УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні
Харченко Р. В.

Харченко Р. В. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 81–87.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-81-87

Розділ: Проблеми підприємництва

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.054.23

Анотація:
У статті розглянуто сучасний стан розвитку малого бізнесу в Україні під час пандемії COVID-19 та воєнного стану. Виокремлено основні засади функціонування малого бізнесу в сучасних умовах. На основі проведеного дослідження проаналізовано стан і перспективи розвитку малого бізнесу в період воєнного стану. Встановлено основні загальні проблеми, з якими зіштовхнулися більшість підприємств в Україні незалежно від форм власності та регіональної приналежності, тим самим виокремлено специфічні проблеми залежно від регіональної приналежності. Доведено, що обсяги виробництва за аналізований період скоротилися через те, що більшість підприємств малого бізнесу припинили свою роботу через брак сировини та матеріалів і через небезпечні умови праці. Виокремлено низку першочергових завдань з боку держави, які повинні сприяти розвитку малого бізнесу в повоєнний період. Встановлено, що державна підтримка формування відповідного сприятливого клімату для відкриття власної справи за рахунок оптимізації нормативно-правового забезпечення в питаннях формальних ознак повинна сприяти відкриттю своєї справи для всіх охочих. Визначено, що використання міжнародної допомоги в питаннях залучення додаткових коштів на розвиток підприємств, які використовують принципи «зеленої» екології, займаються вирощуванням, переробкою й експортом продукції сільськогосподарського призначення, сприятимуть формуванню нових робочих місць у сільській місцевості. На основі розроблених державних програм щодо стимулювання розвитку малого бізнесу сформовано основні завдання, які мають бути виконанні для реалізації запропонованих заходів. До основних заходів щодо стимулювання підприємницьких ініціатив віднесено: пільгове кредитування малого бізнесу, податкові канікули, цілеспрямоване фінансування регіональних програм.

Ключові слова: малий бізнес, воєнний стан, розвиток, регіон, напрями, розвиток.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Харченко Руслан Валерійович – молодший науковий співробітник, відділ промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Васильєва Д. В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. Механізм регулювання економіки. 2011. № 3. С. 188–196. URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_14/D_V_VasilyevaTopical_Problems_of_Small_Business_Development_in_Ukraine.pdf
Дякуновський О. Щодо державної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва в умовах пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) у Республіці Польща та Україні. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 3. С. 181–189. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.3.1.31
Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 17.06.2022 р. № 4618-VI (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки» від 27 травня 2020 р. № 534. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-п#Text
Тимченко О. І. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах України. Ефективна економіка. 2015. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4135
Череп О., Полякова А. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2013. Вип. 1. С. 84–89.
Швець Г. Сучасні тенденції малого підприємництва в Україні. URL: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_10_20_21/sekcija_5_ekonomichni_nauki/suchasni_tendenciji_malogo_pidpriemnictva_v_ukrajini/54-1-0-1333
Щомісячне опитування підприємств. Український бізнес під час війни / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6980

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру