УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формування конкурентних переваг як фундаменту міцної конкурентоспроможності підприємств
Сохань І. В., Поповський В. Г.

Сохань І. В., Поповський В. Г. Формування конкурентних переваг як фундаменту міцної конкурентоспроможності підприємств. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 236–241.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-236-241

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.011.1

Анотація:
Метою статті є визначення дефініції «стійка конкурентна перевага», окреслення різних типів переваг і висвітлення факторів, які слід враховувати при її формуванні. Виявлено, що стійка конкурентна перевага – це те, що компанія робить краще, ніж конкуренти, протягом тривалого періоду. Перевага може бути активом компанії, цінністю, якістю або характеристикою, яку іншим важко відтворити. У результаті фактор переваги дозволяє компанії виділитися на ринку та піднятися над конкурентами. Наявність цього фактора конкуренції допомагає компанії збільшити продажі, підвищити впізнаваність бренду або отримати більший прибуток порівняно із іншими подібними підприємствами. Виокремлено кілька факторів, що впливають на стійку перевагу організації, включно з ресурсним фактором, структурою змінних витрат, мережею розподілу, обслуговуванням клієнтів та інтелектуальною власністю. Формування конкурентних переваг при побудові ринкової стратегії розвитку фірми полягає в розумінні та вдалому маніпулюванні зовнішніми та внутрішніми факторами впливу за умови обмеженості ресурсів та безмежності можливостей. Ресурси можна об’єднати та розвинути у здібності, що, своєю чергою, створює ключові компетенції. Можливості – це здатність фірми перетворювати ресурси на конкурентоспроможні продукти та процеси. Їх важко задокументувати як процедури, а тому важко скопіювати. Нематеріальні ресурси, як правило, є основним джерелом неповторних стратегічних можливостей. Своєю чергою, спроможності є більш імовірним джерелом унікальних основних компетенцій, які створюють стійкі конкурентні переваги. Сутність стратегії полягає в тому, щоб вибрати дії, які відрізняються від конкурентів – компанія може перевершити конкурентів лише в тому випадку, якщо вона зможе встановити різницю, яку буде спроможна підтримувати.

Ключові слова: стійка конкурентна перевага, конкуренція, конкурентоспроможність, стратегія.

Бібл.: 11.

Сохань Інна Віталіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту імені Л. І.Михайлової, Сумський національний аграрний університет (вул. Г. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна)
Email: [email protected]
Поповський Віталій Геннадійович – аспірант, кафедра менеджменту імені Л. І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет (вул. Г. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Костюк В., Янчук Т. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах ринку. Галицький економічний вісник. 2019. № 3. С. 115–120. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.116
Invent & Wander. Избранные статьи создателя Amazon Джеффа Безоса / предисловие У. Айзексона. Киев : Форс, 2021. 304 с.
Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г., Алєщенко Л. О. Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 45–55. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005045
Меметов А. Формування конкурентних переваг на засадах цифрової трансформації підприємства. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 138–142. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.3.138
Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингові технології формування конкурентних переваг підприємств. Економічний форум. 2021. Т. 1. № 3. С. 87–93. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-12
Москаленко О. Д., Зозульов О. В. Маркетинг у формуванні конкурентних позицій на ринку промислових послуг на прикладі ринку системної інтеграції України. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. Вип. 14. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36969/1/APEU-2020-14_Moskalenko_Zozulov.pdf
Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе / пер. с англ. А. Ю. Заякина. Днепропетровск, 2017. 227 с.
Портер М. Конкуренция / пер. с англ. М. : Вильямс, 2005. 608 с.
Цьвок Д. Р., Яворська Н. П. Формування конкурентних переваг підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 5. С. 141–147. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_61_2017_ukr/22.pdf
Кустріч Л. О. Маркетингова конкурентна стратегія як необхідний елемент системи управління підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 33. С. 112–116. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2019-33-22
Бойчук І. В. Адаптація управління маркетингом до умов пандемії COVID-19. Вісник Хмельницького націонал. університету. Серія «Економічні науки». 2020. № 5. С. 38–41. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-286-5-8

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру