УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Використання стратегічних альянсів в інноваційній економіці
Кузнєцова М. А., Драган К. Ю.

Кузнєцова М. А., Драган К. Ю. Використання стратегічних альянсів в інноваційній економіці. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 75–80.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-75-80

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.0

Анотація:
Глобальні тенденції останніх десятиліть посилили конкурентну боротьбу на світових ринках, тому потрібно створити таку організаційну форму, яка могла б максимально швидко й ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Однією з таких нових форм організації діяльності підприємств є стратегічні альянси, розвиток яких значно вплинув на зміни в структурі багатьох галузей. Завдяки створенню стратегічних альянсів компанії об’єднують зусилля та ресурси для збереження своїх конкурентних позицій і створення нових можливостей. У статті стратегічний альянс розглядається як ефективна форма об’єднання компаній, що максимально відповідає критеріям стратегічних цілей. Розглянуто види стратегічних альянсів, розвиток яких повинен забезпечити підприємствам доступ до тих чи інших інновацій; означено цілі створення стратегічних альянсів. Доведено, що під стратегічним альянсом розуміється проведення спільних досліджень, спільне використання виробничих потужностей, обмін технологіями, просування на ринок продукції один одного чи об’єднання зусиль щодо виробництва компонентів або кінцевої продукції. Зазначено, що партнерство у стратегічних альянсах засновано на гнучких організаційних формах співпраці. Виділено проблеми, що заважають інноваціям; запропоновано дії для їх вирішення. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення аналізу вже існуючих стратегічних альянсів в Україні, дослідження їх стану, кількості та сфери утворення. Також у перспективі планується виокремити проблеми визначення переваг і недоліків створення стратегічних альянсів в Україні, і головне – проаналізувати готовність законодавчої бази для успішного їх розвитку в країні.

Ключові слова: стратегічні альянси, інновації, глобалізація, інноваційна економіка.

Рис.: 3. Бібл.: 10.

Кузнєцова Марина Аркадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії та управління проєктами, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]
Драган Каріна Юріївна – магістр, Науково-навчальний інститут економіки та менеджменту Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Ковальська,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бешлеул І. П. Державна інноваційна політика України. URL: http://www.rusnauka.com/8_DN_2011/Economics/15_82045.doc.htm
Сутність інноваційної діяльності. URL: https://studfile.net/preview/7364493/page:2/
Підгурська І. А. Стратегічні орієнтири формування стратегічних альянсів українських підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2011. Вип. 2. С. 197–202. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5410/1/СТРТЕГІЧНІ%20ОРІЄНТИРИ%20ФОРМУВАННЯ%20МІЖНАРОДНИХ%20АЛЬЯНСІВ.pdf
Станіва К. М. Формування стратегічних альянсів у міжнародному економічному просторі. Держава та регіони. 2009. № 3. С. 175–179.
Степанищев С. В. К разработке программы долгосрочного социально-экономического развития. Проблемы перехода к инновационной экономике. Проблемы современной экономики. 2009. № 1. С. 60–63.
Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы. М. : ИНФА-М, 2002. 352 с.
Каленська Т. В. Транскордонні стратегічні альянси ТНК : монографія. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. 150 с.
Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации / пер. с нем. Н. П. Береговой. М. : Книгописная палата, 2002. 264 с.
Козаченко Г. В., Шульженко Л. Є. Стратегічний альянс як форма інтернаціоналізації бізнесу та менеджменту. Економіка Менеджмент Підприємництво. 2014. № 26. Ч. II. С. 68–79.
Морозова І. В., Чернова О. В. Стратегічні альянси як феномен глобальної економіки. Приазовський економічний вісник. 2020. № 1. С. 14–19. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/1_18_ukr/5.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру