УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Електронне урядування як основний фактор розвитку фондів соціального страхування України
Феклістова Д. П., Загорська Д. М.

Феклістова Д. П., Загорська Д. М. Електронне урядування як основний фактор розвитку фондів соціального страхування України. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 198–204.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-198-204

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.13

Анотація:
Соціальне страхування як система гарантування матеріальної підтримки в разі настання страхових випадків знаходиться у процесі реформування, держава використовує різноманітні методи впливу, і в тому числі – здобутки науково-технічного прогресу. Фонди соціального страхування створено з метою надання громадянам усього спектра послуг, що забезпечують гідне життя. Мета статті полягає в аналізі можливостей фондів соціального страхування надавати електронні послуги. Висвітлено останні зміни в реформуванні системи соціального страхування України. Розглянуто функції, що виконують фонди, з метою розуміння їх сутності. Охарактеризовано поняття «електронне урядування» та визначено, що його застосування впливає на підвищення результативності державної політики. Проведено аналіз сервісів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування та Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Найбільшу кількість електронних послуг зараз надає Пенсійний фонд України, який успішно впроваджує електронне урядування. Фонд соціального страхування поки що зовсім не надає можливості отримувати послуги дистанційно. Фонд соціального страхування на випадок безробіття в аспекті електронного урядування орієнтується на послуги з працевлаштування громадян. Надано рекомендації для подальшого розвитку системи соціального страхування за допомогою електронних сервісів.

Ключові слова: соціальне страхування, електронне урядування, фонди соціального страхування, електронні послуги, Пенсійний фонд України.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Феклістова Дар’я Павлівна – магістрант, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Загорська Дар’я Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Діяльність Пенсійного фонду (основні завдання та нормативно-правові засади діяльності органу) / Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua/1391-diyalnist-pensijnogo-fondu-osnovni/
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.199 р. № 1105-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
Статут Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002568-00#Text
Розвиток електронного урядування та електронної демократії в Україні / Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. URL: http://www.center.gov.ua/component/k2/item/3451-розвиток-електронного-урядування-та-електронної-демократії-в-україні
Жовток В., Філіпова Н. Актуальні проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в Україні. ЛОГОС. Мистецтво наукової думки. 2020. № 9. С. 21–24. DOI: https://doi.org/10.36074/2617-7064.09.004
Портал електронних послуг Пенсійного фонду України. URL: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/Default
Беззуб І. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування: українські реалії та зарубіжний досвід. Громадська думка про правотворення. 2019. № 19–20. С. 14–23. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4690:sistema-zagalnoobov-yazkovogo-derzhavnogo-sotsialnogo-strakhuvannya-ukrajinski-realiji-ta-zarubizhnij-dosvid&catid=71&Itemid=382
Звіт про роботу і виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2019 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-pfu.pdf
Електронні сервіси «Довідкова інформація» / Офіційний сайт Фонду соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/category/960320
Електронне подання документів / Офіційний сайт Державного центру зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/storinka/elektronne-podannya-dokumentiv

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру