УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку регіонів України
Михайленко Д. Г., Павловська І. Г., Шавлак М. А., Єремєєв О. В.

Михайленко Д. Г., Павловська І. Г., Шавлак М. А., Єремєєв О. В. Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку регіонів України. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 117–126.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-117-126

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.1

Анотація:
Внаслідок військової агресії з боку Росії прямі збитки України складають понад 108 млрд дол. Забезпечення економічного зростання нашої держави в умовах повоєнного часу при обмеженні основних факторів виробництва приводить до актуалізації питань використання інноваційного потенціалу кожного регіону. Такий вектор розвитку дозволить посилити існуючі позиції кожного регіону за рахунок залучення інвестицій для відновлення економіки та реалізації інноваційних проєктів, що забезпечить регіональну привабливість. Особливого значення при цьому набувають результати інвестиційно-інноваційної діяльності як місцевих суб’єктів господарювання, так і іноземних компаній, ефективність реформування місцевого самоврядування, територіальна організація влади. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів формування механізму інноваційного розвитку регіонів України. У роботі визначено передумови й особливості побудови такого механізму, розроблено схему взаємодії його основних елементів: держава, регіони, бізнес, фінанси, освітній і науковий сектори. Розглянуто структуру механізму інноваційного розвитку регіонів України, виділено основні принципи та методи його формування. Характеристика таких основних складових механізму, як організаційно-управлінська, інституційна, економічна, фінансова, наукова, техніко-технологічна, показала важливість і значущість кожної, а також необхідність їх гармонійного спільного прояву для ефективного інноваційного розвитку. Визначено основні умови розвитку інновацій у регіонах і встановлено їх взаємозв’язок зі складовими інноваційного розвитку регіонів. Доведено важливість формування механізму інноваційного розвитку регіонів як дієвого напрямку забезпечення конкурентоспроможності та економічного зростання регіонів та країни в цілому.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток регіонів (ІРР), механізм інноваційного розвитку, складові інноваційного розвитку, регіональна інноваційна стратегія.

Рис.: 4. Бібл.: 23.

Михайленко Дар’я Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Павловська Ірина Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Шавлак Марина Андріївна – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Єремєєв Олександр Вікторович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Неустроєв Ю. Г. Механізм інноваційного розвитку та його вплив на систему економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 70–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.70
Столярова В. В. Концептуально-аналітичне забезпечення стратегічного планування соціально-економічного розвитку держави і регіонів. Вісник економічної науки України. 2021. № 2. С. 33–49. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).33-49
Єрмакова О. А. Сучасні виклики для інноваційного розвитку регіонів України. Приазовський економічний вісник. 2020. № 1. С. 186–190. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-34
Бурик З. М. Взаємодія влади і приватного сектору для розвитку інфраструктури: контекст державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 83–87. DOI: 10.32702/23066814.2021.1.83
Територіальний розвиток і регіональна політика. Стимулювання розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації: бар'єри та механізми імплементації : наукова доповідь / наук. ред. д. е. н., проф. І. З. Сторонянська. Львів, 2021. 155 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20210034.pdf
Котельбан С. В. Аналіз інноваційного розвитку економіки України в глобалізаційних умовах. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 3. С. 89–98. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-65-11
Кириченко О. А., Вигівська Ю. І. Роль держави у формуванні та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України. Економічний часопис – ХХІ. 2011. № 5–6. С. 27–32. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/47667/06-Kyrychenko.pdf?sequence=1
Таран С. Ф. Чинники розвитку інноваційного підприємництва регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.46
Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. № 2. С. 15–26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2
Залєвська-Шишак А. Д., Осьмак Ю. А. Інноваційний тип розвитку як пріоритетний стратегічний напрям державної економічної політики. Ефективна економіка. 2021. № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.83
Кендюхов О. В., Болгов В. Є., Тарапата С. О. Дослідження тенденцій інноваційного розвитку економіки України. Вісник економічної науки України. 2019. № 2. С. 82–87. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).82-87
Крамчанінова М. Д., Швець Н. В., Паничок М. Ю. Стан кадрового забезпечення в контексті активізації інноваційного розвитку регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2020. № 1. С. 49–53. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-257-1-49-53
Tsekhanovych V. B. Models of Innovation Infrastructure in Euroregions. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 4. С. 95–99. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-4(58)-95-99
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» від 10.07.2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р#Text
Яровой Т. С. Роль освіти у інноваційній діяльності в реаліях сьогодення: погляд крізь призму державного управління. East Journal of Security Studies. 2018. No. 3. P. 1–9. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/12743/1/Т.%20С.%20Яровой3.2018.pdf
Мойсеєнко І. П. Інституційні основи регулювання інноваційного розвитку. Інноваційна економіка. 2019. № 1–2. С. 25–32. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3120/1/мойсеєнко1.pdf
Інституціональна модель інноваційної економіки : колективна монографія / за ред. В. І. Ляшенка, О. В. Прокопенка, В. А. Омельяненка / Ін-т економіки пром-сті НАН України. Київ, 2019. 327 с.
Єфремова Н. Ф., Чічкань О. І., Галаганов В. О. Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 64–70. DOI: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2016/15.pdf
Іщенко Н. А. Сучасний стан та фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні. Проблеми економіки. 2020. № 4. С. 320–325. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-320-325
Дяченко Н. П., Дяченко В. С. Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні // Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. С. 216–222. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.216-222
Васильців Т. Г., Левицька О. О., Магас Н. В. Стратегічні інструменти державного регулювання процесів інтелектуалізації та цифровізації у фокусі нових перспектив smart-розвитку України. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2021. № 3. С. 71–77. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2021-3-11
Мельниченко Г. М., Білоус С. П. Інноваційний розвиток регіону як складова частина загальної стратегії національного розвитку. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2020. Т. 31. № 1. С. 170–174. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-1-29
Регіональні стратегії розвитку на період до 2027 року / Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру