УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інструментарій екологічного маркетингу в ціновій політиці підприємства в умовах сталого розвитку
Чукурна О. П.

Чукурна О. П. Інструментарій екологічного маркетингу в ціновій політиці підприємства в умовах сталого розвитку. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 263–270.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-263-270

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.5:504.03

Анотація:
У статті обґрунтовано актуальність урахування екологічних маркетингових рішень у ціновій політиці підприємства в умовах сталого розвитку. Сталий розвиток передбачає зосередженість на екологічному факторі як на одному із ключових аспектів стратегії розвитку підприємств. У цьому контексті набувають актуальності саме маркетингові рішення в частині цінової стратегії підприємства, оскільки саме ціновий фактор є найбільш впливовим при створенні додаткової цінності. Мета статті полягає в дослідженні впливу факторів екологічних маркетингових рішень на формування цінової політики підприємств в умовах сталого розвитку, що є впливовим чинником впливу на формування загальної стратегії сталого розвитку підприємства як резерву створення доданої вартості. У результаті проведеного дослідження було обґрунтовано стратегію цінового диференціювання за екологічними властивостями товару. Запропоновано формування ціни на основі додаткової цінової премії для ринків з високим рівнем попиту на екологічно безпечні товари. Розроблено матрицю стратегій цінового диференціювання за екологічними властивостями товару. Вдосконалено еволюцію підходів до екологічних інновацій з урахуванням мети ціноутворення. Перспективами подальших досліджень має бути визначення взаємоузгодження всіх цілей сталого розвитку при прийнятті маркетингових рішень у частині впливу на формування загальної маркетингової стратегії.

Ключові слова: екологічний фактор, маркетингова стратегія, екологічні властивості товару, ціна, стратегія ціноутворення, сталий розвиток.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Чукурна Олена Павлівна – доктор економічних наук, професор, декан, факультет бізнесу та соціальних комунікацій, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» вiд 21.12.2010 р. № 2818-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
Божкова В. В., Рябченко І. М. Дослідження факторів маркетингового ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах. Маркетинг та менеджмент інновацій, 2013. № 2. С. 40–48. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/31480/1/Bozhkova_Ryabchenko_Tsinoutvorennya.pdf;jsessionid=48098EBB6CC656E212B276A3126EB789
Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : навч. посіб. Київ, 2005. 301 с.
Корінєв В. Л., Ігнатюк А. І. Аналіз ціноутворюючих чинників. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 10. С. 101–107.
Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства : монографія. Київ : КНЕУ, 2001.
Ревуцька Н. В. Формування споживчої цінності продукції як основа конкурентоспроможності підприємства. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2013. Вип. 28. Т. 1. С. 239–246. URL: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2013_28/zb28_31.pdf
Козьменко С. М., Волковець Т. В. Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2012. № 1. С. 11–18. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/27818/1/Kozmenko.pdf
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
Маслюківська О. П. Передумови впровадження еко-трудової податкової реформи в Україні та досвід Європи. Наукові записки [НаУКМА]. 2005. Т. 43: Біологія та екологія. С. 54–58. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/65bd779f-c901-47cb-a0ba-2b56b7240dbf/content
Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. Київ : Знання, 2010. 294 с.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру