УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Дослідження екосистем стартапів країн світу для забезпечення їх економічного зростання
Хаустов М. М., Данько А. Т., Бондаренко Д. В., Юрченко О. К.

Хаустов М. М., Данько А. Т., Бондаренко Д. В., Юрченко О. К. Дослідження екосистем стартапів країн світу для забезпечення їх економічного зростання. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 47–59.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-47-59

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 22

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.439

Анотація:
Стартапи останнім часом стали важливою складовою сучасної економіки, які приводять до збільшення її інноваційності та надають можливості для країни отримати кращі позиції на конкурентному світовому ринку. Метою статті є дослідження екосистем стартапів країн світу, їх угрупування та визначення ключових рушійних сил розвитку стартапів. Методичною базою статті є: огляд міжнародних індексів та рейтингів екосистем стартапів, кореляційний, кластерний, графічний та статистичний аналіз. Досліджено структури та склад основних міжнародних індексів та рейтингів, які характеризують умови розвитку стартапів. Здійснено кореляційний аналіз основних індексів, які характеризують рівень розвитку екосистеми стартапів, та соціально-економічного розвитку країн світу. Це дозволило визначити помітний зв’язок між: показниками Індексу найбільш дружніх до стартапів країни світу та Глобальним інноваційним індексом; кількістю стартапів на 1 тис. населення та Індексом глобальної екосистеми стартапів; ВВП на душу населення та Глобальним інноваційним індексом. Здійснено угрупування країн світу за допомогою кластерного аналізу, який було зроблено за двома групами показників. Проведений аналіз за першою групою показників (Індексом найбільш дружніх до стартапів країн світу, Глобальним індексом екосистем стартапів та кількістю стартапів на 1 тис. населення) дозволив виділити три кластери за рівнем розвитку екосистеми стартапів: країни-лідери, країни – потенційні лідери та країни, що наздоганяють. Визначено групу країн, які, відповідно до класифікації, є лідерами за рівнем як розвитку екосистем стартапів, так і соціально-економічного розвитку. Визначено основні напрямки подолання розриву в розвитку стартапів у країнах, що наздоганяють, і розвиненими країнами світу: забезпечення прозорості екосистем стартапів та їх взаємоузгодження з інноваційною політикою країни; сприяння підприємницькому та стартаповому мисленню в науці та дослідницьких розробках; сприяння формуванню більш дружнього ставлення суспільства до стартапів; залучення більше співробітників з академічної, наукової та підприємницької сфер, діяльність яких, у співпраці з урядом, має спрямовуватися на розвиток наукоємних і технологічних стартапів.

Ключові слова: стартап, екосистема стартапів, соціально-економічний розвиток, інновації, економічне зростання.

Рис.: 3. Табл.: 5. Бібл.: 29.

Хаустов Микита Миколайович – молодший науковий співробітник, відділ промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Данько Андрій Тарасович – Компанія з розробки корпоративного програмного забезпечення DATA ART (пл. Захисників України, 7/8, Харків, 61050, Україна)
Email: [email protected]
Бондаренко Дмитро Валерійович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Юрченко Олексій Костянтинович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Jurgens J. How startups drive economic recovery while growing responsibly. Global Agenda. World Economic Forum. Davos, 2022. URL: https://www.weforum.org/agenda/2022/05/how-startups-help-drive-economic-recovery-and-growth/
Cruz M. et al. Starting Up Romania: Entrepreneurship Ecosystem Diagnostic. Washington, D. C. The World Bank, 2022. 136 p.
Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я., Левицька Я. В. Екосистеми розвитку стартапів як принцип здійснення державної інноваційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.82
Касич А. О., Джура А. М. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 24–31. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13339/1/6.pdf
Палійчук Є. С., Федоров Р. К. Основні перешкоди розвитку стартапів України. Ефективна економіка. 2021. № 11. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.100
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу: модель сучасного університету. Проблеми економіки. 2021. № 4. C. 29–41. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-29-41
Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Хаустов М. М., Зінченко В. А. Аналіз розвитку ІКТ-сфери в Україні за міжнародними індексами та рейтингами. Бізнес Інформ. 2022. № 5. C. 40–56. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-40-56
Мрихіна О. Б., Стояновський А. Р., Міркунова Т. І. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9. С. 215–225.
Andreessen M. Why Software is Eating the World. The Wall Street Journal. 20.08.2011. URL: https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903480904576512250915629460
Lewin A., Bilboe C. How startups are supporting Europe’s coronavirus efforts. Sifted. 30.03.2020. URL: https://sifted.eu/articles/startup-initiatives-coronavirus/
Fisk P. The $3 trillion global start-up economy ... where and how start-up ecosystems are driving new growth. GeniusWorks. 2019. URL: https://www.peterfisk.com/2019/10/the-3billion-global-start-up-economy-where-and-how-start-up-ecosystems-are-driving-new-growth/
Deeb G. How to build a startup ecosystem. Forbes. 04.04.2019. URL: https://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2019/04/04/how-to-build-a-startup-ecosystem/#471a3c9a6130
Start- and scale-ups aim for growth in 2021. Deloitte. 2021. URL: https://www2.deloitte.com/be/en/pages/innovation/articles/scale-up-your-business/Scale_ups_Pulse_Survey_2021.html
Startup Trend Index. KPMG. 2022. URL: http://startuptrendsindex.kpmg.com
GEM Global Report. Global Entrepreneurship Monitor. URL: https://www.gemconsortium.org/report
Kon F. et al. A Panorama of the Israeli Software Startup Ecosystem. SSRN. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2441157
InnoVen Capital India: Startup Outlook Report-2019. URL: https://www.innovencapital.com/wp-content/uploads/2019/02/Startup-Outlook-Report-2019_InnoVenCapital
Ten Reasons to found your Business / Startup in Germany. URL: https://german-startup.com
Calvino F. The German startup ecosystem: Current state and possible future. Cross-Border Magazine. 2022. URL: https://cross-border-magazine.com/the-german-startup-ecosystem-current-state-and-possible-future/
Polskie Startupy 2021: raport Startup Poland pokazuje, ze polski ekosystem dojrzewa. URL: https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/polskie-startupy-2021-raport-startup-poland/
Global Startup Ecosystem Index 2022. URL: https://startupgenome.com/reports/gser-fintechedition
Most Startup Friendly Countries in the World 2021. URL: https://ceoworld.biz/2021/04/26/most-startup-friendly-countries-in-the-world-2021/
Startup Ranking. URL: https://www.startupranking.com
Discover the World’s Best Startup Ecosystems. StartupBlink. URL: https://www.startupblink.com
Global Innovation Index (GII). URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/
World Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
Geibel R., Manickam M. The startup ecosystems in Germany and in the USA. Explorative analysis and comparison of the startup environments. In: 5th Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship. 2015. Vol. 5. DOI: 10.5176/2251-2039_IE15.9
Pangarkar N., Vandenberg P. Singapore’s Ecosystem for Technology Startups and Lessons for Its Neighbors: Country Report No. 2. Ecosystems for Technology Startups in Asia and the Pacific. Asian development bank, June 2022. 72 p. URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/804956/singapore-ecosystem-technology-startups.pdf
Saluveer S.-K., Truu M. Startup Estonia. White Paper 2021–2027, 2020. 34 p. URL: https://media.voog.com/0000/0037/5345/files/Startup%20Estonia%20White%20Paper%202021-2027.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру