УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Концептуальні основи організації системи ризик-менеджменту в банках
Зверук Л. А., Дідковська Ю. С.

Зверук Л. А., Дідковська Ю. С. Концептуальні основи організації системи ризик-менеджменту в банках. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 238–245.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-238-245

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.71

Анотація:
Банківська установа стає вкрай вразливою у своїй діяльності, якщо не спроможна створити механізм виявлення та подолання дестабілізуючих факторів впливу. Тому важливою складовою в загальному управлінні банком є впровадження системи ризик-менеджменту. Метою статті є розгляд концептуальних основ системи ризик-менеджменту банку та методичних засад його організації. Дослідження показало, що процес управління ризиками вимагає системного підходу, в основі якого знаходиться певний механізм, представлений у вигляді ризик-менеджменту. Він включає сукупність методик, процедур і політику управління ризиками та формує стратегію і тактику управління ризиками. Підвалинами побудови системи ризик-менеджменту банків є міжнародні стандарти Базель II і Базель III та вимоги регулятора, зокрема щодо структури процесу ризик-менеджменту, його ефективності та специфічних аспектів. Обґрунтовано, що побудова комплексної системи ризик-менеджменту банку передбачає визначення: завдань, принципів, об’єктів і суб’єктів, методів та інструментів управління ризиками. Формування системи ризик-менеджменту здійснюється виходячи із сучасних підходів до корпоративного управління в банках і вимагає розробки концептуальної схеми ризик-менеджменту та дотримання засад організації системи управління ризиками. Наголошено, що сучасні організаційні заходи системи ризик-менеджменту представлені трьома лініями захисту та включають чотири етапи; передбачають використання ефективних моделей та інструментів для оцінки (вимірювання) ризиків та розробку внутрішньобанківських (внутрішньогрупових) документів з питань управління ризиками.

Ключові слова: система ризик-менеджменту, корпоративне управління, лінії захисту, концептуальна схема, принципи, функції, моделі управління.

Рис.: 2. Бібл.: 13.

Зверук Людмила Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права (вул. Михайла Ломоносова, 18, Київ, 03022, Україна)
Email: [email protected]
Дідковська Юлія Станіславівна – магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права (вул. Михайла Ломоносова, 18, Київ, 03022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Розвиток системи управління ризиками ринку фінансових послуг : монографія / наук. ред. проф. Н. М. Внукова. Харків : Ексклюзив, 2014. 190 с.
Звєряков М. І., Коваленко В. В., Сергєєва О. С. Управління фінансовою стійкістю банків : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 517 с.
Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : схв. Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text
Постанова НБУ «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських группах» від 11.06.2018 № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines, 2009. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en
Schroeck G. Risk Management and Value Creation in Financial Institutions. John Wiley & Sons, Inc., 2002. 354 p.
Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. посіб. Харків : Промарт, 2015. 300 с.
Bessis A. Risk Management in Banking. John Wiley & Sons, Inc., 2015. 376 p.
Науменкова С. В. Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2015. № 12. С. 39–48. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/177_5.pdf
Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» : схв. Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. № 104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04#Text
Андрушків І. П., Мушинський Б. М. Ризик-менеджмент у банку за рекомендаціями Базельського комітету з питань банківського нагляду. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.7. С. 168–173. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2015/25_7/28.pdf
Бобиль В. В. Фінансові ризики банків: теорія та практика управління в умовах кризи : монографія. Дніпропетровськ, 2016. 298 с.
Лещенко В. В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання системи банківського нагляду в Україні : дис. … канд. наук з держ. управ. : 25.00.02. Київ, 2016. 225 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру