УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Управління оборотними активами підприємства в особливих умовах
Кубецька О. М., Остапенко Т. М., Палешко Я. С.

Кубецька О. М., Остапенко Т. М., Палешко Я. С. Управління оборотними активами підприємства в особливих умовах. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 159–165.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-159-165

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658:330.142.26

Анотація:
У статті розглянуто питання ролі оборотних активів у забезпеченні нормальної (ефективної) роботи підприємства. Цілями статті є: вивчення теоретичних засад оцінки оборотних активів та пошук актуальних шляхів підвищення ефективності використання оборотних активів як чинників впливу на стан підприємства, а також створення для керівників численних суб’єктів господарювання інформаційної платформи прийняття управлінських рішень щодо формування та використання оборотних активів підприємств у період війни. У статті узагальнено ймовірні варіанти формування первісної вартості оборотних активів (запасів) при надходженні. Розглянуто методи оцінки оборотних активів при вибутті. Систематизовано показники оцінки ефективності використання оборотних активів, що включають: коефіцієнт оборотності оборотних активів; коефіцієнт закріплення оборотних активів; тривалість одного обороту оборотних активів; рентабельність оборотних активів. В особливих умовах (умовах війни) суб’єктам бізнесу рекомендується використання шляхів підвищення ефективності використання оборотних активів за такими етапами: формування оборотних активів та їх використання (за стадіями кругообігу). На стадії заготівлі оборотних активів – за допомогою поліпшення організації постачання активів; на стадії виробництва оборотних активів – застосовуючи повторне використання відходів виробництва, поліпшення якості продукції, зменшення тривалості технологічного (виробничого) процесу, зниження витрат паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та інших запасів; на стадії реалізації продукції – введенням санкцій або позбавленням привілеїв за відхилення/порушення домовленостей/договірних умов щодо поставки й оплати товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), формуванням джерел фінансування оборотних активів (власних і залучених), раціональним вибором умов платежу за оборотні активи. Головним інструментом управління ефективністю оборотних активів сучасних суб’єктів бізнесу пропонується вважати маркетплейси, що вирішують проблему прискорення оборотності активів. У статті розглянуто види маркетплейсів, головні параметри маркетплейсів: структура маркетплейсів та їх функціонал.

Ключові слова: оборотні активи, управління, маркетплейс, шляхи підвищення, оборотність, оцінка.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 11.

Кубецька Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (просп. Гагаріна, 26, Дніпро, 49005, Україна)
Остапенко Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (просп. Гагаріна, 26, Дніпро, 49005, Україна)
Email: [email protected]
Палешко Яна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Сук Л. К., Сук П. Л. Фінансовий облік : навч. посіб. Київ : Знання, 2015. 647 с.
Фінансовий облік : підручник / Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Гудзь Н. В. [та ін.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 478 с.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». URL: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021474.html
Партута Т. О. Ефективність використання оборотних засобів підприємства. Агросвіт. 2012. № 13. С. 62–68. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/13_2012/15.pdf
Дубєй Ю. В. Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу промисловими підприємствами України. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 2. С. 100–108. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2018/2/EV20182_100-108.pdf
Кубецька О. М., Остапенко Т. М., Палешко Я. С. Політика комунікацій в Інтернеті. Бізнес Інформ. 2021. № 4. C. 315–322. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-315-322
Маркетплейс – що це простими словами та як працює. URL: https://proseo.kiev.ua/marketplejs-shcho-tse-prostymy-slovamy-ta-iak-pratsiuie/
Cryptocurrency: economic essence and features of accounting / L. Sokolenko, T. Ostapenko, O. Kubetska et al. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019. Vol. 23. Spec. Iss. 2. URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/7166/1/1.pdf
Три факти про криптовалюту, які доведуть, що вона ближче, ніж вам здавалося. URL: https://mind.ua/publications/20234209-tri-fakti-pro-kriptovalyutu-yaki-dovedut-shcho-vona-blizhche-nizh-vam-zdavalosya
Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. Економічний аналіз : навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с.
Rybalchenko L., Ryzhkov E., Ohrimenco S. Modeling economic component of national security. Philosophy, Economics and Law Review. 2021. Vol. 1. Р. 25–36. URL: http://er.dduvs.in.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8215/3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру