УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Звітність провідних гірничодобувних компаній в ЄС і в Україні (розкриття екологічного капіталу): порівняльне дослідження
Серпенінова Ю. С., Макаренко І. О., Олексіч Ж. А., Фомінов Р. М.

Серпенінова Ю. С., Макаренко І. О., Олексіч Ж. А., Фомінов Р. М. Звітність провідних гірничодобувних компаній в ЄС і в Україні (розкриття екологічного капіталу): порівняльне дослідження. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 106–114.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-106-114

Розділ: Екологія та природокористування

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 65

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.108.3:349.22

Анотація:
Метою статті є вивчення діяльності гірничодобувних компаній, які працюють у країнах Європейського Союзу та в Україні, шляхом аналізу їх нефінансових звітів, зокрема в розрізі екологічного капіталу, в аспекті сталого розвитку та оцінки ефективності інтеграції Цілей Сталого Розвитку (ЦСР). Стаття присвячена розкриттю екологічних аспектів діяльності видобувних підприємств ЄС та України у їх звітності. Актуальність дослідження полягає в тому, що розкриття гірничодобувними підприємствами інформації про їх стан (зокрема, екологічні аспекти – з метою виявлення ризиків, які загрожують стійкості компанії) та підвищення довіри інвесторів і споживачів має життєво важливе значення для управління змінами на шляху до побудови сталої глобальної економіки шляхом поєднання довгострокової прибутковості із захистом навколишнього середовища. Відповідно, завдання забезпечення стійкого розвитку гірничодобувних підприємств є стратегічним не лише для них самих, а й для галузі, для економіки країн у цілому. У дослідженні було проаналізовано нефінансові звіти суб’єктів господарювання добувного сектора ЄС та України, щоб визначити їхні дії щодо соціальної відповідальності та перевірити, чи корелюють вони із захистом навколишнього середовища і реалізації ними ЦСР. Охарактеризовано ступінь розкриття екологічної інформації у Звітах про управління вітчизняних видобувних підприємств і Звітах сталого розвитку європейських компаній. Результати цього дослідження є унікальним внеском у розуміння діяльності гірничодобувних компаній у сталому розвитку в Європі та України, зовнішніх рушійних факторів, які спонукають їх брати участь у цій діяльності, і реалізації ними ЦСР у звітах щодо сталого розвитку. У роботі підкреслюється також важливість нефінансової інформації для сталого розвитку компаній і навколишнього середовища.

Ключові слова: гірничодобувна діяльність, нефінансова звітність, екологічний капітал, соціальна відповідальність, сталий розвиток, Європейський Союз, довкілля, цілі сталого розвитку.

Рис.: 3. Табл.: 4. Бібл.: 18.

Серпенінова Юлія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет (вул. Миколи Сумцова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]
Макаренко Інна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, доцент, кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет (вул. Миколи Сумцова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]
Олексіч Жанна Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет (вул. Миколи Сумцова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]
Фомінов Роман Миколайович – аспірант, Сумський державний університет (вул. Миколи Сумцова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Annual Report 2020–2021. Belgium : IMA-Europe AISBL, 2021. 26 p. URL: https://ima-europe.eu/news-views/ima-europe-annual-report-2020-2021/
Рейтинг країн з корисних копалин / Danika-Biola: сучасні технології у сільському господарстві. URL: https://danika-biola.com.ua/rejting-kraїn-z-korisnix-kopalin/
Oliinyk Y., Kucheriava M., Zinchenko A. Impact of Regulatory Requirements on Entities Non-Financial Reporting: The Case of Ukraine. 5th International Scientific Conference – EMAN 2021 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times. March 2021. P. 39–54. DOI: https://doi.org/10.31410/eman.s.p.2021.39
Притула М. Ю. Порівняльний аналіз економічних форм реалізації екологічної складової соціальних звітів корпорацій. (A Comparative Analysis of the Economic Forms of Implementation of the Environmental Pillar of Social Reporting by Corporations) Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 139–143. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-11_0-pages-139_143.pdf
Tost M. et al. The state of environmental sustainability considerations in mining / M. Tost, M. Hitch, V. Chandurkar, P. Moser, S. Feiel. Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 182. P. 969–977. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.051
Aznar-Sanchez J. A., Velasco-Munoz J. F., Belmonte-Urena L. J., Manzano-Agugliaro F. Innovation and technology for sustainable mining activity: A worldwide research assessment. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 221. P. 38–54. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.243
Monteiro N. B. R., da Silva E. A., Moita Neto J. M. Sustainable development goals in mining. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 228. P. 509–520. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.332
Ranangen H., Zobel Th. Revisiting the ‘how’ of corporate social responsibility in extractive industries and forestry. Journal of Cleaner Production. 2014. Vol. 84. P. 299–312. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.02.020
Ivic A., Saviolidis N. M., Johannsdottir L. Drivers of sustainability practices and contributions to sustainable development evident in sustainability reports of European mining companies. Discover Sustainability. 2021. Vol. 2. No. 1. DOI: https://doi.org/10.1007/s43621-021-00025-y
Official website of the European Union. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_ENV_DOM_R2/default/map?lang=en&category=sbs.sbs_ind_co.sbs_env
World Mining Data 2022. Vienna : Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism, 2022. 267 p.
ТОП-200 найбільших компаній України за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік / Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах. 16.04.2021. URL: https://rating.zone/top-200-najbilshykh-kompanij-ukrainy-za-sumoiu-splaty-podatkovykh-platezhiv-za-2020-rik/
Дослідження та аналітика / European Business Association. URL: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» від 15.07.2021 р. № 1685-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1685-20#Text
Висновок антикорупційної експертизи проєкту Кодексу України про надра. URL: https://nazk.gov.ua/uk/documents/vysnovok-antykoruptsijnoyi-ekspertyzy-proyektu-kodeksu-ukrayiny-pro-nadra/
GRI-Standards. GRI. URL: https://www.globalreporting.org/standards/
Паризька угода : Угода ООН від 12.12.2015 р. : станом на 14 липня 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#Text
A European Green Deal. European Commission. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру