УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Договір публікації

Фізична особа – підприємець Лібуркіна Любов Марківна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 960935 від 28.10.2002 р. і є платником єдиного податку, яка іменується надалі «Виконавець», і громадянин (-ка) (П.І.Б.), іменований (-ая) надалі «Замовник», уклали даний Договір про нижченаведене:

1. Термінологія Договору

«Журнал» – науковий економічний журнал «Бізнес Інформ» (Свідоцтво про реєстрацію КВ №19905-9705 ПР от 02.04.2013, м. Харків, Україна).

«Замовник» – автор (-и) наукової статті, яку подано до Журналу, у відношенні якої редакцією Журналу схвалено рішення щодо публікації

«Виконавець»- фізична особа – підприємець Лібуркіна Любов Марківна

«Видавець» - ТОВ «Видавничий Дім «ІНЖЕК», що є видавцем Журналу

Інші терміни, що використовуються в цьому Договорі, відповідають нормам чинного законодавства України

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець приймає зобов'язання за завданням Замовника здійснити редакційно-видавничу підготовку статті для її публікації в Журналі, а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві ці послуги на умовах даного Договору й на «Умовах публікації» у Журналі.

2.2. Виконавець приймає зобов'язання надати Замовникові 1 (один) екземпляр Журналу, у якому опублікована його стаття

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Замовник зобов'язаний зробити передплату послуг, зазначених у п. п. 2.1 і 2.2.

3.2. Виконавець зобов'язується:

3.2.1. Надати Замовникові послуги, зазначені в п. 2.1 і 2.2 цьому Договору, у повному обсязі й належній якості

3.2.2. Не змінювати ціну послуг, що надаються, після їх оплати

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Замовника додаткову інформацію, необхідну для надання послуг, вказаних у п. 2.1.і 2.2 договору.

3.3.2. В однобічному порядку вносити зміни в Договір у випадку зміни чинного законодавства. При цьому оновлені положення Договору не застосовуються у відношенні Сторін у частині послуг, раніше оплачених Замовником

4. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг визначається Виконавцем самостійно згідно з «Умовами публікації» у Журналі, що діють на момент укладання цього Договору

4.2. Замовник здійснює передплату послуг Виконавця в розмірі 100% відповідно до виставленого Виконавцем рахунку

5. Порядок надання послуг

5.1. Після виконання Виконавцем послуг, вказаних у п. п. 2.1. 1. цього Договору, стаття Замовника передається Видавцеві для публікації в Журналі.

5.2. Виконавець після одержання від Видавця виготовленого номера Журналу провадить його поштову (або іншу) доставку Замовникові

6. Особливі умови

6.1. Цей Договір є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, а також офертой згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, акцепт якої з боку Замовника (автора статті) здійснюється шляхом оплати послуг Виконавця. У випадку, коли Замовником виступає третя особа, що не є автором (-ами) статті, акцепт зазначеної оферти здійснюється ним як стороною – підписантом цього Договору з оплатою послуг Виконавця

6.2. При відсутності претензій Замовника до Виконавця щодо якості послуг протягом 1 (одного) календарного місяця з дати опублікування статті в Журналі, вони (послуги) вважаються прийнятими Замовником незалежно від підписання їм відповідного акту

6.3. Взаємини Замовника (третьої особи) і автора (-ів) статті підлягають самостійному врегулюванню між ними без участі Виконавця

6.4. Порядок взаємодії Виконавця й Видавця в частині випуску Журналу встановлюється окремою двусторонньою Угодою

7. Інші умови

7.1. Усе суперечки, пов'язані з виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів

7.2. При відсутності згоди Сторін після проведенния переговорів, суперечки й розбіжності підлягають дозволу в судовому порядку за місцем перебування Виконавця

7.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору при наявності форс-мажорних обставин, по завершенню яких він зобов'язаний виконати свої зобов'язання в повному їх обсязі

7.4. У всому іншому, що не передбачено даним договором, Сторони будуть керуватися чинним законодавством України

7.5. Місцем укладання цього Договору є місце знаходження Виконавця

7.6. Текст цього Договору опубліковано на сайті www.business-inform.net.

8. Реквізити Виконавця

ФОП Лібуркіна Любов Марківна

61001, м. Харків, пр. Московський, 38, к. 54.
Ідентифікаційний номер ФОП 2161210120
Свідоцтво Серія В00 № 960935 від 28.10.2002 р.
Свідоцтво ГКТР України про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 76 ХК від 12.02.2003 р.
Свідоцтво платника єдиного податку Серія А № 593147

ФОП Лібуркіна Л. М. ____________

 

Замовник _____________

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру