УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 2)
Кизим М. О., Салашенко Т. І.

Кизим М. О., Салашенко Т. І. Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 2). Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 117–127.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-117-127

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 75

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.34

Анотація:
Розбудова конкурентного товарного ринку електроенергії в Україні не гарантує створення необхідних умов для безпеки постачання електроенергії та адекватності розвитку енергосистеми. Конфлікт комерційних інтересів із фізичними потребами енергосистеми обумовлює необхідність упровадження ринку потужностей як комплементарного сегмента до товарного ринку електроенергії. Україна визначила, що ринок потужностей буде функціонувати у вигляді конкурсних процедур за цільовим обсягоорієнтованим підходом. Ринок потужностей України ще не запущено, однак уже можна припустити його потенційну недієвість і неефективність. Істотні вади електроенергетичного циклу України доводять недостатність цільового підходу до його організації. До того ж, існують і патологічні системні проблеми електроенергетики України (вузька диверсифікованість, негнучкість, великі понаднормативні напрацювання енергоблоків, ізольованість та стрімкий розвиток відновлюваних джерел електрогенерації). У статті запропоновано альтернативну модель ринку потужностей України, яка передбачає: організацію ринку балансуючих потужностей для попередньої диспетчеризації фізичних і комерційних потоків електроенергії в енергосистемі; формування ринку традиційних потужностей для забезпечення адекватності розвитку енергосистеми; розбудову ринку альтернативних потужностей для інтеграції відновлюваної електрогенерації із урахуванням вимог гнучкості енергосистеми. Авторами визначено істотні переваги цієї моделі порівняно із запропонованою, які дозволять забезпечити операційну безпеку постачань електроенергії та адекватність розвитку енергосистеми.

Ключові слова: електроенергія, ринок електричної енергії, ринок потужностей, традиційні потужності, альтернативні потужності, аукціони потужності.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 21.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Салашенко Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

System event report south australia, 8 February 2017. 7 Australian Energy Market Operator. URL: https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Market_Notices_and_Events/Power_System_Incident_Reports/2017/System-Event-Report-South-Australia-8-February-2017.pdf
Interim report into the low frequency demand disconnection (lfdd) following generator trips and frequency excursion on 9 Aug 2019. National Grid ESO. URL: https://www.nationalgrideso.com/document/151081/download
California Expresses Frustration as Blackouts Enter 4th Day // The New Yourk Times. 17.08.2020. URL: https://www.nytimes.com/2020/08/17/business/energy-environment/california-blackout-electric-grid.html
Erbach G. Capacity mechanisms for electricity / Europian Parliament. 2017. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603949/EPRS_BRI(2017)603949_EN.pdf
Understanding the Capacity Market // ENGIE. 2017. URL: http://www.engie.co.uk/wp-content/uploads/2016/07/capacitymarketguide.pdf
Огляд діяльності реформованих ринків електроенергії та тенденції ціноутворення на ринках електроенергії країн ОЕСР та Європейського Союзу / ДП «НЕК Укренерго». 2015. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/6.-Rynky-elektroenergiyi.pdf
Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms / European Comission. 2016. URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com2016752.en_.pdf
Bonn M., Reichert G. Capacity Mechanisms An option for ensuring an affordable and secure electricity supply in the EU? / Centre for European Policy. 2015. URL: https://www.cep.eu/Studien/cepInput_Kapazitaetsmechanismen/cepInput_Capacity_mechanisms.pdf
Righini E., Gonzalez Fernandez J. C. Capacity Mechanisms and State Aid: Between PSOS, Market Liberalisation, and Security of Supply. Journal of European Competition Law & Practice. 2016. No. 9 URL: https://www.lw.com/thoughtLeadership/capacity-mechanisms-state-aid-PSOs-market-liberalisation-security-supply
Petitet M., Finon D., Janssen T. Electricity security in the European Union – The conflict between national Capacity Mechanisms and the Single Market. Energy Research & Social Science. 2017. Vol. 24. P. 51–58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.12.009
Capacity Remuneration Mechanisms // 23rd Energy Community Electricity Forum. 7 June 2018. Athens. Energy Community Secretariat. 2018. URL: https://www.energy-community.org/events/2018/06/AF.html
PJM’s Capacity Market: Model To Copy Or Avoid? // Eenergy Informer. URL: https://breakingenergy.com/2014/10/16/pjms-capacity-market-model-to-copy-or-avoid/
Reserve capacity mechanism // Australian Energy Market Operator. URL: http://www.aemo.com.au/Electricity/Wholesale-Electricity-Market-WEM/Reserve-capacity-mechanism
Ritz R., Holmberg P. Optimal capacity mechanisms for competitive electricity markets. Energy Journal. July 2020. DOI: https://doi.org/10.17863/CAM.55119
Fabra N. A Primer on Capacity Mechanisms. Cambridge Working Paper Economics: 1814. 13 February 2008. URL: https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/1810/274657/1/cwpe1814.pdf
Petitet M., Finon D., Janssen T. Capacity adequacy in power markets facing energy transition: A comparison of scarcity pricing and capacity mechanism. Energy Policy. 2017. Vol. 103. P. 30–46. DOI : https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.12.032
Capacity remuneration mechanisms and the internal market for electricity // ACER. 2013. URL: http://www.acer.europa.eu/official_documents/acts_of_the_agency/publication/crms%20and%20the%20iem%20report%20130730.pdf
State aid: Sector Inquiry report gives guidance on capacity mechanisms / European Comission. 2016. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_4021
Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity // EUR-LEX. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0943
Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом» від 10.07.2019 р. № 677. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2019-п#Text

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру