УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз структурних зрушень показників кредитної діяльності банків України
Рахман М. С., Гальцева О. М.

Рахман М. С., Гальцева О. М. Аналіз структурних зрушень показників кредитної діяльності банків України. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 228–238.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-228-238

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.77.01

Анотація:
Дохідна частина банківської установи формується здебільшого за рахунок обсягу наданих кредитів та залежить від умов кредитування учасників ринку фінансових послуг. Отже, недостатність або недоступність кредитних ресурсів негативно впливає на стан всієї економіки. Метою статті є економіко-статистичний аналіз сучасного стану кредитної діяльності банківської системи України в динамічних умовах розвитку вітчизняної економіки, виявлення тенденцій, обґрунтування перспектив розширення та зниження ризиків кредитної діяльності банківських установ. Розглянуто роль і завдання кредитних операцій банку в економіці країни; охарактеризовано стан кредитного портфеля банківської системи протягом останніх років; наведено новий перерозподіл банків на групи за структурою статутного капіталу та розміром активів. Проведено аналіз обсягів та структури активів банків у розрізі організаційно-правових форм власності (державної, приватної, іноземної) та частки кредитів у структурі активів. Проаналізовано зміни загальних обсягів та динаміку кредитування в розрізі: суб’єктів кредитування; національної та іноземної валют; динаміки обмінного курсу та структури кредитування за видами діяльності. Виявлено вплив сезонності надання кредитів. Надано оцінку кількості, структури та обсягів кредитування нефінансовими кредитними установами. Розроблено прогнозні моделі з використанням різних математичних функцій і статистичних методів. У результаті проведеного SWOT-аналізу виявлено основні проблеми та недоліки банківської системи. Запропоновано проєкт рекомендацій щодо зниження кредитних ризиків.

Ключові слова: банківська система, кредит, аналіз, валютний курс, сезонність, SWOT-аналіз, прогноз, рекомендації.

Рис.: 13. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Рахман Махбубур Сидикович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Гальцева Олена Михайлівна – студент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Національний банк залишив без змін критерії розподілу банків на групи на 2019 рік. НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zalishiv-bez-zmin-kriteriyi-rozpodilu-bankiv-na-grupi-na-2019-rik
Основні показники діяльності банків / Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/
Огляд банківського сектору. Травень 2020 року / НБУ. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2020-05.pdf?v=4
Дані статистики фінансового сектору / НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
Юрків Н. Я., Гладких Д. М. Розвиток банківського кредитування господарюючих суб’єктів як умова забезпечення сталого економічного зростання в Україні. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/rozvitok-bankivskogo-kredituvannya-gospodaryuyuchikh-subektiv-yak-umova
Сумарні активи банків України / Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/active/2020/
Глущенко В. В., Садова Г. О. Сучасні тенденції банківського кредитування в Україні. Бізнес Інформ. 2018. № 10. C. 321–326. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-10_0-pages-321_326.pdf
Коваленко В. В. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку : монографія. Одеса, 2015. 217 с.
Сергєєва О. С. Тищенко М. О. Проблеми кредитної діяльності банківської системи України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 3. С. 317–321. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1408/Serhieieva.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Інформація про стан і розвиток кредитних установ України. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-kredytnykh-ustanov-Ukrainy.html
Інформація про стан і розвиток ломбардів України. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-lombardiv-Ukrainy.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру