УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Концептуальні засади Стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів в інтересах інноваційного розвитку економіки України
Саліхова О. Б., Курченко О. О.

Саліхова О. Б., Курченко О. О. Концептуальні засади Стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів в інтересах інноваційного розвитку економіки України. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 65–75.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-65-75

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.586

Анотація:
Мета статті полягає у визначенні концептуальних засад Стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів (ТОС) в інтересах інноваційного розвитку економіки України, виходячи із сучасних викликів і загроз, а також загальносвітових тенденцій розвитку технологій. Спираючись на аналіз та узагальнення наукових здобутків українських учених і практиків, а також попередні результати та висновки авторських досліджень, у статті наведено ендогенні та екзогенні бар’єри, що перешкоджають розбудові ТОС в Україні. Вперше обґрунтовано, що стартап – це не лише людський інститут, що створює нові продукти чи послуги в умовах крайньої невизначеності, а багатоаспектний механізм, що: забезпечує трансфер технологій із академічної, освітньої та наукової сфер у бізнес-середовище через започаткування господарюючого суб’єкта; прискорює комерціалізацію технології та виведення на ринок нового продукту, процесу, послуги; забезпечує міжнародний трансфер технологій через залучення іноземних підприємців-новаторів для започаткування та розвитку стартапу в іншій країні, а також через придбання діючого стартапу іноземною компанією (злиття та поглинання, іноземні інвестиції); надає доступ до іноземних технологій, інфраструктури, баз даних. Показано, як технологоорієнтовані стартапи здатні перетворити обмежені можливості компанії-початківця на переваги в конкурентній боротьбі із лідерами та привести до структурних зрушень в економіці. Визначено мету, пріоритети, ключові завдання розбудови ТОС в Україні, а також шляхи їх реалізації, націлені на: формування кадрового та науково-технологічного ресурсу; заохочення започаткування ТОС; започаткування корпоративних інкубаторів та акселераторів; забезпечення стабільних джерел фінансування створення та розвитку ТОС; просування технологічних інновацій та сприяння виходу ТОС на ринок публічних закупівель та зовнішні ринки; захист ТОС від «недружніх» інвесторів; запровадження моніторингу діяльності ТОС і популяризацію інноваційного підприємництва.

Ключові слова: стартап, технологоорієнтований стартап, підприємництво, технологічні інновації, державна політика, стратегія.

Бібл.: 17.

Саліхова Олена Борисівна – доктор економічних наук, провідний науковий співробітник, відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: [email protected]
Курченко Олена Олександрівна – здобувач, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

A Union that strives for more. My agenda for Europe / By candidate for President of the European Commission Ursula von der Leyen. Political guidelines for the next European Commission 2019–2024. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
An SME Strategy for a sustainable and digital Europe. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. COM (2020) 103 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A103%3AFIN
Геєць В. М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. № 7. С. 3–19. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.07.003
Курченко О. О. Становлення та розвиток стартапів в Україні. Український соціум. 2016. № 2. С. 80–88. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/80-87__no-2__vol-57__2016__UKR.pdf
Саліхова О. Б., Курченко О. О. Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних старт-апів України. Статистика України. 2016. № 1. С. 18–21. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1816/1/4.pdf
Воровство – прекрасная стратегия. Интервью с архитектором инновационной политики Сингапура Филиппом Йо. URL: https://expert.ru/expert/2011/46/vorovstvo--prekrasnaya-strategiya
Attracting and retaining international students in the EU EMN Synthesis Report for the EMN Study 2018. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_international_students_2018_synthesis_report.pdf
Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions entrepreneurship 2020 action plan «Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0795
Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU. EMN Inform 2019. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_start_ups_entrepreneurs_inform_en.pdf
Сприяння плануванню розвитку МСЄ (2016–2020 рр. / Міністерство промисловості та інформаційних технологій. URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/bh/201610/20161001542549.shtml
Ries E. The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses. Penguin Books Limited, 2011 р. 336 р.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)» від 5 серпня 2020 р. № 960-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-р#Text
Саліхова О. Б., Крехівський О. В. Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості. Статистика України. 2018. № 2. С. 30–35. DOI: 10.31767/su. 2(81)2018.02.04
Small Business Act URL: https://www.sba.gov/sites/default/files/2019-03/Small_Business_Act.pdf
Foreign Investment Risk Review Modernization Act – FIRRMA. URL: https://home.treasury.gov/sites/default/files/2018-08/The-Foreign-Investment-Risk-Review-Modernization-Act-of-2018-FIRRMA_0.pdf
Саліхова О. ТурбоНяні // Лівий берег. 25 лютого 2019 р. URL: https://lb.ua/economics/2020/02/25/450866_turbonyani_.html
Regulation (EU) 2019/452 Of the european parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0452&from=BG

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру