УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Соціокультурні фактори інституційної модернізації суспільства
Івашина О. Ф., Івашина С. Ю., Новікова Л. Ф.

Івашина О. Ф., Івашина С. Ю., Новікова Л. Ф. Соціокультурні фактори інституційної модернізації суспільства. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 4–11.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-4-11

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.8.316.33

Анотація:
У статі аналізується можливість створення інклюзивних інститутів розвитку. Авторами поставлено за мету визначити окремі елементи інституційного середовища, що безпосередньо впливають на процес створення інклюзивних інститутів розвитку в Україні. Увагу зосереджено на окремих соціальних явищах і процесах, які тісно пов’язані з економікою, впливають на процеси модернізації економіки та суспільства. Розглянуто питання про зміст і характер внутрішніх інституційних перетворень, про соціокультурний аспект інституційного будівництва, який набув нових ознак. Відображено результати змін у сфері повсякденної свідомості, у системі наявної культури та цінностей, що привели до деідеологізації та трансформації соціально-політичної домінанти. Доводиться, що перспективи подальшої трансформації пострадянської економіки та суспільства все більше визначаються трансформацією політичних інститутів у бік більшого плюралізму. Визначено зміни в соціальній структурі суспільства, що збільшили кількість груп, спроможних впливати на соціально-політичні відносини. Встановлено, що поява та посилення взаємозв’язків нових типів ціннісних пластів і субкультур на основі гетерархії зумовили формування соціокультурної гетерогенності українського суспільства та можливість будувати наскрізні канали соціальної мобільності між вершиною та основою соціальної піраміди, об’єднувати різні соціальні групи суспільства. Відображено роль цифровізації та інформатизації в процесах соціокультурної інституціалізації та формуванні інклюзивних політичних та економічних інститутів розвитку. Відмічено послаблення дезінтеграційних процесів у суспільній свідомості внаслідок уніфікації соціокультурних ознак. Встановлено, що соціокультурна єдність суспільства стає основою для суспільного розвитку та формування колективної ідентичності української нації.

Ключові слова: ідеологія розвитку, інклюзивні інститути, інституційна модернізація, соціальна група, соціокультурні цінності, суспільний розвиток, цифровізація.

Табл.: 1. Бібл.: 20.

Івашина Олександр Флорович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: [email protected]
Івашина Світлана Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: [email protected]
Новікова Людмила Флорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності / пер. з англ. Київ : Наш формат, 2020. 472 с.
Гриценко А. А., Бурлай Т. В. Влияние цифровизации на социальное развитие. Економічна теорія. 2020. № 3. С. 24–51. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2020.03.024
Колот А. М., Кравчук О. І. Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: розширення можливостей та нові виклики. Економічна теорія. 2014. № 4. С. 17–35. URL: http://etet.org.ua/docs/ET_14_4_17_uk.pdf
Kolot А., Kozmenko S., Herasymenko O, Streimikiene D. Development of a Decent Work Institute as a Social Quality Imperative: Lessons for Ukraine. Economics and Sociology. 2020. Vol. 13. No. 2. Р. 70–85. DOI: 10.14254/2071-789X.2020/13-2/5
Литвиненко Н. І. Інституціональні складові соціально-економічного розвитку країни : монографія. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2015. 308 с.
Новаченко Т. В. Суспільне уявне як сучасний механізм солідаризації української нації. Український соціум. 2022. № 2. С. 51–58. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2022.02.051
Пилипенко Г. М. Інституціональні зміни економіки в контексті еволюції поглядів Д. Норта. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2020. № 3. С. 9–17. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/71.009
Прушківська Е. В., Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Соціокультурні аспекти економічної свідомості українців. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2013. № 1. С. 34–44.
Stiglitz J. et al. Stability with Growth: Macroeconomics, Liberalization and Development (Initiative for Policy Dialogue). Oxford University Press. 2006. 352 p.
Тарасевич В. Н. О широком смысле и предметном пространстве политической экономии. Європейський вектор економічного розвитку. 2012. № 2. С. 131–139. URL: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2012/2/25.pdf
Тарасевич В. М. Сучасна кореволюція: машинізована людина і/або олюднена машина. Економіка України. 2002. № 2. С. 20–36. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.02.020
Івашина С. Ю. Соціалізація економіки як тенденція суспільного розвитку : монографія. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2017. 252 с.
Саблин К. С. Государство развития в разных институциональных условиях: опыт зарубежных стран // Постсоветский институционализм: десять лет спустя : монография : в 2-х т. / под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. Донецк, 2013. Т. 2. С. 66–86.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Індекс Джині-2020 у світі: яким був розрив між багатим і бідним населенням // Слово і діло. 23.04.2021. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/svit/indeks-dzhyni-2020-sviti-yakym-buv-rozryv-mizh-bahatym-bidnym-naselennyam
Резнік О. Колективна ідентичність за умов війни: від комплексу меншовартості до нації переможців. URL: https://dif.org.ua/article/kolektivna-identichnist-za-umov-viyni-vid-kompleksu-menshovartosti-do-natsii-peremozhtsiv
Магун В., Руднев М. Жизненные ценности населения: сравнение Украины с другими европейскими странами. Украинское общество в европейском пространстве / под. ред. Е. Головахи, В. Макеева. Київ : Суспільство, 2007. 273 с.
Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України. Загальнонаціональне телефонне опитування 2–11 травня 2022 р. URL: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20220630_m/May%202022%20survey%20-%20NDI%20Ukraine%20-%20Public_fin_UKR.pdf
Мінлива прихильність українців до «традиційних цінностей»: результати телефонного опитування, проведеного 6–20 липня 2022 року. URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1128&page=1
Стяжкіна О. Історичні корені недовіри до влади в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14062

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру