УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Підходи до оцінки ефективності заходів економічної політики для подолання негативних проявів карантинних обмежень в Україні
Тур О. В., Михайленко Д. Г.

Тур О. В., Михайленко Д. Г. Підходи до оцінки ефективності заходів економічної політики для подолання негативних проявів карантинних обмежень в Україні. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 4–9.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-4-9

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.22

Анотація:
Метою статті є виокремлення основних підходів до здійснення оцінки ефективності заходів економічної політики для подолання негативних проявів карантинних обмежень в Україні. У результаті дослідження було виокремлено такі підходи до оцінки ефективності заходів економічної політики в умовах пандемії коронавірусу: визначення індикатора ефективної «антиковідної» політики; обґрунтування переліку показників соціально-економічного розвитку з метою розрахунку їх прогнозних значень; визначення тенденцій динаміки інтегральної оцінки ризиків, спричинених пандемією, яка враховує вірогідність їх виникнення та ступінь впливу на економіку. Існуючі підходи до оцінки ефективності економічної політики для подолання негативних проявів карантинних обмежень полягають, перш за все, у визначенні наявності в органів влади інституційної спроможності формувати та реалізовувати відповідні заходи в межах своїх повноважень і фінансових можливостей. Зазначені заходи мають бути достатньо прозорими, враховуючи високий ступінь невизначеності процесу перебігу пандемії коронавірусу та значні обсяги обмежень підприємницької діяльності. По-друге, визначення ефективності заходів може буди здійснено за прогнозними значеннями індикаторів, запропонованих у Державній програмі стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 рр. По-третє, ефективність заходів економічної політики може бути визначено на основі тенденцій динаміки інтегральної оцінки ризиків, спричинених пандемією, яка враховує вірогідність їх виникнення та ступінь впливу на економіку. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у визначенні ефективності заходів економічної політики на основі формування системи показників у межах напрямів ухвалених нормативно-правових актів щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу в Україні.

Ключові слова: ефективність заходів економічної політики, пандемія коронавірусу, карантинні обмеження, економічна активність.

Табл.: 4. Бібл.: 8.

Тур Олена Василівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Михайленко Дар’я Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Роєнко В. І., Єфремова Н. Ф. Ефективність економічної політики в контексті її соціальної спрямованості. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 710–715. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/22-2018/134.pdf
Піщуліна О., Юрчишин В., Юрочко Т. Соціально-економічні наслідки коронакризи: інформаційно-аналітична доповідь. Київ, 2021. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23020/Sotsialno-ekonomichni_naslidky_koronakryzy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Олешко А. А., Ровнягін О. В. Антикризова політика національних держав у контексті подолання соціально-економічних наслідків COVID-19. Ефективна економіка. 2020. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.9
Бояринова К. О., Дергачова В. В., Кравченко М. О., Копішинська К. О. Аналіз прогнозів впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. Бізнес Інформ. 2020. № 7. С. 6–15. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-6-15
Бураковський І., Юхименко С., Коссе І., Кравчук В. Державна підтримка aктивності в період пандемії КОВІД-19: регіональний вимір : аналітична доповідь. Київ, 2021. 74 с. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2021/covid19_report_final1.pdf
Звіт про дослідження мікро-, малого і середнього підприємництва. URL: https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=135
Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 534. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-п#Text
Консенсус-прогноз: «Вплив COVID-19 на економіку і суспільство». Підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного розвитку / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. 2021. № 53. 68 с. URL: https://www.unicef.org/ukraine/documents/consensus-forecast

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру