УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні протиріччя у вітчизняній електроенергетиці
Данилюк М. О., Барабалюк Р. С., Ковальський Т. А.

Данилюк М. О., Барабалюк Р. С., Ковальський Т. А. Сучасні протиріччя у вітчизняній електроенергетиці. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 130–136.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-130-136

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.16:620.9

Анотація:
Статтю присвячено дослідженню нинішнього стану вітчизняної електроенергетики та наявних і потенційних протиріч між зацікавленими сторонами в процесі її відновлення та модернізації. На основі вивчення світового досвіду вказано на можливі зміни, а саме: відновлення енергетичної системи на засадах децентралізації; розвиток мініелектростанцій; створення системи накопичення енергії на діючих гідроелектростанціях; розробка гібридних проєктів у галузі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та введення інших генеруючих потужностей «зеленої» енергетики. Обґрунтовано потребу внести зміни у проєкт Концепції «зеленого» переходу України до 2050 року щодо збільшення частки електроенергії з атомно-енергетичної сфери. Зазначено, що вітчизняний енергетичний сектор у прийдешньому десятилітті буде зазнавати значних змін, але позитивні зміни можливі тільки при взаємодії та вигідному співробітництву всіх бізнес-структур, а також за підтримки їх діяльності окремими територіальними громадами та громадськими організаціями. Акцентується увага на значній кількості зацікавлених сторін на електроенергетичному ринку, частина з яких має зустрічні інтереси, що буде причиною виникнення конфліктних ситуацій і протиріч. У статті також вказано, що одним із важливих є протиріччя між потребою докорінного енергетичного переходу на нові технології та інтересами нинішніх сировинних та енергетичних монополій щодо збереження статусу традиційної енергетики якнайдовше. У результаті дослідження встановлено, що нинішній сектор вітчизняної електроенергетики характеризується значною кількістю та багатогранністю протиріч, які запропоновано класифікувати за ознакою «сфера прояву» на такі: економічні; соціальні; ринкові та технологічні. Запропоновано розглядати процеси виявлення та ідентифікації протиріч як важливу передумову міцного підґрунтя для забезпечення стабільного, несуперечливого та інноваційного розвитку електроенергетичного сектора вітчизняної економіки.

Ключові слова: електроенергетика, протиріччя, джерела енергії, зацікавлені сторони, енергетичний перехід.

Табл.: 3. Бібл.: 11.

Данилюк Микола Олексійович – доктор економічних наук, професор, професор, Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (вул. Калуська, 4, Бурштин, Івано-Франківська область, 77111, Україна)
Email: [email protected]
Барабалюк Руслана Степанівна – викладач, Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (вул. Калуська, 4, Бурштин, Івано-Франківська область, 77111, Україна)
Email: [email protected]
Ковальський Тарас Анатолійович – викладач, Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (вул. Калуська, 4, Бурштин, Івано-Франківська область, 77111, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Білявський М. Новий профіль енергетики в контексті декарбонізації та післявоєнного відновлення України // Разумков-центр. 18.05.2022 р. URL: https://razumkov.org.ua/statti/novyi-profil-energetyky-v-konteksti-dekarbonizatsii-ta-pisliavoiennogo-vidnovlennia-ukrainy
Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050 / The European Commission. 8.3.2011. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:en:PDF
Prospects for the development of the US energy sector // Cepconsult. 17.05.2019. URL: https://cepconsult.com/publications/prospects-for-the-development-of-the-us-energy-sector/
Презентовано проєкт Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року / Міністерство енергетики та захисту довкілля України. 21.01.2020 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/prezentovano-proekt-koncepciyi-zelenogo-energetichnogo-perehodu-ukrayini-do-2050-roku
Енергоатом і Westinghouse підписали меморандум про будівництво блоків на АЕС // Укрінформ. 31.08.2021 р. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307549-energoatom-i-westinghouse-pidpisali-memorandum-pro-budivnictvo-blokiv-dla-aes.html
Качан С. «Зелені» гібридні електростанції – можливість для України // Економічна правда. 18.08.2021 р. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/08/18/676977/
Технічно-досяжний потенціал вироблення енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива / Держенергоефективності. URL: https://saee.gov.ua/uk/activity/vidnovlyuvana-enerhetyka/potentsial
Парфенюк Т. В. Заінтересовані сторони у виробленні публічної політики в енергетичній сфері України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.152
Перерва П. Г. та ін. Розвиток теорії вартісного управління стейкхолдерами підприємства в зарубіжних дослідженнях / Перерва П. Г., Кобєлєва Т. О., Косенко О. П., Кобєлєв В. М., Матросова В. О. Механізм регулювання економіки. 2021. № 1. С. 55–69. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.05
Проблеми та перспективи світової енергетики. URL: https://bio.ukr.bio/ua/articles/1223/
Данилюк М. О., Данилюк-Черних І. М., Мацук З. А. Протиріччя та фінансові шахрайства в реальному секторі економіки. Бізнес Інформ. 2022. № 1. C. 274–279. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-274-279

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру