УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Мотив як управлінська основа державотворчого патріотизму нації з позиції стратегіології розвитку держави
Карпінський Б. А., Карпінська О. Б.

Карпінський Б. А., Карпінська О. Б. Мотив як управлінська основа державотворчого патріотизму нації з позиції стратегіології розвитку держави. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 6–15.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-6-15

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.2:336.02:351.71

Анотація:
Мета статті полягає в розробці наукових поглядів на мотиви, які стають сучасним стратегіологічним трендом розвитку держави, проявляючись через державотворчий патріотизм нації (ДТПН) із його домінантами: якісною та кількісною (податковою). Виділено й обґрунтовано, що мотиви мають свою характерну ієрархічність у системі прояву ДТПН та у стратегіології розвитку, оскільки орієнтуються на конкретну особистість чи державу загалом. Підкреслено, що для вибору та детального аналізу прояву характерних мотивів за розглядуваною проблематикою необхідно провадити градацію щодо класифікації громадян на засадничих положеннях соціології, зокрема через субкультури (тобто групи людей, які визнають певну систему цінностей та об’єднані за певними соціальними особливостями). Доведено, що ДТПН – це все, що народ загалом і кожен громадянин зокрема роблять в інтересах творення незалежної, суверенної, цивілізованої держави. Зазначено, що податки є кількісною ознакою та вимірником мотиво-фактичного ДТПН щодо конкретизації реальної участі (нинішніх та майбутніх) платників податків у формуванні фінансової складової життєзабезпечення та розвитку держави. Саме через цілеспрямовану стратегіологічну активізацію мотивності ДТПН, змінюючи лише на 1% рівень тінізації світової економіки, можна забезпечити до 350 млрд дол. США додаткових податкових надходжень у бюджет держав. Наголошено, що мотиво-стратегіологічні питання формування ДТПН мають бути в полі зору управлінців та пройти конкретизоване обговорення через великі міжнародні інституції, зокрема через розгляд в Організації Об’єднаних Націй, оскільки лише спільними діями можна активізувати мотивність державотворчого патріотизму нації на світовому рівні та, окрім іншого, забезпечити результативність додаткових податкових надходжень, навіть знижуючи витрати на їх адміністрування через реальне розуміння участі кожного громадянина у творенні власної держави та підвищення його законослухняності та патріотично-мотивного прояву через домінанти.

Ключові слова: мотив, управління, державотворчий патріотизм нації, держава, стратегіологія, розвиток, економіка, податки.

Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 33.

Карпінський Борис Андрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Карпінська Олена Борисівна – кандидат юридичних наук, адвокат, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Білорус О. Г., Власов В. І., Гасанов С. С., Ханін І. Г. Кінець ери глобалізації, деглобалізація, «нова» глобалізація чи перехід до ноосферного співрозвитку? Фінанси України. 2020. № 8. C. 7–25. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.08.007
Бобух І. М. Україна у вимірах інклюзивності та інституційного розвитку. Економіка України. 2022. № 5. С. 38–58. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.038
Богдан Т. П. Державний борг і позики під час війни та методи їх поствоєнного врегулювання. Фінанси України. 2022. № 4. С. 27–45. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2022.04.027
Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/
Геєць В. М., Близнюк В. В., Никифорук О. І. Актуальні аспекти політики соціальної якості в постконфліктній економіці України. Економіка України. 2022. № 6. С. 3–22. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.06.003
Данилишин Б. М. Економічні трансформації у період воєнного стану: тактика еволюціонізму і модернізація. Економіка України. 2022. № 10. С. 3–14. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.003
Єфименко Т. І. Інформаційний та фіскальний простір посилення резилієнтності економіки в умовах сталого розвитку. Фінанси України. 2022. № 11. С. 7–18. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2022.11.007
Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта інвестиційного зростання : монографія. Львів : Колір ПРО, 2018. 480 с.
Карпінський Б. А., Григоренко В. О., Карпінська О. Б. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (Частина ІІ) Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.6. С. 155–168. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_6/27.pdf
Карпінський Б. А., Залуцька Н. С., Карпінська О. Б. Податки. Довідник-словник. Київ : Професіонал, 2008. 464 с.
Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Шира Т. Б. Стратегіологія оцінювання інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на засадах державотворчого патріотизму нації // Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : монографія. Полтава : ПП «Астрая», 2019. С. 133–142.
Карпінський Б. А., Шира Т. Б. Фінанси: термінологічний словник. Київ : Професіонал, 2008. 608 с.
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Сутність поняття «критична інфраструктура» з позицій національної безпеки України. Бізнес Інформ. 2022. № 12. C. 58–78. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-12-58-78
Луніна І. О. Потенціал публічних фінансів для забезпечення видатків воєнного періоду та поствоєнного відновлення України. Фінанси України. 2022. № 8. С. 7–26. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2022.08.007
Марченко С. М. Стратегічне управління державними фінансами: євроінтеграційний курс, міжнародні тренди, національні особливості. Фінанси України. 2022. № 1. С. 7–26. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2022.01.007
Онищенко В. П. Людський і соціальний капітал України в період її післявоєнного відновлення. Економіка України. 2023. № 1. С. 3–19. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.01.003
Радіонов Ю. Д. Державні фінанси в забезпеченні стабільності фінансової системи країни. Економіка України. 2022. № 9. С. 77–98. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.09.077
Радіонов Ю. Д. Управління фінансовими ресурсами держави в умовах воєнного стану. Економіка України. 2023. № 1. С. 20–43. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.01.020
Сіденко С. В. Пріоритети й чинники інноваційної політики: досвід окремих країн Східної Азії і стратегічні імперативи для післявоєнної відбудови України. Економіка України. 2022. № 11. С. 47–75. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.11.047
Сторонянська І. З., Залуцький І. Р. Інституційно-правові засади регулювання просторового розвитку в Україні. Економіка України. 2022. № 12. С. 34–50. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.12.034
Талер Р., Санстейн К. Поштовх. Як допомогти людям зробити правильний вибір / пер. з англ. О. Захарченко. Київ : Наш формат, 2017. 312 с.
Ушакова Н. Г., Кулініч О. А., Помінова І. І. Інституціоналізація поведінкового регулювання: зарубіжний досвід. Бізнес Інформ. 2020. № 9. C. 37–43. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-37-43
Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. Київ : Абрис, 2002. 742 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
Calvelli A., Ashworth-Hayes S. One in, X out: a push and a nudge towards better regulation // The Behaviouralist. 16.11.2017. URL: https://thebehaviouralist.com/one-in-x-out-a-push-and-a-nudge-towards-better-regulation/
Dhami S., Al-Nowaihiy A., Sunstein C. R. Heuristics and Public Policy: Decision-Making Under Bounded Rationality. Harvard Public Law Working Paper. 2018. No. 19-04. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3198739
Holmes B. Nudging Grows Up (and Now Has a Government Job) // Knowable Magazine. 02.01.2018. URL: https://knowablemagazine.org/article/society/2018/nudging-grows-and-now-has-government-job
International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO
Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analnysis of Decision under Risk. Econometrica. 1979. Vol. 47. No. 2. P. 263–292. DOI: 10.2307/19141854
Karpinsky B. A., Bozshko S. M. Economic Growth at Sustainable Development of Economy: The monografy. Lviv : Prostir-M, 2006. 376 p.
Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014. 696 р.
Sunstein C. Nudges.gov: Behavioral Economics and Regulation // Forth-coming. Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law / eds. By Eyal Zamir and Doron Teichman). 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2220022
Thaler R. Toward a positive theory of consumerchoice. Journal of Economic Behavior & Organization. 1980. Vol. 1. Iss. 1. Р. 39–60. DOI: https://doi.org/10.1016/0167-2681(80)90051-7
Thaler R., Sunstein C. R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. Penguin Books, 2009. 312 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру