УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

1

Розділ: Економічна теорія
УДК 330.101:001.8
Стрижак О. О.
Науковий метод економічної теорії: від діалектики до тріалектики (c. 8 - 13)

Метою статті є розвиток концептуальних і теоретичних засад наукового методу економічної теорії, а також аналіз його змістовних характеристик і функціональних особливостей. Для з'ясування сутності наукового методу проаналізовано та узагальнено основні підходи до його визначення, а також виділено його основні атрибути. Виявлено, що відмова сучасної економічної теорії від використання діалектичного методу багато в чому обмежує її методологічний потенціал. Разом з тим обґрунтовано обмеженість діалектичного підходу в окремих випадках у частині виявлення протиріч, а також несумірності або непорівнянності двох виділених протилежностей. Запропоновано розвиток діалектичного підходу в напрямку розширення кількості основ, що полягає у відмові від бінарного аналізу та синтезу на користь тернарного і т. ін. Так діалектичний метод трансформується в метод трілектики. Використання тріалектичного підходу дає можливість розглядати будь-який об'єкт у вигляді триєдиного синтезу його складових, а його розвиток не як розв'язання двох протиріч, а як більш складний синтез трьох начал. Перспектива подальших наукових досліджень у даному напрямку полягає в розвитку методології застосування методу тріалектики до аналізу соціально-економічних проблем сучасного суспільства, що дозволить більш плідно використовувати резерви міждисциплінарних досліджень, створить теоретичну основу для поліметодологічного синтезу напрямків сучасної економічної науки.
Ключові слова: науковий метод, економічна теорія, діалектичний метод, протиріччя, метод тріалектики
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 21.

Стрижак Олена Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 396

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Стрижак Е. О. Научный метод экономической теории: от диалектики к триалектике // Бизнес Информ. – 2013. – №10. – C. 8–13.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру