УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Адаптивна модель розвитку електронної комерції
Калугіна Н. А.

Калугіна Н. А. Адаптивна модель розвитку електронної комерції. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 298–304.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-298-304

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.13.017

Анотація:
Метою статті є формування моделі розвитку електронної комерції, адаптованої до реалій сучасності та особливостей розвитку інфокомунікацій країни. Проаналізовано сучасний стан розвитку інфокомунікацій та активність підприємств у контексті застосування ними цифрових платформ для ведення бізнесу. Встановлено, що розвиток електронної комерції сповільнюється нерівністю доступу до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і низькою активністю певних суб’єктів економічної діяльності щодо здійснення торговельних операцій через мережу Інтернет. Запропоновано адаптивну модель розвитку електронної комерції, яка базується на урахуванні умов зовнішнього контуру розвитку підприємств і внутрішнього контуру в аспекті наявної ресурсної бази та потенційних можливостей розвитку. Модель потребує наявності інформаційної бази процесів розвитку електронної комерції, містить методичні основи аналізу внутрішнього та зовнішнього контурів розвитку електронної комерції, а також методи прогнозування змін зовнішнього контуру та визначення внутрішнього потенціалу. Необхідним елементом моделі є визначення критеріїв можливості розвитку електронної комерції в існуючих умовах та формування переліку інваріантних моделей на різних платформах, найбільш прийнятних в умовах зовнішнього контуру. Обґрунтована необхідність урахування існуючих кіберризиків та застосування заходів щодо їх мінімізації в процесі розвитку електронної комерції. Визначено, що розвиток електронної комерції приводить до виникнення ефекту на мікро-, мезо- та макрорівнях, що в підсумку може привести до появи синергетичного ефекту. Зворотний зв’язок, який містить модель, дозволяє пов’язати етап визначення результатів із формуванням інваріантних моделей розвитку, який спрацьовує у випадку відсутності бажаних результантів за обраною моделлю розвитку електронної комерції. Подальші дослідження спрямовуватимуться на обґрунтування критеріїв, які визначають можливість розвитку електронної комерції за умов внутрішнього та зовнішнього контурів.

Ключові слова: електронна комерція, адаптивна модель, розвиток.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Калугіна Наталія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, старший викладач, кафедра менеджменту та маркетингу, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Афанасьев В. А. Отличительные признаки электронной торговли. Интернет-маркетинг. 2012. № 5. С. 296–300.
Білошкурська Н. В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 12. С. 101–105.
Дианова Т. В. Электронная торговля в системе экономических отношений современного рыночного хозяйства : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. М., 2013. 24 с.
Дражниця С. А., Забурмеха Є. М. Електронна комерція: світові тренди та прогноз розвитку в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 5. Т. 2. С. 69–73. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/7472/1/7.pdf DOI: 10.31891/2307-5740-2018-262-5(2)-69-73
Дячук О. А. Електронна комерція як соціальний феномен. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2017. Вип. 11. С. 3–13.
Демедюк С. Кібербезпека у цифрову епоху: чи готова Україна до нових викликів? // Українська правда. 07.08.2020 р. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2020/08/7/7262150/
Курант Т. Електронна комерція як спосіб задоволення попиту на онлайн-ринку. Схід. 2014. № 6. С. 19–24.
Огірко І. В. Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій. Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. 2001. № 8. С. 140–145.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Полях В. М., Кривошеєва Н. М., Клочко В. М., Шарапова О. М., Чуйко Н. В. Електронна комерція: теоретико-правові засади та сучасний стан в Україні. ScienceRise. 2017. № 5. С. 11–17. URL: https://www.researchgate.net/publication/317613073_E-commerce_theoretical_and_legal_framework_and_the_current_situation_in_Ukraine/fulltext/594339dca6fdccb93ab2769f/E-commerce-theoretical-and-legal-framework-and-the-current-situation-in-Ukraine.pdf DOI: 10.15587/2313-8416.2017.101077
Філіппова Л. Л. Електронна комерція: за і проти. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Технічний прогрес та ефективність виробництва». 2013. № 44. С. 58–65.
Ховрак І. В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 4. С. 16–20.
Чайковська В. П. Електронна комерція в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку. Інтелект XXI. 2016. № 3. С. 38–48.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру