УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

21

Розділ: Інноваційні процеси
УДК 330.341.1
Романчик Т. В.
Теорія інновації: дослідження понятійного апарату (c. 138 - 142)

Метою статті є аналіз основних дефініцій теорії інновації та визначення періоду часу, протягом якого інновацію можна вважати такою. Проведено порівняльний аналіз понятійного апарату теорії інновації, визначено відмінні риси у трактуваннях дефініцій різними авторами, наведено визначення основних категорій та побудовано ланцюжок логічної залежності між ними. Обґрунтовано відмінності між інноваційною діяльністю та інноваційним процесом. Автором доведено, що при співставленні дефініції «інновація» та етапів інноваційного циклу простежується неузгодженість. У визначеннях інновації, що містяться в сучасній літературі, не враховується її обмеженість у часі, ступінь дифузії, через що спостерігається суперечливість у сприйнятті нового для підприємства впровадження. Автор обмежує застосування дефініції «інновація» лише етапом її впровадження, доводить, що далі починається перший етап життєвого циклу продукту. Тим самим автор розмежовує економічний цикл продукту на інноваційний і життєвий цикли. Початковим етапом інноваційного циклу є генерування ідей, а кінцевим етапом – впровадження новації. Усі подальші стадії є етапами життєвого циклу інноваційного продукту. Завдяки цьому інноваційний цикл є складовою частиною економічного циклу продукту, являючи собою стадію його створення.
Ключові слова: винахід, новація, інновація, інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційний цикл, життєвий цикл, економічний цикл
Рис.: 3. Бібл.: 13.

Романчик Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та маркетингу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 147

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Романчик Т. В. Теорія інновації: дослідження понятійного апарату // Бізнес Інформ. – 2014. – №10. – C. 138–142.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру