УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічні пріоритети розбудови вітчизняного консалтингового бізнесу в сучасних умовах
Косіченко І. І.

Косіченко І. І. Стратегічні пріоритети розбудови вітчизняного консалтингового бізнесу в сучасних умовах. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 270–276.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-270-276

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341.1

Анотація:
Системна інтеграція України в європейський і глобальний економічний простір суттєво актуалізує питання щодо виведення на якісно вищий щабель розвитку діючу в державі систему консалтингового обслуговування бізнесового та державного секторів економіки. Досягнення стратегічних цілей передбачає реалізацію цілої низки інституційних, організаційно-економічних та інформаційних заходів, здатних у сукупності забезпечити динамічну розбудову вітчизняного консалтингового бізнесу та впровадження в Україні дієвих механізмів податкового комплаєнс-контролю. Що стосується інституційного середовища консалтингової бізнес-діяльності, то воно має забезпечувати насамперед неухильне нарощування масштабів і якісних кондицій вітчизняного консалтингу, підвищення його економічної результативності та посилення впливу на результати. Варто наголосити, що на сьогоднішній день система інституціоналізації вітчизняної консалтингової індустрії все ще перебуває на початковому етапі свого становлення. Так, її інституційно-регуляторний «каркас» формують, головним чином, професійні консалтингові об’єднання, маркетингові спілки, спілки управлінського консультування, професійні організації загального типу, юридичні асоціації та ін., тоді як на загальнонаціональному рівні консалтинг чітко не визначений. Основна причина цього – відсутність консалтингу в переліку ліцензованих видів господарської діяльності. Розбудова в Україні розвинутого і високодиверсифікованого консалтингового бізнесу є неможливою без реалізації комплексу організаційно-економічних заходів. Вони мають бути спрямовані насамперед на створення умов для стабільного нарощування ринкового попиту на консалтингові послуги з боку бізнес-структур і державних установ з метою стимулювання поширення інноваційних технологій у бізнес-діяльність суб’єктів господарювання, незважаючи на високі ризики реалізації бізнес-процесів та мультиплікації національного економічного розвитку.

Ключові слова: консалтинг, диверсифікація, держава, бізнес-діяльність.

Бібл.: 10.

Косіченко Ірина Ігорівна – здобувач, кафедра міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Верба В. А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 327 с.
Вольчик В. В. Проблема доверия и модернизация институтов. Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 2. С. 12–18.
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2019 р. № 222-VIII (редакція від 25.12.2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
Рєзнікова Н. А. Інституційні аспекти розвитку національних консалтингових ринків в умовах глобалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 9-1. Ч. 2. С. 31–35. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09-1/61.pdf
Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? / під ред. М. Емерсона і В. Мовчан. Київ : Центр європейських політичних досліджень та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2016. 267 с. URL: http://www.krcci.pl.ua/uploads/files/ua_Deepening-EU-UKR.pdf
Верба В. А. Професіоналізація управлінського консультування: глобальні тенденції та вітчизняні реалії. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 10. С. 151–157. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/26671/Verba_27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Кузнєцов Е. А. Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2016. Т. 15. № 1. С. 9–22. URL: http://rinek.onu.edu.ua/article/view/93870/89401
Вергуненко Н. В. Інституціоналізація ринку консалтингових послуг в Україні. Економічний простір. 2013. № 78. С. 76–85.
Шпильова В. О., Тен С. О. Тенденції та перспективи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Економіка та управління підприємствами. 2018. Вип. 23. С. 173–177. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/31.pdf
Солодуха О. Актуалізація використання технологій управлінського консалтингу як необхідна передумова сталого інноваційного розвитку держави. Економічний аналіз. 2012. Вип. 11. Ч. 3. С. 372–375.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру