законодавства України щодо заходів державної підтримки суб’єктів підприємництва у зв’язку з пандемією COVID-19); систематизації (при визначенні форм державної допомоги); гіпотез і припущення (при підготовці пропозицій з подальшого регулювання надання державної підтримки готельно-ресторанному бізнесу). У результаті дослідження встановлено, що запроваджені заходи державної підтримки дозволили лише на короткостроковий період зменшити негативний вплив пандемії COVID-19 на готельно-ресторанну сферу. Відновлення та подальший розвиток даної сфери неможливий без запровадження нових підходів до відносин держави та бізнесу, що визначилися в українському суспільстві, без підвищення соціальної свідомості бізнесу та зростання рівня його контактування із органами публічної влади. Для цього необхідно вдосконалити систему коригування зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування та бізнесу в даній сфері.

Стаття написана українською мовою


Фаїзов А. В.
Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях (c. 246 - 251)

У статті охарактеризовано поточний стан організаційно-правового забезпечення функціонування системи публічних закупівель з урахуванням новел законодавства; проаналізовано міжгалузеві та забезпечувальні принципи проведення торгів, які тісно взаємопов’язані між собою та утворюють єдину систему; визначено роль принципу «запобігання корупційним діям і зловживанням», який має всеохоплюючий вплив на весь механізм реалізації нормотворчих новацій; виокремлено низку чинників, які обумовлюють наявність корупційних ризиків і спотворюють дію базових принципів у сфері закупівель (зокрема: недоброчесна поведінка посадових осіб; дискреція у прийнятті юридично значущих рішень; недостатня професіоналізація торгів; недосконала система внутрішнього контролю за проведенням тендерів та виконанням договорів); виокремлено поняття дискримінації та визначено її роль як інструменту реалізації корупційних схем у публічних закупівлях. На основі аналізу діючої практики оскарження АМКУ систематизовано низку способів використання дискримінаційних елементів замовниками на початкових і заключних етапах проведення торгів, а саме: встановлення явних і прихованих надмірних вимог у тендерній документації; маніпулювання технічними та якісними умовами до предмету закупівлі; необгрунтований розрізнений підхід до учасників з однаковими помилками в оформленні тендерних пропозицій. Узагальнено практичні заходи протидії дискримінаційним порушенням у сфері закупівельної діяльності, які передбачають використання можливостей цифронізованих систем «ProZorro», «DoZorro» при активній участі в цьому процесі як безпосередніх учасників закупівель, так і громадських організацій та державних органів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2021

Воронюк Є. В.
Ключові загрози економічній безпеці підприємств готельно-ресторанної галузі (c. 145 - 150)

Сучасний етап розвитку світового господарства, рівень конкуренції та інноваційно-технологічний розвиток суттєво впливають на економічну безпеку підприємств готельної галузі. На сьогодні для ефективного та безпечного економічного розвитку готельного господарства необхідно забезпечувати безпеку гостей, співробітників та інших осіб; підтримувати репутацію бренду; формувати середовище безпечності та достатньої прозорості інформаційних ресурсів підприємства для гостей готелів. Сучасність постійно формує нові вимоги до забезпечення економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної галузі, що обумовлено багатьма аспектами світового господарства. Так, глобалізаційні тренди, техніко-технологічний розвиток, наслідки коронавірусної інфекції COVID-19 та інші обставини створюють нові ризики та загрози. Формування умов для безпечного розвитку підприємств готельно-ресторанної галузі знаходиться під впливом багатьох факторів. Так, швидкість техніко-технологічного розвитку створює нові методи надання послуг, такі як: системи дистрибуції, електронні бронювання, орендні апартаменти з переліком послуг на вибір. Як наслідок, постійні зміни в зовнішньому середовищі підприємств готельно-ресторанної галузі стають джерелом ризиків і загроз їх економічній безпеці. Нова коронавірусна інфекція, пандемія, світові локдауни, карантинні обмеження та недостатній рівень розвитку медичного сектора також вплинули на процеси функціонування та економічну безпеку підприємств готельно-ресторанної галузі. Ефективне управління економічною безпекою готелів досягається завдяки системному підходу до аналізу й оцінки можливих ризиків і загроз їх безпечному розвитку. У цьому процесі одним із ключових аспектів постає забезпечення інформаційної безпеки як елемента економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної галузі. Ризики та загрози виявляються на рівні готелю за допомогою різних засобів, включаючи збір оперативної інформації, аудит якості, оцінку управління ризиками та внутрішній аудит. Дослідження ризиків і загроз економічній безпеці допомагає підприємству уникнути зниження ефективності його господарчої діяльності та шкоди репутації. Ефективна система економічної безпеки відіграє важливу роль у повсякденній діяльності підприємств готельної галузі. У статті досліджено та охарактеризовано основні ризики та загрози економічній безпеці підприємств галузі тимчасового розміщення. Проаналізовано їх вплив на рівень економічної безпеки підприємств готельної галузі. Обґрунтовано необхідність систематичного аналізу та моніторингу ризиків і загроз економічній безпеці підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мілашовська О. І., Ільтьо Т. І.
Аналіз розвитку готельно-ресторанного бізнесу України в контексті сучасних викликів (c. 151 - 156)

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена необхідністю аналізу рівня економічного розвитку та пошуку нових шляхів розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах сучасних викликів. Готельно-ресторанний бізнес відіграє важливу соціальну, іміджеву та економічну роль у розвитку національної економіки, виступає забезпечувальною складовою туризму та створює робочі місця для значної кількості населення. В умовах пандемії СOVID-19 бізнес зіштовхнувся з рядом нових і непередбачуваних проблем, які призупинили динамічний розвиток галузі та потребують розроблення нових стратегічних рішень щодо адаптації в трансформаційних умовах. Метою статті є аналіз економічного розвитку сфери готельно-ресторанного бізнесу в Україні в контексті сучасних викликів, пов’язаних із пандемією СOVID-19 і пошук відповідних напрямків адаптації бізнесу до нових умов. Проаналізовано тенденції економічного розвитку сфери гостинності України в розрізі основних видів економічної діяльності, а саме: діяльності з тимчасового розміщення та організації харчування. Виокремлено основні проблеми розвитку даних видів економічної діяльності в умовах карантинних обмежень і в постпандемійний період; досліджено вплив карантину на економічне становище бізнесу. Запропоновано основні напрямки адаптації підприємств готельно-ресторанного бізнесу в нових умовах. Наукова новизна полягає в проведенні економічного аналізу, оцінці перешкод і ризиків розвитку готельно-ресторанного бізнесу та визначенні основних шляхів відновлення та розвитку галузі в контексті сучасних викликів. Практична значущість статті полягає у визначенні рівня розвитку готельно-ресторанного бізнесу та розробці основних напрямків адаптації підприємницької діяльності в нових умовах.

Стаття написана українською мовою


Поколодна М. М., Полчанінова І. Л., Рябєв А. А.
Глемпінг як перспективний різновид туризму та готельного бізнесу (c. 157 - 169)

Актуальність пошуку нових різновидів туристських пропозицій обумовлюється низкою причин. По-перше, висока конкуренція на ринку, яка спонукає підприємців до винайдення нових форм забезпечення потреби у відпочинку своїх клієнтів; по-друге, – зростання вибагливості споживачів до спрямованості, змісту та варіантів різновидів занять, які доступні під час відпочинку. Обидві ці причини на фоні зростаючого в суспільстві екологічного мислення спричинили появу та швидкий розвиток глемпінгу. Метою написання статті є дослідження глемпінгу як нової концепції туристських подорожей і готельного бізнесу, аналіз його розвитку у світі та в Україні. У результаті аналізу в статті було сформульовано триєдину структуру концепції глемпінг-відпочинку, яка складається з таких елементів: максимальний комфорт, природне оточення (розміщення глемпів) і мінімальний вплив на навколишнє природне середовище. Завдяки цьому можливо класифікувати глемпінг як один з різновидів екологічного туризму. Наведено описи основних варіантів конструкцій глемпів, зокрема: сафарі-тент, тіпі, юрта, шатро/сфера/капсула/бульбашка, вагончик, будинки на колесах, будинок на скелі. Також виокремлено чотири категорії споживачів продуктів глемпінг-відпочинку; вказано на залежність між цільовою аудиторією, місцезнаходженням глемпінгу та формуванням його спеціалізації. Наведено короткий аналіз світового досвіду розвитку глемпінг-туризму та досвід і географія глемпінгу в Україні. У результаті зроблено такі висновки: діючі глемпінги існують у різних ландшафтних зонах держави; здебільшого глемпи мають високий рівень комфортності (в них наявні всі зручності); вартість розміщення за добу починається від 2500 грн за двомісне розміщення та сягає 4500 грн; у державі існує три компанії – виробників глемпів. У статті наведено також економічне обґрунтування та узагальнено переваги глемпінгу як готельного бізнесу, які впевнено свідчать про перспективність його розвитку та подальші можливості для наукових досліджень.

Стаття написана українською мовою


Панова І. О.
Теоретичні основи дослідження анімаційних послуг у туризмі (c. 170 - 175)

Мета статті – характеристика теоретичних основ дослідження анімаційних послуг у туризмі. Завдання – визначення сутності туристичної анімації як об’єкта дослідження та висвітлення її основних видів і функцій. У рамках дослідження були використані такі методи: аналітичні, історичний, опис та інші. Сьогодні туристична індустрія розвивається швидкими темпами, незважаючи на низку проблем, які викликані пандемією COVID-19, як на території України, так і поза її межами. Туризм залишається важливою галуззю, що впливає на економіку країн. Тому, для подальшого розвитку цього сектора, важливо приділяти увагу підвищенню якості послуг для максимального задоволення потреб туристів, особливо під час їх дозвілля. Чинник якості рівня туристичного продукту, що надається за сучасних умов, є ключовим для функціонування туристичного сектора. Зараз важливою та невід’ємною складовою туристичного бізнесу в усьому світі є туристична анімація. Під час дозвілля туристи задовольняють низку власних потреб, а саме: духовних, фізичних, у спілкуванні, самореалізації тощо. Крім того, у них з’являється можливість проаналізувати власне внутрішнє буття або охарактеризувати людей, які будуть поруч у цей час. Метою індустрії дозвілля є створення всіх необхідних (безпечних) умов для розваг. Соціальною складовою анімаційної діяльності є створення та розвиток сучасних потреб у туристів. Крім того, анімаційна туристична програма націлена на формування та отримання нових корисних навичок для її учасників. Для максимального задоволення вимог відпочиваючих, незалежно від їх національностей, віку, економічного достатку, стану здоров’я, анімаційні програми повинні змінюватися за змістом, часом чи активністю під час туристичного сезону. Зазвичай, вони залежать від розміру готелю, його географічного розташування, орієнтованості, специфіки тощо. Зазначено, що на сьогодні вітчизняний туристичний ринок має потребу у фахівцях з анімації. Тому необхідно звернути увагу на рівень їх підготовки, особисті навички, які сприятимуть реалізації сучасних анімаційних програм.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2021

Євтушенко О. В., Гапоненко Г. І., Шамара І. М.
Аналіз пропозицій провідних операторів на туристичному ринку Харківської області (c. 153 - 160)

Мета статті полягає в аналізі пропозицій провідних операторів на туристичному ринку України, зокрема в м. Харків. У статті було проведено аналіз чартерних пропозицій туристичних операторів на літній сезон-2020. Після проведеного аналізу можна констатувати той факт, що туроператорами планується суттєве підвищення обсягів по Туреччині (так, наприклад, заплановано два рейси на тиждень до турецького Даламану (в сезоні 2019 р. виконувався один рейс на тиждень)). Варто зазначити, що туроператорами також планується суттєве підвищення обсягів по європейських напрямах, зокрема в Італію. Крім запропонованих рейсів до купально-пляжних курортів, у літній навігації також будуть представлені прямі перельоти авіакомпанії Ernest, що дозволять розробляти цікаві екскурсійні маршрути, орієнтуючись на аеропорти прильоту в Римі та Мілані. Водночас доцільність нарощення обсягів польотів до Калабрії можна поставити під сумнів, адже два рейси на тиждень – це занадто багато для місця, яке ще не стало масовим курортом, а значить, має проблеми з розвитком інфраструктури та достатньою наявністю місць у засобах розміщення. У статті проведено аналіз пропозицій провідних операторів на туристичному ринку України, за результатами якого можна зазначити, що майже всі туроператори – лідери за кількістю обслугованих туристів розглядають Харківський регіон як привабливий ринок для розширення туристичних пропозицій. Лідерами за кількістю обслуговуваних туристів стали два туроператори, які мають власні авіакомпанії, а саме: Sky Up (Join Up) і Azur Air Ukraine (Anex Tour). Безперечним лідером за кількістю представлених ексклюзивних напрямів з гарантованим перельотом є Join Up, також наявна тенденція до нарощування обсягів у туроператора TUI. Після проведеного опитування були виявлені найкращі туристичні оператори за рейтингами agent-friendly та tourist-friendly, ними стали: Tez Tour, Join Up, Pegas Touristik, Coral Travel та TUI.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021

Євтушенко В. А., Рахман М. С., Дяченко Ю. І.
Сучасний стан і нові реалії роздрібної торгівлі України (c. 116 - 123)

Роздрібна торгівля в Україні демонструє достатню кількість суб’єктів ринку й інфраструктури, сприяє розвитку галузей економіки та безперебійному просуванню товару до споживача. Метою статті є дослідження стану вітчизняної роздрібної торгівлі в розрізі основних показників; виявлення проблем; визначення нових реалій та основних тенденцій у майбутньому. Розглянуто сутність роздрібної торгівлі, обґрунтовано її особливості та функції; виявлено мету та значення серед провідних галузей економіки. Виділено провідні роздрібні мережі. Надано характеристику факторів, що пов’язані з асортиментом, територіальним розташуванням, контролем витрат і маркетинговою політикою провідних операторів роздрібної торгівлі. У результаті структурного та динамічного аналізу обсягів роздрібної торгівлі виявлено такі переваги: за видами торгівлі – непродовольчих товарів; за формою власності – юридичних осіб; за організаційно-правовими формами – ТОВ; у розрізі регіонів лідирує м. Київ. Розглянуто інфраструктуру й обсяги роздрібної торгівлі через мережу Інтернет. Визначено вплив деяких чинників на купівельну поведінку споживача. Представлено прогнозні моделі обсягів продовольчих і непродовольчих товарів на 2021–2022 рр. і розвитку товарообороту через мережу Інтернет на 2021 р. У результаті SWOT-аналізу, на прикладі мережі «Сільпо», виявлено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози роздрібної торговельної мережі. Названо основні проблеми роздрібної торгівлі в Україні, до яких належать: нестаток інвестицій через нестабільну політичну ситуацію та використання інноваційних технологій; низький купівельний попит населення; зростання цін на сировину та енергоносії, орендну плату, логістику тощо. Надано рекомендації щодо вирішення цих проблем.

Стаття написана українською мовою


Савіцька О. П., Савіцька Н. В.
Сучасні тренди інноваційного розвитку сфери туризму в Україні (c. 124 - 130)

Сфера туризму найбільш чутлива до мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища, та основним рушієм її розвитку є інновації. У статті зосереджено увагу на здобутках науковців, які розглядали необхідність упровадження інноваційних підходів та інноваційних технологій для ефективного розвитку сфери туризму в Україні. Вивчаючи основні підходи до класифікації видів інновацій у туристичному бізнесі, систематизовано особливості застосування інновацій у туризмі за трьома рівнями: макрорівень (рівень держави), мезорівень (рівень регіону) та мікрорівень (рівень суб’єктів туристичної діяльності). Звернено увагу на необхідність участі держави у формуванні ефективної стратегії розвитку туризму на інноваційних засадах. Зазначено, що впровадження інновацій задля розвитку ринку туристичних послуг потребує спільного поєднання зусиль усіх суб’єктів туристичної діяльності на рівні країни, регіону, а також підтримки з боку місцевих органів самоврядування. Основними напрямами розвитку сфери туризму в Україні на інноваційних засадах є: створення нових видів туристичних продуктів; використання нових туристичних об’єктів чи ресурсів, які раніше не використовувалися; використання нових або істотно поліпшених технологій у наданні туристичних послуг; зміни в організації створення та реалізації традиційного турпродукту; нові рішення в ланцюгах постачання, розподілу та доставки, у тому числі туристів; дослідження та вихід на нові ринки збуту туристичної продукції. Розглянуто роль та вплив інформаційних технологій у розробленні інноваційних туристичних продуктів, таких як: доповнена та віртуальна реальність, QR-коди, онлайн-бронювання, сенсорні дисплеї. Враховуючи нові виклики сьогодення, зумовлені впливом політичних, економічних, міжнародних та інших факторів, у тому числі поширенням пандемії COVID-19, виокремлено основні тренди інноваційного розвитку сфери туризму в Україні. Зазначено, що застосування інновацій є основним інструментом підвищення конкурентоспроможності вітчизняних туристичних послуг на міжнародному туристичному ринку.

Стаття написана українською мовою


Віннікова В. В., Віннікова В. А.
Тенденції розвитку колективних засобів розміщення Харківської області в умовах кризи (c. 131 - 138)

Проведений аналіз наукових праць засвідчив, що питання регіональних особливостей розвитку колективних засобів розміщення (КЗР) в кризових умовах, спричинених пандемією COVID-19, не знайшло належного висвітлення, що зумовило мету та завдання цього дослідження. У статті досліджено питання розвитку колективних засобів розміщення Харківської області, а саме: здійснено порівняння основних показників їх діяльності в періоди до та після впровадження карантинних обмежень, спричинених COVID-19. За результатами дослідження визначено зростання кількості засобів розміщення в докарантинний та їх зниження в післякарантинний період як у Харківській області, так і в Україні в цілому. Водночас порівняння показників темпів зростання КЗР дозволяє зробити висновок про більш високу стійкість підприємств Харківської області, ніж у середньому по Україні. У докарантинний період темпи зростання КЗР Харківської області відповідають або перевищують аналогічні показники по Україні. Так, упродовж 2018–2019 рр. в Україні кількість КЗР збільшилась на 2,2%, у Харківській області – на 9,0%; у тому числі готелів та аналогічних засобів розміщення в Україні – на 0,4%, у Харківській області – залишилась без змін; інших засобів розміщення в Україні – на 4,0%, у Харківській області – на 20,7%. Уведення карантинних заходів через COVID-19 негативно вплинуло на туристичні потоки, що знайшло відображення в показниках розвитку КЗР Харківської області та України в цілому. Загалом, у результаті аналізу інформації, наведеної на сайтах досліджуваних засобів розміщення, зроблено висновок про низький рівень поінформування гостей про заходи, впроваджені в рамках запобігання поширенню COVID-19.

Стаття написана українською мовою


Кучечук Л. В., Подлепіна П. О.
Аналіз сучасного стану ресторанного господарства України та перспективи його розвитку в умовах пандемії СOVID-19 (c. 139 - 144)

Метою даної статті є аналіз сучасного стану ресторанного господарства України та визначення перспектив його розвитку в умовах пандемії СOVID-19. У даному дослідженні проаналізовано вплив пандемії СOVID-19 на кількісний склад вітчизняного ринку ресторанних послуг. Виявлено значне скорочення кількості закладів за 2020 р., а також значне зниження обсягів продажів порівняно з 2019 р. Визначено регіони за найбільшою кількістю закладів ресторанного бізнесу. Розглянуто видову структуру закладів вітчизняної ресторанної сфери. Проаналізовано кількісний склад закладів ресторанного господарства за формами підприємницької діяльності. Виявлено, що ринок ресторанного господарства України став однією з найбільш постраждалих галузей економіки під час пандемії СOVID-19. У результаті проведеного дослідження визначено основні перспективи розвитку ринку ресторанного господарства України в сучасних кризових умовах. Серед них виділено такі: розробка мобільних застосунків із широким спектром функцій і трекінг замовлення; збільшення Інтернет-продажів за рахунок упровадження таких рекламних інструментів, як просування власного сайту в пошуковій мережі Google та використання контекстної реклами; банерна реклама та ремаркетинг; підтримка сторінок у соціальних мережах і співпраця з блогерами, журналістами, критиками, лідерами думок. Також виявлено перспективні напрями розвитку: відкриття або вдосконалення літнього майданчику закладу, організація чітко налагодженої роботи з передачі замовлень через вікно видачі, наявність власної служби доставки замовлень. Зазначено, що зниження орендних ставок на приміщення під впливом пандемії та збільшення кількості закладів на умовах франчайзингу позитивно впливають на відновлення ринку ресторанних послуг.

Стаття написана українською мовою


Ільченко Н. Б., Кочубей Д. В.
Концепція проєктування зворотних потоків у ланцюгах постачання (c. 144 - 151)

У статті досліджено сутність, структуру та формування процесів управління зворотними потоками в ланцюгах постачання; визначено основні напрями та зміст зворотних потоків у логістичних системах і ланцюгах постачання; визначено поняття та зміст реверсивної логістики та логістики зворотних потоків. Досліджено сутність процесу управління зворотними потоками відповідно до референтної моделі бізнес-процесів у ланцюгах постачання SCOR. Застосування логістичного підходу до управління зворотними потоками визначило окрему сферу логістики – зворотну логістику. Підприємства в ланцюгу постачання повинні пропонувати споживачам ефективну послугу з управління поверненням, яка дозволяє мінімізувати потенційне погіршення відносин зі споживачами для управління процесом повернення постачальнику у випадку несправних товарів, термін придатності яких закінчився, або надлишків запасів. Для здійснення цього процесу необхідно належним чином вивчити канали зв’язку та бізнес-процеси для створення ефективної системи зворотного зв’язку в післяпродажному обслуговуванні з метою мінімізації витрат на повернення. Значна кількість підприємств вважають зворотні логістичні процеси негативним явищем і не зосереджуються на управлінні ними, хоча підприємства, які впроваджують ефективний зворотний логістичний процес, можуть отримати низку суттєвих переваг. Серед них: зменшення витрат, збільшення швидкості обслуговування споживачів, підтримка лояльності споживачів. Розроблена модель бізнес-процесів дозволяє структурувати завдання з управління зворотними потоками й отримати ефективний інструмент для реалізації SCOR-моделі управління ланцюгами постачання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Рахман М. С., Данилейко Є. І.
Інформаційно-статистичний аналіз діяльності українських підприємств, що надають послуги з тимчасового розміщення (c. 227 - 233)

Мета статті полягає у проведенні статистичного аналізу діяльності українських підприємств, що надають послуги з тимчасового розміщення, а також у виявленні проблем і наданні рекомендацій з удосконалення ринку готельних послуг з огляду на вплив пандемії COVID-19 в Україні. У статті висвітлено актуальність проведеного дослідження та значення індустрії гостинності в розвитку економіки країни з огляду останніх подій і впливу пандемії COVID-19 в Україні; розглянуто сутність і види готельно-ресторанного бізнесу та послуг; виділено основні проблеми розвитку вітчизняного готельного господарства, які потребують нагального розв’язання. Наведено результати проведеного структурного та динамічного аналізу галузі за даними Державної служби статистики України: зміни в кількості засобів розміщення за видами, формами власності та перевагами в територіальному розміщенні. Проаналізовано тенденції, що склалися в діяльності готелів і мотелів юридичної форми власності, а саме: кількість одиниць; кількість відвідувачів, які в них зупинялися; обсяг реалізованих послуг усього та за регіонами України тощо. У результаті дослідження було розроблено прогнозні моделі обсягів реалізованих послуг готелів і подібних засобів. Запропоновано нові шляхи розвитку та покращення стану та діяльності готельно-ресторанного бізнесу України, зокрема завдяки наданню додаткових послуг (самоізоляції, здійснення бізнесу, умов харчування) та напрямів використання Інтернет-маркетингу з паралельною роботою в онлайн-режимі. Зроблено висновок, що для ефективної роботи готельно-ресторанних підприємств потрібне впровадження системи інноваційного управління розвитком підприємств, спрямованої на підвищення рівня конкурентоспроможності, індивідуальності, адаптивності, вдосконалення, якості.

Стаття написана українською мовою


Максютова О. В.
Системний підхід до формування та функціонування туристично-рекреаційного бізнесу (c. 233 - 239)

Мета статті полягає в дослідженні системних підходів до формування та функціонування туристично-рекреаційного бізнесу. Обґрунтовано важливе економічне та соціальне значення туристично-рекреаційного бізнесу для розвитку національної та регіональної економіки, адже з розвитком цього бізнесу в Україні в цілому та у регіонах зокрема пов’язують перспективи економічного зростання, вирішення соціальних проблем, підвищення якості життя населення, розвитку регіонів і покращення іміджу країни. Визначено основні рівні систем у туристично-рекреаційному бізнесі, під якими слід розуміти впорядковані рамки управлінської, виконавчої, інноваційної діяльності, спрямовані на вдосконалення та розвиток туристично-рекреаційної сфери. Для дослідження туристично-рекреаційного бізнесу виокремлено такі рівні: загальноукраїнський, регіональний, районний, міський і рівень підприємств. Визначено підсистеми туристично-рекреаційного бізнесу, зокрема: туристична, рекреаційна і логістична та охарактеризовано їх основні елементи. Окреслено найважливіші завдання державних і місцевих органів управління туристично-рекреаційним бізнесом, а саме: проведення маркетингових досліджень, для чого необхідне залучення великої кількості експертів; координація зусиль багатьох організацій і об’єднань; розробка стратегічних національних, регіональних і місцевих концепцій розвитку туристично-рекреаційного бізнесу з рекомендаціями щодо їх реалізації для туристично-рекреаційних підприємств; інвестиційна та правова підтримка розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури; консультаційні послуги з питань реалізації концепцій розвитку туристично-рекреаційного бізнесу; створення привабливого іміджу, образу країни, регіону, туристично-рекреаційного центру; здійснення рекламних заходів для зв’язків з громадськістю.

Стаття написана українською мовою


Пугачевська К. Й., Лизанець А. Г., Гомба М. В.
Детермінанти розвитку внутрішньої торгівлі в Україні (c. 240 - 246)

Інтенсифікація глобалізаційних процесів і перехід економічно розвинених країн до постіндустріальної стадії розвитку визначають сучасний вектор структурно-інституціональної трансформації внутрішнього ринку в цілому та торгівлі зокрема. Метою статті є оцінка детермінант розвитку внутрішньої торгівлі в Україні. Проаналізовано індикатори розвитку внутрішньої торгівлі. Наведено регіональну структуру роздрібного товарообороту України. Охарактеризовано ризики та загрози зовнішньоторговельної лібералізації для вітчизняних товаровиробників. Розраховано частку імпортних продовольчих і непродовольчих товарів, проданих через торговельну мережу підприємств. Наведено товарну структуру імпорту за широкими економічними категоріями. Ідентифіковано ризики зростаючої імпортозалежності економіки України в товарах для кінцевого та проміжного споживання. Обґрунтовано, що одним із важливих векторів підвищення ефективності національної економіки є структурні зміни у сфері внутрішньої торгівлі. Узагальнено перспективи розвитку внутрішньої торгівлі в Україні, у тому числі зумовлені впливом пандемії COVID-19. Аргументовано, що коронакриза є одним із ключових викликів для бізнесу в сучасних умовах, що охопила всі його аспекти – від галузевих до глобальних ланцюгів постачань. Визначено пріоритетність цифрової трансформації підприємств задля захисту власних позиції від високих технологій конкурентів і можливості скористатися більшою функціональністю цифрових бізнес-моделей з їх адаптивністю та продуктивністю. Обґрунтовано, що процеси глобалізації в умовах коронакризи уповільнились, що може призвести до суттєвих змін у структурі ринку, вплинути на розподіл онлайн- та офлайн-торгівлі. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є прогнозування викликів і загроз постпандемічного розвитку для внутрішнього ринку України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Рябєв А. А., Салій В. С.
Рекреація та міський туризм: спільна проблема та перспектива її вирішення (c. 205 - 210)

Одним із основних напрямів туризму, який швидко розвивається, у світі в цілому та в Україні зокрема є міський туризм. Як століття тому, так і зараз саме міста є метою багатьох подорожей, а територіальні рекреаційні системи на їх основі є найбільш розвинутими, що пояснюється високою концентрацією туристських ресурсів на умовно обмеженому просторі. Але, незважаючи на все це, у сфері міського туризму в межах територіальної рекреаційної системи спостерігається нерівномірне забезпечення рекреаційного попиту щодо спілкування з природою через недостатню кількість природних рекреаційних об’єктів. Як вирішення спільної проблеми для рекреації та міського туризму пропонується здійснити низку заходів послідовно на державному рівні та на рівні органів місцевої влади та місцевого самоврядування, а саме: створити умови, за яких приватні та комунальні підприємства були б зацікавлені у створенні та розвитку природних рекреаційних утворень у вигляді парків, садів, скверів, набережних. В програмі з розвитку природних рекреаційних просторів у містах – центрах туризму – передбачається, що приватні та комунальні підприємства, які займатимуться створенням цих природних рекреаційних просторів, будуть проводити реконструкції вже існуючих подібних утворень та отримають можливість займатися в таких природних рекреаційних утвореннях комерційною діяльністю, пов’язаною із організацією надання рекреаційних послуг. Окрім цього, важливо посилити нагляд з боку держави за виконанням вимог щодо відповідності державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів, згідно з якими великі міста України з точки зору озеленіння вже давно не відповідають цим вимогам. При цьому вважається за доцільне залучати до проєктування цих природних рекреаційних утворень науково-навчальні заклади, які пов’язані з туризмом і рекреацією, що дозволить здійснювати туризм в місті на не лише практичній, але й на науковій основі. Вважається, що в разі реалізації запропонованої програми міста набудуть додаткові осередки тяжіння туристів, що, своєю чергою, буде мати позитивні наслідки для подальшого розвитку міст як центрів туризму та рекреації.

Стаття написана українською мовою


Мангушев Д. В., Леоненко К. Р.
Операції з міжнародного туризму в Україні (c. 211 - 216)

Метою статті є виявлення та виокремлення особливостей функціонування ринку міжнародних туристичних послуг в Україні та національних і світових тенденцій, а також аналіз і синтез наявних інформаційних збірок і вибірок. У статті проаналізовано статистичні та теоретичні матеріали за останні роки та виокремлено основні проблеми, наявні у сфері міжнародних туристичних послуг України за різними спрямуваннями. Розглянуто стан розвитку туризму за напрямами прибуття та вибуття щодо міжнародного туризму та умови надання даних послуг, спираючись на основні документи та законодавство України. Охарактеризовано основні теоретичні засади, які є фундаментальними та мають значний вплив на функціонування даної галузі. Визначено «суб’єктів міжнародних туристичних послуг» і сутність цього терміна на основі законодавчих документів, чинних на території України. Окреслено основні тенденції, що існують сьогодні у сфері міжнародних туристичних послуг. Розраховано основні показники діяльності ринку в структурі та динаміці, які характеризують стан функціонування галузі. Охарактеризовано вплив міжнародного туризму на ВВП країн світу та бюджетоформування. Проведено ретроспективний аналіз за відповідними показниками задля відображення актуальних змін на ринку. Визначено основні країни – партнери України в галузі туристичних послуг і проаналізовано динаміку розвитку відносин з даними країнами. Сформовано ряд рекомендацій на основі попереднього аналізу, спрямованих на подолання виокремлених проблем; стабілізацію ринку; відновлення ефективної діяльності, економічного зростання України; залучення нових інвестицій з боку держав, компаній і фізичних та юридичних осіб у галузь; посилення позицій на світовому ринку; розкриття з нового боку туристично-рекреаційного потенціалу України та розширення пропозиції на ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Рябєв А. А., Шиян Д. В.
Інфраструктурне забезпечення туризму на прикладі подієвого туризму в Україні (c. 171 - 176)

Подієвий туризм займає одне з провідних місць серед інших видів туризму. Він дає можливість отримання стабільного прибутку як його організаторам, так і країнам, де ці події відбуваються. Слід зазначити, що будь-яка подія вимагає відповідних умов – інфраструктури туризму, в яких вона буде реалізована з максимальним позитивним результатом для всіх учасників сфери туризму, яка загалом відрізняється від інших видів економічної діяльності підвищеним ступенем ризиків через сезонність, мінливість попиту з боку споживачів турпродуктів тощо. Стан невизначеності у випадку з інфраструктурою туризму загалом і на прикладі подієвого туризму зокрема можна подолати за рахунок доповнення існуючих видів класифікації подієвого туризму новими додатковими видами, а саме: «за періодичністю проведення» (одноразові та багаторазові); «за місцем проведення» (постійні та перехідні); «за залежністю від сезону» (залежні та незалежні). Ці додаткові види класифікації дозволять органам влади (декількох країн, окремій країні, регіону, місцевості), що керують суб’єктами туристської діяльності – центрами туризму та рекреації, організаторам події, виробникам послуг і товарів (у тому числі туристських), посередникам в особі туроператорів і турагентів усвідомити обсяг необхідних перетворень існуючої інфраструктури туризму за умови її існування або робіт з її створення. Це, своєю чергою, допоможе в майбутньому проводити події, які будуть приносити прибуток та/або підвищувати імідж центрів туризму та рекреації, сприятимуть розвитку інших видів туризму завдяки використанню вже створеної або перетвореної інфраструктури туризму, яка не менш важлива, ніж природні, історико-культурні й інші антропогенні рекреаційно-туристські ресурси. Що стосується потенційних споживачів, то запропоновані додаткові види класифікації подієвого туризму дозволять підвищити привабливість подій за рахунок їх більш чіткої диференціації за відповідними ознаками.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Фурдак М. М., Орленко О. В.
Індустрія гостинності півдня України в умовах пандемії – виклики та шляхи вирішення (c. 217 - 223)

Світова пандемія COVID-19 нанесла нищівної шкоди економікам країн, індустрія ж гостинності, як галузь світового господарства, зазнала чи не найбільших потрясінь та руйнації. Україна з огляду на це – не виняток: пандемія завдала потужного удару по всій галузі гостинності – готельно-ресторанному бізнесу, туризму, рекреаційному господарству тощо. Так, за результатами лише першого року пандемії COVID-19 – 2020 р. – кількість колективних засобів розміщування в Україні знизилася на 15,2%, кількість місць у колективних засобах розміщування – на 15,8%. Така ж негативна тенденція спостерігається і з динамікою показника кількості осіб, що перебували в цей рік у колективних засобах розміщування – зменшення на 51,5% порівняно з попереднім, «доковідним» роком. Ще більш кардинально – на 73,5% – за 2020 р. зменшилася кількість іноземців, що перебували в українських колективних засобах розміщування. Введені урядом карантинні обмеження, зниження купівельної спроможності населення та загальний песимістичний настрій потенційних туристів спонукають у цих несприятливих умовах до пошуку та швидкого впровадження нових напрямків і сучасних концепцій розвитку та підтримання в робочому стані всіх гілок вітчизняної індустрії гостинності, а саме: кластеризації туризму та суміжних з ним галузей, у тому числі готельно-ресторанного господарства, розвитку внутрішнього туризму тощо. Зокрема пропаганда та розвиток перспективних видів внутрішнього туризму – винного, зеленого, аграрного, історико-культурного – можна вважати потужним фактором розвитку індустрії гостинності України, зокрема її південного регіону, в сучасних несприятливих та мінливих умовах пандемії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2022

Фурдак М. М.
Кемпінг-послуги як перспективний напрямок удосконалення готельного господарства південного регіону України (c. 68 - 74)

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану функціонування кемпінгів як колективних засобів розміщування на півдні України, а також у визначенні перспектив подальшого розвитку там кемпінг-послуг як фактора вдосконалення готельного господарства південного регіону України з огляду на його ресурсний потенціал. Вивчаючи, аналізуючи й узагальнюючи науковий доробок вітчизняних учених з питань організації готельного господарства України в цілому та функціонування таких колективних засобів розміщування, як кемпінги зокрема, було зроблено висновки щодо того, що в науковій літературі саме кемпінгам приділено вкрай недостатньо уваги. Так, не висвітлене питання впливу на вдосконалення сучасних кемпінг-послуг готельного господарства країни, розвиток і поширення яких наразі продиктовано часом. У ході дослідження висвітлено стан розвитку кемпінгів і спектр кемпінг-послуг, що надаються в розвинених країнах Європи та в США; проведено порівняльний аналіз із зазначеного питання в Україні. Проаналізовано й обґрунтовано, що природні географічні можливості України та її південного регіону сьогодні використовуються неповною мірою для розвитку готельної справи, а кемпінг-індустрія тільки починає формуватися. Визначено ряд стримуючих факторів і ризиків для розвитку ринку кемпінг-послуг в Україні на сучасному етапі. За результатами дослідження зроблено висновки, що запровадження такого специфічного виду туристичного продукту, як кемпінг-послуги, з огляду на природно-рекреаційний ресурс, дозволить удосконалити готельне господарство південного регіону України та вивести його на новий, сучасний рівень відповідно до вимог і викликів сьогодення.

Стаття написана українською мовою


Дмитришин Л. І., Гавдей С. В.
Економічне та організаційне забезпечення розвитку туристичного сектора України (c. 75 - 80)

Метою статті є адаптація світового досвіду підтримки галузі туризму в умовах пандемії та розробка методики економічного та організаційного забезпечення розвитку туристичного сектора України. Аналіз світового досвіду вказує на такі пріоритетні сфери політики підтримки туристичного сектора, як захист працівників туристичної індустрії, фіскальна підтримка та забезпечення ліквідності туристичних об’єктів. При цьому інструменти економічного й організаційного розвитку туристичного сектора включають баланс інтересів туриста та туристичного сектора, підтримку малих і середніх підприємств у туристичному секторі, формування механізмів відновлення туристичного сектора. Домінуючою тенденцією в туристичній галузі залишається оцифрування туристичних послуг і перенесення значної частини рекламної діяльності до глобальної мережі Інтернет. Зміщуються акценти на забезпечення сталого розвитку, пов’язаного із захистом навколишнього середовища та клімату. Актуальними видаються заходи, пов’язані з просуванням нових туристичних послуг у контексті формування цілісного образу країн чи регіонів, забезпечення якісних робочих місць у туристичному секторі як протидії високій плинності працівників та проблемі сезонності послуг. Аналіз ситуації в туристичному секторі вказує на актуалізацію переходу до місцевих і регіональних цінностей. Зважаючи на те, що в Україні туристичний сектор представлений в основному малими та середніми підприємствами, запропоновано низку заходів щодо підтримки саме таких підприємств, включно зі схемою державних туристичних ваучерів; державної фінансової підтримки підприємств; удосконаленням нормативних правил, що регулюють туристичний бізнес; оптимізацією карантинних заходів безпеки і створенням спеціальної онлайн-платформи підтримки підприємств туристичного сектора. Основна увага приділяється розробці системних рішень для малих і середніх підприємств туристичного сектора, враховуючи їх критичну роль у вирішенні проблем зайнятості та розвитку інновацій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2022

Калініченко С. М., Крупіца І. В., Голованова Г. Є., Грібіник А. В.
Характерні риси системи управління підприємств туристичної сфери (c. 67 - 71)

Формування ринкових відносин неможливо уявити без відповідного середовища – ринкової інфраструктури, яка має забезпечувати взаємодію суб’єктів господарювання на ринках товарів, грошей і праці. Туризм є важливою галуззю народного господарства з огляду на масштаби його діяльності та чисельність зайнятих в економіці. Організаційні, технічні, економічні та фінансові питання, які мають вирішуватися на щоденній основі, оскільки туристична діяльність безпосередньо пов’язана із задоволеністю клієнтів, є ключовими факторами в цьому секторі. Управління туризмом за допомогою комплексного підходу – складний процес, який реалізується з використанням різних методів. Управління туристичної служби розглядає всі ключові аспекти управління туристичним бізнесом, досліджує різні методи та правила на основі загальних теорій управління, адаптуючи їх до туристичної діяльності. Також використовуються загальні методи управління туризмом, управління виробництвом, управління інноваціями, управління персоналом та управління фінансами, пов’язані з діяльністю туристичного бізнесу. Управління в туризмі має низку характерних рис, зумовлених специфічними властивостями послуг, що надаються туристськими організаціями. Як інтегрований вид діяльності туризм включає активність суб’єктів різного рівня та може бути націлений на досягнення різних результатів. Питання організації ефективної взаємодії між учасниками мають бути в центрі уваги всіх суб’єктів туристичної діяльності, зацікавлених у координуванні своїх дій і в реалізації спільних програм розвитку галузі.

Стаття написана українською мовою


Панова І. О., Степаненко В. І.
Креативна економіка як фактор формування міжнародного туристичного іміджу країни (c. 72 - 78)

Невпинно зростаючий взаємозв’язок між туризмом і творчістю сприяє пошуку альтернатив розвитку креативної економіки. Поєднання таких понять, як креативність і туризм стало загальною стратегією диверсифікації, особливо в галузі культурного туризму по всьому світу. Створення та запровадження нових заходів та фестивалів, відновлення старих будівель і додання анімації до статичних атракціонів стали звичним явищем. Туристичні місця шукають швидкі способи зробити себе особливими та неповторними в глобальній економіці, а тому все частіше звертаються за допомогою до креативних індустрій. Варто зауважити, що саме архітектура, як змінне явище, та подієвий туризм виступають одним із найважливіших культурних каталізаторів для генерації самобутності й ідентичності місцевості та, як наслідок, – підвищення зацікавленості у творчих людей і туристів. Крім того, розвиток культурного сектора прямо пропорційний зростанню значення цифрових технологій, що заслуговує уваги з боку влади, акцентуючи на правах інтелектуальної власності. Уряд України осягнув потенційні масштаби внеску галузі в національну економіку та зробив конкретні кроки для забезпечення її подальшого піднесення. Зокрема, слідуючи глобальним тенденціям, Україна інтегрувала культурний і креативний вимір у свою політичну програму, включно з політичним планом «Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ». Крім того, сектор був визначений як пріоритетний у рамковому політичному документі – Експортній стратегії України. Було виокремлено рекламу, ремесла, дизайн, кіноіндустрію, моду, виконавське мистецтво та візуальне мистецтво як ключові рушії створення додаткової доданої вартості та продукування інновацій у секторі, що сприятиме розвитку малого та середнього підприємництва та підприємництва загалом. Концепція збалансованого розвитку «Україна 2030» націлена на досягнення 10% щорічного економічного зростання та визначає, що розвиток креативної економіки є одним із ключових механізмів сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2022

Калюжна Н. Г., Шеремет А. С.
Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення (c. 90 - 96)

Статтю присвячено визначенню та систематизації актуальних проблем логістичної системи України в умовах воєнних дій і визначення пріоритетів її відновлення з огляду на продовження військового конфлікту на території держави. Обґрунтовано, що високий рівень логістичних загроз і висока ймовірність їх подальшої ескалації потребують досліджень з метою віднаходження механізмів упередження або, принаймні, мінімізації ризиків для існування логістичної системи держави. Проаналізовано значення індексу ефективності логістики обраних країн за 2018/2019 рр. і засвідчено непропорційність складників індексу для України з огляду на недостатню якість торговельно-транспортної інфраструктури та низьку ефективність митного і прикордонного оформлення. З огляду на нові геополітичні виклики, доведено необхідність оцінювання реального стану та перспектив відновлення української логістики. Систематизовано ключові критерії успішності логістичної системи, до яких віднесено: людський фактор, логістичну інфраструктуру, безпеку перевізників та вантажів, зміни законодавства, результативність партнерства. Для оцінки перспектив розвитку логістичної системи країни, що перебуває у стані активного військово-політичного конфлікту, запропоновано індекс логістичного ризику та обґрунтовано, що його значення для України наразі сягатиме критичних позначок. Визначено проблеми логістичної системи України та шляхи їх вирішення, які систематизовано за групами: зруйновані логістичні маршрути, несвоєчасність поставок, непропорційність перерозподілу вантажів, ризики невизначеності. Обґрунтовано, що використання запропонованого індексу логістичного ризику країни допоможе підприємствам – суб’єктам міжнародного бізнесу та логістичним компаніям визначати пріоритетні логістичні ризики й оцінювати ймовірність їх подальшої ескалації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2022

Подлепіна П. О., Кучечук Л. В.
Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в постковідному світі (c. 155 - 161)

Мета даної статті полягає у виявленні особливостей, проблем і перспектив розвитку міжнародного туризму в постковідному світі. Аналізуючи статистичні та прогнозні дані профільних міжнародних організацій, а також експертні думки практиків ринку, було виявлено значну залежність туристичної системи від екзогенних факторів негативного впливу, і саме COVID-19 є наймасштабнішою за наслідками кризою, адже власне високоглобалізований світ сприяє широкомасштабному та стрімкому розповсюдженню пандемії. З метою компаративного аналізу періодів розвитку туристичної активності у світі були проаналізовані такі показники: динаміка темпів зростання світової економіки та світового туризму; динаміка розвитку галузей світової економіки з виокремленням місця туризму; регіональна динаміка міжнародних туристичних прибуттів і надходжень від міжнародного туризму; втрата робочих місць у туристичній галузі за регіонами світу внаслідок поширення COVID-19 і скорочення ділової активності та туристичної мобільності. Усі показники демонструють значне скорочення та відмічається взаємозв’язок із загальним економіко-соціальним середовищем країн. У результаті проведеного дослідження визначено головні вектори державної політики щодо протидії наслідкам COVID-19 у туристичній сфері та акцентовано увагу на необхідності консолідованих чітких і своєчасних дій на всіх управлінських рівнях: місцевому, національному та міжнародному. Розроблено алгоритм подолання кризових явищ у туристичному бізнесі, спричинених пандемією, який передбачає комплекс послідовних заходів, спрямованих на управління та контролювання кризи, стабілізацію ситуації на ринку та прискорення ревіталізації галузі, а також на розробку нової парадигми функціонування світового туризму в постковідних реаліях. Запропоновано трендові тенденції подальшого розвитку міжнародної туристичної діяльності, беручи до уваги зміни споживчих вподобань, а саме: диджиталізація, віртуалізація, зміщення вектора на внутрішній туризм, staycation та workation, wellness-туризм, більш глибоке усвідомлення необхідності подальшої імплементації принципів сталого розвитку тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2022

Михайліченко Г. І., Дворська І. В.
Антикризова реанімація туристичної галузі України в післявоєнний період (c. 146 - 150)

У статті проаналізовано й узагальнено закордонний досвід різних країн світу щодо реанімації туристичної галузі в післявоєнний період. Розглянуто фактори впливу на показники розвитку туризму, становлення туристичних потоків та реакцію регіональної та державної політики щодо залучення туристів до країни відвідування. Проаналізовано показники статистики міжнародного туризму та виявлено фактори впливу на їх динаміку. На основі історичної ретроспективи висвітлено становлення туризму в післявоєнній Європі; розглянуто сутність і множина антикризових заходів з відновлення туристичних обмінів. Досвід країн, в яких відбувалися чи продовжують відбуватися військові дії, ризик терористичних актів має бути перенесений на український ринок. Такі країни, як Грузія, Ізраїль, що мають як зовнішні, так і внутрішні фактори негативного впливу на стан туризму, намагаються подолати чи нівелювати цей негативний вплив за рахунок: зовнішнього орендування дестинацій і формування туристичного продукту рекреаційного, медичного, екстремального туризму. На жаль, військові дії спричиняють пошкодження туристичної інфраструктури та природного багатства нашої країни, що ускладнює процеси відновлення після війни. За результатами досліджень авторами запропоновано методи антикризового управління для реанімації туристичної сфери України, у т. ч. за рахунок післявоєнної трансформації та розширення варіативності туристичного ландшафту України. Дослідження антикризового управління туристичною галуззю з метою забезпечення економічного розвитку України є досить актуальним і потребує подальшого вивчення та наукового аналізу, що буде метою подальших наукових досліджень.

Стаття написана українською мовою


Гавдей С. В.
Аналіз традиційних і новітніх чинників розвитку туристичного сектора України (c. 151 - 158)

Метою статті є статистичний аналіз традиційних і новітніх чинників розвитку туристичного сектора України. Результати проведеного статистичного аналізу традиційних чинників розвитку туристичного сектора показали, що в Україні за останні десять років попит на туристичні послуги зріс більше, ніж у 3 рази. Однак обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, у 2020 р. призвели до падіння показника до рівня 2002 р. За досліджуваний період суттєво зросла частка виїзного туризму – з 14% у 2000 р. до 90% у 2020 р. За дослідженнями Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ), пандемія COVID-19 вплинула на кількість подорожей значної частини українців. 30% усіх опитаних, або 52% тих, хто подорожував Україною раніше, значно скоротили кількість поїздок або зовсім припинили подорожувати Україною. Однак основною причиною низької залученості українців до внутрішнього туризму є насамперед брак коштів і фінансові обмеження, а вже потім – ковідні обмеження. Серед критеріїв регіональних чинників виділено організацію, фінанси, самоврядування, знання та вміння. Найбільший вплив на регіональний чинник мали недостатній попит на послуги туристичного сектора, зростання цін на туристичні послуги, мізерна частка доходів від туризму у ВВП і суттєве зниження податкових надходжень від туристичної індустрії через воєнні дії. До аналізу новітніх чинників віднесено стійкість систем охорони здоров’я до швидкого зростання кількості людей з COVID-19. Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на кінець серпня 2022 р. становила понад 5 млн осіб, або 12,2% від загальної чисельності населення України, з них померлих – понад 100 тис. осіб, або 2,2% від загальної чисельності населення України. Однак національна програма вакцинації українців привела до зниження кількості хворих або ж легкого перебігу хвороби. З точки зору сек’юритизації відбулися зміни в політиці безпеки та охорони здоров’я з боку влади. З цією метою МОЗ було розроблено різні документи надання медичної допомоги при COVID-19. З фінансової точки зору за 2020 р. витрати центрального уряду на охорону здоров’я зросли більше, ніж вдвічі. За період пандемії глобальна туристична криза спричинила підйом внутрішнього туризму. Однак військова агресія Росії змінила траєкторію розвитку не тільки туристичного сектора України, але й усієї економіки. Втім, у повоєнний період в українців є всі шанси й обов’язок якісно відбудувати країну та туристичний сектор зокрема – для майбутнього.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М., Василенко В. Ю.
Цифровізація як нова парадигма управління розвитком туризму України в післявоєнний період (c. 114 - 125)

У статті на основі аналізу основних тенденцій розвитку туристичного ринку в контексті глобальної цифровізації, що активізувалася у сфері туризму та гостинності, обґрунтовуються структурні зміни ринку туристичних послуг України. Предметом дослідження є впровадження цифрових технологій у туристичну галузь України в повоєнний час. Метою статті є дослідження особливостей використання цифрових технологій у туристичній галузі України. Досягненню поставленої мети сприяло вирішення таких завдань: дослідити різноманітні форми прояву цифровізації в туристичній галузі України; запропонувати вдосконалену концепцію управління розвитком туризму України в післявоєнний період. У статті використовувалися методи аналізу та синтезу – для узагальнення розвитку цифрових технологій у туризмі; метод порівняльного аналізу – для зіставлення досвіду розвитку міжнародного та національного цифрового туризму; прогностичні методи – для окреслення перспектив подальшого розвитку цифрового туризму України в повоєнний час. Авторами зроблено спробу прогнозування перспектив цифровізації туристичної галузі нашої країни на основі інтеграції кількох визначальних напрямів – AR (augmented reality – доповнена реальність), VR (virtual reality – віртуальна реальність), AI (artificial intelligence – штучний інтелект), а також роботи та блокчейн-технології. У статті досить повно розкриваються питання цифрового забезпечення бізнес-процесів у сфері туризму, аналізуються можливості та перспективи туристичних BigData, які використовуються для аналізу інформації, складання прогнозів, сталого розвитку туристичної галузі. Продумане впровадження передового досвіду в галузі цифрових технологій може допомогти туристичній галузі нашої країни реалізувати стратегії, які стають можливими внаслідок ширшого використання цифрового контенту та платформ. Наявність сучасної бізнес-моделі допоможе стабілізувати робоче середовище в повоєнний час, одночасно стимулюючи інноваційний підхід у сфері туризму.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Ярмола К. М.
Антикризове управління в туризмі (c. 169 - 176)

На сучасному етапі розвитку суспільства, де все швидкоплинне та змінне, здатність гнучкого реагування та адаптації до змін є вкрай важливою для функціонування всіх галузей економіки. Зміна технологій, поколінь, проникнення інформаційного фактора в усі сфери життя людини формують нові вимоги на ринку. Сучасний туристичний ринок потребує інноваційних, креативних, спонтанних, а головне – дієвих рішень, які дадуть змогу підприємствам функціонувати з найменшими втратами. Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування туристичного ринку в умовах постійно виникаючих ризиків та визначенню шляхів їх подолання. Розглянуто основні групи ризиків, які впливають на туристичну індустрію. Досліджено динаміку міжнародних туристичних прибуттів та вплив на неї різних факторів, що спричинили скорочення туристичної активності у світі. Встановлено основні причини таких негативних змін, їх наслідки на туристичний ринок окремих країн та світову індустрію загалом, а також проаналізовано способи боротьби з ними. У статті визначено, що діяльність туристичного сектора значною мірою залежить від зовнішніх чинників, які практично не піддаються контролю. Найбільші втрати спричинюють епідемії та хвороби, серед яких пандемія COVID-19 була наймасштабнішою за наслідками, оскільки відсутність заходів реагування спричинила тимчасовий застій у галузі, що вимагало прискореного пошуку методів вирішення проблем. Окрім цього, у статті висвітлено основи антикризового менеджменту в туризмі та етапи його впровадження. За результатами дослідження обґрунтовано необхідність запровадження управління ризиками в туристичній галузі. Перспективами подальших досліджень можуть виступати групування та систематизація ризиків, розроблення методів для їх подолання, а також стратегій відновлення та підтримання туристичного ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2023

Тодорюк О. Б., Ільченко Н. Б.
Особливості організації дистрибуції вина: зарубіжний і вітчизняний досвід (c. 137 - 144)

Формування системи дистрибуції вина в кожній країні має свою специфіку та залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, які вимагають швидкого реагування для підтримки безперервних поставок і продажів. Тому виникає необхідність у порівнянні особливостей формування ринку вина у країнах, що досліджуються, оскільки ці країни мають різні системи дистрибуції. У статті розгорнуто та наведено приклади функціонування та принципів дистрибуції на різних світових ринках – у країнах, що займають лідируючі позиції у виноробній галузі, та в країнах, які не виробляють вино або виробляють переважно для внутрішнього споживання, але є перспективними експортними ринками на даний час або мають великий потенціал в майбутньому. Наш вибір припав на ринки вина таких країн, як Південна Корея, США, Індія та Норвегія. Метою написання статті є дослідження підходів до формування системи дистрибуції вина та діяльності її суб’єктів на різних світових ринках у глобальному мінливому середовищі. Доведено, що виробники вина та алкогольних напоїв, а також оператори винного ринку повинні адаптуватися до змін, що відбуваються на світовому ринку, задля підвищення конкурентоспроможності та зміцнення своїх брендів та іміджу. Крім того, вони мають чітко реагувати на зміни, пов’язані із системами дистрибуції вина у сегментах як off-трейд, так і в on-трейд, відповідати місцевим нормам і системам захисту торговельних марок, що також сприятиме успіху та розвитку на нових ринках. Приділено увагу дослідженню основних причин падіння виробництва та споживання вина в Україні. Аналіз системи дистрибуції та її особливості в країнах світу відіграє важливу роль для подальшого можливого розвитку та вдосконалення такої системи в Україні. Розгляд різноманітних прикладів функціонування винних ринків країн світу дає можливість відокремити ті бізнес-приклади, які могли б збільшити ефективність і дохідність вітчизняного винного ринку. Визначено, що одним зі специфічних каналів дистрибуції вина в Україні до війни був винний і гастрономічний туризм, який активно популяризувався як в Україні, так і в країнах ЄС. Доведено, що це є найперспективнішим інструментом, який сприятиме розвитку виноробної галузі в Україні та підвищить споживання українського вина.

Стаття написана англійською мовою


Парфіненко Т. О.
Особливості та перспективи рекреаційного використання термальних мінеральних джерел курортними готелями (c. 145 - 154)

Російське вторгнення в Україну та пандемія COVID-19 актуалізували необхідність переосмислення рекреаційного використання термальних мінеральних джерел курортними готелями з метою лікування наслідків повоєнних травм, психологічної реабілітації та відновлення здоров’я. Вирішення цих проблем потребує посилення ролі рекреаційних підприємств і курортних готелів у відновленні здоров’я населення за рахунок розширення напрямків їх господарчої діяльності та формування інвестиційної привабливості національного курортно-рекреаційного продукту на світових ринках. У роботі особливу увагу приділено визначенню фізичних і хімічних властивостей термальних мінеральних джерел, що є важливим компонентом при розробці методів оздоровлення та створенні специфічних програм відновлення здоров’я. З’ясовано просторову структуру розподілу термальних мінеральних джерел за регіонами світу. Визначено основні види закладів з термальними мінеральними джерелами, які надають рекреаційні, оздоровчі та лікувальні послуги. Крім того, встановлено обсяг фінансових збитків, яких зазнали заклади з термальними мінеральними джерелами внаслідок пандемії COVID-19, а також визначено динаміку обсягу та прогноз зростання світового ринку термальних мінеральних джерел, що зумовлено потребою у відновленні здоров’я. За результатами проведеного дослідження встановлено, що термальні мінеральні джерела є унікальним природним ресурсом. Їх рекреаційне використання є основним видом діяльності багатьох курортних готелів. Внаслідок російської агресії та пандемії COVID-19 відбулося зміщення акцентів у функціонуванні курортних готелів від релаксації та відпочинку в бік лікування та реабілітації, що сприятиме відновленню затребуваності курортно-рекреаційних послуг у повоєнний період. Таким чином, підвищення попиту на оздоровчі, лікувальні та рекреаційні послуги дасть можливість розширити рекреаційне використання термальних мінеральних джерел, оновити меню послуг і стати більш привабливими для залучення інвестиційного капіталу.

Стаття написана українською мовою


Зіміна А. І., Рябков С. О.
Впровадження телекомунікаційних технологій у процес забезпечення медичного обслуговування (c. 154 - 167)

У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти забезпечення медичного сервісу засобами телекомунікаційних технологій. Охарактеризовано стан розвитку та застосування телекомунікаційних технологій на ринку медичних послуг у світі та в Україні. Систематизовано методи телекомунікацій, які застосовуються в сучасній системі медичного обслуговування. Визначено ключові важелі впливу на результативність медичного обслуговування населення за рахунок упровадження технологій телемедицини. Встановлено принципи та напрямки взаємодії контрагентів через процедуру надання медичних послуг. Вивчено фактори впливу та показники, які забезпечують результативність надання медичного сервісу. Окреслено рівні управління в забезпеченні медичного обслуговування через телекомунікаційні технології. Охарактеризовано основні форми регулювання процесу надання первинної медичної допомоги в Україні. Визначено сутність ключових форм взаємодії лікар – пацієнт на базі телемедицини. Зазначено структуру методів телемедицини, які забезпечать комплексний підхід до підвищення рівня медичного обслуговування в регіонах України. Запропоновано впровадження телекомунікаційних методів в систему управління медичними закладами. Узагальнено підходи та засоби застосування інструментів телемедицини з урахуванням сучасного стану розвитку соціальної сфери в Україні. Обґрунтовано умови подальшої інтеграції телекомунікаційних технологій в процес медичного обслуговування населення.

Стаття написана українською мовою


Головко О. М., Удворгелі Л. І., Чорій М. В.
Аналіз сутності музейної справи сьогодні та в перспективі (c. 168 - 173)

Метою даного дослідження є аналіз сутності музейної справи сьогодні та в перспективі. Методи дослідження – аналіз, спостереження, порівняння й узагальнення даних діяльності установ та підприємств музейної справи, наукової літератури. Функції музеїв є складними, зважаючи на різноманітність форм їх діяльності. Ще донедавна культивувалися традиційні форми експонування, а детальну інформацію можна було отримати на екскурсії. Сьогодні ж культурно-просвітня діяльність музеїв зазнала суттєвих змін: освітня та виховна функції реалізуються в осучаснених освітніх програмах, цифрових і фактологічних матеріалах, культурно-мистецьких акціях, у співпраці з навчальними закладами; розважальна функція виявляється в активній участі особистості у творчих майстернях, клубах, вечорах відпочинку, концертах, у створенні на території музеїв комерційних структур-ресторанів, барів, торговельних кіосків. Тобто поступово музеї стають складовою індустрії розваг. З появою медіа та Інтернету роль музею в суспільстві суттєво трансформувалася. Нині основні функції поширення культури, що належали раніше музеєві, перейшли до засобів масової інформації (преси, телебачення й Інтернету). Водночас відбувається зростання ролі музею та музейних мереж у справі глобальної «трансляції» культурної спадщини. Таку «трансляційну» функцію сучасні музейні заклади світу набули з повсюдним запровадженням новітніх музейних технологій. У добу інформаційного «буму» актуальною проблемою музеїв стало прагнення утримати «планку» суспільної зацікавленості, актуальності та популярності установи серед відвідувачів. У таких реаліях трансформується сама ідея музейної експозиції як чогось непорушного та сталого в часі, з’являється простір для віртуального музею. Ще одна інновація – проведення в музеї суспільно-резонансних презентацій. Традиційними предметами презентацій для українських музеїв є випуск нового мистецького каталогу чи альбому, книги відомого вченого, нова археологічна знахідка, переданий до музею експонат тощо. Статистика останніх років, яка оперувала такими показниками, як популярність музею серед віртуальних і реальних відвідувачів, престижність музею, інформованість суспільства про існування та діяльність музею, переконливо довела: в інформаційному суспільстві успішно конкурують з іншими закладами індустрії дозвілля ті музеї, які максимально повно та широко розповсюджують інформацію про себе.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2023

Прочан А. О.
Логістика в туризмі: виклики та перспективи розвитку в сучасному світі (c. 58 - 62)

Логістика в туризмі є однією з важливих складових туристичної галузі, що забезпечує ефективну організацію та координацію туристичних послуг. Останнім часом, з розвитком технологій та змінами в попиті, зростає важливість удосконалення логістичних процесів у туризмі. Метою дослідження є визначення викликів та перспектив розвитку логістики в туризмі в сучасному світі. Методологічною основою дослідження стали аналіз наукової літератури, статистичні дані та власний досвід у галузі туризму та логістики. Для досягнення мети було проведено аналіз викликів та перспектив розвитку логістики в туризмі на основі вивчення літератури та статистичних даних за останні роки. Результати дослідження показали, що логістика в туризмі стикається зі значними викликами в сучасному світі. Одним із найважливіших є швидка зміна потреб і вимог туристів, що вимагає такої ж швидкої адаптації та вдосконалення логістичних процесів. Також важливим викликом є зростання конкуренції та збільшення кількості гравців на ринку туризму, що вимагає зниження витрат на логістику та підвищення ефективності логістичних процесів. Саме в цьому й полягає одна з перспектив подальшого розвитку галузі – з розвитком технологій та використанням інноваційних рішень стає можливим зниження витрат на логістичні послуги та поліпшення їх якості. Окрім того, з поширенням електронних майданчиків та зростанням кількості туристів, котрі користуються онлайн-сервісами для бронювання та придбання послуг, з’являється потреба в розвитку електронної логістики в туризмі. Це передбачає автоматизацію бізнес-процесів, що зменшує ризик людського фактора та підвищує ефективність взаємодії між учасниками логістичного ланцюжка. Новизна дослідження полягає в тому, що робота присвячена актуальній темі, яка є досить мало вивченою в українській науці. Автором проведено аналіз сучасного стану логістики в туризмі та описано виклики, які стоять перед цією галуззю у зв’язку зі зростанням обсягів туристичного руху та розвитком технологій. Підтверджено, що логістика є надзвичайно важливою для розвитку туризму, оскільки забезпечує ефективну організацію та координацію туристичних послуг. Проте водночас зростає кількість викликів, які пов’язані зі зростанням інтенсивності туризму та збільшенням обсягів туристичних потоків, розвитком технологій і конкурентним середовищем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2023

Рябєв А. А., Писарева І. В., Кравцова С. В.
Інфраструктурне забезпечення туризму на прикладі велосипедної інфраструктури (c. 73 - 79)

Нестримний розвиток велосипедного туризму вимагає відповідної реакції з боку держави як на законодавчому рівні, так і у вигляді відповідних дій, а саме: побудови велосипедної інфраструктури, створення якої дозволить позитивно вплинути на розвиток як транспортної, так і туристської інфраструктури. Це пояснюється тим, що такі поняття, як «транспортна інфраструктура», «велосипедна інфраструктура» та «туристська інфраструктура» доволі міцно взаємопов’язані та чутливі одна до одної в разі кількісно-якісних змін в будь-якій із зазначених інфраструктур. Фактично розбудова велосипедної інфраструктури на території всієї держави створить умови для подальшого розвитку внутрішнього та в’їзного велосипедного туризму. Створення в Україні велосипедної інфраструктури (як частини транспортної) приведе до підвищення безпеки руху та транспортної доступності для велосипедних туристів значної кількості туристських природних та історико-культурних ресурсів. А це, своєю чергою, буде вимагати від суб’єктів туристської інфраструктури продовжувати її розвиток в аспекті надання відповідних спеціалізованих послуг велосипедним туристам і задовольняючи стандартні потреби зростаючої кількості туристів (наприклад, у вигляді послуг з розміщення, харчування, надання інформації, реклами тощо). Окрім безпосереднього розвитку транспортної, велосипедної та туристської інфраструктур, будуть розбудовуватися і споріднені сфери господарської діяльності, що забезпечують їх створення, існування та безперебійне функціонування. Також важливим є і той факт, що розбудова велосипедної інфраструктури та розвиток велосипедного туризму приведуть до зростання кількості робочих місць, прибутковості суб’єктів транспортної, туристської та інших сфер господарської діяльності та держави загалом. І найбільш важливим у разі створення велосипедної інфраструктури стає можливість задовольнити існуючий попит з боку потенційних і вже існуючих споживачів подібних послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2023

Ван Дунчен, Красноносова О. М.
Управління запасами як складова процесу диджіталізації на підприємствах ресторанного бізнесу (c. 121 - 126)

Протягом 20-х років ХХІ століття значні зусилля представників малого бізнесу спрямовуються на пошук можливостей для продовження діяльності в умовах існування пандемії COVID-19. Спостерігається порушення ланцюгів поставок, виникає негативний вплив на попит. Пандемія явила собою руйнівну силу для сфери харчових послуг в умовах ринкової економіки. Метою роботи є аналіз галузевих тенденцій диджиталізації управління на підприємствах ресторанного бізнесу щодо пошуку конкурентних переваг, таких як можливі зміни ланцюгів постачальників продуктів та обсяги запасів. Незважаючи на наявні кризові явища, спричинені пандемією, та поточні економічні виклики, таки як інфляція, проблеми ланцюгів поставок, зростаючі ціни на енергоносії та нестача персоналу, сучасні цифрові технології можуть допомогти в забезпеченні стабільної діяльності. Нові технології, повсюдне використання інноваційного програмного забезпечення та різноманітних гаджетів, глобалізація сервісів, перехід сфери послуг і продажів у режим онлайн – усе це необхідно враховувати в діяльності компаній і підприємств. Цифровізація внутрішніх процесів діяльності набуває реальності в багатьох галузях економіки, але в діяльності закладів ресторанного бізнесу просувається повільніше. Це пов’язано з тим, що існує велика кількість закладів харчування з невеликою кількістю персоналу та невеличких сімейних ресторанів. Для вирішення проблеми з нормуванням запасів використовуються різні методики та розрахунки із застосуванням прикладних пакетів програм. У статті запропоновано їх адаптацію до умов ресторанного бізнесу. Зроблено висновок, що диджиталізація та використання цифрових технологій є найбільш ефективним шляхом розвитку для підприємств ресторанного бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2023

Тимощук О. О.
Ідентифікаційні ознаки функціонування туристичного ринку Іспанії (c. 140 - 146)

У статті досліджено комплекс інструментів, які характеризують національні особливості досягнення якості надання туристичних послуг в індустрії відпочинку Іспанії, яка володіє специфічними ознаками конкурентоспроможності на світовому туристичному ринку. Обґрунтовано необхідність державної підтримки реалізації концепції підвищення та забезпечення якості туристичних послуг як однієї з прерогатив національної політики Іспанії, що є характерною ознакою туристичного ринку. Розкрито зміст п’яти базових напрямків Нової стратегії розвитку туристичного сектора Іспанії до 2030 р.: спільне управління; стійке зростання; конкурентна трансформація; туристичний простір, компанії та приватні особи; продуктова, маркетингова та туристична розвідка. Зазначено, що всеосяжний характер концепції маркетингу в туризмі передбачає його впровадження на різних рівнях управління створенням, формуванням, просуванням і реалізацією туристського продукту. Підкреслено, що важливу роль у порівнянні цінових політик готелів і туристичних апартаментів Іспанії виконують онлайн-туристичні агентства, котрі, з одного боку, приваблюють туристів, які чутливі до ціни, а з іншого – поєднують багато різних пропозицій готелів, що зменшує вартість інформації для туристів. Виокремлено бренд Іспанії та туристичний імідж, який він проєктує та який діє не лише як «бренд-парасолька», маючи комунікативні та туристичні елементи, але й також формує і власний туристичний образ Іспанії, який реалізується через туристичну рекламу. Показано необхідність проведення сегментації ринку туристичних послуг, тобто розробки комплексу маркетингу – таргетингу для класифікації туристів на однорідні групи або сегменти щодо туристичних переваг. Підтверджено ефективність державної підтримки транспортної інфраструктури як ключового елемента активізації туристичних потоків до Іспанії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2023

Головня О. М.
PR-діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі благодійності як вид соціально-економічної активності (c. 110 - 119)

У статті досліджуються питання, пов’язані з розглядом теоретичних і практичних аспектів застосування PR-діяльності як інструменту соціально-економічної активності та виділення нових інструментів досягнення соціально-економічних цілей діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, зокрема залучення коштів. Автор наголошує, що корпоративна соціальна відповідальність має широкий спектр переваг для бізнесу, включно з підвищенням прибутковості, зниженням операційних витрат, підвищенням лояльності персоналу, поліпшенням стосунків із громадами, підвищенням репутації та ринкової вартості, а також позитивним іміджем. Автор вважає, що спонсорство та благодійництво є частиною комунікаційної концепції PR-стратегії бізнесу. Кожна спонсорська акція оформляється юридичним договором, де чітко і конкретно прописуються зобов’язання обох сторін – спонсора та спонсорованих структур. У статті аналізуються РR-заходи закладів готельно-ресторанного бізнесу на основі благодійництва. Військове вторгнення рф на територію України стало важким випробуванням для всього готельно-ресторанного бізнесу: наведено перелік найбільші зруйнованих чи пошкоджених готелів та відкритих готелів протягом 2022 р. Після 24 лютого 2022 р. частина закладів готельно-ресторанного бізнесу взяли на себе волонтерську місію й активно займаються різними видами благодійництва, що допомагає популяризувати заклади. Досліджено, що у сфері готельно-ресторанного бізнесу актуальною проблемою є пошук нових типів взаємодії між спільнотами для вирішення соціально важливих питань, серед яких – пошук нетрадиційних джерел фінансування. Значною мірою пошуку та залученню коштів у соціальну сферу сприяють інноваційні технології фінансування соціального розвитку фандрайзингу, краудсорсингу та краудфандингові платформи, які є проявами соціальних комунікацій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2023

Олійник Т. І., Ібрагімов А. А.
Основи методології економіки торговельної справи та товарознавства: зовнішньоекономічні фактори (c. 171 - 178)

Стаття присвячена вивченню впливу зовнішньоекономічних факторів на економіку торговельної справи та товарознавство. Дослідження спрямоване на аналіз ролі зовнішньої торгівлі у формуванні економічних процесів в сучасному глобалізованому світі. У роботі детально розглядаються основні аспекти взаємозв’язку між зовнішньоекономічними факторами та розвитком торговельної справи та товарознавства. Розкрито значущість зовнішньої торгівлі як ключового механізму стимулювання економічного зростання та розвитку. Висвітлено роль міжнародних торговельних угод, договорів та співпраці в забезпеченні стабільності економічних процесів у країні. Окрему увагу приділено вивченню впливу зовнішньоекономічних чинників на товарознавство. Розглянуто вплив імпорту, експорту та міжнародних ланцюгів виробництва на якість товарів, їхню конкурентоспроможність і споживчу цінність. Вивчено вплив міжнародних стандартів та вимог на якість і безпеку товарів. У контексті зростаючої важливості екологічних питань також розглянуто вплив зовнішньоекономічних чинників на екологічний аспект торговельної справи та товарознавства. Досліджено вплив міжнародних екологічних стандартів та обмежень на виробництво та обіг товарів. У підсумку робота висвітлює глибокий зв’язок між зовнішньоекономічними факторами й економікою торговельної справи та товарознавства. Наголошено на необхідності урахування цих факторів при прийнятті економічних рішень та формуванні політики в глобалізованому економічному середовищі. Результати дослідження можуть бути використані в розвитку стратегій зовнішньоекономічної діяльності та вдосконаленні процесів товарознавства.

Стаття написана українською мовою


Давидова О. Ю., Михальченко О. Ю.
Проблеми та перспективи розвитку інклюзивного туризму як складової соціально-економічного розвитку України (c. 179 - 184)

Мета статті – дослідити поточні тенденції та ініціативи інклюзивного туризму в Україні, а також визначити виклики та можливості, пов’язані з його розвитком. У статті досліджено внутрішні туристичні потоки в Україні. Доведено, шо переважна частина людей з інвалідністю не може дозволити собі комфортні безбар’єрні подорожі. Досліджено фізичні та суспільні бар’єри, з якими стикаються люди з інвалідністю, які подорожують Україною. Визначено основоположні чинники, якими інклюзивний туризм може сприяти сталому розвитку в Україні. Визначено пріоритетні напрями розвитку інклюзивного туризму як великого потенціалу для забезпечення значних економічних і соціальних переваг. Пропагуючи практики доступного туризму, Україна зможе продемонструвати на світовій арені сфери гостинності свою прихильність до сталого розвитку туризму та довести можливість позиціонувати себе як суб’єкт, відданий добробуту всіх зацікавлених груп населення. Визначено першочергові проблеми та переваги розвитку інклюзивного туризму в Україні. Досліджено рейтинг доступності, який висвітлив великі проблеми мобільності, з якими стикаються жителі великих міст України. Вивчено розподіл внутрішніх туристів, що обслуговувались турагентами, за метою поїздки та регіонами. Доведено, що політична та економічна нестабільність, яка вплинула на Україну останніми роками, додала додаткових викликів для розвитку інклюзивного туризму в країні. Визначено особливості розвитку туризму в Україні, зокрема напрями сприяння розвитку інклюзивного туризму, які дозволять розвинути більш інклюзивну та сталу індустрію туризму, а також позиціонувати себе як відповідальний та чуйний напрям. Доведено, що впровадження практик інклюзивного туризму має вирішальне значення для зростання та розвитку української індустрії туризму. Ці практики мають бути інтегровані в комплексну стратегію управління туризмом, яка враховує потреби та інтереси всіх зацікавлених сторін. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення економічного ефекту від розвитку інклюзивного туризму в Україні, подальший розвиток індустрії гостинності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2023

Головня О. М.
Забезпечення розвитку сталого туризму в умовах глобальних екологічних викликів (c. 152 - 161)

Стаття присвячена проблемі теоретичних і практичних основ дослідження й обґрунтування механізмів формування та реалізації стратегії розвитку сталого туризму на основі сталого розвитку суспільства та гармонізації взаємовідносин у трикутнику «екологія – економіка – суспільство». Визначено зміст поняття «відповідальний туризм», що розглядається як туризм, який поважає навколишнє середовище, громаду та культуру туристичного місця, спрямований на усунення негативних наслідків, спричинених безвідповідальним масовим туризмом та орієнтований на створення розвитку сталого туризму, який захищає інтереси місцевих громад і об’єктів спадщини в громадах. Досліджено складові сталого туризму (геотуризм, культурний туризм, екологічний туризм), в якому всі учасники туристичного процесу зобов’язані охороняти природне середовище і ресурси з метою забезпечення здорового, поступального та сталого економічного зростання. Встановлено, що в контексті розвитку сталого туризму зростає роль екологічного волонтерства та волонтерського туризму; розглянуто основні напрями екологічного волонтерства: моніторинг якості води, моніторинг дикої природи, реабілітація та порятунок тварин, прибирання пластику. Сьогодні волонтерські організації існують у 80 країнах світу. Близько 110 мільйонів людей щорічно беруть участь у добровільних програмах, де допомагають у сферах освіти, охорони здоров’я, екології, соціального захисту та багатьох інших. Розглянуто найвідоміші програми волонтерського туризму, серед яких Програма UNWTO.Volunteers, яка спрямована на навчання молодих професіоналів у галузі туризму. Програма надає інструменти подолання бідності та розвитку, що дозволяє волонтерам здійснювати практичну передачу прикладних практичних ноу-хау, що, своєю чергою, розширить можливості бенефіціарів, які бажають реалізовувати ініціативи, пов’язані з розвитком сталого туризму.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Рябєв А. А., Поколодна М. М., Купін Д. О.
Оздоровчий туризм – перспективний напрям рекреації: концепція розвитку (на прикладі Полтавської області) (c. 203 - 209)

На теперішній час склалася доволі розвинена класифікація туристських видів і форм із численними варіантами реалізації. Проте практично в кожній з них наявний такий різновид, як оздоровчий туризм, що свідчить про сталість його розвитку та популярність серед споживачів. Спираючись на комплексне використання всього наявного спектра рекреаційного потенціалу місцевостей, даний вид туризму представлений найбільш широким асортиментом рекреаційних занять, що і дозволяє залучати доволі широке коло споживачів. Україна має потужний рекреаційний потенціал, що придатний для розвитку оздоровчого туризму, проте його використання характеризується значною нерівномірністю. Відповідно питання більш глибокого дослідження можливостей оздоровчого туризму для місцевого населення без переїзду на дальні відстані є актуальним і потребує більш глибокого дослідження та розуміння. У статті наводяться різні підходи до визначення оздоровчого туризму й обґрунтовується його виокремлення в самостійний вид туризму, який здійснюється на основі мотиву оздоровлення та психоемоційного відновлення людини; розглядаються сучасні тенденції його функціонування; особливості його організації з використанням програмного обслуговування на основі комбінації різних типів рекреаційних занять. Секторальний підхід у плануванні розвитку окремих видів туризму, запроваджений у Стратегії розвитку туризму України, покликаний визначати регіональні видові пріоритети. Так, виходячи з наявного рекреаційного потенціалу, для Полтавської області актуальним напрямом виступає оздоровчий туризм. Ефективність його подальшого розвитку неможлива без розробки Концепції. У статті наведено підстави для розробки Концепції, мета розвитку та завдання оздоровчого туризму, фінансове забезпечення та очікувані результати.

Стаття написана українською мовою


Панова І. О., Сідоров М. В., Пузанов А. Ю.
Сутність і роль ділового туризму в сучасному світі (c. 210 - 216)

Метою статті є дослідження сутності та ролі ділового туризму в сучасному світі. Діловий ту-ризм визначається як особливий вид туризму, спрямований на відвідування бізнес-подій, нау-кових конференцій, виставок та інших заходів, які передбачають активну професійну діяль-ність та обмін інформацією в рамках міжнародної співпраці. У статті визначено, що сутність ділового туризму полягає в його спроможності об’єднувати професіоналів різних галузей і країн, створюючи умови для обміну інноваційними ідеями, передовими технологіями та під-вищення рівня знань. Цей вид туризму є важливим інструментом для розвитку економіки та сприяє створенню сприятливого середовища для обміну знань і досвіду між різними галузями бізнесу та науково-педагогічної сфери. Також акцентовано увагу на актуальності організації міжнародних туристичних заходів у сучасних умовах глобалізації та міжнародної співпраці. Висвітлено, що діловий туризм може відігравати важливу роль у господарстві країни, сприяючи обміну інформацією та співпраці між різними суб’єктами світового ринку. Дослідження цих аспектів є надзвичайно важливим для подальшого розвитку інноваційного потенціалу країни, особливо в умовах зростаючої глобалізації та інтернаціоналізації економіки. Зазначено, що дослідження сутності та ролі ділового туризму в сучасному світі є важливим завданням, яке відображає важливі аспекти економічного, соціокультурного та міжнародного розвитку. Обґрунтовано, що діловий туризм важливий не лише для самих учасників цього процесу, але і для економіки держави загалом. Він сприяє збільшенню обсягів туристичних доходів, створює нові можливості для розвитку інфраструктури, готельного бізнесу, ресторанної галузі та інших суміжних секторів. Крім того, діловий туризм може стати джерелом робочих місць і сприяти підвищенню рівня життя місцевого населення. Виявлено, що подальше дослідження цих питань може зробити суттєвий внесок у розуміння впливу ділового туризму на сучасну глобальну динаміку та визначити стратегії подальшого розвитку цього виду туризму для досягнення сталого росту та розвитку.

Стаття написана українською мовою


Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М., Сичугова І. С.
Сталий розвиток етнографічного туризму як засіб збереження та повоєнного відновлення етнокультурної спадщини України (c. 216 - 226)

У статті на основі аналізу основних тенденцій розвитку туристичного ринку в контексті глобальної цифровізації, що активізувалася у сфері туризму та гостинності, обґрунтовуються структурні зміни ринку туристичних послуг України. Предметом дослідження є перспективи сталого розвитку етнографічного туризму як засобу збереження та повоєнного відновлення етнокультурної спадщини України. Метою статті є розробка концепції сталого розвитку етнографічного туризму задля повоєнного відновлення етнокультурної спадщини України. Досягнення зазначеної мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: вивчити сутність поняття етнографічного туризму як форми презентації етнокультурної спадщини; визначити напрями забезпечення сталого розвитку етнографічного туризму; розробити концепцію сталого розвитку етнографічного туризму як засобу збереження та повоєнного відновлення етнокультурної спадщини України. Як методологічна основа був прийнятий комплексний підхід до проблематики, що вивчається. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові прийоми та методи логічного та порівняльного аналізу, а також методи узагальнення та обробки інформації з використанням прийомів економічного, статистичного аналізу. Формування концепції етнографічного туризму в регіонах України в статті пропонується на основі використання шеринг-моделі як чинника підвищення сталості функціонування економіки. Застосування шеринг-моделі для об’єднання та просування послуг підприємців у сфері туризму та етнотуристичних ресурсів дозволить залучити велику кількість споживачів туристських послуг у регіон, зацікавить молодіжну аудиторію, знизить витрати на формування турпакетів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2023

Лучникова Т. П., Коваленко В. В., Шолом А. О.
Управління ланцюгами постачання експорту товарів в умовах воєнного стану (c. 218 - 225)

Метою даної статті є дослідження логістичних процесів управління ланцюгами постачання експорту товарів в Україні в умовах воєнного стану та пропонування основних напрямів такого управління. Війна в Україні є проблемою, яка впливає не тільки на економіку та добробут України, але і на весь світ, тому аналіз та оптимізація логістичних процесів для забезпечення ефективного експорту та збереження економічної стабільності України та всього світу є одним із найважливіших питань сьогодні. Україна, як країна зі значним потенціалом експорту товарів, стикається з численними викликами в галузі логістики, особливо в умовах війни. Існуюча інфраструктура та логістичні системи частково зруйновані або не пристосовані до умов експорту під час воєнного періоду. Отже, необхідно підвищити ефективність і конкурентоспроможність експортної логістики шляхом удосконалення транспортних маршрутів, скорочення часу доставки й оптимізації ланцюга постачання. Актуальність дослідження полягає в тому, що логістичні аспекти експорту товарів у військових умовах мають критичне значення для ефективності та стійкості економіки країни. Глибокий аналіз складнощів, з якими стикаються експортери під час вторгнення, є ключовим для розроблення нових стратегій та політик, спрямованих на забезпечення безперебійного експорту та укріплення економічної резистентності. Управління ланцюгами постачання експорту під час повномасштабного вторгнення визначається як вирішення комплексу проблем, що виникають у зв’язку зі змінами в геополітичній та економічній обстановці, які впливають на логістичні процеси та інфраструктуру експорту. Ці складнощі включають у себе перешкоди у транспортуванні, перегляд торговельних маршрутів, зміни тарифних умов і нестабільність ланцюга постачання. У пропонованій статті розглянуто основні аспекти цих складнощів, а також спрогнозовано подальший розвиток стратегій подолання та уникнення логістичних проблем.

Стаття написана українською мовою


Пахота Н. В., Ткаченко О. В.
Роль соціальних мереж у формуванні туристичних трендів (c. 225 - 230)

Мета статті полягає в дослідженні туристичних трендів та поглядів українців щодо відпочинку та безпосередньо туризму, зокрема під час воєнного стану в Україні. Активне впровадження, використання новаторських підходів та інноваційних рішень до маркетингу та реклами туристичних продуктів (у тому числі в період кризи) – це нові та творчі методи, які використовуються бізнесом. У будь-якій галузі інноваційні рішення включають в себе креативні та нестандартні стратегії, у туристичній, зокрема, впроваджуються для привернення (залучення) та утримання клієнтів навіть під час несприятливих обставин, в умовах ризиків і криз. Основна мета цих підходів – адаптація до змін у попиті, орієнтація на потребу запитів клієнтів, підвищення конкурентоспроможності, збереження стабільності в бізнесі щодо отримання додаткових прибутків. Війна негативно впливає на всі сфери діяльності. Туризм не є винятком. Україна має потенціал для розвитку різних секторів туризму (культурний напрямок, екотуризм, гастрономічний, медичний, військовий туризм), кожен з яких робить свій унікальний внесок у туристичну індустрію країни та головне – значний внесок в економіку держави. Роль окремих внесків та надходжень від туристичної сфери в економіку України можна оцінити за низкою показників, які в сукупності формують економічний вплив цієї галузі. Одним із ключових аспектів є оподаткування туристичної діяльності. Надходження від оподаткування туристичних послуг становлять значну частину бюджету країни. Післявоєнна відбудова економіки включає туристичну сферу як один із потужних важелів для економіки держави, тому для сприяння розвитку України після перемоги – вже сьогодні необхідно розвивати та збільшувати інвестиційні положення та проєкти, розширювати туристичні напрямки. Сучасні тенденції впливу інформаційних технологій (ІТ) на туризм постійно розвиваються, створюючи нові можливості для туристичної індустрії та змінюючи спосіб, яким люди планують, організовують і здійснюють свої подорожі. Разом із новими технологіями споживачі туристичних послуг усе частіше використовують соціальні мережі для пошуку інформації, рецензій, порад і рекомендацій від інших туристів. Варто зазначити, що збільшення простору IT стимулює до вивчення та розвитку інформаційної та медійної грамотності, розуміння впливу соціальних мереж на сприйняття інформації, а також вміння етично й ефективно взаємодіяти в цьому середовищі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Терещенко Ю. О.
Моделі міжгалузевої взаємодії у сфері розваг у контексті мережевої економіки (c. 208 - 214)

У статті розглянуто питання міжгалузевої взаємодії в Україні та світі для визначення перспектив її розвитку в контексті мережевої економіки. Доведено, що рівень розвитку індустрії розваг є важливим індикатором соціально-економічного становища. З’ясовано, що існує традиційний підхід до визначення складу учасників індустрії розваг, згідно з яким до неї належать підприємства, основна діяльність яких спрямована на задоволення потреб людини в розвагах, видовищні підприємства, спортивні та культурно-освітні установи. Проте такий підхід не враховує тісних взаємозв’язків між індустрією розваг та іншими галузями економіки, оскільки простежується певна взаємозалежність між їх розвитком. Розглянуто сучасні тренди розвитку індустрії розваг в Україні та світі. Основними є глобалізація, цифровізація та міжгалузева кооперація. Проаналізовано обставини, що впливають на створення мережевих організаційних структур у сфері розваг, а саме: активний розвиток інформаційних технологій; зростання темпів реалізації продукції та надання послуг; динамічність зовнішнього середовища тощо. Зазначено актуальність запитів за допомогою сучасних засобів збору та аналізу інформації, пов’язаних з індустрією розваг, у кризовий час. Доведено актуальність сфери розваг для українського суспільства з невеликими відхиленнями за сезонністю та значним спадом активності на початку повномасштабного вторгнення. За результатами дослідження розроблено класифікацію моделей взаємозв’язків за рівнем впливу на індустрію розваг. Визначено три основні рівні: рівень індустрії розваг, рівень креативної економіки та рівень сфери послуг загалом. На їх основі розроблено три моделі міжгалузевої взаємодії у сфері розваг: інтегровану, мережеву та аутсорсингову. Результатами даного дослідження стало створення предметно-суб’єктного поля індустрії розваг, а також розроблення на його основі моделей міжгалузевої взаємодії сфері розваг. Додатково окреслено подальші напрямки досліджень індустрії розваг для майбутнього детальнішого аналізу ефективності наведених моделей у розвитку індустрії розваг.

Стаття написана українською мовою


Решетняк О. І., Жихор О. Б., Попович М. В., Жихор Б. І.
Забезпечення резильєнтності ресторанного ринку України під час війни (c. 215 - 222)

Відновлення вітчизняного бізнесу, зокрема ресторанного, під час і після війни повинно ґрунтуватися на новій філософії господарювання. Один із підходів, який можна взяти до уваги, – це концепція резильєнтності соціально-економічних систем. Метою дослідження є формування напрямів забезпечення резильєнтності ресторанного ринку України в умовах війни та повоєнної відбудови. Визначається, що резильєнтність підприємств ресторанного ринку – це їх здатність протистояти, адаптуватися та бути успішними в умовах шоків, кризових явищ і викликів зовнішнього та внутрішнього середовища, зокрема спричинених воєнною агресією росії проти України. Забезпечення резильєнтності підприємств ресторанного ринку вимагає збалансованого фокусування на шести вимірах: фінансовому, операційному, технологічному, організаційному, репутаційному та бізнес-моделей. На основі аналізу статистичних даних визначено, що після початку повномасштабної війни підприємства ресторанного ринку опинилися в ситуації, до якої вони не були готові, але деякі заклади змогли швидко адаптуватися та, з часом, поліпшити результати своєї діяльності, тобто довели свою резильєнтність. Разом із тим, у більшості регіонів, зокрема на Півдні та на Сході нашої країни, ресторанний ринок ще не може відновитися через постійні обстріли та високий рівень ризиків. Зазначено, що відновлення вітчизняної економіки у воєнний та повоєнний періоди безпосередньо пов’язано з резильєнтністю українського бізнесу, зокрема ресторанного. Забезпечення резильєнтності підприємств ресторанного ринку може бути досягнуто шляхом посиленого моніторингу ризиків, що виходять за межі звичайних типів ризиків; упровадження розширеного сценарного планування, нових технологій, нових бізнес-моделей та проактивного управління репутацією закладу. Задля забезпечення майбутньої резильєнтності підприємства ресторанного ринку мають визначати рівень своєї поточної стійкості та резильєнтності, ступінь і характер резильєнтності в майбутньому та розробляти свої підходи до створення та підтримки необхідної резильєнтності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Поколодна М. М., Рябєв А. А., Віннікова К. Ю.
Методика дослідження та пропозиції використання елементів нематеріальної культурної спадщини України для цілей туризму (c. 187 - 193)

Елементи нематеріальної культурної спадщини порівняно недавно ввійшли в структуру потенціалу туристських ресурсів. Складний характер і сутність самих елементів нематеріальної культурної спадщини потребують розробки особливих методик їх дослідження, які виходять з варіантів можливого використання зазначених елементів. При вивченні нематеріальної культурної спадщини важливу роль відіграє суспільно-географічний підхід. Зазначається, що дослідження нематеріальної культурної спадщини доцільніше будувати на засадах компонентного підходу (який передбачає розгляд нематеріальної культурної спадщини, з одного боку, як складову частину культурної спадщини загалом, а з іншого боку, – як складову історико-культурних ресурсів певної території, дестинації туристського регіону), а також на засадах територіального підходу. Запропоновано алгоритм суспільно-географічного дослідження нематеріальної культурної спадщини, який виокремлює три послідовні взаємопов’язані етапи: підготовчий; аналітико-узагальнювальний; рекомендаційний, кожен з яких розподіляється на підетапи та ретельно описаний. Описано місце об’єктів нематеріальної культурної спадщини в складі історико-культурного потенціалу території. Серед багатьох спеціалізованих видів туризму найбільш доцільним є розвиток таких видів, як: культурно-пізнавальний, сільський, промисловий, гастрономічний, етнографічний, подієвий (фестивальний), релігійний, мистецький, які сприяють не лише збереженню та популяризації нематеріальної культурної спадщини, але й розвитку місцевого економічного потенціалу та міжкультурному взаєморозумінню. Запропонована методика дослідження елементів нематеріальної культурної спадщини є лише одним із варіантів проведення досліджень за даною тематикою, яке в кожному конкретному випадку потребуватиме доповнення та доопрацювання, проте на даному етапі може служити ґрунтовною основою для початку здійснення подібних досліджень та їх активізації. Наведений перелік тематичних видів туризму також можна розвивати на основі використання об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тож він не претендує на виключну повноту та може бути розширений і доповнений, що відкриває перспективи для подальших розвідок у цьому напряму.

Стаття написана українською мовою


Головня О. М.
Сучасні тенденції дизайну інтер’єру закладів ресторанного бізнесу (c. 194 - 200)

У статті досліджено питання, пов’язані з розглядом практичних аспектів дизайну інтер’єру закладів ресторанного бізнесу. Зазначено, що, незважаючи на всі складнощі та загальну напруженість в Україні, сфера гостинності продовжує працювати та розвиватися. При цьому більш позитивна та динамічна ситуація спостерігається в західних і центральних областях України, а також у Києві. Наголошено, що одним із інструментів конкурентоспроможності закладів ресторанного бізнесу є їх імідж, унікальний стиль, особливості дизайну інтер’єру. Дизайн уже став невід’ємною частиною багатьох сфер людської життєдіяльності, що дозволяє говорити про його значущу роль у житті людини та суспільства. Елементи дизайну мають відповідати специфіці та стратегії закладу, щоб максимально передати ідею та бути конкурентоспроможним. Від вдало підібраного та розробленого дизайну заклад отримує безліч переваг. Дизайн впливає на такі фактори, як: ідентичність компанії, залучення найкращих працівників та їх утримання, впізнаваність і незабутні враження від закладу. Особливу увагу у статті приділено етнодизайну. На думку автора, етнодизайн слід розглядати як проєктну діяльність зі створення сучасних форм матеріального середовища з використанням традиційних елементів культури певного етносу. Етнічний дизайн відповідає змістовим та естетичним характеристикам конкретної етнокультури, використовує національний колорит, характерний для традицій того чи іншого народу. У статті аргументовано доведено, що в Україні стають звичним форматом етноресторани-музеї. У таких закладах не лише пропонують страви старовинної національної кухні а й проводять різні культурні заходи, фестивалі. Наведено приклади відомих етноресторанів-музеїв у різних регіонах України, серед яких лідерами є західні області.

Стаття написана українською мовою


Лупак Р. Л., Микитин О. З.
Концептуальні положення забезпечення економічної ефективності підприємств сфери послуг у контексті активізації інноваційного розвитку (c. 200 - 207)

У статті наголошено, що галузева приналежність підприємства стає визначальним фактором при забезпеченні економічної ефективності та виборі напрямів активізації його інноваційного розвитку. Сфера послуг має відмінні характеристики від інших галузей, а її перевага стосується здатності одночасно об’єднати в часі та в просторі процеси виробництва, реалізації та споживання. Обґрунтовано важливість налагодження та масштабування інноваційної діяльності як головного вектора забезпечення економічної ефективності підприємств сфери послуг. Виділено етапи забезпечення економічної ефективності підприємств сфери послуг у контексті активізації інноваційного розвитку, що передбачає визначення: 1) цільової суми прибутку та засобів адаптації підприємства до екзистенційних викликів; 2) обсягу реалізованих послуг, що забезпечує отримання цільового прибутку; 3) параметрів асортиментної та цінової політики; 4) функціональних змін (модернізація та впровадження прогресивних технологій; розроблення та реалізація інвестиційно-інноваційних програм; упровадження прогресивних форм і методів реалізації послуг; посилення співпраці із суб’єктами зовнішнього інвестиційно-інноваційного середовища); 5) рівня диференціації та розширення сфери інвестиційно-інноваційної діяльності; 6) напрямів міжгалузевого партнерства та інвестиційно-інноваційної співпраці. Визначальними факторами забезпечення економічної ефективності підприємств сфери послуг слід вважати: розширення асортименту послуг; підвищення їх якості та цінової доступності; адаптацію до кон’юнктури ринку. Виділено інструментарій забезпечення економічної ефективності та активізації інноваційного розвитку підприємств сфери послуг – товарний, технологічний, управлінський, ринковий, соціально-економічний, інституційний, маркетинговий.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2024

Талах Ю. В.
Змістові характеристики та особливості інвестиційної привабливості роздрібної торгівлі (c. 147 - 153)

У статті актуалізується проблематика забезпечення суб’єктів галузі роздрібної торгівлі інвестиціями, у тому числі в умовах нестабільності, обумовленої наслідками повномасштабної війни. Метою дослідження є узагальнення та подальший розвиток змістових характеристик і особливостей інвестиційної привабливості галузі роздрібної торгівлі. Узагальнено підходи провідних науковців до визначення сутнісно-змістових характеристик поняття «інвестиційна привабливість». Обґрунтовано та надано авторське визначення поняття «інвестиційна привабливість галузі роздрібної торгівлі» як поєднання інституційних, економічних, організаційних, психологічних та інших умов, що забезпечують стимули для збільшення обсягів та поліпшення структури інвестицій. Зроблено висновок, що під час формування та реалізації державної політики в цій сфері слід враховувати особливості функціонування та розвитку роздрібної торгівлі. Специфіку роздрібної торгівлі визначено відповідно до провідних макроекономічних функцій цієї галузі – обміну результатів праці на гроші, задоволення потреб споживачів у товарах і послугах, впливу на збалансування внутрішнього ринку та соціально-економічний розвиток, стимулювання розвитку секторів виробництва та споживання продукції. Відповідно до зазначених функцій роздрібної торгівлі визначено особливості інвестиційної привабливості цієї галузі національного господарства. Серед них – висока місткість внутрішнього ринку, розвинені виробничий сектор, транспортно-логістична інфраструктура, висока якість життя та купівельна спроможність населення, доступ до транспортно-логістичної інфраструктури, реалізація програм місцевого економічного розвитку, ефективна економічна політика імпортозаміщення, розвиток локальних інтегрованих систем, наявність конкуренції та вільного ринку, співпраця торгівлі та суб’єктів системи споживчих послуг, співпраця з ІТ-сектором, активізація сегмента споживчого кредитування.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру