УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Детермінація прибережних територій як об’єкта реалізації державної регіональної політики в Україні
Дуб А. Р.

Дуб А. Р. Детермінація прибережних територій як об’єкта реалізації державної регіональної політики в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 99–106.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-99-106

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.14

Анотація:
Формування нової державної регіональної політики в Україні на засадах поєднання галузевого та територіального підходів вимагає осмислення функціонального спрямування територій. Ключовим моментом при цьому виступає типологізація територій України за функціональною ознакою, їх окреслення та конкретизація для цілей державної політики. Мета статті – конкретизувати та запропонувати визначення прибережних територій для цілей державної політики регіонального розвитку на основі аналізу напрацювань вітчизняних науковців, а також чинного законодавства Європейського Союзу та України. Проведений нами аналіз засвідчив, що чинна правова база України не регламентує всі типи територій, на які скерована державна політика регіонального розвитку. До таких територій, зокрема, належать прибережні території. У ході дослідження розкрито методологію типологізації прибережних територій в Європейському Союзі; проведено аналіз виокремлення прибережних територій вітчизняними науковцями; здійснено критичний огляд українського законодавства на предмет трактування понять, пов’язаних з прибережними територіями. Виокремлено, обґрунтовано та запропоновано дефініції «прибережні території» та «прибережна територіальна громада» для цілей державної політики регіонального розвитку України з урахуванням змін, внесених реформою децентралізації.

Ключові слова: прибережна територія, децентралізація, регіон, район, територіальна громада, політика регіонального розвитку.

Табл.: 1. Бібл.: 19.

Дуб Андрій Романович – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ регіональної фінансової політики, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text
Волосюк М. В., Жигалкін Ю. О. Державна політика регіонального розвитку приморських територій. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія «Економіка». 2015. Т. 265. Вип. 253. С. 83–87. URL: http://economy.chdu.edu.ua/article/view/108162/103154
Механізми формування регіональних пріоритетів розвитку. Київ : НІСД, 2013. 88 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2014-01/reg_priorutetu.pdf
Михайлюк О. Механізм активізації внутрішнього потенціалу розвитку приморських регіонів України. Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. 2014. № 2. С. 142–155.
Филипенко А. О., Михайлюк О. Л., Сербіна Ю. В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України : аналітична доповідь // Матеріали «круглого столу» (м. Одеса, 27 червня 2013 р.). Одеса : Фенікс, 2013. 162 с.
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : ратифіковано Законом від 16.09.2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#top
Methodological manual on territorial typologies. 2018 edition. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9507230/KS-GQ-18-008-EN-N.pdf
Regulation (EU) 2017/2391 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EC) No 1059/2003 as regards the territorial typologies (Tercet). OJ L 350, 29.12.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2391/oj
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів» від 10 липня 1998 р. № 1057. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-98-%D0%BF/conv#Text
Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» від 22 березня 2001 р. № 2333-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2333-14/conv#Text
Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр/conv#Text
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#top
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року» від 7 жовтня 2009 р. № 1307. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п#Text
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року». URL: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku/
Карамушка В. І. Просторове планування розвитку прибережної смуги морів України. Одеса, 2009. 55 с.
Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 р. № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
Функціональні типи територій, які потребують державної підтримки. URL: https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3cb1d5b652d24f2cb7d35cb9e5761ddd
Геопортал адміністративно-територіального устрою України. URL: https://atu.gki.com.ua/ua/karta#map=8//46.09609080214316//33.41766357421876&&layer=8906587201596708-1,100//7376316114267884-0,100//8977813008084459-0,100//2368225271569450029-1,100//8912201193221416-0,100//1663268491475552078-0,100&&action=info-7376316114267884,50
Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 2005 р. № 2850-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15#Text

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру