УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка ефективності лізингових операцій у випадку ануїтетної схеми розрахунку лізингових платежів
Кишакевич Б. Ю., Мігулка О. О.

Кишакевич Б. Ю., Мігулка О. О. Оцінка ефективності лізингових операцій у випадку ануїтетної схеми розрахунку лізингових платежів. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 75–80.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-75-80

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.7

Анотація:
У статті запропоновано метод оцінки ефективності лізингових операцій у випадку ануїтетної схеми розрахунку лізингових платежів, який ґрунтується на зіставленні лізингу із кредитом, який є близьким за економічною сутністю методом фінансування реальних інвестицій. Такий підхід часто використовують лізингові компаній та інші учасники ринку лізингу у США при оцінюванні ефективності лізингових угод. У роботі при розробленні математичного інструментарію авторами було враховано особливості оподаткування та функціонування всіх сторін лізингових контрактів в Україні та чинні законодавчі й інші нормативно-правові документи в цій сфері. Даний підхід до оцінки ефективності лізингової угоди ґрунтується на тому факті, що два грошових потоки, виплати по яких відбуваються в різні моменти часу, вважатимуться еквівалентними, якщо їх поточні вартості (або нарощені суми), обчислені за однаковими ставками дисконтування, виявляться однаковими. При визначенні дисконтованої вартості грошових потоків за лізинговою угодою було враховано, що лізингові платежі, крім мінімальних орендних платежів, включають також вартість послуг, що підлягають сплаті лізингодавцю, податки та непередбачені лізингові платежі. Таким чином, якщо теперішня вартість грошових потоків підприємства при лізингу буде більшою від теперішньої вартості грошових потоків цього ж підприємства при кредиті, тоді можна стверджувати, що купівля обладнання через кредитні запозичання для підприємства буде більш вигідним. І навпаки, якщо теперішня вартість грошових потоків підприємства при лізингу буде меншою від теперішньої вартості грошових потоків цього ж підприємства при кредиті, тоді вартість обладнання, отриманого через лізинг, буде меншою порівняно з купівлею через кредитування, а отже, підприємству доцільніше зупинитись на лізинговій угоді.

Ключові слова: ефективність лізингових операцій, SFA моделі, лізинг, лізингові компанії, лізингодавець, лізинговий платіж, лізингові операції.

Табл.: 1. Формул: 8. Бібл.: 11.

Кишакевич Богдан Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра математики та економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна)
Email: [email protected]
Мігулка Ольга Олексіївна – аспірант, кафедра математики та економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Шем’якіна Н. В., Пономаренко А. А. Лізинг як важлива складова інвестиційного механізму оновлення технічної бази виробництва. Економіка промисловості. 2009. № 4. С. 101–108. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10349/st_47_16.pdf?sequence=1
Dmitrieva I., Myznikova N., Chernenko A., Shishkina A. Management Accounting and Analysis of the Financial Lease Effectiveness. In: International science and technology conference "Earth science". OP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 272. Iss. 3. P. 1–6. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032156/pdf
Wysocka E., Szczepaniak W. The Effectiveness of Leasing as a Method of Financing the Development of a Company. Polish Journal of Management Studies. 2012. Vol. 6. No. 1. P. 129–142. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1009.91&rep=rep1&type=pdf
Asghar M. J. A., Mushtaq N., Mirza H. H. Factors Influencing the Profitability of Leasing Firms in Pakistan: Application of OLS and LOGIT Model. International Journal of Business and Management Research. 2012. Vol. 2. Iss. 2. P. 80–90.
Gransberg D. D., Rueda-Benavides J. A. The Buy, Lease, or Rent Decision. In: Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners. 2nd ed., CRC Press, 2020. P. 195–205.
Кишакевич Б. Ю., Кубай Р. Ю., Мажаров Д. В. Ефективність діяльності банків: економічна сутність та методи оцінювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2016. № 22. С. 200–203. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/45.pdf
Кишакевич Б. Ю. Стрес-тестування економічного капіталу банку на основі однофакторних моделей. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21-2. С. 210–219. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_2/210_Kysz.pdf
Juhasz L. Net Present Value Versus Internal Rate of Return. Economics & Sociology. 2011. Vol. 4. No. 1. P. 46–53. URL: https://www.economics-sociology.eu/files/05%5B8%5D.pdf
Гуйда Л. Плюс інвентаризація всієї країни. Дебет Кредит. 2001. № 39. URL: https://dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/39/39pr18.html
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 (редакція від 10.08.2021). URL: https://zakon.help/documents/z0487-00
Закон України «Про фінансовий лізинг» (зі змінами і доповненнями) від 14.12.2021 р. № 1201-IX. Ст. 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру