УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічні зміни в управлінні персоналом: світовий досвід застосування стейкхолдерно-орієнтованих підходів
Портна О. В., Цвар О. О.

Портна О. В., Цвар О. О. Стратегічні зміни в управлінні персоналом: світовий досвід застосування стейкхолдерно-орієнтованих підходів. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 284–290.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-284-290

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 19

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.108.2

Анотація:
Ефективні стратегічні зміни в управлінні персоналом із застосуванням стейкхолдерно-орієнтованих підходів в умовах зростаючої складності систем залишаються важливим завданням для розвитку бізнесу, підприємництва. Мета статті полягає в розгляді та узагальненні світового досвіду ефективних стратегічних змін в управлінні персоналом із застосуванням стейкхолдерно-орієнтованих підходів та опрацюванні практичних пропозицій щодо використання цього досвіду в діяльності вітчизняного бізнесу та підприємництва. В цьому контексті можна констатувати, що для розробки та реалізації позитивних стратегічних змін в управлінні персоналом важливим є врахування як інтересів, так і протиріч низки стейкхолдерів. У практичній діяльності інтереси майже всіх груп персоналу найчастіше входять у протиріччя з інтересами керівництва та власників. Звідси опрацювання проблем підвищення зацікавленості та нівелювання протиріч стає вагомими аспектами співпраці всіх стейкхолдерів, незважаючи на різні умови та країни функціонування бізнесу. Сучасні світові науково-практичні надбання у сфері управління персоналом найчастіше зосереджуються на визначенні точок взаємодії та збігу інтересів усіх учасників процесів управління та розвитку. Запропонований алгоритм визначення та прийняття ефективних стратегічних змін в управлінні персоналом можна застосовувати в реаліях вітчизняного бізнесу. Актуальним напрямком подальших досліджень є визначення для всіх зацікавлених сторін оптимально збалансованих рішень на основі мінімальних витрат і максимальних прибутків при формуванні та реалізації стратегічних змін в управлінні персоналом.

Ключові слова: стратегічне управління, зміни, персонал, стейкхолдери, управлінські рішення, знання, навчання.

Рис.: 2. Бібл.: 15.

Портна Оксана Валентинівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра управління та адміністрування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Цвар Олександр Олександрович – студент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Базалійська Н. П. Світовий досвід управління трудовою діяльністю персоналу в країнах з розвиненою ринковою економікою. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 138–142. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4995/3/inek_2015_1_26.pdf
Білорус Т. В. Формування стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства на основі портфельного аналізу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 184–195. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-13
Єршова Н. Ю. Інформаційно-комунікаційне забезпечення прийняття управлінських рішень економічними суб’єктами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2013. № 2. Ч. 1. С. 96–101. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/2933/1/Iershova_Informatsiino-komunikatsiine_2013.pdf
Кульомза Д. Р., Портна О. В. Світовий досвід фінансового управління компаніями: стейкхолдери підвищення його ефективності. Бізнес Інформ. 2019. № 12. С. 403–408. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-12_0-pages-403_408.pdf DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-403-408
Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський Н. С. Дослідження проблем управління персоналом в умовах ринку. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». 2011. № 2. Т. 3. С. 121–125.
Портна О. В. Ресурси підприємств як складова сукупного фінансового потенціалу країни. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». 2013. Вип. 1. С. 231–235.
Портна О. В. Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу як важливої складової сукупного фінансового потенціалу України. Бізнес Інформ. 2013. № 8. С. 300–305. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-8_0-pages-300_305.pdf
Потишняк О. М. Сучасна стратегія управління персоналом підприємства. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2. С. 82–85.
Шостак Л. В., Болобан Є. О. Зарубіжний досвід управління персоналом. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 3. С. 94–99. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/3_08_uk/20.pdf
Errida A., Lotfi B. Measuring Change Readiness for Implementing a Project Management Methodology an Action Research Study. Academy of Strategic Management Journal. 2020. Vol. 19. Issue 1. P. 1–17. URL: https://www.abacademies.org/articles/measuring-change-readiness-for-implementing-a-project-management-methodology-an-action-research-study-8899.html
Ali Malik H., Haider G., Bhatti A. et al. HRM Practices and Organizational Resources as Predictors of Collective Organizational Engagement: Mediating Role of Team Work Engagement. Journal of Entrepreneurship Education. 2020. Vol. 23. Issue 5. P. 1–14. URL: https://www.abacademies.org/articles/hrm-practices-and-organizational-resources-as-predictors-of-collective-organizational-engagement58-mediating-role-of-team-work-eng-9452.html
Akkaya B., Tabak A. The Link between Organizational Agility and Leadership: A Research in Science Parks. Academy of Strategic Management Journal. 2020. Vol. 19. Issue 1. P. 1–17. URL: https://www.abacademies.org/articles/the-link-between-organizational-agility-and-leadership-a-research-in-science-parks-8996.html
Budisusetio D. H., Sule E. T., Febrian E., Yunizar. Human Capital Strategy Model for Improving Business Unit Performance, Based on Environmental Turbulence, Strategic Leadership and Organizational Culture (A Survey on Unit Business Indonesian Telecommunication Operator). Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. Issue 4. P. 1–11. URL: https://www.abacademies.org/articles/human-capital-strategy-model-for-improving-business-unit-performance-based-on-environmental-turbulence-strategic-leadership-and-or-8374.html
Ismail, I Made Narsa, Basuki. The Effect of Market Orientation, Innovation, Organizational Learning and Entrepreneurship on Firm Performance. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. Issue 3. P. 1-13. URL: https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-market-orientation-innovation-organizational-learning-and-entrepreneurship-on-firm-performance-8105.html
Sutjipto M. R., Sule E. T., Sucherly, Kaltum U. The Effect of Organizational Relationship and Competitive Strategy on the Performance of Wholesale Network Service Business in Indonesia. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. Issue 3. P. 1–16. URL: https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-organizational-relationship-and-competitive-strategy-on-the-performance-of-wholesale-network-service-business-in-ind-8321.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру