УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення механізмів управління фінансовим потенціалом територіальних громад з урахуванням європейського досвіду
Патинська-Попета М. М., Абрамова І. В.

Патинська-Попета М. М., Абрамова І. В. Удосконалення механізмів управління фінансовим потенціалом територіальних громад з урахуванням європейського досвіду. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 166–172.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-166-172

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.146.2:336.027:352

Анотація:
Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення наявних і розробки інноваційних підходів до управління фінансовим потенціалом територіальних громад на засадах сталого розвитку з урахуванням європейського досвіду. З використанням методів наукового синтезу, порівняння та систематизації узагальнено теоретико-методичні засади управління фінансовим потенціалом територіальних громад на засадах сталого розвитку та європейської інтеграції. Для розробки шляхів підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом розвитку територіальних громад з урахуванням європейського досвіду використано абстрактно-логічний і статистико-економічний методи наукових досліджень. У статті доведено, що реформа децентралізації сприяла зміні системи організації влади на місцях через створення об’єднаних територіальних громад, які отримали ширше коло повноважень у прийнятті управлінських рішень, а також додаткові джерела формування фінансових ресурсів. Установлено, що ключовими серед них є бюджетні, інвестиційні, кредитні та грантові. Досвід країн Європейського Союзу засвідчив, що застосування комплексного підходу для досягнення цілей сталого розвитку територіальних громад шляхом сприяння створенню робочих місць, провадження наукових досліджень та інновацій у сфері інфраструктурного розвитку територій, співробітництва між містами та селами, реалізації заходів технічної допомоги є актуальним і для вітчизняних реалій. Важливим аспектом управління фінансовими ресурсами країн – членів ЄС є цільовий характер використання коштів і наявність ефективної системи фінансового менеджменту на місцях. На основі досвіду країн – членів ЄС сформульовано ключові цілі, принципи та важелі управління фінансовим потенціалом територіальних громад, зорієнтовані на оптимальне формування, розподіл і використання їх фінансових ресурсів, а також на прийняття комплексу взаємопов’язаних рішень, які сприятимуть їх сталому розвитку.

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансовий потенціал, територіальна громада, європейський досвід.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Патинська-Попета Марина Михайлівна – здобувач, кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]
Абрамова Ірина Вячеславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів та кредиту, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дацишин М. Як відновити місцеве самоврядування від наслідків війни? // Українська Правда. 05.08.2022. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/08/5/7362004/
Мінсоцполітики звернулося до військово-цивільних адміністрацій та територіальних громад щодо можливого використання залишків субвенцій // Бухгалтер бюджетної установи. 21.07.2022. URL: https://buhgalter.com.ua/news/byudzhetniy-proces/minsotspolitiki-zvernulos-do-viyskovo-tsivilnih-administratsiy-ta/
Шумська С. С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки. Фінанси України. 2007. № 5. С. 55–64.
Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку : монографія. Київ : КНЕУ, 2013. 342 с.
Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Київ : Знання, 2007. 1072 с.
Височина А. В., Лук’яненко І. Г. Управління фінансовим потенціалом територіальних громад у контексті реалізації регіональної фінансової політики. Вісник Української академії банківської справи. 2014. № 2. С. 98–101. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/53407/5/Vysochyna_Finansovyi_potentsial.pdf
Бова В. Л., Хринюк О. С. Сутність фінансового потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. № 11. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22586/1/2017-11_4-01.pdf
Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії і практики : автореф. … дис. д-ра екон. наук : 08.00.08. Тернопіль, 2011. 36 с.
Європейська хартія місцевого самоврядування. м. Страсбург, 15 жовтня 1985 р. Документ № 994_036 (редакція від 16.11.2009). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
Лісабонська угода (договір про реформування Європейського Союзу). URL: https://infocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29057.pdf
European Regional Development Fund. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
Звіт про огляд витрат державного бюджету у сфері регіонального розвитку в частині підтримки формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад / Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/1.-zvit.pdf
Priorities for 2021–2027 / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities
European Social Fund / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=531&langId=en
Cohesion Fund / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
Just Transition Fund / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/
2014–2020 long-term EU budget / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020_en

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру