УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фінансова архітектоніка як методологічний базис формування бізнес-архітектури банківського сектора економіки
Рудевська В. І.

Рудевська В. І. Фінансова архітектоніка як методологічний базис формування бізнес-архітектури банківського сектора економіки. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 246–253.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-246-253

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.71

Анотація:
Методологічна основа дослідження бізнес-архітектури банківського сектора економіки базується на комплексному застосуванні основних положень інституціональної теорії, де архітектоніка застосовується як метод конструювання фінансово-економічних систем. У статті проведено аналіз наукових поглядів щодо визначення сутності фінансової архітектоніки та обґрунтовано висновок про те, що це поняття має широке коло застосування та включає в себе більшість відкритих, соціально-економічних систем, а також може бути застосоване як методологічний базис формування бізнес-архітектури банківського сектора економіки. Запропоновано визначення бізнес-архітектури з позиції методології сучасної архітектоніки та побудовано модель процесу формування архітектоніки банківської системи з виділенням у ній місця бізнес-архітектури банківського сектора. Досліджено принципи, закони архітектоніки та інституціональний підхід до вивчення фінансово-економічної й організаційної конструкції бізнес-архітектури банківського сектора. Дослідження має не тільки теоретичний, описовий характер, а й відображає результати використання достатнього обсягу аналітичних методів і прийомів та містить низку аргументованих емпіричних узагальнень, що дало змогу отримати об’єктивно обумовлені висновки та сформулювати окремі гіпотези щодо способів, механізмів та динаміки процесів формування сучасної бізнес-архітектури банківського сектора.

Ключові слова: архітектоніка, фінансова архітектоніка, бізнес-архітектура банківського сектора, бізнес-модель банку, архітектоніка банківської системи.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Рудевська Вікторія Ігорівна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансових технологій та консалтингу, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Шандренко О. М., Козаченко В. В. Архітектоніка: слово – поняття – термін. Актуальні питання культурології. 2016. Вип. 16. С. 65–70.
Кант И. Сочинения : в 6 т. / под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. М. : Мысль, 1964. Т. 3. 799 с.
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. Харьков : Форт, 2008. 928 с.
Корчинський І. О. Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03. Львів, 2019. 502 с.
Сосновська О. О. Методологія побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку. Інноваційна економіка. 2019. № 1–2. С. 113–118.
Луцишин З. Сучасна світова фінансова архітектоніка: тенденції та суперечності розвитку в умовах глобалізації. Економічний часопис – XXI. 2005. № 5–6. URL: http://soskin.info/ea/2005/5-6/20050506.html
Глущенко О. В. Фінансова архітектоніка: теоретико-методологічний аспект. Наука й економіка. 2013. № 4. Том 1. С. 43–52. URL: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13292/2/Hlushchenko_2013_1_4_7.pdf
Стецюк П. А. Фінансова архітектоніка забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2014. Вип. 150. С. 33–40. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_51668788.pdf
Фінансова архітектоніка : навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Вахович І. М. Луцьк : Волиньполіграф, 2014. 488 с.
Гриценко А. А. Институциональная архитектоника: объект, теория и методология // Постсоветский институционализм : монография / под ред. Р. М. Нуреева, В. В. Дементьева. Донецк : Каштан, 2005. С. 49–75.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру