УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретична концептуалізація інституційного забезпечення фінансового ринку
Онишко С. В., Савенко Д. О.

Онишко С. В., Савенко Д. О. Теоретична концептуалізація інституційного забезпечення фінансового ринку. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 219–228.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-219-228

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.71:336.76

Анотація:
Стаття присвячена проблемам формування та розвитку інституційного забезпечення фінансового ринку. Актуальність проблеми обумовлюється взаємозв’язком формальних і неформальних норм економічних процесів і явищ, розуміння якого дає ключ до досягнення ефективності розвитку фінансового ринку. Розуміння сутності інституційного забезпечення фінансового ринку та чинників його формування й розвитку дає можливість приймати більш обґрунтовані та ефективніші рішення у сфері розвитку фінансового ринку. Метою статті є обґрунтування концептуальних підходів до структуризації інституційного забезпечення фінансового ринку. Обґрунтовано, що інституційне забезпечення фінансового ринку включає в себе формальні та неформальні інститути. Формальні інститути, своєю чергою, складаються із інститутів-організацій та інститутів-норм. Систематизовано фактори виникнення інституціональних деформацій на фінансовому ринку. Структуровано інститути фінансового ринку, зокрема у складі інститутів-норм виділено формальні (міжнародна нормативно-правова база укладання та виконання угод на фінансових ринках, національна нормативно-правова база укладання та виконання угод на фінансових ринках, норми суміжного національного і міжнародного права, що забезпечують укладання та виконання угод на фінансових ринках) і неформальні норми (норми, обумовлені релігією, неформальні домовленості та змови між учасниками фінансового ринку, неофіційні (тіньові) ринки укладання та виконання фінансових угод). У складі інститутів-організацій виділено інститути – покупці фінансових ресурсів; інститути – продавці фінансових ресурсів; інститути, які обслуговують функціонування інститутів-продавців та інститутів-покупців фінансових ресурсів; інститути-регулятори. Структуровано інституційне забезпечення фінансового ринку та визначено взаємозв’язки між інститутами-нормами, інститутами-правилами та державою. Обґрунтовано принципи організації інституційного забезпечення фінансового ринку та визначено його функції.

Ключові слова: фінансовий ринок, інститут-норма, інститут-організація, інституційне забезпечення фінансового ринку.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 30.

Онишко Світлана Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансових ринків, Національний університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Савенко Дмитро Олександрович – аспірант, кафедра фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вірченко В. В. Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. Фінанси України. 2013. № 5. С. 69–79.
Мацук З. А. Фінансові послуги на ринку цінних паперів: теорія та практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2018. 368 с.
Паєнтко Т. Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків : монографія. Київ : ДКС центр, 2013. 294 с.
Anderson R., Nyborg K. G. Financing and Corporate Growth under Repeated Moral Hazard. Journal of Financial Intermediation. 2011. Vol. 20. Issue 1. P. 1–24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2009.12.001
Dowd K. Moral Hazard and the Financial Crisis. Cato Journal. 2009. Vol. 29. Issue 1. P. 141–166. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.3953&rep=rep1&type=pdf
Russell J. H. Misbehavioral Law and Economics: Heterogeneous Preferences and Consumer Regulation. Stanford Law School, Working Paper. 2017. No. 208. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2627389
Fedosov V., Paientko T. Opportunistic Government Behavior: How Controlling Approaches in Public Management Can Prevent It. Theoretical Journal of Accounting. 2019. Vol. 104. No. 160. P. 37–54. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4355
Tomass M. K. (2012) Religious Identity, Informal Institutions, and the Nation-States of the Near East. Journal of Economic Issues. 2012. Vol. 46. Issue 3. P. 705–728. DOI: 10.2753/JEI0021-3624460306
Acemoglu D., Johnson S. Unbundling Institutions. Journal of Political Economy. 2005. Vol. 113. Issue 5. P. 949–995. DOI: 10.1086/432166
Толковый словарь Ефремовой. URL: http://slovar.plib.ru/dictionary/d1/62799.html
Энциклопедический словарь. URL: http://slovar.plib.ru/dictionary/d5/
Економічна енциклопедія : у 3-х томах. / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Академія, 2000. Т. 1. 864 с.
Колєснікова Г. В. Інституційне забезпечення розвитку фінансово-інвестиційної інфраструктури промислового регіону. Управління економікою: теорія та практика. 2013. С. 149–170. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/88947/11-Kolesnikova.pdf?sequence=1
Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюбка. Київ : Основи, 2000. 198 с.
Holmstrom B. Moral Hazards in Teams. The Bell Journal of Economics. 1992. Vol. 13. No. 2. P. 324–340. DOI: 10.2307/3003457
Якубенко В. Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 252 с.
Гриценко А. А. Особливості інституційної архітектоніки українського суспільства ХХІ століття // У кн. : Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. Київ : Фенікс, 2003. С. 155–171.
Веблен Т. Теория праздного класса / пер. с англ. М. : Прогресс, 1984.
Morishima M. Why has Japan Succeeded? Western Technology and the Japanese Ethos. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 224 p.
Baumol W. J. Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show. American Economic Review. 1986. Vol. 76. No. 5. P. 1072–1085.
Creane S., Goyal R., Mobarak A. M., Sab R. Measuring Financial Development in the Middle East and North Africa: A New Database. IMF Staff Papers. 2007. Vol. 53. No. 3. P. 479–511.
Kornai J. What the Change of the System from Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean. Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14. No. 1. P. 27–42. DOI: 10.1257/jep.14.1.27
Beresford M., Phong D. Economic Transition in Vietnam: Trade and Aid in the Demise of a Centrally Planned Economy. Cheltenham : Edward Elgar Pub., 2001. 176 p.
Freeland C. Sale of the Century: The Inside Story of the Second Russian Revolution. London : Abacus, 2005. 384 p.
Hayek F. A. The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. Chicago : University of Chicago Press, 1991. 194 p.
Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries / Editors: Lane D., Myant M. UK : Palgrave Macmillan, 2007. 278 p.
Pistor K. The Evolution of Legal Institutions and Economic Regime Change // Governance, Equity and Global Markets : Proceedings of the Annual World Bank Conference on Development Economics in Europe / Pleskovic B. (ed.). Paris : La Documentation Franсaise, 2000. P. 119–128.
Stark D., Bruszt L. Postsocialist Pathways. Transforming Politics and Property in East Central Europe. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 300 p.
Voigt S., Engerer H. Institutions and Transition. Possible Policy Implications of the New Institutional Economics. SSRN Working paper. 2001. December. P. 127–184. DOI: 10.2139/ssrn.294384
Sachs J., Pistor K. The Rule of Law and Economic Reform in Russia. Routledge, 1997. 228 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру