УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проблематика розвитку виробничих аутсорсингових підприємств в Україні
Казановський А. А., Мірошниченко І. І.

Казановський А. А., Мірошниченко І. І. Проблематика розвитку виробничих аутсорсингових підприємств в Україні. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 87–94.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-87-94

Розділ: Проблеми підприємництва

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.011

Анотація:
За умов сучасних викликів екзогенної та ендогенної природи для національної економіки України ключовим завданням є забезпечення конкурентоспроможності українського малого та середнього бізнесу. Окремий важкий тягар накладає російська збройна агресія, що веде до руйнації виробничої бази національної економіки України та усталених зв’язків між економічними агентами. Нагальною потребою в цьому контексті є розбудова виробничих спроможностей українського малого та середнього бізнесу, зокрема за допомогою побудови системи виробничих аутсорсингових компаній. Метою статті є виявлення особливостей розбудови системи виробничих аутсорсингових компаній і формулювання методологічного підґрунтя для її формування та функціонування в Україні. У статті описано проблематику роботи українського малого та середнього бізнесу в контексті обмеженості власних виробничих можливостей. Виділено проблематику забезпечення адекватної та збалансованої системи виробничого аутсорсингу. Здійснено аналіз передумов розбудови системи виробничих аутсорсингових компаній в Україні. Запропоновано розбудовувати виробничі аутсорсингові спроможності в парадигмі кластера. Обґрунтовано ключову роль кластера виробничих аутсорсингових компаній у стимулюванні економічного розвитку на макро- та макрорівнях. Окреслено методологію роботи кластера виробничих аутсорсингових компаній. Запропоновано потенційні шляхи фінансування бізнес-моделі кластера, що складається з різноманітних джерел фінансування від приватних та інституційних інвесторів. Сформульовано низку ознак, за якими визначається ступінь потреби компанії у виробничому аутсорсингу. Виділено фактори прийняття управлінського рішення про застосування виробничого аутсорсингу як вирішення бізнесових і операційних завдань. Перспективами майбутніх досліджень є подальше вивчення особливостей бізнес-моделі кластера виробничих аутсорсингових компаній і формулювання найбільш доречного формату для українських реалій. Додатковим напрямком майбутніх досліджень є упорядкування нормативно-правової бази кластера виробничих аутсорсингових компаній в Україні з метою приведення у відповідність до законодавства країн ЄС і кращих міжнародних практик.

Ключові слова: аутсорсинг, малий і середній бізнес, виробничий майданчик, кластер, цифрова платформа, джерела фінансування.

Рис.: 1. Бібл.: 12.

Казановський Андрій Анатолійович – аспірант, кафедра менеджменту, Міжрегіональна Академія управління персоналом (вул. Фрометівська, 2, Київ, 03039, Україна)
Email: [email protected]
Мірошниченко Ігор Іванович – аспірант, кафедра економіки підприємства і менеджменту, Академія праці, соціальних відносин і туризму (вул. Кільцева дорога, 3а, Київ, 03187, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бурденко І. М., Ярошина А. П. Аутсорсинг: поняття, види та сучасний стан розвитку. Приазовський економічний вісник. 2018. № 6. С. 513–518. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/83620/1/Burdenko_outsourcing.pdf
Рижак О. Ю. Категорійні ознаки аутсорсингу вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. 2011. № 1. С. 61–63. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2011-1_0-pages-61_63.pdf
Тонюк М. О. Аутсорсинг як інструмент забезпечення ефективної діяльності підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 372–376. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/65.pdf
Зозульов О. В., Микало О. І. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. Економіка України. 2009. № 8. С. 16–24. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/37012/1/EkUkr2009-8_p16-24.pdf
Ковальчук Т. Г., Загарій В. К. Роль аутсорсингу в забезпеченні конкурентоспроможності країн. Бізнес Інформ. 2020. № 3. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-26-32
Чмут А. В., Осадчий О. Д. Сутність аутсорсингу та тенденції його розвитку на міжнародних ринках. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 116–119.
Данилюк Т. І., Мохнюк А. М. Послуги аутсорсингу та галузевий спектр їх використання. Економічний форум. 2018. № 3. С. 111–116.
Тищенко О. М., Хаустова В. Є. Аутсорсинг як фактор ефективності підприємств будівельної галузі. Проблеми економіки. 2012. № 4. С. 129–135. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2012-4_0-pages-129_135.pdf
Седікова І. О. Інноваційні методи управління підприємствами зернопродуктового підкомплексу. Бізнес Інформ. 2013. № 1. С. 114–117. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-1_0-pages-114_117.pdf
Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України : аналітична доповідь / за ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2013. 80 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-09/Invest_polit.indd-c9ae5.pdf
Aleksin G. The Financial Strategy Instrument in the Context of Enterprise Modernization. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2019. № 3. С. 20–29. DOI: https://doi.org/10.31767/nasoa.3.2019.02
Даниленко А. І., Зимовець В. В., Шелудько Н. М. Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки. Економіка і прогнозування. 2015. № 4. C. 7–28. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2015.04.007

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру