УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка високотехнологічних галузей у прогресивній структурі економіки країн світу та України
Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Крамарев Г. В., Крячко Є. М.

Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Крамарев Г. В., Крячко Є. М. Оцінка високотехнологічних галузей у прогресивній структурі економіки країн світу та України. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 81–98.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-81-98

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 76

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.45(477)

Анотація:
Мета статті полягає у визначенні та оцінці місця високотехнологічних галузей у прогресивній структурі економіки країн світу та України. Методи дослідження: структурний аналіз, графічний аналіз, аналіз структурних зрушень, кластерний аналіз. Проведено структурний аналіз економіки України та країн ОЕСР за показниками валового випуску, валової доданої вартості та частки ВДВ у випуску за чотирма секторами: сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибальство; промисловість, включаючи енергетику; будівництво; загалом за сферою послуг. Здійснено структурний аналіз обробної промисловості України порівняно з країнами ОЕСР. Проведено рейтингування країн світу за часткою витрат на ДіР у галузі виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництва аерокосмічної техніки. Здійснено позиціонування країн світу в квадрантах матриці в площині координат «Частка витрат на ДіР високотехнологічних галузей економіки та ВДВ на душу населення». Розраховано структурні зрушення у витратах на дослідження та розробки у високотехнологічних галузях економіки країн ОЕСР та Україні. Проаналізовано структуру експортного ринку високотехнологічних галузей економіки та оцінено місце України на цьому ринку. Здійснений кластерний аналіз дозволив поділити країни світу на групи з урахуванням даних за показниками: частка витрат на ДіР фармацевтичної промисловості; частка витрат на ДіР комп’ютерної, електронної та оптичної промисловості; частка витрат на ДіР аерокосмічної промисловості; частка витрат на ДіР сфери послуг; частка експортного ринку фармацевтичної промисловості та ВДВ на душу населення. Україна увійшла до кластера, країни якого мають таку структуру витрат на ДіР у високотехнологічних галузях економіки, яка не забезпечує високого рівня ВДВ на душу населення. Надано рекомендації щодо розвитку високотехнологічних галузей України з метою підвищення соціоекономічного розвитку країни.

Ключові слова: високотехнологічні галузі, промисловість, прогресивність структури, витрати на дослідження та розробки.

Рис.: 8. Табл.: 7. Бібл.: 14.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Решетняк Олена Іванівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Крамарев Геннадій Віталійович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Крячко Євген Миколайович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, сектор промислової політики та інноваційного розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Astakhova E., Reshetnyak E., Ilchenko V. The Analysis of Trends and the Assessment of the Worldwide High-Tech Production. Development // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 272. Issue 3. Section two. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032218/pdf DOI: 10.1088/1755-1315/272/3/032218
Акаев А. А., Соколов В. Н. Об отраслевых технологических структурных сдвигах, необходимых для модернизации российской экономики. МИР (Модернизация. Инновация. Развитие). 2016. Т. 7. № 3. С. 38–48. DOI: 10.18184/2079-4665.2016.7.3.38.48.
Захарченко В. І. Структурні трансформації національного промислового комплексу в контексті постіндустріального розвитку. Економіка промисловості. 2017. № 2. С. 37–60. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/122381/3-Zakharchenko.pdf?sequence=1 DOI: 10.15407/econindustry2017.02.037
Кизим М. О., Крамарев Г. В. Аналіз прогресивності структури промисловості та її впливу на зростання економіки в Україні та країнах світу. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7208 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.0
Крамарев Г. В. Оцінка та аналіз структурних деформацій економіки України та провідних країн світу за рахунок обробної промисловості. Бізнес Інформ. 2019. № 2. C. 154–170. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-2_0-pages-154_170.pdf DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-154-170
Пирог О. В. Адаптація структури національної економіки України до вимог постіндустріального суспільства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 698 : Проблеми економіки та управління. С. 93–103. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10917/1/14.pdf
Решетняк О. І. Оцінка витрат на дослідження та розробки галузей промисловості України. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 44–51. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2020/9.pdf DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.44
Решетняк О. І. Аналіз впливу наукової та науково-технічної діяльності на рівень економічного та соціального розвитку. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55. Ч. 1. С. 34–39. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/55_1_2020/7.pdf DOI: https://doi.org/10.32843/bses.55-5
Саліхова О. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : монографія. Київ, 2012. 624 с.
Хаустова В. Є., Крамарев Г. В., Ярошенко І. В. Теоретичні засади структурних зрушень в економіці. Бізнес Інформ. 2017. № 12. C. 24–37. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-12_0-pages-24_37.pdf
Khaustova V. Ye, Oliynyk A. D. Industry of Ukraine: current state, trends and development prospects. Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenchaflichen Artikel. 2014. Vol. 1. Verlag SMG imex GmbH. Nurnberg, Deutschland, 2014. S. 118–123.
Gryshova I., Kyzym M., Khaustova V., Korneev V., Kramarev H. Assessment of the Industrial Structure and Its Influence on Sustainable Economic Development and Quality of Life of the Population of Different World Countries Sustainability. 2020. Vol. 12. Issue 5. DOI: 10.3390/su12052072
Structural Analysis (STAN) Databases // OECD. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C1#
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру