УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Тайм-менеджмент і сучасні технології
Буднік М. М., Дронова Д. С.

Буднік М. М., Дронова Д. С. Тайм-менеджмент і сучасні технології. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 257–262.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-257-262

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.01(045)

Анотація:
Метою статі є висвітлення результатів авторських досліджень щодо використання сучасних технологій у тайм-менеджменті підприємств. А саме, в управлінні робочим часом і запобіганні виникнення втрат робочого часу, що значно відбиваються на ефективності роботи всього підприємства. Предметом дослідження виступили методологічні підходи до процесу управління часом на підприємстві. Теоретичною та методичною основною дослідження стали сучасні технології та способи автоматизації ведення обліку робочого часу на підприємстві, зазначені в наукових роботах зарубіжних і вітчизняних учених за темою статті. Сформульовано авторське поняття: «Тайм-менеджмент – це один із засобів досягнення успіху, який є напрямом менеджменту, спрямованим на раціональний розподіл власного часу з використанням різних технологій». Дістала подальшого розвитку методологія ефективного та раціонального використання й обліку часу на підприємстві завдяки використанню сучасних технологій тайм-менеджменту. У ході проведеного аналізу було розглянуто декілька наявних сучасних інформаційно-аналітичних систем. Вибір конкретної інформаційно-аналітичної системи залежить від характеру роботи підприємства, стратегії розвитку, потреб керівника та кожного окремого працівника. Під час впровадження в роботу автоматизованих систем варто провести аналіз щодо наявного використання робочого часу та визначити бажані результати. Авторами запропоновані різні інформаційно-аналітичні системи, які є найбільш універсальними та зручними у використанні. Перспективами подальших досліджень є висвітлення питань використання інформаційно-аналітичних систем українськими підприємствами та оцінка результативності наявного рівня автоматизації управління робочим часом.

Ключові слова: ефективність використання робочого часу, сучасні технології, інформаційно-аналітична система обліку робочого часу.

Табл.: 1. Бібл.: 14.

Буднік Марина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу та торговельного підприємництва, Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]
Дронова Дарина Сергіївна – бакалавр, Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Калініченко Л. Л., Гаврилова А. О. Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємстві. Молодий вчений. 2017. № 4.4. С. 60–63. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.4/14.pdf
Євтушевська О. Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2017. № 3. С. 15–18. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/3
Колесов О. С., Вацьківська А. В. Тайм-менеджмент – управління часом. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія «Економічні науки». 2011. № 2. Т. 3. С. 61–70.
Elsabahy H. EL. et al. Effect of Time Management Program on Job Satisfaction for Head Nurses. Journal of Education and Practice. 2015. Vol. 6. No. 32. P. 36–44. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083546.pdf
Трейси Б. Тайм-менеджмент. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. 100 с.
Prentice S. Arguments Against Time Management. URL: https://stevenprentice.wordpress.com/2017/04/13/arguments-against-time-management/
Усов В., Французова С. Тайм-менеджмент в системе внутрифирменного обучения. Менеджмент и менеджер. 2006. № 5. С. 57–63.
Seiwert L. Ausgetickt: Lieber selbstbestimmt als fremdgesteuert. Abschied vom Zeitmanagement. Ariston, 2011. URL: https://medien.umbreitkatalog.de/pdfzentrale/978/342/420/Leseprobe_9783424200584.pdf
Білявська Ю. В., Микитенко Н. В. Тайм-менеджмент як метод упрaвлiння чaсом кaтегорiйного менеджерa. Науковий вісник. Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 3. Ч. 3. С. 83–87. URL: https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/321/317
Буряченко О. Є., Яроміч С. А. Часова організація діяльності державних службовців. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 1. С. 44–49. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/10.pdf
Бєлий Д. С. Автоматизована система обліку та аудиту робочого часу працівників на підприємстві : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124. Миколаїв, 2019. 11 с.
Чубаєвський В. І., Рзаєва С. Л., Рзаєв Д. О. Моделювання інформаційно-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства. Технічні науки та технології. 2019. № 2. С. 79–85. DOI: 10.25140/2411-5363-2019-2(16)-79-85
Andrews A. How Technology Can Improve Time Management Skills. URL: https://www.zandax.com/blog/how-technology-can-improve-time-management-skills
Леонова О. Як task-менеджери допомагають HR-фахівцям. URL: https://hurma.work/blog/yak-task-menedzheri-dopomagayut-hr-fahivczyam/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру