УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості управління збутовою діяльністю в бізнес-організаціях різних галузей
Данилюк В. О., Дашкевич Д. Р.

Данилюк В. О., Дашкевич Д. Р. Особливості управління збутовою діяльністю в бізнес-організаціях різних галузей. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 276–283.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-276-283

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.811

Анотація:
Метою статті є виокремлення особливостей процесу управління збутовою діяльністю бізнес-організацій, які працюють у сільському господарстві, переробній промисловості, машинобудуванні, торгівлі, легкій промисловості та сфері послуг, і виявлення специфічних аспектів, що виникають на стику управління збутовою діяльністю та іншими функціональними сферами управління бізнес-організацією. Наведено низку універсальних для будь-якої бізнес-організації принципів, які мають бути враховані у процесі формування загальної стратегії та плануванні й реалізації управління збутовою діяльністю. Проаналізовано специфічні особливості побудови каналів розподілу готової продукції в бізнес-організаціях різних видів діяльності. Розглянуто основні аспекти взаємодії бізнес-організацій з іншими суб’єктами збутової діяльності та надано рекомендації щодо її ефективнішої організації. Визначено, що основними методами просування продукції для досягнення цілей збутової підсистеми у процесі управління збутовою діяльністю є: реклама, стимулювання збуту та персональні продажі. Виявлено основні відмінності в роботі підсистеми збуту бізнес-організацій різних галузей і виокремлено особливості управління збутовою діяльністю. Показано, що особливістю збутової діяльності бізнес-організацій сфери послуг є використання нульового каналу збуту, натомість для переважної більшості машинобудівних бізнес-організацій важливим є функціонування «маркетинг-центру», організованого за функціональним принципом, метою якого є взаємодія з усіма підрозділами бізнес-організації, а для промислових бізнес-організацій, у яких постачання продукції до місця продажу залежить від локації виробництва, визначальним є дотримання таких умов, як досягнення максимального задоволення потреб споживачів і оптимізація витрат на постачання продукції.

Ключові слова: збутова діяльність, управління, бізнес-організація, споживач.

Бібл.: 14.

Данилюк В'ячеслав Олексійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Дашкевич Денис Русланович – магістрант, кафедра менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Михно Д. Л. Совершенствование сбытовой политики предприятий как фактор повышения их конкурентоспособности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2006. 188 с.
Алексич К. А., Кравченко В. Н. Методологія аналізу збутової діяльності торгової компанії. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2014. № 6. Т. 2. С. 8–13.
Kotler Ph. Marketing: An Introduction. Pearson Prentice Hall, 2009. 502 р.
Ковалева Н. В. Влияние сбытовой политики на конкурентоспособность предприятия // Актуальные проблемы конкурентоспособности экономических систем Юга России : кол. моногр. Краснодар : ООО «Гарант», 2017. 219 с.
Ковалева Н. В. Управление сбытом в деятельности предприятий сферы услуг. Концепт. 2016. № S6. C. 36–42. URL: http://www.e-koncept.ru/2016/76071.htm
Казаков С. П. Рыночная ориентация как эффективный подход к организации маркетинга на предприятиях сферы услуг. Маркетинг и маркетинговые исследования. 2012. № 01. С. 42–55.
Бурцев В. В. Сбытовая и маркетинговая деятельность. Типовые должностные инструкции, внутрифирменные документы. М. : Экзамен, 2018. 302 с.
Борисова О. В. Стратегическое управление коммерческой деятельностью предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05. Новосибирск, 2012. 44 с.
Дыбская В. В. Проектирование системы распределения в логистике : монография. М. : ИНФРА-М, 2019. 235 с.
Кантемирова М. А., Дзакоев З. Л. Стратегический подход к развитию предприятий перерабатывающей сферы региона. Фундаментальные исследования. 2015. № 6. Ч. 2. С. 355–361. URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38571
Шилько И. С. Совершенствование управления системой сбыта продукции предприятия на основе взаимодействия маркетинга и логистики. Перспективы науки и образования. 2013. № 2. С. 164–171.
Фатрелл Ч. Управление продажами / пер. с англ. СПб. : Издательский дом «Нева», 2012. 514 с.
Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / пер. с англ. М. : МТ-Пресс, 2011. 548 с.
Идрисова Г. Ф. Некоторые аспекты управления сбытовой деятельностью предприятия. Московский экономический журнал. 2018. № 5 (3). С. 389–394.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру