УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Системні засади розроблення та реалізації державної політики забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в умовах євроінтеграції
Наконечна Н. В., Градюк Н. М.

Наконечна Н. В., Градюк Н. М. Системні засади розроблення та реалізації державної політики забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в умовах євроінтеграції. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 102–107.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-102-107

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.122(477:4)

Анотація:
Обґрунтовано важливість забезпечення конкурентоспроможності регіонів при вирішенні державою завдань посилення зовнішньоінтеграційного розвитку. Наголошено на необхідності поглиблення Україною євроінтеграції в умовах протидії зовнішній гібридній агресії та внутрішній нестабільності. Визначено загрози, які тривалий час перешкоджають як соціально-економічному розвитку регіонів України, так і їх конкурентоспроможності та країни загалом. Йдеться про структурні диспропорції та деформації регіональної економіки, відсутність стійких та ефективних міжрегіональних економічних зв’язків, низьку ефективність інституційної регіональної системи управління економікою, регіональну асиметрію міжбюджетних відносин, значну регіональну диференціацію економіки, імпорто- та експортозалежність регіональної економіки, низьку якість стратегічного програмування економіки регіонів. Доведено, що успіх подолання перешкод і загроз обумовлений сформованістю внутрішньої інституційної системи, яка повинна містити програмні документи. Згідно з цим зазначено гостру потребу в розробці Національної стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави та її регіонів. Встановлено, що на регіональному рівні розроблення та впровадження органами державного управління та місцевого самоврядування інструментарію забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів необхідно визнати ключовими засадами державної політики. Зроблено висновки, що невід’ємними інструментами реалізації державної політики із забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в умовах посилення загальнонаціонального євроінтеграційного розвитку слід розглядати: структурні реформи та інституційні зміни соціально-економічного розвитку регіону; створення сприятливого регіонального інвестиційного клімату; реалізацію інноваційної політики (підвищення ролі регіонального складника Національної інноваційної системи); забезпечення бюджетно-фінансової самодостатності регіонів та децентралізацію їх фінансових компетенцій; вдосконалення регіональної економічної політики; розвиток експортно-імпортного потенціалу територій.

Ключові слова: конкурентоспроможність регіонів, державна політики, євроінтеграція, інструменти, загрози.

Рис.: 1. Бібл.: 10.

Наконечна Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Інститут управління, психології та безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: [email protected]
Градюк Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Полякова Ю. В. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності регіонів України : монографія. Львів, 2018. 336 с.
Прокопюк А. Структура економіки регіону: концептуалізація поняття і типологія. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 2. С. 143–147.
Lupak R., Boiko R., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. State Management of Import Dependency and State’s Economic Security Ensuring: New Approaches to Evaluating and Strategizing. Accounting. 2021. Vol. 7. Iss. 4. P. 855–864. DOI: 10.5267/j.ac.2021.1.023.
Тимофієва С. Б. Конкурентні переваги регіону та вплив на них параметрів регіональної інфраструктури. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 512–515. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/105.pdf
Maslivets H., Ignatenko O. Modeling the Mechanism for Managing the Region’s Competitive Advantages. Baltic Journal of Legal and Social Sciences. 2020. No. 1. P. 112–121. DOI: https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-1-14
Оболенцева Л. В. Методи формування стратегії управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 413–418. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-12_0-pages-413_418.pdf
Vasyltsiv T., Lupak R. Priorities and Tools of the State Regional Policy of Import Substitution in the Market of Consumer Goods of Ukraine. Стратегічні пріоритети. 2017. № 3. С. 105–112. URL: https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/66/65
Пустовойт Є. О. Вплив органів публічного управління на розвиток конкурентних переваг регіону. Публічне управління. 2022. № 1. С. 110–115. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2022-1(29)-16
Рогатіна Л. П. Стратегічне управління економічним розвитком, його особливості та роль у формуванні конкурентних переваг регіону. Економiка та держава. 2018. № 2. С. 92–96. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2018/22.pdf
Oliychenko I., Ditkovska M. Synergetic Approach to the Management of Socio-Economic Development of the Region. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 4. C. 243–248. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/76569/72119

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру