УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України та структури експортно-імпортних операцій з пластиковими трубами
Рахман М. С., Заіка О. В.

Рахман М. С., Заіка О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України та структури експортно-імпортних операцій з пластиковими трубами. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 29–36.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-29-36

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.5/338.45:66 (23)

Анотація:
Поліетилен (ПЕ) та полівінілхлорид (ПВХ) використовуються в багатьох галузях людської діяльності, у виробництві різноманітних товарів – переважно на основі імпортної сировини. Це виробництво майже повністю орієнтовано на внутрішнє споживання, а цінова політика напряму залежить від митних зборів і податків. На українському ринку присутні готові вироби імпортного виробництва, з підвищеними технічними характеристиками, зокрема трубна продукція з полімерних матеріалів. Метою статті є дослідження обсягів та структури експортно-імпортних операцій України по групі «Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них», виявлення проблем і перспектив українських виробників трубної продукції та їх участі в зовнішньоекономічній діяльності. Проведено аналіз структурних зрушень обсягів та балансу зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в динаміці; визначено обсяги експортно-імпортних операцій товарами; розраховано середні показники за період. Охарактеризовано участь українських підприємств у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності: кількість, регіональне розміщення на території країни та середній обсяг операцій. Проаналізовано обсяги та динаміка експортно-імпортних операцій по групі 39 «Пластмаси, полімерні матеріали», товарна та географічна структура. Розглянуто основних виробників готової полімерно-трубної продукції та виробників вітчизняної сировини, їх частку в реалізації товарів на зовнішньому ринку; основних постачальників імпортної сировини та вплив зміни митних тарифів та зборів на ціни. Розраховано діапазон середніх експортно-імпортних цін за 1 кг поліетиленових труб за п’ятіркою країн. Виявлено проблеми ринку та надано рекомендації.

Ключові слова: експортно-імпортні операції, трубна продукція, аналіз, поліетилен, рекомендації.

Рис.: 6. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Рахман Махбубур Сидикович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Заіка Ольга Вікторівна – старший викладач, кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Венцковський Д. Ю. Імпортозалежність внутрішнього товарного ринку у контексті загроз економічної безпеки України. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4389
Жаліло Я. А., Гацько В. М. Проблеми формування сучасних засад політики імпортозаміщення в Україні. Стратегічна панорама. 2006. № 1. С. 102–111.
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Оцінка імпортозалежності економіки України (за сегментами споживання продукції переробної промисловості) : науково-аналітична доповідь. Львів, 2018. 42 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20180603.pdf
Мельник Т. М., Пугачевська К. С. Детермінанти імпортозалежності економіки України. Проблеми економіки. 2019. №2. C. 53–61. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-53-61
Шунькіна О. В. Аналітичний огляд ринку полімерних труб. Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. 2013. Вип. 13. С. 101–104.
Назаров Д. С. Проблема імпортозаміщення в контексті імпортозалежності вітчизняного ринку: стан та реалізація (на прикладі виробництва полівінілхлориду). Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 115. Ч. I. С. 209–215. DOI: https://doi.org/10.17721/apmv.2013.115.1
Власть уничтожает отечественных переработчиков полимеров / Торговый дом Евротрубпласт. 11.06.2020. URL: https://polyplastic.ua/news/vlast-ynichtozhaet.html
Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу / Зовнішня торгівля України товарами // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/e_iovt/arh_iovt2020.htm
Аналітика ринку // Полимерные трубы – Украина. URL: http://polypipe.info/analytics/1414-rynok-importy-pe-ykraina-2015
В Харьковской области ищут инвестора для восстановления Химпрома // RCC. 30.01.2020. URL: http://rcc.ru/article/v-harkovskoy-oblasti-ischut-investora-dlya-vosstanovleniya-himproma-72282

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру