УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Розвиток агробізнесу в Україні: аналіз, оцінка та аудит
Назарова К. О., Гордополов В. Ю., Куляша Н. Ю., Куляша О. Ю.

Назарова К. О., Гордополов В. Ю., Куляша Н. Ю., Куляша О. Ю. Розвиток агробізнесу в Україні: аналіз, оцінка та аудит. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 136–146.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-136-146

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 16

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.43.071.2(477):657

Анотація:
У статті досліджуються тенденції розвитку аграрного ринку України. Визначається місце оцінки, аналізу та аудиту агробізнесу, зокрема великих агрохолдингів, у забезпеченні довіри користувачів інформації до їх діяльності. Доводиться значущість аграрного сектора для національної економіки через розгляд його частки та її динаміки в генерації ВВП. Проаналізовано та оцінено середньогалузеві показники ефективності діяльності агробізнесу в Україні у 2017–2019 рр. Установлюється значущість негативного впливу карантинних обмежень, що спричинені пандемією COVID-19, на агроринок України. Крім того, розглядаються інші фактори, що стримують розвиток агроринку в Україні протягом 2015–2020 рр. Досліджується баланс ключових показників на ринку між значеннями національного виробництва, внутрішнього споживання, експорту та імпорту аграрної продукції та доводиться експортна спрямованість розвитку українського агроринку. Наголошується на відсутності дефіциту агропродукції на національному ринку. Стаття вміщує перелік найбільших аграріїв України за обсягами річних доходів, розміром земельного банку та активністю працевлаштування населення. Крім того, у результаті дослідження визначено високий рівень інвестиційної привабливості агроринку України, а тому доведено необхідність проведення аудиту агробізнесу для забезпечення високого рівня довіри іноземних інвесторів до суб’єктів аграрного ринку. Зроблено висновки про ефективність діяльності та спрогнозовано її на майбутнє.

Ключові слова: агробізнес, аналіз, оцінка, аудит, аграрний ринок, баланс ринку, розвиток.

Рис.: 7. Табл.: 1. Бібл.: 22.

Назарова Каріна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансового аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Гордополов Володимир Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансового аналізу і аудиту, Державний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Куляша Надія Юріївна – магістрант, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Куляша Ольга Юріївна – магістрант, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Україна увійшла в ТОП-3 найбільших постачальників агропродукції до ЄС // SuperAgronom.com. 12.03.2020 р. URL: https://superagronom.com/news/9868-ukrayina-uviyshla-v-top-3-naybilshih-postachalnikiv-agroproduktsiyi-do-yes
Олашин М. М. Аналіз окремих нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування аграрного сектору економіки України. Аграрна економіка. 2018. Т. 11. № 1–2. С. 23–28.
Тараріко О. Г. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі сільського господарства та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо. Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. 102 с.
Семенда Д. К., Семенда О. В., Петрук Т. Ю. Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 106–116. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/10/eapk_2018_10_p_106_116.pdf DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201810106
Кірічок К. М., Кухарук А. Д. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу України. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. № 13. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29375/1/2019-13_1-11.pdf
Бурачек І. В., Михайленко Н. В. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 134–137. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/27.pdf
Волошанюк Н. В., Сьомка А. К. Аграрний сектор України: тенденції, суб’єкти, перспективи реформування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 13. Ч. 1. С. 45–49. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/15773/1/АГРАРНИЙ%20СЕКТОР%20УКРАЇНИ.pdf
Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text
Соціально-економічний розвиток України за січень – травень 2020 року // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2020/soc_ek_r_Ukr/soc_ek_r_Ukr_05_2020.pdf
Статистичний збірник «Бюджет України 2019». Київ, 2020. 297 с. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_2019_(for_website)%20(1).pdf
Статистичний збірник «Сільське господарство України 2019». Київ, 2020. 230 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf
Митна статистика // Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua/ms/
Работать в агро – модно. Пять аргументов в пользу отрасли. URL: https://tsn.ua/ru/ukrayina/rabotat-v-agro-modno-pyat-argumentov-v-polzu-otrasli-1246176.html
Рейтинг работодателей 2020 // delo.ua. URL: https://delo.ua/business/rates/employer-rating/
Віннічук Ю., Головньов С. 200 найбільших компаній України 2019 року. URL: https://biz.censor.net/resonance/3218608/200_nayiblshih_kompanyi_ukrani_2019_roku
Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
Топ 100 латифундистов Украины 2020 // Latifundist.com. 01.01.2014. URL: https://latifundist.com/rating/top100
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World // WorldBank. 08.06.2020. URL: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015–2020) // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/fin/rp/selo/arj_selo_2020.htm
Агробізнес в Україні: очікування та реальність. URL: https://biz.ligazakon.net/ua/news/186177_agrobznes-v-ukran-ochkuvannya-ta-realnst
АПК буде серед найменш постраждалих від карантинних обмежень галузей – прогноз НБУ // Економічна правда. 31.07.2020. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/31/663581/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру