УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів
Шевців Л. Ю., Сенишин Б. Б.

Шевців Л. Ю., Сенишин Б. Б. Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 254–262.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-254-262

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336:1

Анотація:
Метою статті є дослідження основ фінансової безпеки банківської діяльності з ідентифікацією загроз, їх систематизацією в єдину класифікацію для визначення шляхів підвищення ефективності фінансової безпеки банківської сфери. Обґрунтовано теоретичні основи фінансової безпеки банків. Узагальнено підходи та визначено поняття «фінансова безпека банку». Сформовано основні складові фінансової безпеки банку та здійснено класифікацію внутрішніх і зовнішніх загроз системі безпеки банківської діяльності. Визначено заходи по запобіганню зовнішнім і внутрішнім загрозам банківській сфері України, які мають бути розроблені із мінімальними витратами ресурсів та часу для досягнення бажаного результату. Проаналізовано банківський сектор України (діючі банки) за період 2016–2020 рр.. Аналіз показав, що існує тенденція до зменшення кількості банків (на 42), водночас кількість банків зі 100% іноземним капіталом збільшилася на 6. Для належної оцінки рівня фінансової безпеки банків України досліджено основні показники діяльності за період 2016–2020 рр. і встановлено таке: активи банків збільшилися на 18,5% – до 1 532 671 млн грн; кредитування клієнтів зменшилася з 80% до 68%; рентабельність активів збільшилася на 6,04% та у 2020 р. становить 5,23%; коефіцієнт покращення ефективності роботи банків у 2020 р. становив 1,52. Проаналізовано динаміку нормативу адекватності регулятивного капіталу, динаміку нормативів кредитних ризиків банків та динаміку фінансових результатів банківського сектора України. Запропоновано заходи з підвищення рівня фінансової безпеки банків на основі гармонізації основних показників банківської діяльності та методології їх обчислення з міжнародними стандартами, що забезпечить законодавчий захист прав кредиторів, підтримає низькі темпи інфляції та стабільність валютного курсу, створить сприятливий інвестиційний клімат.

Ключові слова: банк, фінансова безпека банківської діяльності, регулятивний капітал, складові фінансової безпеки банку, внутрішні та зовнішні загрози.

Рис.: 5. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Шевців Любов Юліанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Сенишин Богдана Богданівна – бакалавр, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Артеменко Д. А. Механизм обеспечения финансовой безопасности банковской деятельности : дис. … канд. экон. наук. Ростов-на-Дону, 1999. 172 с.
Адаменко С. І. Характеристика та класифікація загроз у банківській системі України. Стратегічна панорама. 2004. № 4. С. 48–52.
Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру. Економічне прогнозування. 2006. № 1. С. 7–25. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_06_1_07_uk.pdf
Хитрін О. І. Фінансова безпека комерційних банків. Фінанси України. 2004. № 11. C. 118–124.
Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності : підручник. Київ : КНЕУ, 2012. 473 с.
Щербатих Д. В., Шпильовий Б. В. Підходи та загрози до формування фінансово-економічної безпеки банківських установ. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2016. № 1. С. 141–148.
Барановський О. Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері. Вісник Національного банку України. 2014. № 9. С. 17–23.
Тарасенко І. О., Москаленко А. А. Проблеми фінансово-економічної безпеки банківських установ в сучасних умовах. Вісник КНУТД. Серія «Економіка і вища освіта». 2014. № 6. С. 15–22. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/1411/1/V81_P015-022.pdf
Статистика // Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674
Крупка І. М. Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки. Бізнес Інформ. 2012. № 6. С. 168–175. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-6_0-pages-168_175.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру