УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фінансовий стан малих підприємств в Україні: проблеми, тенденції, перспективи
Ясіновська І. Ф., Лоєк Я. Д.

Yasinovska, Iryna F., and Loiek, Yaryna D. (2022) “Financial Condition of Small Enterprises in Ukraine: Problems, Tendencies, Prospects.” Business Inform 8:95–101.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-95-101

Розділ: Проблеми підприємництва

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.14

Анотація:
Метою статті є узагальнення сутнісного наповнення поняття «фінансовий стан підприємства» в розрізі складових, що його формують; проведення аналізу основних показників фінансового стану малих підприємств України; визначення основних тенденцій упродовж 2017–2020 рр.; обґрунтування важливості аналізу їх фінансового стану; привертання уваги до актуальних проблем малого бізнесу в сучасних умовах. У статті проаналізовано сучасний фінансовий стан малих підприємств України за період 2017–2020 рр. При аналізі, систематизації й узагальненні наукових праць учених було розглянуто підходи до визначення поняття «фінансовий стан» підприємства. У результаті досліджень проаналізовано та надано оцінку фінансового стану малих підприємств України; виділено основні проблеми їх діяльності. Обґрунтовано, що від об’єктивності та своєчасності інформації про фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить обґрунтованість управлінських рішень. Ефективна діяльність підприємств потребує постійного контролю надходження та використання фінансових ресурсів, чіткого дотримання розрахункової дисципліни, формування оптимального співвідношення між власними та позиковими коштами, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.Ґрунтовний і вчасно здійснений аналіз фінансового стану підприємства дає можливість бачити об’єктивний стан його діяльності, виявляти проблемні аспекти, вчасно реагувати на виклики, передбачати та мінімізувати підприємницькі ризики та приймати правильні управлінські рішення.

Ключові слова: фінансовий стан, мале підприємство, майно підприємства, джерела формування майна, платоспроможність, фінансова стійкість.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Ясіновська Ірина Фантинівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансового менеджменту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Лоєк Ярина Дмитрівна – магістрант, факультет управления финансами и бизнеса, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дем’яненко М. Я., Лузан Ю. Я., Саблук П. Т. Фінансовий словник-довідник. Київ, 2003. 507 с.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Приходько Н. І. Поняття фінансового стану підприємства: деякі аспекти його визначення. Физическая инженерия поверхности. 2010. Т. 8. № 2. С. 188–190. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/98878/13-Prikhodko.pdf?sequence=1
Томчук О. Ф. Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28. Ч. 2. С. 152–159. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/28_2_2018/33.pdf
Фінанси підприємств : підручник / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.]. 8-ме вид., перероб. і доп. Київ, 2013. 519 с.
Шарова С. В., Черкасова О. С. Фінансовий стан підприємства та шляхи його вдосконалення. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 5. С. 145–148. URL: http://e-visnyk.dniprondise.in.ua/journals/5-17-2018/31.pdf
Ясіновська І. Ф. Оцінка фінансового стану підприємств регіону. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 188–195. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/18.pdf
Яцух О. О., Захарова Н. Ю. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2018. Т. 29. № 3. С. 173–180. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_3/35.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру