УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Застосування засобів моделювання для аналізу гендерної нерівності у сфері інформаційних технологій в Україні та світі
Щепілова О. І., Король М. В.

Щепілова О. І., Король М. В. Застосування засобів моделювання для аналізу гендерної нерівності у сфері інформаційних технологій в Україні та світі. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 165–171.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-165-171

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 305:[331.5:004]

Анотація:
Сьогодні інформаційно-технологічна галузь є однією з найбільш чоловічих та асиметричних на світовому ринку праці. Доведено факт наявності чоловіків на більш престижних і високооплачуваних посадах, у той час як жінки більше представлені в малоприбуткових секторах економіки (охорона здоров’я, освіта, соціальні послуги тощо). Метою статті є дослідження стану гендерної нерівності в ІТ-сфері на ринку праці як України, так і світу за допомогою засобів моделювання. У роботі проаналізовано сучасний стан гендерної сегрегації праці у сфері інформаційних технологій у світі та в Україні. Обґрунтовано актуальність дослідження процесу для функціонування компаній, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. З використанням статистичних даних найбільш технологічних компаній світу (Amazon, Microsoft та ін.) доведено, що середня частка жінок у компаніях складає 30–40% від усіх працівників. Гендерна нерівність, як це було доведено, шкодить бізнесу компаній усіх країн світу. Заміна працівників-жінок, що звільняються через неможливість побудувати кар’єру, збільшує витрати для бізнесу та уповільнює діяльність окремих проектів та/або компанії в цілому. На теперішній час більшість великих міжнародних компаній свідомо сприймають необхідність досягнення гендерної рівноваги серед своїх працівників. Але попри численні заходи, що позитивно впливають на залучення жінок на ІТ-ринок, на світовому ринку праці наявні чинники, що посилюють гендерну дискримінацію, на що акцентовано у статті. Побудовано економіко-математичні моделі процесу з використанням множинної регресії з панельними даними. За допомогою відповідних критеріїв доведено якість побудованих моделей. Надано економічну інтерпретацію отриманих результатів. Описано перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

Ключові слова: ІТ-галузь, гендерна нерівність, гендерна сегрегація, дискримінація, математичне моделювання, моделі панельних даних.

Рис.: 2. Бібл.: 16.

Щепілова Ольга Ігорівна – магістрант, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Король Максим Володимирович – магістрант, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Єфанова І. В., Марценюк Т. О. Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Вип. 8. С. 69–81. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4097/Martseniuk_henderna_sehrehatsiia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Стан та просування рівних можливостей для жінок та чоловіків у культурних та креативних індустріях в Азербайджані, Вірменії, Грузії та Україні. Дослідження Британської ради. 2018 р. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/gender-equality-and-empowerment-ukr_0.pdf
Шестаковський О. Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціологія». 2013. № 4. C. 49–53. URL: https://sociology.knu.ua/sites/default/files/library/elopen/visnyk.04.49.pdf
EViews 11. Full Installer Download. URL: http://www.eviews.com/download/downloadfull.shtml
Richter F. GAFAM: Women Still Underrepresented in Tech // Statista. Business Data Platform. 19.02.2020. URL: https://www.statista.com/chart/4467/female-employees-at-tech-companies/
Organisation for Economic Co-operation and Development. URL: http://www.oecd.org/
The Global Gender Gap Report 2020. Insight Report by World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
The Global Gender Gap Report 2018. Insight Report by World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
The Global Gender Gap Report 2017. Insight Report by World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
The Global Gender Gap Report 2016. Insight Report by World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf
The Global Gender Gap Report 2015. Insight Report by World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf
The Global Gender Gap Report 2014. Insight Report by World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf
The Global Gender Gap Report 2013. Insight Report by World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf
The Global Gender Gap Report 2012. Insight Report by World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf
The Global Gender Gap Report 2011. Insight Report by World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf
These Are the Women CEOs Leading Fortune 500 Companies. URL: https://fortune.com/2017/06/07/fortune-500-women-ceos/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру